Teelt

terugblik kennisdagen gewasbescherming, 16 en 17 april, World Horti Center

Volop belangstelling voor groene gewasbescherming

Samen met producenten van gewasbeschermingsmiddelen worden halfjaarlijks resultaten en kennis met kwekers en gewasbeschermingsspecialisten gedeeld. Op 16 en 17 april vonden deze kennisdagen gewasbescherming plaats in World Horti Center; een samenwerking tussen Demokwekerij Westland, Van Iperen, Royal…

Ook Glastuinbouw Nederland pleit voor legaliseren medicinale cannabisteelt

Het gebruik van medicinale cannabis wordt in steeds meer landen legaal, omdat het diverse medische klachten kan verminderen of pijnklachten kan verzachten. Op dit moment is de…

Presentaties Energiek Event online

Glastuinbouw van 2040 van alle kanten belicht

Een fossielvrije tuinbouw, het is makkelijk gezegd. Toch is dat de ambitie en worden we van alle kanten bestormd door verduurzamingsprojecten en –innovaties die dit mogelijk moeten gaan maken. Die projecten en innovaties stonden centraal tijdens het onlangs gehouden Energiek Event ( lees hier het verslag…

Marco Smit, KUBO, Peter Dekker Installaties

'Medicinale wiet kan kwekers in het Westland miljarden opleveren'

Tholen - De tuinbouw vooraan in het acht-uur journaal gisteravond. Wouter Kuiper (KUBO), Jan Vellekoop (Peter Dekker Installaties) en Marco Smit (Arcadia Chrysanten) spraken over de kansen die er liggen in de medicinale cannabis. Kansen die in Nederland volgens de drie niet gepakt worden. In het item…

Glastuinbouw Nederland ontvangt visie Schouten met scepsis

De ‘ Toekomstvisie gewasbescherming 2030 ’ van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is door Glastuinbouw Nederland met enige scepsis ontvangen. “De minister erkent dat de glastuinbouwsector wat betreft kringlooplandbouw met haar circulaire kas voorop loopt, maar geeft weinig ruimte…

Recirculeren bij cymbidium

Cymbidium is een gewas dat bij lage EC’s wordt geteeld. De EC-gift bedraagt op de meeste bedrijven tussen 0,5 en 1,0 mS/cm, afhankelijk van de periode van het jaar. In de winterperiode geven telers meestal een lagere EC; 0,5 – 0,6 mS/cm terwijl in de groeiperiode (voorjaar/zomer) hogere EC’s worden gegeven: 0,8 – 1,0 mS/cm.…

Japanse trips in hortensia te lijf

Door de toenemende globalisering in de sierteelthandel en klimaatverandering worden nieuwe plagen vanuit andere delen van de wereld gemakkelijker mee geëxporteerd. Als het klimaat dan ook ‘gunstig’ is voor de overlevingskansen van deze schadelijke insect, kan deze snel voor problemen zorgen. Thrips…

"Weerbare planten en teeltsystemen essentieel voor toekomst gewasbescherming"

Schouten presenteert visie waarbij focus ligt op versterken plant

In 2030 zijn planten en teeltsystemen beter bestand tegen ziekten en plagen én worden zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen ingezet. Dat is de ambitie die spreekt uit de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 die door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede…

Een lesje narcissen veredelen

Veredelen is het maken van nieuwe soorten. Bij de narcis doe je dit door het stuifmeel van de ene soort op de stamper van de andere narcis te smeren. Bij Fluwel weten ze er alles van. In een blog schrijft Carlos van der Veek hoe de veredeling in zijn werk gaat. "Als u dit leuk vindt raad ik u aan het ook eens te proberen. De…

Winst boeken door beter gebruik CO2

Op weg naar een fossielvrije glastuinbouw neemt de beschikbaarheid van fossiele CO2 af en wordt (externe) CO2 een kostenpost. De eerste stap om hier mee om te gaan is te kijken hoe CO2 efficiënter benut kan worden. Tijdens de workshop van Peter Geelen op het EnergiekEvent op 11 april zijn hiervoor een…

John Van der Linden, Cactuskwekerij Van der Linden

"Geen slechte tijd om in de cactussen te zitten"

Tholen - John zit al 40 jaar in de cactussen. Op zijn 17e is hij in de zaak gekomen van zijn vader en nooit meer weggegaan. Niet dat hij geen andere plannen had want op zijn 17e kreeg hij een kans als lasser aan de slag te gaan in het Midden-Oosten. Hij moest echter een paar maanden wachten voordat hij…

"De mot is simpel te bestrijden"

Huissense kweker: buxus wordt ten onrechte afgeschreven

De buxusmot is een tijdelijke plaaggeest die binnen een paar jaar verdwijnt. Ondertussen zijn er genoeg manieren om buxusheggen, -struiken en -boompjes in je tuin gezond te…

Nederland tegen tijdelijke verlenging tebuconazool

Nederland is tegen een tijdelijke verlenging van de werkzame stof tebuconazool, een fungicide dat gebruikt wordt in de land- en tuinbouw en in de houtbescherming. Dat schrijft…

"Zo snel mogelijk juridisch sluitende oplossing nodig in belang sector"

Europees Octrooibureau schort opnieuw behandeling octrooiaanvragen klassieke veredeling op

Afgelopen maandag 8 april vond een debat plaats in de landbouwcommissie van het Europees Parlement over octrooien op klassieke veredeling. Het Europees Octrooibureau (EOB) was…

EOB schort opnieuw behandeling octrooiaanvragen op

Op maandag 8 april jl. vond een debat plaats in de landbouwcommissie van het Europees Parlement over octrooien op klassieke veredeling. Het Europees Octrooibureau (EOB) was op…

Oplossingen voor spoelwater bij teeltwissel amaryllis

In de amaryllisteelt wordt ieder jaar in een deel van de kas het gewas verwijderd. Per drie tot vijf jaar wordt op deze manier de hele teelt vervangen. Na verwijdering van het gewas wordt het substraat gestoomd en gespoeld voor het afdoden van pathogenen en het verwijderen van in het substraat opgehoopte…

Ionspecifiek telen met sensoren en bemestingsadviesbasis

"Precisiebemesting steeds beter mogelijk"

Precies bemesten naar de behoefte van het gewas vergt twee dingen: je moet weten wat optimale bemesting voor het betreffende gewas is. En je hebt voortdurend inzicht in de actuele bemestingstoestand nodig. Op beide terreinen worden momenteel belangrijke stappen gezet. Het project Ionspecifiek telen is…

René Koning en Tjerk Vening

Scadoxus naar hoger plan tillen met oprichting nieuwe BV Kings Art Flowers

Tholen - We publiceerden een jaar of wat geleden al over het wonderlijke nicheproduct scadoxus. De plant zocht toen een kweker, oftewel, veredelaar Könst Alstroemeria zag voor de productie ervan op pot kansen. Die kans is er nog altijd, maar voor wat de snij betreft timmert men zelf stevig aan de weg.…

Nieuwe projecten van start in Ideal Research Greenhouse Lab

Studenten aan de slag met impact big data en verfijning plantsensoren

Er gaan weer nieuwe praktijkgerichte glastuinbouwprojecten van start in het Ideal Research Greenhouse Lab in het World Horti Center in Naaldwijk. Studenten van Inholland starten op 10 april het eerste nieuwe onderzoek dat gaat over verfijning van plantsensoren. In het Ideal Lab is ruimte voor dertig…

Handhaver Bram Snelders

"Calamiteiten en incidenten kun je nooit te veel melden, wel te weinig"

Hij is niet alleen handhaver, maar ook opsporingsambtenaar bij het waterschap Hollandse Delta, dat zetelt in Ridderkerk. Met een koffer vol bevoegdheden kan Bram Snelders op gebied van zijn inspecties bij de glastuinders de situatie beoordelen en indien nodig sancties opleggen of een proces-verbaal…

KAVB start twee pilots over data

Ondernemers in de bloembollensector kunnen bij de KAVB meedoen aan twee verschillende pilots over data. Het ene project gaat over het meten en monitoren van omstandigheden bij de bewaring van tulpenbollen. Het andere project richt zich op het digitaliseren van tracking en tracing bij telers en exporteurs. De KAVB werkt voor…

Onderzoekers komen stap dichter bij herstel plantenweefsel na schade

Het is een belangrijk proces in de landbouw: regeneratie (herstel) van planten uit delende cellen. Telers gebruiken het om vanuit kleine stekken nieuwe planten te laten…

Pomp minder vaak aan om water en energie te besparen

Een van de drie pompen in het gemaal tussen 's-Gravenzande en Monster wordt minder vaak aangezet. Daarmee wil het Hoogheemraadschap van Delfland wil meer zoet water besparen…

LLTB:

“Stop met creëren crisissfeer rondom grondwater”

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) wil dat Waterschap Limburg stopt met het creëren van een crisissfeer over de stand van het grondwater. Volgens de belangenbehartiger voor Limburgse boeren en tuinders lijkt het erop dat er selectief gebruik wordt gemaakt van de na-effecten van de droogte van…

Verkenning van kansen voor een fossielvrije freesiateelt

Freesiatelers willen jaarrond een constantere productie dan nu het geval is. Dit heeft grote voordelen richting de markt en voor de arbeidsplanning. Hiertoe moet in de winter meer worden belicht en een hogere kastemperatuur worden aangehouden dan de huidige 8-10°C. Het is gezien de doelstellingen…

"Reinig ook de bodemslib uit draintanks"

In drainwatersilo’s vormt zich tijdens het gebruik op de bodem een laag organisch materiaal. Dit zorgt voor een verlaging van de buffercapaciteit van de silo en vormt…

Hete zomer van 2018 vergroot belangstelling voor diffuse coatings

De hete zomer van 2018 was voor veel telers een leerervaring. Onder zulke omstandigheden heeft het gewas duidelijk meer bescherming nodig. Volgens Mardenkro is dat de reden dat telers meer belangstelling tonen voor krijtmiddelen als ReduFuse of ReduFuse IR. Vrijwel elk gewas kan profiteren van diffuus…

Onderzoek met 'batterij aan meters' werpt licht op afvoer hemelwater van kassen

Voor het Hoogheemraadschap Delfland onderzocht een student hoe de afvoer van hemelwater op een tuinbouwbedrijf verloopt bij uiteenlopende hoeveelheden neerslag. Holstein Flowers uit De Lier werkte mee aan het project. “Water dat door knelpunten in het systeem niet kan worden opgevangen, vormt feitelijk…

Vermeerderaars schalen op met IPM strategie

Steeds meer vermeerderaars van pot- en perkplanten gaan intensiever aan de slag met IPM (integrated pest management) zodat hun klanten kunnen voldoen aan de eisen van hun afnemers. In de landen waar de opkweek plaats vindt, zoals Midden-Afrika of Midden-Amerika, zijn vaak meer chemische middelen…

Bucon realiseert rechthoekige watersilo onder teelttafels bij PostPlants

Wateropslag die geen ruimte in beslag neemt

Een bekend probleem: er is meer wateropslag nodig, maar er is geen ruimte voor een silo. Om hier een mouw aan te passen, realiseerde Bucon Industries een oplossing door een rechthoekige watersilo onder teelttafels te plaatsen. Via installateur Stolze uit Maasdijk werd bij PostPlants in Pijnacker een…

Nullozingsdoel haalbaar, mits knelpunten opgelost worden

Naar schatting 70 procent Nederlandse telers is al nullozer

Tholen - Naar schatting voldeed zo'n 70 procent van de Nederlandse glastuinbouwsector in de loop van 2018 aan de zuiveringsplicht die sinds 1 januari 2018 in Nederland geldt, blijkt uit de jaarrapportage 2018 van het Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG) die onlangs online beschikbaar werd gesteld. In de…

Eerst alleen voor personeel, maar straks ook in restaurants

Eerste slaoogst voor Zweedse meubelgigant

We zullen niet de grap maken dat je naast meubels nu ook je eigen sla samen kunt telen bij Ikea, maar de Zweedse meubelgigant teelt al wel sinds begin dit jaar sla in een container bij hun vestigingen in Helsingborg en Malmo. Catarina Englund, manager op het gebied van wereldwijde duurzame innovaties bij…

Bodemvruchtbaarheid zandgrond voor bollenteelt lastig te waarborgen

Bollentelers op de zandgronden hebben een flinke uitdaging om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. De afbraaksnelheid van organische stof is met meer dan 6 procent per jaar hoger dan op andere grondsoorten. Daarnaast is door het ontbreken van kleideeltjes het bindend vermogen voor mineralen laag.…

Eind van de maand, dus tijd voor de collegebesluiten

Een nieuwe toelating Spyro, uitbreiding van Serenade en een intrekkingsbesluit van Tilt 250 EC, zijn de belangrijkste besluiten voor de glastuinbouw, genomen door het Ctgb in…

Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen in tomaat en gerbera

Drie soorten roofwantsen houden Nesi in toom

Omnivore roofwantsen kunnen zich voeden met zowel prooidieren als plantensappen. Dat lijkt een gunstige eigenschap, maar ze kunnen bloemen en vruchten ook beschadigen. Toch…

Resultaten verschillende lichtkleuren op plagen en biologische bestrijders

In een duurzaam teeltsysteem met LED is het cruciaal dat het gewas gezond wordt gehouden. Natuurlijke vijanden en een weerbaar gewas zijn daarbij essentieel. In het project ‘LED licht bij zonlicht’ wordt daarom niet alleen onderzoek gedaan naar de respons van het gewas op lichtkleuren, maar wordt ook…

Emissie voorkomen bij reinigen van de teeltgoot

Bij het reinigen van de teeltgoot tijdens de teeltwisseling komen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen weer los en worden via het reinigingswater afgevoerd.…

Glastuinbouw Waterproof

Vijf nieuwe wateronderzoeken van start

In het eerste kwartaal van 2019 zijn vijf nieuwe onderzoeken gestart binnen de koepel Glastuinbouw Waterproof van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het betreft…

plantenkweker André den Drijver over start perkgoedseizoen

"Viooltjes eigenlijk altijd lastig"

Tholen - In februari werd er in de viooltjes 232,5% meer omzet gedraaid t.o.v. vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van Royal FloraHolland. Ook werden er 137,5% meer stuks verkocht en waren deze, met een gemiddelde prijs van 50 eurocent per stuk, 40% beter betaald dan het jaar daarvoor. Tot zover het goede…

Groot animo voor bedrijfswaterscans in Noord-Nederland

Negentig procent van de glastuinbouwbedrijven in Groningen en Drenthe heeft gebruik gemaakt van de kosteloze advisering aan de hand van een bedrijfswaterscan. Die brengt waterstromen, emissies en op te lossen knelpunten in beeld. De advisering is onderdeel van Duursaam Glashelder, een…

Claes Bastrup, Gartneriet PKM:

Grootste Deense campanulakweker in de startblokken voor de lente

Het is lente, bij tuinliefhebbers gaat het kriebelen en de jaarlijks exploderende vraag naar campanula's die daaraan gepaard gaat, zet de kwekers op scherp. Zoals bijvoorbeeld Gartneriet PKM, de grootste campanula kwekers van Denemarken, die zijn tuin tot de laatste vierkante meter heeft volgezet. "De…

PanAmerican Seed koopt programma Kitchen Minis

PanAmerican Seed heeft het programma Kitchen Minis gekocht van Dalina Genetics, een Deense veredelaar van sierplanten en eetbare planten. De aankoop omvat zowel veredelingslijnen als commerciële producten van compacte tomaten en komkommers. Deze aankondiging komt slechts enkele jaren na de overname van…

Deze biorationals bestrijden meerdere plagen

In een geïntegreerd systeem kunnen bepaalde plagen zonder de inzet van breedwerkende biorationals zoals Azatin en BotaniGard snel toenemen. Plagen, zoals bladluis,…

"Orchideeënkweek op Hawaï dreigt te verdwijnen"

De gehele bloemenproductie op Hawaï bedraagt zo'n 77 miljoen dollar. Orchideeën maken daar zo'n 20% van uit, zo zo blijken uit cijfers van het departement van landbouw van de VS. Maar de orchideeën doen het, nu al voor het vierde jaar op rij, niet best, zo vertelt Robert Speer, directeur van de Kunia…

30 hectare kas

Landgard stapt in Hongaars megateeltproject

Een kassencomplex van 30 hectare voor de teelt van paprika's, tomaten, aubergines en kruiden plus 50 hectare land voor de vollegrondsteelt van asperges en zachtfruit. Verwerkings- en distributiefaciliteiten, gezinsvriendelijke woningen, een restaurant en een winkelcentrum. Én een viskwekerij. Dit alles…

kantinebijeenkomst in Wervershoof bij paprika kwekerij VD Holland, 4 april a.s.

Door meten meer inzicht in HNT

In de 2e helft van 2018 is het project “stimulering van Het Nieuwe Telen in Noord Holland” gestart. Het project wordt uitgevoerd door Glastuinbouw Nederland, met ondersteuning van de provincie Noord Holland in samenwerking met de Greenports NHN en Aalsmeer en het programma Kas als Energiebron. Eerst zijn kantinebijeenkomsten…

Ingebruikname KAS2030 in april 2019

De klimaatneutrale kas komt steeds dichterbij

De klimaatneutrale kas komt steeds dichterbij. Er zijn steeds betere oplossingen voor bijvoorbeeld het beperken van CO 2 -emissie of het gebruik van chemische gewasbescherming. Maar die oplossingen worden zelden allemaal in de praktijk gecombineerd. In de 'KAS2030: Duurzaam telen met toekomst' combineert…

DCM, Vitact F

Nieuwe proefresultaten biostimulant voor groenten, fruit en sierteelt

De biostimulant Vitact F zorgt volgens producent DCM voor een optimale gezondheidstoestand van wortels en planten. Dit heeft als resultaat een hogere productie en betere…

Video: proef energiezuinig bewaarsysteem met dunne lagen bloembollen

Als onderdeel van Het Nieuwe Verwerken is een proef uitgevoerd met het bewaren van bloembollen in dunne lagen. Hierdoor kan worden volstaan met het circuleren van de cellucht langs de bollen, wat veel minder energie kost dan lucht door kuubkisten blazen. Bijkomend voordeel is dat met dit systeem meer…

onderzoek Deliflor

Proef met bewortelen chrysantenstekken onder LED krijgt vervolg

In december 2017 is Deliflor gestart met een proef om chrysantenstekken te bewortelen onder LED. Het doel is om te onderzoeken of productiegroei en/of verbetering van kwaliteit en uniformiteit van de stekken te behalen is onder LED ten opzichte van de huidige belichting met SON-T armaturen. Er zijn…

Reststromen gebruiken

Hoe staat de tuinder tegenover circulair ondernemen?

Op dit moment loopt op initiatief van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) een pilot naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van plantaardige reststromen vanuit het perspectief van de tuinder. Daarnaast loopt op initiatief van SIGN een verkenning naar de potentie om dit op te schalen via…

World Horti Center bouwt All-climate kas

Alle-klimaten-kas in één kasje

In het onderzoekscentrum van World Horti Center wordt een innovatieve kas met de nieuwste technieken ontwikkeld, waarmee het klimaat van waar ook ter wereld nagebootst kan worden. Deze All-climate kas komt tot stand door een samenwerking tussen Nederlandse kennis-, adviserings- en techniekbedrijven en is in te zetten voor…

AllPlant sluit aan op restwarmte biomassa-energiecentrale HVC in Alkmaar

Binnen enkele maanden wordt AllPlant aangesloten op de restwarmte van de biomassa-energiecentrale van HVC in Alkmaar. Gas wordt enkel nog gebruikt als back-up voorziening in noodgevallen. Het hele complex gaat verwarmd worden met restwarmte van energie- en afvalverwerkingsbedrijf HVC. Duurzame…

Kees van Wijk over santini 'Country'

''We hebben altijd liefde voor het groene bolletje gehad''

Sinds 2010 kweekt Kees van Wijk uitsluitend groene pompons Chrysanthemum Santini Country van veredelaar Dümmen Orange. Hij is fan van het ras en hij wil dé Country-kweker worden. “Of mensen bij Van Wijk aan Country moeten denken? Natuurlijk willen we dat. Maar liever nog zien we het andersom. Dat je bij…

Tuinbouw Energiedag BlueTerra

De rol van biomassa op de weg naar klimaatneutrale glastuinbouw

Tholen - Mits men intensief weet samen te werken en CO2 en elektriciteit in voldoende mate (al dan niet geleverd vanuit externe bronnen) beschikbaar zijn, zijn er diverse mogelijkheden om iedere teelt fossielvrij te maken. Dat betoogde Feije de Zwart van Wageningen UR op de BlueTerra Tuinbouw Energiedag,…

Tomaat, gerbera en roos

Onderzoek naar plaagbestrijding met omnivore roofwantsen

Omnivore roofwantsen van de familie Miridae hebben de bijzondere eigenschap dat ze zowel van plantmateriaal als van prooien kunnen leven. Dit brede voedselmenu heeft enorme voordelen voor de biologische bestrijding, omdat ze daardoor verschillende plaagsoorten kunnen bestrijden en tegelijkertijd…

Toepassingsvoorwaarden Serenade in bloemisterijgewassen gepubliceerd

Recent is het etiket van Serenade (W5) uitgebreid in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen. Serenade is een fungicide gebaseerd op een unieke, van nature in de bodem…

Drukke tijden voor coatbedrijven in de tulpenkassen

Tholen - Voor de tulpenkwekers in het noorden van Nederland is het schermseizoen weer aangebroken. We hebben al een paar dagen achter de rug met prachtig weer. Het zonnetje scheen een paar weken geleden uitbundig. Dat betekenen een drukke weken voor Wessel de Vries van het gelijknamige krijt- en…

Kaskoeling geeft betere kwaliteit rozen

Van der Drift Roses heeft geïnvesteerd in kaskoeling om daarmee een betere kwaliteit rozen te kunnen leveren. Met het systeem kan gekoelde lucht via één verticale slurf per tralie boven het gewas worden uitgeblazen. De ervaring is immers dat bij een gemiddeld lagere knoptemperatuur ook in de zomer een…

Beurs NWO-TTW voor onderzoek naar biologische bestrijding trips in siergewassen

Onderzoeker Arne Janssen heeft een beurs gekregen van het Open Technology Programme van NWO Applied and Engineering Science om een nieuwe, milieuvriendelijke, biologische bestrijdingsmethode te ontwikkelen tegen plagen bij siergewassen die onder glas worden geteeld. Biologisch alternatief voor…

Beekenkamp introduceert nieuwe BKX-tray

Na een uitgebreide testperiode zal Beekenkamp in de tweede helft van 2019 omschakelen naar de BKX-tray voor een groot deel van zaad vermeerderde producten. Met deze tray komt er een goede combinatie tussen de plantgrootte en een efficiënt aantal planten per tray. Er zijn 2 tray types van de BKX-tray. De…

nieuwe nanobellengenerator gebruikt bij Revol Greens

Pythium in water beheren en tegelijkertijd de groei van planten bevorderen

Moleaer breidt zijn productlijn uit met de nieuwe nanobellengenerator van Bloom. De speciaal voor de tuinbouw ontwikkelde Bloom, waarvoor patent is aangevraagd, ontsluit het volledige potentieel van zuurstof om de productie van gewassen te verbeteren. De Bloom produceert triljoenen geladen nanobellen,…

open dagen

Nieuwe assortiment freesia in de spotlights bij Barendse Freesia en Penning Freesia

Tholen - Het vroege voorjaar is hét moment voor het freesiavak zich te oriënteren op vernieuwingen in het assortiment. De veredelaars – dat wil zeggen, alle drie: Van den Bos, Penning en Hofland – organiseren bloeiproeven en de kwekers – we tellen er nog een goeie zestig – komen op inspectie. Wat gaat er…

Masterclass duurzaamheid in de keten voor jonge bollentelers

De overheid legt het gebruik van gewasbescherming steeds verder aan banden. De retail stelt daarbij specifieke duurzaamheidseisen aan de producten die in het schap komen. De duurzaamheid van een product wordt bepaald door vele factoren. Een volledig biologisch geteelde tulp is weinig duurzaam als de…

6.517 hectare aan intensieve kasteelt in Argentinië

Volgens cijfers van een Argentijnse commissie die zich bezighoudt met de toepassing van kunststoffen in de landbouwsector, is er in Argentinië 6.517 hectare grond gewijd aan…

Lilies of Life: het hele jaar door lente

Markt – Diversiteit – Duurzaamheid – Familie. 4 kernwoorden die het bedrijf Lilies of Life in Rijnsburg het best omschrijven. Door Lilies of Life worden jaarlijks 9 miljoen LA Lelies gebroeid, hierbij staat de bloemist centraal. Gerben Ravensbergen, 1 van de mede-eigenaren van Lilies of Life, geeft een…

Vletter & Den Haan en A. Bakker & Zn starten met LelieGarant

Gebr. Vletter & Den Haan uit Rijnsburg en A. Bakker & Zn uit Heerhugowaard zijn de eerste deelnemers aan de kwaliteitsstandaarden van het door Bulb Quality Support (BQ Support) ontwikkelde LelieGarant. Dit wil zeggen dat bollen in verschillende groeistadia op de aanwezigheid van verschillende…

Overdekte moestuin in De Lier?

Als het aan Agnes van den Berg en haar partner ligt, krijgt De Lier er een overdekte moestuin bij. Het gaat om een kas op een zogeheten restperceel van circa 500 vierkante meter, waar een…

Wolvarkens vreten bodem van kas schoon

Wolvarkens die je hele kas omploegen, het klinkt als een horrorscenario voor een tuinder. Maar dat geldt niet voor druivenkwekerij Nieuw Tuinzight aan de Zwethkade-zuid in Den Hoorn. Daar vreten drie fraaie exemplaren de moestuinkas helemaal schoon en zorgen ze met hun uitwerpselen ook nog eens voor…

Eindrapport Phalaenopsis: forse besparing op CO2 en elektra mogelijk zonder kwaliteitsverlies

Er is forse besparing op CO2 en 23% besparing op elektra te halen waarbij er niet of nauwelijks is ingeleverd op kwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van Plant Lighting, Inno-Agro en Demokwekerij Westland. De doelstelling van dit onderzoek is het zoeken van de grenzen van besparing op CO2-dosering en…

Drentse bollentelers verbolgen over boze-burgers-rapport Meten = Weten

Tholen - Bollentelers in het Drentse Westerveld krijgen er gisteren van langs in een artikel op Trouw en in een uitzending van ZEMBLA. Deze halen een rapport aan, dat in opdracht van omwonenden zou zijn uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Economische…

Planmatig coaten voor een optimale productie

Amaryllis is een heel planmatige teelt. Daarbij past planmatig coaten: al in een vroegtijdig stadium afspreken wanneer de loonwerker aan de slag kan. Dat voorkomt verrassingen. Amaryllistelers zouden het liefst het afzetseizoen oprekken en nieuwe kleuren en vormen verruimen de mogelijkheden zeker. Maar…

Milde winter positief voor broeierij

"We kunnen zomaar nog een keer overvallen worden door een flinke vrieskou, dus het is nog te vroeg om iets te zeggen over resultaten voor de langere termijn. Helder is wel dat…

Nagenoeg alle glastuinbouwteelten in alle regio’s zijn fossielvrij te realiseren

Voor nagenoeg alle teelten in de glastuinbouw in alle regio’s zijn fossielvrije scenario’s te bedenken. Indien de komende jaren de prijzen voor energiedragers zoals gas en elektra gaan stijgen door marktontwikkelingen of door toeslagen op de marktprijs, kan geld worden bespaard op de bedrijven door over…

Belchim Crop Protection registreert nieuw herbicide Fresco op basis van werkzame stof metobromuro

Nieuw herbicide Fresco toegelaten in verschillende teelten

Fresco is toegelaten in de onbedekte teelt van wortelen voor zaadteelt en conform artikel 51 EG 1107/2009 toegelaten in boon met peul, boon zonder peul m.u.v. tuinboon,…

Sara Crappé, Proefcentrum voor de Groenteteelt:

"Aquaponics in combinatie met glastuinbouw op praktijkschaal mogelijk"

Aquaponics, de teelt van vis gecombineerd met de teelt van groenten, is een duurzame vorm van voedselproductie. In een inspiratiesessie liet onderzoeker Sara Crappé onlangs zien dat aquaponics mogelijk is op praktijkschaal. Het woord aquaponics is een samentrekking van aquacultuur - de teelt van vis,…

Meelwormenkwekerij De Schanekamp happy met nieuwe kweekbakken Beekenkamp Verpakkingen

Beekenkamp Verpakkingen heeft een nieuwe insecten teeltbak ontwikkeld voor de productie van dierlijk eiwit. De groeiende wereldbevolking vraagt steeds meer dierlijk eiwit. Insecten vormen naast de gangbare veehouderij een aantrekkelijke aanvullende bron. Insecten zetten bovendien hun voedsel tien keer…

Simulatietool Kassim online

Oefenen met klimaat in de kas zonder risico op echte gewasschade

Online trainen met het optimaal verwarmen van een kas of de basisprincipes van Het Nieuwe Telen toepassen in een simulatie? Dat kan met Kassim, een simulatietool voor…

Eindrapport toont fossielvrije opties voor zes voorbeeldteelten

WKK nu beste optie, maar als energieprijzen verder stijgen komt warmtepomp in beeld

Voor nagenoeg alle teelten in alle regio’s zijn fossielvrije scenario’s te bedenken. Indien de komende jaren de prijzen voor energiedragers zoals gas en elektra gaan stijgen door marktontwikkelingen of door toeslagen op de marktprijs, kan geld worden bespaard op bedrijven door over te schakelen op…

Drentse tuinbouwregeling bijna afgerond

"Slopen en daarna weer nieuwe kassen neerzetten houdt slagkracht en perspectief in het gebied"

Met steun van provincie Drenthe en gemeente Emmen heeft de afgelopen jaren een kleine tiental tuinders hun bedrijf kunnen uitbreiden of renoveren. Nu de subsidiepot bijna leeg is, maken gemeente en tuinders de balans op. Met de revitaliseringsregeling voor de glastuinbouw van gemeente Emmen is de…

grid van sensoren geeft meer inzicht

Een gelijkmatiger kasklimaat dankzij draadloze sensoren

Een gelijkmatig kasklimaat is belangrijk voor telers van groenten en bloemen: temperatuurverschillen en wisselende luchtvochtigheid kunnen leiden tot productie- en kwaliteitsverliezen. Voor een goede klimaatsturing is het dus belangrijk voldoende meetpunten te hebben. De Business Unit Glastuinbouw van…

Geerten van der Lugt

"Controle op chemisch en/of biologisch zuurstofgebruik wordt in glastuinbouw weinig gebruikt"

Waterproof zijn begint bij de waterkwaliteit. Nederland is in het algemeen gezegend met veel water van goede kwaliteit, al was het de laatste zomer toch even anders. Nederland…

Betrokken tuinbouwtoeleverancier krijgt 3 jaar gevangenisstraf

Tot 9 jaar cel voor heroïneproductie in paprikakwekerij

De rechtbank Den Haag heeft gisteren tien mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 9 jaar, 6 jaar, 5 jaar, 3 jaar, 18 maanden en 12 maanden voor hun betrokkenheid bij de…

"Milieubelasting gewasbescherming glastuinbouw drastisch verlaagd"

Uit een recente studie van Wageningen Economic Research (WUR) en CLM Onderzoek en Advies blijkt dat in de periode van 2004 tot 2016 de milieubelasting van de toepassing van…

De ene tropische plant profiteert van zonlicht, de andere niet

Veel groene potplanten worden geteeld onder omstandigheden met weinig direct zonlicht. Dat heeft te maken met de oorsprong van de planten: ze leven bijvoorbeeld op de bodem van een regenwoud. Maar stel dat een kweker van groene potplanten in een kas wél meer licht toestaat in de teelt, wat zijn dan de…

12 maart, Dronten

Symposium 'smart omgaan met water in de tuinbouw'

Op dinsdagmiddag 12 maart organiseert Aeres Hogeschool Dronten een symposium over het slim omgaan met water in de tuinbouw. Waar water voorheen in Nederland vanzelf uit de…

Symposiumverslag opmaat voor systeeminnovatie?

Biodiversiteit in én om de kas voor een rendabelere teelt

Op 12 februari werd een bijeenkomst georganiseerd rondom verduurzaming van de glastuinbouwteelten en de ketens waar deze deel van uitmaken. Er waren zo'n zeventig…

Lichtkleur beïnvloedt bladkwaliteit en productie bij alstroemeria

De lichtkleur beïnvloedt bladkwaliteit en productie bij alstroemeria, maar het is nog moeilijk een optimaal spectrum te kiezen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk in het Innovatie- en Demonstratiecentrum LED belichting (IDC LED) in…

Nieuw boek over de teelt en broei van Zantedeschia gepresenteerd

Teler Ton Kortekaas heeft het eerste exemplaar ontvangen van het nieuwe boek De teelt en broei van Zantedeschia . Schrijver Peter Knippels reikte het boek aan hem uit. De broers Jan en Ton Kortekaas zijn met hun in Voorhout gevestigde bedrijf Kallaland specialisten van de teelt en broeierij van…

Zwavel beschikbaar houden voor gerberateelt

Zwaveltoepassing middels verdamping is een belangrijke preventieve toepassing tegen meeldauw en levert daarmee een grote bijdrage aan een effectieve beheersing van meeldauw in het IPM-systeem gerbera. Vanuit Glastuinbouw Nederland wordt er druk geijverd voor het beschikbaar houden van zwavel voor de…

Demoproject brengt terugwinning nutriënten uit restwater dichterbij

Belgische glastelers mogen geen restwater lozen. Bovendien bevat dit water vaak te veel stikstof en fosfaat om het binnen de toelaten periode op akkers te kunnen uitrijden. In een demoproject binnen het programma ‘Vlaanderen Circulair’ onderzoeken drie partijen de technische en economische mogelijkheden…

De techniek in of leiding geven: het kan allemaal in de glastuinbouw

Onlangs is Kasgroeit gestart met het project ‘Sleutel aan je toekomst’. In het project worden medewerkers met technische affiniteit opgeleid voor de functie van technisch…

Teeltproblemen in vroeg stadium traceren

Afgelopen zomer kwamen er vanwege de droogte veel problemen boven water. Van fusarium in de teelt tot regenwater dat besmet was met plantziektes. Vaak komen deze problemen pas aan het licht zodra de teelt in de problemen komt. Deze teeltproblemen zijn niet altijd op te lossen door een puntontsmetting van…

Update onderzoek plantbalans bromelia

In onderstaande bespreekt Stefan van den Boogaart (Plant Lighting BV) het onderzoek Plantbalans bromelia: optimale benutting van licht en warmte. De achterliggende gedachte is dat door vraag naar (sink) en het aanbod van (source) assimilaten in balans te brengen, de teelt het meest efficiënt verloopt en…

Canadese sierteler opent kas met sla op water

Thiel's Greenhouses is een begrip in de Canadese tuinbouwsector. Sinds 1958 levert het bedrijf sierplanten aan de regio's Lamont, Fort Saskatchewan, Bruderheim en Vegreville in Alberta, en de huidige eigenaar, Nadine Stielow investeert volop in innovatie. Met de opening van een kas met sla op water gaat…

WUR:

Vanilleteelt in Hollandse kas blijft toekomstmuziek

Het telen van vanilleplanten in Nederlandse kassen lukt, maar de oogst is erg onvoorspelbaar. Daardoor is de teelt van vanille commercieel niet haalbaar. Dat concludeert de…

OptiPlug start met productie Pillow Plug

OptiPlug is deze maand gestart met de productie van de Pillow Plug. De plug is ontwikkeld voor producten uit weefselkweek. Deze producten hebben veelal een gevoelig en grillig wortelgestel. De nieuwe plug doet door zijn vorm denken aan een theezakje. De compartimenten zijn te vullen met elk gewenst…

Twee Europese referentielaboratoria plantgezondheid naar NVWA

Het Nationaal Referentie Centrum fytosanitair (NRC-fytosanitair) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is door de Europese Commissie aangewezen als Europees Referentielaboratorium (EURL) op het gebied van schadelijke bacteriën en virussen in planten. Europese Referentielaboratoria voor…

Oogst voorspellen blijkt lastig en dus is goede businesscase moeilijk

Nog geen Nedervanille in het schap en het geld is op

Nedervanille was de grote belofte van drie jaar geleden, maar de proef om vanille uit Nederlandse kassen binnen drie jaar in de supermarkt te hebben, is mislukt. Inmiddels is…

Agrozone

Teeltproblemen in vroeg stadium traceren met Waterscan

Afgelopen zomer kwamen er vanwege de droogte veel problemen boven water. Van Fusarium in de teelt tot regenwater dat besmet was met plantenziektes. Vaak komen deze problemen…

1 op 3 tulpen in de wereld komt uit Kop van Noord-Holland

Provincie Noord Holland hengelt naar tulpentoerist

De Kop van Noord-Holland is een wereldspeler als het gaat om productie van bloembollen. Met zo’n twaalfduizend hectare is het grootste aaneengesloten bloembollengebied op aarde. Daarmee heeft de regio een voorname positie in de internationale handel in bloembollen. Zo’n 65 procent van de productie vindt…

“Gebruik van kokossubstraat zal komende decennia flink gaan toenemen"

Met een geschiedenis van slechts 25 jaar is kokos een relatief nieuw product binnen de tuinbouwsector. De populariteit van het product is in deze tijd steeds verder toegenomen en de verwachting is dat dit de komende jaren ook zal blijven groeien. "De Europese tuinbouw richtte zich eerst voornamelijk op…

verslag ultrafiltratiepilot Arend Roses en WaterQ/Litree

“We draaien nu volledig op de Goalkeeper”

Rozenkwekerij Arend Roses levert 40 tot 45 miljoen rozen per jaar in acht verschillende variëteiten. Naast de kwaliteit van de rozen en de service voor afnemers draagt Arend Roses ook zorg voor het milieu. Zij kiezen daarom voor groene, innovatieve technologie om de rozenteelt te verduurzamen. Dat is…

update proef 'Effect Chloorhoudende ontsmettingsmiddelen op kwaliteit gietwater'

Effecten reinigingsmiddelen in circulatiewater

Het project 'Effect Chloorhoudende ontsmettingsmiddelen op kwaliteit gietwater' is in 2017 gestart met labproeven en een kasproef met gerbera bij Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk. Het laatste kwartaal van 2018 was besloten om binnen dit project eind 2018/2019…

Pleksgewijze toepassing gewasbeschermingsmiddelen blijkt mogelijk

Geïntegreerde gewasbescherming ofwel Integrated Pest Management (IPM) is de standaard in de glastuinbouw. Uitgaan van sterke gewassen, hygiëne, teeltmaatregelen en biologische…

update proef 'Effect Chloorhoudende ontsmettingsmiddelen op kwaliteit gietwater'

Effecten reinigingsmiddelen in circulatiewater

Het project 'Effect Chloorhoudende ontsmettingsmiddelen op kwaliteit gietwater' is in 2017 gestart met labproeven en een kasproef met gerbera bij Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk. Het laatste kwartaal van 2018 was besloten om binnen dit project eind 2018/2019…

Ups en downs in proef 'Perfecte Roos'

In het project ‘Perfecte Roos, The Next Level’ is het twee stappen vooruit en dan weer één achteruit. Of om een ander beeld te gebruiken: het gaat op en neer. In het project willen de onderzoekers door de teeltstrategie en toepassing van LED een optimale kwaliteit bereiken bij roos. In oktober was de…

ReduSystems

Groen licht verdient meer aandacht

Alle kleuren van het zonlicht hebben invloed op het gewas. De rol van het groene deel van het licht is lang onderschat, maar de laatste jaren wordt de belangrijke invloed van groen steeds duidelijker. Mardenkro legt uit hoe de vork in de steel zit. De reflectie van het groene licht is duidelijk zichtbaar…

Wie is eigenlijk begonnen met de orchideeënkweek?

Kassen gevuld met orchideeën zoals we die nu kennen zijn het resultaat van een orchideeënjacht door nieuwsgierige botanici in het verleden. Wat begon met kleine groene plantjes, verzameld in de jungle en meegenomen in glasflessen, groeide uit tot een grote verscheidenheid aan orchideeën. Voor de leuk zou…

Project CO2-transport per schip van start

Om verduurzaming van de glastuinbouw te realiseren en om in 2040 klimaatneutraal te zijn, neemt de vraag naar levering van CO2 sterk toe. Om buiten het bestaande OCAP netwerk alles over de weg te transporten, kan een knelpunt worden. Het project ‘CO2 transport over water, de juiste weg!’ onderzoekt de…

Tijdens controles Delfland duiken nog regelmatig lekkende teeltsystemen op

"Afgelopen kwartaal regelmatig EC van 1,5 gemeten"

Dat verbetering van de waterkwaliteit de laatste jaren een hot item is, zal niemand zijn ontgaan. De meeste telers hebben daarvoor of zelf een zuiveringsapparaat aangeschaft…

Delphy en AgroEnergy starten strategische samenwerking in autonoom teeltmanagement

Vanuit het succes in de Autonomous Greenhouse Challenge, waarin Delphy en AgroEnergy meededen als ‘The Croperators’, hebben beide bedrijven besloten het data-gedreven systeem samen verder te ontwikkelen en in te zetten in de praktijk. In eerste instantie ligt de focus op komkommer- en tomatenteelt. Samen…

Requiem Prime

Nieuw biologisch insecticide tegen witte vlieg, trips, spint en wolluis

Requiem Prime is een nieuw biologisch insecticide met een werking tegen o.a. witte vlieg, trips, wolluis en spint. Het middel is breed toegelaten in bedekte teelten van o.a.…

Rapport: tegengaan van kwel en inzijging

Kwel en inzijging vormen een belemmering voor het algemeen kunnen toepassen van hergebruik van drainagewater bij grondgebonden teelten. Door zoute kwel kan de EC waarde of de input van Na en Cl te hoog zijn om te kunnen bijmengen, maar ook het volume kan zodanig groot zijn dat er eenvoudigweg teveel…

In drie Turkse steden worden met aardwarmte verwarmde kassen gebouwd

Ali Kindap, hoofd van de geothermische investeringsmaatschappij JESDER, heeft bekendgemaakt dat er 165 hectare aan kassen zullen worden gebouwd in Manisa, Aydin en Denizli.…

Nieuwe inzichten in wortelmilieu door samenwerking Klasmann-Deilmann en startup Sigrow

De samenwerking tussen Klasmann-Deilmann en sensor startup Sigrow heeft geresulteerd in innovatieve inzichten en voordelen voor glastuinders. Startup Sigrow werkt samen met glastuinders om meer inzichten in hun teelt te bieden. Bij een van deze telers ontdekten ze dat de vochtigheidsgraad van het…


© BPnieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven