Zorgen om toekomst bloeiende akkerranden: ‘Als boeren geen vergoeding krijgen, neemt de animo af’

De akkerranden in de Hoeksche Waard bloeien als nooit tevoren, maar er bestaan grote zorgen over de toekomst. Door nieuw Europees landbouwbeleid dreigt de subsidiekraan met ingang van 2023 dicht te gaan. "Dan kiezen de boeren voor gras en verdwijnen de bloemrijke randen."

Bijvriendelijke plant op het beklaagdenbankje

Gisteren zat de bijvriendelijke plant, en in zijn kielzog de kweker en de hele keten, op het beklaagdenbankje bij de Keuringsdienst van waarde. Iets spuiten waar de rupsen dood van gaan maar de vlinders verzot op zijn, dat bestaat niet of het moet nog worden uitgevonden. Tegelijkertijd is niets doen in…

Onderzoek: Landbouw en natuur samen goed voor biodiversiteit en waterregulatie

De biodiversiteit en waterregulatie in het veenweidegebied is groter wanneer het landschap divers wordt ingericht en beheerd. Hierbij is een combinatie van landbouw- en natuurgraslanden op regionale schaal het meest effectief volgens het promotieonderzoek van Joachim Deru, onderzoeker bij het Louis Bolk…

Bijvriendelijke plantenkweker toch niet zo bijvriendelijk

Zogeheten bijvriendelijke tuinplanten die in Nederlandse tuincentra worden verkocht bevatten chemische gewasbeschermingsmiddelen zoals neo-nicotinoïden, die juist bijensterfte veroorzaken. Dit zou blijken uit een uitzending van Keuringsdienst van waarde over bij-vriendelijke planten, die morgenavond…

2021 koud en nat, maar ook groeizaam

2021 is hard op weg om nat de boeken in te gaan. Tot dusver viel gemiddeld over het land al ongeveer 610 mm regen tegen 548 normaal. Regionaal viel met ruim 800 mm al bijna de…

Nico van Melick

Hoogwater Limburg zomer 2021 ingrijpender dan in 1993 en 1995

De hevige neerslag samen met het hoogwater van juli 2021 in Limburg was ingrijpender dan de rivieroverstromingen in 1993 en 1995. Dat concludeert een breed consortium van kennisinstellingen in een eerste analyse. Ook in andere regio's en de Nederland omringende landen was de schade van de watersnood…

Vlaanderen: 1 op 10 planten is uitheems

Het aandeel uitheemse plantensoorten is sinds de jaren 1970 verdubbeld: van ongeveer 5% in 1972 tot ongeveer 10% in 2020. Het gaat om het aandeel uitheemse plantensoorten ten opzichte van het totaal aantal soorten per km².  De toename van internationaal transport zorgt voor een permanente aanvoer van nieuwe…

Telersbijeenkomst biologische gewasbescherming en biodiversiteit

Als aanvulling op het onderzoek naar biodiversiteit in en rond de kas dat Eveline Stilma (Innoplant) namens Glastuinbouw Nederland uitvoert, vindt er op dinsdag 14 september een telersbijeenkomst plaats in Bergschenhoek. Daarin komen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van biologische…

Inwoners Gemeente Westland moeten zorgen voor meer vierkante meters groen

Er komt een hoop 'groen' het Westland uit - in de vorm van komkommers en tomaten, en talloze bloemen en planten - maar al dat glas heeft ook een keerzijde. Gemeente Westland komt daarom met een plan ook tussen de kassen voor wat meer groen te zorgen. Het betreft dan vooral de verschillende dorpskernen,…

Bredanaar met tegels in de tuin moet vrezen voor klop op de deur

Inwoners van Breda die straks teveel tegels in hun tuin hebben zijn maar vast gewaarschuwd. Zij kunnen, op termijn, bezoek verwachten van wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Milieu Paul de Beer (D66). Want teveel tegels in je tuin mag niet, dat is in strijd met de 'richtlijn groene tuin’ uit het…

Arnold van Vliet bij RTL Nieuws over het verwijderen van de Ambrosiaplant

De Ambrosiaplant is de grootste veroorzaker van hooikoortsklachten. Hij komt in Nederland steeds vaker voor en door zijn late bloei, verlengt de plant het hooikoortsseizoen met twee maanden. Afgelopen weekend legde bioloog Arnold van Vliet op RTL uit waarom je deze plant het beste kunt weghalen uit je…

DNB: Betere Europese uitstootbeprijzing heeft beperkte gevolgen voor concurrentiepositie

Een Europese uitstootbelasting van €50 per ton CO2 voor de industrie-, energie- en transportsector zal slechts een beperkt effect hebben op de concurrentiepositie van…

Helga van Leur zet boompje op over klimaat

Helga van Leur zette op de Landelijke Jongerendag Boomkwekerij van afgelopen donderdag 'een boompje op' over klimaat, duurzaamheid en meegaan met veranderingen in de wereld. De meteorologe en TV-presentatrice was te gast op De Buurte Kwekerijen en sprak daar de verzamelde kwekers toe - een verslag leest…

Rift Valley Roses over hun recent geïnstalleerde drijvende zonne-energiegenerator

Kenia: "Het is nu al efficiënter en genereert meer stroom"

"De kwekerij draait nu gemiddeld voor 60% op zonne-energie. Het is een grote stap in de richting van duurzaam en klimaatbewust bloemen telen, en daar zijn we trots op ," vertelt Peterson, farmmanager bij Rift Valley Roses. Deze rozenkwekerij in Naivasha installeerde recent als eerste in Kenia een…

Acer campestre Street Pillar

Leen Ruijgrok over de ideale stadsboom

De effecten van luchtvervuiling kosten jaarlijks meer dan 4 miljard euro, bleek eerder uit een onderzoek in opdracht van het Astmafonds in 2005. Deze kosten komen o.a. voort uit medische kosten en vroegtijdige sterfte door langdurige blootstelling aan fijnstof. Uit onderzoek vanuit het RIVM in 2020 bleek…

Wat is een goede tuincyclaam?

De landelijke commissie Cyclamen van Glastuinbouw Nederland organiseert samen met veredelaars en Royal Flora Holland dit jaar weer een Benchmark Cyclamen. Dit jaar is er opnieuw voor gekozen om de benchmark te richten op de Garden Cyclaam. Hierin worden de houdbaarheid en de sierwaarde van diverse cultivars mini en midi…

Woonpioniers

'Geweldig leefklimaat' in kaswoning

Glenn en Cynthia wonen in Renkum in een speciaal huis, een 'kashuis'. Aan de zuidzijde van het huis zit een kas die enerzijds isoleert en anderzijds warmte binnenlaat. In combinatie met de vocht- en warmteregulerende binnenwanden, hoeft er amper gestookt te worden. "We hebben hier een geweldig fijn…

Inzaaien bloemmengsels: Schaakspel met de natuur

Tholen - Inzaaien is een hype, zo weten de onderzoekers van Floron, maar de vraag is of dit altijd even zinvol is. 'Goed voor de bijtjes' is het an sich sympathieke knuffelsentiment dat hiervoor verantwoordelijk is, maar de samenstellingen van de verschillende mengsels en het effect ervan op zekere…

Shell

Shell gaat in beroep tegen uitspraak in klimaatzaak

Shell gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag in de zaak die Milieudefensie en anderen aanspanden tegen het olieconcern. Twee maanden geleden stelde de rechter dat Shell haar wereldwijde netto CO2-uitstoot in 2030 met 45% moet verminderen ten opzichte van het niveau van 2019. Shell…

ASN Bank upcycled overtallige digipassen

Dit duurzame plantenrekje komt goed van pas

Plastic is veelzijdig en in veel gevallen nuttig, maar wanneer het niet meer gebruikt wordt is het vooral rommel op de steeds grotere berg van afval. ASN Bank laat dit niet gebeuren met haar oude ASN Digipassen, het apparaatje wat men tot voor kort nodig had om geld over te boeken, en geeft de…

Ondertekening ‘H2 in Agri Deal’ door ONHN, NEC en GPNHN

Noord-Holland Noord moet testbed worden voor praktijktoepassingen van waterstof

Op 15 juli 2021 is de handtekening gezet onder de ‘H2 in Agri Deal’. Hiermee willen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN), New Energy Coalition (NEC) en Greenport Noord-Holland Noord (GPNHN) hun samenwerking verder uitbouwen. Om op deze manier vorm te geven aan energietransitie binnen de regio…

1000 bomen en 30.000 bosgoedplanten geplant dankzij Aanplantsubsidie Provincie West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen lanceerde eind november een aanplantsubsidie voor land- en tuinbouwers die een beplantingsplan tot uitvoering brengen in het kader van een vergunningsdossier of die hun bedrijf beter willen integreren in het landschap. De actie blijkt succesvol, want meer dan 100 landbouwers…

Rapport: Glastuinbouw in 2030 toch niet CO2-vrij

Tholen - In 2017 werd een prognose gemaakt: in 2030 stoot de tuinbouw tussen de 2,7 tot 3,3 Mton CO2 uit. Dat blijkt nu, vier jaar later, wat al te ambitieus geweest. Uit een nieuw rapport van Wageningen Economic Research, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV, stelt men dit naar boven…

Proef op de som: Rainlevelr werkt ook bij veel regen

Van waterschaarste zoals in voorgaande jaren is deze zomer gelukkig geen sprake. Sterker nog, de verwachte neerslag in de tweede helft van juni was soms zo overdadig, dat Hoogheemraadschap aanleiding zag om het Rainlevelr neerslagprotocol tot tweemaal toe te activeren. In afwachting van de hoosbuien…

"Houd rekening met zware regenbuien"

Ook de komende dagen worden er nog zware regenbuien voorspeld in verschillende delen van Nederland. Glastuinbouw Nederland en Stigas adviseren de leden hun watersysteem te controleren en de elektrapunten af te schermen om te voorkomen dat er kortsluiting ontstaat bij het binnenstromen van water. Check…

Koen Pack plant bomen voor een beter milieu

Koen Pack is onlangs een partnerschap aangegaan met One Tree Planted uit Amerika om wereldwijd bomen te planten. One Tree Planted is een non-profitorganisatie die zich bezighoudt met wereldwijde herbebossing. Ze planten bomen om de natuur en de biodiversiteit te herstellen. Waar worden bomen geplant?Er zijn…

Overheid presenteert boek ‘Zó werkt energie in Nederland’

Tholen - Om de energietransitie mogelijk te maken 'is het belangrijk dat we vertrekken vanuit gedeelde feiten en een gedeeld, objectief begrip van het energiesysteem'. Voor iedereen die zelf al eens een boek gelezen heeft, of er slechts aan een geroken, is het zojuist verschenen ‘Zó werkt energie in…

Masterplan voor zoetwatervoorziening Zeeland

Woensdag hebben gedeputeerde landbouw, visserij en fruitteelt Jo-Annes de Bat en waterschapsbestuurder Luc Mangnus uit handen van ZLTO-voorzitter Zeeland Joris Baecke het Masterplan Zoet water voor Zeeland en een symbolische gieter met de logo’s van de partners in het samenwerkingsverband in ontvangst…

NVWA beëindigt online verkoop illegale onkruidverdelgers door particulier

Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op dinsdag 29 juni 178 liter illegale onkruidverdelgers en 7 kilogram illegaal ratten- en mierengif in beslag genomen bij een inwoner van Krimpen aan den IJssel. De man wilde geld bijverdienen door deze middelen…

Alle plaagsoorten in Nederlandse wateren verzameld op website

Onlangs ging de Plaagsoorten.nl live. De nieuwe website is een initiatief van de werkgroep Plaagsoorten van de Unie van Waterschappen en werd gerealiseerd met hulp van STOWA. Ieder jaar maken waterbeheerders hoge kosten voor het bestrijden van plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de…

Niet alle bassins telers Rainlevelr alweer vol na onvoorspelbare neerslagperiode

De regen kwam de afgelopen tijd bij vlagen met bakken uit de hemel. Om wateroverlast te voorkomen helpen telers in Westland en Delfland dan door met Rainlevelr ruimte te maken in hun bassins en silo's. Daarbij is een nauwkeurige neerslagverwachting van groot belang, want de teler wil geen kostbaar…

Glastuinbouw Nederland stelt randvoorwaarden energietransitie in manifest

Glastuinbouw Nederland heeft een manifest opgesteld. Daarin stelt de belangenbehartiger naar eigen zeggen 'belangrijke randvoorwaarden richting de overheid die nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken, zodat groente en bloemen en planten in een klimaatneutrale omgeving kunnen worden geteeld.' De…


Twitter Rss

© BPnieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven