Geen LTO-krabbel onder plan voor zonne-energie op landbouwgrond

Er komt geen krabbel van LTO Noord onder een advies voor de Regionale Energiestrategie (RES) voor West-Overijssel. Een adviesgroep stelde een advies op voor de RES die per…

Kwaliteit oppervlaktewater verbonden met naleving teeltvrije zone

Hoogheemraadschap start toezicht op teeltvrije zones

Van aardappelen tot bloembollen: de meeste gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Bij het onjuist toepassen bestaat de kans dat deze middelen in het oppervlaktewater terecht komen en de waterkwaliteit verstoren. Om aandacht te vragen voor juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen…

"Pas op voor meelifters bij sierplanten en in potten"

Met de import van tropische sierplanten komen vaak onbedoeld exotische planten en dieren mee. Sommige weten in Nederland te overleven. En een gedeelte daar weer van zorgt voor…

Aardwarmte Vogelaer maakt van nood een deugd

Tholen – Tuinders hebben een warmtevraag waarin aardwarmte op duurzame wijze voorziet. Tegelijkertijd heeft een aardwarmteproject een elektriciteitsvraag. Om daar een duurzame invulling aan te geven investeert Aardwarmte Vogelaer in Poeldijk in een  warmtekrachtkoppeling. En een bijbehorend wkk-gebouw, dat…

Asocolflores en ANDI

Colombiaanse ondernemersorgansiaties trekken op tegen plastic

Om een bijdrage te leveren aan het milieu en te voldoen aan de doelstellingen inzake de duurzame ontwikkeling van de bloemensector, hebben ANDI (de nationale ondernemersorganisatie van Colombia) en Asocolflores (de Colombiaanse vereniging van bloemenexporteurs) de koppen bij elkaar gestoken. Doel is de…

Klimaatcomputers en Airmix helpen teler aan optimaal kasklimaat

Om het Airmix ventilatie-/circulatiesysteem optimaal te laten functioneren, is een goede aansturing essentieel. Er zijn verschillende klimaatcomputers en besturingssystemen op de markt. Producenten Hoogendoorn Growth Management, Priva en Ridder hebben ervaring met het aansturen van de Airmix en weten…

Havenbedrijf Rotterdam zoekt effectieve aanpak Aziatische duizendknoop

Aziatische duizendknopen vormen een groot probleem in het havengebied van Rotterdam. Door de snelle en krachtige groei kan deze invasieve exoot schade veroorzaken aan de infrastructuur en andere eigendommen van het havenbedrijf. Sinds 2010 worden de groeiplaatsen van duizendknoop in kaart gebracht, de…

lobby Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Greenports Nederland

Snellere toelating noodzakelijk voor vergroening gewasbescherming

Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Greenports Nederland pleiten bij de overheid voor kortere wachttijden en snellere doorlooptijden bij het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). De land- en tuinbouwsectoren willen graag verder verduurzamen. Maar dat lukt niet…

Kijkje in de 'CO2 vastlegginglelieteelt' bij Lily Company

De tuinlelies zijn niet alleen mooi maar omdat ze, als ze goed verzorgd worden, eindeloos lang blijven groeien en zich op diverse manieren kunnen vermeerderen leggen ze CO2 vast. In onderstaand rekenvoorbeeld rekent kweker/veredelaar Lily Company voor hoeveel CO₂ zij ieder jaar met de teelt van hun…

tuinernietin.nl toont herkomst

60% plantensoorten in Nederland zijn verwilderde tuinplanten

Ruim 60% van de uitheemse plantensoorten die in Nederland in het wild zijn waargenomen, zijn verwilderde tuinplanten. Dit blijkt uit het rapport 'Risicobeoordeling van de sierteeltketen als introductieroute voor invasieve plantensoorten' dat in opdracht van de NVWA is gemaakt. Verwilderde tuin- en…

Agri-PV krijgt stevige impuls in Nederland met project Sunbiose

Een consortium van wetenschappers, ingenieurs, projectontwikkelaars en agrarische ondernemers heeft de krachten gebundeld om in Nederland de ontwikkeling van Agri-PV systemen te versnellen. Agri-PV, oftewel de combinatie van landbouw- en zonne-energieproductie, is een mooi voorbeeld van functiecombinatie…

Wagenings onderzoek naar hergebruik afvalwater krijgt ruim 6 miljoen euro

Het programma AquaConnect van de Wageningse onderzoeker Huub Rijnaarts krijgt ruim 4 miljoen euro vanuit het Perspectief-programma van NWO, aangevuld met 2 miljoen euro vanuit bedrijven en maatschappelijke organisaties. AquaConnect richt zich op het hergebruik van afvalwater en brak grondwater om zo meer…

onderzoek webshop Sprinklr

'Nederlander onvoldoende bewust van energie en chemiegebruik in productie perkgoed'

Sprinklr, een webshop voor duurzaam geteelde planten uit Amsterdam, heeft onderzoek laten doen naar het bewustzijn van de Nederlander aangaande energie en chemie gebruik in de teelt van perkgoed. "Nederlanders zijn zich blijkbaar nog slecht bewust van hoe planten worden gekweekt en wat de kosten zijn…

Wim Apeldoorn (Fonkels) over verpakken met een langetermijnvisie

Composteren versus recyclen

Tholen - "De coronacrisis brengt veel ellende met zich mee, maar zorgt aan de andere kant ook voor een exponentieel gestegen bewustzijn op het gebied van milieu, consumptie, CO2 uitstoot en de eigen carbon footprint", stelt Wim Apeldoorn, General Manager bij Fonkels. "Niet alleen bij de consument zelf, maar ook bij bedrijven…

LTO presenteert Grondvisie 2021

Sjaak gaat Noordzee droogleggen

Geef boeren en tuinders de ruimte om markt, klimaat en biodiversiteit te bedienen. In haar Grondvisie 2021 constateert LTO Nederland dat de land- en tuinbouw meer grond nodig heeft om meer maatschappelijke diensten te kunnen leveren. LTO pleit daarom voor de aanwinning van nieuw land, slimmer gebruik van de ruimte die er is, en…

Groenere kas door nieuw algoritme

In de meeste kassen controleren computers het binnenklimaat. Zogenoemde ‘heuristische regels’ – ingesteld door de teler – bepalen bij welke temperatuur de verwarming aangaat,…

Bio-bloemeninitiatief kanshebber voor deelname aan versnellingstraject GO!-NH

"Willen zoveel mogelijk biologische bloemen op tafel krijgen"

Tholen - Een initiatief rondom biologische bloemen is door de eerste selectie van het GO!-NH programma heen. Het aantal kanshebbers werd eerder deze week van 70 naar 25 teruggebracht en vandaag wordt bekend welke 10 projecten definitief deel mogen nemen aan het versnellingstraject voor startups en MKB…

Asten zet 'vol' in op warme woning met hulp van kas

In Asten kijkt het college naar de glastuinbouw om woningen te helpen verwarmen. Uit onderzoek is gebleken dat aardgasvrije wijken de komende tien jaar in de gemeente nog niet…

Circulair watergebruik vindt steeds meer ingang in land- en tuinbouw Vlaanderen

In 2018 werden 462 investeringen geselecteerd die te maken hadden met circulair watergebruik, voor een bedrag van 3,7 miljoen euro. In 2019 was dit aantal gestegen naar 567…

'Verregaande plannen' voor groene waterstofketen kans voor Drentse kassen

Studenten van de deeltijdopleiding Milieukunde aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) hebben onderzocht welke innovatieve ideeën een bijdrage kunnen leveren om het kassengebied Erica/Klazienaveen duurzaam te ontwikkelen en hiermee het gebied een nieuwe impuls te geven. Noord-Nederland krijgt als…

"Zonder biomassa is energieakkoord onhaalbaar"

Hoe ziet de energievoorziening in Nederland in 2050 er uit? Is er nog plaats voor biomassa, met name als warmtebron, of zijn dan alternatieven voorhanden? "In drie decennia…

Intratuin roept op om mee te helpen in strijd tegen afnemende biodiversiteit

"Nederlandse tuin moet wilder"

Met een stuk land dat ruim 40 keer zo groot is als de Veluwe, zou je denken dat we in de Nederlandse tuinen genoeg ruimte hebben voor groen. Niets is minder waar. Slechts 36% hiervan bestaat uit begroeiing en dit wordt steeds minder. Onze biodiversiteit, de hoeveelheid dier- en plantensoorten in Nederland, neemt angstaanjagend…

productie 2020

Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland levert 1.178.000 GJ

In 2020 hebben de 4 aangesloten projecten bij Coöperatie Aardwarmtebeheer Nederland (Aardwarmte Vogelaer in Poeldijk, Green Well Westland in Honselersdijk, GeoPower Oudcamp in Maasland en Ammerlaan Geothermie in Pijnacker) in totaal 1.178.000 GJ aan duurzame warmte geproduceerd. Dit is het equivalent van…

Vrijstelling herbicide asulam 2021 in spinazie- en bloemenzaadteelt

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opnieuw een vrijstelling afgegeven voor het gebruik van Agrichem Asulam 2 voor de bestrijding van onkruiden in…

Minder fosfaat in water Schieland en Krimpenerwaard

Onlangs is de jaarlijkse waterkwaliteitsrapportage van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) openbaar gemaakt. Daarin wordt met name ook de…

Saharazand op kasdek

Saharazand. Opeens gaat het er overal over. Zo werd vanochtend nog door een weerstation opgeroepen het wassen van auto's uit te stellen totdat het zand is neergedaald.  Verder leverde het zand veel mooie foto's van avondluchten op, zag Besseling Techniek. In Heerhugowaard kennen ze echter nog extremenere voorbeelden, zoals van een…

JH van der Vossen aan de slag met duurzame pot & tray

Bol op pot trekt plastic jas uit

Tholen - Sinds enige tijd stuurt bollenkweker JH van der Vossen uit Zilk een deel van het assortiment uit in de nieuwe Eco clicktray van Van Tuijl. Bovendien worden de bollen geteeld in duurzame, biologisch afbreekbare potten van natuurlijke materialen, welke de consument gewoon in de GFT bak kan gooien. “Natuurlijk is dat wat…

Studente HAS onderzoekt optimalisatie spuittechnieken gewasbescherming

In de periode februari tot juli voert studente Shannon Roosenburg een onderzoekstage uit bij team Plantgezondheid binnen Glastuinbouw Nederland. Shannon studeert Toegepaste Biologie aan de HAS Hogeschool te ’s-Hertogenbosch en zit momenteel in haar derde jaar.  Het onderzoek richt zich op optimalisatie en…

"Informatie over biociden in land- en tuinbouw onvoldoende beschikbaar"

De digitale beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie rondom biociden in de Nederlandse voedselketen is onvoldoende. Die conclusie trekt de stichting…

terugblik 7de KennisDag Substraat

Op weg naar circulariteit in substraatteelt

Na zes live bijeenkomsten is op 4 februari jl. de 7e KennisDag Substraat online georganiseerd. Een heel andere benadering, met minder gelegenheid tot netwerken, meer luisteren en vragen in de chatline, korte presentaties met een heldere boodschap. Er waren meer dan 100 deelnemers. Het thema van deze editie…

Teelt van luzerne draagt bij aan klimaatdoelstelling

De teelt van luzerne kan een belangrijke rol spelen in het Europese landbouwbeleid, zo blijkt uit een rapport van CLM Onderzoek en Advies. Luzerne draagt bij aan de realisatie…

Zonnepanelen op waterbassin of bedrijfsruimte?

Bij glastuinbouwbedrijven en in de maatschappij is veel aandacht voor energiebesparing en -verduurzaming. Er zijn ook veel initiatieven op dat gebied. Een van de mogelijkheden is het plaatsen van zonnepanelen op een bedrijfsruimte en/of waterbassin. Teeltbedrijven kunnen daar met SDE+-subsidie zelf in…

Temperatuurintegratie om piekverbruik en kosten te drukken

Een van de aspecten van Het Nieuwe Telen is het reduceren van pieken in het energieverbruik. Die kunnen ontstaan als er op donkere winterdagen veel wind staat en er verwarmd…

‘Not in my backyard’

69% Nederlanders wil geen windmolen in de buurt

Bijna de helft van de Nederlanders heeft er bezwaar tegen om vlakbij een windmolen te wonen. Nog eens 21% zegt dit liever niet te willen. Het grootste bezwaar tegen windmolens is de vrees voor overlast. Toch zou een vijfde van de Nederlanders die niet in de buurt van een windmolen wil wonen, dit wél…

Tijdelijk EU-invoerverbod voor waardplanten Xylella fastidiosa

De NVWA maakte bekend dat er een tijdelijk invoerverbod gaat gelden voor waardplanten van Xylella fastidiosa uit vijf landen omdat die landen geen duidelijke verklaring hebben afgegeven richting de Europese Commissie over de status van Xylella fastidiosa in hun land. EU-noodmaatregelen Xylella…

CBS over stikstof: "Het blijft een ingewikkelde afweging tussen natuur en economie"

Hoeveel stikstof stoot Nederland uit, waar komt deze vandaan en waarom is die uitstoot een probleem? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen legt het uit in deze video.

Reinigingsmiddelen mogen niet in gietwater terecht komen

Bij recirculatie kunnen reinigings- en ontsmettingsmiddelen ophopen in het watersysteem. Uit eerste testen met de zogenaamde fytotox-kit blijkt dat reinigingsmiddelen tot…

Veel meelifters bij import van uitheemse sierplanten

Uitheemse sierplanten kunnen verwilderen en hebben soms schadelijke effecten op de natuur. Met de invoer van deze planten worden onbedoeld ook andere soorten in ons land…

Sam Hogervorst, Greenspark

Rooskleurige toekomst zonnepanelen rozenkwekerij Kenia

Hoe kan zonne-energie het best worden toegepast op kwekerijen en Kenia? Deze zomer hoopt Sam Hogervorst van Greenspark het antwoord te hebben. Hij is gestart met een proef op een rozenkwekerij, alwaar hij de voor- en nadelen van vier verschillende opstellingen - op land, op de schuur, op de kas en op…

'Als de bossen sterven dan sterft de aarde'

Door groeiende belangstelling schonere landbouw tijd voor tweede druk

Onlangs hebben we in Zembla weer kunnen zien wat chemie met bodem en landschap doet. De uitzending was uit het hart gegrepen van Gerard Jannink, auteur van het boek Als de bossen sterven dan sterft de aarde. Mede door de groeiende belangstelling voor schoner telen en biologische landbouw is het nu tijd…

Juist daarom glastuinbouw

Buiten is het koud, binnen zit het gewas er warmpjes bij. Of andersom: buiten is het té warm, binnen in de kas aangenamer. Twee redenen, in verschillende klimaten, om een kas te bouwen. Teler Cristobal Alvarado deelt op LinkedIn vanuit Canada een filmpje om het te laten zien.

Van Oost Media / RTV Drenthe

Sneeuw gaat tuinbouw niet in koude kleren zitten

Tholen - De combi sneeuw, vorst en harde wind leidt tot schuivend sneeuw en plaatselijke ophoping op het kasdek. Hierdoor kan de druk plaatselijk zo groot worden, dat instorting dreigt. In enkele gevallen, zo hebben we gezien, leidde dit tot een soort domino-effect, waarbij de ene kap de volgende…

Sierteeltketen is een belangrijke introductieroute van uitheemse planten

De sierteeltketen is een belangrijke introductieroute van uitheemse planten. Verschillende uitheemse sierplanten verwilderen en vestigen zich in ons land buiten tuinen. Een deel van deze verwilderde sierplanten is (potentieel) invasief en kan de biodiversiteit nadelig beïnvloeden. Waterteunisbloem in een…

Vorst op komst: Dekwasser voorbereiden

Koning Willem-Alexander zal ongetwijfeld geïntrigeerd zijn door de vernuftige, blinkende Roofmaster dekwasser, maar nee, dat is helaas niet wat bedoeld wordt met bovenstaande…  Met meer dan 30 jaar ervaring en richting de 1000 installaties wereldwijd, weten ze bij Besseling Techniek wel hoe en wat. Jaarrond…

"Stook de sneeuw direct af"

Het KNMI verwacht komende week winters weer en ook België en Duitsland mogen op sneeuw rekenen. Veel sneeuw en strenge vorst kunnen leiden tot verstoringen of schade op agrarische bedrijven. Zo kunnen kassen maar een beperkte hoeveelheid sneeuw dragen. En storingen aan warmtewisselaars kunnen o.a. in land- en tuinbouw er toe…

Nederlandse ondernemers krijgen meer voor hun duurzame energie

LTO Bedrijven en NLgroen slaan handen ineen

LTO Bedrijven en Waltmans voegden per 1 januari jl. de handelsplatformen NLgroen, MEGAwind en Energie van Boeren samen binnen NLgroen BV. Ruim 2.000 producenten van zonne-energie, windenergie en energie uit biomassa verwaarden via NLgroen BV hun groencertificaten. Veel Nederlandse ondernemers, met name…

Twaalf demonstratieprojecten voor duurzame landbouw goedgekeurd

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling trekt Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw, bijna 1,2 miljoen euro uit voor de uitvoering van twaalf…

"Mínder energie is iets heel anders dan dúúrzame energie"

Vanuit ECW Energy volgt Robert Kielstra duurzame energie-ontwikkelingen op de voet. “We zien potentie in aardwarmte en opslag van warmte in de grond. Daarnaast zou bio-energie…


Twitter Rss

© BPnieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven