Teelt

Versnelde aanpak om betere gewassen te kweken zonder genetische modificatie

Utrechtse wetenschappers demonstreren een nieuwe, snelle manier om zonder genetische modificatie van planten nieuwe gewassen te ontwikkelen tegen een fractie van de kosten van de klassieke veredeling. Door de genen te veranderen van de bacteriën die de planten omringen, krijgen de wetenschappers dezelfde…

Effect diverse pluggen en trays op gewasontwikkeling van phalaenopsis in opkweekfase

Afgelopen juni is er in een onderzoeksafdeling van Demokwekerij Westland een onderzoek gestart waarbij de effecten van diverse trays en pluggen op de ontwikkeling van jonge phalaenopsisplanten wordt onderzocht. Per combinatie van plug en tray worden er acht verschillende rassen getest, geleverd door de…

Effectiviteitsproeven Wants leveren interessante resultaten op

In opdracht van de landelijke commissie Chrysant zijn bij Botany vorig jaar en dit jaar twee effectiviteitsproeven uitgevoerd ter bestrijding van wantsen in chrysant. Door het verdwijnen van een aantal gewasbeschermingsmiddelen nam het wantsenprobleem afgelopen tijd toe. Om op korte termijn op zoek te…

Wilfred Vijverberg, CH2O:

“Hoe sterieler het wordt, hoe groter het probleem”

Tholen - Welke waterkwaliteit gebruikt een kweker, hoe vuil is het water en hoe vuil is je watergeefsysteem? Om goed te doseren met waterbehandelingsmiddelen moet er naar verschillende factoren worden gekeken. “Bij veel kwekers zagen we dat de dosering niet goed ging. Daar moest een oplossing voor…

Tussentijds verslag project Bodem en Water

Inmiddels is het project Bodem en Water, dat NLGHolland in opdracht van en in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Provincie Noord-Holland bij tien agrariërs verspreid over Noord Holland uitvoert, ruim een jaar onderweg. Belangrijke doelstellingen van het project zijn: Klimaatbestendig…

Webinar: akkerbouw met nieuwe technologie in 2030 zonder chemie?

De akkerbouwsector wil minder afhankelijk worden van chemie. De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft daarvoor het Actieplan Plantgezondheid opgesteld. LTO heeft een eigen gewasbescherming gepubliceerd: Plantgezondheid 2030. Minister Schouten heeft de Toekomstvisie gewasbescherming  2030 naar buiten gebracht.…

teler over steenwolmatten Multigrow

"Ik zie een betere verdeling van de wortels en een gezondere wortelstructuur"

NH Paprika in Heerhugowaard is overgestapt op 10 cm hoge steenwolmatten van Multigrow. Hiervoor had het bedrijf steenwolmatten van 7,5 cm hoog liggen. De overstapt lijkt een succes te zijn voor de teler. "Aan de onderste 3 cm van de steenwolmat heb je niets. Deze is nat en zit vol grove wortels. Bij een…

Uitkomsten digitale ledenenquête Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming

LTO Nederland heeft de laatste twee weken van augustus een digitale ledenenquête over het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming gehouden. 1073 leden namen deel. Uit de enquête blijkt dat boeren en tuinders het eens zijn met de inzet en randvoorwaarden van LTO Nederland, en dat men een goed…

Ridder introduceert HortOS : Grip op grootschalige tuinbouwbedrijven

Met HortOS introduceert Ridder een online platform om tuinbouwondernemers te helpen bij belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van schaalvergroting, kennistekort en digitalisering. Samenwerking speelt hierin een belangrijke rol: binnen de eigen organisatie maar ook door de hele keten heen.…

Wetenschappers in GGO-debat: “Oorsprong mutaties is niet te achterhalen"

Er is te vroeg gejuicht over het detecteren van genetische modificatie in planten. Dat concluderen onderzoekers in reactie op Amerikaanse onderzoek waarmee o.a. Greenpeace aan…

Dalende consumentenbestedingen grotere kopzorg voor telers dan corona

Hoewel de agrarische sector dit jaar met een geschatte productiekrimp van 3% de gevolgen van de coronacrisis aan den lijve ondervindt, zijn boeren bezorgder over de onzekerheid rondom het stikstofbeleid. Zo willen vooral veehouders overstappen naar een nieuw verdienmodel, want in Nederland zijn de…

ErfGoed start online grow academy

ErfGoed gaat in samenwerking met Delphy online sessies verzorgen over het optimaal gebruik van de teeltvloer. Eerder dit jaar bestond de volledige leergang uit twee dagen waarin theorie en praktijk elkaar afwisselden. Volgens algemeen directeur Hugo Paans van ErfGoed is er vanwege veiligheidsredenen…

Theo Roelofs, Delphy

"Data-gedreven telen: in iedere teelt anders, maar mogelijkheden ongekend"

‘Data-gedreven telen’ en zeker ‘autonoom telen’ wordt meestal uitgeprobeerd bij een van de grote groentegewassen, zoals tomaat en komkommer. Dat zijn teelten waarbij op 10 of 20 ha kas één teelt, van één ras met één plantdatum kan staan. Maar bij veel teelten is de situatie heel anders. Bij chrysant…

Steeds sneller data printen op folieverpakkingen

Folieprinters zijn speciaal ontwikkeld voor het afdrukken van THT-data en batchcodes op verpakkingsfolie. Technologische ontwikkelingen volgen zich in rap tempo op en daarom komt Linx met een volledig vernieuwde TT serie folieprinters; TT 500, TT 750 en TT 1000. Drie compleet nieuwe modellen om nog…

Opti-flor treft voorbereidingen voor waterinfiltratie overtollig regenwater onder eigen bedrijf

Jaarrond goed gietwater hebben is voor telers van levensbelang. Om de beschikbaarheid op lange termijn te kunnen waarborgen, zijn er soms nieuwe oplossingen nodig. Orchideeënkwekerij Opti-flor uit Monster wil overtollig regenwater infiltreren in waterhoudende lagen onder het bedrijf, om het in droge…

Ascania-Flora in zee met Oreon

Medio oktober zullen de LED-armaturen van Oreon geïnstalleerd worden bij het Oekraïense Ascania-Flora, de grootste rozenproducent van het land. Hier worden dagelijks zo’n 220.000 rozen geteeld, voor 95% voor de binnenlandse markt, maar het bedrijf wil meer. Ascania wilt groeien en innoveren en daarom kiezen zij voor de…

Biobest

Eupeodes-system ook in het najaar

Zweefvlieg vreet luizen en helpt bij bestuiving

De bladluis blijft gewassen teisteren, ook als straks de herfst de kop opsteekt. Biobest heeft met Eupeodes-System een extra wapen tegen bladluis klaar dat niet alleen bij zomerse temperaturen erg efficiënt is. De zweefvlieg is dankzij zijn koudetolerantie een krachtige toevoeging aan het huidige pakket…

Stengelaaltjesproblematiek in tulpen te lijf met Velum Prime

Stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) in bloembollen is een quarantaine organisme en kan voor een bloembollenkweker veel (financiële) schade tot gevolg hebben. Afgelopen jaar zijn er helaas wederom partijen tulpen aangetroffen met tulpenstengelaaltjes. Deze zijn ter velde gevonden op zandgronden en andere…

Waterzuivering: Het einde van collectief uitstel nadert

Tholen - Er zijn allerlei mogelijkheden om aan de zuiveringsplicht te voldoen. Steef Bruinen, Marel Zuivert, krijgt veel vragen van telers. Wanneer is het nu interessant om al dan niet mee te doen aan collectieve zuiveringsinitiatieven? "Dat hangt van allerlei factoren af. Eén daarvan is de hoeveelheid…

Thomas Peters, teeltadviseur Grodan:

"Start is cruciaal voor elke teelt"

Het opkweken van jonge groenteplanten is en blijft een specialistische tak van sport in de glastuinbouw. Telers stellen hoge eisen aan hun groenteplanten en de lat komt elk jaar hoger te liggen. De start is cruciaal voor elke teelt in de glastuinbouw en bij een juiste start hoort een bijpassend product,…

artikel KeyGene

Nieuwe inzichten in "apomixis-genen" goed nieuws voor veredelaars

Reproductie-onderzoekers van KeyGene hebben een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over recente uitkomsten van hun onderzoek naar apomixis, het proces dat planten in staat stelt om zaden te vormen zonder dat er bevruchting heeft plaatsgevonden. Daardoor krijgt de plant een nageslacht waarin alle jonge…

17 september, Proeftuin Zwaagdijk

Alles wat de teler weten moet over bolontsmetting

17 september organiseert Proeftuin Zwaagdijk haar jaarlijkse open middag bolontsmetting in Zwaagdijk. Men laat zien welke onderzoeken er dit seizoen zijn uitgevoerd en wat daar de resultaten van zijn. Gezien de omstandigheden zal dit jaar geen spuitlicentiebijeenkomst georganiseerd worden. Ook moeten…

Een drogere kas dankzij ontvochtigen met zout

De relatief hoge luchtvochtigheid in de kas was een van de belangrijkste redenen voor de Hongaarse kruidenteler Akkos om te investeren in een ontvochtiger. Ongeveer vier jaar geleden installeerde men er het ontvochtigingssystemen van Agam Greenhouses, met de plant als spekkoper. Het bijzondere aan dit…

Is emissieloos telen mogelijk in de praktijk?

Onderzoek in een aantal teelten heeft laten zien dat het mogelijk is om al het drainwater te hergebruiken. Voor de individuele teler in de bedrijfsspecifieke omstandigheden is…

Glastuinbouw Nederland

"Met gerichte stappen kan gebruik toxische middelen glastuinbouw nog verder omlaag"

De glastuinbouw gebruikt steeds minder toxische gewasbeschermingsmiddelen. Dat bleek deze week uit cijfers die het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) onder de aandacht…

Reinigingsproducten veilig binnen emissieloze teelt?

Om nulemissie van water met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te bereiken, moet de teler weten of toegepaste reinigingsmiddelen niet ophopen in het teeltsysteem.…

Alexander Brjuhins, Bilat Handel GmbH, over ontwikkelingen Russische markt

"Problemen met import speelt binnenlandse productie in de kaart"

De corona heeft ook de Russische markt niet ongemoeid gelaten. In maart en april stortte de markt ineen en viel de vraag weg, maar vanaf mei kwam er weer schot in de zaak. Dit gold echter vooral voor de binnenlandse telers, zo vertelt Alexander Brjuhins van Bilat Handel, vertegenwoordiger voor Rosen…

Vrijdag 4 september open dag stichting ROL in Vledder

Op zoek naar nieuwe middelen in teelt lelie en gladiool

A.s. vrijdag 4 september is de jaarlijkse open dag van Stichting ROL in Vledder. Agrifirm-GMN presenteert op deze dag de onderzoeken in lelie en gladiool die zijn aangelegd. Het onderzoek van Agrifirm-GMN en het Expertisecentrum Bloembollenteelt is o.a. gericht op de vuurbestrijding, virusbestrijding en…

Thailand investeert in 'plantenfabrieken'

"Er is een behoorlijk groot verschil tussen Thailand en andere Aziatische landen als het gaat om de vooruitgang in vertical farming, zowel technologisch als bedrijfsmatig", aldus Siriwat Sakhonwasee. Na het behalen van zijn doctoraat in plantenbiologie aan de University of California Davis in 2009, is…

België telt 571 erkende gewasbeschermingsmiddelen

In België zijn 571 gewasbeschermingsmiddelen toegelaten voor gebruik. In 2019 werden er 34 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten, waarvan 5 biopesticiden. Voor 14 middelen werd geen toelating verleend. Zij mogen gebruikt worden door ruim 65.000 professionele gebruikers die hiervoor een fytolicentie…

Glastuinbouw valt positief op op meetlat risico gewasbescherming

De glastuinbouw gebruikt steeds minder toxische gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor is het risico van gewasbeschermingsmiddelen uit kassen voor biodiversiteit en waterleven in de periode 2012-2016 afgenomen. Dit in tegenstelling tot diverse open teelten, waar het risico toenam, zo valt op te maken uit…

Horticulture Services bouwt nieuwe kas voor Kwekerij Zijdezicht

Tholen - In De Lier, Westland, heeft Kwekerij Zijdezicht een nieuwe kas gebouwd. Deze is tegen de bestaande kas aangebouwd, waarmee het nu een geheel vormt en waarin de kweker as we speak zijn eerste rondje chrysanten draait. Het project is gerealiseerd door Horticulture Services bv (HCS) en de bouwers…

Schoon substraat draagt bij aan een gezonde teelt

De Verenigde Naties hebben 2020 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Plantgezondheid. Voor planten en gewassen geldt dat het substraat waarin ze geteeld worden sterk medebepalend is voor hun gezondheid. Eén van de manieren die bijdragen aan de preventie van plantenziekten en plagen die…

Webinar Plant Empowerment terugkijken

Afgelopen donderdag organiseerde World Horti Center in samenwerking met Plant Empowerment een nieuwe editie van Tech Talks. Tijdens de evenementenreeks Tech Talks worden telers wereldwijd bijgepraat over duurzame en innovatieve teeltmethodes en de toepassing van technieken daarbij. De opname start op…

Special Uitgangsmateriaal van start

Tholen - Goed uitgangsmateriaal is van onomstotelijk belang voor een goede teelt. Deze maand - immers de maand van de FlowerTrials! - staan we daarom stil bij de best mogelijke materialen om een succesvolle teelt te garanderen. Nieuwe rassen, nieuwe resistentie, vlottere stekken - de kwaliteit van een…

Aparte voorbroeifase onder LED biedt kansen voor lelieteelt

Een aparte voorbroeifase onder LED-belichting biedt kansen voor de lelieteelt. Als een lage lichtintensiteit gedurende de voorbroei voldoende is, kan fors worden bespaard op elektra. Bij een meerlagenteelt geldt dat ook op warmte en op ruimte. De effecten van LED-belichting gedurende een daglichtloze…

sectorrapport Van Oers Agro

Boomkwekerij boomt door corona

Tholen - Hoe heeft de boomkwekerij het er de afgelopen tijd - seizoen 2019/2020 - vanaf gebracht? Traditiegetrouw heeft Van Oers Agro weer een sectorupdate Boomkwekerij gepresenteerd, waarin in grote lijnen het antwoord op deze vraag gegeven wordt. OmzetontwikkelingIn het bos- en haagplantsoen kijkt men terug op een topjaar.…

Nieuwe kennis over genetica van Amaranthus-onkruiden gaat duurzaamheid landbouw ondersteunen

Een internationaal team van wetenschappers, waaronder onderzoekers van het Nederlandse onderzoekbedrijf KeyGene uit Wageningen, hebben gisteren het complete DNA van drie soorten Amaranthus-onkruiden in het wetenschappelijk tijdschrift Genome Biology and Evolution gepubliceerd. Amaranthus soorten…

Meer ruimte voor toepassing Naturalis

De vergadering van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze maand etiketuitbreidingen opgeleverd voor de bedekte teelt van…

Inzicht krijgen in uniformiteit van beregening

Ook in grond- en containerteelten waar bovenlangs water geven gebruikelijk is, vormt de uniformiteit van de waterafgifte een terugkerend aandachtspunt. Of het nu om slijtage aan of vervuiling van sproeiers gaat, om haperende klepjes of een gewijzigde werkdruk, vast staat dat zelfs de best afgestelde…

Jordy van den Berg van JB Groep

"Nevelinstallaties worden steeds belangrijker"

"Sinds de afgelopen hittegolf loopt het storm met het aanvragen van offertes voor nevelinstallaties. Het klimaat in de kassen wordt steeds belangrijker voor de gewassen. Wij hebben tijdens de afgelopen hitteperiode teeltadviseurs gesproken, die vertelden dat het door de grote temperatuurverschillen…

Steenks Service ontwikkelt dubbele trekhaak voor Deense karren

Steenks Service heeft een nieuwe trekhaak ontwikkeld om Deense karren mee te vervoeren. Deze werd speciaal geleverd op wens van Kwekerij Zuidbaak uit Honselersdijk. In onderstaande tweet/filmpje is te zien hoe de elektrotrekker met behulp van de trekhaken eenvoudig de Deense karren transporteert. De #Spijkstaal die…

Sturen van compactheid met blauw licht biedt (nog) onvoldoende perspectief voor praktijktoepassing

Een belangrijk kwaliteitskenmerk van pot-, perk- en kuipplanten is compactheid. Om planten compact te houden, worden chemische groeiregulatoren gebruikt. Het gebruik hiervan staat echter in toenemende mate onder druk en verwacht wordt dat het gebruik ervan op termijn verder ingeperkt zal worden. Daarom is…

"AntiCondens zorgvuldig aanbrengen geeft het beste resultaat"

Met AntiCondens verbetert de lichtinval in de kas. Het aanbrengen is niet ingewikkeld maar vergt wel even wat aandacht. In onderstaande instructiefilm laat producent Mardenkro zien wat de beste methode is. Zowel glazen als plastic kassen zijn vaak bedekt met condens. Dat kan de lichtinval sterk remmen.…

"Na 6 jaar zien de doeken er nog steeds top uit"

De broers Jelle en Joram Kuijvenhoven (JK Plant) telen al ruim 10 jaar exclusieve en trendy kamer- en tuinplanten. In hun kassen in Honselersdijk (NL) telen ze -op ruim 4,5 hectare- onder andere Araucaria, Monstera, Dahlia, Fatsia, Spathiphyllum en Petunia. Ruim 6 jaar geleden, toen een groot deel van de…

MPS krijgt concurrentie op gebied digitale milieuregistratie-eis

Kwekers hebben de wettelijke verplichting bij te houden welke gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen zij gebruiken. Daarnaast moeten ook het energie en waterverbruik bij instanties bekend zijn. Vanaf 31 december moeten deze gegevens, zo heeft Royal FloraHolland verordend, 'uniform en digitaal'…

Kas als Energiebron

"Toepassing LED is systeemverandering in de kas"

Een aanbeveling voor telers die overwegen over te stappen naar LED-belichting is zich goed te laten informeren door lampenfabrikanten over de producten die zij bieden, lichtspectrum, efficiëntie, ervaringen en financieringsmogelijkheden. Hierbij gaat het niet alleen om de effecten op gewas, maar ook om…

Michel van Rijn, XL Bloom Youngplants

‘Betere haarwortels en schoner water met OxyBull beluchtingssysteem’

Het OxyBull beluchtingssysteem van Agrona zorgt voor een optimale zuurstofconcentratie in het water en wortelmilieu. XL Bloom Youngplants in De Lier gebruikt het apparaat sinds maart van dit jaar. Een sterke pomp met een capaciteit van 60 m3/uur blaast veel lucht in het water, waardoor er volop beweging…

Kennissessie schijnt licht op coatings

Om voorlichters op de hoogte te houden van de optimale inzet en het combineren van coatings hield het team van ReduSystems afgelopen weken een serie interactieve kennissessies. In onderstaande een samenvatting van de recente ontwikkelingen. Verschuiving naar warmtewerende coatingsIn de groenteteelt ziet…

Arjan Rood, De Wit Bloembollen BV

Geen dagen meer kwijt aan uren tellen met Real Management in de bloembollen

Wie nog nooit een tulpenkwekerij van binnen heeft gezien, kan zich er misschien weinig bij voorstellen: achter die kleurrijk gevulde vaas op tafel ligt een complete wereld van techniek, systemen en data. Het is een uitdaging om al die losse onderdelen zo met elkaar te verbinden dat het eindresultaat van…

Nieuwe valse meeldauw bedreigt akelei

In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe valse meeldauw ontdekt, die een bedreiging vormt voor akelei (Aquilegia spp.). Deze schimmel (Peronospora aquilegiicola) is in 2019 als nieuwe soort beschreven. De herkomst van de besmetting in het VK is onduidelijk, maar mogelijk is ze binnengekomen vanuit…

Onderzoek naar houtvezel als veenvervanger in substraat

De druk op het gebruik van veen in substraten neemt toe. Houtvezel als grondstof wordt daarom de komende vijf jaar onderzocht in een ILVO-onderzoek met de naam 'Subtech'. Doel…

Vers regenwater vult de bassins

Gisteren kwam een nieuwe droogtemonitor uit. Daaruit valt op te maken dat het neerslagtekort nog steeds groot is, met regionale verschillen. Die regionale verschillen waren er de afgelopen dagen ook met hevige buien. De ene teler had geluk, zolang de goten het aankonden uiteraard en er geen schade optrad, en de andere pech. WestlandPeppers zag tot grote tevredenheid dat het grote bassin zich goed…

Plantgezondheidsspecialisten reageren op zes stellingen Koppert Biological Systems

"Klimaatverandering vraagt om innovatiekracht in exotenbestrijding"

Globalisering van handelsstromen is een feit. Nederland is daarbij een spil in het web, zeker als het over groenten en fruit en bloemen en planten gaat. Een zestal…

China: Metazet FormFlex legt laatste hand aan rozenkas van 18 ha

Momenteel wordt er in Lanzhou, in de Chinese provincie Gansu, een complex van 32 ha aan kassen gebouwd. Eén van de kassen, waar momenteel de laatste hand aan gelegd wordt, is een 18 ha grote kas bedoeld voor de teelt van rozen. Momenteel wordt het gootsysteem geïnstalleerd, wat de laatste fase van dit…

Negen voordelen van een hoge temperatuur

Het was zeer heet de afgelopen tijd en de leergroepen 'Het Nieuwe Telen' waren op zomerreces. Eerder verzamelden zij negen voordelen van telen bij een hoge temperatuur.  Samengevat…

Tulpenkwekers Tulips4all verwachten goed broeiseizoen

Nu de bollen de grond uit zijn, is het tijd voor een vooruitblik richting het broeiseizoen in 2021. Het landelijke beeld is dat er dit jaar minder tulpenbollen zijn geoogst dan andere jaren. Wat betekent dit voor het komende broeiseizoen? De 24 kwekers van Tulips4all zijn positief. Omdat er minder bollen…

Benchmark Cyclamen legt nadruk op geschiktheid als patioplant

De landelijke commissie Cyclamen van Glastuinbouw Nederland organiseert samen met veredelaars en Royal FloraHolland dit jaar weer een Benchmark Cyclamen. De kosten worden ook dit jaar voor de helft betaald door de veredelaars. Dit keer is ervoor gekozen de benchmark te richten op de ‘patiocyclamen’. In…

Eurofins

Bodemziekte uitgelicht: Meloidogyne chitwoodi/fallax

Meloidogyne chitwoodi en M. fallax zijn quarantaine organismen waarvoor speciale fytosanitaire regels gelden. Vermeerderingsmateriaal moet daarom vrij zijn van deze aaltjes.…

Fluwel

De biologische bloembol, een vak apart

Hoe zit dat nu eigenlijk precies met die biologische bloembollenteelt? Aan de hand Huiberts bloembollen, een bedrijf dat al sinds 2013 duurzame bloembollen teelt, legt Pien…

UV: groeiremming zonder chemie

De regelgeving met betrekking tot chemische groeiremmers maakt het leven in de opkweek en in potplanten er niet eenvoudiger op. Nu is het al jaren bekend dat groeiremming ook kan worden gerealiseerd met UV in plaats van met chemie. De Brabantse Plantenkwekerij Kapteijns past dit procedé al jaren toe bij de opkweek van prei en…

Ruben Mostert, Kwekerij Mostert, over 100% Digitaal

"Ga het maar gewoon doen, je komt vanzelf de punten tegen die pijn doen en nog moeten veranderen"

"De manier waarop we nu werken is niet toekomstbestendig. Ik zie het niet voor me dat ik over 10 jaar nog steeds gebeld word om nog snel een paar traytjes te regelen", zegt Ruben Mostert in een uitgebreid interview met Floriday, waarin hij vertelt hoe Kwekerij Mostert uit Nieuwerkerk het aanpakt met 100%…

In drie stappen meer licht in de kas

Een oude tuinderswijsheid luidt: 1% meer licht geeft 1% meer productie. Wetenschappers hebben inmiddels aangetoond dat het iets genuanceerder ligt: afhankelijk van het gewas varieert het van 0,5% tot 1,25%. Maar het principe blijft staan: in grote delen van het jaar kan al het zonlicht nuttig omgezet…

onderzoek Erfgoed

Voor- en nadelen teeltvloer in phalaenopsisteelt afgewogen tegen betonvloer + roltafel

In samenwerking met Delphy en het Improvement Centre heeft Erfgoed onderzocht of Phalaenopsis op een teeltvloer floreert. Is de teeltvloer vergelijkbaar of zelfs beter dan de traditionele roltafel? “In het verleden had een gemiddelde teler tweehonderd verschillende cultivars en daarmee ook veel…

Roel van Schie over MPS-ABC

"Biologie waar kan, chemie waar nodig"

“Wij voeren een geïntegreerde strategie waar we zowel gebruikmaken van chemie als biologie. Waar kan zetten we biologie in, waar we moeten corrigeren gebruiken we chemie, die niet schadelijk is voor de biologie. Zodat we zo goed mogelijk de biologie kunnen gebruiken om een schoon gewas te creëren”, aldus…

Whitepaper 'Interacties tussen plant en bestuiver bij hoge temperaturen'

Minder bestuiving vanaf 30°C

Iedereen weet dat in de tomatenteelt een goede bestuiving van de bloem nodig is voor een goede vruchtzetting, opbrengst en kwaliteit. Maar weten telers ook wat voor invloed een warm klimaat heeft op de bestuiver, de plant en hun interacties? In een whitepaper getiteld 'Interacties tussen plant en bestuiver bij hoge…

Zomer in de kas: "98% zet nog gewoon het lucht open"

Energie en warmte: er is een hoop om te doen. Hoe wek je het zo duurzaam mogelijk op, hoe ga je er zo zuinig mogelijk mee om en hoe raak je het vervolgens weer verantwoord…

Vrijstelling Mainspring voor bedekte grondgebonden snijbloementeelt

Op verzoek van Glastuinbouw Nederland is een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor Mainspring door het Ministerie van LNV. Hiermee kan knelpunt mineervlieg worden beheerst in het geïntegreerde gewasbeschermingssysteem van de bedekte grondgebonden snijbloementeelt. Deze vrijstelling werd afgelopen…

Fossielvrije potplantenteelt mogelijk met elektrische matverwarming

Het gebruik van elektrische matverwarming biedt de mogelijkheid voor de potplantenteelt om in de toekomst zelfs fossielvrij te kunnen telen. Daarnaast kan er een aanzienlijke verkorting van de teelt gerealiseerd worden door toepassing van HNT. Dat is de voornaamste conclusie uit de proef genaamd ‘Een…

Wijnboer Leon Masselink koos voor financiering via ZonnepanelenDelen

Varkensstallen maken plaats voor zonnepark op Wijngoed Montferland

Tholen - Als varkenshouder met een wijnbedrijf als neventak, zag Leon Masselink dat de toekomst voor de veehouderij een doodlopende weg was. Het wijnbedrijf dat na 2000 werd opgezet kende wel een positieve groeicurve. Inmiddels zijn de laatste varkens het bedrijf uit en zijn er in de heuvels van het…

M.i.v. 17 augustus nieuw beleid

Overtredingen gebruik en verkoop gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger aangepakt

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen bij het op de markt brengen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.…

eerste test krijgt snel vervolg

Draaiboek Q-organismen in de maak

Wordt vanmiddag een quarantaineziekte gevonden? Dan zit Naktuinbouw snel met alle belanghebbenden om tafel om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Dat kan alleen als er een crisisdraaiboek klaarligt en als daarmee is geoefend. Zo’n oefening vond vorig jaar plaats. Het maakte grote indruk op iedereen…

Ctgb laat uitbreidingen in bestrijding aaltjes en echte meeldauw toe

Na een nieuwe ronde besluiten van het Ctgb in juli krijgen telers meer opties in de bestrijding van aaltjes en echte meeldauw. Zo is Takumi toegelaten ter bestrijding van…

Elke teelt een uitdaging om ‘Perfecte Chrysant’ te realiseren

Om tot een optimale prestatie te komen moet de hele teelt van start tot oogst goed zijn. Dat kwam naar voren in de presentatie van de resultaten van de voorjaarsteelt van de Perfecte Chrysant. Een iets matige start geeft ongelijkheid. Daarbij ontstond een achterstand in vergelijking met een…

Werken in het onderwijs én in de kas

Afgelopen schooljaar heeft hij zijn pabo-opleiding afgerond en al een paar maanden voor de klas gestaan. Maar omdat Hidde (24) het werk in de kas bij Kwekerij Baas in Ens, waar pot- en perkplanten worden geteeld, zo leuk vindt werkt hij daar nog graag op zaterdag en in de vakanties. Hij is er al werkzaam…

Van Uffelen blikt terug op windhoos

"De koffie was op en ineens waren er 950 ruiten uit"

Het is vrijdagochtend 1 mei. Jeffrey van Uffelen en zijn medewerkers zijn net klaar met koffiedrinken en willen de kas weer in. Een enorm geluid. Glas in de kas! Aan de linkerkant van het betonpad en de kopgevel liggen de ruiten er uit. Jeffrey van Uffelen vertelt over de windhoos die het bedrijf Van…

“Kennis lokaal introduceren zorgt voor een véél hogere slagingskans”

Prima teeltronde en geslaagde test voor teeltteam-concept

Tholen - Kassenbouwers en toeleveranciers zijn constant in de weer met schitterende projecten in het buitenland. Zodra de kas opgeleverd is, begint de uitdaging voor de klant: hoe ga ik de teelt managen? Een veelgebruikte oplossing is om een externe expert (Nederlandse kweker) in te vliegen, waarbij het…

Meer tripsen op de vangplaat met gebruik van feromoon

Om trips te vangen, worden in de kas vangplaten ingezet. Door ook een feromoon in te zetten, stijgt de vangkans en is het makkelijker om trips te identificeren, signaleren en te monitoren in om het even welke teelt, waaronder groenten-, sier- en fruitteelt in de kas. HortiPro adviseert PheroThrip 2.0,…

Nieuw middel reinigt glas maar tast antireflectiecoating niet aan

Tholen – In een kas telt elk procentje licht. De komst van diffuus glas met een anti-reflectiecoating levert een hoge lichttransmissie en dus een hogere opbrengst op. Echter geldt ook voor dit glas, dat het voordeel niet opgaat als het glas vies is. Een reinigingsmiddel dat het glas wel optimaal…

Kennissessies over jaarrond zo goed mogelijk licht sturen

De mogelijkheid om jaarrond het natuurlijke licht te sturen, wordt steeds groter. Om voorlichters op de hoogte te houden van de optimale inzet en het combineren van coatings hield ReduSystems de afgelopen weken een serie interactieve kennissessies, om teeltvoorlichters ook bekend te maken met het steeds…

"Gebruik desinfectiemiddelen heeft ook een keerzijde"

De teeltwisselingen zitten er weer aan te komen en dus ook de grote schoonmaak van de kas die daarmee gepaard gaat. Vanuit de branche komen er daarom weer verschillende berichten naar buiten met adviezen, o.a. over het gebruik van desinfectiemiddelen om schimmels en virussen te bestrijden, zien ze bij…

LTO

Plantaardige sectoren bundelen krachten

"Samenwerking levert niet alleen meer kennis op maar is ook efficiënter"

De Nederlandse plantaardige sectoren investeren continu in nieuwe kennis en innovaties op het gebied van plantgezondheid. Om ervoor te zorgen dat deze nieuwe kennis en innovaties sneller in de praktijk kunnen worden gebracht is 'Kennistransfer Plantgezondheid' in het leven geroepen. Hiermee willen zij de…

Glorious Gloriosa 'Im Rampenlicht'-video

"Gloriosa heeft voldoende marktpotentieel om nog veel klanten aan ons te binden"

Glorious Gloriosa is een moderne snijbloemen- en plantenkwekerij van twee hectare in Maasbree. “De hoofdmoot van onze productie is de Gloriosa, die we als snijbloem en als kamerplant op de markt brengen. Het is een nicheteelt die door veel van onze klanten wordt gewaardeerd. Naast de Gloriosa hebben we…

'Domino Day' in Kazachse kas

Met een beetje fantasie zou het op het filmpje hieronder om Domino Day kunnen gaan. Toch gaat het hier om het zaaien van 100.000 zaadjes om straks de Ultra-Clima kas van FoodVentures in Kazachstan mee vol te zetten. Een opvallend beeld wat reacties oproept als 'kan dat niet automatisch?'  Dat kan, natuurlijk, maar is bij het maken…

Zeer goede takgewichten bij teelt chrysant op water

‘Chrysant op water is ook nieuw leren telen’, zo berichtte Proeftuin Zwaagdijk vorig jaar n.a.v. proeven om aldus voor elkaar te krijgen. In de laatste aantal pogingen waren de resultaten echter buitengewoon: het gemiddelde takgewichten van het referentieras Pina Colada was steeds vergelijkbaar met of…

Doorbraak in onderzoek hoe krachten inwerken op plantencel

Hoe maak je krachten die op plantencellen inwerken zichtbaar en meetbaar? Joris Sprakel, Hoogleraar Physical Chemistry and Soft Matter en Dolf Weijers, Hoogleraar in…

Heusden pleit voor betere huisvesting arbeidsmigranten

Meer spreiding, veel meer zicht krijgen op waar arbeidsmigranten wonen, huisvesting in groepen tot dertig personen. En dat allemaal alléén nog maar via een vergunning. Ziedaar…

Inholland

onderzoek levert ook nieuwe inzichten over contactloze sensor op

Sapstroomdata m.b.v. Machine Deep Learning ingezet als groeivoorspeller

Sapstromen in het gewas zijn een belangrijke indicator voor de plantontwikkeling. Studenten van Hogeschool Inholland hebben in het Ideal Research Greenhouse Lab gewerkt aan het meten en visualiseren van de sapstromen in een cherrytomatengewas, waarbij Machine Deep Learning is ingezet om de groei van de…

zomertoer biedt kijkje in de wereld van de boomkwekerij

Varb zet deelnemers van het eerste uur in het zonnetje

Tholen - Varb bestaat 30 jaar en dat viert men deze zomer met een uitgebreide zomertoer. In deze zomertoer trakteert de organisatie de ruim 180 deelnemers die al 30 jaar lid zijn en stelt men enkelen van hen aan u voor. Welke gezichten gaan er schuil achter het product, wat heeft men over de afgelopen…

39 leveringen in 12 weken tijd

Gelderse tuinbouw maakt warm gebaar naar voedselbank Arnhem

De coronacrisis heeft allerlei nieuwe initiatieven naar voren gebracht. Eén van die initiatieven was het project om tuinbouwproducten, die moeilijk af te zetten waren, voor…

Film over onderzoek naar kwaliteitsbepaling bollen in de verwerking

In de PPS Bollenrevolutie 4.0 wordt er ook onderzoek gedaan naar het inzetten van geavanceerde technieken voor de bepaling van de kwaliteit van bloembollen tijdens het verwerkingsproces. Na de oogst is er veel arbeid nodig om de bollen te pellen en te sorteren. Met dit onderzoek proberen we daar een…

Seizoen 3 Vlog uit de Kas start met Dione en Chloé van Ubink Cactus & Succulent

Dione en Chloé zijn 18 jaar en werken op zaterdag en in de vakanties bij Ubink Cactus & Succulent in Kudelstaart. Ze zijn samen drie jaar geleden begonnen en hebben veel vriendinnen gemaakt via het werk. Het stekken, verzorgen en klaarmaken voor de handel van 150 soorten cactussen en 100 soorten…

Goede ontwikkeling aster en zonnebloem bij teelt op water

Asters en zonnebloemen ontwikkelen zich goed op een drijvend teeltsysteem. Dat bleek uit de proeven die Proeftuin Zwaagdijk in de afgelopen maanden uitvoerde binnen het PPS-project ‘Innovatieve, alternatieve teeltsystemen voor grondgebonden snijbloemen’. In deze proeven werden de planten in drijvers op…

Project “Beter Organisch Bemesten” in afrondende fase

Delphy team Bloembollen is in 2017, in samenwerking met 5 bollentelers, 2 vaste plantentelers en de Meerlanden Compostering in Rijsenhout, gestart met het project Beter Organisch Bemesten (BOB) in de Duin- en Bollenstreek in het kader van POP3. Het doel van het project BOB was om de bodemkwaliteit te…

Teeltarealen lelie en gladiool verder gekrompen

Op de website van het BKD zijn nieuwe cijfers in te zien voor wat betreft de ontwikkelingen binnen de teeltarealen van gladiool en lelie. In 2020 bedraagt het totale areaal gladiool 633 hectare. In 2019 was dit not 705 ha. En ook in lelie is een (verdere) daling van het teeltareaal te zien: van 4273…

Biologische bestrijding bij skimmiakweker David Moerings

Skimmiakweker David Moerings uit Boskoop voert dit jaar met Delphy een demoproef uit met plantversterkers van Koppert Biological Systems. Daarnaast start een demoproef met biologische bestrijders in de teelt van magnoliaplantgoed bij boomkwekerij Jacobshoek. Het doel is om nieuwe vormen van biologische…

Financiële bijdrage beschikbaar voor emissiebeperking glastuinbouw

Het lozen van water vanuit glastuinbouwbedrijven moet verminderd worden. Om de sector daarbij te helpen bieden de waterschappen een financiële bijdrage aan voor projecten.…

Jan Taks op NPO Radio 1 over specerijenteelt in Gelderse kassen

NPO Radio 1 heeft een interview gehouden met Jan Taks over de teelt van kurkuma en zwarte peper. In het tuinbouwgebied NEXTgarden in Gemeente Lingewaard wordt onderzoek gedaan…

"Gerbera in fossielvrije kas is een goede leerschool"

De telers uit de begeleidingscommissie (BCO) voor het onderzoek met gerbera in de fossielvrije kas konden begin juli zelf weer in de kas komen kijken. De afgelopen maanden moesten ze het doen met filmpjes, klimaatgegevens en productiedata. Onderzoekbegeleiding op afstand. Gelukkig stond het gewas er goed…

o.a. aardbeien, freesia's, vaste planten en pepers al uit de kas op te halen

Nieuw platform voor lokaal aangeboden producten vanaf vandaag actief

Vandaag is het platform van Standfinder (www.standfinder.nl) gelanceerd. Een platform voor lokaal aanbod. Het platform brengt alle verkoopplaatsen in Nederland van lokaal geproduceerde producten in kaart zodat consumenten deze gemakkelijk in hun buurtkunnen vinden. O.a. aardbeien- en aspergeteler by…

Delphy Improvement Centre oogst eerste basilicum geteeld zonder daglicht

In het Delphy Improvement Centre is de eerste basilicum geoogst, geteeld zonder daglicht. Sinds mei werkt Lisanne Meulendijks aan het ontwikkelen van praktische teeltkennis voor Vertical Farms. In de testcellen kunnen groeifactoren zoals klimaat, licht en irrigatie gemakkelijk gevarieerd worden. Door…

Fotosynthese: hoe werkt het nou écht?

Planten leven van de zon. Maar hoe doen ze dat? En kan de mens er iets van leren? "We doorgronden hoe de biologische kant van fotosynthese werkt en willen dat dan nabootsen",…

Nieuw onderzoek naar biologische bestrijding wantsen in chrysant

In chrysant wordt trips in toenemende mate zo veel mogelijk biologisch bestreden. Deze mooie ontwikkeling heeft echter ook een keerzijde. Door het verminderde gebruik van breedwerkende chemische gewasbeschermingsmiddelen neemt de druk van ander plagen toe. Schadelijke wantsen zijn plagen die de afgelopen…

Marco Persoon versterkt team Chrysanne

Chrysanne kwekers Lionplant en Van Schie hebben in de persoon van Marco Persoon een nieuwe teeltspecialist gevonden. Marco stond in 2014 aan de wieg van de introductie van de trosvariëteit Grandezza en is mede verantwoordelijk voor de naam die Chrysanne potchrysanten inmiddels heeft gevestigd in de…

Snelle realisatie verduurzaming gietwatervoorziening mogelijk m.b.v. restwarmtenet

Hoe kan de glastuinbouw na juli 2022 het tekort aan gietwater invullen? Daarover ging het (afstudeer)onderzoek van Koen Heijstek, dat hij deed in opdracht van de Greenport…

Tomatentelers laten tegengeluid horen: "Animo genoeg onder scholieren"

"Mijn mond viel er van open. Bij een van mijn collega’s gebeurde hetzelfde. Wij willen helemaal niet met dit soort tuinders vergeleken worden", reageert Maxime van der Schans…

Taiwanese stelten, Nederlandse stelten

Vrijdag deelden wij nog een innovatieve, knutselende Taiwanese teler die zelf stelten had ontwikkeld om in zijn kas bovenin de planten te kunnen komen. Zestig jaar terug…

Anthuriumkwekerij Evanty sluit aan bij Anthogether

Tholen - Per 1 augustus 2020 sluit anthuriumkwekerij Evanty zich aan bij Anthogether. Evanty is gespecialiseerd in mini-anthuriums genaamd Lovely's, waardoor het assortiment nu wordt uitgebreid met 20 soorten mini-anthuriums. Met de toetreding van Evanthy groeit het collectief Anthogether naar vijf telers,…

Rolf van Koppen Fotografie

Young AVAG Greenhouse Technology deelnemers denken na over duurzaam telen in 2030

Donderdag 9 juli kwamen de 15 deelnemers van het tweejarige Young AVAG programma bij elkaar. Deelnemers werden uitgedaagd om in teamverband een volledig concept uit te werken hoe de Nederlandse glastuinbouw er in 2030 uit zal zien. Hierbij werd niet alleen gekeken naar de kas en technologie, maar ook…

"inbreuk op vrije verkeer van zaden en eindproducten"

Plantum uit zorgen over Frans voorstel om “in vitro mutagenese” te weren

Op 6 mei jl. heeft het Franse ministerie een ‘Draft Decree’ voorgelegd aan de Europese Commissie. Hierin staat dat Frankrijk producten van “in vitro mutagenese” als gereguleerde GGO’s beschouwt. Specifiek stelt men voor een aantal herbicidetolerante koolzaadrassen te verbieden in Frankrijk. Dit voorstel…

drie fysisch/mechanische middelen in tuinbouwsetting ontoereikend

Chemische additieven meest effectief bij aanpak biofilm

In de afgelopen 2,5 jaar onderzochten Wageningen University & Research en KWR vijf methoden die bedoeld zijn om biofilm in irrigatieleidingen te bestrijden. De proeven vonden…

méér halen uit potentieel genenbankcollecties

EU project AGENT ontwikkelt digitaal netwerk voor genenbanken

Er zijn wereldwijd 1750 genenbanken met grote collecties en veel gegevens over de eigenschappen van de monsters. In mei 2020 is het EU project AGENT gestart met als doel een digitale infrastructuur te ontwikkelen om deze gegevens te integreren. Hiermee kan het potentieel van de genenbank collecties beter…

40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw

Een verpakkingsmachine voor spruiten in 100% recycleerbare papieren zakken, de aanleg van een warmte en CO2 netwerk bij aardbeien en een innovatieve kraamstal voor biggen. Het…

Digitaal bezoek Tuinbouw Jongeren Oostland aan kas Jan Reijm een succes

Tholen - Ze komen graag bij elkaar, de Tuinbouw Jongeren Oostland. Voor de gezellige borrels, maar vooral om kennis te delen over de teelt en allerlei zaken die in de sector spelen. En als dat door de coronamaatregelen niet kan, wil dat niet zeggen dat er geen informatie wordt uitgewisseld. HogedraadteeltWoensdagavond…

Toolboxwater

Overzicht 'praktijkrijpe maatregelen' ter voorkoming van afspoeling beschikbaar

Er zijn steeds meer praktijkrijpe maatregelen beschikbaar om afspoeling van regenwater met gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar de sloot te voorkomen. Het Toolboxteam Water heeft deze maatregelen beschreven op een geheel vernieuwde informatiekaart. Goede bodemkwaliteit is basisBodems met een slechte…

Organiseren proef 'Weerbare chrysantenteelt zonder stomen' zinvol?

Woensdag 1 juli organiseerde Glastuinbouw Nederland, samen met Delphy en Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw, een kennissessie voor chrysantentelers en veredelaars om input te verzamelen voor een nieuw projectvoorstel: ‘Weerbare chrysantenteelt zonder stomen’. Tijdens de eerste…

Joop de Hoog, Certis Europe

"Biorational is containerbegrip en vraagt om nuance"

Tholen - Het begrip ‘biorational’ wordt te pas en te onpas gebruikt als containerbegrip. Het zijn eigenlijk drie productgroepen: biostimulanten, natuurlijke vijanden en gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong. Joop de Hoog van Certis Europe is groot voorstander van het aanbrengen van nuance…

Zorgen over Vlaams tekort aan schade-experts in tuinbouw

Er is een grote daling van het aantal schade-experts in de Belgische land-en tuinbouwsector. De Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid maakt zich zorgen over…

Nieuwe poging inzet restwarmte en CO2 in West-Brabantse glastuinbouw

De tuinders van Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland slaan de handen ineen met Enpuls Warmte Infra en SUEZ ReEnergy. De partijen tekenen een intentieverklaring om…

Rolf van Koppen fotografie

Indoor farming begint vorm te krijgen in World Horti Center

World Horti Center heeft de ambitie om samen met partners het internationale uithangbord voor indoor farming te vormen. Internationale bezoekers weten het kennis- en innovatiecentrum te vinden en met dit paviljoen blijft het centrum de bezoekers bedienen met kennis over de nieuwste ontwikkelingen in de…

'Vlog uit de Kas’ gaat 16 juli van start

Seizoen 3 van Vlog uit de Kas van Glastuinbouw Nederland gaat donderdag 16 juli van start. Jongeren met een bijbaan in de glastuinbouw vloggen over hun werkdag. Wat zijn de werkzaamheden? Waarom kiezen ze voor een vakantiebaan in de kas? Met welke coronamaatregelen moeten ze rekening houden in en rondom…

Scholierenbingo: "Begint altijd nét te laat"

Het is vakantietijd en dus duiken de scholieren nog meer dan normaal tussen schooltijd door de kas in om o.a. tomaten te plukken. Prominent grijpt de vakantietijd aan om een 'scholierenbingo' in het leven te roepen en daagt scholieren uit om collega's te taggen. Komt bijvoorbeeld 'probeert altijd het pad…

AR-bril vertelt of gerbera geoogst kan worden

Een kas inlopen en via je bril informatie krijgen over de plant waarnaar je op dat moment kijkt. Het kan, met de juiste toepassing van augmented reality (AR). De Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research onderzoekt met een aantal ondernemers welke toepassingen zijn te ontwikkelen…

Evanthia organiseert bloeiproef bij Kwekerij Daalakker

Het beste van de leeuwenbek op één locatie

Tholen - De afgelopen dagen was de tuin van Jochem van Daalen misschien wel het wereldwijde centrum van de leeuwenbek. Te midden van de commerciële rassen had Evanthia niet minder dan 80 verschillende cultivars opgezet, een breed assortiment dat bestond uit zowel bestaande nummers als zgn. experimentals,…

Nieuwe ontwikkelingen in Noord-Amerika met de AutoStix Media Strip

Visser Horti Systems introduceert na een gezamenlijke ontwikkeling met Ball Horticultural Company, de nieuwste innovatie binnen het AutoStix programma: de nieuwe AutoStix Media Strip voor de Noord-Amerikaanse markt. Na volgens de producent 'veelbelovende testresultaten' in Noord-Amerika en Europa stelt…

Stadium G bij tulp vroeger dit jaar

Delphy Bloembollen heeft aan de hand van de bodemtemperaturen van het voorjaar en het rooitijdstip de gemiddelde stadium G datum bepaald voor de Hollands geteelde tulpen. De bodemtemperaturen waren in het voorjaar beduidend hoger dan in 2019. Dit heeft tot gevolg dat 2020 een vroeg stadiumjaar is,…

UGent onderzoekt invloed kokosgruis, houtvezels, compost en anorganische stoffen op de microbiële activiteit in de bodem

De zoektocht naar de beste potgrond

Onderzoekers van UGent werken aan een nieuwe methode om de microbiële activiteit in de bodem in verschillende mengsels te bepalen door de productie van CO2, O2, CH4 en H2S te meten. Deze gassen zijn belangrijke indicatoren voor microbiële activiteit. “De metingen tonen aan dat de samenstelling van de…

Energiebesparing lisianthus door verlengde opkweek

Energie besparen in de afkweek door middel van het kweken van zwaarder plantmateriaal in de opkweek heeft weinig zin. Wel liggen er kansen voor het afschakelen van belichting bij hoge instraling. Het overschakelen op LED belichting biedt de hoogste elektrobesparing. Dat blijkt uit onderzoek van Plant…


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven