Teelt

Hogescholen onderzoeken versnelde invoering van Het Nieuwe Telen

Studenten van hbo en mbo gaan praktijkgericht onderzoek doen in de glastuinbouw om de invoering van Het Nieuwe Telen (HNT) te versnellen. Door middel van stages en…

telers welkom op Agricultural Sprayer Academy

"Leer als ondernemer omgaan met de discussie rondom gewasbescherming"

Hoe ga je als ondernemer om met de discussie rondom gewasbescherming? En hoe creëer je meer begrip bij mensen in de omgeving? Deze vragen komen aan de orde tijdens de eerste…

Cymbidiumteler Leo van der Helm

"De weg naar schoon water moet project van samenwerking zijn"

Sinds de waterzuiveringswet komen op de website van Glastuinbouw Waterproof regelmatig handhavers en toezichthouders aan het woord. Rode draad in hun boodschap is het belang van samenwerking tussen ondernemers en bevoegd gezag om tot het gewenste resultaat te komen. Cymbidiumteler Leo van der Helm uit…

Frank de Boer, Mopabloem, over software 30Mhz

"Alles inzichtelijk op je telefoon"

Mopabloem is een bloementeeltbedrijf in Rijsenhout. Ze zijn gespecialiseerd in het broeien van tulpen op water. Het bedrijf levert de tulpen kant-en-klaar verpakt af geheel naar de wensen van de klanten. Dit zijn onder andere supermarktketens over de hele wereld. De preparatie van de tulpenbollen vindt…

"precisiemedicijn is volledig natuurlijk en zeer efficiënt"

Precisiemedicijnen tegen bruinrot in ontwikkeling

Een nieuwe technologie om de ziekteverwekker van de verwoestende plantenziekte bruinrot selectief te vernietigen zonder bijwerkingen voor andere nuttige micro-organismen. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn bezig geweest met de ontwikkeling hiervan, in samenwerking met collega's van de Britse…

teeltadvies Koppert

Perfecte pothortensia's voor superstrenge klanten

Een krimpend middelenpakket en zwaardere eisen maken de gewasbescherming in alle gewassen een stuk complexer. Pothortensia's zijn er geen uitzondering op: ook hier komt het steeds sterker op de biologie aan. Plantenkwekerij P. van Geest is zeer tevreden over het werk van de bestrijders. "We hebben nog…

EU heeft akkoord bereikt over hergebruik afvalwater

Gisterenavond hebben het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese lidstaten een akkoord bereikt over wetgeving die waterhergebruik van afvalwater mogelijk…

Marius Rodewijk, Rosalicious, teelt eetbare rozen

De koningin van de bloemen op het bord

Tholen - “Het is nog best een hele uitdaging”, vat Marius Rodewijk van Rodewijk Rozen de teelt van de eetbare roos samen. Sinds vorig jaar teelt hij de Rosalicious eetbare rozen op 1.000 vierkante meter, die hij vervolgens zelf op de markt zet. "De doelgroep voor eetbare rozen zit tenslotte niet bij de…

aanvragen tot 17 december 2019

VLIF-steun voor container- en trayvelden in de Vlaamse tuinbouw

De Vlaamse grondloze tuinbouw in de openlucht wordt verplicht om het first flush systeem in te voeren vanaf 1 januari 2021. Dit systeem verzamelt alle drainagewater in…

Telers delen ervaringen over emissieloze teelt

De kosten voor water en meststoffen zijn maar een klein deel van de kosten van de bedrijfsvoering. Desondanks is kwaliteit van recirculatiewater een steeds belangrijker onderwerp van aandacht in de glastuinbouw. De regelgeving rond lozen van drainwater verkleint de mogelijkheid tot het ‘resetten’ van de…

teeltadviseur Jan van Paassen over gebruik microbiologie

"Bacteriën en microbiologie dé sleutel tot een weerbare plant"

Tholen - “Het blad is als een huid. Het leeft en bestaat in symbiose met allerlei micro-organismen. Een gezonde plant is een weerbare plant en heeft die bacteriën nodig. Hoewel de telers dat echt wel weten, zit het ‘schoon, schoner, schoonst’ echter nog altijd diep ingebakken.” Aan het woord is Jan van…

eerste vruchten deze week groen geoogst

"Paprika onder LED-belichting geeft bovengemiddeld vruchtgewicht"

In het vervolgproject ‘Jaarrond paprika met LED’ staan de paprikaplanten sinds 19 september in de afdeling. Dit jaar wordtgeteeld in een grotere afdeling van 1.000 m2,…

Ctgb besluiten november 2019

Twee schimmelbestrijders krijgen bredere toelating

Siertelers kunnen een uitbreiding van Prolectus tegemoet zien en in de vruchtgroenten krijgt een deel van de telers er een uitbreiding van T34 Biocontrol bij. Dat valt op te…

Onderzoek naar een 3D paspoort voor land- en tuinbouwproducten

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft vier aanvragen goedgekeurd binnen het programma Smart solutions for horti- and agriculture. De toegekende…

Wiel Seelen, Loonbedrijf Seelen, over AGO-force:

"Nieuwe machine verbetert aanpak biologische grondontsmetting"

Anaerobe grondontsmetting is een methode die al langer wordt gebruikt als vorm van biologische grondontsmetting. Loonbedrijf Seelen uit Maasbree, specialist op het gebied van anaerobe grondontsmetting, heeft deze methode nu geoptimaliseerd door het gebruik van de AGO-force, een gepatenteerde machine voor…

Ard Nieuwenhuizen

Wat staat er te gebeuren op het gebied van precisielandbouw?

Op 11 december a.s. is onderzoeker Ard Nieuwenhuizen een van de sprekers op het Flower Science Congres. Hij zal o.a. spreken over deeplearning en kunstmatige intelligentie om ziektes op te sporen. Nieuwenhuizen: “Bezoekers krijgen een update van welke stappen al zijn gezet en wat er staat te gebeuren op…

Joost Hovens (Cindro):

“Niet goed reinigen en desinfecteren heeft ieder jaar sterkere, resistentere bacteriën en schimmels tot gevolg”

Teeltwisselingen zijn het uitgelezen moment om de hygiëne op een teeltbedrijf te optimaliseren. Het onder handen nemen van het complete watersysteem hoort daar zeker bij. De belangrijkste bron van verontreiniging in watersystemen is biofilm. Hardnekkige vervuiling die om een goede aanpak vraagt, tijdens…

Gerard Flinterman, GreenlinQ data

Eén voor allen, online platform voor verschillende teeltregistraties

Tholen – Een goede teeltregistratie maakt maakt o.a. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen inzichtelijk. Er bestaat echter steeds meer behoefte om de hele keten transparant te maken, van het zaadje tot het bord of de vaas. Afzetorganisaties hebben de data van de telers daarbij nodig en daar begint de…

"Onderzoek moet meer over eigen schutting kijken"

In de tien jaar dat onder de naam van Het Nieuwe Telen wordt gewerkt aan optimalisatie en verduurzaming van de teelt, is duidelijk geworden dat de plant centraal moet staan. Maar zodra we iets meer willen weten over de plant, stuiten we op complexe processen en systemen. Het is goed dat daar…

Klimaatcontainers klaar voor transport naar Amerikaanse kruidenkweker

Poppetje gezien, kastje dicht

Tholen – Aan de buitenkant zie je het er niet direct vanaf, want dan is het ‘gewoon’ een container. Maar als de deuren opengaan openbaart zich een flink stukje hightech. Een klimaatcontainer om precies te zijn. In Aalsmeer in de bedrijfshal van Bosman Van Zaal staan er twee klaar voor transport naar een grote Amerikaanse…

Hoe zet je licht het beste om in productie?

Planmatig telen zorgt voor de beste productie en kwaliteit bij vruchtgroenten. Teeltadviseur Wim van Wingerden licht toe hoe het inzetten van een lichtplan kan zorgen voor meer productie.  Productie van vruchtgroenten komt in essentie neer op zo goed mogelijk omzetten van de beschikbare zonne-energie (Joules)…

Wim van Wingerden legt het uit

Hoe zet je licht het beste om in productie?

Planmatig telen zorgt voor een hoge productie en kwaliteit bij vruchtgroenten. Teeltadviseur Wim van Wingerden licht toe hoe het inzetten van een lichtplan kan zorgen voor meer productie.  Volgens Van Wingerden komt het produceren van vruchtgroenten neer op het zo goed mogelijk omzetten van de beschikbare zonne-energie…

Telers komen folie tekort na Italiaanse storm

"De temperaturen zijn momenteel dan wel laag maar we moeten de tunnelkassen die verwoest zijn door het noodweer weer snel herstellen. Nu de noodtoestand opgeheven is, is het tijd om het folie te vervangen maar het blijkt zeer moeilijk te krijgen te zijn", vertelde de jonge Italiaanse teler, Claudio Oliva…

telers stemmen in met nieuwe onderzoeksvoorstellen

Richard van der Lans nieuwe voorzitter gewascoöperatie Roos

De leden van de gewascoöperatie Roos gaven tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 november goedkeuring aan twee nieuwe, daar gepresenteerde onderzoeksvoorstellen. Tevens is tijdens de ALV gestemd over de voorgestelde bestuurswisseling. Richard van der Lans (Van der Arend Roses) neemt de…

Nathalie Zwinkels, gewasbeschermingsspecialist Beekenkamp Plants

"Gewasbescherming is het leukste en uitdagendste vak wat er is"

Nathalie Zwinkels is 3 jaar werkzaam als gewasbeschermingsspecialist binnen Beekenkamp Plants. “Gewasbescherming is het leukste en uitdagendste vak wat er is”, aldus Nathalie. “Digitalisering wordt steeds belangrijker in de tuinbouw en ik ben er trots op dat dit binnen Beekenkamp ook gebeurt! Sinds kort…

Jan van Ruijven, Wageningen University & Research

"Belang van project 'klimaatadaptie en efficiënt watergebruik' wordt hopelijk onderkend"

Tijdens het Water Event vorige maand presenteerde Jim van Ruijven van Wageningen University & Research een workshop over klimaatadaptatie en efficiënt watergebruik. Hoewel het…

Rozentelers zien goed gewas onder full LED

Voorafgaand aan de Algemene ledenvergadering van de gewascoöperatie Roos werd de kas bij Delphy Improvement Centre bezocht waar het onderzoek voor roos onder full LED wordt uitgevoerd. In de kas zagen de telers een goed gewas Red Naomi! met mooie takken en weinig meeldauw. Bij Red Naomi! houden de…

PDI

Nieuwe kas Hedera Plant energiezuinig dankzij innovatief dubbele schermings-energie installatie

Tholen - Hedera Plant, onderdeel van Vireo, uit de Kwakel heeft onlangs een nieuwe kas gebouwd. Het areaal van Vireo komt daarmee op zo’n 33 hectare verdeeld over 9 locaties. Op dit moment zijn er ongeveer 250 mensen werkzaam bij Vireo. Aan het woord zijn Patrick & Cas Hogenboom, vader en zoon.   Familiebedrijf“Ongeveer 55 jaar…

projecten in 2020 van start

Kringlooplandbouw meest onderzocht in 120 nieuwe projecten

In 2020 starten 120 nieuwe PPS-projecten bij de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De projecten hebben in totaal een budget van € 150 miljoen. Daarvan…

Docente plantenteelt Deniece Laanen

"HNT geeft handvatten teeltstrategie"

“Door te anticiperen kan de plant zelf zijn balans vinden. Dit is veel beter dan constant bijsturen of corrigeren, waardoor voortdurend een onbalans ontstaat", aldus Deniece Laanen, docente plantenteelt van het MBO Helicon Geldermalsen.  Ook dit jaar heeft Kas als Energiebron de workshop Het Nieuwe Telen verzorgd…

Godfried Dol over CO² in semi-gesloten kassen

"In slechtste scenario nog altijd 2,8% grotere oogst"

CO² speelt een grote rol in de productie van kasgewassen. Koolstof (de C in CO²) is, na water, het tweede, meest belangrijke onderdeel van een tomatenplant (een tomatenplant bestaat voor 80% uit water en voor meer dan de helft van de resterende 20% uit koolstof). Het grootste deel van die koolstof wordt…

Gerbera in Demokas 2030: zoeken naar optimaal opwarmen gewas

In de gerberateelt in Demokas 2030 is het seizoen van stoken en belichten aangebroken. In september constateerden de projectbegeleiders dat het oude bladpakket van de voorjaarsaanplant vochtig begon te worden. Er liggen twee 45 mm dikke verwarmingsbuizen op de steunen, relatief dicht tegen de pot aan.…

Dimitri op 'landbouwonderzoek' in meerlagenteelt aardbei

"Opge-led!"

Zin in een flinke oppepper? Misschien helpt het onderstaande, enthousiaste filmpje waarin presentator Dimitri op 'landbouwonderzoek' gaat bij het Proefcentrum Hoogstraten. Dat doet hij namens de Provincie Antwerpen. "De telers die deze techniek op hun eigen bedrijf installeren, die hebben goed 'opge-led'", roept hij uit terwijl…

Ophoping reinigingsmiddel valt mee bij gerbera

Uit praktijkmetingen op gerberabedrijven blijkt dat gebruik van reinigingsmiddelen leidt tot ophoping van allerlei stoffen. De niveaus stijgen echter niet zodanig dat het tot schade komt, zagen onderzoekers Erik van Os en Ineke Stijger van Wageningen University & Research business unit Glastuinbouw. De…

'bijzonder concept'

Investeringsgroep onderzoekt bouw 40 hectare kas op grond Waddenglas

Tholen - Er gloort nieuwe hoop voor de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Waddenglas in Noordwest Friesland. Een consortium van bedrijven, met daarin onder meer expertise…

nog lang niet alles valt zomaar te robotiseren

Spuitrobots meest populair onder telers

Het gebruik van robots onder glastuinders is gestegen ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit onderzoek van AgriDirect. Tegelijkertijd geeft 1 op de 5 glastuinders aan…

Onderzoeksupdate project Grow!

"Draadloos sensornetwerk verslechtert naarmate planten groeien"

Een kas heeft zeer complexe en dynamische klimaatomstandigheden. Het klimaat in de kas kan per locatie variëren en er zijn verschillen op basis van luchtniveau en afstand tot de wand. Een draadloos sensor netwerk helpt bij het monitoren van o.a. omgevingsfactoren, plantengroei, irrigatie en ongedierte.…

Frank Kempkes (WUR) op Rijnmond

De warmtepomp, 'het kacheltje' van de kas zonder gas

Van het gas af en overstappen op groene stroom. Ook de glastuinbouw staat voor deze opgave. De uitdaging is minder CO2-uitstoot, zuiniger met stroom en hergebruik van water. Kan dat? Frank Kempkes vertelde in het Rijnmond-programma 'Van eigen bodem' hoe de glastuinbouwsector met een warmtepomp, 'het…

Eric Kerklaan (HortiPro) over curatief gewasbescherming toepassen:

“Nog beter samenwerken om te voorkomen in plaats van te genezen”

In de wereld van de gewasbescherming zijn twee benaderingen: een curatieve en een preventieve. Oftewel: ‘Hoe kun je een plaag bestrijden?’ en ‘Hoe kun je een plaag voorkomen?’ “In de praktijk wordt de curatieve wijze helaas nog het meeste toegepast”, ziet Eric Kerklaan, Senior Specialist Gewasbescherming…

concept certificatieschema ter inzage

Tijdelijke verruiming emissienorm bij ontvochtiging

Het concept van het herziene certificatieschema Groen Label Kas is gereed, waarbij een tijdelijke verruiming van de emissienorm is voorzien. Stichting Milieukeur vraagt betrokkenen om een reactie op het conceptschema te geven. In 2019 is opgemerkt dat er minder aanvragen voor Groen Label Kas waren dan…

Phormium ontwikkelt 'koelste' gronddoek

Telers weten dat bij hoge zonnestraling de klassieke zwarte gronddoeken heel erg heet kunnen worden. Dit heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van de plant. Phormium, de Belgische fabrikant van grond- en schermdoeken, ontwikkelde daarom PhormiCool 200 GK, een grijs gronddoek waarbij de garens…

Reeks nieuwe projecten voor Kas als Energiebron

Na advies van de ondernemersgroep Kas als Energiebron hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Programmaraad Kennis in je Kas in oktober de volgende projecten gekozen voor het programma Kas als Energiebron:                     Bromelia onder LEDDoel van dit project is het vinden van het juiste lichtspectrum voor LED in de bromeliateelt. Met de kennis uit dit onderzoek kunnen ondernemers het…

Minder veen in substraten voor aardbei en tomaat dankzij compost, houtvezel, biochar en chitine

ILVO en de partners van het Europese Horti-BlueC project pionieren met hun lopende praktijktesten naar duurzame teeltsubstraten. Zij ontwikkelden mengsels met biochar en/of…

Gewasbeschermingsapp met alternatieve bestrijdingsmethoden gelanceerd

Door de uitval van gewasbeschermingsmiddelen en de extralegale residu-eisen wordt er meer en meer gekeken naar alternatieve methoden voor de bestrijding van plagen, zoals…

Europese Plantgezondheidsverordening

Nieuwe indeling ziekten en plagen

Met de ingang van de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening per 14 december 2019 verandert de indeling van ziekten en plagen. Drie categorieënDe indeling van quarantaine-organismen (Q), Q’s voor Beschermde Gebieden (ZP-Q) en kwaliteitsziekten zijn bekend. In de Plantgezondheidsverordening voegt de EU een…

Digitaal platform gewasbeschermingsmiddelen in de maak

De stichting Agro CloSer werkt aan het opzetten en beheren van een digitaal platform voor gewasbeschermingsmiddelen. Met zo’n platform wil de handelsketen gaan communiceren…

Spacekroos: circulaire landbouw in de ruimte

Circulariteit is een term die zich steeds meer mengt met land- en tuinbouw. Door dreigende tekorten aan fossiele fosfor en brandstof wordt het steeds belangrijker om duurzaam…

lot project in handen van Europese Commissie

Valt doek voor eendenkroos kweken in kas?

Vanuit een kas vol met waterlinzen in waterbassins kijkt teler Hans Roelofs van ABC Kroos al enkele maanden reikhalzend naar Brussel. Daar buigt de Europese Commissie zich over de vraag of het opvallende 'eendenkroosproject' ook echt 'voedsel' levert. Is dat niet het geval, dan geeft de Provincie…

Amaryllisteler Erik Boers over Nutrimite Biobest

"Bijvoeren van roofmijten met stuifmeel werkt bijzonder goed"

Amaryllisteler Erik Boers wil zijn gewas gezond houden, bij voorkeur met biologische gewasbescherming. Dit jaar heeft hij één keer roofmijten ingezet tegen trips en een populatie opgebouwd met behulp van Nutrimite. Hij is enthousiast over de eerste resultaten. Muizen, die dol zijn op zemelen, is hij nu…

TaqMan RT-PCR

Nieuwe test voor het tabaksratelvirus en komkommermozaïekvirus

Het toetslaboratorium van Naktuinbouw heeft onlangs een nieuwe PCR-toets aan haar portfolio toegevoegd voor het tabaksratelvirus (TRV) en het komkommermozaïekvirus (CMV).…

Ruim baan voor vochtsensoren in grondteelten

Met vochtsensoren kunnen grondgebonden glastuinbouwbedrijven de watergift optimaliseren en – wanneer een drainagesysteem ontbreekt – de verliezen van water en meststoffen naar…

teeltadvies Koppert & Van Iperen

Bolchrysant klaar voor de toekomst

De teelt van de bolchrysant is voor dit jaar alweer achter de rug. Bij kwekerij Aarninkhof uit Denekamp zijn de bolchrysanten dit jaar volgens een geïntegreerd gewasbeschermingsprogramma gekweekt. In onderstaande vertelt Patrick Smit, consultant Van Iperen er meer over. "Kweker Gerrit Aarninkhof kwam…

Vergis je niet, de arbeid zit niet alleen in de oogst

Knappe koppen wereldwijd werken aan robots om de oogst te versnellen. Tomatenplukrobots, paprikaplukrobots, aardbeienplukrobots... Toch vergt vooral ook het proces voorafgaand aan de daadwerkelijke oogst veel arbeid, zo laat Dirk Aleven van FoodVentures nog maar eens fijntjes zien in onderstaande…

Guus Meis, Glastuinbouw Nederland, na opsomming lopende initiatieven:

"In je eentje krijg je gietwaterproject niet van de grond"

De beschikbaarheid van regenwater als schone en voordelige basis van ons watersysteem staat onder druk. De voornaamste oorzaak is, niet verrassend, de klimaatverandering. Guus…

herstructurering in volle gang

Weer een stukje van de tuinbouwpuzzel Bommelerwaard gelegd

In het Gelderse Kerkdriel en Nieuwaal werden in oktober een drietal kleinschalige kassen gesloopt om ruimte te maken voor duurzame en grootschalige tuinbouwbedrijven. Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) stuurt er onder andere op aan dat de glastuinbouw en champignonteelt in…

samen met nog acht afnemers uit andere branches

Groot glastuinbouwbedrijf moet uiterlijk 2022 van laagcalorisch gas af

De negen grootste afnemers verbruiken per oktober 2022 geen laagcalorisch gas meer. Dat is afgelopen woensdag in een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgesteld. Onder hen…

eind 2019 online

Kaskieswijzer helpt telers met keuze voor kasdek

Zonder licht geen groei. Voor veel gewassen geldt: hoe meer licht, hoe beter. Daarom is het belangrijk voor telers met een kas dat ze het juiste kasdek kiezen. De keuze is echter groot: er is een groot scala aan soorten glas en bijhorende coatings. Daarom ontwikkelt de Business Unit Glastuinbouw van…

Pepertrips aangetroffen in Nederlandse kas

De Nederlandse Voedsel en Warenautoritieit (NVWA) heeft in juli van dit jaar tijdens een quickscan op drie Nederlandse potplantenbedrijven de pepertrips (Thrips parvispinus) aangetroffen. De tripssoort komt vooral in Afrika en Azië voor, zo uit de verspreidingskaart van EPPO, maar toename in Europa als…

"Waterbeheer is belangrijker dan ooit."

Om een kwekerij succesvol te runnen heeft een teler een hoge productie, lage productiekosten en kwaliteit nodig. Water- en waterbeheer is daarbij een essentieel onderdeel. Volgens Jochum Genuit van Mienis Water is waterbeheer belangrijker dan ooit. Jochum Genuit op de IFTEX 2019 in Nairobi, Kenia. Schoon…

Wim van der Meer, Koppert, over verborgen leven

"De eerste rupsvraat valt nauwelijks op"

Op bedrijven met potplanten neemt de druk en schade van rupsen toe, vooral de Duponchelia fovealis doet een flinke duit in het zakje. Recent zagen we vooral rupsvraat aan verterend organisch materiaal; inmiddels kun je in meerdere teelten zien dat alle vitale plantdelen ook op het menu staan. De motten komen…

Nog geen harde relatie tussen energiezuinig telen en fysiologische afwijking alstroemeria

Binnen het project ‘Monitoring energie innovaties in de praktijk’ van Kas als Energiebron wordt onder andere gezocht naar een relatie tussen het optreden van streepjes in alstroemeria en de afkoeling van het gewas als gevolg van uitstraling. Tot dusver kan een harde conclusie niet worden getrokken. Het project…

Bollentelers willen lelieproef in Ommen

"Als er maar een zweem is van gezondheidsrisico’s, gaat er meteen een kruis door"

In vrijwel heel Nederland mogen bollen worden geteeld in grondwaterbeschermingsgebieden behalve in de gemeente Ommen.  De Stentor schrijft over bollentelers die voornemens zijn,…

Rekentool geeft inzicht in effect ODE-verhoging

De afkorting ODE behoeft na alle ophef waarschijnlijk geen uitleg meer. Een petitie tegen de verhoging werd al massaal ondertekend. De beoogde explosieve verhoging van de…

Hortensiakweker Frans Meeuwisse over Harmony zomerschermen

Alle Schermen Bijzetten!

Het zachte silhouet van de luchtramen is zichtbaar op het klimaatscherm, maar op het gewas is geen greintje schaduw te bekennen. Nog steeds verwondert het hen. Hortensiakweker Frans Meeuwisse van Steejo zou het liefst gisteren nog de héle kas van deze open Harmony zomerschermen voorzien en teeltadviseur Wim van der Ende kan…

Steenks Service:

“Maak het jezelf gemakkelijk bij de teeltwisseling”

De teeltwisseling zal binnenkort weer plaatsvinden. Voor telers altijd een uitdagende periode. Zo wordt de kas gedurende in een aantal weken goed gereinigd. Deze klusjes zijn vaak erg arbeidsintensief, dus biedt Steenks Service een aantal opties aan om het werk eenvoudiger te maken. Schone betonpaden en buisrailwagens"Om…

Hygiëne soms een vies woord

Steeds meer mensen hebben een ontsmettingsspray op zak. Nochtans is alles veel hygiënischer dan zo'n 30-40 jaar terug. Mensen leven weliswaar veel dichter bij elkaar en waarschijnlijk is de weerstand…

Schoon de teeltwisseling in door systeemreiniging tijdens teelt

Systeemreiniging tijdens de teelt krijgt de laatste jaren meer aandacht. Dat is terecht, stelt Harm Vogels van Intracare uit Veghel. “Wanneer je het watersysteem tijdens de…

De start van de Delizzimo aardbeienteelt in Proeftuin Zwaagdijk

Hoe gaat het met Delizzimo, inmiddels ruim twee weken na het verhuizen naar Proeftuin Zwaagdijk? Volg de ontwikkelingen met eigen ogen en zie hoe de eerste trossen en groene vruchten beginnen te vormen. Wat hierbij zoal nodig is - bijvoorbeeld aan hygiënemaatregelen en het gebruik van bestuivers en…

bouw onderzoeks- en demonstratiekas nabij Agadir

Tuinbouwsamenwerking Nederland – Marokko

Op 30 oktober hebben de Nederlandse kassenbouwer Ammerlaan en het Marokkaanse instituut voor de tuinbouw (CHA) bij Wageningen University & Research, de Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk, een overeenkomst voor de bouw van een onderzoeks- en demonstratiekas nabij de Marokkaanse havenstad Agadir…

Hortisensor geschikt voor meting lichtrendement phalaenopsis

Het meten van de lichtbenutting in kassen via chlorofyl-fluorescentie maakt het mogelijk om belichting, schermstand en soms ook CO2-dosering (onder andere bij phalaenopsis) af te stemmen op de plant. In een proef bij de WUR wordt gekeken in hoeverre sensoren die op basis van chlorofyl-fluorescentie de…

Inwonende bacteriën beschermen planten tegen infecties

Micro-organismen, die in plantenwortels leven, werken nauw samen met planten om hun groei en stressbestendigheid te vergroten. Een internationaal team geleid door het…

Kabinet kondigt extra maatregelen aan

Subsidie voor energieschermen, kleine uitbreiding OCAP en uit ETS op weg naar klimaatdoelen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de effecten van het klimaat- en energiebeleid van dit kabinet doorgerekend. Daaruit blijkt dat de klimaattafels hun opdracht…

skimmia bij Kwekerij F. Kuiper & Zonen

Van tuinplant naar snijbloem

Hamifleur bracht onlangs een bezoekje aan Kwekerij F. Kuiper & Zonen, een Skimmia kwekerij van 6 hectare in Boskoop die gerund wordt door de broers Sietse en Ron. Dit bedrijf, dat in 1962 werd opgericht door de vader van de broers, teelde voorheen Skimmia’s als tuinplanten, maar sinds 2008 is het bedrijf gespecialiseerd in de…

stem op Glazen Tulp

Wat is de beste marktintroductie van 2019?

Vanaf 1 tot en met 10 november 2019 kunt u digitaal stemmen op de opvallendste marktintroducties. En tijdens de Trade Fair in Aalsmeer brengt u live uw stem uit. Zoals op voorgaande edities zijn er verschillende categorieën, te weten snijbloemen, concepten, kamperplanten bloeiend, kamperplanten groen, en…

Karel de Bruijn en Ron van der Knaap, Van der Knaap Groep

"Dezelfde opbrengst en kwaliteit met biologische voedingsoplossing"

Tholen - Er kan eindelijk tegemoet worden gekomen aan de vraag naar volledig biologische voeding. Na drie succesvolle jaren van testen brengt Van der Knaap Groep hun biologische voedingsoplossing op de markt. Het biedt de telers van het USDA – National Organic Program in de Verenigde Staten en Canada…

Eric Poot bij De Monitor over cannabis zonder chemische gewasbescherming

In het onderzoek naar de teelt van cannabis voor medicinale toepassing gebruikt Wageningen University & Research geen chemische gewasbeschermingsmiddelen. Teun van de Keuken van TV programma De Monitor is geïnteresseerd of dit ook voor coffeeshop cannabis mogelijk is. Bekijk de video hier. Bron: Wageningen…

terugblikken, gniffelen om een vochtkiertje en proefballonnetjes op weg naar de toekomst

Tien jaar 'Het Nieuwe Telen' gevierd met honderd man én middagvullend programma

Tholen - Uitrollen bij het stoplicht, rustig optrekken, op tijd doorschakelen naar een hogere versnelling. Klinkt als autorijden en dat is ook zo. Maar wat heeft dat met HNT te maken? HNT? Ja, Het Nieuwe Telen, maar dat begrip en zelfs die afkorting zijn als het goed is inmiddels dusdanig ingeburgerd dat…

Merk Lotz of Roses volledig opnieuw ingevuld

Tholen - Het merk Lotz of Roses is in samenwerking met rozenveredelaar De Ruiter volledig opnieuw ingevuld. De nieuwe lijn biedt een spectrum intense kleuren, met minimaal tien bloemknoppen per plant, en is jaarrond beschikbaar bij Plantenkwekerij Valstar. Van februari t/m oktober worden op de vijf hectare…

Studenten ontwikkelen drone die gewassen beschermt

“Studentenprojecten kunnen waardevol zijn voor innovatie, omdat je daar als bedrijf zelf vaak geen tijd voor hebt. Ze komen met dingen waar je zelf niet aan denkt en denken out-of-the-box", aldus Gerhold ten Voorde van Corvus Drones. Studenten Werktuigbouwkunde en Electrical Engineering van de Hogeschool…

Kan kunstmatige intelligentie productie voorspellen?

Kunstmatige intelligentie (ofwel: Artificial Intelligence) zit in veel apparaten waarmee mensen dagelijks werken, zoals smartphones, social media, zelfrijdende auto's en videogames. Kan Kunstmatige intelligentie ook in een kas worden toegepast? Is het bijvoorbeeld mogelijk om de komkommeroogst voor de…

Een Westlandse duik in het water

De tijd dat tuinders hun producten via sloten en vaarten naar de veiling brachten, is al even achter de rug, maar aandacht voor het water blijft keihard nodig. De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap Delfland presenteerden afgelopen zomer een Waterklimaatplan voor het Westland, waarna eind september het Westlandse college…

inschrijven kan nog

Opleiding teeltexpert start 26 november

Kennis van de teelt wordt steeds belangrijker binnen productiebedrijven. Hoe kan een plant voor een optimale kwaliteit en productie gestuurd worden, met oog voor een laag…

Westlandse tomatenteler spreekt zich uit over zwijgende collega's

De ToBRFV-spagaat: volledige openheid of achter de schermen 'door rommelen'?

Tholen - De tomatensector bevindt zich momenteel in een gigantische spagaat: of volledig openheid van zaken geven over het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), met alle…

Nieuwe VLIF-codes voor container- en trayvelden in de tuinbouw

Sinds 1 oktober zijn er nieuwe codes voor container- en trayvelden in de tuinbouw voor het hergebruik van drainagewater in het kader van het verplichte ‘first flush systeem’. Het zesde actieprogramma van het Mestactieplan verplicht de grondloze tuinbouw in openlucht om het first flush systeem in te…

Sjaak van der Tak en orchideeënteler Maurice van der Hoorn:

"Teken de petitie tegen exorbitante verhoging ODE"

Sjaak van der Tak en Maurice van der Hoorn van Van der Hoorn Orchideeën roepen telers in de nieuwste #SjaakTopics op de petitie tegen de 'exorbitante verhoging' van de 'opslag duurzame energie' (ODE)' te tekenen. Als de verhoging van maar liefst 177% doorgang vindt, dan remt de verduurzaming flink en…

met reststromen grondstoffenimport terugdringen

Plekje voor glastuinbouw in Gelderse circulaire plannen

Het Gelders college van Gedeputeerde Staten (GS) wil de circulaire economie versnellen. Ze gaat op zoek naar ketenprojecten in agrofood, bouw, industrie en afval.  Daar is de grootste…

Sinaasappelolie tegen insecten en mijten

Een middel tegen insecten en mijten op basis van sinaasappelolie (Orocide Plus) is toegelaten voor professioneel en niet-professioneel gebruik in de bedekte teelt van…

Gitzels B.V. over nieuwe sensoren 30Mhz

"Veel gemakkelijker een ​​droger kasklimaat te creëren"

Sinds de zomer is Plantenkwekerij Gitzels aan de slag gegaan met de sensoren van 30Mhz. Naast reguliere klimaatgegevens uit draadloze sensoren en klimaatcomputers worden nu ook het zuurstofniveau, pH-waarde en de temperatuur van het wortelmilieu bijgehouden. “Vanwege deze nieuwe inzichten maakt het het veel…

CNB adviseert bollentelers

"Pas op voor de opruimer"

Het is een venijnig beestje en als hij eenmaal op de spruit van de bol is aangekomen, legt hij de basis voor kernrot. We hebben het over de bollenmijt en zijn broertje de stromijt is al niet veel…

Ton Koers, Schoneveld Breeding

"Vintro is doorbraak in grootbloemige wintercyclamen"

Tholen - Cyclamen worden hoofdzakelijk verkocht in de maanden september t/m december, na deze periode zakt de verkoop terug. De belangrijkste reden hiervoor is de mindere kwaliteit in deze periode in combinatie met een beperkte houdbaarheid. Kwekers die speciale wintercyclamen telen hebben hier minder…

Weerbaar telen bij WPK plant

Voor een gezond gewas is de juiste voeding essentieel. Alle elementen zijn onmisbaar en moeten in precies de juiste hoeveelheid aanwezig zijn. Meststoffen, spoorelementen en in toenemende mate biostimulanten. Met een steeds smaller wordend gewasbeschermingsmiddelenpakket wordt bemesting nog belangrijker om een weerbare plant te…

COASTAR presenteert deelprojecten brakwaterwinning

Zoetwateropslag in de ondergrond overbrugt het verschil in tijd en ruimte tussen watervraag en wateraanbod. Tegelijkertijd bestrijdt COASTAR de toenemende verzilting door brak grondwater af te vangen en in te zetten voor de productie van zoetwater. Partners in Zuid-Holland ontwikkelen samen oplossingen,…

Van Zorg naar Groen:

"Tuinbouwsector is een sector met toekomst"

Dennis Keus maakte de overstap van de zorgsector naar de glastuinbouw. Sinds januari werkt hij als zelfstandig teeltmedewerker bij Hoogendoorn Plants in Luttelgeest. In zijn functie is hij voornamelijk bezig met het afhandelen van de daghandel en de uitgaande orders.  Kan je wat vertellen over jouw overstap?…

Tariefverhoging en emissierechten: reacties uit de sector

Glastuinbouw verbolgen over recente energieberichtgeving

Tholen - "Glastuinders handelen overeenkomstig Nederlandse en Europese regelgeving uit 2012", zo reageerde Glastuinbouw Nederland afgelopen vrijdag in reactie op berichtgeving in NRC over vermeende onttrekking van tuinders aan het Europese emissiehandelssysteem ETS. En dat in de week waarin vanuit de…

De diepte in over luchtvochtigheid 's nachts in semi-gesloten kassen

"Planten geven voorkeur aan hoge luchtvochtigheid 's nachts"

Omgaan met luchtvochtigheid overdag is in een semi-gesloten kas anders dan in conventionele kassen. Maar hoe beïnvloedt de verbeterde luchtbeweging de planten ’s nachts?…

teeltadvies Koppert

"Inzet nematoden steeds interessanter"

Nematoden, ofwel insectparasitaire aaltjes, spelen een steeds belangrijkere rol in de biologische bestrijding van plagen. Koppert ondervindt dat als geen ander en ziet de vraag de laatste jaren fors toenemen. En de ontwikkelingen staan niet stil. “Naast bodemtoepassing is bladtoepassing een interessante…

Hoge fotosynthese efficiëntie bij ‘Alstroemeria van de Toekomst’

Het onderzoek ‘Alstroemeria van de Toekomst, dichtbij’, met als doel klimaatneutraal alstroemeria’s telen, loopt al bijna een jaar. De resultaten tot nu toe zijn boven verwachting goed: hoge productie, een fris en vol gewas, goede bladkleur, goede kwaliteit en hoge takgewichten. Een update aangaande de…

Restgoot-methode haalt natrium effectief uit watersysteem

Als het gewas meer natrium opneemt, hoopt het zich minder op in het watersysteem. Wageningen University & Research heeft de mogelijkheden van een ‘restgoot’-methode onderzocht. Conclusie: het is mogelijk om natrium op deze manier op een laag niveau te houden met heel weinig productieverlies. Het gaat om meerjarig…

WUR, Bleiswijk

Eerste paal geslagen voor onderzoeksfaciliteit daglichtloos telen

De eerste paal voor een in Nederland unieke onderzoeksfaciliteit voor daglichtloos telen is geslagen bij Wageningen University & Research in Bleiswijk. Het project Vertical Farming in de tuinbouw ging eind 2018 van start met een grootschalig onderzoek, waarin werd verkend wat de kansen waren van vertical…

Sector gaat voor 'tandenborstel schoon'

Vanaf maandag 28-10 boetes bij overtreding meldplicht ToBRFV

Tomatentelers en plantenkwekers hebben afgelopen maandag nogmaals op het hart gedrukt gekregen absoluut melding te maken van vondsten en verdachte situaties. Doen zij dat niet, dan gaat de NVWA vanaf maandag 28 oktober boetes uitdelen bij overtreding van de meldplicht. Ondertussen vordert de NVWA zelf…

Collegebesluiten Ctgb oktober 2019

Nieuwe insecten- en mijtenbestrijder toegelaten in paprika en tomaat

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in oktober 2019 Orocide Plus (15958 N) met als werkzame stof sinaasappelolie toegelaten.…

Kees van der Kruk, Priva:

“Uiteindelijk is het doel de waterkringloop te sluiten”

Tholen - Teeltwater lozen is eigenlijk verspilling van zowel duur water als van dure meststoffen – en daar houden ze bij Priva helemaal niet van. Kees van der Kruk vertelt daarom graag over de ontwikkelingen omtrent het sluiten van de waterkringloop. Wat weten we en wat is er nog onbekend? Water is van…

"Beter op zoek naar de wond dan steeds pleisters plakken"

Bij Bunnik Plants heeft teeltspecialist Eline du Mee het watersysteem grondig geïnspecteerd, verbeterpunten aangebracht en de basis gelegd voor een nieuwe aanpak met duurzaamheid als speerpunt. Met een afgeronde studie Toegepaste Biologie aan de HAS Hogeschool, ging Eline du Mee in september vorig jaar…

Black Tulip Flower over groeiende mondiale afzet

Stiekem de grootste Keniaanse rozenkweker

Het doel van de Black Tulip Group is om zoveel mogelijk landen in de wereld van haar bloemen te voorzien. Met de recente overname van Batian farms en zijn marketingafdeling Upendo afgelopen juni, en ook door de samenwerking met Fontana Flowers, is die ambitie weer een stapje dichterbij gekomen. "Met deze…

Begin teelt met schoon watersysteem

Tijdens de teeltwissel wordt het watersysteem vaak grondig schoon gemaakt. Zo kan elke teelt weer met een schoon watersysteem beginnen.Uit bemonstering is gebleken dat sommige…

Overplanten volgende stap in proef belichte winterteelt aardbeien

De grote verhuizing zit erop

Eind juli werd er gezaaid, dus inmiddels zijn de aardbeienplanten van het ras Delizzimo op de leeftijd om na drie maanden te verhuizen, zo is te zien in de nieuwste vlog van ABZ Seeds. Daarin laat Paul Doodeman zien hoe de planten 'verhuizen' van de kas in Andijk van ABZ Seeds naar de kas in Zwaagdijk waar de proef plaatsvindt…

Toepassen Asperello in vruchtgroenten en sierteelt

"Gezond wortelmilieu begint al bij de plantenkweker"

Het biologische fungicide Asperello van Biobest geeft bodemschimmels geen kans en bestrijdt deze actief. Als plantenkwekers dit middel al toedienen, is het effect het grootst.…

Den Haag krijgt vandaag brandbrief over verhoging stroomtarief op de mat

De glastuinbouw is in het geweer gekomen tegen het Haagse voornemen om het stroomtarief voor middelgrote verbruikers vanaf volgend jaar flink te verhogen. Volgens Sjaak van…

Verslag minisymposium over Toekomstvisie 2030 en de rol van de zaadsector

Uitdagingen genoeg en sector wil die best aan

Te midden van alle vakspecialisten op Seed meets Technology werd op 26 september door Plantum en Proeftuin Zwaagdijk een minisymposium georganiseerd over de LNV 'Toekomstvisie…

Groot gemeenschappelijk project rondom vitale teelt hyacint van start

Op 15 oktober is een consortium van bedrijven gestart met een onderzoekstraject om de teelt van hyacinten te verduurzamen. Gezamenlijk gaan zij diverse aspecten van de teelt verbeteren, versnellen of aanpassen. Het project heeft twee doelstellingen. 1. Proof-of-concept: De gezamenlijke ontwikkeling van…

107 inzendingen voor Waterinnovatieprijs 2019

Meer dan 100 ‘Willie Wortels’ hebben hun innovatieve waterideeën ingezonden voor de Waterinnovatieprijs 2019. Variërend van een volledig afbreekbare mat die beschermt tegen…

Zeewier levert UV-blokkerende en milieuvriendelijke stof

Op dit moment hebben de meeste UV-blokkers die worden gebruikt in bijvoorbeeld zonnebrandcrème en coatings nadelig effect op het milieu. Bovendien hopen de synthetische…

Prototype mobiele meetinstallatie waterkwaliteit getest

Na een lange aanloop is het validatietraject gestart voor een mobiele meetinstallatie waarmee telers de waterkwaliteit op hun bedrijf voortaan ter plaatse in beeld kunnen brengen. “Laboratoriumanalyses zijn waardevol maar er is ook behoefte aan continue zekerheid”, zegt Andre van der Wurff over de…

Nieuwe teeltsystemen centraal op IMPACT 2025 MeetUp

Op 10 oktober 2019 vond de tweede IMPACT 2025 MeetUp plaats. Tijdens deze MeetUp New Tech stond de ontwikkeling van technologie voor tuinbouw centraal. Keynotespreker  Rob Trice (Better Food Ventures & The Mixing Bowl, Silicon Valley) gaf een inleiding over de ontwikkelingen in AGTech en de uitdagingen die…

“Coating is de basis, scherm de noodrem”

Het antwoord op de hete zomers: coating als basis, eventueel een extra laag midden zomer en lichtpieken wegvangen met het beweegbare scherm. Na twee hete droge zomers zijn telers anders gaan denken over de bescherming van hun gewas, merkt accountmanager bij ReduSystems Jelle Hoogland die sierplanten- en…

(oud)cursisten uitgenodigd voor symposium, 25 oktober, Zoetermeer

Het Nieuwe Telen is jarig!

10 jaar Het Nieuwe Telen, een mooie mijlpaal. In die tijd is veel gerealiseerd: door HNT is het begrip uitstraling op de kaart gezet, is ventileren boven het gesloten scherm gemeengoed geworden, laten siertelers meer licht toe, zetten groententelers de minimumbuis bewuster in en houden telers vocht meer in de kas. Wat nu de…

"Meer schermen geeft opvallende resultaten in potplanten"

Afgelopen zomer hebben telers van potplanten positieve ervaringen opgedaan met het eerder dichttrekken van de schermen en de geleidelijke afkoeling van het gewas aan het einde van de dag. Zelfs op de hete dagen durfden telers het aan met een kwaliteitsverbetering als beloning. Teeltadviseur Marcel…

Peter Leendertse, CLM

"Afvoer restanten middelen moet standaard goed geregeld zijn"

Met de actie ‘Bezem door de middelenkast’ werden in grote delen van het land duizenden kilo’s restanten van gewasbeschermingsmiddelen opgehaald en verantwoord afgevoerd. Peter Leendertse van het CLM is blij met dit resultaat, maar nog liever zou hij zien dat er een functionerend landelijk systeem was…

Revaho

"Nieuw Mini Sigma filter bespaart operationele kosten"

De Mini Sigma is het nieuwe automatische zelfreinigende filter van Amiad. Dit duurzame filter is een lichtgewicht met een maximale installatie flexibiliteit. Het filter is op iedere plek in het watersysteem inzetbaar waardoor het handmatig schoonmaken van een filterscherm niet meer noodzakelijk is.…

Sturen microbiologie in water komt steeds hoger op agenda

Het WaterEvent van donderdag 3 oktober bood een keur aan workshops waar telers zich konden verdiepen in lopende projecten en actualiteiten. André van der Wurff praatte de bezoekers bij over het PPS-project Microbiologie in water, waarover Glastuinbouw Waterproof al eerder publiceerde. Het onderzoek komt…

Aangepaste situatie voor insturen monsters onkruidtoets in winterperiode

Net als in andere jaren geldt er van 1 november 2019 tot 1 februari 2020 een aangepaste situatie voor het inzenden van monsters voor de onkruidtoets. Niet alle monsters kunnen…

Video: het belang van betrouwbaar boomsubstraat

Onderstaande video over het RAG Landscaping-kwaliteitskeurmerk laat in enkele minuten zien waarom RAG-boomsubstraten de basis vormen voor een optimale start van elk groenproject. Kwaliteitseisen RAG-keurmerkBoomsubstraten met het RAG-keurmerk zijn onkruidarm, met een nultolerantie voor invasieve exoten als…

ABZ Seeds start tweewekelijkse aardbeivlog

Kijk mee met de voorbereidingen van de belichte aardbeienwinterteelt onder glas

Aardbeien staan bekend als zomerkoninkjes, maar steeds vaker worden ze ook 's winters geteeld. Bij ABZ Seeds, aardbeienveredelaar van F1 hybride aardbeirassen vermeerderd uit zaad, start de belichte winterteelt onder glas en iedereen kan meekijken. Ilona Smith, sinds 1 oktober bij het bedrijf aan de…

Lentiz Cursus & Consult

Cursus Teeltspecialist Assistent in het Pools

Poolse werknemers die het voortouw nemen, lopen rond bij veel bedrijven. Ze zijn vaak via het uitzendbureau binnen gekomen, hebben een goede achtergrond en willen voor langere tijd bij je werken of zich zelfs vestigen in Nederland. Bas Hanemaayer, HRM Manager bij Agro Care: “Het is de kunst om potentieel…

Oproep tot nog meer wisselwerking wateronderzoek

Er is meer wisselwerking nodig in wateronderzoek in de glastuinbouw. Dat stelde Guus Meis tijdens het WaterEvent afgelopen week. Binnen Glastuinbouw Waterproof vinden veel…

Ruim 80 deelnemers op studiedag Bollenacademie

Meer dan 80 MBO- en HBO-leerlingen en leerkrachten namen deel aan de jaarlijkse studiedag van Stichting Bollenacademie van 7 oktober jl. met bedrijfsbezoeken aan het exportbedrijf Moolenaar B.V. in Voorhout en Cremer Speciaalmachines BV in Lisse. Bij de start bij Moolenaar BV stelde Peter Knippels zich…

"Foto's droneboot gaan helpen lozingsprobleem bespreekbaar te maken"

Droneboot gaat Bleiswijkse telers scherp in de gaten houden

Varend door de sloten tussen de kassen gaat een droneboot nog scherper toezien op illegale lozingen. Hoewel de meeste telers zich netjes aan de regels houden, komen illegale…

Cursus weerbaar telen van start

Glastuinbouw Nederland organiseert in samenwerking met Wilma Windhorst (Agropoli) en Rene van Gastel (Groeibalans) de cursus weerbaar telen. In oktober en november gaan drie aparte groepen van start…


© BPnieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven