Teelt

1 op 3 tulpen in de wereld komt uit Kop van Noord-Holland

Provincie Noord Holland hengelt naar tulpentoerist

De Kop van Noord-Holland is een wereldspeler als het gaat om productie van bloembollen. Met zo’n twaalfduizend hectare is het grootste aaneengesloten bloembollengebied op aarde. Daarmee heeft de regio een voorname positie in de internationale handel in bloembollen. Zo’n 65 procent van de productie vindt…

update proef 'Effect Chloorhoudende ontsmettingsmiddelen op kwaliteit gietwater'

Effecten reinigingsmiddelen in circulatiewater

Het project 'Effect Chloorhoudende ontsmettingsmiddelen op kwaliteit gietwater' is in 2017 gestart met labproeven en een kasproef met gerbera bij Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk. Het laatste kwartaal van 2018 was besloten om binnen dit project eind 2018/2019…

verslag ultrafiltratiepilot Arend Roses en WaterQ/Litree

“We draaien nu volledig op de Goalkeeper”

Rozenkwekerij Arend Roses levert 40 tot 45 miljoen rozen per jaar in acht verschillende variëteiten. Naast de kwaliteit van de rozen en de service voor afnemers draagt Arend Roses ook zorg voor het milieu. Zij kiezen daarom voor groene, innovatieve technologie om de rozenteelt te verduurzamen. Dat is…

Pleksgewijze toepassing gewasbeschermingsmiddelen blijkt mogelijk

Geïntegreerde gewasbescherming ofwel Integrated Pest Management (IPM) is de standaard in de glastuinbouw. Uitgaan van sterke gewassen, hygiëne, teeltmaatregelen en biologische…

update proef 'Effect Chloorhoudende ontsmettingsmiddelen op kwaliteit gietwater'

Effecten reinigingsmiddelen in circulatiewater

Het project 'Effect Chloorhoudende ontsmettingsmiddelen op kwaliteit gietwater' is in 2017 gestart met labproeven en een kasproef met gerbera bij Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk. Het laatste kwartaal van 2018 was besloten om binnen dit project eind 2018/2019…

Ups en downs in proef 'Perfecte Roos'

In het project ‘Perfecte Roos, The Next Level’ is het twee stappen vooruit en dan weer één achteruit. Of om een ander beeld te gebruiken: het gaat op en neer. In het project willen de onderzoekers door de teeltstrategie en toepassing van LED een optimale kwaliteit bereiken bij roos. In oktober was de…

ReduSystems

Groen licht verdient meer aandacht

Alle kleuren van het zonlicht hebben invloed op het gewas. De rol van het groene deel van het licht is lang onderschat, maar de laatste jaren wordt de belangrijke invloed van groen steeds duidelijker. Mardenkro legt uit hoe de vork in de steel zit. De reflectie van het groene licht is duidelijk zichtbaar Bladeren absorberen…

Project CO2-transport per schip van start

Om verduurzaming van de glastuinbouw te realiseren en om in 2040 klimaatneutraal te zijn, neemt de vraag naar levering van CO2 sterk toe. Om buiten het bestaande OCAP netwerk alles over de weg te transporten, kan een knelpunt worden. Het project ‘CO2 transport over water, de juiste weg!’ onderzoekt de…

Tijdens controles Delfland duiken nog regelmatig lekkende teeltsystemen op

"Afgelopen kwartaal regelmatig EC van 1,5 gemeten"

Dat verbetering van de waterkwaliteit de laatste jaren een hot item is, zal niemand zijn ontgaan. De meeste telers hebben daarvoor of zelf een zuiveringsapparaat aangeschaft…

Requiem Prime

Nieuw biologisch insecticide tegen witte vlieg, trips, spint en wolluis

Requiem Prime is een nieuw biologisch insecticide met een werking tegen o.a. witte vlieg, trips, wolluis en spint. Het middel is breed toegelaten in bedekte teelten van o.a.…

Rapport: tegengaan van kwel en inzijging

Kwel en inzijging vormen een belemmering voor het algemeen kunnen toepassen van hergebruik van drainagewater bij grondgebonden teelten. Door zoute kwel kan de EC waarde of de input van Na en Cl te hoog zijn om te kunnen bijmengen, maar ook het volume kan zodanig groot zijn dat er eenvoudigweg teveel…

In drie Turkse steden worden met aardwarmte verwarmde kassen gebouwd

Ali Kindap, hoofd van de geothermische investeringsmaatschappij JESDER,  heeft bekendgemaakt dat er 165 hectare aan kassen zullen worden gebouwd in Manisa, Aydin en Denizli. Volgens…

Nieuwe inzichten in wortelmilieu door samenwerking Klasmann-Deilmann en startup Sigrow

De samenwerking tussen Klasmann-Deilmann en sensor startup Sigrow heeft geresulteerd in innovatieve inzichten en voordelen voor glastuinders. Startup Sigrow werkt samen met glastuinders om meer inzichten in hun teelt te bieden. Bij een van deze telers ontdekten ze dat de vochtigheidsgraad van het gebruikte substraat niet…

"LED in rozen: het moet beter"

Na de eerste teelt van roos Red Naomi! onder LED-belichting en koeling in 2016 is in de zomer van 2017 op vergelijkbare wijze geteeld met goede resultaten. Eind oktober 2017 zijn in één tralie LEDs met een aangepast spectrum opgehangen. Het kwaliteitsprobleem trad onder het rood/blauwe spectrum opnieuw op, wel in minder sterke…

Bloembollensector richting nul erfemissie

In het project Bloembollenteelt Waterproof werken partijen in de bollenteelt samen aan het ontwikkelen en testen van waterzuiveringstechnieken voor het behandelen van met gewasbeschermingsmiddelen vervuild afvalwater afkomstig van het erf. Doel van het project is om technologieën te ontwerpen en te…

Voorlopige resultaten Red Naomi! en Avalanche+ onder vernieuwde Philips GreenPower LED toplighting

Red Naomi! en Avalanche+ kunnen, zo blijkt één jaar na de introductie, goed over weg te kunnen met de Philips GreenPower LED toplighting, een nieuw lichtspectrum ontwikkeld door Signify. Dit blijkt uit de tussentijdse resultaten voortkomend uit het onderzoek dat plaatsvindt bij het Delphy Improvement…

Eindrapport Lisianthus: meer taklengte met blauw licht

Met blauw licht is de taklengte te sturen bij lisianthus. Dat blijkt uit onderzoek in klimaatkamers van Plant Lighting. Als LED belichting wordt aangeschaft, valt aan te bevelen blauw licht apart aan te sturen. Lisianthus en andere gewassen benutten licht vaak inefficiënt in het begin van de teelt. Sturen op een…

Openbaar Ministerie: nachtelijke activiteit in kassencomplex is meer dan alleen paprika's bespuiten

Heroïne in tuinbouw voor de rechter na opmerkelijke videobeelden

Bij een normaal bedrijf gaat het personeel na een dag werken in de komkommers en paprika's naar huis. Niet in een kassencomplex in Bergschenhoek. Daar bleek uit camerabeelden…

Collegebesluiten Ctgb januari 2019:

Nieuwe toelating Romeo, uitbreiding Batavia en Maxim 480FS

Intrekkingsbesluiten van Actara en Cruiser, nieuwe toelating Romeo en etiketuitbreiding Batavia en Maxim 480 FS. Dat zijn de belangrijkste besluiten voor de glastuinbouw van het Ctgb in de collegevergadering van januari 2019. Nieuwe toelatingen Romeo (15726N) Dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame…

Alexander Vercamer, voormalig gedeputeerde Oost-Vlaanderen:

"Telers moeten veerkracht tonen om met veranderende sector om te kunnen gaan. “

Een bedrijfsleider in de landbouwsector moet van goeden huize zijn. Het begint bij de boerenstiel te kennen en het lukt niet zonder opgewassen te zijn tegen alle obstakels die…

Onderzoek in 2019 naar natrium in tomaat en gerbera

Eerder onderzoek binnen het project “Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten” heeft laten zien dat in de paprikateelt, telen met toelating van meer natrium goed mogelijk is. Ook in de tomatenteelt lijkt dit mogelijk. Omdat het onderzoek in 2018 bij tomaat voortijdig moest worden afgebroken, wordt het…

8 februari

Hoogendoorn organiseert workshop klimaatbeheersing voor gerberatelers

In samenwerking met Flori Consult Group organiseert Hoogendoorn Growth Management op 8 februari a.s. een workshop klimaatbeheersing voor gerberatelers. Deze workshop is…

Toepassing o.a. in vermeerderingsteelt aardbeien

Ctgb akkoord met herregistratie grondontsmettingsmiddel Nemasol

In de collegevergadering van 23 januari 2019 stemde het Ctgb in met de herregistratie van het middel Nemasol op basis van metam-natrium. Het college volgt hiermee de Europese…

"Als je gericht te werk gaat, kun je met 10 à 20 sensoren al veel te weten komen"

In het project 'Monitoring en begeleiding van energie-innovaties' wordt op meerdere bedrijven het toepassen van nieuwe technieken en teeltmethoden gevolgd. Dit wordt gedaan…

Aan de slag met zeewierteelt

"Met financieel steuntje in de rug kun je echt experimenten"

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, dat is een hele mond vol voor een subsidie die beschikbaar wordt gesteld voor innovaties. Innovaties zoals zeewierteelt. Het doel van het project is full scale zeewier kweken in het Westland, vertelt Pieter Boekestijn, paprikateler, in een video.

Project 'Microbieel gezond water in de glastuinbouw':

"Ontwikkelen kennis waterkwaliteit in recirculerende systemen van belang"

In de substraatteelt wordt steeds meer gerecirculeerd. Meer inzicht in de waterkwaliteit kan hardnekkige problemen voorkomen en helpen om met meer vertrouwen te werken naar een nullozing. Om meer kennis hiervoor te ontwikkelen is vorig jaar het project 'Microbieel gezond water in de glastuinbouw,…

Wortelonkruiden aanpakken begint met preventie

In de bollenteelt zorgen een aantal onkruiden voor problemen zoals akkerkers of kiek en heermoes. Maar er zijn meer wortelonkruiden. Het sleutelwoord bij een goede aanpak is…

Ctgb:

Vijfentwintig procent groene toelatingen in 2018

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in 2018 29 groene middelen toegelaten op een totaal van 120 nieuwe…

Update teeltproef De Perfecte Chrysant onder LED

Teelt 8 (plantweek 33) van De Perfecte Chrysant werd door de BCO als redelijk goed beoordeeld, al bleef het takgewicht wel 5 - 8% achter bij de twee referentiebedrijven. Deze achterstand ligt niet in de lijn van de vorige teelten. Met de intensievere belichting zou juist een zwaardere tak worden…

WUR onderzoekt alternatieve oplossingen tegen schimmelziekte

"Telers willen einde aan problemen met Fusarium"

Fusarium bezorgt heel wat glastelers hoofdbrekens. De schimmel zorgt ervoor dat gewassen als sla, tomaat of phalaenopsis ziek worden of zelfs afsterven. Fusarium is te bestrijden met gewasbeschermingsmiddelen, maar het aantal toegelaten middelen krimpt. Hoog tijd voor actie dus meent Wageningen…

Ewald de Koning, Ter Laak

"Ondergrondse wateropslag gaat verzilting bodem tegen"

Ter Laak Orchids in Wateringen produceert op 18 hectare jaarlijks 8 miljoen stuks phalaenopsis voor tuincentra, bloemisten en retailers in heel Europa. De nieuwe duurzame DaglichtKas (5 hectare) is vanaf vorig jaar mei in gebruik. “Speciale Fresnellenzen in het dubbelglas aan de zuidkant van het dek centreren de zonnestralen in twee…

Waarom hybride de ultieme manier is om je gewas en bedrijf te laten groeien

De toekomst voor teeltbescherming is hybride

Eeuwenlang zijn telers al op zoek naar de bescherming van hun gewas tegen onkruid, plagen, aaltjes en verschillende ziekten door gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. De laatste jaren is er een stijgende druk ontstaan rond de effectiviteit van bestaande middelen, wettelijke eisen en consumentendruk.…

Definitiewijziging

Plantaardig digestaat niet meer als 'vloeibaar compost' verhandelbaar

In de mestregelgeving is de definitie van compost aangepast. Hierdoor kan plantaardig digestaat niet meer als zogenaamd 'vloeibaar compost' verhandeld worden. De nieuwe…

Frupica deed intrede in vruchtgroenten

"Zacht voor gewas, hard tegen schimmels"

Sinds april is de toelating van het breedwerkende fungicide Frupica uitgebreid naar vruchtgroenten. Adviseurs in een veelheid van teelten zijn uitgesproken positief over de…

Landelijke commissie Chrysant bezoekt teelt op water in Etten-Leur

De landelijke commissie Chrysant van Glastuinbouw Nederland was tijdens de decembervergadering te gast bij bedrijf De Kruidenaer in Etten-Leur, waar onder meer op 3,5 hectare onder glas sla en kruiden op een drijvend teeltsysteem wordt geteeld. De focus ligt op basilicum en munt. Eigenaar Christ Monden vertelde tijdens de rondleiding over…

Zweedse bloementelers verbruiken minder energie in de kas

De omschakeling van fossiele brandstoffen naar biobrandstof in Zweedse kassen is snel gegaan. Bij de teelt van sierplanten en snijbloemen in de Zweedse kassen is het gebruik van fossiele brandstof in enkele jaren tijd maar liefst gedaald van 460.000 megawattuur tot slechts 32.000. Een daling van meer dan…

Hoe stem je schermdoek en coating op elkaar af?

Telers die voor het eerst een coating gebruiken, melden steeds dat ze hun schermdoek veel minder uren inzetten. Vooral in het voorjaar als zon en wolken elkaar afwisselen, blijf je zonder coating steeds het doek open en dicht trekken. Een andere situatie waarin het doek vaak dicht gaat, is hartje zomer…

Full LED in alstroemeria resulteert in hoogste elektrabenuttingsefficiëntie

Full LED heeft de hoogste elektrabenuttingsefficiëntie. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research BU Glastuinbouw bij een praktijkbedrijf. Op het teeltbedrijf Fa. Vreugdenhil is eind 2016 de eerste installatie 'High Output LED' in een hybride belichtingssysteem geïnstalleerd bij alstroemeria. Aanleiding…

Onderzoek in radijs en diverse snijbloemgewassen

Bodemvochtsensor tot 20 centimeter diep adequaat, 60 centimeter diepte nog brug te ver

Als vervolg op eerder onderzoek naar bodemvochtsensoren is door Wageningen University & Research onderzocht of vochtsensoren uitspoeling bij grondgebonden teelten kunnen…

Nieuwe gelmeststof voor bioteelt

DCM Viscotec Blue is een nieuwe vloeibare meststof, toegelaten voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw. "Het hoge stikstofpercentage (9% N) gecombineerd met 5 % kalium (K2O) zorgt voor een snel effect op zowel groei als kleur van de planten. De goed oplosbare gelformulering bevat geen grondstoffen van dierlijke…

Peter Geelen over de koers van 10 jaar Het Nieuwe Telen

"Als je terugkijkt naar tien jaar Het Nieuwe Telen", verhaalt Peter Geelen in een artikel op Kas als Energiebron, "dan komt bij mij het beeld op van één grote ontdekkingsreis. Nu realiseer ik mij pas hoe indrukwekkend deze reis is door de grote hoeveelheid havens die gepasseerd zijn en hoe snel de…

Firma J.J. de Wit organiseert proef met energiezuinig bewaarsysteem voor bollenopslag

Bij de firma J.J. de Wit in Anna Paulowna staat een proefopstelling voor een energiezuinig bewaarsysteem. De proef houdt in dat we kijken hoe we met zo min mogelijk ventilatie - lees: energie - bollen kunt bewaren, zo vertelt onderzoeker bij de WUR Jeroen Wildschut. Normaal worden die in kuubkisten…

Hoeveel licht kan een plant aan?

Kan een plant wel te veel licht krijgen? Bij potplanten is het zeker oppassen, maar diverse snijbloemen en groentegewassen kunnen veel meer licht aan dan op dit moment wordt gedacht. Mits het licht maar goed verdeeld is. Dat schrijft ReduSystems in een artikel. Tuinbouwadviseurs krijgen regelmatig de vraag hoeveel licht een gewas om kan zetten in…

Gasprijs naar recordhoogte maar glastelers maken zich niet druk

Geen gas meer uit Groningen, een hogere energiebelasting. Het zorgde ervoor dat de gasprijs vorig jaar flink omhoog schoot. En het eind van die stijging is, voorspellen de…

Druiventelers onderzoeken plantaardige en 'hybride' technologieën

Frankrijk verbiedt neonicotinoïden en beperkt het gebruik van beschermingsmiddelen

Met ingang van 1 september 2018 is het verboden om alle Neonicontinoid-pesticiden te gebruiken in Frankrijk, omdat vermoed wordt dat ze de bijenpopulatie doden. De nieuwe…

De tuintrends van 2019 volgens PanAmerican Seed

Vooruitkijkend naar 2019 is PanAmerican Seed erg enthousiast over alle kansen die het nieuwe jaar biedt. Tuinieren en de groene levensstijl zitten in de lift en het team voelt dat het productassortiment er klaar voor is om op de markt te komen en impact te hebben op kassen en hun klanten. door Claire Josephson, Product Marketing…

2000 euro

Win een prijs met goede aanpak gevaarlijke stoffen

Het Nederlands Focal Point nodigt bedrijven uit om uiterlijk 15 januari 2019 een inzending in te sturen voor de Goede Praktijken Competitie over de aanpak van gevaarlijke…

Harm Aerts

"Aandacht voor alle hoeken en gaten in je kas"

“Ramen met finten, lekkende goten, losliggende roedes, vervuilde kasgoten. Zomaar wat oorzaken van het ontstaan van zwakke plekken in je kas. Helaas leiden deze zwakke plekken…

Winnaars Tulpen Benchmark 2018 bekend

Met een nieuwe kwaliteits-benchmark tulp voor de deur maakt FloraHolland de winnaars bekend van seizoen 2018: 1e prijs: PolderPride Poel, Tulipa (Double Early Grp) 'Columbus' 2e prijs: VOF Dolf de Wit en Zonen, Tulipa (Double Early Grp) 'World Bowl' 3e prijs: A.S. Oostenbrug, Tulipa (Triumph Grp) 'Jan Seignette' 4e prijs:…

Telen we binnenkort allen eendenkroos?

Eendenkroos heeft heel wat in zijn mars, want de productiesnelheid is gigantisch. Daarom lijken tal van toepassingen mogelijk, maar één werd in de Blauwe Keten van nabij…

Actualisatie cijfers biologische gewasbescherming glastuinbouw

Biologische bestrijders op meer hectare maar wel minder per hectare

Begin deze week kwamen Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek met inkomensramingen voor de land- en tuinbouw. Op 20 december volgde er een…

Bollentelers Drentsche Aa nemen maatregelen voor verbetering waterkwaliteit

Vijf bollentelers uit het stroomgebied van de Drentsche Aa gaan verschillende bovenwettelijke maatregelen nemen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel…

Zes projectvoorstellen Kas als Energiebron gehonoreerd door ministerie LNV en LTO Glaskracht Nederland

Voor het programma Kas als Energiebron zijn recent zes projectvoorstellen gehonoreerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en LTO Glaskracht Nederland, na advies van de Ondernemersgroep Kas als Energiebron. Het is weer een brede mix van projecten op teeltgebied, techniek,…

Inzicht in bodemleven: nieuwe parameters op BemestingsWijzer

Actief bodemleven is belangrijk voor een goede bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur. Eurofins Agro vermeldt op de BemestingsWijzer voortaan drie biologische kengetallen. De…

verslag Flower Science Congres

"Bollensector moet natuur als partner zien"

Bollentelers moeten meer en beter gebruik maken van het natuurlijk kapitaal. Dat was de boodschap van Naturalisdirecteur Koos Biesmeijer tijdens het Flower Science Congres dat woensdag 12 december voor de derde keer in het Lissese Floralis werd gehouden. Biesmeijer wees de ruim 170 bezoekers op het voornemen van de…

Wat maakt Het Nieuwe Telen waardevol?

'Een relatie vertelde mij dat hij, sinds hij meedoet met de cursus Het Nieuwe Telen en hij zich daarin probeert te verdiepen, zijn bedrijf en eigenlijk de hele sector schudt op zijn grondvesten. Toen hij dat zei, toen dacht ik ook, daar moet ik meer van weten.' Het zijn woorden van docent aan het Clusius college Fred Wever, die vanuit…

Saffraanteelt in het Zweedse Skåne

Het begon als een wild idee, maar in drie jaar tijd heeft Silvia Mutlu uit het Zweedse Skåne ontdekt dat het heel goed mogelijk is saffraan te telen in Zweden. Haar…

Jan-Willem Aarse over schoon gietwater

Primeurtje in de lisianthus voor Floralis en Aqua4D

Tholen - Lisianthuskwekerij Floralis is naar eigen zeggen wel van de proefjes, vertelt Jan-Willem Aarse. “We kijken graag hoe het schoner, duurzamer en beter kan. Zo waren we anderhalf jaar geleden een van de eersten met een Opticlear Diamond unit om aldus zoveel mogelijk water te recyclen. Dat gaat…

"CO2 voorziening cruciaal voor fossielvrije glastuinbouw"

Als er geen aardgas meer wordt gestookt, moeten we de CO2 voor de groei van planten dus ergens anders vandaan halen. Kas als Energiebron en de industrie werken samen om andere CO2 bronnen - liefst groene - beschikbaar te krijgen voor de glastuinbouw. Dennis Medema (LTO Glaskracht Nederland) vertelt in onderstaande video waarom…

Met humaten de natriumtolerantie van een gewas beïnvloeden

Hebben humaten een positief effect op de natriumtolerantie van een gewas? De proef daarnaar bij Wageningen University & Research BU Glastuinbouw is bijna afgelopen.    Doel van het project is om om te kunnen gaan met hoge natriumniveaus. Barbara Eveleens van Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw, vertelt in de…

Zaadteelt voor betere Zweedse sparren

De kwaliteit van de toekomstige sparren moet beter en de vraag naar veredelde sparren is groot. Daarom hebben onderzoeksinstituut Skogforsk en coöperatie van boseigenaren…

Porta Nova installeert Philips GreenPower-LED toplighting op 5000 m2

Porta Nova heeft na een succesvolle, kleinschalige hybride proef met LED zijn proef met Philips GreenPower-LED toplighting met een speciaal spectrum voor rozen uitgebreid. Hiermee kan het bedrijf, zo weet de fabrikant Signify, het hele jaar door de lichtniveaus verhogen zonder meer warmte te produceren.…

Maatregelen tegen verzilting en grondwaterstand blijven onverminderd van kracht

In de droogtesituatie treedt nog geen significante verbetering op, blijkt uit de nieuwste Droogtemonitor van 28 november 2018. De recente neerslag zet nog maar weinig zoden…

Horti-Consult op marktverkennig in Guatemala en Costa Rica

Elk jaar organiseren de teeltadviseurs van Horti-Consult International een studiereis naar Verweggistan. Hoe teelt men daar waar ongeveer alles anders is en wat zijn er de uitdagingen én oplossingen? Zo ging men de laatste jaren ging bijvoorbeeld naar Zuid-Korea (2013), Brazilië (2014), Azerbeidzjan…


© BPnieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven