Teelt

Telersvereniging Touch Me+ wordt een coöperatie

Sinds 1 juli is Telersvereniging Touch Me+ een coöperatie. In samenwerking met Schoneveld Breeding heeft deze officiële oprichting vorm gekregen. De coöperatie is in akte getekend bij notaris mr. Drs. Remmerswaal. Het voltallige bestuur van de nieuwe coöperatie tekende voor de nieuwe…

Tot op wel 500 meter afstand apparatuur storingsvrij bedienen in de kas

Met het groter worden van kassen, neemt het belang van een goed werkende industriële afstandsbediening toe. Het frame van de kas mag geen belemmering zijn en de meest uitgebreide machines moeten veilig bestuurd kunnen worden. De nieuwe, modulaire Tele Radio Panther R23 ontvanger met PLd veiligheid, komt…

Waterdichte tracing keten flinke uitdaging aspirant cannabistelers

Tussen 1 juli en 28 juli 2020 is het mogelijk om als kweker een aanvraag in te dienen om mee te doen met het wietexperiment van de Rijksoverheid. Mprise Agriware volgt de…

Virtuele lysimeter groeit naar volwassenheid

Grondtelers moeten toe naar watergeven naar gewasbehoefte. De virtuele lysimeter kan de beslissingen daarbij ondersteunen. Praktijktesten geven goede moed dat dit instrument zoals gepland volgend jaar voor telers beschikbaar komt. Het beste instrument is eigenlijk een echte lysimeter. Dat is een bak tussen…

Waar staan de kassen in Delfland en hoe oud zijn die kassen?

Waar staan er kassen en hoe oud zijn die kassen? Hoogheemraadschap Delfland geeft het antwoord voortaan met serie kleurrijke kaarten op een presenteerblaadje. Op de o.a. gegevens over de leeftijd en locatie van kassen in het beheersingsgebied van het Hoogheemraadschap. Belangrijk voor de waterbeheerders…

"Fabrikanten willen een kant-en-klaar potje met inhoudsstoffen"

De start van de coronacrisis leverde veel reststromen op, met name van sierteeltproducten die niet verkocht werden. ValorisatieLab VARTA kreeg van BioBoost,  Biobased Greenport West-Holland, SIGN en de gemeente Westland de opdracht de inhoudsstoffen van 20 bloemen en planten te onderzoeken. Dat leverde al…

Naktuinbouw ontwikkelt nieuwe methode voor detectie alle varianten begoniaziekte X.a.beg

Naktuinbouw heeft een PCR-toets voor het onderzoeken van bladmonsters van Begonia spp. op Xanthomonas axonopodis pv. begonia (X.a.beg). Deze bacterieziekte veroorzaakt bladvlekken en/of bruinverkleuring van de bladsteel of stengel bij Begoniasoorten.Tot twee jaar geleden voerde men de toets uit met een…

LTO reageert op advies Gezondheidsraad over gewasbescherming

"Verduurzaming gewasbescherming versnellen moet ons wel mogelijk worden gemaakt"

Blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen moet zo veel mogelijk verminderd worden, zowel bij telers als bij omwonenden van landbouwpercelen. Verder is het van…

rapport Bionext

"Alles wat u wilt weten over biologische bloemen, planten en struiken"

Biologische voeding krijgt een steeds grotere plek in het supermarkt schap. Deze stijging zou door heel Europa zichtbaar zijn. Een groeiende groep consumenten kiest voor biologisch en daarmee stijgt ook de vraag naar biologische sierteeltproducten. Uit onderzoek van Intratuin blijkt zelfs dat 38% van de…

Onderzoek systeemsprong Zantedeschia gestart

Wageningen start een nieuw onderzoek naar het schoner en duurzaam telen van bloembollen. Dit doen men door een technologische oplossing in de vorm van een systeemsprong (éénrichtingssysteem), waarbij gestart wordt met schoon uitgangsmateriaal, dit versneld doortelen onder beschermde en optimale…

‘Opvallende resultaten proef full LED in freesia’

Zowel bij de Demokwekerij Westland, bij Wageningen University & Research en in de praktijk wordt onderzoek gedaan naar belichting in freesia. Waar SON-T de standaard is en hybride door veel telers wordt gezien als de toekomst, scoort full LED in de proeven boven verwachting. “Dat verhaal moet…

Gevoelige methode in ontwikkeling om snel ophoping in het watersysteem te testen

Bij voortdurende recirculatie kunnen stoffen zoals reinigings- en ontsmettingsmiddelen ophopen. De vraag is dan wat nog acceptabel is. Om die te kunnen beantwoorden moet je een betrouwde testmethode ontwikkelen. Dat doen Erik van Os en Ineke Stijger van Wageningen University & Research, business unit…

De Agritron: grondontsmetting met microgolven in chrysant

De uitdaging voor de tuinbouwsector is een klimaat neutrale en fossielvrije glastuinbouw. Er wordt in de grondgebonden teelten veel energie en fossiele brandstof besteed aan grondstomen. Ook in de teelten los-van-de-grond wordt gestoomd, zoals substraatbedden of matten. Een alternatief voor grondstomen is…

Klimaat en watergift aanpassen aan coating

Coatings verzachten het kasklimaat: dat geeft ruimte om klimaat en watergift anders te sturen. Marco van Noord van Horti-Consult International en Marco de Groot van Flori Consult Group vertellen de principes bij tomaat, gerbera en alstroemeria. “De koelmotor in de kas is het gewas zelf. In de zomer is het…

Azrom bouwt 16 ha multispan foliekas voor rozen in Shandong, China

In Rizho, een stad in de noordelijke provincie Shandong in China, verrijst een nieuw 16ha groot kassencomplex voor de rozenteelt. Het project wordt gerealiseerd door de Israëlische kassenbouwer Azrom en zal naar verwachting eind augustus/begin september klaar zijn. Zviki Porat, Azrom's Global marketing manager,…

De impact van COVID-19 op de Keniaanse bloemensector

De uitbraak van de COVID-19-pandemie veroorzaakte wereldwijde lockdowns en de daaropvolgende reisbeperkingen door de nationale regeringen, die de toeleveringsketens over de hele wereld verstoorden en de sierteeltsector in Kenia op vele manieren ernstig raakten. De periode van maart tot en met mei is het…

Incotec presenteert twee nieuwe microplasticvrije filmcoats voor zonnebloemen

Zaadverbeteraar Incotec presenteert deze week twee nieuwe microplasticvrije filmcoats, beide voor zonnebloemzaden voor de Europese markt. De twee filmcoats zijn de eerste van een nieuwe reeks van microplasticvrije producten die worden ontwikkeld in afwachting van regelgeving die het gebruik van…

‘Hergebruik geeft belangrijke extra waterbron, ook in periode van droogte’

Hoewel de locatie van Leen Middelburg Chrysanten in Maasdijk is gevestigd op een steenworp afstand van de waterzuiveringsinstallatie van Hoek van Holland, heeft het bedrijf twee jaar geleden niet gekozen voor aansluiting bij dit initiatief voor collectieve zuivering. “Wij hebben gekozen om de…

bijzondere samenwerking Koeleman Potplanten & TN Plastics

Restwarmte spuit-gietmachines verwarmt phalaenopsiskas erboven

Ronald Koeleman heeft samen met zijn broer Marcel een modern geautomatiseerd en gerobotiseerd bedrijf van 3 ha, verdeeld over twee locaties in Ter Aar. De jaarlijkse productie is 2 miljoen phalaenopsisplanten in drie potmaten, tien verschillende vormen en in eigen modellen en kleuren keramiek.  Eerder introduceerde…

Topsector T&U Innovation Prize: win kennisvoucher van € 25.000

Binnen de tuinbouw worden automatisering en robotisering steeds belangrijker. Daarom staat de Topsector TU Innovation Prize dit jaar in het teken van ontwikkeling van een…

Arno van Mourik, Centrica Business Solutions:

"Levenscyclus WKK niet ten einde"

Tholen - De combinatie tussen elektriciteit en warmte en CO2 maakt een warmtekrachtkoppeling uitermate geschikt voor de glastuinbouw. Het zijn die drie elementen die nodig zijn in de kas, waardoor de warmtekrachtkoppeling voorlopig economisch en functioneel de beste oplossing is. Hoe zit dat in de…

"innovatieve combinaties verhogen de effectiviteit"

Duurzame technologieën binden strijd aan tegen verzilting, algengroei en waterschaarste

Tholen - Op veel plaatsen in de wereld is waterschaarste en bodemverzilting een groot probleem. Veel meer nog dan in Nederland, waar we deze problemen ook kennen – waterschaarste sporadisch, verzilting in meerdere mate in de kustprovincies – missen andere landen in de wereld vaak de resources meer water…

Cao-app voor werknemers glastuinbouw klaar om getest te worden

FNV Agrarisch Groen heeft een cao app ontwikkeld voor werknemers in de sector Glastuinbouw of Open teelten. Met die app zijn alle belangrijke cao's binnen handbereik zodat…

"Schermen tijdens een hittegolf van groot belang"

Deze week staat er weer een zomerse week met hoge instraling voor de deur. Een goed moment om aandacht te vragen om het gewas te beschermen in de nacht en wel tegen de desastreuze gevolgen van uitstraling, dacht Peter Geelen van Plantmonitoring.nl. Hij deelt zijn adviezen op Kas als Energiebron. Tijdens…

meetlat voor vergelijken milieu-impact middelen in de maak

“We moeten bij gewasbescherming af van de kilogrammendiscussie”

Tholen – Waar telers, teeltadviseurs en producenten van (groene) gewasbeschermingsmiddelen hun uiterste best doen om het telen steeds groener te maken, worden zij nog steeds afgerekend op de kilo’s gewasbescherming die zij gebruiken, ook als die middelen veel groener zijn dan oudere alternatieven. Dat…

Met 'systeemsprong' doorgift ziekten en plagen in Zantedeschia doorbreken

De PPS Fundamentele systeemsprong richt zich op het schoner en duurzaam telen van bloembollen. Dit doen we door een technologische oplossing in de vorm van een systeemsprong (éénrichtingssysteem), waarbij gestart wordt met schoon uitgangsmateriaal, dit versneld doortelen onder beschermde en optimale…

"Grijs gronddoek PhormiCool slaat aan"

Nu 6 maanden na de introductie van PhormiCool 200 GK is duidelijk geworden dat telers erg enthousiast zijn over dit grijze gronddoek. In november 2019 werd PhormiCool 200 GK gelanceerd, ondertussen draaien de weefgetouwen bij Phormium, de Belgische fabrikant van grond- en schermdoeken, op volle toeren en…

Bee-O initieert teelt biologische snijbloemen

Herold Dongelmans, sourcing manager van Bee-O, brengt het beste qua kennis en kunde over het opzetten en vermarkten van biologische producten samen in een pilot met een biologische akkerbouwer en een kweker. Tonie Gijzenberg van Gijzenberg Bio in Nieuw-Vennep is samen met Harm de Ruiter van H. De Ruiter…

Flexibiliteit grootste troef klimaatcomputers Greenspec

Tholen - De keuze voor een klimaatcomputer is een complexe. Er zijn veel factoren die mee spelen in deze beslissing. En dan hebben we het vooral over de inrichting ervan. Wat wil je gaan besturen? Hoeveel uitgangen heb je nodig? En vooral: Hoe flexibel moet het systeem zijn?  Greenspec haakte destijds met hun…

"je weet niet wat je hebt als je de kwaliteit niet controleert"

Wat maakt een meststof hoogwaardig?

Tholen - Er zijn meer meststoffen verkocht dan in de afgelopen jaren, dus het is belangrijk om de voorraad en de kwaliteit op een hoog niveau te houden. Ook neemt het aantal…

Nieuwe stap in biologische rupsenbestrijding chrysant maar nog geen stabiel systeem

Met het wegvallen van diverse toelatingen van chemische gewasbeschermingsmiddelen of de beperking van de inzet van deze middelen, worden de komende jaren grote problemen verwacht met de bestrijding van rupsen in de teelt van chrysanten. Nieuw onderzoek wordt gezien als nieuwe stap, maar vervolgonderzoek…

Bunnik Vriesea’s kiest wederom voor een ondergrondse waterberging Codema

Bunnik Vriesea’s, opgericht door Jan Bunnik, is één van de eerste bromelia-telers van Nederland. Zijn zoons Björn & Siegfried Bunnik hebben nu de leiding over de kwekerijen aan de Mijnsherenweg en de Achterweg, samen goed voor tien hectare kas oppervlak. Jaarlijks verkoopt Bunnik Vriesea’s zo’n vijf…

(Biologische) gewasbeschermingsmiddelen: waar zitten de 'gaten’?

Tholen - Net als het veredelen van nieuwe rassen is het ontwikkelen van gewasbeschermingsmiddelen een proces van lange adem. Er gaan vaak jaren overheen voordat een middel ontwikkeld, getest en geregistreerd is. Hoe weet een fabrikant welke middelen er over tien jaar nodig zijn? Waar zitten de gaten in…

Kunnen bollen in een 'substraat-slurf' geteeld worden?

Veel problemen in de bollenteelt hebben een relatie met de bodem. Is het dus geen tijd een nieuw teeltsysteem te ontwikkelen? Bijvoorbeeld een lange kunststof slurf met daarin grond, de bollen en druppelbevloeiing? De Business Unit Glastuinbouw en Bollenteelt van Wageningen University & Research…

Trips zijn kleine wezens

Trips, wie kent ze niet. Je zou er bijna een kinderliedje over kunnen schrijven… iedereen kent immers dit insect wel onder de naam “onweers- of donderbeestjes”. Wereldwijd zijn er zo’n 7400 soorten bekend, maar gelukkig zijn ze niet allemaal even schadelijk voor onze gewassen. In de glastuinbouw komen we deze kostgangers al…

TechNature nieuwe partner Bollenrevolutie 4.0

Het onderzoek door Wageningen University & Research binnen de PPS Bollenrevolutie 4.0 is in volle gang. Binnen het werkpakket datamanagement bleek een grotere behoefte te zijn aan kennis en metingen over de groei van het gewas op het veld. Die data kan men gebruiken om een koppeling te maken met de…

Realtime inzicht in groeidata

Graaduren worden door telers gebruikt om op te sturen, maar zij geven aan dat de berekening tijdrovend is omdat het handmatig moet en dus alleen op de pc beschikbaar is waar de berekening op uitgevoerd is. Nu zijn groeigraden niet nieuw, maar wel nieuw is dat het nu realtime inzichtelijk is op het 30MHz-platform. "Dus ook als…

"Op donkere dagen gewas in zomerbalans houden"

De bottleneck in de zomer wordt vaak geassocieerd met te hoge temperaturen op dagen met hoge instraling. In de afgelopen twee jaar, waar we deze omstandigheden in de…

Vlaanderen wil met subsidie en brochures meer ondernemers warm maken voor pocketvergisting

Een tiental jaar geleden vond kleinschalige biogasproductie of ‘pocketvergisting’ ingang in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Pocketvergistingsinstallaties spelen in op…

Toprot en echte meeldauw bio-bestrijdingsuitdaging cannabistelers

De meeste plagen in de cannabisteelt zijn met natuurlijke vijanden te bestrijden, zoals bepaalde kevers en wespen, maar toprot en echte meeldauw zijn niet zomaar biologisch te…

Jeroen van Vliet, Flexotels

“Flexibele slaapaccommodatie al bijna uitverkocht voor plukseizoen appelen en peren”

Tholen – Het nieuwe seizoen voor de pluk en oogst in West-Europa staat voor de deur en daarvoor zijn veel handjes nodig. Veel arbeidsmigranten, die bij de telers komen werken, wordt vaak onderdak geboden in grauwe wooncomplexen, meestal op een paar kilometer van de werkplek verwijderd. Een paar jaar…

"Wateropslagmanagement verdient aandacht"

Tholen - Wat is het toch droog geweest de laatste tijd. En dan ineens valt er weer zóveel water dat de grond het niet aankan. Als kweker moet je je water dus strak managen. Maar hoe doe je dat? Er zijn vele wateropslagsystemen (tanks, bassins met of zonder afdekking), maar de toenemende droogte maakt de…

Telers positief over terugverdientijd groeilichtsysteem

Groeilichtsystemen leveren dusdanig veel meerwaarde op, dat twee derde van de telers verwacht de investering binnen de gewenste tijd te kunnen terugverdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van Hortilux onder 130 ondernemers, waarvan de belangrijkste conclusies zijn gebundeld in een kennisdocument. Telers…

Fluence breidt Top Light-serie uit

"Naast lichtefficiëntie speelt ook de plantefficiëntie een belangrijke rol"

"Er bestaat niet zoiets als een perfect spectrum voor een gewas. Het is gewoon te ingewikkeld: het ideale spectrum is een combinatie van verschillende factoren en is ook afhankelijk van de cultivar, maar er komt veel meer bij kijken, zoals het natuurlijke licht op de teeltlocatie, het doellichtniveau, de…

"Niet de kas met techniek, maar de plant zelf is het middel voor een perfect klimaat"

Wat is ervoor nodig om een goede teler te zijn? Je moet namelijk 100 dingen tegelijk goed doen. Als een van de parameters niet klopt, is het optimaliseren van de andere 99…

Wit Flowerbulbs treedt per 1 juni 2020 toe tot NLG Holland

Bloembollenkwekerij/broeierij uit ‘t Veld is per 1 juni 2020 toegetreden tot NLG Holland. Het bedrijf is gespecialiseerd in de teelt, preparatie, broei, export en handel van tulpenbollen en bloemen. Er worden jaarlijks meer dan 100 hectare tulpenbollen geteeld en 18 miljoen tulpen gebroeid. Het bedrijf…

eerste reacties, openbaring van strategiën en analyses

Team AuTomatoes wint Autonomous Greenhouse Challenge

Tholen -  Team AuTomatoes, met enkele bekende Nederlandse tuinbouwgezichten erin, heeft de Autonomous Greenhouse Challenge gewonnen. Het team combineerde netto opbrengst, duurzaamheid en inzet van AI het beste, troefde nipt team AiCU af en ook alle andere AI-teams. En de referentietelers, sinds de corona-uitbraak…

Reinigings- en ontsmettingsmiddelen effectief tegen Fusarium en Verticilium

De laatste jaren blijkt er met regelmaat uitval plaats te vinden in de teelt van gerbera door onder andere Fusarium en Verticillium. Bij de teeltwisseling is extra aandacht van hygiëne van belang om te voorkomen dat de nieuwe teelt wordt geïnfecteerd door sporen van deze schimmels. Uit…

Meeldauw verdwijnt als sneeuw voor de zon

De druk van meeldauw in de sierteelt is door de lange droge periode in het voorjaar van 2020 hoog. Fungaflash is een effectief middel voor de bestrijding van meeldauw in sierteeltgewassen. Het heeft een langdurige preventieve werking en is curatief erg sterk. Daarnaast heeft het een goede nevenwerking…

Oprins Plant bouwt 2,5 hectare kas voor productie hydrangea, ilex en siergrassen

Tholen - In Rijkevorsel, België, bouwt Oprins Plant een nieuwe kas voor de productie van hydrangea, ilex en siergrassen. Het betreft een verdere centralisering van de activiteiten: een oudere kas in Meer, net over de grens bij Zundert, wordt uit gebruik genomen en de nieuwbouw verrijst naast het lab, het…

Sri Lankaanse kokossector veerkrachtig in coronatijd

Door de groeiende populariteit van kokossubstraten in de tuinbouwsector heeft de sector een snelle groei doorgemaakt. Dat merken ze ook in Sri Lanka waar veel kokos vandaan komt en dus waren en zijn de effecten van de lockdown groot, zowel voor de tuinbouwketen als voor de 20.000 mensen die direct…

Nieuwe mondiale standaard voor plaatsbepaling in kassen 'in het middelpunt'

Stichting Hortivation introduceert het Hortivation Point als mondiale standaard voor plaatsbepaling in kassen. Hiermee wordt antwoord gegeven op de vraag van kassenbouwers,…

Joop de Hoog, Certis Europe

"Regelgeving voor gewasbescherming van natuurlijke oorsprong zit in de weg bij de productontwikkeling"

Tholen - Weerbaarheid van de plant is aan de orde van de dag. Weerbaarheid is precies wat het woord zegt: je maakt de plant sterker en niet immuun. Het bestrijden van een ziekteverwekker of insect is dan ook iets anders. En dat is niet voor iedereen duidelijk, weet Joop de Hoog van Certis Europe: ”Er…

Teelt op water bij meer snijbloemen mogelijk

Proeftuin Zwaagdijk test voortdurend of snijbloemen die nu in de grond staan, geschikt zijn voor teelt op water. Daar komen kandidaten voor vervolgproeven uit voort. “We beginnen bij de eerste screening met twee basisvragen. Kan de teelt wel op water? En kun je de hele cyclus doorlopen?” Bij meermalig te…

Oppotbedrijf.nl tilt automatisering naar volgende level

Tholen - In samenwerking met Kwekerij IJzelenberg heeft Oppotbedrijf.nl een machine ontwikkeld waarmee potplanten direct na het oppotten volautomatisch van een laagje bark kunnen worden voorzien.  "Samen met IJzelenberg geloven wij in een mooi en kwalitatief product en daarom hebben wij geïnvesteerd in diverse…

Geen verlenging uitverkooptermijn Match en Trigard

De afgelopen maanden zijn door Syngenta de nodige inspanningen gedaan om de termijnen van de producten Match en Trigard met een aantal maanden te verlengen. Dat heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. Volgens de geldende wetgeving zijn de respijttermijnen maximaal en het ministerie van Landbouw,…

LetsGrow.com begeleidt telers naar digitale en data gedreven toekomst

Van traditioneel naar Data Driven Growing

Over de hele wereld investeren bedrijven en overheden in nieuwe kassen, bestaande kassen en teeltexpertise. Zij hopen hiermee aan de grotere vraag naar kwalitatief hoogwaardig voedsel te voldoen ten tijde van een groeiende bevolking. Dit drijft ook de vraag naar kennis van telen met name hoe men dat…

Zweefvlieg als wapen bij de bladluisbestrijding

Telers van groenten-, fruit- en siergewassen onder glas en in tunnels hebben er een nieuw wapen tegen bladluizen bij. Biobest, specialist in biologische bestrijding en…

Lofzang op Swirskii

"Er zijn geen bestrijders die even effectief zijn en even breed werken als deze roofmijt"

Hij is nog altijd de benchmark, die ene plaagbestrijder waarmee iedereen in het vak elke andere bestrijder, bestaand of nieuw, automatisch vergelijkt. Nog steeds is er geen reden om aan dat laatste iets aan te veranderen, betoogt Tim Bossinga van Koppert Biological Systems in een verhaal over het…

DCMR presenteert factsheet 'Opslag gevaarlijke stoffen voor glastuinbouw'

Met een interactief digitaal factsheet helpt DCMR tuinders om gevaarlijke stoffen volgens de regels veilig op te slaan. De factsheet is opgesteld in samenwerking met Glastuinbouw Nederland. FactsheetGlastuinbouwbedrijven gebruiken dagelijks verschillende milieugevaarlijk (vloei)stoffen voor uiteenlopende…

"Desinfectiepoort tilt hygiëne naar hoger plan"

Met een desinfectiepoort wordt de werkomgeving hygiënischer. Medewerkers en bezoekers kunnen vanaf buitenaf eenvoudig bacteriën en virussen meenemen, wat soms verstrekkende gevolgen heeft. De hygiënesluis van Steenks Service biedt uitkomst. Met het desinfectiemiddel waarmee de bak gevuld wordt, worden de…

elke week groener in filmpjesserie 'groen telen'

"Vergroenen van de teelt is niet moeilijk maar wel een leerproces"

Komkommers (die zijn groen), maar ook chrysanten, tomaten en potplanten worden steeds groener. Of tenminste de teelt wordt steeds groener, vertelden komkommerteler Jan Reijm, tomatenteler Marcel van den Berg, chrysantenkweker Johan van Putten in een serie filmpjes waarbij Van Iperen in de kas kijkt. Daar…

Special Uitgangsmateriaal van start

Tholen - Goed uitgangsmateriaal is van onomstotelijk belang voor een goede teelt. Deze maand - immers de maand van de FlowerTrials! - staan we daarom stil bij de best mogelijke materialen om een succesvolle teelt te garanderen. Nieuwe rassen, nieuwe resistentie, vlottere stekken - de kwaliteit van een…

Nog geen droogteproblemen in glastuinbouw verwacht

Door de vroege droogte dit jaar is het neerslagtekort momenteel groter dan in het recordjaar 1976. De aanvoer door de grote rivieren is nu nog voldoende om in de meeste gebieden het oppervlaktewater op peil te houden. Problemen in de glastuinbouw worden nog niet verwacht, zo deelt Glastuinbouw Nederland,…

acute vrees voor verdwijnen CO2 in de bodem

Tuinbouw en industrie sturen brandbrief over CO2-voorziening tuinbouw

De CO2-voorziening van de industrie aan de glastuinbouwsector loopt vast. De bestaande CO2-levering dreigt te halveren en lopende fossielvrije initiatieven worden…

"Hoeveelheid instraling heeft effect op analyseresultaten"

De hoeveelheid instraling heeft effect op analyseresultaten van plantsap- en gewasanalyses. Dat blijkt uit een recente proef op twee bedrijven waar tijdens een koude en warme dag is bemonsterd. De resultaten tonen aan dat de samenstelling van plantsap en van droge stof sterk kan variëren gedurende de…

‘LED it be’ toont meerwaarde aan van veredeling op belichting

Welk spectrum is het beste voor mijn gewas? Heeft tussenbelichting zin? Hoe moet ik telen met LED-belichting? Heeft lichtspectrum invloed op de biologie? Het LichtEvent op…

Koningin Mathilde op bedrijfsbezoek bij Gediflora

Gisteren bracht koningin Mathilde een bedrijfsbezoek aan Gediflora. Ze ging er in gesprek met verschillende vrouwelijke ondernemers in de sierteeltsector. Daarna kreeg ze een rondleiding van Elien Pieters. Deelnemende bedrijven aan het tafelgesprek waren Elien Pieters (Gediflora), Febe Floré (Microflor),…

Blue Velvet van Penning Freesia wint Jan Goemans Freesia Trophy

Tholen - Leuk weetje is dat Corona ook een oud freesia ras is. Eind jaren ’70 hadden verschillende telers het soortje in productie. Een lang leven bleek hem echter niet beschoren; het ras bleek erg virusgevoelig. Marko Penning met de trophy en de Blue Velvet Het is allicht een passende anekdote om een…

wees gewaarschuwd voor gebruik slootwater

"Een zandfilter houdt geen gewasbeschermingsmiddelen uit de sloot tegen"

Het gebruik van slootwater voor de beregening van gewassen is niet zonder risico’s. Op zich geen verrassing, maar nu er dusdanig weinig regen valt dat ook de sloot…

Adriaan Vonk zet productie in nieuwbouw Florensis op touw

In het buitengebied van Dinteloord - Nieuw Prinsenland - heeft de familie Hamer een kascomplex laten bouwen die zijn weerga niet kent. In grootte misschien niet spectaculair (6 ha), maar wat er schuilgaat onder de glazen daken van de cabrio- en Venlokas daarentegen wel. De nieuwste hard- en software,…

Johan van Antwerpen, Bosplant

Potlisianthus verovert eigen plekje in assortiment

Tholen - “Het is nog maar een paar jaar geleden dat potlisianthus zijn introductie maakte bij het grote publiek. We zijn er als telers misschien al wel een jaar of 15 mee bezig, maar het is een bijzonder lastige teelt. Soms had je mooie planten, soms werd het niks, er zijn veel factoren die allemaal…

Welke soorten trips zijn er al in Nederlandse kassen gevonden?

In de praktijk veroorzaakt trips nog steeds problemen. Ze komen zowel in de kas als buiten voor. Doordat planten de hele wereld over gaan, worden er ook nieuwe tripssoorten…

"Chemische correcties blijven noodzakelijk bij verder verduurzamen plantgezondheid"

Telers gaan steeds verder in het voorkomen van ziektes en plagen, maar niet altijd is het biologisch op te lossen. Zo is de stinkwants nog niet goed biologisch te bestrijden en dus is beschikbaarheid van chemische correctie nodig, geeft teler Wouter van den Bosch een voorbeeld uit de paprikateelt in…

5 Vragen aan Ruud Brinkkemper, directeur PanAmerican Seed

In ‘5 vragen aan’ stelt Seed Valley vragen aan personen uit de zaadsector. Dit keer staat Ruud Brinkkemper, general manager PanAmerican Seed, op de stip en vertelt hij over de impact van Covid-19 op het bedrijf. PanAmerican Seed is een veredelaar en zaadproducent van eenjarige zomerbloeiers, tweejarigen,…

ondergrondse wateropslag is echter onderweg

LTO vreest nieuwe financiële miljardenstrop door droogte

Met het verschijnen van de vierde droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, de eerste onttrekkingsverboden en alweer twee droge weken voor de boeg dreigt opnieuw, net als in 2018, een hele droge zomer mét financiële gevolgen. LTO vreest voor een financiële strop voor telers,…

Nieuwe truc: inzet illegale bootmigranten op het Italiaanse platteland

De tuinbouwsector in Italië is sterk afhankelijk van seizoensarbeiders. Nu die door het coronavirus niet uit Oost-Europa kunnen komen, heeft Rome een list bedacht: zet…

Eénderde telers buitenteelt houdt zich niet aan regels bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen

Telers van gewassen die in de openlucht worden geteeld, zoals akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, fruitgewassen of sierteeltgewassen houden zich onvoldoende aan de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)…

Vrijstelling ALAR 85 in verschillende teelten

Er is een vrijstelling verkregen voor groeiregulator ALAR 85 in een aantal bloemisterijgewassen. De vrijstelling gaat vanaf 1 juni in. Benieuwd voor welke teelten deze…

Teeltadviseur Peter van OS:

"Orchideeënkwekers kunnen onderling vaak veel meer data delen"

Het werk van teeltadviseurs of consultants is vaak een onderbelicht onderwerp in de tuinbouw. Vooral nu is deze tak van sport niet te benijden. De gebruikelijke bezoeken aan kassen vinden deels in een andere vorm plaats en naar het buitenland gaan is er op dit moment al helemaal niet bij. Om dieper op de…

Coatings en hogedruk verneveling houden gewas aan de groei

De zomers van de afgelopen jaren hebben voor een omslag gezorgd. Nog meer dan voorheen zijn telers op zoek naar de optimale combinatie van het wegschermen van licht en koeling. De instrumenten die zij daarbij gebruiken zijn coatings, beweegbare schermen en luchtbevochtigers.“Je ziet dat bedrijven in…

"Water is basis voor iedere spuitoplossing"

Goed water is van cruciaal belang voor een optimale toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Het grootste deel van de toepassing is tenslotte water. Echter is dit niet…

23e druk Delphy Gewasbeschermingsgids Boomteelt en Vasteplantenteelt verschenen

In 20 jaar tijd is bijna het hele gewasbeschermingsmiddelenpakket in de boomteelt en vasteplantenteelt volledig veranderd. Slechts enkele middelen uit de Delphy Gewasbeschermingsgids 2020 waren 20 jaar geleden al toegelaten. Meer dan de helft is nieuw ten opzichte van 10 jaar geleden. Begin mei is de 23e…

Fusarium slaat pas toe als meerdere genen de schimmel zich thuis laten voelen

Fusarium oxysporum (Fo) is een bodemschimmel die ziekte kan veroorzaken in meer dan 120 verschillende plantensoorten, waaronder in diverse kasteelten. De schimmel behoort tot…

"Juist door ontbreken eiwitkapsel is eliminatie tobamovirus zo lastig"

Door alle (terechte) ophef over het coronavirus, zou de teler de permanente dreiging van plantvirussen voor tuinbouwgewassen bijna vergeten. Die virussen zijn nóg hardnekkiger…

Op weg naar een uniform chrysantengewas op water

Na ruim dertig proeven met chrysantenteelt op water bij Proeftuin Zwaagdijk nadert het systeem het stadium van praktijkrijpheid. Belangrijkste punt is nog een constant uniform gewas. Stap voor stap is sinds 2015 gebouwd aan een robuust systeem van chrysanten telen op waterbassins van circa 30 cm diep, de…

Aftrap webinarserie met webinar over optimalisering van irrigatie en groeiklimaat

In de komende maanden organiseert Hoogendoorn Growth Management een aantal webinars die gratis en overal vandaan online te volgen zullen zijn. Het eerste webinar heet…

Jean-Antoine Meiners, Agrocaps SPRL

Verticilium Dahliae in chrysant de baas met olie uit bosbessen

Tholen - Het Belgische bedrijf Agrocaps SPRL heeft onderzocht in hoeverre de etherische oliën gedestilleerd uit het blad van de Vaccinum Myrtillus (bosbes) de verwelkingziekte Verticilium Dahliae in de aardappelteelt kan bestrijden. In vergelijking tot een andere, meer gebruikelijke biologische…

In de loop van de zomer beschikbaar voor kasgrond

Nieuwe methode voor analyse bodemleven ontwikkeld

'Hoe staat het met het bodemleven op mijn bedrijf?' Die vraag houdt steeds meer telers bezig. Eurofins Agro heeft een nieuwe methode BodemlevenMonitor ontwikkeld om het bodemleven in grond, verschillende substraten, water en compost in kaart te brengen. De methode is geïntroduceerd voor de…

Zijn (bio-gebaseerde) polymeren een bedreiging voor zaad?

Niet iedereen is het eens over de veiligheid van biobased polymeren in zaadcoatings. Daarom is de zaadindustrie naarstig op zoek naar alternatieven. Microplastic-vrij is de toekomst is men bij Teal in ieder geval van mening. "Microplastic-vrij betekent vrij van bewust toegevoegde microplastics, zoals in…

4 glastuinbouwpolders springen eruit met bovengemiddeld aantal middelen

Daling bestrijdingsmiddelen in Delflandse wateren zet door

In 2019 is van 11 bestrijdingsmiddelen de norm overschreden. Dat is het laagste aantal sinds er door het Hoogheemraadschap Delfland bestrijdingsmiddelen worden gemeten. In 11…

Pas op voor bruinrot bij gebruik oppervlaktewater

Al is het nog zo droog en ziet het water er in de sloot goed uit, wees gewaarschuwd voor bruinrot. Die boodschap deelt het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver. Het zal niet de eerste keer zijn dat een teelt geruimd dient te worden, niet vanwege droogteschade, maar vanwege Ralstonia,…

duidelijkheid, maar hoeveel precies moet nog blijken

EOB-verbod op octrooieren klassieke veredeling 'schok voor octrooi-die-hards'

Tholen - Met de definitieve uitspraak van de Grote Kamer van Beroep van het Europees OctrooiBureau (EOB) komt er, na jaren van onduidelijkheid, nu definitief een verbod op het octrooieren van klassieke veredeling. Al hing het misschien al even in lucht, voor de tegenstanders en 'octrooi-die-hards' is het…

Eurofins Agro introduceert methode om activiteit bodemleven te analyseren

Wat leeft er in mijn bodem? Die vraag houdt steeds meer telers bezig. Eurofins Agro introduceert een nieuwe methode die inzicht geeft in de activiteit van microorganismen in…

Fred Deijs, Albers Alligator:

"Regenwater is gratis, duurzaam en het best"

Hoewel nu bekend als leverancier van folies en afdeksystemen voor irrigatiewater begon Albers Alligator bijna 120 jaar geleden als zadelmakerij. "Toen de kunststof in beeld kwam, gingen we aan de slag met folies en gecoate weefsels", vertelt general manager Ronald Edel in een video van Royal Brinkman. Video…

NVWA wil betere naleving regels gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden

Eigenaren, huurders of pachters van percelen landbouwgrond in grondwaterbeschermingsgebieden ontvangen deze week een mail van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit…

Onderzoek naar juiste lichtspectrum in ‘Alstroemeria en haar lichtcriteria’

Het tweede volledige teeltjaar in het onderzoek ‘Alstroemeria van de Toekomst, dichtbij’, laat zien dat bij voldoende isolatie van de kas, met een belichtingsintensiteit van 200 µmol/m2s in full LED en met benutting van de bodemkoeling, het goed mogelijk is om klimaatneutraal alstroemeria’s te telen. Het…

"op termijn potentieel alternatief voor omgekeerde osmose"

Glastuinbouw kijkt verder dan minimale kwaliteitsbodem gezuiverd afvalwater voor irrigatie

Tholen - Het Europees Parlement heeft gisteren ingestemd met irrigatie met gezuiverd afvalwater. Daarover zijn kwaliteitseisen opgesteld en daarover zijn de Europarlementariërs het definitief eens geworden. "Die kwaliteitseisen vormen een minimale kwaliteitsbodem en een gelijk speelveld, maar mocht de…

Marginpar investeert in LED

Op verschillende farms in Afrika heeft Maginpar geinvesteerd in LED-verlichting. Deze speciale lichtbehandeling bespaart veel energie en komt de groei en bloei van de verschillende producten ten goede. Door de planten te verlichten met alleen het licht dat ze nodig hebben, heeft Marginpar het stroomverbruik van de oude 100W gloeilampen…

Slim netwerk van drones waardevol voor glastuinbouw in de maak

De NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) heeft een Smart Industry-subsidie van 600.000 euro toegekend aan een team van professoren van de Rijksuniversiteit Groningen. Het team gaat onderzoek doen naar het ontwikkelen van symbiotische netwerken van collaborative agents (drones) als…

Maren Schoormans, nieuw bij Viscon:

"Als we de kloof tussen technologie en realiteit kunnen overbruggen, is alles mogelijk in de tuinbouw"

Vorige maand is Maren Schoormans aan de slag gegaan bij de Viscon Group als Chief Business Development Officer. Hij begon midden in de coronacrisis, maar dat weerhoudt hem er niet van om vooruit te kijken in onderstaand artikel waarin hij enkele vooroordelen aanpakt, zijn eigen (bevooroordeelde)…

Video: op weg naar automatische detectie virussen in tulpen

In de PPS Bollenrevolutie 4.0 zijn er de afgelopen weken met een groot aantal camera’s wekelijks opnames gemaakt om een automatisch systeem te kunnen maken om virus in tulpen te herkennen. Om u een goed beeld te geven van het onderzoek is hierover een filmpje gemaakt. Diverse onderzoekers van Wageningen…

Piet Boonekamp, Artemis:

“Regulering van biostimulanten is goed, buitenspel zetten van stoffen met toekomst niet”

Tholen – De smiley met opgetrokken wenkbrauwen zegt eigenlijk al genoeg. Slechts vier groepen micro-organismen zijn er opgenomen in de nieuwe EU-verordening 2019/1009 om als biostimulant aangemerkt te worden. Normaal gesproken zou het nu de tijd zijn geweest om als sector invloed uit te oefenen op de…

Kordes Roses met nieuwe variëteiten op pad

Tholen - Deze week bezoekt Kordes Roses rozenkwekers in Duitsland en Nederland om hun de nieuwste rassen te laten zien. Vanwege de coronacrisis kan deze Duitse veredelaar de telers niet zoals gebruikelijk in de eigen showkas ontvangen, maar omdat de veredelingsactiviteiten doorgaan en er veelbelovende…

gedupeerde telers in hoger beroep gecompenseerd

Slecht hortensiastek nekt leverancier

Tholen - Een waarschuwing voor de plantenkweker die achterloos zijn klanten belevert. Slecht stek resulteert in slechte planten en goed stek in goeie, aangenomen dat de kweker…

Abonnement op mobiele zuiveringsinstallatie volstaat voor zuiveringsplicht

Met het afsluiten van een abonnement op een mobiele zuiveringsinstallatie beschikken telers over de benodigde documenten om aan de zuiveringsplicht te voldoen. Steef Bruinen van Marel Zuivert ziet een stijging van het aantal afgesloten abonnementen. Steef: ”Wij staan garant met onze BZG-gecertificeerde…

Jan Willem Bakhuijzen over biologische bestrijding

"Geïntegreerd telen geeft waardering van de klant en rust op de tuin"

Tholen - Jan Willem Bakhuijzen teelt in Boskoop op 3 hectare skimmia en pernettya. Al in de jaren negentig deed hij de eerste ervaringen op met geïntegreerd telen en vandaag de dag maakt hij o.a. gebruik van Anderline Bugline en Anderline Gemini kweekzakjes van Bioline.In onderstaande vertelt hij, samen…

Irrigatie grote watervrager in droge zomer 2018

Ten opzichte van de eveneens droge zomer in 2003 werd in de droge zomer van 2018 bijna veertig procent meer water gebruikt in de land- en tuinbouw. Dat leert een grafiek over watergebruik van het Compendium voor de Leefomgeving (CLO). Irrigatie in de land-en tuinbouw én het drenken van vee zijn de…

corona is de boosdoener

Telers 'iets langer' zonder CO2 door langere onderhoudsstop Shell Pernis

Het is weer de tijd van het jaar van CO2-leveringsproblemen. Al is het inmiddels geen verrassing meer, onaangenaam blijft de situatie voor telers sowieso. Dit jaar duur de…

‘Alstroemeria van de Toekomst, dichtbij’ maakt ambities nog steeds waar

Het alstroemeriagewas, inmiddels een vol productief tweedejaars gewas, groeit in beide afdelingen goed. Uit de ‘Teelt van de Toekomst’-proef worden veel takken van goede kwaliteit geoogst. Nu de tweede winter voorbij is, kan worden gezegd dat het teeltconcept voldoet aan alle verwachtingen in termen van…

Nieuw marktonderzoek RVO naar kansen voor Nederland in de Mexicaanse tuinbouw & sierteelt

De Mexicaanse tuinbouw en sierteelt sector bieden volop kansen voor het Nederlands bedrijfsleven. Met productie voor de interne markt en export naar voornamelijk de VS en Canada biedt Mexico vele kansen voor Nederlandse bedrijven voor zowel de tuinbouw als de sierteelt. Dit en meer leest u in een recent…

Tom de Haas, Yara

Water: schakel op tijd bij

Ondanks dat er de afgelopen week weer wat regen gevallen is, hebben we een periode van enkele weken achter de rug zonder enige neerslag van betekenis. En de droogte lijkt begin mei aan te houden. De…

10 vragen over groene middelen en veiligheid

"Groene middelen sneller op de markt"

De toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen verloopt tot nu toe stroef. Daarom werken de Europese en Nederlandse toelatingsautoriteiten aan een andere manier van…

In België mogen asielzoekers nu ook helpen oogsten

Belgische telers vreesden voor hun fruitoogst: de Oost-Europeanen die normaal helpen oogsten zijn er nu niet. Eind april begon de oogst van de 500 ton aardbeien en 100 ton…

Steef Bruinen, Marel Zuivert

Uitgebreidere filtertechnieken voor water van bollenkwekers

Tholen - Gedurende het seizoen verzamelen bollenkwekers het afvalwater in ibc's. Juist in deze periode van het jaar wordt dat gezuiverd. Steef Bruinen van Marel Zuivert heeft het er druk mee. De ibc's worden nu verzameld en naar het bedrijfspand in De Lier gebracht. Daar wordt het water gezuiverd. Dat…

Eerste bevindingen ‘Diffuus kasdek, maak het eens helder’

Er wordt in de praktijk regelmatig gewezen op een toename in energiegebruik bij toepassing van diffuus glas. Dit zou het resultaat zijn van verhoogde uitstraling en lagere koptemperaturen in de wintermaanden. Dit is echter in projecten en vergelijkende experimenten rondom diffuus glas nog nooit…

ROL start onderzoek naar weerbare lelies

Op het proefveld van Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) in Vledder is een begin gemaakt met het planten van lelies. Opvallend dit jaar is het gericht onderzoek naar de…


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven