76 (!) cent de kuub

"Doe geen paniekaankopen voor de winter met huidige energiegekte"

Een historische en hysterische energiehandelsweek, zo vatten de specialisten van AgroEnergy het samen. Kortstondig werd deze week op woensdag overdag een piek van 76 (!)…

Meld je bij economische schade door hinder Haringvlietbrug

TLN roept leden op zich te melden als zij veel omzetverlies verwachten te lijden en/of extra kosten maken door de verkeershinder op de Haringvlietbrug. Zij komen wellicht in…

Verplichte fytosanitaire certificaten voor export van snijbloemen VK uitgesteld

Het Verenigd Koninkrijk heeft wederom bekendgemaakt dat er uitstel komt van de verplichting van fytosanitaire certificaten bij export van snijbloemen en groenten / fruit naar…

"Let op welke gegevens je stuurt"

Noord-Brabantse glastuinbouwbedrijven gecontroleerd op stikstofuitstoot

Veel glastuinbouwbedrijven stoten stikstof uit in de vorm van NOx. Een aantal glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant worden gecontroleerd op stikstofuitstoot door de…

Telers Trias Westland tijdelijk aanwezen op andere warmtebronnen

Het onderzoek naar de korte brand bij aardwarmteproject Trias Westland van vrijdag 10 september moet nog worden afgerond. Vooruitlopend op de afronding van het onderzoek is…

Transportsector in actie om extra vrachtwagenchauffeurs te werven

Er is een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs in Nederland. In de komende jaren heeft de sector behoefte aan de instroom van ruim 7.000 chauffeurs per jaar. Een belangrijke…

23 september informatieavond SolarNRG

"AGF’ers en tuinders die zonnestroom overwegen: wees op tijd want dit jaar is er maar één SDE-ronde"

Tholen - 1.600 zonnepanelen bij SK Roses, 4.000 panelen bij Optiflor en meer dan 23.000 panelen bij Hines Fresh Park Venlo; de aanvragen van AGF- en tuinbouwondernemers zijn bij SolarNRG uit Poeldijk niet uit de lucht. "En dat is niet gek. Met zonnestroom heb je in vijftien jaar twee keer je investering…

LTO-oproep aan gemeenten: "Maak werk van wonen"

Niet alleen starters hebben grote moeite met het vinden van geschikte woonruimte, ook de beschikbaarheid van goede huisvesting voor internationale werknemers is een groot…

Tienpuntenplan goed agrarisch werkgeverschap is geen 'afvinklijstje'

Met het Tienpuntenplan voor internationale werknemers wil LTO Nederland goed werkgeverschap in de agrarische sector blijvend bevorderen. "Dat de agrarische sector nationaal en…

Extra gebouwen voor groei geopend op Brightlands Campus Greenport Venlo

Woensdag 15 september openden gedeputeerde Satijn van de provincie Limburg en burgemeester Scholten van Venlo feestelijk het nieuwe Brighthous en het al eerder dit jaar in gebruik genomen Brightworks, beide op de snelgroeiende Brightlands Campus Greenport Venlo. Aanwas van bedrijven en instellingen op…

"Onzinnige handhaving in Westlands glastuinbouwgebied verder versoepelen"

Het op last van de gemeente verwijderen van bomen, druivenbomen in hobbykasjes, alpaca’s in de wei of groen bij woningen in het Westlandse glastuinbouwgebied om plaats te…

Augustus 2021

Record aantal werkenden in Nederland

In augustus 2021 was 69,5 procent van de 15- tot 75-jarigen in Nederland aan het werk, een nieuw record in arbeidsdeelname. Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal…

Gemeente Hollands-Kroon

Microsoft mag bouw datacenter in Middenmeer starten

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Microsoft toestemming verleend om te starten met de bouw van een datacenter op Het Venster in Middenmeer. Over de bouw was de laatste maanden veel te doen.Op basis van de aangeleverde informatie en vooruitlopend op de definitieve vergunning, die…

Vier jaar geen extra stroom voor nieuwe grootverbruikers in noorden Noord-Holland

Het elektriciteitsnet in twaalf noordelijke gemeenten in Noord-Holland zit vol. Een elektriciteitsverdeelstation vlakbij Alkmaar is de 'boosdoener'. Dat meldt netbeheerder…

ARD

Nederlandse glastuinbouwkenners in Duits tv-journaal

De wereldbevolking groeit snel, en daarmee wordt de vraag naar hoe we in de toekomst op een duurzame manier ons voedsel produceren steeds prangender. Het bracht het Duitse ARD-journaal Tagesschau, erop uit te zoeken welke oplossingen de glastuinbouw te bieden heeft. Glastuinbouwonderzoeker Jouke Campen…

Twee workshops over voorkomen schade door hackers bij tuinbouwbedrijven

Het digitaliseren van bedrijfsprocessen heeft een keerzijde: data en software kunnen gehackt worden. Daarom organiseren Greenport West-Holland, de gemeente Westland en MKB…

CBS vergelijkt 2e kwartaal 2021 met 2020

Telers belichten meer door slecht weer, CO2-uitstoot stijgt

De Nederlandse land- en tuinbouw stootte in het tweede kwartaal van 2021 1,8 megaton CO2 uit. Dat is meer dan in 2020 en in 2019, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het statistiekbureau geeft zelf ook een verklaring: kouder en minder zonnig weer maakte extra belichten in kassen nodig. De glastuinbouw…

Onderzoek werknemerstevredenheid internationale werknemers van start

Donderdag 9 september hebben alle bedrijfsleden van Glastuinbouw Nederland een uitnodiging ontvangen voor een enquête die gericht is aan alle internationale werknemers in de…

Uitstel Britse importregels

Het VK stelt de invoering van volledige grenscontroles op goederen uit de EU opnieuw uit. Volgens de Britten zorgen de administratieve rompslomp en de nieuwe immigratieregels ervoor dat problemen in…

Google Streetview

Ombouwen tuinderwoning helpt starters

Steeds meer oude panden in Westland worden opgekocht en getransformeerd tot appartementencomplex. Zo ook tuinderswoningen, zo ontdekte de WOS bij een bezoek aan een oude,…

Aardwarmtewinning Trias Westland ligt stil na bovengrondse leidingbreuk

De winningsactiviteiten op de aardwarmtelocatie van Trias Westland aan de Lange Broekweg in Naaldwijk liggen al sinds het afgelopen weekeinde helemaal stil. Dat schrijft de…

"Stijgende energieprijzen onderstrepen belang energietransitie"

De energieprijzen rijzen de pan uit. Dagelijks worden records gebroken. Het zal inmiddels niemand meer ontgaan zijn. De elektriciteitsprijs stijgt door een stijgende…

ACM biedt netwerkbedrijven duidelijkheid over alternatieve energiedragers

Waterstof en andere alternatieve energiedragers zoals biogas, warmte en koude zullen in de toekomst een belangrijkere rol gaan spelen in de energievoorziening. Om de markten…

RTI Blockchain

"Kratten en pallets registreren kan vanaf nu zonder gezeur"

Emballage kost elke organisatie in de gehele keten veel tijd, geld en frustratie. Het is vaak een grote onbeheerste kostenpost voor organisaties, maar we kunnen niet zonder. Milou Klooster en Yves du Bois vonden dat hier iets aan gedaan moest worden en hebben de daad bij het woord gevoegd. Inmiddels…

Dreamstime

Winnaars fotowedstrijd serres Antwerpen bekend

Deze zomer was de Provincie Antwerpen op zoek naar mooie foto's van Antwerpse serres. Inmiddels zijn de vier prijswinnaars bekend, zo deelt Colette De Smet, adviseur…

Europa stemt in met langer kwekersrecht bloembollen, asperges en houtige gewassen

641 Europarlementariërs hebben op 13 september ingestemd met het voorstel om de Europese kwekersrechtbescherming voor bloembollen, asperges en houtige gewassen met vijf jaar…

Uitbreiding certificaat- en inspectieplicht bij import plantaardige producten per 1 november 2021

Voor opplant bestemde groenteplanten (sla, andijvie, rodekool, bloemkool) aangeplant in substraat zijn vanaf 1 november 2021 certificaat- en inspectieplichtig bij import.  Door…

Meer verzuim en 55+'ers, minder jongeren in glastuinbouw

Het aandeel werknemers van 55 jaar en ouder blijft toenemen, onder meer in de glastuinbouw. Dit blijkt uit de factsheets over veilig, gezond en vitaal werken in de agrarische en groene sectoren die Stigas heeft geactualiseerd. Tegenover de stijging van het aantal 55+ers op de loonlijst valt een daling…

Arbeidsmigrant gaat voor distributiecentra want die betalen beter

Distributiecentra vormen de grootste concurrent van de tuinbouw als het gaat om de gunst van de arbeidsmigrant. Dat geldt m.n. voor het zuidelijk deel van de Randstad, oftewel Westland en Bleiswijk en omgeving. Al het online bestellen & bezorgen werkt de verblokkedozing van wederom m.n. de Randstad sterk…

Meetprotocol testen zuiveringsrendement zuiveringsinstallaties glastuinbouw gewijzigd

De ministeriële regeling bij het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarin het ‘Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw’ is aangewezen als testmethode voor het vaststellen van het zuiveringsrendement, is gewijzigd en op 1 augustus 2021 in werking…

Kas Topics: Uitdagingen op de arbeidsmarkt en de kracht van innovatieprogramma’s

In deze eerste KasTopics na het zomerreces gaat voorzitter Adri Bom-Lemstra in op de uitdagingen op de arbeidsmarkt en bespreekt zij de kracht van de innovatieprogramma’s van Glastuinbouw Nederland. Verder aandacht voor de start van het cursusseizoen van Kas als Energiebron. Bekijk hier alle edities van KasTopics.

Gekkenhuis op energiemarkt houdt aan

Het blijft prijsrecords regenen op de energiemarkt. In de afgelopen week zagen specialisten van AgroEnergy bijna dagelijks dat de net gevestigde prijsrecords een dag later…

In één keer btw-aangifte doen over webshopverkopen in EU

Webshopondernemers die in de tweede helft van 2021 meer dan  10.000 euro verkopen aan particulieren in EU-landen buiten Nederland, moeten altijd de btw-tarieven van het land van…

Europa keurt GLB-akkoord goed, nieuw beleid gaat 2023 in

Donderdag 9 september heeft de landbouwcommissie van het Europees Parlement het akkoord dat vlak voor de zomer bereikt was over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor…

Xylella-beperkingen opgeheven na afronding NVWA-inspectie

Na een melding van Portugal dat rozemarijnplanten uit een met Xylella fastidiosa besmette partij aan twee Nederlandse bedrijven waren geleverd, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inspecties en tracering uitgevoerd. Op dit moment zijn van deze partij geen planten meer in Nederland en…

Seed Valley ziet groeiend tekort aan mbo-personeel in zaadsector

Stichting Seed Valley deed een onderzoek naar het aantal vacatures bij zaadbedrijven en het aanbod voor specifieke functies. Het blijkt dat bij enkele functies slechts de helft van het aantal leerlingen bezig is met een opleiding op het aantal vacatures dat er openstaat. Seed Valley verwacht dat de…

Bezem door de middelenkast Overijssel van start

Deelnemers aan Boeren voor Drinkwater, loonwerkers en agrariërs in plantaardige sectoren in Overijssel kunnen van september tot en met december 2021 kosteloos en anoniem…

Europese MKB-bedrijven: 7 tot 15% kans op faillissement

Wat gebeurt er met het Europese MKB als de staatssteun wegvalt? Volgens onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes kan 7 tot 15% van de MKB-bedrijven de komende vier jaar in de problemen komen doordat ze niet meer kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Johan Geeroms, Risk Director bij Euler…

Subsidie voor verplaatsing glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland beschikbaar

De Provincie Noord-Holland stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het verplaatsen van glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland. Daartoe werd eerder dit jaar besloten.…

Accountants en ministerie vinden oplossing vaststelling NOW

De beroepsorganisatie voor accountants (NBA) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een oplossing gevonden voor enkele complexe problemen waar…

Wayland Energy

Aardwarmte-installatie Bergschenhoek komt goed door onderhoudsbeurt

Afgelopen week heeft Wayland Energy groot onderhoud uitgevoerd aan de aardwarmte-installatie aan de Warmoeziersweg in Bergschenhoek. Specialisten van Veegeo hebben de werkzaamheden begeleid. Voor het eerst sinds de start van de warmtelevering in 2018 is hierbij de ESP (bronpomp) naar boven gehaald. Om te…

Grote waterbehoefte glastuinbouw uitdaging bij delen waterberging

Onderzoek in de regio Oostland naar de beschikbaarheid van zoet water heeft geresulteerd in vier mogelijke scenario's en locaties voor hemelwaterberging binnen het huidige…

Zuid-Hollands tuinbouwcluster presenteert digitaliseringsvisie

Door de digitale transformatie zullen nieuwe verdienmodellen ontstaan en kunnen ketenverhoudingen binnen het glastuinbouwcluster flink veranderen. Het is belangrijk dat ondernemers hiervan bewust zijn, en dat ze zich bezinnen op hun toekomstige rol. Daarnaast zou het samenwerkende tuinbouwcluster meer…

Surinaamse president Santokhi bezoekt WUR in Bleiswijk

Gisteren brachten de Surinaamse president Santokhi en zijn minister van Landbouw, Parmanand Sewdien, een bezoek aan de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research in Bleiswijk. De bewindslieden waren vooral benieuwd naar klimaat- en agro-onderzoek van WUR dat relevant is voor hun…

"Niet bij voorbaat ondiepe aardwarmte óók uitsluiten"

Den Haag is voornemens aardwarmtewinning door telers in het project Californië V in de gemeente Horst aan de Maas te weigeren. Dit tot onvrede van de telers,…

Heeft de bedrijfsopvolgingsregeling haar langste tijd gehad?

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een regeling in de Wet Inkomstenbelasting en de Successiewet. De BOR maakt het mogelijk om ondernemingsvermogen en…

Albert Abee trapt voorstelrondje bestuur Greenport West-Holland af

De komende maanden stellen de bestuursleden van Greenport West-Holland zich voor. Albert Abee beet deze zomer het spits af. Albert is wethouder voor de gemeente Westland en heeft binnen het bestuur van Greenport West-Holland de portefeuille Gezondheid & Geluk.

Krappe arbeidsmarkt raakt ook logistiek Royal FloraHolland

De krappe arbeidsmarkt raakt ook Royal FloraHolland en dat leidt tot latere eindtijden. Om de impact van de krapte zo veel als mogelijk beperkt te houden, is er een groot aantal maatregelen en acties uitgezet. Op korte termijn wordt onder andere kantoorpersoneel ingezet op logistieke processen en vindt…

Inwoners Gemeente Westland moeten zorgen voor meer vierkante meters groen

Er komt een hoop 'groen' het Westland uit - in de vorm van komkommers en tomaten, en talloze bloemen en planten - maar al dat glas heeft ook een keerzijde. Gemeente Westland komt daarom met een plan ook tussen de kassen voor wat meer groen te zorgen. Het betreft dan vooral de verschillende dorpskernen,…

7,8 kilometer kabels de grond in bij nieuwbouw Beekenkamp Plants

Plantenkweker Beekenkamp Plants krijgt er in Maasdijk 2,2 hectare kas bij. Royal Brinkman deelt beelden van de bouw. Onder meer op het gebied van elektrotechniek is al het nodige werk verzet. Zo is er in twee dagen tijd maar liefst 7,8 kilometer aan grondkabels getrokken door twee corridors die…

"Groot tekort aan mbo-personeel in zaadsector"

Er is een groot tekort aan mbo-personeel in de zaadsector. Dit blijkt uit cijfers van Stichting Seed Valley, die het aantal mbo-vacatures voor de richting lab analist en plantenteelt naast het aantal afgestudeerden van relevante opleidingen in de regio heeft gelegd. Jaarlijks publiceren de Seed Valley…

Explosieve stijging meldingen uitbuiting arbeidsmigranten in 2020

Het aantal meldingen van arbeidsuitbuiting is het afgelopen jaar enorm toegenomen. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar maakte gisteravond in Nieuwsuur bekend…

ABN AMRO analyseert Wet Arbeidsmarkt in Balans:

"Flexkrachten land- en tuinbouw zwaar getroffen door nieuwe wet"

De Wet Arbeidsmarkt in Balans van 1 januari 2020 maakt vaste arbeidsrelaties meer aantrekkelijk voor werkgevers en flexibele arbeidsrelaties minder. Uit onderzoek van de ABN…

Inbreng telers gevraagd om brijnprobleem op te lossen

In juli 2022 loopt de ontheffing af die het voor telers in Westland mogelijk maakt om brijn in de bodem de lozen. Brijn, een zoutconcentraat, komt vrij bij het geschikt maken…

WUR werkt aan lokale productie waterstofperoxide

Bij Wageningen Food & Biobased Research wordt momenteel een nieuw proces ontwikkeld om op een duurzame wijze lokaal waterstofperoxide te produceren zonder gebruikmaking van chemicaliën. Deze waterstofperoxide kan ingezet worden voor desinfectie of oxidatiedoeleinden bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen-…

Aansluiten vijf Westlandse bedrijventerrein op glasvezel gestart

Afgelopen vrijdag is officieel het startschot gegeven voor het aansluiten van vijf Westlandse bedrijventerrein op het glasvezelnetwerk. De start vond plaats op Teylingen in 's-Gravenzande. De WOS was erbij.Ook Leehove in De Lier, De Planeten in Poeldijk, Vlotlaan in Monster en Honderdland in Maasdijk…

Augustus-update KVK

Meer startende dienstverleners dan startende telers in land- en tuinbouw

In augustus waren er relatief weinig starters in het Nederlandse bedrijfsleven, in totaal 17.258. Vooral het achterblijven van de landbouw en groothandel valt op. Dit blijkt uit het Kamer van Koophandel Trendrapport Bedrijfsleven over augustus 2021. De zomer is altijd een luwe periode, maar ook…

Piekprijzen regelvermogen door gebrek aan aanbieders

Om het Nederlandse elektriciteitsnet in balans te houden passen netbeheerders verschillende technieken toe. Telers in de glastuinbouw helpen daarbij, maar er zijn nog veel bedrijven nodig, zo deelt Enova in een update op LinkedIn over hoge prijzen voor regelvermogen.  Regelvermogen is namelijk een van de technieken…

RDW roept eigenaren (land)bouwvoertuigen op om snel te registreren

De RDW roept eigenaren op om snel hun (land)bouwmachines, rijdende werktuigen en getrokken materieel te registreren. Vanwege de achterlopende cijfers verwacht de RDW dat…

Beëindiging arbeidscontract, waar maken partijen aanspraak op?

De werkgever kan een arbeidscontract niet zomaar opzeggen als de werknemer hier niet mee instemt. Wel kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen door opzegging via een…

België: 55 miljoen euro uit het Vlaamse herstelplan voor landbouw

'Vlaamse Veerkracht’, dat is de titel van het Vlaamse investeringsplan voor de komende jaren om de coronapandemie economisch en maatschappelijk te boven te komen. Het totale…

Rechter geeft ministerie gelijk: 'manipuleren' SDE-regels door telers mag niet

Tholen - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft telers die biomassa-installaties wil bouwen met SDE-subsidie terecht geen ontheffing gegeven voor het bouwen van…

Servitization van installaties: Bedrijfszekerheid van apparatuur in de kas

Tholen - Het uitgangspunt van servitization is dat service en onderhoud niet langer als kostenpost worden gezien. Het is een extra verdienmodel voor de teler. Het draait allemaal om bedrijfszekerheid. Installateurs leveren niet alleen meer hun apparatuur, maar ook bedrijfszekerheid. En dat komt de teelt…

Laatste rondje subsidie voor opleiden personeel

Op 1 september is het laatste tijdvak van de SLIM-subsidie voor 2021 geopend. Tot en met 30 september is het mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen als mkb-ondernemer. De SLIM-subsidie maakt het voor ondernemers mogelijk de kennis en vaardigheden van hun werknemers verder te ontwikkelen. Meer informatie…

Staatssecretaris: "Eindheffing over gratis gezonde bedrijfslunch is geen strafheffing"

De gratis gezonde bedrijfslunch die Koppert Cress aan haar personeel aanbiedt, mag niet. Dat heeft de rechter deze zomer geoordeeld. De rechter noemt het 'verkapt loon'.  De zaak, die…

Vierde onderhandelingsronde cao Royal FloraHolland

Op vrijdag 27 augustus heeft de vakbondsdelegatie namens de leden van CNV Vakmensen en FNV de 4e onderhandelingsronde met RFH gestart. Tijdens de 3e ronde van 15 juli heeft men namens de leden een duidelijke boodschap neergelegd op de tafel van de directie. Namelijk dat de nullijn, de versoberingen en…

Dreamstime

Schouten geeft inzicht in LNV Digitaliseringsvisie

Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een LNV Digitaliseringsvisie. In hoofdlijnen zet zij daarin uit wat de kansen,…

Krappe gasmarkt verwacht

De gasprijzen zijn hoog momenteel. Op diverse plaatsen wordt onderhoud gepleegd en dat is te merken aan de prijzen. De gasmarkt blijft naar verwachting zeer krap de komende maanden en het huidige…

Subsidie verkrijgbaar voor langer werken én eerder met pensioen

Met ingang van 1 september 2021 is het mogelijk met subsidie een sectoranalyse uit te laten voeren om in aanmerking te komen voor de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en…

Waarom de Nederlandse glastuinbouw naar Kentucky moet komen:

"Als deze sector op gang komt, hebben we het over miljarden"

Sinds juni 2020 is er al een Nederlands-Amerikaans consortium. Zeventien Amerikaanse en Nederlands (glastuinbouw)partijen zetten destijds hun handtekening onder het door door NLWorks vormgegeven initiatief. Het doel is de tuinbouw in de Amerikaanse staat Kentucky te laten groeien. Als Amerikaans…

Fonds Groen-Direkt voor groen onderwijs

De Groen-Direkt Najaarsbeurs op 25 en 26 augustus - 25e editie - was de aftrap van het nieuwe Green Education Fund. Met dit initiatief gaat marktplaats zich de komende jaren inzetten voor onderwijs in het groen, van basisschool tot universiteit.Middels de verkoop van speciale actiekarren met tuinplanten…

Glas of huizen? Partijen steggelen over nieuwbouwwijk Hoogeland-zuid in Naaldwijk

Als het aan ABB Bouwgroep ligt komen er 450 woningen op een perceel van 14 ha ten zuiden van de wijk Hoogland in Naaldwijk (tussen voetbalvereniging Westlandia en fietsbrug De Snelbinder). De gemeente is echter zo zeker niet; natuurlijk heeft woningbouw prioriteit, en natuurlijk heeft de glastuinbouw dat…

LTO Nederland en Kadaster bekrachtigen wederzijdse samenwerking

Het Kadaster en LTO Nederland bekrachtigen hun wederzijdse samenwerking in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.…

Huub van der Velden nieuwe regiomanager LTO Noord regio West

Huub van der Velden (41) start op 1 september als regiomanager voor LTO Noord regio West. Hij volgt Marijn Vermeulen op, die de positie van manager Ledenzaken bij LTO Noord…

RFH: Geen sancties voor geen digitale milieuregistratie en -certificering tot eind 2022

Royal FloraHolland kiest voor een vernieuwde aanpak voor digitale milieuregistratie en milieucertificering. De nieuwe aanpak is gericht op stimuleren door kwekers te begeleiden en deelname makkelijker te maken in plaats van te werken met sancties in de vorm van boetes en tijdelijke uitsluiting van de…

Wilbert Ammerlaan nieuwe regiocoördinator Noord-Holland bij Glastuinbouw Nederland

Wilbert Ammerlaan (50) is met ingang van 1 september de nieuwe regiocoördinator Noord-Holland bij Glastuinbouw Nederland. Wilbert is geen onbekende in de sector. Hij groeide…

Maatschappelijke coalitie wilbeschikbaar budget naar voren halen voor snellere verduurzaming

Geen subsidie voor particulieren meer voor elektrische auto’s

Mensen die dit jaar een elektrische auto willen kopen of leasen, nieuw of tweedehands, kunnen daar geen subsidie meer voor krijgen. Het budget voor nieuwe auto’s was enkele dagen nadat de subsidie open werd gezet al op, maar nu halverwege 2021 is ook de pot voor tweedehands elektrische auto’s volledig…

Nederlandse overheid stopt TONK, Tozo, NOW en TVL

Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen.…

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q3 2021 van start

Ondernemers kunnen vanaf 31 augustus 8:00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021 aanvragen. Het subsidiepercentage is 100%. Ondernemers kunnen weer kiezen tussen twee referentieperioden: het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020, meldt de RVO. Klik hier voor de video: Goed…

Hein Boon aan de slag voor Responsibly Produced Peat

Per 1 januari 2022 stopt Hein Boon als bestuurder/directeur bij RHP. Hij gaat zich in het nieuwe jaar volledig inzetten voor Responsibly Produced Peat. Marco Zevenhoven blijft…

"Glastuinbouwcomplex" gelijk aan 1% bbp Nederland

De toegevoegde waarde van het glastuinbouwcomplex bedroeg in 2019 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - ongeveer 7,9 mld euro. Dat is 1% van het bruto binnenlands product (bbp). Een klein deel (0,5 mld euro) van de toegevoegde waarde van het glastuinbouwcomplex wordt…

Vertraging verlening TVL Q2

TVL Q2 2021 is 63.000 keer aangevraagd. Helaas duurt het verlenen van de subsidie voor TVL Q2 2021 langer dan de voorgaande periodes, meldt de RVO. Het verlenen van de subsidies voor TVL Q2 2021…

Dreamstime

ZLTO waarschuwt telers voor tv-programma

Brancheorganisatie ZLTO waarschuwt boeren en tuinders voor het RTL tv-programma 'Op de zaak'. Zelf werd ZLTO ook benaderd. Het programma benadert individuele boeren en…

Kenniscentrum water deelt jaarverslag

STOWA, het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland, heeft een jaarverslag over 2020 uitgebracht. Daarin staan de activiteiten…

Yeager Energy

Vier opsporingsvergunningen aardwarmte Zuid-Holland verleend

Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat heeft recent vier opsporingsvergunningen voor aardwarmte in dezelfde regio verleend. Het betreft gebieden die elkaar eerder deels overlapten, maar waar de betrokken partijen uiteindelijk zelf een oplossing voor hebben gevonden. Dat blijkt…

Boeren en tuinders Duin- en Bollenstreek gaan waterkwaliteit verder verbeteren

In de afgelopen jaren heeft de sector een aantal stappen gemaakt waardoor de waterkwaliteit duidelijk is verbeterd. In het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken o.a. leden van KAVB Bloembollenstreek en LTO Duin- en Bollenstreek samen met waterschappen aan schoner en voldoende water en…

Steunregeling vaste kosten land- en tuinbouw langer open

De aanvraagperiode van de Subsidie ongedekte vaste kosten (OVK) is met een maand verlengd. Land- en tuinbouwbedrijven kunnen deze subsidie aanvragen tot en met 30 september…

Trendrapport SBB

Mega-, macro- en microtrends op de arbeidsmarkt uitgelicht

Voor de sector Voedsel, groen en gastvrijheid (VGG) heeft SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) een trendrapport uitgebracht, waarin trends op de arbeidsmarkt worden beschreven op drie niveaus: mega-, macro- en microniveau. Klik hier voor het het rapport.

Nieuwe Cao Tuinzaadbedrijven aangenomen

De leden van de vakorganisaties CNV Vakmensen, De Unie en FNV hebben ingestemd met het bereikte onderhandelingsakkoord tussen Plantum en deze vakorganisaties. Daardoor is er…

Gasprijs reageert op onzekerheid en schiet omhoog

De afgelopen tijd kenmerkte de gasmarkt zich door onzekerheid en flink dalende en ook weer stijgende prijzen. Wat wel al zeker is, is dat de gasvoorraden in Nederland onder de…

Bezwaren buurman tegen bassin teler ongegrond

De Raad van State heeft gisteren meerdere bezwaren van een buurman tegen een bassin van een teler in Hazerswoude-Dorp in hoger beroep ongegrond verklaard. De buurman stelt dat…

Rapport gepresenteerd met internationale kansen voor Nederlandse agri-tech en food-tech start-ups

Nederland heeft vele initiatieven die start-ups en scale-ups internationaal ondersteunen. Speciaal voor Nederlandse agri-tech en food-tech start-ups en scale-ups is er een online overzicht gemaakt van internationale kansen. Dit initiatief heeft als doel om deze kansen te benadrukken, toegankelijk te…

Dreamstime

Minder snelgroeiende bedrijven in uitzendbranche en horeca in 2020

In 2020 is het aantal snelgroeiende bedrijven met bijna 17 procent afgenomen ten opzichte van 2019. In de meeste sectoren is het aantal snelgroeiende bedrijven in 2020…

Frigga:

Nieuwe 4G realtime, wegwerp temperatuurrecorder op de markt

Frigga levert realtime oplossingen voor temperatuurrecording. De realtime temperatuurrecorders van Frigga worden momenteel door klanten op vijf continenten gebruikt. Deze klanten zijn in tal van sectoren actief, zoals de farmaceutische, levensmiddelen-, logistieke en retailsector. Het bedrijf heeft nu…

Minder aanvragen TVL-steun in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2021 hebben veel minder bedrijven een beroep gedaan op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) dan het kwartaal ervoor, meldt Rijksoverheid. Het aantal…

2021 voor VK een jaar van twee uitersten

Waar het in het eerste halfjaar van 2021 het economisch nog niet eens zo slecht ging voor de Britten, ziet het ernaar uit dat de tweede helft verandert in een stormachtige…

Is er wel draagvlak voor verduurzaming?

De Nederlandse sierteelt heeft verreweg het grootste aandeel in de wereldhandel. Het verduurzamen van deze sector vergt samenwerking tussen de verschillende partijen in de keten. Is daar ook draagvlak voor? Dat is de vraag die het Moonshot-project onderzoekt.Een "Moonshot" is een project in een complexe…

Kassenbouwsoftware volgt internationale expansie kassenbouwers

Tholen – Van kleine tropische eilanden tot aan hoog in de bergen: overal kun je tegenwoordig kassen tegenkomen. Voordat de bouwploegen in het vliegtuig stappen of de auto pakken om naar locatie te gaan, is er echter al veel werk verricht. Veelal computerwerk, rekenwerk. Daarvoor gebruiken kassenbouwers…

Nog 5 bezwaarmakers tegen meebetalen aan gezamenlijk glastuinbouwonderzoek

Veruit de meeste Nederlandse glastuinders betalen zonder morren mee aan sectorbreed gewasoverstijgend onderzoek in projecten binnen Kennis in je Kas (KijK). Over 2019 en 2020…

KVK:

"Meeste bedrijven zien zonnige toekomst"

Bedrijven zijn voor het overgrote deel positief als het gaat om de toekomst voor de komende twaalf maanden. Kleinere bedrijven zijn iets minder positief dan grotere bedrijven, meldt de KVK. Ze hebben ook wat meer behoefte aan financiering dan grotere bedrijven. Bedrijven in de verhuur en handel van…

ZLTO: "Zoete grondwatervoorraden door Zeeland zwaar overschat"

De provincie Zeeland schat in dat circa 40% van de gronden geschikt is om zoet water aan te onttrekken. Dat percentage is volgens ZLTO zwaar overschat en ligt dichter bij 20%,…

Overheid zet in op versnelling CO2-afvang industrie met ruimere subsidie

Het Nederlandse kabinet wil op grote schaal praktijktesten gaan doen met het afvangen, opslaan en gebruiken van CO2. Om die testen aantrekkelijker te maken is de…

Economisch Bureau ABN AMRO:

“Zorgen over inflatie onterecht”

Sinds wereldwijd de economieën weer opengaan, lopen mondiaal ook de prijzen van bijvoorbeeld grondstoffen en goederenvervoer flink op. In Nederland kwam de afgelopen maanden de inflatie ook snel terug. Moeten we ons zorgen maken over flink hoge inflatie? Volgens het Economisch Bureau van ABN AMRO is deze opleving van tijdelijke…

“Hightech leveranciers moeten zich bewijzen in China”

De Chinese glastuinbouw is snel in ontwikkeling: investeerders en overheden staan te trappelen om nieuwe bedrijven op te zetten. Dat biedt volop kansen voor Nederlandse toeleveranciers. Maar volgens Sylvia Xu van Signify liggen die kansen niet voor het oprapen, zo vertelt zij in een verhaal van Dutch…

Brexit-coördinator Peter Verbaas (NVWA):

"Stilte bij ondernemers richting Brexit-deadline kan betekenen dat bedrijven goed of niet zijn voorbereid"

Tholen - Per 1 januari 2022 is bij de export naar het VK voor alle planten en plantaardige producten – dus ook voor snijbloemen, groenten en fruit – een fytosanitair certificaat nodig. Peter Verbaas,  Brexit-coördinator van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), maakt graag van de gelegenheid gebruik…

Routekaart moet talent beter aan tuinbouw helpen binden

Glastuinbouw Nederland en Kasgroeit hebben een routekaart ontwikkeld voor het scholen van internationale medewerkers. Doel is dat internationale medewerkers de kans krijgen…

Hoe brandveilig zijn zonnepanelen?

Op die vraag zocht het Algemeen Dagblad antwoord, nadat afgelopen week een dak van een woonhuis vol zonnepanelen in vlammen op ging. Ruud van Herpen, hoogleraar…

Bedrijven kunnen techniek zelf op EIA-lijst 2022 krijgen

Bedrijven hebben nog t/m 1 september de kans hun energiebesparende product of hun duurzame techniek op de Energielijst 2022 te krijgen. Op die lijst staan jaarlijks…

Teler moet gaan betalen voor herinspecties na overtredingen met gewasbescherming

De NVWA gaat op basis van Europese wetgeving retributies in rekening brengen voor herinspecties na overtredingen met gewasbeschermingsmiddelen. Retributies zijn kosten voor keuringen en herinspecties die door de NVWA bij het bedrijfsleven in rekening worden gebracht. Dit gebeurt vanaf 1 september 2021…

Overheidsdienst werkt aan terugtrekking uit mislukte glastuinbouwprojecten

Tholen - Het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), ooit opgericht om onroerende zaaktransacties met o.a. glastuinbouwgrond te verrichten, is zich als gevolg van decentralisatie…

"Goede afzet voor tuinbouwproductie biedt ruimte voor investeringen"

De omzetniveaus voor bijna alle tuinbouwbedrijven liggen duidelijk boven de niveaus van 2019 en ook boven de opgestelde begrotingen. Dat becijferen tuinbouwspecialisten van de…

ACM legt update regels congestiemanagement stroomnet voor

Het Nederlandse elektriciteitsnet staat onder druk. Om daar een mouw aan te passen tot de tijd dat er extra kabels en masten zijn geplaatst, wordt congestiemanagement…

Hoe de kassen naar Dinteloord kwamen en niet naar Moerdijk

Het was in eerste instantie niet per se het plan van de lokale suikerfabriek om bij de vorming van een agrofoodcluster in Dinteloord de samenwerking met glastuinbouw aan te gaan. Hoe het toch zo gelopen is, vertellen Piet Janmaat en Paul Hagens in een serie in BN De Stem ter van 10 jaar Agro Food Cluster…

Subsidies voor langer werken én eerder met pensioen

Het Nederlands kabinet ondersteunt de komende vijf jaar sectoren met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Het doel is mensen gezond en…

Telers geven goede voorbeeld in project wateropvang, wie volgt?

De verwachting van experts is dat er vanwege klimaatverandering alsmaar meer en vooral extremere neerslag gaat vallen. Om die neerslag op te vangen, helpen telers al een tijdje mee aan het project Rainlevelr van het Hoogheemraadschap Delfland. Arno Steekelenburg van Rijk Zwaan en hoogheemraad Manita Koop…

Provincie Noord-Holland

Beroep mogelijk tegen datacenterplannen Agriport

Van 19 augustus tot en met 29 september is beroep mogelijk tegen het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1.’ Het gaat daarbij om de fel bediscussieerde komst van een nieuw datacenter op het bedrijventerrein waar ook veel telers zijn gevestigd in Middenmeer.  Naast het aantekenen van beroep…

Aantal nieuwe webshops groeit hard: veel voeding, maar ook bonsaibomen

Door corona shoppen consumenten massaal online. Het resulteert in een flinke stijging van het aantal webshops in Nederland. Vorig jaar werd al een recordaantal van 13.675 nieuwe webwinkels geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.   In 2021 zet deze trend moeiteloos door. Uit cijfers van BoldData blijkt dat dit…

Akkoord voor winningsplan nieuw aardwarmtedoublet Bergschenhoek

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is akkoord met het winningsplan van Wayland Energy voor een nieuw aardwarmtedoublet in Bergschenhoek. Het project, 'Lansingerland II', werd eerder dit jaar al aangekondigd. Het ontwerp-instemmingsbesluit, waartegen nog zienswijzen ingediend kunnen worden,…

Meer vacatures dan werklozen in tweede kwartaal

Voor het eerst sinds het begin van de meting in 2003 is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van…

"Boeren en tuinders onmisbaar bij reduceren broeikasgasemissies"

Vorige week presenteerde het Intergouvernementele Panel over klimaatverandering (IPCC) een nieuw klimaatrapport over de stand van het klimaat in de wereld. Daaruit blijkt dat het veranderende klimaat veel risico’s met zich meebrengt voor de land- en tuinbouw. Tegelijkertijd maakte de effectbeoordeling…

Jongeren en 55+'ers vaker betrokken bij arbeidsongeval

In 2020 zijn er minder ongevallen gemeld dan in eerdere jaren. Dat deelt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in haar Monitor arbeidsongevallen 2020. De daling…

TVL Q2 deze week nog open, TVL Q3 opent eind augustus

TVL Q2Ondernemers die aanspraak willen maken op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021, moeten uiterlijk aanstaande vrijdag (20 augustus) de aanvraag doen. Wie daarna…

Dreamstime

AI-cursus speerpunt op nieuwe Franse agrarisch privéschool

In september 2021 start in Frankrijk een nieuwe privéschool voor agrarisch onderwijs. Hij werd opgericht met steun van de Franse ondernemer en miljardair Xavier Niel, die…

Japan wil in 2050 fossielvrije kas

Japan heeft zich recent nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen gesteld. Voor de glastuinbouw betekent het dat kassen in 2050 fossielvrij moeten zijn. Verder zet Japan in biologische teelt op een kwart van het totale areaal in 2050 en vermindering van chemische gewasbescherming met 50%. Bekijk hier alle…

"Jongeren zijn aanwinst voor glastuinbouwbedrijven"

Door economische groei en dalende werkloosheid krijgen steeds meer glastuinbouwbedrijven te maken met een tekort aan personeel. Internationale werknemers zijn en blijven essentieel, maar door de coronapandemie is de inzet van deze groep niet langer vanzelfsprekend. Studenten en scholieren springen…

Nico van Melick

Minimaal 65% tegemoetkoming schade voor bedrijven

Schaderegeling waterramp Limburg en Noord-Brabant goed ontvangen

Het Nederlandse kabinet heeft de schaderegeling voor wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant gepresenteerd. Bedrijven die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van o.a. evacuatieschade en teeltplanschade.  Bedrijven betalen maximaal…

Google Streetview

Rondje tuindershuizen Westland

Tegenwoordig is woningbouw gebaseerd op de bouwstijl van de jaren twintig van de vorige eeuw, zo zien zij die er oog voor hebben. Vaak gaat het dan om hele rijtjes met dezelfde huizen. Seriebouw heet dat, leert Chris Batist ons bij de WOS. Hij gaat terug naar de jaren twintig van de vorige eeuw en ontdekt ook seriebouw van…

"Kleine glastuinbouwbedrijven hebben bestaansrecht"

Glastuinbouwbedrijven kleiner dan 1,8 hectare hebben absoluut bestaansrecht in Westland. Dat stelt voorzitter Jacco Vooijs van Glastuinbouw Nederland dit weekend in het AD.…


Twitter Rss

© BPnieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven