Klimaat

Vrijstelling herbicide asulam 2021 in spinazie- en bloemenzaadteelt

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opnieuw een vrijstelling afgegeven voor het gebruik van Agrichem Asulam 2 voor de bestrijding van onkruiden in…

Minder fosfaat in water Schieland en Krimpenerwaard

Onlangs is de jaarlijkse waterkwaliteitsrapportage van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) openbaar gemaakt. Daarin wordt met name ook de…

Saharazand op kasdek

Saharazand. Opeens gaat het er overal over. Zo werd vanochtend nog door een weerstation opgeroepen het wassen van auto's uit te stellen totdat het zand is neergedaald.  Verder leverde het zand veel mooie foto's van avondluchten op, zag Besseling Techniek. In Heerhugowaard kennen ze echter nog extremenere voorbeelden, zoals van een…

KNMI en verzekeraars gaan samenwerken tegen klimaatschade

Het Verbond van Verzekeraars en het KNMI gaan samenwerken om schade door extreem weer en klimaatverandering tegen te gaan, dat meldt NOS. De organisaties hebben een…

JH van der Vossen aan de slag met duurzame pot & tray

Bol op pot trekt plastic jas uit

Tholen - Sinds enige tijd stuurt bollenkweker JH van der Vossen uit Zilk een deel van het assortiment uit in de nieuwe Eco clicktray van Van Tuijl. Bovendien worden de bollen geteeld in duurzame, biologisch afbreekbare potten van natuurlijke materialen, welke de consument gewoon in de GFT bak kan gooien. “Natuurlijk is dat wat…

Studente HAS onderzoekt optimalisatie spuittechnieken gewasbescherming

In de periode februari tot juli voert studente Shannon Roosenburg een onderzoekstage uit bij team Plantgezondheid binnen Glastuinbouw Nederland. Shannon studeert Toegepaste Biologie aan de HAS Hogeschool te ’s-Hertogenbosch en zit momenteel in haar derde jaar.  Het onderzoek richt zich op optimalisatie en…

"Informatie over biociden in land- en tuinbouw onvoldoende beschikbaar"

De digitale beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie rondom biociden in de Nederlandse voedselketen is onvoldoende. Die conclusie trekt de stichting…

terugblik 7de KennisDag Substraat

Op weg naar circulariteit in substraatteelt

Na zes live bijeenkomsten is op 4 februari jl. de 7e KennisDag Substraat online georganiseerd. Een heel andere benadering, met minder gelegenheid tot netwerken, meer luisteren en vragen in de chatline, korte presentaties met een heldere boodschap. Er waren meer dan 100 deelnemers. Het thema van deze editie…

Teelt van luzerne draagt bij aan klimaatdoelstelling

De teelt van luzerne kan een belangrijke rol spelen in het Europese landbouwbeleid, zo blijkt uit een rapport van CLM Onderzoek en Advies. Luzerne draagt bij aan de realisatie…

Zonnepanelen op waterbassin of bedrijfsruimte?

Bij glastuinbouwbedrijven en in de maatschappij is veel aandacht voor energiebesparing en -verduurzaming. Er zijn ook veel initiatieven op dat gebied. Een van de mogelijkheden is het plaatsen van zonnepanelen op een bedrijfsruimte en/of waterbassin. Teeltbedrijven kunnen daar met SDE+-subsidie zelf in…

Temperatuurintegratie om piekverbruik en kosten te drukken

Een van de aspecten van Het Nieuwe Telen is het reduceren van pieken in het energieverbruik. Die kunnen ontstaan als er op donkere winterdagen veel wind staat en er verwarmd…

‘Not in my backyard’

69% Nederlanders wil geen windmolen in de buurt

Bijna de helft van de Nederlanders heeft er bezwaar tegen om vlakbij een windmolen te wonen. Nog eens 21% zegt dit liever niet te willen. Het grootste bezwaar tegen windmolens is de vrees voor overlast. Toch zou een vijfde van de Nederlanders die niet in de buurt van een windmolen wil wonen, dit wél…

Tijdelijk EU-invoerverbod voor waardplanten Xylella fastidiosa

De NVWA maakte bekend dat er een tijdelijk invoerverbod gaat gelden voor waardplanten van Xylella fastidiosa uit vijf landen omdat die landen geen duidelijke verklaring hebben afgegeven richting de Europese Commissie over de status van Xylella fastidiosa in hun land. EU-noodmaatregelen Xylella…

CBS over stikstof: "Het blijft een ingewikkelde afweging tussen natuur en economie"

Hoeveel stikstof stoot Nederland uit, waar komt deze vandaan en waarom is die uitstoot een probleem? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen legt het uit in deze video.

Reinigingsmiddelen mogen niet in gietwater terecht komen

Bij recirculatie kunnen reinigings- en ontsmettingsmiddelen ophopen in het watersysteem. Uit eerste testen met de zogenaamde fytotox-kit blijkt dat reinigingsmiddelen tot…

Veel meelifters bij import van uitheemse sierplanten

Uitheemse sierplanten kunnen verwilderen en hebben soms schadelijke effecten op de natuur. Met de invoer van deze planten worden onbedoeld ook andere soorten in ons land…

Sam Hogervorst, Greenspark

Rooskleurige toekomst zonnepanelen rozenkwekerij Kenia

Hoe kan zonne-energie het best worden toegepast op kwekerijen en Kenia? Deze zomer hoopt Sam Hogervorst van Greenspark het antwoord te hebben. Hij is gestart met een proef op een rozenkwekerij, alwaar hij de voor- en nadelen van vier verschillende opstellingen - op land, op de schuur, op de kas en op…

'Als de bossen sterven dan sterft de aarde'

Door groeiende belangstelling schonere landbouw tijd voor tweede druk

Onlangs hebben we in Zembla weer kunnen zien wat chemie met bodem en landschap doet. De uitzending was uit het hart gegrepen van Gerard Jannink, auteur van het boek Als de bossen sterven dan sterft de aarde. Mede door de groeiende belangstelling voor schoner telen en biologische landbouw is het nu tijd…

Juist daarom glastuinbouw

Buiten is het koud, binnen zit het gewas er warmpjes bij. Of andersom: buiten is het té warm, binnen in de kas aangenamer. Twee redenen, in verschillende klimaten, om een kas te bouwen. Teler Cristobal Alvarado deelt op LinkedIn vanuit Canada een filmpje om het te laten zien.

Van Oost Media / RTV Drenthe

Sneeuw gaat tuinbouw niet in koude kleren zitten

Tholen - De combi sneeuw, vorst en harde wind leidt tot schuivend sneeuw en plaatselijke ophoping op het kasdek. Hierdoor kan de druk plaatselijk zo groot worden, dat instorting dreigt. In enkele gevallen, zo hebben we gezien, leidde dit tot een soort domino-effect, waarbij de ene kap de volgende…

Sierteeltketen is een belangrijke introductieroute van uitheemse planten

De sierteeltketen is een belangrijke introductieroute van uitheemse planten. Verschillende uitheemse sierplanten verwilderen en vestigen zich in ons land buiten tuinen. Een deel van deze verwilderde sierplanten is (potentieel) invasief en kan de biodiversiteit nadelig beïnvloeden. Waterteunisbloem in een…

Vorst op komst: Dekwasser voorbereiden

Koning Willem-Alexander zal ongetwijfeld geïntrigeerd zijn door de vernuftige, blinkende Roofmaster dekwasser, maar nee, dat is helaas niet wat bedoeld wordt met bovenstaande…  Met meer dan 30 jaar ervaring en richting de 1000 installaties wereldwijd, weten ze bij Besseling Techniek wel hoe en wat. Jaarrond…

"Stook de sneeuw direct af"

Het KNMI verwacht komende week winters weer en ook België en Duitsland mogen op sneeuw rekenen. Veel sneeuw en strenge vorst kunnen leiden tot verstoringen of schade op agrarische bedrijven. Zo kunnen kassen maar een beperkte hoeveelheid sneeuw dragen. En storingen aan warmtewisselaars kunnen o.a. in land- en tuinbouw er toe…

Nederlandse ondernemers krijgen meer voor hun duurzame energie

LTO Bedrijven en NLgroen slaan handen ineen

LTO Bedrijven en Waltmans voegden per 1 januari jl. de handelsplatformen NLgroen, MEGAwind en Energie van Boeren samen binnen NLgroen BV. Ruim 2.000 producenten van zonne-energie, windenergie en energie uit biomassa verwaarden via NLgroen BV hun groencertificaten. Veel Nederlandse ondernemers, met name…

Twaalf demonstratieprojecten voor duurzame landbouw goedgekeurd

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling trekt Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw, bijna 1,2 miljoen euro uit voor de uitvoering van twaalf…

"Mínder energie is iets heel anders dan dúúrzame energie"

Vanuit ECW Energy volgt Robert Kielstra duurzame energie-ontwikkelingen op de voet. “We zien potentie in aardwarmte en opslag van warmte in de grond. Daarnaast zou bio-energie…

Rabobank op de schopstoel in Zembla

"Wij dragen als bank medeverantwoordelijkheid voor hoe het systeem nu is"

"Wij zijn de financier van de landbouw zoals die nu is. Dat betekent ook dat de problemen die daarmee samenhangen door ons gefinancierd worden. Wij dragen als bank medeverantwoordelijkheid voor hoe het systeem nu is.” Toch wel een uitspraak van directeur duurzaamheid bij de Rabobank Bas Rüter,…

Water en stikstof blijven agendapunt

Ook in 2021 staan water en stikstof op de agenda. Glastuinbouw Nederland blikt daarom ook nog even terug op vorig jaar, waarin de thema's ook al breed werden uitgemeten. In…

Ook zonder gebiedsgerichte aanpak wordt Hollandse Delta schoner

Handhaver Piet Lugtigheid kan duidelijk merken dat de invoering van de zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven positief uitpakt voor de waterkwaliteit in het gebied van Waterschap Hollandse Delta. Glastuinbouwconcentraties liggen daar vooral in Barendrecht/ Ridderkerk onder Rotterdam en in…

Hoogheemraadschap van Delfand

Gebiedsgerichte aanpak gestart in Waalblok 's-Gravenzande

Met de glastuinbouwondernemers uit de polder het Waalblok en het boezemgebied in ’s-Gravenzande is Delfland de Gebiedsgerichte Aanpak gestart. In deze aanpak werkt het Hoogheemraadschap van Delfland stap voor stap aan het terugdringen van lozingen en lekkages uit de kassen. In 2014 is met de aanpak…

Ecochain analyseert CO2-voetafdruk Chrysal

Met het bestrijden van klimaatsverandering, één van de pijlers uit het Chrysal Cares programma, ambieert het bedrijf in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om klimaatneutraal te zijn, is het belangrijk om de impact op het milieu te kennen. Daarom heeft men de CO2-voetafdruk geanalyseerd door middel van een…

online informatiebijeenkomst (19 jan, 13:00-14:30)

Wie doet mee aan BioCops?

BioCops is een projectvoorstel voor het inzetten van biologische beheersing tegen 4 invasieve plantensoorten in Nederland en België die de biodiversiteit bedreigen en veel onderlast en onderhoudskosten geven: Groot kroosvaren (Azolla filiculoides), Aziatische duizendknoop (Fallopia japonica s.l.), Watercrassula (Crassula…

Innovativiteit bollensector gaat verder dan eigen erf

De coronacrisis heeft ook bij bedrijven in het cluster in en om de bollenteelt haar sporen nagelaten en dat maakte de drive om te innoveren in de bollensector nog groter dan deze toch al was. Die conclusie trekken Greenport Duin- en Bollenstreek, KAVB en LTO Noord naar aanleiding van de noviteiten die op…

SDE-gelden massaal naar zonnepanelen en CO2-opslag

Tussen 24 november en 17 december was het voor het eerst mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energie en…

e•bloom verstuurt boeketten verpakt in papier vervaardigd van bloemenafval

Sinds kort verpakt e•bloom haar boeketten in papier wat is vervaardigd van bloemenafval. "Daarmee hebben we de primeur én de exclusiviteit in Nederland, België en de Nordics", weet Menno Boermans, directeur e•bloom.  "De afgelopen weken hebben we voor het eerst ook onze No Waste Friday bossen verzonden in het…

Grootste myceliumproject 2020 bij Beyond Chrysant

Uit reststromen geproduceerde "schimmelwand" brengt rust in de schuur

Met paddenstoelensoep voor alle medewerkers en betrokkenen bij het project viert Beyond Chrysanten uit Hoek van Holland op vrijdag 8 januari om 13.30 uur de oplevering van een akoestische wand. De wand bestaat uit mycelium, dat uitstekend groeit op reststromen uit de land- en tuinbouw, zoals…

Bomenhagen op akkers bieden kansen voor bodem, biodiversiteit en boereninkomen

WUR start in Lelystad eerste grootschalige onderzoeksfaciliteit voor agroforestry in Nederland

Lelystad beleeft een primeur voor Nederland met de start van de eerste grootschalige (15 ha) multidisciplinaire onderzoeksfaciliteit voor agroforestry. Dit is een vorm van mengteelt waarbij bomen en akker- en tuinbouwgewassen op hetzelfde perceel staan. In Lelystad worden diverse boomsoorten in hagen…

Ondanks regen start 2021 met "neerslagtekort"

Het regende regelmatig pijpenstelen in december, maar ondanks al dat water start 2021 met een neerslagtekort. Gelukkig loopt het tekort nu wel snel terug en zal in de loop van januari vermoedelijk sprake zijn van een overschot. Gemiddeld over Nederland bedraagt het neerslagtekort nu 66 mm. Omdat dagelijks…

Milestone Fresh wil de eerste Nederlandse klimaatpositieve expediteur worden

Milestone Fresh wil de eerste Nederlandse expediteur worden met een klimaatpositief beleid. De uitstoot van CO2 als gevolg van de afgelegde kilometers wordt in de toekomst niet alleen gecompen-seerd, maar op termijn zelfs met 10 procent klimaatpositief gemaakt. Milestone Fresh is marktleider in…

WKK-dilemma terug te zien in CO2-cijfers Nederland

De CO2-emissie van de Nederlandse glastuinbouw is in 2019 gestegen naar 5,9 Mton. Momenteel is het met de huidige energieprijzen interessant de WKK aan te zetten. Enerzijds is de elektriciteitsproductie goed voor de Nederlandse CO2-emissiereductie, anderzijds levert het de glastuinbouw zelf een verhoogde…

partners EnergieAkkoord 2021-2025 aan het woord

De gezichten bij de handtekening

Komend jaar gaat er een nieuw EnergieAkkoord van start binnen Greenport West-Holland. Het nieuwe akkoord loopt van 2021-2025 en volgt op het vorige EnergieAkkoord dat van 2017-2020 liep. Tuinders, aardwarmte-ondernemers, gemeenten en kennisinstellingen zetten hun handtekening onder het akkoord dat een 'mooie kapstok' voor…

Supermarktketen HOFER gaat over op duurzaam transport met 100% duurzame ladingdragers van Van Vliet

Het Europese supermarktconcern HOFER zet als eerste Europese retailer de nieuwe 100% duurzame ladingdragers van Van Vliet in zijn transportketen in. De Oostenrijkse supermarktketen gaat deze ladingdragers gebruiken als plantcontainer in plaats van de eerder gebruikte conventionele houten karren. Deze…

Praktische toepassingen reststromen bij Beyond Chrysant

Binnen de sierteelt ontstaan steeds meer initiatieven waarbij reststromen worden toegepast in biobased verpakkingen en interieurbouw. Het hart en de golfplaten zijn gemaakt van chrysantenstengels gemengd met hennep  De reststromen worden nu nog vaak gecomposteerd, maar daar gaan vezels bij verloren en de vrijkomende…

België geeft EU campagne ‘More Green Cities for Europe’ vorm

De komende drie jaar zullen dertien Europese inzetten op vergroening om zo de stedelijke omgeving toekomstbestendiger te maken. Een internationale EU-campagne rond het belang van vergroening richt zich tot politici, stedenbouwkundigen, gemeenten, projectontwik-kelaars en andere professionals. De…

12 Nederlandse steden op wereldranglijst HUGSI 2020

Groenste stad ter wereld: Charlotte (VS)

Charlotte (North-Carolina, Verenigde Staten) is de groenste stad ter wereld, gevolgd door Durban (Zuid-Afrika) en Vilnius (Litouwen). Ze scoren hoog op het percentage groen in de stad in combinatie met een goede spreiding en gezondheid van de vegetatie. In 2019 stond Durban op nummer 1. Er staan 12…

"Stekjes die wij terugkopen van zaagbomen gaan we biologisch kweken tot adoptiebomen"

Meer dan 2.500 mensen kiezen voor duurzaam BeterBoompje

Nederlanders gooien na de feestdagen zo'n 2,5 miljoen kerstbomen weg. "Dat moet ook anders kunnen", dachten Alex de Graaf en zijn zwager Frank Haagen. Met BeterBoompje bieden zij een duurzaam alternatief met maar liefst zestien pick up points door heel Nederland. Afgelopen zondag kregen meer dan 2.500…

Duurzaam transport in de picture bij Verhagen Transport en DFG

Ron Verhagen van Verhagen heeft recent nieuw 10 vrachtwagencombinaties aangeschaft die rijden op LNG. Hiermee realiseert het bedrijf een forse reductie CO2 uitstoot. “Wij rijden met wagens met een lengte van meer dan 25 meter. Als deze maximaal beladen is, bereiken we een reductie aan CO2 uitstoot per…


© BPnieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven