Klimaat

Bloemenberm Aalsmeer zaait uit

De overhandiging door Deborah Post van Honey Highway van 40 Honey Highway displays voor de entrees van de bedrijven op VBA Zuid in Aalsmeer en bij bedrijven op Trade Parc Westland geeft alle medewerkers en bezoekers de kans om biologische wilde bloemen voor thuis in de tuin te zaaien. Niet alleen de zaden slaan aan maar ook het…

Deelnemers energieconvenanten realiseren 12.6 PJ energiebesparing

In 2018 namen 1.045 Nederlandse bedrijven deel aan de 2 energieconvenanten. De MEE-sectoren realiseerden 7,4 PJ energie-efficiëntie in hun procesketens en binnenlandse productieketens, de MJA3-sectoren 5,2 PJ. Deze besparingen komen overeen met het jaarlijkse energieverbruik van ruim 209.000 huishoudens.…

uitkomst voor driekwart van de bouwprojecten

PFAS norm verhoogd van 0,1 mg naar 0,8 mg

De PFAS norm is verhoogd van 0,1 mg naar 0,8 mg per kilo grond. Naar verluidt kan met die verhoging driekwart van de bouwprojecten, die door het van kracht gaan van de norm gestaakt werd, weer worden hervat. PFAS is een verzamelnaam voor niet-natuurlijke stoffen. Deze zijn in zekere concentraties in het…

Eén miljoen kratten duurzamer versturen

Jaarlijks verscheept Van den Bos ongeveer één miljoen kratten gevuld met leliebollen wereldwijd. De bollen worden in plastic zakken verpakt. Deze kratten worden geleverd door Beekenkamp en samen met Van den Bos heeft men onderzocht wat er op het gebied van duurzaam verpakken kan worden verbeterd. De grootste…

CO2-emissie glastuinbouw sinds 2014 stabiel

De totale CO2-emissie van de glastuinbouw in 2018 is 5,7 Mton. De uitstoot stabiliseert sinds 2014 op dit niveau en ligt 1,1 Mton boven het doel voor 2020 (4,6 Mton) dat in 2017 werd aangescherpt. Sinds 1990 is de CO2 -emissie in de glastuinbouw met 16% gedaald tegen een reductie van 1% voor totaal…

Raad van State: "Klimaatplan kabinet is slechts veelheid van losse maatregelen"

Volgens de afdeling Advisering van de Raad van State is het Concept Klimaatplan van de regering niet voldoende om in 2030 een broeikasgasreductie van 49% te behalen. Het Plan…

Rotterdam gaat voor halvering CO2-uitstoot

Ongeveer de helft minder broeikasgassen in 2030. Zo'n 50 plannen om dat doel te bereiken. Meer dan 100 partijen uit de stad die meedoen. Rotterdam presenteerde afgelopen…

Wie heeft er een herfststorm gemist?

Voor het tweede jaar op rij stevent Nederland af op een herfst zonder een officiële herfststorm. Goed voor de telers die dan geen glas hoeven horen rinkelen. De vorige keer…

Laro Tape presenteert biologisch afbreekbaar plakband

Voor het eerst is er in Nederland biologisch afbreekbaar plakband beschikbaar dat gerecycled kan worden. De duurzame verpakkingstape ‘monta biopack’ wordt op de markt gebracht door Laro Tape uit Ommen. Na gebruik wordt het plakband binnen enkele maanden afgebroken in industriële composteerinstallaties.…

Frank Kempkes (WUR) op Rijnmond

De warmtepomp, 'het kacheltje' van de kas zonder gas

Van het gas af en overstappen op groene stroom. Ook de glastuinbouw staat voor deze opgave. De uitdaging is minder CO2-uitstoot, zuiniger met stroom en hergebruik van water. Kan dat? Frank Kempkes vertelde in het Rijnmond-programma 'Van eigen bodem' hoe de glastuinbouwsector met een warmtepomp, 'het…

Hoofdbrekens voor Gemeente Lingerwaard over biomassacentrale in aanbouw

Een interessante spagaat in Lingerwaard. Er is een biomassacentrale, oftewel een houtverbrandingsoven in aanbouw. Een aantal partijen is daar tegen, maar voelt zich gepasseerd. De aanvraag zou door het college niet langs de raad gestuurd zijn en dus zou de oppositie de kans ontnomen zijn het project…

Gert-Jan Nabuurs over biomassa als energiebron bij BNR Nieuwsradio

Er is veel discussie over het gebruik van biomassa om in de energiebehoefte te voorzien. Volgens onderzoeker Gert-Jan Nabuurs zijn deze discussies vaak ‘giftig’ en erg…

CLO rekent voor

Stikstofoxiden in de lucht afgelopen 30 jaar gehalveerd

De gemiddelde gemeten concentratie van stikstofoxiden (NOx) op regionale stations bedroeg in 2018 18 µg/m³ (uitgedrukt als stikstofdioxide, NO2). In steden kunnen de concentraties oplopen tot 100 µg/m³. ConcentratiesDe gemiddelde gemeten concentratie van stikstofoxiden (NOx= NO [stikstofmonoxide] + NO2…

Nederland rijdt helft meer kilometers dan in 1990

Met Nederlandse motorvoertuigen werd in 2018 de helft meer gereden dan in 1990. Vorig jaar reden personenauto’s, bestelauto’s, zware vrachtvoertuigen en bussen samen 150,6 miljard kilometer, in 1990 was dat nog 102,0 miljard kilometer. Vooral personenauto’s en bestelauto’s legden meer kilometers af. Dat…

2075 klassen planten 1 miljoen bloembollen

Het is weer tijd om bloembollen te planten. Dit najaar leren tienduizenden kinderen, verspreid over Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Canada, hoe en wanneer ze dit moeten doen via een bloembollenpakket van Bulbs4Kids. Jong geleerd is immers oud gedaan.  Miljoen bloembollenDit najaar ontvangen maar liefst…

Veel pesticiden in jonge mezen via honden- en kattenharen

Buxusmotbestrijding waarschijnlijk geen oorzaak van koolmezensterfte

Een studie van CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), laat zien dat de koolmezensterfte in de stad waarschijnlijk niet het gevolg is van de bestrijding van buxusmotrupsen. Wel zijn er 26 verschillende pesticiden aangetroffen in dode jonge mezen,…

Onderzoek GfK:

"Nederlanders maken zich ernstig zorgen om plastic afval"

Meer dan 53% van Europese consumenten noemt plastic afval als een van hun drie grootste milieuzorgen. Daarmee staat plastic helemaal bovenaan de agenda. Op nummer twee staat klimaatverandering, door 44% in de top 3 geplaatst. Desgevraagd noemt 23% van de Europeanen plastic afval zelfs de allergrootste…

op die manier kans voor projecten met vergunningsvertraging

Extra openstellingsronde SDE+ voorjaar 2020

Er komt begin 2020 een extra ronde van de subsidieregeling Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Hiervoor wordt budget gebruikt dat in 2019 overblijft, zo blijkt uit…

Circular Plastics presenteert 100% gerecycled folie

Tholen - Het laatste woord over het meest duurzame verpakkingsmateriaal is nog niet gesproken, maar bij Circular weten ze het zeker. Mits daadwerkelijk gerecycled, overtroeft plastic de gangbare alternatieven. “Wanneer plastic afval niet in de natuur en de oceaan terecht komt, dan is een plastic tas een…

dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt:

“Waterkwaliteit kunnen we alleen samen verbeteren"

De tuinbouw is al zeer actief in het inzetten op een duurzaam watergebruik via onder meer de WaterAmbitie, maar er moet nog meer gebeuren, vindt dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt…

conclusie rapport DNV GL

"Biomassacentrales stoten meer CO2 uit dan steenkoolcentrales"

Biomassacentrales - in de praktijk bijna altijd houtstook - stoten vaak meer CO2 uit dan kolencentrales. Dat blijkt uit dit rapport van adviesbureau DNV GL, gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en door de media de afgelopen dagen gretig gedeeld. Het gaat daarbij m.n.…

Last onder dwangsom voor geothermiebedrijf Californië Lipzig Gielen

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Californië Lipzig Gielen (CLG) nabij Venlo een last onder dwangsom opgelegd omdat zij afvalwater en verontreinigd slib, dat CLG in 2016 heeft…

Cameleon Orchids presenteert nieuwe duurzame verpakkingslijn

Logico presenteert op de FloraHolland Trade Fair een nieuwe duurzame lijn: Cameleon Orchids ‘Because we care’. Door dit nieuwe ‘Because we care’-concept draagt Logico haar steentje bij aan een gezonde(re) en duurzame wereld. Cameleon Orchids ‘Because we care’Enige tijd geleden presenteerde de kweker al een…

vooral in het West-Nederland volle bassins

Oktober veel natter dan normaal

De regen kwam begin oktober met bakken uit de lucht en dus zagen telers hun bassins volstromen en sommigen ook tijdelijk deels weer leegstromen conform de Rainlevelr-afspraken. Vervolgens was de…

Yme Pasma, RF

Naar minder plastic afval in de sierteeltketen

Samen met 85 andere toonaangevende bedrijven en organisaties ondertekende Royal FloraHolland eerder al het Plastic Pact NL. In het relatieblad Grow vertelt Yme Pasma (COO) hoe naar zijn idee de sierteeltsector zou moeten kunnen verduurzamen met transport- en productverpakkingen. Dit artikel is hier te…

en wil in 2030 zelf helft minder CO2 uitstoten

Syngenta steekt 2 miljard dollar in innovatie en verduurzaming

Syngenta heeft gisteren aangekondigd dat het in de loop van de komende vijf jaar twee miljard dollar zal uittrekken om telers te helpen zich voor te bereiden op de toenemende…

Den Haag krijgt vandaag brandbrief over verhoging stroomtarief op de mat

De glastuinbouw is in het geweer gekomen tegen het Haagse voornemen om het stroomtarief voor middelgrote verbruikers vanaf volgend jaar flink te verhogen. Volgens Sjaak van…

Zwolle plant 60.000 bloembollen om biodiversiteit te vergroten

Afgelopen week is ROVA gestart met het planten van ruim 60.000 bloembollen om de biodiversiteit in de stad te vergroten. Op vier plekken zal ROVA de komende tijd wilde narcissen, krokussen en botanische narcissen poten. Wethouder William Dogger stopt op woensdag 16 oktober de eerste krokussen in de…

Groen Brancheplan overhandigd aan Tweede Kamerleden

Op donderdag 17 oktober heeft Tuinbranche Nederland het nieuwe Groen Brancheplan overhandigd aan Tweede Kamerleden van de VVD en de ChristenUnie. Hierin worden de vervolgstappen genoemd die men samen met de leden neemt voor een groene, gezonde leefomgeving voor mens en dier. Carla Dik-Faber, lid van de…

Provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen euro in zonne-energie

Provincie Noord-Holland steekt € 4,5 miljoen in zonne-energie(18 oktober 2019). De provincie Noord-Holland investeert € 4,5 miljoen in zonne-energieprojecten. Dit geld wordt in de eerste plaats gebruikt om meer zonne-energie op daken, parkeervoorzieningen en bedrijventerreinen mogelijk te maken.…

Peter Leendertse, CLM

"Afvoer restanten middelen moet standaard goed geregeld zijn"

Met de actie ‘Bezem door de middelenkast’ werden in grote delen van het land duizenden kilo’s restanten van gewasbeschermingsmiddelen opgehaald en verantwoord afgevoerd. Peter Leendertse van het CLM is blij met dit resultaat, maar nog liever zou hij zien dat er een functionerend landelijk systeem was…

DOEN Participaties en VP Capital investeren in Vibers

Kapitaalinjectie van 1 miljoen euro voor ontwikkelen bioplastic uit Olifantsgras

DOEN Participaties en VP Capital investeren samen 1 miljoen euro in Vibers. Dat is een bedrijf dat materialen maakt van Olifantsgras. Met de investering gaat Vibers een volgende generatie duurzame materialen ontwikkelen zoals bioplastic, bio-beton, papier en karton. Producten die al worden gemaakt van…

Toekomstige ontwikkeling van Ultradiepe Geothermie In NL tegen het licht

De toekomstige ontwikkeling van Ultradiepe Geothermie (UDG) in Nederland wordt de komende jaren onderzocht in de Green Deal UDG. Er zijn inmiddels vijf onderzoeken afgerond over de diepe ondergrond en in zes UDG-consortia in Nederland is meer (onderzoeks)ervaring opgedaan. Op 1 oktober 2019 was het…

rapport WUR

In 2016 werd 675.000 kg glyfosaat gespoten

Tussen 2011 en 2016 gebruikte gemiddeld iets minder dan 60% van alle land- en tuinbouwbedrijven glyfosaat. Met 95% is het gebruik van glyfosaat op de bloembollenbedrijven het hoogst. In 2016 werd een geschatte hoeveelheid van 675.000 kg glyfosaat gebruikt. Dat zijn de belangrijkste resultaten uit een…

Vergroening van steden: van wetenschappelijk inzicht naar praktijk

Steden vergroenen? Makkelijker gezegd dan gedaan! Dr. Wiebke Klemm deed onderzoek naar de groene, klimaatbestendige inrichting van steden. In een interview met De Groene Stad vertelt zij hoe we een brug kunnen slaan tussen wetenschappelijke inzichten en de praktijk van vergroening. Hoe zorgen we ervoor…

Merijn de Jong, IPO:

"Provincies moeten meer doen om de waterkwaliteit te verbeteren"

Zorg voor een coherenter en consistenter toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen en doorbreek de beleidsverkokering bij opkomende stoffen. Dat zijn twee belangrijke punten voor de provincies in verband met de bestuurlijke afspraken over waterkwaliteit. De provincies verenigd in het…

onderzoek Deloitte

"Nederlandse tuin kan drie keer groener"

De Nederlandse particulierentuin bestaat voor 36 procent uit vegetatie en is dus voor iets meer dan een derde ‘groen’. Het aantal m² dat nog bedekt kan worden met groen in een gebied, noemen we het vergroeningspotentieel. Voor heel Nederland komt dit vergroeningspotentieel neer op 1.4 miljard m², oftewel…

Greenpeace spreekt supermarkten aan op meerprijs PlanetProof

“Duurzaam telen is een verantwoordelijkheid voor de hele keten. Alle schakels moeten dan ook bijdragen in de kosten daarvan”, stelt Herman van Bekkem, campagneleider Landbouw…

Biologisch afbreekbaar sachet genomineerd voor Greenovation Award

Onlangs heeft Chrysal een nieuw sachet geïntroduceerd, de Compostable sachet. Dit sachet is biologisch afbreekbaar in maar liefst 12 weken, dezelfde tijd als een bananenschil. Daarmee wil het bedrijf het verschil maken bij de consument in de keuken, maar ook binnen de branche is de introductie niet…

Nieuwe ecologische zone geopend

Honderdland krijgt stukje groen

Wethouders Cobie Gardien en Leen Snijders (gemeente Westland), hoogheemraad Marcel Belt (Hoogheemraadschap van Delfland) en Eric in ’t Veld (projectdirecteur Honderdland Ontwikkelings Combinatie) hebben op 9 oktober de eerste boom geplant in de natte ecologische zone in Honderdland. Dit nieuwe stukje natuur, op de rand van…

terugblik geasbeschermingsdag Demokwekerij Westland

Volop aandacht voor groene gewasbescherming in World Horti Center

Op 3 en 8 oktober organiseerde Demokwekerij Westland de gewasbeschermingsdagen. Met de continue veranderende regelgeving rondom gewasbescherming is het belangrijk voor adviseurs en kwekers om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rond dit thema. Ruim 230 kwekers en 100…

FloraHolland stuurt Minister van Infrastructuur brief na Kamervragen over gebruik plastic verpakkingen

Naar aanleiding van Kamervragen eerder dit jaar heeft Royal FloraHolland een brief aan de minister van Infrastructuur, mevrouw Van Veldhoven geschreven. Daarin gaat de coöperatie in op de duurzaamheidsdoelstellingen en het beleid m.b.t. plastic verpakkingen. Gisteren werd deze gepubliceerd op de website…

Peter Bontekoe (Salixkwekerij Bontekoe) verder zonder gasaansluiting

“Duurzaamheid is voor mij een uit de hand gelopen hobby”

Tholen - Sinds afgelopen zomer is Salixkwekerij Bontekoe uit Boskoop energieneutraal. De gasaansluitingen bij de kweker zijn afgesloten en de zonnepanelen waarin werd geïnvesteerd, leveren inmiddels meer energie op dan de kweker gebruikt. “Met onze acht hectare CO2-slurpers en fijnstofafvangers zijn we…


© BPnieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven