Dreamstime

Nieuw onderzoek: sparren en dennen in het nauw door klimaatverandering

Terwijl de natuur in grote delen van de wereld kampt met grote droogte, hebben onderzoekers vastgesteld dat enkele Noord-Amerikaanse boomsoorten – die ook in Europa voorkomen…

"Om deze droogte te lijf te gaan, moet het wekenlang gestaag gaan regenen"

Dat stelt Rico Schröder, meteoroloog bij Weeronline in een ANP-bericht. Het gemiddelde neerslagtekort is in Nederland inmiddels opgelopen naar 248 mm. De verwachting is dat…

Dankzij opmars nieuwe DNA-technieken steeds meer virussen in beeld

Met nieuwe DNA-technieken vind je steeds meer virussen. Zelfs voorheen onbekende soorten. Daardoor lijkt het dat de virusdruk toeneemt. Door de groeiende internationale handel is dat ook zo. Aan de andere kant zorgen betere toetsmethoden voor een steeds betere kwaliteit van uitgangsmateriaal, zo valt te…

Crisisupdate: Toch wél Russisch gas via Nord Stream 1, maar zekerheid geeft dat allerminst

Sinds vanochtend 6 uur stroomt er weer gas vanuit Rusland door Nord Stream 1. Daar zag het de afgelopen dagen lang niet naar uit. Vervolgens was het afwachten wat het volume zou zijn, maar het lijkt er nu op dat de levering terug is naar de 40%-levering van vóór het onderhoud. Echt dalen na het nieuws…

Input telers gevraagd voor rendabele toepassingen waterstof

Glastuinbouw Nederland, Topsector T&U en BlueTerra organiseren op dinsdag 6 september een bijeenkomst om projectideeën te presenteren en te bespreken in het kader van de energietransitie. Het gaat hierbij specifiek om rendabele toepassingen van waterstof. Het doel van deze bijeenkomst is om te…

Financiën binnen voor bouw fabriek voor lichtgewicht zonnepanelen

ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, verstrekt e​en lening van 4.4 m​​iljoen euro aan zonnepanelenfabrikant Solarge. Daarmee gaat de ontwikkelaar en producent in Weert een fabriek bouwen voor de ontwikkeling en productie van lichtgewicht zonnepanelen. De verwachting is dat de productielocatie in 2023…

Nederlands actieplan duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 2022 t/m 2025 geactualiseerd

Het Nederlandse 'Nationale actieplan duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 2022 t/m 2025' is geactualiseerd. Vorige week heeft minister Staghouwer van LNV het plan…

Zo doorstond glastuinbouw tropische zomerhitte

Het was gisteren tropisch warm in Nederland, of zeg maar gerust héél heet. Dat betekende vroeg starten, soms zelfs nog in het donker met koplampen op, hard doorwerken voordat het écht warm werd en daarna tijd voor een ijsje of airco. In onderstaand overzicht brengen we in beeld hoe telers de tropische…

Staghouwer over klimaatadaptieve teelt:

"Kijk naar zuidelijke teelten, zoutminnende teelten en natte teelten"

In het 'Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw' zet het kabinet in op een land- en tuinbouwsector die tegen een stootje kan voor wat betreft weerextremen. Onlangs gaf…

Neem extra maatregelen bij warm weer

Niet alleen heeft het warme weer gevolgen voor het gewas, ook de werknemers verdienen een veilige werkomgeving. Werkt u samen met anderstalige werknemers? Glastuinbouw Nederland zette tips en trics om aan de ergste hitte te ontsnappen op een rijtje in een folder, welke in o.a. in het Pools en Roemeens…

Modiform stopt productie zwarte packs

Vanaf nu gaat Modiform stoppen met de productie van zwarte packs. Deze bevatten namelijk carbon black en kunnen niet gerecycled worden. De afvalrecyclingstations voor consumentenafval detecteren deze producten niet. Het niet meer produceren van zwarte packs is een belangrijke stap in het packs…

Data over aardwarmtepotentie heel Nederland beschikbaar

In 2019 ging het programma Seismische Campagne Aardwarmte Nederland van start met het verzamelen van nieuwe seismische data van de tot dus toe nog redelijk onbekende delen van…

Routekaart elektriciteitsvoorziening in klimaatneutrale glastuinbouw

Binnen de energietransitie van de glastuinbouw gaat de meeste aandacht uit naar duurzame warmtebronnen en de benodigde infrastructuur. Door intensivering en elektrificering neemt elektraverbruik flink toe. Van het verbruik wordt nu ongeveer 60% zelf opgewekt met WKK op aardgas. In een klimaatneutrale…

"Chemievrije bollenteelt op korte termijn vrijwel onmogelijk"

'Realiteitszin bij de overheid is wel iets waar ik af en toe van wakker lig. Ze moeten niet met regels komen die juist blokkeren in waar we mee bezig zijn. Het moet wel haalbaar zijn.' Aldus verwoordt Jaap Bond, voorzitter van KAVB, de zorgen onder tuinders over het overheidsbeleid, dat dwingend…

Ruim 800 hectare glas gaat van het gas met hulp van miljoenen uit Groeifonds

Met behulp van 200 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds kan NieuweWarmteNu (NWN) 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het aardgas afhalen. Minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten het advies van de Groeifondscommissie over te nemen om twaalf concrete…

Shell start bouw Europa's grootste waterstoffabriek op de Maasvlakte

Shell heeft een definitieve investeringsbeslissing genomen voor de bouw van Holland Hydrogen I, de grootste groene waterstoffabriek van Europa. Naar verwachting is de fabriek…

Verzekeraar heeft oplossing voor gevolgschade brandrisico zonnepanelen

Univé gaat ondernemers ruimer verzekeren voor de gevolgen van brandrisico’s door zonnepanelen. Met name in de agrarische sector ziet de coöperatie de belangstelling groeien om zonne-energie op te wekken en toe te passen. En daarmee ook de risico’s die zonnepanelen geven bij eventuele brand. "In dat geval…

Rabobank analyseert:

CO2-reductie glastuinbouw grootste uitdaging voor losse kassen en kleine clusters

Het terugdringing van CO2-emissies in de Nederlandse glastuinbouw is een 'forse uitdaging'. Dat concludeert de Rabobank na onderzoek.  De bank schat de huidige CO2-emissie door de Nederlandse glastuinbouw op 6,68 megaton CO2 equivalenten (Mt CO2e), exclusief methaan. De bank verwacht dat de sector het doel…

Aardwarmte Vogelaer en Warmte netwerk Westland gaan samenwerken

Aardwarmte Vogelaer en Warmte netwerk Westland (WnW) hebben op 21 april jongstleden een intentieovereenkomst ondertekend om te gaan samenwerken. Beide partijen zien het belang van een warmtesysteem voor het Westland en willen hier samen aan bouwen. Aardwarmte Vogelaer en WnW werken de komende maanden de…

Arie den Hertog over de nieuwste productcategorie van Modiform

"Wij voorzien in een behoefte aan gebruiksvriendelijke en duurzame online verpakkingen"

"Uit eigen onderzoek is gebleken dat PET-producten in veel landen niet goed gerecycled worden door de consument. Met de stijging van de online verkoop, zijn we begonnen met de ontwikkeling van duurzamere en sterkere verpakkingsoplossingen," vertelt Arie den Hertog van Modiform. Als gevolg hiervan…

Glastuinbouw Noord-Holland laat zien hoe het klimaatdoelen verwacht te halen

Hoe staat de glastuinbouw in Noord-Holland ervoor als het gaat om het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen? In een gezamenlijke verkenning brengen Greenport…

Juni was warm, zonnig én nat

Met een gemiddelde temperatuur van 17,1 graden tegen 16,2 normaal was juni 2022 een stuk warmer dan gebruikelijk. De maand was daarnaast opvallend zonnig. De zon scheen over de hele maand zo’n 60 uur…

Op zoek naar inheemse planten voor de zadencollectie

De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Om de biodiversiteit van inheemse flora te beschermen en bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, is Het Levend Archief opgericht. Deze stichting verzamelt zaden en ander plantmateriaal van de complete Nederlandse inheemse flora. Dankzij deze…

Start van proef met minder bekende boomsoorten voor Nederland

Dit voorjaar heeft CGN in samenwerking met Staatsbosbeheer en de bosgroepen een onderzoek gestart naar de potentie van het gebruik van ‘minder bekende’ boomsoorten in het Nederlandse bos. Belangrijke productiesoorten zoals fijnspar vallen uit door droogte en insectenplagen, en hier moet een alternatief…

Op zoek naar nieuwe circulaire cross-overs

Wat voor de ene sector een reststroom is, kan voor de andere sector een grondstof zijn. Een bekender voorbeeld daarvan is het koppelen van de viskweek en de glastuinbouw: daarbij kan het afvalwater van de vissen hergebruikt worden als voedingsoplossing voor de planten in de kas. De Business Unit…

Tegeltaxi in Naaldwijk en Maasdijk weer onderweg

De tegeltaxi gaat weer rijden in het Westland. Particulieren kunnen tuintegels inleveren in ruil voor gratis tuinplanten. Op vrijdag 17 juni rijdt de Tegeltaxi in Naaldwijk.…

taart voor 50e deelnemer

Stand van zaken Rainlevelr: 54 deelnemers, 300 hectare glas aangesloten

"Waarom wij aan Rainlevelr meedoen? Dat heeft twee redenen, eigenlijk", reageert Tim van Adrichem op de vraag naar zijn motivatie om deel te nemen. "De ene is een praktische. Omdat er toch al werkzaamheden op ons bedrijf plaatsvonden, kon dit tegelijkertijd uitgevoerd worden. Deelnemen aan Rainlevelr…

Video: waterstof en klimaatneutraal ondernemen

Op 2 juni was het, na meerdere keren verzetten, eindelijk zover.GreenportLIVE, ging over de mogelijkheden van Waterstoftoepassingen in de Duin- en Bollenstreek en…

Stimuleringsproject Schoon Water voor Brabant helpt telers naar schonere teelt

Het stimuleringsproject Schoon Water voor Brabant is wegens succes verlengd. Bestuurders van Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, de Brabantse waterschappen en ZLTO toonden zich bij de Kick-off op 31 mei eensgezind: de aanpak van uitvoerders CLM, Delphy en Arcadis biedt telers de…

Programma Schoon Water maakt herstart

Bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het grond- en oppervlaktewater vormen onder meer een bedreiging voor ons drinkwater. Programma Schoon Water heeft daarom een herstart gemaakt. Het samenwerkingsprogramma stimuleert het gebruik van alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw en…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven