Klimaat

Hoe waterhergebruik kan bijdragen aan een robuuster zoetwatersysteem

Onderzoekers van KWR hebben de potentiële bijdrage van waterhergebruik op het zoetwatersysteem gekwantificeerd en inzichtelijk gemaakt door middel van Sankey-stroomdiagrammen.…

zonnepanelen op het dak en terrein klaar voor realisatie WKK-gebouw

Voorbereidende werkzaamheden Trias Westland 2 afgerond

Terwijl de zon volop schijnt is het dak van het pompgebouw van Trias Westland voorzien van zonnepanelen. Daarmee wordt groene stroom opgewekt. Het vermogen van de zonnepanelen is 42 KWp, oftewel 42.000 kWh. Dit is vergelijkbaar met het jaarverbruik aan groene stroom van ongeveer 12 huishoudens. De…

Historisch lage energieprijzen door warme winter, het coronavirus en onenigheid in de OPEC

Veel ondernemers zijn momenteel druk met de ongewone bedrijfsvoering vanwege het coronavirus. Beurzen staan diep in het rood en de economie ligt op zijn gat. Niet echt het moment om aan energieprijzen te denken, maar toch is dat een slimme zet. De inkoopprijzen zijn hard onderuit gegaan. Een half uurtje…

Verkoop gewasbeschermingsmiddelen afgenomen in 2018

In 2018 is in Nederland 9,4 miljoen kilogram chemische gewasbeschermingsmiddelen afgezet, 11,2 procent minder dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over…

€2,9 miljoen subsidie geïnvesteerd in Oost-Nederland

Subsidie voor slimme piepschuim recycling en herbruikbare plantentrays

Twee projecten die met hergebruik bijdragen aan de reductie van CO2, ontvangen een bijdrage van ruim €1,4 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In…

Afgelopen nacht kouder dan in hele winter

Met een minimumtemperatuur van -6,1 graden in Woensdrecht was het afgelopen nacht kouder dan in de hele winter. De laagste temperatuur van het winterhalfjaar was tot dusver…

Kinderen thuis? Geef een les over aardwarmte

De scholen zijn dicht en er wordt tal van studiemateriaal aangeboden. Platform Geothermie biedt daarom een les aan over hun vakgebied. Een inleidende digitale gastles over de…

WUR onderzoekt effect van CO2-beperking op oogst en kwaliteit in glastuinbouw

Het doseren van CO2 in de kas bevordert de gewasgroei. Deze dosering moet in de toekomst sterk verminderen: in de industrie resteert steeds minder CO2 door de gestelde emissiedoelen, de telers stoken steeds minder door energiebesparing en tevens moet de glastuinbouw zijn CO2-emissie sterk afbouwen. Er is…

ZLTO dient 6 ton subsidieverzoek in voor grondwaterplannen

Tuinders hunkeren naar voldoende water in de zomer

Boeren en tuinders op Brabantse zandgronden staan te popelen om nieuwe projecten uit te voeren om grondwater langer vast te houden. Na de droge zomer van afgelopen jaar is die…

CO2 uit buitenlucht: technisch goed mogelijk, economisch lastig

CO2 uit buitenlucht is technische haalbaar, alleen economisch nog niet. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. De doelstelling van dit project was om te komen tot een met de kas…

Klimaatinspanningen Green Deal raken door corona mogelijk op laag pitje

Hoe moet het, in tijden van volle coronacrisis, verder met de Green Deal van de Europese Unie om de klimaatuitdagingen aan te pakken? Verwacht wordt dat de economische schade…

Samenwerking leidt tot opmerkelijke kruising

Tholen- In het Noorden van Nederland is een nieuwe trend opgepikt die tot een leuke samenwerking heeft geleid. Bij Super AGF markten en Bloem en Plant prijkt sinds dit weekeinde vazen met kleurrijke combinaties van wortelen en tulpen. “Ik zag deze combinatie langskomen op een Instagrampost van mijn…

Forse stijging gebruik aardwarmte in de glastuinbouw

Het gebruik van aardwarmte nam in 2019 met 51% toe ten opzichte van 2018. Er werd in 2019 5,6 PJ (PetaJoule) warmte geproduceerd. Deze stijging is te danken aan de groei van…

Nieuwe coating ingezet in strijd tegen corrosie aardwarmteputten

Vorig jaar is bij een recent door VB gerealiseerd project besloten om ondergronds een GRE (Glass Reinforced Epoxy) liner toe te passen in zowel de productie- als de…

Rozen dragen bij aan biodiversiteit openbare ruimte

Rozen bevorderen op verschillende manieren de biodiversiteit in stedelijke gebieden. Ze bieden voedsel aan insecten en schuil- en nestgelegenheid aan vogels en kleine zoogdieren. Daarnaast vormen de rozenbottels voor veel vogelsoorten een welkome voedselbron in het najaar en de winter. Dankzij deze…

"Biomassa klimaatvriendelijker dan aardgas"

Royal Haskoning DHV deed onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) naar de klimaatvriendelijkheid van houtige biomassa. De emissies werden…

Nieuw praktijknetwerk voor aanpak invasieve exoten

Chris van Dijk, bioloog bij Wageningen University & Research, is met Stichting Stadswerk het Landelijk Kennis- en Praktijknetwerk Invasieve Exoten gestart. Op dit moment…

Winter is anderhalve graad opgewarmd en 33 procent zonniger geworden

De winter is ten opzichte van de klimaatperiode 1951-1980 anderhalve graad warmer geworden. Ten opzichte van de vorige normaalperiode (1981-2010) is de opwarming een halve…

Floricultura hanteert zelf afbreekbare biologische mandjes

Floricultura presenteert een 'mandje' welke voor het grootste gedeelte bestaat uit aardappelzetmeel. Deze vervangt het voorheen gebruikte plughouders van biologisch PLA. Vanaf begin februari is Floricultura begonnen met het inzetten van de biologische mandjes voor alle Phalaenopsis pluggen. De klanten…

Yme Pasma, COO Royal FloraHolland, in gesprek met Desch Plantpak

"RFH voldoet bijna aan doelen Plastic Pact voor 2025"

Waar een klein landje groot in kan zijn: een derde van de wereldhandel in planten en bloemen verloopt via Nederland. Niet alleen een flinke logistieke operatie, maar ook een grote verantwoordelijkheid voor het terugdringen van afval – waaronder plastic. Eerder dit jaar ondertekenden 86 bedrijven en…

Europese Commissie presenteert klimaatwet

Gisteren werd, onder toeziend oog van eregast & klimaatactiviste Greta Thunberg, in de Europese Commissie de veelbesproken klimaatwet gepresenteerd door voorzitter Ursula von der Leyen en vicevoorzitter Frans Timmermans. Dit document, dat een soort juridisch kader wil scheppen om de klimaatplannen zoals…

vrees voor precedentwerking reden voor langlopende zaak?

Netbeheerder nogmaals op vingers getikt in geschil met tomatenteler

Vorige week is netbeheerder Liander nogmaals op de vingers getikt in een geschil met tomatenteler Schenkeveld over het leveren van netcapaciteit. De teler vraagt om 6,7 MW…

alle hang- en teeltpotten recyclebaar

Kwekerij Baas blij met huisvuil-plastic

Op uitdrukkelijk verzoek waren de plastic hang- en teeltpotten van Kwekerij Baas altijd al gemaakt van gerecycled plastic. Maar Baas heeft de lat hoger gelegd: zij willen voortaan alleen nog werken met recyclebare potten gebruiken die gemaakt zijn van huisvuil. De recyclebare potten die Kwekerij Baas tot…

Special Klimaat van start

Tholen - Vanaf vandaag hebben we op onze tuinbouwnieuwsbrieven een Special Klimaat. Dat betekent dat we op Groentennieuws, BPnieuws en de internationale nieuwsbrieven FloralDaily en HortiDaily extra aandacht besteden aan klimaat in de kas en daarnaast natuurlijk ook aan de manieren waarop zon, wind en regen de teelt in de kas…

"Winter was nat, iets te somber en zeer zacht"

De winter van 2019-2020 was niet alleen de op één na zachtste sinds 1901, het was ook een natte winter. Vooral in februari viel veel regen met gemiddeld over het land meer dan 140 millimeter. Het aantal zonuren kwam iets onder normaal uit. Deze winter kwam het vaak tot storm. Vijf keer werd minstens…

Particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen onder de loep

De NVWA heeft bij Tuinbranche Nederland aangekondigd dat zij in 2020 toezicht gaan houden op het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het toezicht zal met name gericht zijn om een beeld te krijgen van de naleving van de regels. Er zal onder meer gekeken worden naar: Voorkómen van de aankoop…

Florensis realiseert 75% reductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen

In 2015 formuleerde Florensis de doelstelling het gebruik van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen in 2020 met 50 procent terug te brengen. Eind 2019 was echter al een reductie van 75 procent bereikt, zo laat het bedrijf weten. Sinds 2017 geldt bovendien een zelfopgelegd verbod op het gebruik van…

Nieuwe editie Heukels’ Flora van Nederland gepresenteerd

Afgelopen donderdag is in het Naturalis in Leiden na vijftien jaar de nieuwe editie van het meest bekende standaardwerk over de Nederlandse Flora, de Heukels’ Flora van…

Duitse Vaste Plantenvereniging kiest voor taube

Een Duitse vereniging van vasteplantenkwekers heeft te kennen gegeven geen zwarte plastic potten meer te willen importeren, zo meldt LTO Nederland. Vaste plantenkwekers, die veel aan Duitsland leveren, moeten daar mogelijk rekening mee houden. De groep gaat daarmee mee in een breder gedragen en steeds…

Lokale productie niet per se beter voor het klimaat

Mensen wereldwijd raken meer bezorgd over de klimaatverandering: 8 op de 10 mensen zien klimaatverandering als een grote bedreiging voor hun land. Voedselproductie is verantwoordelijk voor een kwart van de broeikasgasuitstoot wereldwijd. 'Lokaal eten' is een aanbeveling die je vaak hoort, bijvoorbeeld…

10 februari 2020 een informatie- en discussieavond over het thema

Koel- en vrieshuizen met sedumdaken, een goed idee?

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (KNVvK) organiseert op maandag 10 februari 2020 een informatie- en discussieavond over het thema: “Sedumdaken op koel- en vrieshuizen, een goed idee?” Sinds 2020 vereist de MIA subsidieregeling dat voor BREEAM-panden bedrijven hun daken moeten bedekken met…

Lokale productie is niet per se beter voor het klimaat

Mensen wereldwijd raken meer bezorgd over klimaatverandering: 8 op de 10 mensen zien klimaatverandering als een grote bedreiging voor hun land. Voedselproductie is verantwoordelijk voor een kwart van de broeikasgasuitstoot wereldwijd. 'Lokaal eten' is een aanbeveling die je vaak hoort, bijvoorbeeld…


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven