Klimaat

ODE komend jaar met bijna 10% omhoog

Tholen - De regering heeft nieuwe tarieven voor de opslag duurzame energie (ODE) voor de komende twee jaar vastgesteld. De ODE is een extra heffing op het gebruik van elektriciteit en aardgas, waarvan de opbrengsten gebruikt worden om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) te…

Webinar: akkerbouw met nieuwe technologie in 2030 zonder chemie?

De akkerbouwsector wil minder afhankelijk worden van chemie. De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft daarvoor het Actieplan Plantgezondheid opgesteld. LTO heeft een eigen gewasbescherming gepubliceerd: Plantgezondheid 2030. Minister Schouten heeft de Toekomstvisie gewasbescherming  2030 naar buiten gebracht.…

Lierse tomatentelers kijken naar extra aardwarmte

Harting Holland, De Bruijn Tomaten en Warmtebedrijf Westland onderzoeken samen met Shell de mogelijkheden voor het uitbreiden van de bestaande aardwarmtewinning ‘De Lier’ met een installatie voor geothermie. De toekenning van SDE+ in augustus 2020 vormt voor de betrokken partijen het startsein voor de…

Jan Terlouw en Wiebe Draijer gastspreker op Duurzame Donderdag Royal Lemkes

Tholen - Afgelopen donderdag organiseerde Royal Lemkes alweer voor de vierde maal een (jaarlijks terugkerende editie van) 'Duurzame Donderdag'. Door omstandigheden niet met het hele bedrijf, maar daarentegen slechts een kleine groepje 'executives' uit onze sector (en publiek via een online livestream),…

Boortoren Trias alweer weg

De boring van de tweede aardwarmtebron van Trias Westland heeft deze zomer zijn einddiepte bereikt. De boortoren is inmiddels weer weg. Reden voor een terugblik door middel van een filmpje van boven. Na een succesvolle welltest kan de tweede aardwarmtebron naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 in bedrijf worden genomen.

ieder strookje vol met bloemen

Deltaplan Biodiversiteitsherstel stimuleert acht innovatieve projecten voor biodiversiteitsherstel

Gisteren hebben acht vernieuwende projecten voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland een financiële bijdrage gekregen uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’…

DAGO publiceert halfjaarbericht

Wat gaat er om in aardwarmteland?

Wat gaat er om in aardwarmteland? Zojuist heeft DAGO, die de belangen voor de aardwarmte operators in Nederland behartigt, een halfjaarbericht gepubliceerd, waarin men een overzicht vindt van de huidige stand van zaken. Voor de insider allicht weinig nieuws, voor de geïnteresseerde leek een helder kijkje…

Is emissieloos telen mogelijk in de praktijk?

Onderzoek in een aantal teelten heeft laten zien dat het mogelijk is om al het drainwater te hergebruiken. Voor de individuele teler in de bedrijfsspecifieke omstandigheden is…

ECW

Experiment met opslag aardwarmte in Agriport

In glastuinbouwgebied Agriport loopt momenteel een proef met de opslag van aardwarmte die 's zomers niet gebruikt wordt. Bij Kwekerij Helderman zijn proefboringen gedaan die…

Glastuinbouw Nederland

"Met gerichte stappen kan gebruik toxische middelen glastuinbouw nog verder omlaag"

De glastuinbouw gebruikt steeds minder toxische gewasbeschermingsmiddelen. Dat bleek deze week uit cijfers die het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) onder de aandacht…

EASAC

"Biomassa moet voldoen aan CO2-regels EU"

De Europese vereniging van wetenschappers, EASAC, wil dat er radicaal nieuwe regels komen rond de kosten van CO2 en het gebruik van biomassa. Alleen op die manier kan Europa…

RIVM

"maak haast met aantonen legale situatie bij provincie"

Stikstofdepositie blijft gemoederen bezig houden

Er blijven zich nieuwe ontwikkelingen voordoen op het gebied van stikstof en het stikstofdeposito. AAB volgt deze ontwikkelingen en deelt graag de nieuwste ontwikkelingen. Zo zijn er een eindadviezen van de commissies Remkes en Hortdijk uitgekomen. Maar wat betekent dat voor telers? Eindadvies commissie…

CO2-pilot en ODE-tarieven 2021 voor glastuinbouw onderweg

De glastuinbouwsector heeft er herhaaldelijk op gewezen: CO2 is voor ons essentieel. Dat ziet inmiddels ook Den Haag en dus wordt gewerkt aan het opzetten van een pilot rond…

BBP Nederland stijgt, luchtvervuiling daalt

In Nederland is de milieudruk door de uitstoot van stoffen naar de lucht de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd, stelt het Compendium voor de Leefomgeving bij een grafiek met RIVM-cijfers over de periode…

MPS krijgt concurrentie op gebied digitale milieuregistratie-eis

Kwekers hebben de wettelijke verplichting bij te houden welke gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen zij gebruiken. Daarnaast moeten ook het energie en waterverbruik bij instanties bekend zijn. Vanaf 31 december moeten deze gegevens, zo heeft Royal FloraHolland verordend, 'uniform en digitaal'…

Meer doen met reststromen uit het sierteeltcluster

De groene reststromen uit het sierteeltcluster kunnen in een circulaire economie beter worden benut. Greenport Duin- en Bollenstreek verkent samen met Delphy, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek, Meerlanden, Otte Lisse en Studieclub Tulp 2.0 de mogelijkheden om bollen- en ander…

Verschuiving focus DCMR naar WKK's levert extra overtredingen op

Tholen - In 2019 heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond bij emissiecontroles meer overtredingen geconstateerd met betrekking tot opslag van gevaarlijke stoffen en de ureumboekhouding bij WKK-installaties van tuinders in het controlegebied. Dat staat in het jaarverslag en de brancherapportage van de dienst.…

Plantgezondheidsspecialisten reageren op zes stellingen Koppert Biological Systems

"Klimaatverandering vraagt om innovatiekracht in exotenbestrijding"

Globalisering van handelsstromen is een feit. Nederland is daarbij een spil in het web, zeker als het over groenten en fruit en bloemen en planten gaat. Een zestal…

Steeds vaker extreme neerslag in Nederland

Regent het nu echt zoveel vaker keihard en veel? Ja, zo blijkt uit de statistieken. Het opvallendst is de toename in het aantal dagen met zware neerslag, dat wil zeggen: dagen met meer dan 50 mm neerslag ergens in Nederland. Dit aantal is sinds 1951 toegenomen met 70%, zo laat het Compendium voor de…

Glastuinbouw ziet vermoedens scheefgroei ODE bevestigd

Tholen - Nederland moet vergroenen en 'vervuilende' bedrijven moeten aan hun eigen vergroening meebetalen. De Opslag Duurzame Energie werd daarom in het leven geroepen, maar nu lijken cijfers die Milieudefensie opvroeg in Den Haag te bevestigen wat de glastuinbouw al vermoedde: zij worden onevenredig…

Special Energie van start

Tholen - Vanaf vandaag start op onze tuinbouwnieuwsbrieven een Special Energie. Dat betekent dat we op onze kasgroentenieuwsbrieven Groentennieuws en HortiDaily en op onze bloemen- en plantennieuwsbrieven BPnieuws en FloralDaily dagelijks aandacht besteden aan alles wat te maken heeft met het energieverbruik in de…

Peter van der Klift: "Doel is om 10% meer schone lucht te leveren dan we uitstoten"

Milestone Fresh wil klimaatpositief de toekomst in dankzij aandeel in bamboekwekerij in Guatemala

Tholen - "We willen klimaatpositief de toekomst ingaan", vertelt Peter van der Klift van Milestone Fresh. Grote woorden voor een expediteur? "Niet als we dit waarmaken. We staan aan de voorkant van een nieuw project in Guatemala waarin het doel is om dankzij de bamboeteelt 10% meer schone lucht te…

Rapport presenteert rekenregels voor berekenen milieu-footprint van tuinbouwproducten

Gisteren werd een document gepresenteerd dat stelde ‘rekenregels voor het berekenen van een milieu-footprint van tuinbouwproducten’ te formuleren. Deze opgave vat men zelf…

Tuinbouw tevreden met CO2-plannen overheid maar 'we moeten nog stappen nemen'

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Nederlandse overheid belangrijke toezeggingen gedaan om de bestaande CO2-voorziening  te behouden en uit te breiden. Hiermee reageert de…

Nieuwe wereldklimaatverwachting 2020-2024

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) heeft afgelopen week een nieuw jaarlijks rapport uitgebracht met klimaatverwachtingen voor de komende vijf jaar. De verwachte…

Klimaatneutraal telen in het Westland: "De opgave is mega"

Glastuinbouwbedrijven in het Westland nemen zo'n 80% van het energieverbruik in de gemeente op zich. Zeker als het om aardgas gaat, is de tuinbouw grootgebruiker. De sector is…

Ledenraad FloraHolland: "Handel moet zich committeren aan milieucertificering"

Tijdens de extra Ledenraadsvergadering van 16 juli 2020 heeft de Ledenraad gediscussieerd over twee fundamentele pijlers voor de toekomst van de coöperatie: het lidmaatschap van morgen en handhaving van milieuregistratie. Ook werd de Ledenraad bijgepraat over de voortgang op de strategie. De discussies…

Hans Veenstra, EconSeeds:

"Er zijn wel degelijk goede bloemzaadmengsels op de markt"

Tholen - Met ongetwijfeld de beste bedoelingen wordt door wet en regelgeving gepoogd plantsoenen, akkerranden, bermen en wat al niet meer bij-vriendelijker te maken. Gemeenten, stichtingen en ook particulieren voelen zich, met zo mogelijk nog betere bedoelingen, gemotiveerd hieraan bij te dragen door…

Nieuwe poging inzet restwarmte en CO2 in West-Brabantse glastuinbouw

De tuinders van Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland slaan de handen ineen met Enpuls Warmte Infra en SUEZ ReEnergy. De partijen tekenen een intentieverklaring om…

CGN

Klimaatverandering treft gewas-gerelateerde wilde soorten in Nederland

In Nederland zijn 214 wilde soorten te vinden die verwant zijn aan gewassen. Door middel van ecologische niche modellering is voor een groot deel van deze soorten vastgesteld dat het verspreidingsgebied sterk zal verkleinen door klimaatverandering. De resultaten uit deze studie worden gebruikt om ervoor…

Kassenbouwer geeft werknemers herbruikbare waterfles

CambridgeHOK wil het gebruik van plastic verminderen. In het hele kassenbouwbedrijf heeft elke werknemer een herbruikbare, geïsoleerde waterfles gekregen als onderdeel van een groter milieuplan voor 2020.  Charlotte Penn, business development manager op energiegebied bij het bedrijf, rekende uit dat werknemers in…

Vanuit de tuinderij op het dak:

Klimaatbescherming dankzij levende planten

Planten zijn natuurlijke airconditioning systemen. Ze slaan water op en geven het doelgericht weer af. Dankzij innovatieve oplossingen van tuinbouwbedrijven uit onder andere Nordrhein-Westfalen kunnen daken in steden en gemeentes eenvoudig van groen worden voorzien. Hun klimaatbeschermende planten bieden…

Rainlevelr richting 200 hectare

In juni zijn twee nieuwe deelnemers aangesloten: KP Holland en Kwekerij Kap-Tiegelaar. De teller staat hiermee op 29 aansluitingen, oftewel 165 hectare van het totale glasareaal van Delfland (3.569 hectare netto glas). Eind van dit jaar verwacht Rainlevelr op 200 hectare en 35 deelnemers uit te komen, op basis van de bedrijven…

Eisen voor milieu en veiligheid bij geothermie gebundeld

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) publiceert een toezichtarrangement Geothermie. Het toezichtarrangement geeft inzicht in de eisen voor milieu en veiligheid voor de veilige…


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven