Klimaat

CO2-uitstoot per container in beeld met HelloContainer

De Nederlandse scheepvaart veroorzaakt méér CO2 uitstoot dan alle auto’s in ons land bij elkaar. Eén containerschip stoot jaarlijks gemiddeld evenveel CO2 uit als 28.000 auto’s. Maar het ene schip is het andere niet en daar speelt HelloContainer op in. HelloContainer is een online boekingssysteem waarmee…

boze kwekers klagen bij ACM

Verplichte milieucertificering maakt de tongen los

Tholen - Recentelijk hebben meerdere kwekers geklaagd bij de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, over de hen door Royal FloraHolland opgelegde verplichting zich te certificeren. Bovenwettelijk, zo zeggen zij, meegaand in de waan van de dag en inconsequent. We spraken met één van de kwekers die lid is…

Curcuma: van teelt tot biobased kleurstof

In Europa produceren we per jaar ongeveer 87 miljoen ton verpakkingsafval. Het goede nieuws is dat er een deel hiervan biobased verpakkingen zijn die recyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn. Het slechte nieuws is dat in deze processen alsnog de niet-biologisch afbreekbare, en vaak giftige synthetische…

Italiaanse onderzoekers ontwikkelen plexiglasplaten om ultravioletlicht te absorberen

Building Integrated PhotoVoltaics, of wel gebouw-geïntegreerde zonne-energie, bestaat uit het ontwerp van innovatieve oplossingen waarbij duurzame opwekking van energie op een slimme manier gecombineerd wordt met bouwfuncties. Dit wordt toegepast op gebouwen, maar het wordt ook steeds interessanter voor…

Marktpositie voor gasmotor WKK blijft goed

De marktpositie van de netleverende gasmotor-WKK is in 2021 onveranderd goed. Kolencentrales in Nederland draaien weinig waardoor gascentrales overwegend prijszettend zijn en de spark spread voor netleverende WKK gunstig is. Daarnaast is de aanpassing van energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE)…

"nog geen goede alternatieven"

Noorwegen wil turfsubstraten in glastuinbouw verbieden tegen 2030

Onderzoekers denken dat het plan van het Noorse Klimaat- en Milieudepartement om turfsubstraten tegen 2030 niet meer te gebruiken in de glastuinbouw, grote gevolgen voor de Noorse (groente)teelt kan hebben. De Noorse groenten- en fruitbranche heeft het ambitieuze doel gesteld om tegen 2030 met 150…

Het belang van schone bollenporrie voor compost

Bollenafval, een prima reststroom om compost mee te maken. Maar, goede compost is niet zomaar vervaardigd. De reststromen, zoals plantaardig materiaal, moeten op de juiste manier worden aangeboden en verwerkt.In dit bericht deelt Greenport Duin- en Bollenstreek een aantal premissen: Het belang van schone…

Uitleg bij systeem achter CO2-boete tuinders uit 2017

In de laatste week van oktober hebben alle glastuinbouwbedrijven een nota ontvangen van RVO over de verrekening CO2-emissie 2017. Daarin moeten tuinders samen een boete van…

oplossing voor plasticafval in sierteeltsector

Broekhof introduceert CircularBag

Broekhof introduceert eind oktober de CircularBag: een systeem waarmee efficiënt en goedkoop bloemenfolie verzameld wordt door sierteeltbedrijven. Broekhof biedt hiermee een circulair systeem dat een oplossing biedt voor het vele plasticafval dat in de sierteeltsector ontstaat. Van het ingezamelde…

terugblik gewasbeschermingsdag sierteelt Van Iperen

Terugkijken: specialisten over nieuwste ontwikkelingen in gewasbescherming

Eerder deze maand vond de gewasbeschermingsdag sierteelt van Van Iperen plaats in het World Horti Center in Naaldwijk. Helaas door corona dit jaar zonder klanten, maar mét de fabrikanten en  groeispecialisten Richard van Spronsen en Arjan Spaans. Zij spraken met de leveranciers over de proeven en de laatste…

17 november, 10.00-12.00

Webinar “Voorkomen en verwaarden van neven(rest)stromen: zin en onzin”

Op 17 november vindt van 10.00-12.00 uur vindt het live webinar 'Voorkomen en verwaarden van neven(rest)stromen: zin en onzin' plaats, exclusief voor agrifood bedrijven. Het webinar wordt gehost door Jos de Boer van Food Tech Brainport.    Het programma en de sprekers vindt u hier, aanmelden kan hier.

Anthura bouwt nieuw kantoor

In januari start Anthura met de bouw van een nieuw kantoor. Naar verwachting zal het bouwproces ongeveer een jaar in beslag nemen. Voor de medewerkers op kantoor, Anthuriumweg 14, betekent het dat zij tussen Kerst en Oud & Nieuw naar de Cyclamenweg 4 verhuizen. Dit najaar wordt ook het nieuwe buitenterrein voor Anthuriumweg 10 aangelegd.…

Efficiëntere zonneceltechnologie heeft ook keerzijde

Een efficiënter zonnepaneel klinkt fantastisch. Maar wat als deze nieuwe panelen meer giftige stoffen bevatten, of hun productie veel energie kost? Leidse milieuwetenschappers…

Greenport West-Holland

"Voedselverspilling voorkomen is belangrijke oplossing voor klimaatprobleem"

Geen enkele voedselproducent wil voedsel weggooien. En toch vindt volgens onderzoek tijdens de productie, verwerking en transport bijna 39% verspilling plaats. Daar waar aan de kant van consument, retail en horeca al prachtige initiatieven te vinden zijn, is aan de voorkant van de voedselketen ook nog…

Tuinbranche bundelt krachten met gezamenlijke ambitie gewasbeschermingsmiddelen

Partijen binnen de tuinbranche – leveranciers, retailers en andere brancheorganisaties – hebben samen met Natuur & Milieu afspraken gemaakt om het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren te ontmoedigen. De ‘Ambitie Gewasbescherming Particulier Gebruik’ loopt van 2020 tot 2024 en vormt een…

reacties brancheorganisaties op faillissementsaanvraag CLG Geothermie BV:

"Méér dan zuur voor ondernemers en stap terug in energietransitie"

Directie en aandeelhouders van Californië Lipzig Gielen Geothermie hebben vorige week faillissement aangevraagd voor de geothermie bv in Grubbenvorst. Sjaak van der Tak en Jean Aerts namens Glastuinbouw Nederland, Léon Faassen namens De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Dutch Association…

Nieuwe berekening residu van pesticiden

Eurofins heeft de berekening van de acute referentie dosis (ARfD) aangepast aan het Europese PRIMo 3.1 model. De ARfD-berekening voor pesticiden en andere contaminanten op het…

Collectieve waterzuivering Westland weer stapje dichterbij

Op 13 oktober hebben dijkgraaf en hoogheemraden ingestemd met het ondertekenen, door hoogheemraad Ruud Egas, van het bestuurlijk convenant en de overeenkomsten die de weg vrijmaken voor de collectieve zuivering Westland. Glastuinbouwondernemingen moeten het restwater van hun teelten ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen…

Glastuinbouw Nederland

Energie-inventarisatie glastuinbouw Zeeland eind 2020 af

Glastuinbouw Nederland is dit voorjaar, in nauwe samenwerking met ondernemers in de vijf glasgebieden in Zeeland, betrokken gemeenten (Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen) en de provincie, gestart met een gebiedsgerichte energieaanpak, schrijft Fris van Dijkman namens de…

WUR treedt toe tot partnerprogramma van stichting De Groene Stad

Stichting De Groene Stad en Wageningen University & Research gaan nauwer samenwerken om het belang van groen binnen en buiten de stad op de kaart te zetten. Beide partijen werken al jaren samen, maar met het toetreden van WUR tot het partnerprogramma is de samenwerking nu ook formeel. “Door…

analyse dataset brengt verontreinigingen overzichtelijk in beeld

KWR: "Schoon grondwater wordt zeldzaam"

Analyse van een dataset met Land dekkende informatie over uiteenlopende verontreinigingen in het grondwater toont aan dat schoon grondwater zeldzaam wordt. In totaal werden 236 verschillende stoffen aangetroffen, waarvan driekwart op minder dan 10 locaties. Net als bij zwerfafval zijn lokale factoren en…

Amsterdamse Bos plant meer bloembollen tegen eikenprocessierups

Een van de maatregelen van de gemeente Amsterdam om de eikenprocessierups te bestrijden, is het planten van bloembollen die natuurlijke vijanden van de rups aantrekken. Dit najaar plant men daarom bollen van stinzenplanten bij de eiken langs het fietspad vanaf de Boswinkel. Het werk begint in oktober. Eind…

Entree Floriade bestaat straks voor 75% uit paprikastengels

Een startende ondernemer van 67 jaar is de winnaar van de Challenge voor een circulair bouwsysteem voor het Entreegebouw van Floriade Expo 2022: Rob van Hove met BB Block. Zijn systeem scoorde uitstekend op alle drie de beoordelingscriteria: 1. de hoeveelheid tuinbouwreststromen (het gebouw zal voor 75%…

Proefboring onderzoekt optie warmteopslag op NEXTgarden

Van 14 tot en met 21 oktober wordt op NEXTgarden een proefboring gedaan om de mogelijkheden van warmteopslag te onderzoeken. De boring gaat bijna 500 meter diep. TNO en IFTechnology begeleiden de boring, in opdracht van gemeente Lingewaard en met ondersteuning van provincie Gelderland. Aannemer De Ruiter…

“Snelle deur doet geen afbreuk aan doorloopfrequentie en bespaart energie”

Tholen – Er is bij veel AGF-handelaren een sterke behoefte aan meer besparing op de energiekosten. Dat is niet alleen mogelijk met een bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen op het dak maar ook met koelceldeuren waarbij de doorloopfrequentie tussen de diverse ruimtes niet in gevaar hoeft te komen. Christiaan…

Video: Het belang van genetische variatie

Het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) beheert de Nederlandse genenbank voor plantaardige genetische bronnen, met ruim 23.000 rassen en wilde populaties. Hoe komen deze zaden in de collectie en wat gebeurt er voordat zaden gebruikt kunnen worden? Rob van Treuren en Chris Kik vertellen het in deze…

"Gelijk speelveld op gebied van gewasbescherming is een vereiste"

Tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres van Greenports Nederland op donderdag 1 oktober werden in de digitale workshop ‘Gezonde Planten’ de samenwerking, uitdagingen en de hobbels besproken van het deze week uitgebrachte Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming. V.l.n.r. Piet Boonekamp van Artemis, Jaap Bond…

In de Spiegel: Thomas Clavaux

Duurzaamheid en kwaliteit twee kanten van dezelfde medaille

“Duurzaamheid is minder hot dan de meeste mensen misschien denken. Er wordt gezegd dat steeds meer mensen ernaar vragen, maar mijn ervaring is dat klanten vooral selecteren op kwaliteit. Duurzame producten zijn vrijwel altijd van topkwaliteit en zo sla ik twee vliegen in een klap.” In de Spiegel is de rubriek…


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven