Overzicht onderzoeksprojecten Kennis in je Kas geactualiseerd

Kennis in je Kas, kortweg KijK, betreft de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek voor de drie innovatieprogramma’s: Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Het doel, de beschrijving en de resultaten van de diverse projecten zijn te vinden…

Stomen en koelen belangrijk in energietransitie freesia-teelt

In steeds meer tuinbouwgewassen komt telen zonder fossiele brandstoffen dichterbij. Zo ook bij freesia. Het blijkt mogelijk met minder energie toch een goede productie te realiseren. Er zijn echter nog wel enkele uitdagingen, zoals het koelen én het stomen van de grond. De Business Unit Glastuinbouw en…

SchermNed insectengaas wenst Florein Gerbera’s een gezonde teelt

Op een betaalbare, milieuvriendelijke wijze de teelt beschermen tegen ongewenste insecten van buitenaf, gewenste insecten binnen houden en dat in samenhang met een optimaal klimaat. Hier was Reinier Zuidgeest van Florein Gerbera’s naar op zoek, en in SchermNed vond hij de juiste partner.  Vlnr. Jack van der…

Plantsstresssensor aan nieuwe test onderworpen in tomaat en siergewas

Levende organismen zenden voortdurend elektrofysische signalen uit. Die elektrische signalen gebruiken planten om stress te detecteren bij een aanval door ziekten en plagen. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt of sensoren die elektrofysische…

Phalaenopsis lijkt goed te telen onder full-LED belichting

Het onderzoek ‘Phalaenopsis duurzaam geteeld’ is bijna klaar. In dit onderzoek trachten Plant Lighting en Delphy Improvement Centre op een energie-efficiëntere manier phalaenopsis te telen. Voor een energie-intensieve teelt als phalaenopsis is dat geen overbodige luxe. De gewascoöperatie Potorchidee zet…

Vertraagde wietproef mogelijk sneller van start

Het Nederlandse experiment met de legale verkoop van wiet kan ook al beginnen als nog niet alle geselecteerde telers voldoende kunnen leveren. Dat zei minister Kuipers van…

Peter Valentin, Presscon:

"Nieuw type waterontgasser gaat roestvorming in verwarmingsbuizen en ketel tegen"

Peter Valentin van Presscon ontwikkelde in eigen fabriek een nieuw concept waterontgasser. Momenteel bouwt men twee nieuwe definitieve modellen voor een grootschalige Nederlandse groentekwekerij. Op deze kwekerij kampt men met een sterk verhoogd zuurstofpercentage in het verwarmingswater en met vervuild…

Vrijstelling Alar in onbedekte teelt van hortensia en andere potplanten

Het ministerie van LNV heeft een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor Alar in de onbedekte pot- en containerteelt van de bloemisterijgewassen viburnum, chrysant, azalea,…

Proef Matricaria op water leidt tot trager maar ook langer gewas

Deze week oogst Vertify een proef met de drijvende teelt van Matricaria waarin de vergelijking van gebruikte en nieuwe voedingsoplossingen, de EC en koeling van de voedingsoplossing centraal staan. De resultaten moeten nog worden verwerkt, maar op het oog leidt de combinatie van koeling van de…

Bert van Ruijven, Arcadia & Piet Rensen, PDI

"Voor schermen hoef ik niet te shoppen”

Op dit moment bouwt Arcadia aan de nog nieuwe kas aan de Hoefweg in De Lier een tweede nog nieuwere kas. De glasopstand op deze locatie groeit daarmee naar ruim acht hectare. Spannend, het zijn onzekere tijden, maar de uitbreiding was enkele jaren geleden al getekend en gepland. Bovendien draaien Bert…

"Een luchtontvochtiger in de kas kan tot wel 50% op energie besparen"

"Vochtigheid is een belangrijke factor in elke gesloten teeltomgeving. In veel nieuwe kasplannen wordt ontvochtiging echter verwaarloosd in de planningsfase, wat leidt tot hogere kosten wanneer een hoge luchtvochtigheid een probleem wordt," zegt Dan Peltinov van DryGair, die uitlegde hoe ontvochtiging…

"In het bollenvak is geen jaar hetzelfde"

Een saai seizoen bestaat niet in het bollenvak. Altijd gebeurt er wel weer iets waardoor het allemaal net weer even anders gaat dan het jaar ervoor. Zo is dit jaar de…

Frank van den Bergh, IBN Kwekerijen & Matthijs van den Berg, Green Products

Steeltjesmos in stekproductie de baas met Combi GreenPlug

“Met de Combi GreenPlug slaan we als het ware twee vliegen in een klap: de samenstelling is ideaal voor de beworteling en dankzij de toplaag heb je nauwelijks mosvorming en overworteling. Daardoor is de slagingskans en kwaliteit toegenomen en zijn we efficiënter gaan werken.”  Bij IBN Kwekerijen, een sociaal…

Biobest neemt PATS-camera’s op in assortiment

Dankzij een alliantie met technologiebedrijf PATS is het portfolio IPM-oplossingen van Biobest een scoutinginstrument rijker. Vanaf 16 mei kunnen telers profiteren van PATS-C, een systeem dat realtime vliegende plaaginsecten zoals motten signaleert in de kas. Deze data maken een vroegtijdige en meer…

Dit viel op bij het Ronde Tafelgesprek over gewasbescherming

Op 12 januari 2022 hield de Vaste Tweede Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een rondetafelgesprek over gezonde gewassen en een gezonde bodem. Kamerleden…

Ins en outs van verhoogde gistconcentraties in gietwater

Gisten zijn eencellige schimmels en we kennen ze vooral van het bier brouwen. Ze zetten dan onder zuurstofloze omstandigheden suikers om in alcohol en CO2. Wanneer daar zuurstof bij zou komen zou alleen CO2 ontstaan en geen alcohol. Dat is jammer. Maar wat doen gisten in de tuinbouw in het watersysteem…

Ingrid Becks, Ctgb:

"Verborgen gewasbeschermingsclaims biostimulanten zijn geen goede ontwikkeling"

Gewasbeschermingsbedrijven ontwikkelen steeds meer groene middelen. “Die trend zien wij als toelatingsinstantie ook: er is een duidelijke vergroening van de…

Uitval voorkomen in je kas, hoe doe je dat?

Als je regelmatig te maken hebt met virussen en schimmels in je gewassen, dan wil je daar snel korte metten mee maken. Vroeger hadden we daar paardenmiddelen voor, die in één keer heel lokaal ingezet konden worden. Tegenwoordig zijn we gebonden aan regelgeving die ons niet langer toestaat om gewassen te…

Tulpentelers klagen over ’zout’ water in noordoosthoek Wieringermeer

Bijna 3,2 gaf het metertje van tulpenteler Siem Munster op 28 april aan toen hij het oppervlaktewater bij de zoetwaterinlaat aan de Wieringerrandweg op het zoutgehalte…

Robur robot rijdt over SmartFlo Track van WPS

Vanaf nu is het beschermen van het gewas voor The Mastergrowers in De Lier een stuk makkelijker geworden. De gewasverzorgingsrobot van Robur Holland rijdt over de SmartFlo track van WPS en zorgt nu voor betere en gelijkmatigere verzorging van de Hortensia’s en bovendien gaat het nu sneller en…

Voer nu roofmijten bij, zodat ze straks trips te lijf kunnen gaan

De zomer komt er weer aan. Een seizoen waarin de tripsdruk kan stijgen, vertelt Koen Merkus, IPM & Pollination Specialist bij Biobest. Roofmijten van Biobest kunnen deze plaag goed aanpakken, mits de populatie voldoende groot is. Dat vraagt om wat voorbereiding, vervolgt de adviseur. “Door bij te voeren…

Erfgoed presenteert tweetal whitepapers over plantgezondheid

De afgelopen maanden publiceerde ErfGoed twee whitepapers rondom het thema plantgezondheid. De eerste whitepaper zoomt in op de basis van de plant: waar reageert een plant op en welke gevolgen heeft dat? In de tweede whitepaper focust men meer op de techniek. De centrale vraag hierbij is: hoe zetten we…

2011-2020

In deze vijf EU-lidstaten daalde de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen niet

In 2020 werd er 346.000 ton aan gewasbeschermingsmiddelen verkocht in de Europese Unie. Tussen 2011 en 2020 bleef de verkoop relatief stabiel, zo laat statistiekdienst…

Mogelijkheden voor verminderen lozing stikstof tijdens teeltwisseling amaryllis

Amaryllis wordt uit de grond in een substraat (kleikorrels/perliet) geteeld, waardoor het mogelijk is om drainwater op te vangen en te hergebruiken. Door het toepassen van een goede kwaliteit gietwater (met een lage concentratie natrium) is het tijdens de teelt mogelijk om al het drainwater her te…

Nieuwe kas Berg Lisianthus in gebruik genomen

Op de hoek van de Zwartendijk met de Dortlaan in Naaldwijk staat het vernieuwde en uitgebreide bedrijf van Berg Lisianthus. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een uitbreiding van 3 ha, waarmee het teeltareaal nu op ruim 7,5 ha uitkomt. Met bijna 40 medewerkers worden maar liefst 24 soorten…

Nefyto

Hoe betrouwbaar zijn toelatingsstudies?

Een vraag die weleens gesteld wordt is: Hoe betrouwbaar zijn de studies die de toelatingsaanvragers indienen? Zij hebben immers deze studies gefinancierd en stellen zelf de…

Nieuwe feromonenlijn SemeonPro werkt langer én lokt mannelijke en vrouwelijke insecten

De inzet van chemische gewasbescherming in de land- en tuinbouw is de laatste jaren steeds verder beperkt. Groene middelen zijn in opmars. Die middelen vragen om een andere manier van denken bij toepassing. Zo is het cruciaal de middelen op het juiste moment toe te passen. Een goede signalerings- en…

Pythium dé grote uitdaging in hyacintenteelt

In de teelt van hyacinth is Pythium, een bodemschimmel die zich via sporen kan verspreiden, een grote uitdaging. Om deze schimmel onder controle te krijgen, is het verhogen van de weerbaarheid van de bodem essentieel. In samenwerking met Eurofins Agro gaat Agrifirm-GMN onderzoeken welke relaties er zijn…

Aardbeien staan er mooi op met FloriLED

Tholen - Met het nieuwe LED systeem haalt Kwekerij de Kooi in Drunen een grote hap uit de energierekening. En niet alleen uit de energierekening. Ook bleek de oplossing van FloriLED veel goedkoper te zijn dan die van de meeste andere aanbieders en was de installatie van een eenvoud die bijna doet denken…

Special Gewasbescherming van start

Er zijn verschillende dingen die roet in een teelt kunnen gooien, en een daarvan is een schimmel. Daarnaast spelen ook insecten en virussen telers parten. Gewasbescherming is daarom een thema dat eigenlijk altijd actueel is, maar met het oog op de lente en de zomer, waarin de omstandigheden voor de…

Ctgb krijgt veel ‘groene’ stoffen te beoordelen

In de april-vergadering van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) stemde het college in met de beoordeling van twee nieuwe stoffen op basis van micro-organismen. Hiermee heeft het Ctgb dit jaar al voor vijf nieuwe stoffen die als laag-risicostof kunnen worden…

Onderszoek Grondige Aanpak Bodemplagen zoekt knoppen om aan te draaien

Ritnaalden en andere bodemplagen zijn een steeds groter probleem voor akkerbouwers en bollentelers. Daarom is het vierjarige PPS-onderzoek Grondige Aanpak Bodemplagen recent van start gegaan. Onderzoeksinstellingen Wageningen University & Research (WUR), Vertify en IRS richten zich op de karakteristieken…

"Stagnering verbetering waterkwaliteit vereist betere handhaving"

De verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland zet voor het tweede jaar op rij niet door. Dat concludeert Hoogheemraadschap Delfland in haar waterkwaliteitsrapportage over 2021. De druk op de waterkwaliteit vanuit land- en glastuinbouw blijft te groot, zo luidt de conclusie.…

Positief advies programmaraad KijK voor vier plantgezondheidsprojecten

Vier nieuwe onderzoeksprojecten op gebied van plantgezondheid hebben groen licht gekregen van de programmaraad van Kennis in je Kas (KijK). Dat betreft de projecten: Monitoring luchtmonsters, Masterplan Verticillium, Meetstandaard microbiologische kwaliteit groeimedia van hernieuwbare grondstoffen en…

Slim telen met de nieuwste IoT-ontwikkelingen

IoT (Internet of Things) is een veelbelovende technologie voor de plantenteelt. Medewerkers hoeven door de inzet hiervan steeds minder repeterende en tijdrovende taken uit te voeren en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen wordt eenvoudiger. Nieuwe technologieën volgen elkaar in hoog tempo op,…

Tesselaar Freesia oogst meer takken dankzij coating van de kas

Na proeven met verschillende coatings koos Tesselaar Freesia voor ReduFlex Blue. Deze coating is hittewerend en schermt het blauwe licht deels weg. Resultaat: betere groei en meer oogstbare stelen per vierkante meter. Tesselaar Freesia in Heerhugowaard is een bijzonder bedrijf, dat steeds op zoek is naar…

© Photoroller | Dreamstime.com

Ctgb laat drie nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toe

Het Ctgb heeft in de vergadering van woensdag 20 april besloten tot de toelating van drie nieuwe gewasbeschermingsmiddelen voor professionele gebruikers in Nederland. Het betreft de schimmelbestrijders Praktis en Micro Special Liquid en het onkruidbestrijdingsmiddel N Clyde FX. Praktis is een nieuw…

Remy Lubbe, Molter

"Geranium Kelly-Anne is échte verbetering op het huidige aanbod"

Nadat de nieuwe geranium 'Kelly-Anne' wereldwijd in proef is geweest bij verschillende bedrijven, staat het als een paal boven water: Kelly-Anne is een échte verbetering op het huidige aanbod. Maar het heeft wat moeite gekost om het zo ver te laten komen. “Er waren bedrijven die in eerste instantie…

Seminar over de impact van het EU kwekersrecht

Op 28 april a.s. organiseert het CPVO in samenwerking met het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU een seminar in Angers over de socio-economische impact van het…

"Data Kas Prestatie Monitor tot leven gebracht"

Datagedreven telen wordt met de dag belangrijker. Rick Gitzels van TNO presenteerde tijdens de recente editie van Future Trends and Innovations de eerste bevindingen van het project met de Kas Prestatie Monitor, waarin TNO samenwerkt met kassenbouwer Dalsem en 30MHz. Die laatste partij deelt er in dit…

Prijs voor onderzoek naar natriumverwijdering met algen: Chlorella-algen werken het best

De Dutch Junior Water Prize 2022 is op vrijdag 8 april gewonnen door drie talentvolle scholieren voor hun onderzoek ‘Het groene goud vs. Zout’, een onderzoek naar de mogelijkheid om selectief natrium te verwijderen uit glastuinbouwwater door middel van algen. De drie winnaars Meinke van Oenen, Nynke Bats…

NVWA wijzigt aanpak voor uitroeiing schorskever

De NVWA past de aanpak om Euwallacea fornicatus (schorskever) op bedrijven uit te roeien aan. Vorig jaar is Euwallacea fornicatus bij twee bedrijven in Nederland aangetroffen. Bij één van de bedrijven is het uitroeien van deze kever inmiddels gelukt, maar bij het andere bedrijf nog niet. De schorskever…

"groene ambities lopen vast in Brusselse molen"

Stroperige registratie bio-middelen bovenaan agenda nieuwe Koppert-directie

Binnen acht jaar moet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn gehalveerd. Dat is een van de pijlers onder de Green Deal van de Europese Commissie. Maar juist Brussel staat het halen van dat ambitieuze doel in de weg, zegt Koppert in het Financieele Dagblad. In Berkel en Rodenrijs wijst men op de…

Wageningen onderzoekt terugdringen natriumemissie in amaryllisteelt

In de teelt van amaryllis (Hippeastrum) komt ieder jaar ca. 350 m3 /ha aan spoelwater vrij bij het spoelen van het substraat gedurende de teeltwisseling. Dit spoelwater bevat gemiddeld 75 kg N/ha/jaar en is daarmee hoger dan de huidige emissienormen voor stikstof in Amaryllis. Drie oplossingsrichtingen…

"Dankzij coatings meer ruimte om klimaat en watergift te sturen"

Coatings verzachten het kasklimaat: dat geeft ruimte om klimaat en watergift anders te sturen. Twee teeltadviseurs vertellen de principes bij tomaat, gerbera en alstroemeria. “De koelmotor in de kas is het gewas zelf. In de zomer is het belangrijk om de planttemperatuur omlaag te brengen. Daarvoor moet…

© Ruud Morijn | Dreamstime.com

Stimulerend toezicht in gerberateelt - van naleven naar nadenken

De NVWA trekt samen met Glastuinbouw Nederland op om de naleving bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de gerberateelt te verbeteren. De sector wil de gerberateelt verder verduurzamen met als belangrijke basis geïntegreerde gewasbescherming of ook wel Integrated Pest Management genoemd (hierna…

Basisschoolkinderen op excursie bij Van der Slot Tulips

De afgelopen week brachten twee groepen van de Egelantier uit De Zilk een bezoek aan Van der Slot Tulips in Voorhout. De kinderen uit groep 8 kregen een kijkje achter de schermen bij deze innovatieve bloembollenkwekerij. Een deel van de tulpenbollen wordt verkocht en een deel gebruiken ze zelf in de…

Waarschuwing: "Zuiniger stoken beïnvloedt gewasactiviteit en opname water en voeding"

Door de sterk gestegen energieprijzen zien veel telers zich genoodzaakt om minder te belichten, de thermostaat iets omlaag te draaien en langer te schermen. Als de watergift en voeding daarop niet worden afgestemd, kan dat grote gevolgen hebben voor het gewas en de wortels, waarschuwt teeltadviseur Jos…

Ruimere regels voor kassen en Teeltondersteunende Voorzieningen in Noord-Brabant

Onder voorwaarden komt er in Noord-Brabant meer ruimte voor solitaire kassen, teeltondersteunende kassen én -voorzieningen (TOV). De provinciale omgevingsverordening die dit…

Tweede kans voor lelies in sleuventeelt

De teelt van leliebollen in sleuven, het Bollencoasterproject, gaat minder voorspoedig dan gehoopt. De uitval is vrij fors. Daarom wordt de vervolgproef die eind april van start gaat op een andere leest geschoeid, aldus WUR-onderzoeker Martin van Dam. Greenity sprak de man over het project en de…

Jolanda Wijsmuller, Bayer:

"EU zit op ramkoers: helft van gewasbeschermingsmiddelen valt af"

Als de Europese herbeoordeling van werkzame stoffen in het zelfde tempo door blijft gaan, is over vier jaar nog maar de helft van de huidige hoeveelheid chemische actieve…

Acht nieuwe energieprojecten goedgekeurd voor Kennis in je Kas

Tijdens de vergadering van de programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) in maart zijn acht nieuwe energieprojecten goedgekeurd. Deze gewasoverstijgende projecten kenmerken zich door een grote variatie. Voor enkele projecten is alleen groen licht gegeven voor de eerste fases, waarna een nieuwe go/no go…

woensdag 25 mei, Bleiswijk

Toekomstige mogelijkheden autonoom telen verkend op ‘Kennissessie voor Telers’

Telers die geïnteresseerd zijn in de huidige, maar ook toekomstige mogelijkheden van autonoom telen, kunnen zich inschrijven voor de eerste ‘Kennissessie voor Telers’ op woensdag 25 mei in Bleiswijk. Discussieer samen met de experts van Wageningen University & Research over de mogelijkheden van sensoren…

Royal Brinkman introduceert biologische bestrijder Limocide

Limocide is een nieuwe biologische insecticide én fungicide op basis van sinaasappelolie. Door de unieke en snelle contactwerking is het product effectief in de bestrijding van onder andere trips, witte vlieg en meeldauw. Royal Brinkman ziet Limocide als een belangrijk product in de weg naar vergroening.…

Grote uitbreiding etiket bio-fungicide Vacciplant in kleine teelten

In samenwerking met sector organisaties Glastuinbouw Nederland en Nederlandse Fruittelers Organisatie heeft UPL een grote uitbreiding voor het etiket van bio-fungicide…

Telers over combineren databronnen in kas voor optimaal gewas

Precies weten wat er aan de hand is in je kas. Van de luchtvochtigheid tot de temperatuur van je gewas. Je kunt het tegenwoordig in één overzicht vinden op je smartphone of pc. Voordat de digitale tools beschikbaar waren, hadden telers voornamelijk een reactieve strategie. Dankzij groene vingers én…

Beste methode voor ontvochtigen kaslucht verschilt per teler

Een te hoge luchtvochtigheid in de kas beperkt de gewasverdamping en daarmee de nutriëntenopname. Bovendien kan het leiden tot een hoger risico op schimmelziekten. Dat is in een traditionele kas te voorkomen door de ramen te openen en een schermkier te trekken. Schermkieren geven vaak ongewenste…

Adviseur Bonte de Jong (FytoConsult) ziet belangstelling voor sensoren groeien

“Het gevoel zegt niet alles, gewasdata wel”

Bonte de Jong (FytoConsult) adviseert potplantentelers over het optimaliseren van hun teelt, inclusief de gewasbescherming. Hij is blij met de komst van nieuwe sensoren en software, die gebruikers sneller en beter dan ooit informeren. “We kunnen realtime volgen hoe planten presteren en daar adequater op…

Keniaanse zomerbloemenexporteur Ruth Muiruri, Wilmar Flowers:

"Luchtvrachtcapaciteit niet genoeg om aan vraag te voldoen"

"De vraag is er wel, maar we kunnen er niet aan voldoen door het gebrek aan luchtvrachtcapaciteit", zegt Ruth Muiruri, CEO van Wilmar Flowers, een Keniaans bedrijf dat zomerbloemen exporteert die zijn geteeld door kleine en middelgrote kwekers. Zij waren een van de eersten die begonnen met het exporteren…

Veel belangstelling voor bloeiproef ranonkels Stars-Plant

Tholen - Ondanks het slechte weer wisten zo'n 45 genodigden de weg naar de tuin van Leon de Witte in Sint-Annaland te vinden. Aldaar organiseerde Stars-Plant in samenwerking met de kweker een bloeiproef met ranonkels. Familie Valstar, bijna compleet, aanwezig op de bloeiproef   Klik hier voor een fotoreportage Leon…

"Tellingen op nuttige schimmels en bacteriën brengt échte waarden van weerbaarheid in beeld"

Fusarium, rhizoctonia, pythium, het zijn allemaal wortelziekten die soms moeilijk onder controle te houden zijn. De preventieve inzet van nuttige schimmels en bacteriën kan de plantweerbaarheid verbeteren. Groen Agro Control levert analyse om in het geleverde materiaal, of in het substraat of in water…

Is een goede freesia-teelt mogelijk zonder vooraf te stomen?

Freesia’s telen zonder gas lijkt goed mogelijk. Zo blijkt uit onderzoek in de KAS2030, waarin al nagenoeg zonder fossiele brandstoffen wordt geteeld. Maar na elke teelt moet de grond ontsmet worden van mogelijke ziekten en plagen. Dit gebeurt door te stomen. En daarbij is juist veel gas nodig. De…

Vernieuwde toelating Intra Multi-Des GA in België voor de tuinbouw

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu of kortweg de FOD Volksgezondheid in België heeft op 21 januari 2022 de vernieuwde…

Hoe complex is het Ralstonia solanacearum-soortencomplex?

Bruinrot in aardappel, Ralstonia-verwelkingsziekte in roos of Pelargonium. Deze ziekten worden veroorzaakt door bacteriën die behoren tot het Ralstonia solanacearum soortencomplex (RSSC). Voor diverse gewassen is een toets ontwikkeld en goedgekeurd door de NNWA voor toetsing op Ralstonia solanacearum en…

Royal Van Zanten versnelt en innoveert in Alstroemeria veredeling

Na twee jaar van uitdenken, ontwerp en ontwikkeling, heeft Royal Van Zanten een volledig vernieuwd systeem voor selectie in de veredeling van Alstroemeria in gebruik genomen. Mobiele, lage roltafels en hybride belichting met LED en Son-T zorgen voor ruimtebesparing, snellere bloei, nog beter betrouwbare…

"Regeling klimaat in goede handen met Priva Connext"

KP Holland is wereldwijd actief in de productie en veredeling van Kalanchoë, Spathiphyllum, Curcuma en een assortiment groene planten. Technisch directeur Roy van der Knaap verwelkomde Priva in een van de hightech kassen, waar de toeleverancier zorgt voor de sturing van het klimaat en de irrigatie. Connecting…

Gewasbescherming in gerbera Kas2030: plagen onder controle

In Kas2030 is het streven om integraal duurzaam, fossielvrij en emissieloos te telen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de gewasbescherming bij gerbera. De tweede gerberateelt in Kas2030 is in de zomer van vorig jaar begonnen zonder zwavel en de zwavelpot heeft ook de hele winter niet aangestaan. Dit…

Grote belangstelling voor sessies spuittechniek

Door het krimpende middelenpakket wordt het juist toedienen van gewasbeschermingsmiddelen van steeds groter belang. Om inzicht te krijgen op welke manier het meest effectief gebruik kan worden gemaakt van spuitapparatuur, kwamen 160 glastuinbouw-ondernemers, medewerkers en adviseurs vorige week in twee…

Onderzoek: Wegen voordelen op tegen nadelen coating?

Hoe meer licht, hoe hoger - in potentie - de productie van een gewas. Daarom zoeken telers naar zo transparant mogelijk glas voor hun kassen. Dat glas zorgt er echter ook voor…

Nieuwe koppeling tussen GreenCommerce en Work-IT Verpakken gerealiseerd voor Looye Kwekers

Er is een nieuwe koppeling tussen GreenCommerce en Work-IT Verpakken gerealiseerd voor Looye Kwekers. De tomatenkweker werkt al jaren met GreenCommerce om commerciële bedrijfsprocessen te beheren. Omdat Looye Kwekers gebruik ging maken van de nieuwe Work-IT software, was er een nieuwe koppeling benodigd…

Webinar AgriPlace en ASF over voedselveiligheid en duurzaamheid in AGF

AgriPlace Chain geeft bedrijven volledig geautomatiseerd inzicht in voedselveiligheid en duurzaamheid

Tholen - AgriPlace hield donderdag 24 maart een webinar over de optimalisatie van het verzamelen van voedselveiligheids-, sociale- en duurzaamheidsinformatie van leveranciers en producten. Met haar eigen systeem, AgriPlace Chain, willen ze bedrijven makkelijk volledig geautomatiseerd inzicht geven in…

Koppert

Mogelijk nieuw soort luis in de kas

Paprikateler Dennis Grootscholte twitterde het vorige week nog: luis wordt een steeds grotere uitdaging. Koppert schrijft er ook over.  Sinds een aantal weken lopen adviseurs van Koppert in diverse teelten zoals paprika, komkommer en roos tegen een bladluis aan die eruit ziet als groene perzikluis. Deze bladluis…

Oogst freesia van gestoomde en ongestoomde zandbedden in Kas2030 in volle gang

In Demokas2030 bij Wageningen University & Research (Glastuinbouw) wordt gestreefd naar een fossielvrije teelt. Omdat de kastemperatuur bij freesia relatief laag is, kon in de vorige winterteelten in de Demokas2030 al een groot deel van de warmtebehoefte ingevuld worden met de warmte van de LED-lampen.…

Meer kilo's, minder milieu-impact gewasbescherming Vlaanderen 2019

Het aantal kilo's actieve stof uit gebruikte gewasbeschermings-middelen in Vlaanderen is in 2019 met 0,5 miljoen kilogram gestegen tot 3,5 miljoen. Dat is een stijging van 18%…

Onkruidbestrijding is een knelpunt in pioen

Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ organiseren op 22 april 2022 gezamenlijk de Innovatiedag Pioenroos, een dag vol demonstraties en innovatieve objecten. DemoveldDe onkruidbestrijding in pioen wordt steeds lastiger, de afgelopen jaren zijn er diverse middelen weggevallen. Op de open dag liggen twee middelen…

De strijd met schimmels in droge hyacintbollen

Bloembollen zijn tijdens de bewaring gevoelig voor schimmels en bacteriën. Met name de schimmels Aspergillus en Penicillium verspreiden zich makkelijk in droge hyacintbollen en kunnen zorgen voor grote kwaliteitsproblemen. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research…

Energie besparen dankzij sensor én softwareplatform

De energieprijzen gaan door het dak. De glastuinbouw ondervindt hier dagelijks de gevolgen van. Een oplossing voor dit probleem is niet zo 1-2-3 te geven, weten ze bij 30MHz. Maar, alle kleine beetjes helpen. Daarom vertelt men hieronder wat de sensoren in combinatie met het platform van 30MHz voor een…

Etiketuitbreiding groot aantal kleine toepassingen in maartronde Ctgb

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze week tot twee etiketuitbreidingen besloten. Het gaat om uitbreidingen voor de elictor…

Telers testen virtuele lysimeter in de praktijk

Tien glastuinbouwbedrijven testen de komende tijd de virtuele lysimeter uit. Deze tool geeft inzicht in de waterbalans en de vochttoestand van de bodem. Dat maakt het mogelijk veel meer op maat te beregenen of te irrigeren. Na de test kan de virtuele lysimeter beschikbaar komen voor elke glastuinder die…

Knud Jepsen happy met Priva Operator

Queen, het bedrijf van Knud Jepsen en 's werelds grootste Kalanchoë producent, maakt gebruik van Priva Operator voor het op afstand regelen van het klimaat en de systemen in de kas. "Ik geloof dat Operator de toekomst is", zegt Jens Lycke, afdelingshoofd bij het familiebedrijf Queen. Priva OperatorPriva Operator…

Vochtsparen: één van de teelttechnieken waarbij AI telers kan helpen

Hoe kan artificiële intelligentie ingezet worden voor klimaatsturing in de serre? Thomas More en de Universiteit Gent gingen in september 2021 een samenwerking aan in het…

Imker blij met bollen

Imker Peter Raijmakers uit Boekel is bijzonder blij met het bloeiende narcissenperceel van bloembollenkweker Peter van den Boomen uit hetzelfde dorp. Raijmakers: “Zodra de temperatuur boven een graad of 10 is, gaan de bijen en andere bestuivers op zoek naar voedsel. In deze narcissen zit namelijk veel stuifmeel.” De imker is…

Toelating Steward ingetrokken in België, gebruik nog tot september 2022

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel Steward (9328P/B – 30% indoxacarb) wordt in België ingetrokken wegens de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof…

Focus op herkomst ‘onverwachte probleemstoffen’ die opduiken in waterkwaliteitsmetingen

Regelmatig meten waterschappen in en rond glastuinbouwgebieden te hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen die niet meer zijn toegelaten. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Om de normoverschrijdingen gericht aan te kunnen pakken, moet eerst duidelijk worden waar de schoen wringt. CLM…

Dümmen Orange in zee met software Fullstaq

Met Kubernetes nóg meer mogelijkheden voor verzamelen en verwerken data

Dümmen Orange heeft in samenwerking met IT Services-bedrijf Fullstaq het zogenaamde Kubernetes-at-the-Edge softwaresysteem geïmplementeerd, hetgeen nog meer mogelijkheden biedt voor het verzamelen en verwerken van gegevens m.b.t. de verdeling van nieuwe variëteiten. Fullstaq is gespecialiseerd in…

Lager waterverbruik bedrijven Nederland 2020, landbouw gebruikt meer

22 maart is Wereldwaterdag. Reden voor het Centraal Bureau voor de Statistiek om stil te staan bij het Nederlandse waterverbruik in 2020. Huishoudens gebruikten in 2020 meer water, bedrijven minder. De landbouwsector had last van droogte en gebruikte meer grondwater dan in 2019. Sowieso lag het…

donderdag 24 maart

Webinar over ondernemen in uitdagende tijden

Ondernemen is vallen en opstaan. Maar dat opstaan kan best lastig zijn. Wat zijn de effecten van de gestegen grondstofprijzen zoals die van meststoffen, logistiek en natuurlijk ook die van gas en elektra. Ook de veranderende vraag heeft invloed op de telers. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook…

Belangrijke stappen bloeisturing gerbera met daglengte, lichtkleur en temperatuur

In opdracht van het programma Kas als Energiebron doet Plant Lighting onderzoek naar nieuwe toepassingen met LED-belichting. Daarbij worden proeven gedaan met onder andere aubergine, paprika, aardbei, lisianthus en gerbera. Bij gerbera zijn in twee proeven inmiddels belangrijke stappen gemaakt, doordat…

onderzoek NVWA

Telers hebben steeds vaker lak aan wet- en regelgeving bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen in open teelten

De naleving van wet- en regelgeving bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten is tussen 2015 en 2019 met 15% gedaald; het nalevingspercentage lag in 2019 op slechts 67%. Dat komt enerzijds door onvoldoende kennis van de inhoud van de regels bij telers. Anderzijds ervaren telers de…

LTO Webinar

"Ras is na 1 jaar op markt niet meer nieuw"

Vraag kwekersrecht tijdig aan, omdat een ras niet meer nieuw is als het langer dan 1 jaar op de markt is. Dat zei jurist Sjoerd Bijl (Plantum) op het LTO webinar over…

Arjan van der Veer, Phormium

"Perkgoedtelers kiezen vaker voor grijs gronddoek"

In een steeds professionelere markt voor perkgoedtelers is de controle op temperatuur en water zeer belangrijk. Na een goede afwatering in de teeltpot  moet ook de teeltvloer goed afwateren en koel blijven voor een stabieler klimaat. Daarom ontwikkelde Phormium enkele jaren geleden PhormiCool. Trend naar grijs“Duidelijk…

Knelpuntenlijst plantgezondheid krijgt update

Team Plantgezondheid werkt binnen Glastuinbouw Nederland aan oplossingen voor een groot aantal knelpunten. De lijst is door de Coördinatoren Effectief Middelen en…

Effecten verschillende lichtspectra LED op Californische trips en roofmijten in chrysant

Eind februari dit jaar heeft Vertify in samenwerking met onder ander Glastuinbouw Nederland, LGC, Plant Lighting, Koppert en Fluence het eerste onderzoek afgerond binnen het door Kas als Energiebron gefinancierde project ‘Gewasgezondheid bij jaarrond productie onder LED.’ In het eerste deelonderzoek is…

"Luxous komt goed uit de bus als energiebesparend klimaatscherm'

De wereldwijde onrust en hoge energieprijzen zorgen voor onduidelijkheid en onzekerheid bij telers. Svensson is trots op de telers in Nederland en hun constante innovaties en initiatieven om de energietransitie gestalte te geven. Hugo Plaisier, Ton Habraken en Bart Bakker van Svensson ondersteunen telers…

Drievoudige energiebesparing bij Butterfly Orchids door overstap op watergekoelde LED

Butterfly Orchids stapt na de zomer over van HPS naar LED. Phalaenopsis teler Gerben van Giessen heeft hiervoor gekozen voor de watergekoelde LED-armaturen van Oreon. Met name vanwege de enorme energiebesparing die hij kan realiseren. Naast hoge efficiency, gaat hij dankzij de waterkoelingstechniek ook…

Ruim 100 telers present op Kennisdag Smart Farming

Ruim honderd telers en tuinders waren donderdag 10 maart naar de Kennisdag Smart Farming gekomen voor een update over de laatste ontwikkelingen op het gebied van hightech- en dataoplossingen. Tijdens deze dag werden zij bijgepraat over diverse lopende projecten in het kader van de GreenPort Smart Farming…

Gelikt stukje techniek, die nieuwe kas van Amigo Plant

Met ruim 9 teeltlocaties in binnen- en buitenland is succulentenkweker AmigoPlant een gevestigde partij in de sierteelt. Op teeltlocatie AmiSol aan de Schouwbosweg te Heerhugowaard is de afgelopen maanden hard gewerkt om de bestaande kas met 2,2 hectare nieuwbouw te verdubbelen in teeltoppervlakte.…

Compact telen pot- en perkplanten met dynamisch lichtspectrum

Een compacte plantvorm is iets waar ondernemers in de teelt van pot- en perkplanten naar streven. Door de groeiende weerstand tegen het gebruik van chemische groeiremmers zijn telers op zoek naar alternatieve, niet-chemische methoden om compact te telen. Binnen het project ‘Licht en Groei: duurzaam…

LTO webinar over kwekersrecht

'Zó kunt u zien waar kwekersrecht op zit'

Wilt u weten of er kwekersrecht zit op een ras? Raadpleeg dan online naamlijsten en rassenregisters, zo legde Marco Hoffman (Naktuinbouw) uit op het LTO webinar over kwekersrecht.Zie hieronder de presentatie en uitleg van Marco Hoffman. De taxonoom van Naktuinbouw en de Raad voor plantenrassen schetste…

ambitie Penning Freesia

"In twee of drie jaar wordt al ons organisch restmateriaal hergebruikt"

In 2020 is SIGN gestart met het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025. Dit programma stimuleert circulair ondernemerschap, de ontwikkeling van nieuwe ketens en het organiseren van experimenteerruimte en markt. Uiteraard is er een belangrijke rol weggelegd voor teeltbedrijven. Waarom pakken zij…

DuurSaam Glashelder informeert telers over Erfgoedvloer en recirculatie WKK-condenswater

Een groep belangstellenden bezocht vorige maand een voorlichtingsbijeenkomst vanuit DuurSaam Glashelder. De bijeenkomst werd gehouden in de ‘nieuwe vestiging’ van Van Winden Potplanten in Erica. De bezoekers kregen een rondleiding door de kas om te zien welke aanpassingen door Van Winden Potplanten zijn…

Onderzoek naar lekkages moet emissie verder beperken

In de afgelopen jaren is de waterkwaliteit in het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden verbeterd, maar nog niet op orde. Het vermoeden is dat lekkages vanuit de bedrijven mogelijk een rol hebben in het stagneren van de verbetering van de waterkwaliteit. Vanuit Stichting Kennis in Je Kas (programma…

Positief geluid van Fries waterschap over glastuinbouw

De 36 glastuinbouwbedrijven die onder Wetterskip Fryslân vallen zijn de afgelopen jaren allemaal bezocht. Het naleefgedrag is goed en uit het toezicht blijkt dat er geen of…

Elk jaar 5% besparen op arbeid

Arbeid is voor de meeste potplanten- telers een grote uitdaging. Gelukkig staat innovatie in de tuinbouw niet stil. WPS vroeg Jelle Strijbis, directeur van SV.CO, wat zijn uitdaging is op het gebied…

Dreamstime

Rechter eist bewijs van sierteler voor tripsoverlast door zaadteelt buurman

Tholen - Een teler van Cymbidiums moet van de Rechtbank Den Haag met bewijzen komen voor aantijgingen over tripsoverlast in de kas vanwege een tripsplaag in een naburige kas…

Start training Teeltexpert blok 3 "Klimaat en Energie" op 22 maart online en fysiek in Delft

Kennis van de teelt wordt steeds belangrijker binnen productiebedrijven. Hoe stuur je een plant voor een optimale kwaliteit en productie, met oog voor een laag energieverbruik? Welke nieuwe technieken kun je hierbij toepassen om een teeltplan te optimaliseren? En hoe vertaalt dat zich naar andere…

"Straks staat hier gewoon weer een kleurenzee aan prachtige bloeiende pioenen"

Bij Green Works beginnen de pioenen weer te groeien. Het bedrijf staat erbij stil en schrijft op haar website: "Dit soort nieuwsberichten zijn wat ons betreft altijd leuk om te delen." Op onderstaande afbeeldingen is al een beetje te zien hoe de diverse pioenenvelden in Limburg er op dit moment bij…

14 glastuinders doen mee aan bezemactie gewasbescherming Overijssel

Ruim 160 agrarische ondernemers hebben in totaal bijna 7000 kg gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd tijdens de actie 'Bezem door de middelenkast' in Overijssel. Dankzij de actie konden agrariërs uit Overijssel kosteloos en anoniem hun verouderde gewas-beschermingsmiddelen inleveren. Het is belangrijk deze…

Update kasproef 'Lelie duurzaam geteeld onder LED 2021-2022'

Plant Lighting doet onderzoek naar een duurzame teelt van lelie onder LED-belichting. Sinds september 2021 loopt er een kasproef die samen met het Delphy Improvement Centre wordt uitgevoerd. Het doel is om lelie energiezuinig te telen door onder andere full-LED in te zetten en te werken aan het…

"Bij eerste waarneming rupsen gelijk ingrijpen"

In 2018 bracht Biobest Delfin WG voor het eerst op de markt in Nederland en België. Sindsdien maken ook gerberatelers veelvuldig gebruik van dit bacteriepreparaat in hun strijd tegen rupsen. IPM- en bestuivingspecialist Koen Merkus adviseert om zo vroeg mogelijk in het seizoen te beginnen met toepassen.…

Glastelers gezocht voor zaadteelt

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, de Nederlandse genenbank, dat onderdeel is van Wageningen Universiteit en Onderzoekscentrum, werkt aan het behoud van genetische diversiteit in o.a. gewassen en bomen.  In dit kader is het CGN op zoek naar glastuinbouwtelers die expertise en kasruimte beschikbaar…

Rothamsted Research:

"Plagen in opmars door eco-brandstof"

Volgens recent onderzoek hebben de eco-brandstofdoelstellingen van de EU 'ernstige' plaagdierproblemen veroorzaakt. Een slecht beheerde drang om gewassen te gebruiken in…

Voldoende opening huidmondjes onder LED-belichting?

Huidmondjes spelen een cruciale rol in de assimilaten-, vocht- en energiebalans van een gewas. Een te beperkte opening remt de groei. Echter, als huidmondjes verder open staan…

Goed gebruik klimaatschermen inzichtelijk met Connected Screening

Waarom pendelt het scherm 's nachts? Moet ik wel kieren? Dit zijn slechts een paar vragen over optimaal schermgebruik. Connected Screening maakt dit inzichtelijk. Bart Bakker, klimaatadviseur bij Ludvig Svensson, legt uit hoe het werkt: "Ik bouw eigenlijk vier grafieken aan de hand van de parameters van…

Alex de Waard, Bayer

Met Velum Prime aaltjes in lelieteelt de baas

Tholen - Na een natte en milde winter komt de lelie planttijd al weer in zicht. Om te zorgen voor een goede en gezonde opbrengst is het van belang om voorafgaand aan het…

‘Uitdaging om onkruidbeheersing anders aan te pakken’

Met de Boskoopse innovatiekring wil Jaap Wezelenburg de onkruidbeheersing anders gaan aanpakken dan wat hij gewend is. Het is een uitdaging vanwege zijn assortiment en het traditionele teeltsysteem op veengrond. Jaap is eigenaar van T. Wezelenburg Handelskwekerijen in Boskoop, die een breed assortiment siergewassen…

Onderzoek Biodiversiteit: Voorspellen en weren van de behaarde wants

De behaarde wants, Lygus rugulipennis, is één van de plagen die bijzonder lastig te bestrijden is in de glastuinbouw. De afgelopen jaren is er veel schade gemeld in chrysant, maar ook in groenteteelten als komkommer en aubergine kan de plaag veel schade geven. De wantsen kunnen in kassen overwinteren,…

Is de "boomwurger" een zorgwekkende invasieve uitheemse soort?

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) antwoord op vragen over mogelijke consequenties voor de teelt van de plant Celastus orbiculatus (boomwurger) in Nederland wanneer deze geplaatst wordt op de Europese Unielijst voor zorgwekkende invasieve uitheemse…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven