Sleutel-gen kan speelveld voor veredeling veranderen

Onderzoeksbedrijf KeyGene in Wageningen ontdekte een gen dat planten zaad laat zetten zonder bestuiving. Voor de aandeelhouders van KeyGene een doorbraak. Maar het roept ook…

Vroegtijdig kwaliteit tulpenbol inschatten met Fusarium-toets

In een vroeg stadium inzicht in de kwaliteit van een partij tulpen? De nieuwe Fusarium-toets helpt telers of exporteurs om een goede inschatting van het zuurpercentage te…

Geen effecten van zout ophoping in de drain bij gerbera

Eén van de knelpunten bij teeltsystemen met hergebruik van drainwater is de ophoping van ongewenste zouten, specifiek Natrium (Na). Het doel is voor 2027 om nul-emissie te hebben voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw. Dankzij de ophoping kan dit een bottleneck zijn voor…

Monitoren trips met beeldtechniek unicum, biologische bestrijders straks ook digitaal geteld

Tholen – Na een ‘stille fase’ van ontwikkelen en het testen van twee innovaties bij telers in de kas stak Plantfellow de afgelopen maanden nadrukkelijk haar neus aan het venster. De twee nieuwe productlijnen van het tuinbouwmerk van het in 2017 opgerichte Sobolt waren op meerdere tuinbouwbeurzen en…

DNA-concept spoort frauduleuze ouderlijnen op

Hedwich Teunissen werkt bij Naktuinbouw als moleculair onderzoeker. Voor vragen over verwantschap en herkomst ontwikkelde ze het DNA-concept Variety Tracer. Naktuinbouw voert…

Kweker naar rechter om vraatschade door reeën

Bollenkweker Joling uit Dwingeloo is afgelopen dinsdag naar de rechter gestapt, omdat de provincie Drenthe de vraatschade door reeën niet wil vergoeden. Het gaat om een bedrag…

Vernieuwde gewasbeschermingsmonitor nu online voor iedereen beschikbaar

De gewasbeschermingsmonitor van Schoon Water voor Brabant - de SchoonWaterWijzer - is door de adviseurs van Delphy en CLM vernieuwd en staat nu online. Nieuwe technieken en maatregelen zijn toegevoegd, inclusief extra aandacht voor een gezonde bodem. Dit jaar is het ook mogelijk om de QR-code rechts te…

Producent biostimulanten zet in op snelle CE-keur voor ál haar producten

Met ingang van 16 juli 2022 is de nieuwe Europese Meststoffenverordening EU (Fertilzer Product Regulation) 2019/1009 van kracht. Biostimulanten maken onderdeel uit van deze…

Kwekers in het nieuws over droogte

Het is droog (en warm) in Nederland en België en dat al geruime tijd. Met een nieuwe hittegolf op komst werden meerdere kwekers door media naar hun ervaringen gevraagd. In dit item zetten we berichten waarin Reinhart Orchideeën, Lugt Lisianthus en begoniakweker Johan Aelterman aan het woord komen bij…

NVWA gaat handhaven op gebruik ozon in bloembollensector

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat vanaf oktober 2022 handhavend optreden tegen het gebruik van ozon bij de bewaring en (trek)teelt van bloembollen. Dit…

Phalaenopsis kan meer natrium aan dan verwacht

Voor phalaenopsis bestaat geen richtlijn voor het natriumgehalte in het gietwater. Telers houden uit voorzorg als bovengrens maximaal 2 mmol/l aan. Uit proeven blijkt dat er meer ruimte is, zo deelt Glastuinbouw Nederland in een projectupdate. Potorchideeën waren voorheen vrijgesteld van recirculatie…

Teelt met LED in lelies voor lage energie-input

Bij leliekwekerij Dutch Lily Masters wordt belicht met SON-T belichting. Op de locatie in Lisserbroek is tevens een aparte kasafdeling van ruim 2000 m2 ingericht met volledig LED-belichting. Dit levert per m2 vrijwel een halvering op van het elektragebruik per µmol belichting. Om zo goed en snel mogelijk…

Landelijke aandacht voor gevaren Xylella

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept iedereen op geen planten of stekjes mee te nemen uit het buitenland. Die kunnen namelijk plantenziektes bevatten, waaronder de Xylella-bacterie, een heel schadelijke ziekte voor een groot aantal plantensoorten. Donderdag 21 juli was er landelijke…

Dankzij opmars nieuwe DNA-technieken steeds meer virussen in beeld

Met nieuwe DNA-technieken vind je steeds meer virussen. Zelfs voorheen onbekende soorten. Daardoor lijkt het dat de virusdruk toeneemt. Door de groeiende internationale handel is dat ook zo. Aan de andere kant zorgen betere toetsmethoden voor een steeds betere kwaliteit van uitgangsmateriaal, zo valt te…

Walter van den Berg, Bergcamp

"Dankzij nieuwe robot konden we mensen effectief elders in het bedrijf inzetten"

Door innovatie, schaalvergroting en optimalisatie van bedrijfsprocessen zijn we in de glastuinbouw in staat steeds meer rendement uit onze bedrijven te halen. Vaak betekent dat ook dat er meer arbeid nodig is. Tegelijkertijd wordt het steeds lastiger om aan goede werknemers te komen, al dan niet…

Lengte en reactietijd van chrysanten sturen met verrood licht

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor LED belichting onder chrysantentelers flink toe genomen. In eerste instantie in hybride belichtingssystemen, dus LED als aanvulling op de bestaande SON-T belichting, maar nu ook als full-LED. Bij de keuze van het LED belichtingssysteem hebben telers vragen…

Micro-algen toegepast bij bemesting vleesetende planten

Microalgen kunnen in de toekomst kunstmest vervangen, hoopt veredelaar, vermeerderaar en leverancier van bromelia's en andere tropische potplanten Corn. Bak in Assendelft. Proeven met de vleesetende dionaea laten veelbelovende resultaten zien, zo valt te lezen bij Nieuwe Oogst.  Twee jaar terug vertelde Eline…

"Let op bij gebruik van oppervlaktewater in tijden van droogte"

Door de aanhoudende droogte en het warme weer van de afgelopen tijd, is het neerslagtekort inmiddels opgelopen tot boven de lijn van de 5% droogste jaren. Ondanks een enkele…

Kassen in Zuid-Spanje worden klaargestoomd voor volgend seizoen

De kassen in de Spaanse provincies Almería en Granada, die samen 35.000 hectare beslaan en normaal gezien vol gewassen staan, laten op dit moment een heel ander beeld zien. De kassen staan er immers leeg en verlaten bij. Ze worden klaargestoomd voor het volgende teeltseizoen.  Tijdens de maanden juli en augustus wordt…

Effecten daglengte en spectrum op teelt kwantitatieve langedag planten onder de loep

Wat zijn de effecten van daglengte en spectrum op de teeltduur, plantvorm en ontwikkeling bij kwantitatieve langedag planten? Die vraag staat centraal in het project 'Kennisontwikkeling daglengte-gevoelige siergewassen voor energie-efficiëntere teelt', waarvoor de programmaraad van Kennis in je Kas…

Spuitboom vol vangplaten om plaaginsecten te vangen

De rubberen sliertjes jagen de insecten op uit het gewas en op de vangplaten plakken ze vast. Dat is de simpele uitleg bij een video waarin Horiver vangplaten van 40x25 centimeter aan een automatische spuitboom zijn bevestigd om trips en witte vlieg te vangen. Vos Capelle deelde onlangs een video op…

Nederlands actieplan duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 2022 t/m 2025 geactualiseerd

Het Nederlandse 'Nationale actieplan duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 2022 t/m 2025' is geactualiseerd. Vorige week heeft minister Staghouwer van LNV het plan…

José Gongora, Cascade

"Met alleen plastic en zonlicht kan er een hogere productiviteit en vroegere rijping gerealiseerd worden in de bedekte teelt"

Plastic is niet weg te denken uit de kasteelt in Spanje. In iets meer dan een eeuw geschiedenis heeft dit materiaal een technologische revolutie ingeleid die een onvoorstelbare vooruitgang mogelijk heeft gemaakt op alle gebieden van de productie van allerlei gewassen. Plastic biedt bescherming tegen…

Onderzoek gestart naar microbiologische kwaliteit groeimedia

Het Topsector-onderzoeksproject ‘Naar een standaard voor het meten van de microbiologische kwaliteit van groeimedia op basis van hernieuwbare grondstoffen’ is op 12 juli van start gegaan. In dit project wordt door potgrondbedrijven, teeltbedrijven, Stichting RHP, Glastuinbouw Nederland, LTO en Wageningen…

Gerichtere watergift realiseerbaar met ionspecifieke metingen

Telers die hun aan- en afvoerwater willen laten testen, moeten een monster nemen en dat naar een laboratorium sturen. Ze moeten vervolgens een paar dagen wachten op de uitslag. Daarom gebeuren deze testen meestal maar eens per 1 of 2 weken. Door het water ter plaatse te meten met een ionspecifieke meter…

3 jaar onderzoek in lelie met Batavia

Steeds minder middelen beschikbaar in luisbestrijding lelies

De laatste jaren is het aantal insecticiden dat ingezet kan worden in de teelt van lelies afgenomen of is het aantal toepassingen en/of de intervallen beperkt. Om ook dit jaar lelies virusvrij te kunnen telen zal het schema anders ingevuld moeten worden. Batavia, een middel ontwikkeld door Bayer Crop…

potplanten blijven iets achter

95 procent tuinbouwareaal doet aan biologische bestrijding

In 2020 zijn plaaginsecten en spintmijten in negen glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden, door bijvoorbeeld sluipwespen of…

onderzoek WUR

Welk spectrum is optimaal in alstroemeria teelt?

Met als doel energiebesparing door bredere implementatie van LED belichting bij Alstroemeria, is tussen september 2019 en juli 2021 bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk onderzoek gedaan met vier verschillende LED belichting spectra bij vier Alstroemeria rassen. Toegepaste lichtintensiteit was 190 μmol/m2s…

Project van start om te zuiveren met minder brijn

De programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) is in de vergadering van juni 2022 akkoord gegaan met het projectvoorstel 'Kansen voor concentraat'. Bij het gebruik van…

Helma Verberkt nieuwe directeur Artemis:

"Polarisering tussen gangbaar en bio voorkomen"

Helma Verberkt is sinds 1 april 2022 de nieuwe directeur van Artemis. In een interview met Greenports Nederland vertelt zij over Artemis, waarom zij heeft gekozen voor deze organisatie en wat het belang is van de thematafel Gezonde Planten. In het interview gaat Helma onder meer in op de vraag wat de grootste…

Jaarverslag 2021 Kennis in je Kas goedgekeurd door programmaraad

De programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) heeft het jaarverslag over 2021 goedgekeurd. Het verslag van de activiteiten en ontwikkelingen in 2021 is terug te vinden op de…

Taklengte chrysanten goed te sturen met verrood licht

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor LED-belichting onder chrysantentelers flink toegenomen. In eerste instantie in hybride belichtingssystemen, dus LED als aanvulling op de bestaande SON-T belichting, maar nu ook als full-LED. Bij de keuze van het LED-belichtingssysteem hebben telers vragen…

telers aan het woord

Zo creëer je veerkracht op het gebied van energie

De afgelopen periode is de glastuinbouw getroffen door de energiecrisis. Terwijl de planeet vraagt om duurzamere voedselproductie, geopolitieke omstandigheden de gasprijs…

Nieuwe inzichten in onkruidbeheersing dahliateelt n.a.v. proeven in Voorhout

Het krimpende pakket gewasbeschermingsmiddelen, het breder inzetten hiervan en het zoeken naar alternatieven is in de teelt van dahlia’s een hot item. De afgelopen jaren heeft Agrifirm-GMN hier onderzoek naar gedaan en dit zet zich ook dit jaar voort.  In samenwerking met de KAVB-productgroep Dahlia en het…

Met insectengaas is het goed chrysanten telen

Dit seizoen wordt er op drie chrysantenbedrijven en op een gerberabedrijf voor het eerst geteeld met insectengaas in de luchtramen. Om de ervaringen hiermee voor de rest van de telers en de praktijk beschikbaar te krijgen, worden de teeltresultaten gemonitord. Van Iperen verzorgt de monitoring op het…

Zo kiezen siertelers de beste roofmijt tegen trips en spint

Nu de zomer is aangebroken, kan de druk van trips en spint toenemen. Ook het klimaat in de kas verandert. Voor telers van siergewassen is het verstandig te kiezen voor de…

advies over optimaal ontwerp lichtinstallatie

"Kijk bij installatie verder dan één LED-armatuur"

Nu wereldwijd steeds meer telers LED-belichting toepassen in hun kas, worden ze door projectmanagers en LED-experts aangeraden om alle feiten over een armatuur te verzamelen voordat ze op de korte termijn een beslissing nemen over de prijs die hen op de lange termijn juist meer zou kunnen kosten. Als de…

Meld je aan voor online etalage groene digitalisering

Hoe kan digitalisering telers helpen het teeltproces te optimaliseren, hun positie in de keten te versterken en het management te verbeteren? Dat wordt onderzocht in het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’ van Zentoo, Delphy Improvement Centre, Delphy, Glastuinbouw Nederland,…

onderzoek monitoring gestart in komkommer, gerbera en roos

Wat zit er in de lucht van kassen?

Als teler heb je te maken met allerlei ziekten en plagen die de gezondheid van je gewas kunnen beïnvloeden. Deze kunnen via de bodem, voedingsoplossing maar ook via de lucht worden verspreid. Hoe bemonster en analyseer je het beste of er ziekteverwekkers in de lucht van je kas aanwezig zijn? En zo ja,…

Ron van der Voort, ROVO plant

"Kas in de mist zetten middels fogging helpt uitstekend tegen Sciara"

Tholen - Als je last hebt van ongewenste beestjes in de kas, is spuiten een voor de hand liggende oplossing. Maar soms werkt dat gewoon niet goed genoeg, en moet je op zoek naar een andere manier. Ron van der Voort kan erover meepraten: hij had last van Sciara muggen in de kas en met spuiten konden de…

Tweede Kamer kritisch over Europese plannen duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, Christen Unie en BBB hebben in voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022 in Brussel kritische vragen gesteld aan de…

"30MHz sensoren zijn inmiddels onmisbare tools in mijn gereedschapskist als teler”

Anthura beschikt over een schat aan specialistische kennis. Net als bij veel collegabedrijven speelt ook hier het gevoel van de teler een belangrijke rol. Mede dankzij de sensoren van 30MHz beschikt het bedrijf nu ook over een gedegen onderbouwing van dat gevoel. Meten is weten. En dan kan het ook…

Gewasbeschermingsmiddelen van producent tot teler steeds beter traceerbaar

Met een digitaal platform willen de producenten en handelaren van gewasbeschermingsmiddelen de traceerbaarheid van fytosanitaire producten verzekeren van producent tot eindgebruiker. “Het doel is om bij een incident met een product binnen de 24 uur heel het lot te kunnen lokaliseren in de hele keten”,…

Witte vlieg in Poinsettia de baas met Naturalis-L

Zowel tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) - als kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) kan in poinsettia (Euphorbia pulcherrima) voor grote problemen zorgen. Ze veroorzaken…

Biobest Bio-Boxes – welke voordelen bieden ze?

Bio-Boxen bieden een alternatief voor het rechtstreeks uitstrooien op de bladeren. De Bio-Box is een klein kartonnen doosje waarin de teler een dun laagje (1 à 2 cm dik) natuurlijke vijanden strooit. Het doosje kan vervolgens handig aan een haakje worden opgehangen in elk gewas, in de buurt van…

"Goede resultaten met Scelta in sierteelt, maar ook mooie aanwinst in vruchtgroenteteelt"

“Met goede hygiëne en een groot aantal biologische bestrijders zijn de meeste ziekten en plagen goed onder controle te houden, maar in sommige teelten en onder bepaalde omstandigheden moet je corrigeren.” Aan het woord is Carolien van den Biggelaar, productspecialist gewasbescherming bij Royal Brinkman.…

Phalaenopsis kan meer natrium aan dan verwacht

Voor phalaenopsis bestaat geen richtlijn voor het natriumgehalte in het gietwater. Telers houden uit voorzorg als bovengrens maximaal 2 mmol/l aan. Uit proeven blijkt dat er meer ruimte is. Potorchideeën waren voorheen vrijgesteld van recirculatie omdat aangenomen werd dat ze heel zoutgevoelig zijn. Maar…

Plant Empowerment Academy gestart

Plant Empowerment is een integrale benadering van het teeltproces die gebaseerd is op de natuurlijke groeikracht van planten en gebruik maakt van fysiologische en natuurkundige principes in plaats van groene vingers en gevoel. Over de benadering die in 2018 is geïntroduceerd is onder meer een boek…

Hanging Basket Systeem Metazet FormFlex gaat over de 200 gebruikers heen

Metazet FormFlex introduceerde ruim vijftien jaar geleden het Hanging Basket Systeem voor bedrijven met een teelt in hangende bloemen en -planten. Met een nieuw besturingssysteem, automatische watergeefunit en mogelijkheden om meerlaags te telen, draagt het systeem op meerdere vlakken bij aan efficiency.…

Kwekerij Bos Bloemen introduceert nieuwe Celosia Caracas

Celosia Caracas is terug van weggeweest en is dit jaar voor het eerst leverbaar bij Kwekerij Bos Bloemen. Naast de kleurrijke Celosia’s uit het huidige assortiment, kan de consument deze zomer nu ook genieten van de pluimvormige Celosia Caracas. De seizoensbloeier komt deze week beschikbaar.  Een nieuwe Celosia…

Grote belangstelling voor Open Dag van de Tulp

Tijdens de Open Dag van de Tulp op 1 juni kwamen rond 200 kwekers, studenten, adviseurs en andere belangstellenden bijeen op onze vestiging in Zwaagdijk. Gedurende de rondgang langs de proefvelden werden de resultaten van het praktijkonderzoek in vuur, virus, onkruid en biostimulanten gepresenteerd. Dit…

Sensoren waarschuwen potplantenkweker bij watertekort

Duitse potplantenkwekers krijgen in de toekomst een seintje op hun pc, smartphone of tablet als de potplanten water nodig hebben. Dat signaal is dan afkomstig van sensoren in de potten in combinatie met kunstmatige intelligentie. Het waarschuwingssysteem is een van de resultaten van het project ‘Nursery…

70% besparing op warmte-input lijkt haalbaar

Er wordt naarstig naar een fossielvrije toekomst toegewerkt binnen te glastuinbouw. Wageningen University & Research en Delphy Improvement Centre verkennen de mogelijkheden om…

Effectiviteit groene middelen verbeteren door vroegtijdig signaleren

"Het succesvol inzetten van de meeste groene insecticiden vraagt een andere manier van denken. Waar we voorheen bij een teveel aan plaaginsecten curatief met vaak chemische middelen ingrepen, moeten we nu vooruitkijken en denken." Dat stelt commercieel manager Jürgen Brokelman namens het team van…

Peter Lexmond, Meteor Systems

"Teeltsystemen worden steeds diverser en specifieker"

Tholen - Als toeleverancier van teeltsystemen ben je erop gefocust teeltsystemen te ontwikkelen die gewassen optimaal in productie laten komen. En die productie wordt door veel factoren beïnvloed, zo weet Peter Lexond van Meteor Systems. Samen met hem laten we een aantal teeltsystemen de revue passeren. Noord-AmerikaTot…

Nieuwe toelatingen gewasbescherming bomen, bloemen en planten

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft in haar laatste vergadering van 22 juni 2022 voor onze sector enkele nieuwe besluiten genomen.Het herbicide Bonalan op basis van benfluralin van Gowan Crop Protection Ltd. is nu ook toegelaten in o.a.  Dahlia (onbedekte teelt),Vaste…

Bac Orchids happy met nieuw schermdoek Phormium

In Moerkapelle telen de broers Dico en Gert-Jan Bac Orchideeën. Op het bedrijf, dat ze destijds van hun vader hebben overgenomen, telen ze snij-cymbidiums in vele kleuren en maten. De kwekerij is inmiddels ruim 5,6 hectare groot en verdeeld over 3 tuinen.  Samen met scherminstallateur Bart Suijker van STAS BV…

“Het ontrafelen van botanisch DNA wordt steeds makkelijker”

Eind april organiseerde Naktuinbouw voor de vierde keer een Kennispodium. Deze keer met het onderwerp Eigenschappen & Identiteit met DNA. Barbara Gravendeel en Hedwich…

met Svensson op bezoek in nieuwe kas Hartog Palmen

De ambitie van Jeroen van Capel

Platgooien en nieuw bouwen, of verhuizen? Dat er iets moest gebeuren, daar waren Jeroen van Capel en zijn compagnon Dirk van Rijn het met elkaar over eens. In 2019 namen ze het familiebedrijf Hartog Palmen over. Met een langetermijnvisie. De mogelijkheden in de oude kas in de Kwakel waren te beperkt om te groeien. Niet zozeer…

Aardwarmte Vogelaer en Warmte netwerk Westland gaan samenwerken

Aardwarmte Vogelaer en Warmte netwerk Westland (WnW) hebben op 21 april jongstleden een intentieovereenkomst ondertekend om te gaan samenwerken. Beide partijen zien het belang van een warmtesysteem voor het Westland en willen hier samen aan bouwen. Aardwarmte Vogelaer en WnW werken de komende maanden de…

Praktijkproeven perceelafspoeling Flevoland gestart

Op 1 juni 2022 zijn Delphy Improvement Centre, CLM Onderzoek en Advies en Delphy gestart met ‘Praktijkproeven perceelafspoeling Flevoland’. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door Provincie Flevoland. In 2021 hebben CLM en Delphy onder de vlag van het Actieplan Bodem en Water Flevoland (ABW) voor het eerst…

Terugblik telersbijeenkomst Drenthe Flowers in Klazienaveen over gewasbescherming en nullozen

Het onderwerp gewasbescherming stond op woensdag 22 juni centraal tijdens een door Glastuinbouw Nederland georganiseerde bijeenkomst bij Drenthe Flowers in Klazienaveen. Onder een warm zonnetje werd in de kassen aandacht besteed aan de stand van de gewassen en arbeid, maar vooral aan het feit dat het…

Hommels vliegen niet graag in rood licht, zweefvlieg niet zo kieskeurig

Nu de energietransitie door de huidige omstandigheden wordt versneld, is de noodzaak om zo snel mogelijk over te stappen op andere lichtbronnen heel urgent geworden. En er…

winnaar schermt slim en is zuinig met warmte en CO2 in autonome slateelt

Ook vanuit sierteelt kijkers bij bekendmaking winnaars Autonomous Greenhouse Challenge

Tholen - Een sierteler, een innovatiemanager uit de tomaten, een vruchtgroenteteler, tal van kassenbouwers: wie dacht dat de afsluiting van de derde Autonomous Greenhouse Challenge alleen slaspecialisten zou trekken, had het mis. Een tachtigtal geïnteresseerden was afgelopen vrijdag naar Bleiswijk…

Biologische fungicide beschermt tegen bodemgebonden ziektes zoals Pythium

Een wegkwijnende (jonge) plant? Kijk dan eens goed naar de wortels, adviseert Koen Merkus van Biobest. Want op die plek openbaart Pythium zich als eerste. Bekende symptomen zijn onder andere een bruinzwarte verkleuring, een beperkt aantal zijwortels en slijmerige, afgestorven wortelpuntjes. Het tijdig…

terugblik Waterdag WHC

Verbetering waterkwaliteit stagneert, waar knelt het?

Tholen - Per 2027 moet de waterkwaliteit van het oppervlaktewater voldoen aan (strenge) Europese eisen. Of de tuinbouw tegen die tijd aan de gestelde normen voldoet is zeer de vraag: weliswaar zijn grote stappen gezet in zuivering en hergebruik, maar uit metingen blijkt dat de voortgang afvlakt. Hoe dat…

Geen verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen voor bollenteler in Drenthe

Joling, een bollenkwekerij in Drenthe, mag zijn lelies blijven kweken. Dat wil zeggen, er de benodigde gewasbeschermingsmiddelen voor blijven gebruiken. Dat heeft de rechter in Groningen afgelopen week besloten in een zaak die hiertegen was aangespannen door burgerinitiatief Meten=Weten, dat zich…

Spint- en galmijten bestrijden met breed werkend contactmiddel

Bij de hoge temperaturen van de afgelopen weken en de komende week ontwikkelt zich een aanwezige spint- en/ of galmijtenpopulatie vaak razendsnel. Zo snel zelfs dat de aanwezige nuttige insecten het niet bij kunnen benen en er behoefte is aan een aanvullende selectieve correctiebespuiting. Dit gaat…

30% meeropbrengst in gerbera dankzij toevoegen Nano meststoffen

Een proef met een nieuw meststoffenconcept van B+H Solutions GmbH in gerbera bij Schouten Opti-Fleurs heeft goed uitgepakt. Wat heet, het gewas is groeikrachtiger, minder stressgevoelig en weerbaarder, mét bovendien een significante meeropbrengst in aantal bloemen per m2. De sensoren van Sendot leveren…

Afrikaanse delegaties op bezoek voor kennisuitwisseling over kwekersrecht

Van 13 t/m 17 juni en van 20 t/m 24 juni ontving Naktuinbouw twee Afrikaanse OAPI-delegaties. Het doel van deze twee bezoeken was het uitwisselen van kennis over het kwekersrecht en het technisch DUS-onderzoek.De Europese Commissie ondersteunt een groot project (PPOV), onder andere voor de ontwikkeling…

2022 is heel gemiddeld tulpenjaar

Het bereiken van stadium G is in de broeierij van tulp het startsignaal om te beginnen met de temperatuursbehandeling. Delphy Bloembollen heeft aan de hand van de…

PAN Nederland constateert meer bestrijdingsmiddelen in tuinplanten

Stichting Pesticidebestrijding Nederland (PAN) ziet een toename van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de teelt van tuinplanten. Dat concludeert men op basis van…

Guus Meis:

“Breed overleg is complex en kost tijd, maar loont wel”

Er wordt al geruime tijd ingezet op kwaliteitsverbetering van het grond- en oppervlaktewater. De glastuinbouw is hierin één van de vele stakeholders. Hoog op de eigen agenda…

Phormium introduceert twee nieuwe schermdoeken

Door gebruik te maken van haar eigen weeftechnologie ontwikkelde heeft Phormium twee nieuwe schermdoeken op de markt gebracht. De nieuw ontworpen Hybrid range is een voorbeeld van de knowhow van Phormium’s hightech weeftechniek. PhormiTex Hybrid staat voor schaduwdoeken die extra energiebesparing, hitte…

Lelieteelt naast natuurgebied mag (voorlopig) doorgaan

Een Drentse lelieteler die naast een Natura2000-gebied teelt mag dat vooralsnog blijven doen. Dat heeft de rechter gisteren geoordeeld. Belangenvereniging Meten=Weten stapte…

IPM advies op maat door samenwerking Royal Brinkman en Agro4all

Agro4All heeft in samenwerking met Royal Brinkman een innovatieve applicatie ontwikkeld, waarmee telers in één oogopslag zien wat de beste gewasbeschermingskeuze is om te maken en alle achtergrondinformatie te raadplegen is. Deze tool, gevuld met gewasbeschermingsdata verrijkt met domeinkennis en…

Iemand nieuwe projectideeën voor Kas als Energiebron?

Kas als Energiebron heeft een call uitgedaan om nieuwe projectideeën in te dienen. Naast de reguliere middelen vanuit het ministerie van LNV en vanuit Kennis in je Kas (KijK), heeft LNV in het kader van het klimaatbeleid additionele middelen beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het versneld en…

EU: In 2030 moet gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen gehalveerd zijn

In 2030 moet het gebruik van chemische gewasbeschermings-middelen in Europa met de helft zijn teruggedrongen. Bovendien legt de Europese Commissie een in alle opzichten sterk activistische conceptwet op tafel, de zgn. Nature Restoration Law, dat de lidstaten moet gaan verplichten een reeks maatregelen te…

Life Aclima

Tomatenteler krijgt primeur met mobiele waterzuiveringscontainer naast kas

Bij tomatenkweker Primato in Putte is maandag een mobiele waterzuiveringscontainer voorgesteld in aanwezigheid van gedeputeerde voor Landbouw en Europese samenwerking Kathleen Helsen. De container is een initiatief vanuit het project Life Aclima. De container laat land- en tuinbouwbedrijven toe om te…

"Snelle registratie groene gewasbescherming onvoldoende"

Het aanbod aan synthetische gewasbeschermingsmiddelen daalt drastisch. Middelen op basis van schimmels, bacteriën, plantextracten en feromonen komen er gestaag bij. De…

Fruit- en laanboomtelers goed vertegenwoordigd tijdens hoorzitting ASV

Afgelopen woensdag, 15 juni, vond de hoorzitting van de Provincie Gelderland over de Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) in de Betuwe plaats op het Huis der Provincie in Arnhem. Tientallen fruit- en laanboomtelers hadden zich voorafgaande aan de hoorzitting verzameld voor een publieksvriendelijke…

Masterclasses, seminars en bijeenkomsten in kader verduurzaming

Koen Thewissen, strategisch communicatieadviseur, geeft op 30 juni een masterclass over het vermarkten van duurzame producten, zoals tuinbouwproducten met een hoog gehalte inhoudstoffen. De masterclass vindt plaats bij Tomatoworld in Honselersdijk, maar is tevens online te volgen. Voorafgaand zijn er…

Kenneth Stamp

Telers Agriport vanuit tank voorzien van CO2

Op Agriport is een CO2-tank geplaatst. Vanuit de tank gaat CO2 in gasvorm naar de kwekerijen, zodat de tomaten en paprika’s kunnen groeien. Op die manier krijgen de telers ook CO2 op momenten dat de WKK's niet draaien, vooral zomers. Gebruik van aardwarmte voor verwarming, waarbij geen CO2 vrijkomt,…

Op zoek naar nieuwe circulaire cross-overs

Wat voor de ene sector een reststroom is, kan voor de andere sector een grondstof zijn. Een bekender voorbeeld daarvan is het koppelen van de viskweek en de glastuinbouw: daarbij kan het afvalwater van de vissen hergebruikt worden als voedingsoplossing voor de planten in de kas. De Business Unit…

Update demonstratieproef ionspecifiek telen bij kwekerij Lijntje

De ionspecifieke meter Celine is doorontwikkeld en de toepasbaarheid is getest. De resultaten zijn zodanig goed dat het project toe is aan het stadium van het testen van de ionspecifieke meter in een demonstratieproef. Eind 2021 is de BCO, gerelateerd aan dit project, op zoek gegaan naar bedrijven om het…

NVWA neemt 400 liter illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag

Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben dinsdag 14 juni een grote hoeveelheid illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag genomen. In een schuur bij een woning in Breda troffen zij middelen aan met de werkzame stof glyfosaat die hier in Nederland niet…

Jan Hulst, Bayer:

"Bij schraal en droog weer ligt spint op de loer"

Tholen - De aanstaande weersverandering heeft effect op ziekte- en plaagdruk. Om te beginnen met de draaiende wind. We hebben veel oostenwind gehad. Dat betekent schraal en droog weer en dan ligt spint op de loer. Wat dat betreft is een westenwind prettiger. De plaagdruk wordt verder versterkt door het…

"Coating remt te vegetatieve groei bij santini's"

Chrysant is een lichtminnend gewas dat gevoelig kan zijn voor te veel hitte. Adviseur Paul de Veld licht de keuze voor coatings toe en gaat in op tendensen in de sector. Paul de Veld is als senior consultant bij Delphy gespecialiseerd in chrysant. Eén van zijn klanten teelt de kleinbloemige variant…

Klasmann-Deilmann en Maan Biobased Products presenteren nieuwe substraatinnovatie

Klasmann-Deilmann en Maan Biobased Products werken samen aan een conceptonderzoek dat dit jaar tijdens GreenTech wordt gepresenteerd. Het nieuwe substraatconcept is gebaseerd op biopolymeren en voldoet aan de teelteisen op het gebied van hydroponic en vertical farming. De eerste praktijkproeven met…

Laatste fase Autonomous Greenhouse Challenge begonnen

De vijf deelnemende teams van de 3e Autonomous Greenhouse Challenge bevinden zich nu in de laatste fase van de competitie van dit jaar. Deze fase draait om het telen van sla met behulp van kunstmatige intelligentie. Het doel is om volledig autonoom sla te telen in experimentele kasfaciliteiten van…

Eerste resultaten praktijkproef met ErfGoedVloer te zien bij Dümmen Orange

Sinds april worden bij Dümmen Orange, aan de Hoofdweg 119 in De Kwakel, chrysanten geteeld op een ErfGoedVloer. De eerste resultaten zijn veelbelovend, geeft Reinoud Hagen aan. Hij is Managing Director Cut Flowers bij Dümmen Orange. “Natuurlijk, het gaat pas om een eerste test. En pas na een aantal…

Oreon presenteert verbeterde armatuur Dutch Powerhouse Monarch

Dimbare en spectrum flexibele LED armatuur biedt teler maximale controle

Het watergekoelde LED-armatuur Dutch Powerhouse Monarch is nu beschikbaar met een 1200W driver en efficiëntere LED chips. De output kan oplopen tot 4020 µmol/s. Bovendien zijn de top lights nu ook dimbaar via Oreon’s LED Control Center in de cloud. De nieuwe Monarch met nieuwe 1200 W interne driver is verkrijgbaar…

Nieuw toegelaten product tegen fusarium toont goede resultaten

In de lisianthusteelt blijft fusarium een probleem. Door het wegvallen van chemische middelen en de hoge intensiteit van de teelt is het van belang een plan te hebben ter…

Bacterievuurcontroles starten weer

Per medio juni zijn de weersomstandigheden ideaal voor het uitbreken van bacterievuur (Erwinia amylovora). Deze bacterie kan grote schade aanrichten aan zowel meidoornhagen…

Hulpstoffen dragen bij aan een effectievere ziekte- en plaagbestrijding

Een hulpstof is een product dat de werkzaamheid van een middel (of meststof) verhoogt zonder zelf een effect te hebben op het functioneren van de plaag of het gewas. Ook kan het bijdragen aan het beperken van milieurisico’s door bijvoorbeeld drift te voorkomen of dit tot een minimum te beperken. In…

Nieuw ultrafiltersysteem voor nevelinstallatie gepresenteerd

Na lang ontwikkelen heeft JB Groep een nieuw ultrafiltersysteem ontwikkelt genaamd ULTRA-EASY voor nevelinstallaties. Dit systeem zorgt ervoor dat alle bacteriën en algen uit het ingangswater worden verwijderd en dus verstoppingen voorkomt. Door het toegepaste backflushsysteem kan deze volledig automatisch…

Gezocht: plantmateriaal met verticullium

In mei is het project 'Masterplan Verticillium' gestart. Voor de eerste fase van het project is Glastuinbouw Nederland op zoek naar telers van chrysant of biologische groenten…

Arjen de Haan, CHV International:

“Wij willen planten langer maximaal laten produceren”

Tholen – “Van een Spaanse teler kregen wij laatst terugkoppeling op de toepassing met Croptimum. Na de zandstorm van eind maart zag hij een enorme dip in zijn productie. In de teelt waar hij Croptimum gebruikte, was die dip een stuk minder. Dat zijn mooie, interessante resultaten, die bevestigen wat wij…

Fladderende drones helpen kwekers plagen en ziekten te bestrijden

Een kas vol zwermende insecten. Daar zit natuurlijk geen kweker op te wachten. Tenzij het minirobots zijn die insectenplagen en ziekten juist helpen bestrijden. Vroegtijdig, zeer precies en duurzaam. De komende vier jaar werkt Hogeschool Inholland samen met partners uit het werk-, onderwijs- en…

Dreamstime

Onafhankelijk van Russisch gas? Afschakelen glastuinbouw geen optie, kunstmestfabrikanten wel

Op lange termijn zijn warmtenetten en geothermie een optie diesignificant kan bijdragen aan het verlagen van het aardgasgebruikvan de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en de…

Ocion PX 10 in the picture bij Benfried International op GreenTech

Waterbassins waarin o.a. algen groeien zijn vaak een bron van organisch materiaal. Het aanwezige organische materiaal fungeert dan als voedingsbodem voor schimmels, bacteriën en andere pathogenen in het hele teeltsysteem. De effecten van een vervuild bassin hebben uiteindelijk nadelige effecten in het…

Vrijwillige intrekking van de toelating van DIRANGO

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel DIRANGO (9937P/B – 500 g/L fluazinam) wordt ingetrokken op vraag van de toelatingshouder. De intrekkingsdatum is 31/12/2023. Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn nog toegelaten tot en met 30/06/2022.De op de markt…

Stimuleringsproject Schoon Water voor Brabant helpt telers naar schonere teelt

Het stimuleringsproject Schoon Water voor Brabant is wegens succes verlengd. Bestuurders van Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, de Brabantse waterschappen en ZLTO toonden zich bij de Kick-off op 31 mei eensgezind: de aanpak van uitvoerders CLM, Delphy en Arcadis biedt telers de…

24/7-dosering 40 ppm Intra Hydrocare tegen algen

"Verlengde contacttijd resulteert in volledige algenreductie"

Intra Hydrocare wordt veel gebruikt voor het verwijderen van biofilm en eliminatie van schadelijke bacteriën en schimmels in irrigatiesystemen. In kassen vormen algen een andere groep organismen die zich snel kunnen vermenigvuldigen en verschillende problemen kunnen veroorzaken, zoals verkleuring van het…

Ledenbijeenkomst Glastuinbouw Nederland regio Aalsmeer in teken van energie

Een grote groep ondernemers uit de regio Aalsmeer van Glastuinbouw Nederland was woensdag 1 juni aanwezig bij de tweede ledenbijeenkomst in korte tijd. Centraal stonden de energiebesparingsmogelijkheden op (teelt)technische gebied.  Energiespecialist Erik Bax van AAB nam de aanwezigen mee in de actuele onderwerpen…

Zorg voor juiste basis bij geïntegreerde aanpak plagen in pot- en containerteelt

In de containerteelt boomkwekerij is de bonenspintmijt (Tetranychus urticae) de meest voorkomende spintmijt (onder glas en foliekas). De activiteit komt op dit moment veelal van overwinterende, volwassen spintmijten in combinatie met een nieuwe generatie uit zomereitjes. Een hevige spintaantasting kan de…

Technieken gekoppeld om tot universeel toepasbaar semi-gesloten-kasconcept te komen

Enkele jaren geleden introduceerde Van der Ende Groep de Airmix voor de glastuinbouw, een nieuw geoctrooieerd product waarmee een optimaal kasklimaat kan worden gecreëerd. Met de Airmix kan de kas op gecontroleerde wijze worden geventileerd en ontvochtigd. Deze innovatie is niet onopgemerkt gebleven. De…

RHP: ‘Uitfasering veen en invoering alternatieven is moeilijk’

Nederland gebruikt meer veenalternatieven dan ooit, maar dat brengt ook meer risico’s met zich mee. De RHP behandelt nu een recordaantal schadegevallen door gebruik in potgrond. Dat werd duidelijk op het webinar dat de RHP afgelopen 31 mei hield over feiten en fabels van potgrond, veen en…

Terugblik Svensson Boost Your Energy Event

Hoeveel kun je besparen met een scherm?

Bij het Boost Your Energy event van Svensson op donderdagavond 2 juni jl. in het WHC in Naaldwijk draaide alles om energiebesparing, de grootste uitdaging voor de teler op dit moment. Juist de glastuinbouw wordt hard geraakt door de hoge energieprijzen. Gas is niet meer zo vanzelfsprekend. De uitdagingen…

Programma Schoon Water maakt herstart

Bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het grond- en oppervlaktewater vormen onder meer een bedreiging voor ons drinkwater. Programma Schoon Water heeft daarom een herstart gemaakt. Het samenwerkingsprogramma stimuleert het gebruik van alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw en…

Bijen beter beschermd in gerobotiseerd 'huis'

Onderzoekers schatten dat bijen een rol spelen bij de bestuiving van meer dan een derde van het voedsel dat op onze planeet wordt geteeld. De laatste jaren zijn…

B&B Plant happy met FLiPPER

Samen met crop advisor van Bayer Crop Science Joost Nijssen legt Jordi Vullings van B&B Plant uit hoe met FLiPPER de geïntegreerde aanpak van plagen vorm krijgt op het bedrijf van de Gebroeders Breukers te Grubbenvorst. Na een relatief koude maand maart, kenmerkt het voorjaar van 2022 zich nu toch als warm en droog. De…

Glastuinbouw verliest geborgde zetels in waterschapsbestuur

Dinsdag 31 mei heeft de Tweede Kamer gestemd voor het initiatiefwetsvoorstel van D66 en GroenLinks, nadat een amendement (aanpassing) van de ChristenUnie op het voorstel was…

Drie besluiten over schimmelbestrijdingsmiddelen in meironde Ctgb

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft afgelopen week diverse besluiten genomen. Glastuinbouw Nederland zet de voor de…

"Met telling kiemgetallen sporendruk eerder signaleren"

Controle op microbiologie in water wordt vaak gedaan op basis van telling van bacteriën en schimmels, de zogenaamde kiemgetallen in kolonie vormende eenheden per ml. Dat is dus het tellen van levende micro’s in water. Dus ook al is het ontsmet water of doseert u een reinigingsmiddel in het druppelwater,…

Aanvragen kleine toepassing van laag-risicomiddelen wordt makkelijker

In de collegevergadering van 25 mei stemde het Ctgb in met een speciaal traject voor het uitbreiden van toegelaten laag-risicomiddelen met kleine toepassingen. Hiermee geeft het college invulling aan een toezegging van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer (n.a.v. motie…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven