Managementinfo

Vrouw met hoger loon is slecht voor relatie

Of u dat nu wil of niet: uw loon heeft invloed op uw relatie. Dat bewijst nieuw onderzoek. Verdient een man minder dan zijn vrouw, dan schatten beiden hun relatie slechter in.…

In de spiegel: Henri de Jong

"Ik zie momenteel veel mooie dingen gebeuren. Innovatie biedt veel kansen. Kijk bijvoorbeeld naar bloemen op water telen. Daar heb je veel minder ruimte voor nodig. Sterker nog wellicht kunnen we dan ook gaan stapelen. Dat biedt mooie kansen voor de sector en de streek. Ik wil deze kansen graag stimuleren én ik vind het…

Provincie Noord-Holland stelt 4 miljoen beschikbaar voor glastuinbouwconcentratie

De provincie Noord-Holland stelt 4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor telers die willen verhuizen naar glastuinbouwgebieden. Door de concentratie van deze bedrijven zijn investeringen in nieuwe infrastructuur, warmtenetten en aardwarmte-installaties mogelijk. Gedeputeerde Jaap Bond (Landbouw): “Een mooi voorbeeld…

Uit het dagboek van Sjaak van der Tak

Afgelopen week heeft Glastuinbouw Nederland enkele voorstellen ingediend bij de Tweede Kamer in Den Haag. Daar, zo benadrukt voorzitter Sjaak van der Tak in een nieuwe video op de website, 'willen we benadrukken dat de industrie en de energiesector meer moeten doen aan de warmtenetten, die voor de…

Voorkom verrassingen door de Brexit

Hoe blijven verse land- en tuinbouwproducten voor de Britse markt ook na de Brexit vers? Samenwerking is van groot belang voor ondernemers uit de Nederlandse agrosector om ervoor te zorgen dat verse producten, zoals tomaten en komkommers, ook ná het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de…

Joost Derks, de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij :

Wat brengt het jaar van het varken?

De kans is groot dat China en de Verenigde Staten een akkoord bereiken voordat de wapenstilstand in de handelsoorlog op 1 maart afloopt. Dat is echter geen garantie voor een…

Aanpak biofilm getest met vijf methoden

"Als je toe wilt naar volledige recirculatie, is oplossing tegen biofilm nodig"

Een biofilm in de leidingen belemmert de doorstroom en is een broedplaats voor ziekten. Hoe krijg je ‘m weg en hoe voorkom je de vorming? Het project ‘Beheersen biofilm in…

Leden Programmaraad Kennis In Je Kas geïnstalleerd

Dinsdag 5 februari zijn de negen leden van Programmaraad Kennis In Je Kas (KIJK) geïnstalleerd. Deze negen leden van de Programmaraad vervullen de bestuursfunctie van KIJK.   De Programmaraadleden…

Impact op Nederland (nog) klein

Nieuwe EU-minimumeisen voor afvalwaterhergebruik voor irrigatie

Het Europees Parlement heeft dinsdag 12 februari ingestemd met nieuwe Europese minimumkwaliteitseisen om gezuiverd afvalwater uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) te…

Nederland onderaan EU-lijst duurzame energie

Nederland is van alle EU-landen het verst verwijderd van het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen van 2020. In 2017 kwam 6,6 procent van de in Nederland opgewerkte…

Wateringen

Opgelet: dieven hebben het op dure gereedschappen uit bedrijfsbusjes voorzien

De politie in het Westland waarschuwt voor een opvallende stijging van het aantal inbraken in bedrijfsbusjes in Wateringen. Volgens de politie zijn de dieven uit op het dure…

Boer komt er met taakstraf vanaf na vondst drugslab in zijn schuur

Rechter: "Als iedereen wegkijkt, blijft probleem van crimineel gebruik leegstaande schuren bestaan"

Een vleeskalverhouder uit Baarle-Nassau hoeft niet de gevangenis in na de vondst van een drugslaboratorium in zijn schuur in januari 2017. De rechtbank Zeeland-West-Brabant…

Valentijnsactie

"Boeren en tuinders moeten op date buiten hun 'boerenbubbel'"

De beweging Boeren van Nederland houdt voor de tweede keer haar Valentijnsactie. Inzet is dat zoveel mogelijk boeren en tuinders op Valentijnsdag een ‘date’ krijgen met…

Flier Systems op HortiContact

"Animatie helpt modulair inzetten machines met specifieke wensen te visualiseren"

Een machine echt goed op een beurs tonen, valt vaak toch niet helemaal mee. Daarom kiest Flier Systems er dit jaar voor om op beurzen met een interactieve presentatie de automatisering- en mechaniseringsoplossingen voor met name jongplantenkwekers te tonen. De focus ligt daarbij niet op één bepaalde…

KCB:

"Brexit: Bereid u voor op controles na 29 maart"

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Het is voor (internationale) agro-ondernemers zaak om goed voorbereid te zijn. Het vertrek van de…

Start fase 2 Smart Grid Westland

Nu de eerste fase van Smart Grid Westland met 25 klanten ruim een maand onderweg is, startte Westland Infra gisteren met de aanmeldingsprocedure voor fase 2 voor nog eens 75 klanten. Vanaf maandag 11 februari t/m maandag 19 februari is het mogelijk om via de website in te schrijven voor de volgende fase. Livegang staat gepland…

NVWA roept ondernemers op zich aan te melden bij administratieve systemen vanwege Brexit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept ondernemers die goederen leveren aan klanten in het Verenigd Koninkrijk of die goederen ontvangen uit het Verenigd Koninkrijk, op om zich op tijd aan te melden bij de digitale systemen die nodig zijn voor het aanvragen en verwerken van import- en…

Wiebes verwacht nog dit jaar aangepaste Mijnbouwwet

Strengere milieueisen aan aardwarmtewinning

Afgelopen maand kwam het Staatstoezicht op de Mijnen met het verontrustende bericht dat bij alle aardwarmteprojecten lekkages dreigen . Daarop volgden Kamervragen, waarop Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, vorige week antwoord gaf. Als het aan Wiebes ligt komen er dit jaar nog…

Omgevingsfactoren hebben invloed

Plant op zoek naar optimale energiebalans voor groei én verdediging

Om te kunnen groeien, heeft een plant licht, water en voedingstoffen nodig. Planten komen zelden alleen voor en zullen daarom de concurrentie aan moeten met buurplanten voor…

Start-ups in de schijnwerpers op Fruit Logistica

Tholen - Onder het motto Disrupt Agriculture vond 8 februari 2019 de eerste Start-up Day plaats op Fruit Logistica. Bedrijven die bezig zijn met de digitale transformatie in de agri- en foodsector kregen tijdens de start-up day volop de ruimte om hun ingrijpende oplossingen voor de branche te laten zien.…

Telers dreigen in de knel te raken

Gevolgen verbreding A4 bij Roelofarendsveen voor glastuinbouwondernemers

Tot en met 13 februari kunnen zienswijzen worden ingediend op het voornemen een m.e.r.-procedure te starten voor de verkenning A4 Burgerveen-N14. Op 25 oktober 2017 heeft de…

NVWA wijst op regels voor middelen met fosfonaat

Fosfonaat geldt niet als meststof, dus is toelating als gewasbeschermingsmiddel noodzakelijk

De Europese Commissie heeft bepaald dat middelen op basis van de stof fosfonaat die bestemd zijn voor het gebruik in de land- en tuinbouw alleen op de markt mogen worden…

cijfers NVWA

Aantal overtredingen voor gebruik en handel gewasbeschermingsmiddelen gestegen

Het aantal overtredingen bij het gebruik en de handel van gewasbeschermingsmiddelen is fors toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) die Reporter Radio heeft opgevraagd. In 2017 ging het om 222 bestuurs- en strafrechtelijke afdoeningen en 148 waarschuwingen. In 2016…

Koen Van den Heuvel vervangt Schauvliege als minister

CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement Koen Van den Heuvel uit Puurs zal Joke Schauvliege vervangen als minister in de Vlaamse regering. Dat heeft de partijtop woensdagmiddag aangekondigd op een persconferentie. Joke Schauvliege nam daags voordien ontslag als minister van Landbouw, Natuur en…

Onderwijsprogramma Dutch Sprout

Nederlands-Iraanse samenwerking tuinbouw van start

Iran kent een snel groeiende vraag naar verse groenten, bloemen, fruit en potplanten. De Nederlandse ambassade ondersteunt de Nederlandse tuinbouwsector bij de duurzame ontwikkeling van bedekte teelten in Iran sinds kort ook op educatief gebied. Behoefte aan nieuw talent Het beleid van het Iraanse ministerie van Landbouw…

Wet Arbeidsmarkt in Balans komt hard binnen voor glastuinbouw

Op 5 februari heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans aangenomen. In dit wetsvoorstel moeten werkgevers voor seizoensarbeiders de hoge WW-premie betalen en dat, zo vinden LTO en andere vakorganisaties, is niet eerlijk. Uit gemaakte amendementen zou blijken dat een lobby voor het…

Analyse Klaas Johan Osinga, LTO Nederland

Nog 7 weken te gaan en geen doorbraak in brexit-onderhandelingen

De afgelopen dagen regende het speculaties over hoe het nu verder zou gaan met de Brexit. Klaas Johan Osinga vat het namens LTO Nederland kort samen: er is niets veranderd…

Voormalig tuinderszonen stoppen bij Genootschap Oud-Westland

Het is een aderlating voor het Genootschap Oud-Westland: zowel voorzitter Wil van den Bos Czn. als secretaris Leen Valstar vertrekt. Zonder ruzie, zonder gedoe, na resp.15 en…

Tiende editie Westland On Stage

Tuinbouw helpt scholieren bij beroepenoriëntatie

Je kunt als Westlandse scholier niet om de glastuinbouw heen. Menig huiswerkopdracht zal vanachter een bureau met uitzicht op kassen gemaakt worden. Toch betekent dat niet automatisch dat al die scholieren ook in de glastuinbouwsector gaan werken, al zouden veel bedrijven dat in tijden van…

Abdel Tanouti en Ad Fruijtier, BDO:

“Kans op no-deal-scenario wordt met de dag groter”

Tholen – Op 29 maart 2019 komt er een streep onder de tweejarige onderhandelingsperiode over de Brexit. Premier May kan de onderhandelingen over handelsakkoorden alleen rekken als alle lidstaten van de EU unaniem voor zijn. Dat zou een wonder zijn, volgens Abdel Tanouti van BDO. “Een no-deal scenario…

Zuidplas wil aansluiting op restwarmtenetwerk vanuit de havens

De gemeente Zuidplas wil samen met de andere gemeente in het tuinbouwgebied Oostland een aansluiting op het geplande restwarmtenetwerk tussen de havens van Rotterdam en…

Uitspraken over klimaatprotesten vallen slecht

Minister Schauvliege vliegt uit de bocht en neemt ontslag

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Landbouw en Leefmilieu, heeft gisteren ontslag genomen uit de regering. Schauvliege kwam onder vuur te liggen na een speech…

Enquête, deadline 10 februari

Is technologie de manier om de land- en tuinbouw te verbeteren?

Precisieland- en tuinbouw is een geïntegreerd gegevens- en productie gestuurd systeem dat erop is gericht de land- en tuinbouwproductie in haar geheel efficiënter,…

12 miljoen voor scholing in sectoren met seizoensarbeid

Voor sectoren met seizoensarbeid (landbouw, horeca en recreatie) komt er geld om personeel goed te scholen. De regeringspartijen willen er de komende vijf jaar 12 miljoen euro…

Sjaak van der Tak over stap van LTO Glaskracht naar Glastuinbouw Nederland

"Areaal en ledenaantal kunnen met 15 procent groeien"

Sinds 1 januari 2019 gaat LTO Glaskracht Nederland door het leven als Glastuinbouw Nederland. Daarmee wil Glastuinbouw Nederland met de aangesloten ondernemers meer invloed…

Duizenden Grieken profiteren van verhoging minimumloon

De Griekse regering onder leiding van premier Tsipras gaat het minimumloon met 11% verhogen en schaft het minimumjeugdloon af.  Het nieuwe minimumloon bedraagt €650 en zal vanaf 1 februari ingaan…

Duidelijkheid over verwijderen van krijt van het kasdek

De stuurgroep van het Platform Duurzame Glastuinbouw heeft de “Handreiking aanbrengen en verwijderen van schermmiddelen” vastgesteld. Hiermee komt er meer duidelijkheid over wat van u verwacht wordt om visuele verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen bij het reinigen van het kasdek.   De voorschriften voor het lozen van afvalwater afkomstig…

"Voorkom de meest gemaakte fouten in de arbeidsovereenkomst"

"Veel werkgevers maken gebruik van een standaard arbeidsovereenkomst. Wij zien echter regelmatig dat er in deze standaard arbeidsovereenkomst juridische fouten staan of de…

Politieke meerderheid Westland voor bouw van tweede ‘Polenhotel’ op Honderdland

De komst van een tweede ‘Polenhotel’ op Honderdland in Maasdijk lijkt steeds dichterbij te komen. Een meerderheid van de gemeenteraad is voor het plan. Daarmee keren de…

Waarborgen voedselveiligheid op hardfruit

Afnemers van fruit zoals appelen en peren stellen strenge eisen aan de hygiëne van fruit. Afhankelijk van de retailer en/of het land van bestemming mogen er zeer weinig of absoluut geen detecteerbare pathogenen gevonden worden op de schil van het fruit. Tegelijkertijd wordt de ondernemer ook…

Sjaak van der Tak over het arbeidsmarktbeleidsplan 2019

In 2018 heeft Glastuinbouw Nederland een meerjarenvisie op de arbeidsmarkt opgesteld en een daarop gebaseerd arbeidsmarktbeleidsplan vastgesteld voor 2018 - 2020. Per jaar worden pijlers en actiepunten benoemd. In een nieuwe video gaat voorzitter Sjaak van der Tak in op de speerpunten voor 2019. bron: Glastuinbouw Nederland

"Van rioolslib plastic maken"

Joan Hanegraaf mocht al in 2016 tijdens een TED talk uitleggen hoe Oerlemans Plastics van rioolslib plastic maakt. Sindsdien is het onderwerp zeker niet minder actueel geworden en nu is de TED talk daarom ook beschikbaar gemaakt voor een internationaal publiek.

Innovatievouchers vanaf vandaag beschikbaar

ZLTO geeft vanaf 1 februari tot 30 september 2019 innovatievouchers uit. ZLTO geeft hiermee boeren en tuinders een steuntje in de rug bij innovatie: "We willen vernieuwing…

'Premier May sluit no-deal Brexit uit'

De Britse Brexit-commissie stelde maandag dat de Britse overheid geen no-deal Brexit als beleid kan hanteren. De Britse krant The Sun schrijft dat ook premier May het no-deal…

Kasgroeit nodigt talent uit tot overstap naar glastuinbouw

"Brede functies met algemene vaardigheden en competenties komen steeds vaker voor in de glastuinbouw"

Op initiatief van werknemers- en werkgeversorganisaties FNV, CNV, Plantum en Glastuinbouw Nederland gaat Kasgroeit zich meer richten op het bevorderen van de instroom van werknemers in de sector. Kasgroeit stimuleert goed werkgeverschap in de sector en werkt samen met de bedrijven aan het verbeteren van…

Plantentak ILVO eerste Europese referentielaboratorium in de discipline nematoden en bacteriën

Vlaamse diagnosecentrum aan de slag met Europese focus op plantgezondheid

Het Vlaamse diagnosecentrum voor planten van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek mag zich behalve nationaal referentielaboratorium (NRL) nu ook een…

Loonheffingskorting, wat verandert er voor uw werknemer?

De overheid wil met ingang van 1 januari 2019 de heffingskorting alleen nog geven aan ‘inwoners van Nederland’. Niet-inwoners hebben daar in principe geen recht meer op.…

Wetenschappers beschrijven fenylalanine productie in planten

Natalia Dudareva, plant moleculair biochemicus bij de Purdue University, heeft samen met haar collega's een proces beschreven dat door planten wordt gebruikt om fenylalanine te produceren. Dit is een belangrijke verbinding voor alle levende organismen. Fenylalanine is een bouwsteen van proteïnen en onderdeel van duizenden…

Pas op voor WhatsApp fraude

“Oeps, ik heb je per ongeluk een berichtje gestuurd. Wil je mij de code doorsturen?” Ontdek hoe internetcriminelen uw vrienden geld afhandig proberen te maken nadat u nietsvermoedend de code van uw…

Cees Veerman nieuwe voorzitter RvC van GOM

Cees Veerman is door de aandeelhouders van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). De benoeming gaat in…

De wereld verdeeld in vier regio's van gelijke bevolkingsgrootte

Wat meer bevolkt in het rode gebied... uitvergroting

"Effecten lekstromen glastuinbouw veel groter"

Verminderde waterkwalaiteit recreatiegebied niet door oude vuilstort

Er ligt in het recreatiegebied De Wollebrand in Honselersdijk een voormalige vuilstortplaats en daarop is een wielerbaan aangelegd. Maar de invloed daarvan op de…

Komst waterbergingen Westland stap dichterbij

Donderdag 24 januari tekenden wethouder Leen Snijders van de gemeente Westland en hoogheemraad Antoinette Jans van het Hoogheemraadschap van Delfland een…

Toename aantal schadeclaims wegens wanbetaling in 2018

Het aantal wegens wanbetaling ingediende schadeclaims is in 2018 gestegen, zo blijkt uit cijfers van kredietverzekeraar Atradius Nederland. In aantallen bedroeg de stijging 8,5 procent ten opzichte van 2017; in waarde gaat het om een toename van ruim 30 procent. De claims deden zich met name voor in de…

Gebiedsgerichte aanpak voor betere waterkwaliteit Bleiswijk

Dinsdagavond 22 januari kwamen ondernemers uit het glastuinbouwgebied Bleiswijk, de gemeente Lansingerland, Glastuinbouw Nederland en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard samen om de gebiedsgerichte aanpak voor betere waterkwaliteit in Bleiswijk te bespreken. Het hele glastuinbouwgebied rondom Bleiswijk…

Mag sinds 19 december 2019 alleen nog in permanent gesloten kassen

NVWA wijst telers op verbod op met neonicotinoïden behandelde zaden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst telers in Nederland op het verbod om zaden die zijn behandeld met de neonicotinoïden, clothianidin, imidacloprid of…

Digitaal loket 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw' geopend

Sinds 23 januari kunnen boeren, tuinders, vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen hun initiatieven voor kringlooplandbouw melden bij het digitaal loket 'Doe…

Plantgezondheid in 2018: een overzicht

Applaud, Batavia, Isonet T, Karma: allemaal etiketten en etiketuitbreiding op het gebied van plantgezondheid. Maar wie heeft er nog een volledig overzicht van alle…

Peter Verbaas, Brexit-coördinator NVWA:

"Aan de NVWA-kant zijn we tijdig klaar voor een harde Brexit"

Tholen - Peter Verbaas werd in december aangesteld als Brexit-coördinator van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). In deze functie coördineert hij de acties binnen de NVWA, richting departementen, andere toezichthouders en het bedrijfsleven om voorbereid te zijn op de toename van het aantal…

De afspraken uit het nationale Klimaat- en Energieakkoord op een rijtje

Voor het nationale Klimaat- en Energieakkoord zijn voor de glastuinbouw als zelfstandig onderdeel van de tafel Landbouw en Natuur afspraken gemaakt over de ambities en doelen…

Meer agrariërs actief op social media

Bijna de helft van de Nederlandse agrariërs (48,6%) is actief op social media. In 2016 was dit nog ongeveer 44%. 78% is actief op Facebook, een stijging van ruim 20% ten opzichte van 2016. Dit zijn de resultaten van het communicatieonderzoek dat AgriDirect afgelopen maanden heeft uitgevoerd. Ruim 800 agrarische ondernemers uit…

Plantjes gemaakt van plantjes

Vorig jaar heeft Lego plantaardige planten geïntroduceerd die bestaan uit onderdelen die zijn gemaakt van suikerriet. Het produceren van olie kost CO2, terwijl suikerriet CO2 absorbeert. Volgens de Deense speelgoedproducent is het een stap in het plan van Lego om tegen 2030 elk steentje van duurzaam materiaal te maken. Bekijk…

Tuinbouw zoekt alternatieven voor plastic verpakkingen

De agrarische sector gebruikt nog veel plastic, onder meer voor verpakkingen. Een groot deel daarvan kan vervangen worden door verpakkingen van andere materialen. Maar soms zorgt plastic wél voor de minste milieubelasting. Dat bleek tijdens de bijeenkomst 'Minder Plastic, meer business in de…

Glastuinbouwondernemers en de energietransitie: waar staat u?

Overal gaat het over de transitie naar een duurzame energievoorziening, dat we van het gas af moeten, de klimaatafspraken van Parijs enzovoorts. Die transitie naar klimaatneutraal zijn we als glastuinbouw aan het maken en dit stelt u als ondernemer voor flinke uitdagingen. Het ministerie van Landbouw…

Eerste internationale ontmoeting voor nieuwe Westlandse burgemeester

Chinese landbouwminister bezoekt World Horti Center

Qu Dongyu, de Chinese viceminister van het ministerie Landbouw en Plattelandsontwikkeling, is gisteren, 21 januari, voor een kort bezoek in Nederland. Hij keerde daarmee even terug naar het land waar hij een belangrijk deel van zijn wetenschappelijke land- en tuinbouwkennis opdeed. In World Horti Center…

Backstop blijft grootste struikelblok

Premier May presenteert ‘plan B’

Tholen – De onduidelijkheid over de Brexit is nog niet uit de lucht. Gisteren presenteerde premier May haar ‘plan B’ in het Britse parlement. Media verwijten haar dat ‘plan B’ verdacht veel op ‘plan A’ lijkt. Het lijkt vooral om de zogenaamde ‘Backstop’ te gaan. Premier May zoekt naar manieren om de tegenstemmers uit haar eigen…

Export 'kasmaterialen' levert Nederland in 2018 0,7 miljard euro op

Nederland is een glastuinbouwland bij uitstek. In 2018 leverde de export aan 'kasmaterialen' Nederland 0,7 miljard op, waarbij de kosten voor import om het product te maken,…

SodM:

"Schadelijke lekkage dreigt bij alle duurzame aardwarmteprojecten in Nederland"

Terwijl het Klimaatakkoord hoog inzet op schone aardwarmte, kampt die techniek volop met problemen en risico's. Bij alle 23 Nederlandse aardwarmteprojecten dreigen nu…

Ruim 90 miljard geëxporteerd, 0,2% groei t.o.v. 2017

Groei Nederlandse landbouwexport komt bijna tot stilstand

In 2018 is voor een bedrag van € 90,3 miljard geëxporteerd aan landbouwgoederen. Dat is een lichte groei van 0,2% ten opzichte van 2017 (€ 90,1 miljard). Wel steekt de groei…

1850 valse koopovereenkomsten en gesjoemel met eigen vliegtuig

Vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen bedenker schijnconstructies voor tuinders

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren, 17 januari, in de rechtbank in Den Bosch vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen een directeur van een bemiddelingsbedrijf in…

A Local Swim Westland

Eindstand zwemfestijn voor ALS met 653 duizend euro hoger dan ooit

De dapper zwemmers die afgelopen zomer de Lee indoken voor ALS hebben in totaal 653.00 euro opgehaald met de derde editie van A Local Swim Westland. Op de definitieve cheque die gisteravond bekend werd gemaakt, staat nu een bedrag dat nog 80.000 euro hoger is uitgevallen dan de tussenstand van 11…

1e Sjaak Topics van 2019

Wat wil Sjaak in 2019 bereiken?

Wat zijn de uitdagingen voor dit jaar? In de eerste aflevering van Sjaak Topics in 2019 blikt Sjaak van der Tak vooruit op de thema's Water, Arbeid, Plantgezondheid en Energie. Hij verwelkomt nieuwe leden, bespreek kort zijn kernpunten voor het nieuwe jaar en staat nog even stil bij de winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs:…

Brexit: Hoe voor te bereiden op kink in de koelketen?

Als er geen uitstel komt, gaat de Brexit op korte termijn plaatsvinden, deal or no-deal. Binnen de verschillende sectoren, food, logistics en pharma zijn al voorbereidingen getroffen maar veel is nog onzeker. Met name de cold supply chain c.q. koudeketen specialisten hebben specifieke vragen en zorgen.…

May mag blijven en slaat aan het polderen

Tholen – De Britse premier Theresa May heeft gisteravond een motie van wantrouwen overleefd. Oppositieleider Corbyn diende de motie in direct nadat dinsdagavond bleek dat het…

Europees Parlement wil meer openheid bij toelating gewasbeschermingsmiddelen

Het Europees Parlement is gisteren met een grote meerderheid van stemmen ingestemd met meer openbaarheid bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie.…

Mark van der Erp, MPS-ECAS:

"We zijn nog maar net met certificeren begonnen, maar aantal certificeringen groeit wel"

Glastelers mogen imidaclopridhoudende middelen, zoals Admire, niet meer gebruiken tenzij ze niet lozen (nullozer zijn) of het lozingswater minstens voor 99,5% zuiveren. Beide…

vrees voor chaos

Reacties op sneuvelen Brexitdeal

Tholen – De voorgestelde Brexitdeal van premier Theresa May is gisteren met duidelijke cijfers weggestemd door het parlement. Daarmee is een ding duidelijk: onzekerheid blijft troef. “De chaos is wat mij betreft nu helemaal compleet”, reageert directeur van de VGB Matthijs Mesken. “Het zou allicht het beste zijn als Engeland uitstel kan vragen…

2 februari 2019

Ren weer door de kas tijdens de negende editie van de Kassenloop

Op zaterdag 2 februari 2019 organiseert Plantenkwekerij Leo Ammerlaan de negende editie van de Plantise Kassenloop (voorheen Leo Ammerlaan-loop in de kas). Kom lopen of kijken hoe het Thoolse tuinbouwteam het er vanaf brengt. Naar verluidt zullen enkele dappere redacteuren hun hardloopschoenen…

Er komen alternatieven voor invulling drukregistratievoorziening

2019 overgangsjaar voor drukregistratievoorziening neerwaarts spuiten

Telers en loonwerkers krijgen een aantal keuzemogelijkheden voor de invulling van de verplichting tot een drukregistratievoorziening bij neerwaarts spuiten. Om bedrijven een…

Tien uitzendbureaus willen met huisvesting arbeidsmigranten Westland aan de slag

Tien uitzendbureaus hebben bij de gemeente Westland een verzoek gedaan om zich in te schrijven in het register voor huisvesting van arbeidsmigranten. Daarmee willen de…

T/m 15 april

Bezem door de middelenkast in Rijnland

Sinds 10 januari 2019 is de actie 'Bezem door de middelenkast' van start gegaan in het Rijnlands gebied. In opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland voert CLM de actie uit, in samenwerking met leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen. Gewasbeschermingsmiddelen die in de kast staan, maar waarvan…

Brits parlement stemt vandaag over Brexitakkoord

Brexitakkoord, harde brexit of geen brexit?

Tholen – Vandaag (dinsdag 15 januari) stemt het Britse parlement over het brexitplan van premier Theresa May.  In aanloop naar de stemming draait de geruchten en speculatiemolen…

Markus Post en Johan Vrijland reageren

Hoe krijg je na de Brexit verse producten zo snel mogelijk in het Britse schap

Hoe krijg je verse producten ook na de Brexit zo snel mogelijk bij de Britse klanten? "Het is nu 'dag A verschepen, dag B in het depot, dag C in het schap. Dat gaat echt veranderen. Het is een uitdaging, gebruik het als een unique selling point", zegt tomatenexporteur Johan Vrijland van JNV Produce in…

Hortizone HZ-ECO BZG en HZ-PRO BZG toegevoegd

BZG-lijst met zuiveringsinstallaties uitgebreid met Hortizone

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft op basis van onderzoek zuiveringsinstallaties van Hortizone toegevoegd aan de BZG-lijst.  Uit het in opdracht van Agrozone…

Glasgroententeelt groeit tegen vermoedens Westlandse bevolking in

Areaal glastuinbouw Westland stabiel

Westland telt momenteel 587 glastuinbouwbedrijven die samen over bijna 2.300 hectare glastuinbouwoppervlakte beschikken. Dit betekent dat het zogeheten areaal in het afgelopen…

Wiebes vraagt om extra doorrekening Klimaatakkoord voor glastuinbouw

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft onlangs een verzoek ingediend om doorrekening van het Klimaatakkoord om meer inzicht te krijgen in mogelijke aanpassingen in…

Is LED licht 'koud' licht?

Een vaak gehoorde kreet in de markt is dat LED licht geen warmtestraling produceert. Dit wordt vaak genoemd om het verschil tussen LED en HPS aan te duiden volgens Oreon. HPS verlichting zet circa…

Pieter Maarleveld, GS1 Nederland:

“Onze standaarden als basis, betrouwbare data-uitwisseling en blijven innoveren”

"Terwijl de een net klaar is met het terugblikken op het voorgaande jaar, heeft de ander al grootste plannen uitgewerkt voor 2019. Wat staat ons te wachten in 2019? Na een…

Vanaf 1 januari nieuw recht op geboorteverlof

De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) brengt per 1 januari 2019 een nieuw recht op geboorteverlof met zich mee. Deze regeling kent drie ingangsdata: 1 januari 2019 Per…

Hogeschool Van Hall Larenstein en NEXTgarden

Specifiek onderzoek gericht op circulaire economie van start

Glastuinbouwbreed wordt er ingezet op duurzaamheid en een circulaire economie. Rik Eweg van Hogeschool Van Hall Larenstein ziet kansen voor de tuinbouw. De hogeschool start in…

Belangenorganisaties in agrarische sector onder de loep

Wat verwachten boeren en tuinders van een belangenorganisatie voor de land- en tuinbouw? Is dat alleen belangenbehartiging of ook promotie van de sector en het bieden van…

AGF-markt terug van weggeweest

Tholen - Fanatieke gebruiker hebben de AGF-markt even moeten missen maar per vandaag is de marktplaats weer terug. Je vindt er het aanbod van 2e hands goederen die in de AGF-sector worden gebruikt: van frietsnijder, koelcel tot heftrucks in inpakmachines. De AGF-markt is te vinden op de website onder 'Laatste fotoreportages' in het gele kader (Tweedehands)…

Provincie investeert fors in Westlandse bedrijventerreinen

Van de miljoen euro die de provincie Zuid-Holland beschikbaar stelde via de nieuwe subsidieregeling Energie op bedrijventerreinen heeft de gemeente Westland met 667.638 euro…

Klimaatatlas Delfland beschikbaar

Sinds kort beschikt het hoogheemraadschap van Delfland over een klimaatatlas. De atlas biedt inzicht in de hoeveelheid water op straat en de begaanbaarheid van wegen bij extreme neerslag, de risico’s op wateroverlast bij panden en kwetsbare objecten (zoals ziekenhuizen en bejaardentehuizen), bodemdaling…

Gemeente Westland schiet in gang voor Brexit

Nu de brexit naderbij komt, is de gemeente Westland ook begonnen zich voor te bereiden op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Sinds de start van 2019 houden…

Joost Derks, de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij :

"Brexit-ramp komt dinsdag nog dichterbij"

Dinsdag wordt er in het Britse Lagerhuis dan eindelijk gestemd over het Brexit-akkoord. Krijgt premier Theresa May op wonderbaarlijke wijze toch nog groen licht voor haar…

Strategisch plan WUR gericht op wereldwijde vraagstukken

Extra aandacht hergebruik grondstoffen, plantaardige eiwitten en 'digitale tweelingen'

In het nieuwe strategisch plan voor 2019-2022 van Wageningen University & Research vier belangrijke transities die nodig zijn: circulaire agri-food systemen, consumptie van eiwitten uit diverse bronnen, circulaire biobased economie, disruptieve technologie & digitale connectiviteit. Om die…

EU-merken & IP-rechten blijven van toepassing in het Verenigd Koninkrijk onder Brexit-deal

In het kader van de komende Brexit-overeenkomst tussen beide partijen zullen houders van EU-merken en modelrechten hun intellectuele eigendomsrechten in het Verenigd…

Radicaal innoveren moet maar hoe?

Als er een gebied is waarin de tuinbouw - met succes - de laatste decennia heeft geïnnoveerd, dan is het wel op energiegebied. Substraat, klimaatcomputers en schermen werden…

Brits parlement stemt op 15 januari over Brexit-deal

Het Britse parlement zal dinsdag 15 januari stemmen over het Brexit-voorstel van premier Theresa May. De stemming van december werd uitgesteld, omdat de premier eerst meer…

Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten geeft toekomst aan jonge boeren en tuinders

Om ervoor te zorgen dat onze voedselproductie ook voor de toekomst gegarandeerd blijft, investeert het kabinet in jonge boeren en tuinders die een agrarisch bedrijf willen…

Bayer Crop Science roept op stapelen te vermijden:

"Identieke middelen stapelen is niet in de geest van het toelatingsbeleid"

Wanneer er meerdere identieke middelen worden toegelaten, is er een hoger emissierisico en kunnen er eerder resistentie optreden, stelt Bayer Crop Science. Daarom is het…

Wijzig je voorlopige aanslag adviseert de Belastingdienst

Ben je ZZP’er en ga je meer of minder verdienen?

Bij zo’n 360.000 ZZP’ers valt in deze periode de voorlopige aanslag inkomstenbelasting op de deurmat. 89,8% van hen zal in 2019 op basis van de voorlopige aanslag maandelijks belasting moeten betalen. Ben jij ZZP’er en verwacht je aanzienlijk meer of minder te gaan verdienen in 2019? Dan kan dat gevolgen…

Focus op de toekomst:

"Transities dwingen tuinbouwondernemers tot het maken van strategische keuzes"

De Nederlandse land- en tuinbouw zal de komende decennia een ingrijpende transitie doormaken. Dit blijkt uit onderzoek van de HAS Hogeschool in samenwerking met onder andere Flynth adviseurs en accountants. Om op grote veranderingen te kunnen inspelen, moeten ondernemers kritisch zijn op de houdbaarheid…

Filtratietoren met trilzeef en doekfilter

Een filtratietoren met een trilzeef boven een doekfilter voorziet in de behoefte aan voorfiltratie voor een doekfilter. Hierdoor is het doekverbruik in bepaalde…

Oude koeien uit de sloot halen is grootste ergernis bij vergaderen

Er is een groot potentieel om de kwaliteit van vergaderingen te bevorderen. Het irriteert werknemers het meest als oude discussies opnieuw aangewakkerd worden tijdens een…

Europese Commissie komt met noodmaatregelen voor no-deal Brexit

Met nog 100 dagen te gaan tot de Brexit heeft de Europese Commissie noodmaatregelen aangekondigd voor een ‘no deal’ Brexit. ​Een pakket van veertien maatregelen moet ervoor…

Openstelling sluit 25 februari 2019

Openstelling POP3 investeringen Noord-Brabant

De regeling fysieke investeringen voor modernisering in de landbouw in Noord-Brabant gaat op 7 januari 2019 open. De subsidie kan worden aangevraagd door telers of…

Tarieven verkeersboetes 2019 omhoog

De tarieven voor verkeersboetes in 2019 zijn gestegen. De stijging volgt de inflatiecorrectie van 1,7 procent. De bedragen voor snelheidsboetes liggen dit jaar 1 tot 7 euro…

Korte terugblik op LLTB-themacafé Arbeidskrachten

Agrarisch keurmerk in ontwikkeling en de voordelen van de cafetariaregeling

In Sevenum vond onlangs het LLTB-themacafé Arbeidskrachten plaats. Een bijeenkomst voor werkgevers waarbij diverse actuele zaken omtrent het werken met personeel aan bod…

Singapore Changi Airport opent binnentuin

Singapore Changi Airport staat al jaren achtereen te boek als het beste vliegveld ter wereld. Het is een hub voor 62 miljoen passagiers per jaar en staat wereldwijd bekend om zijn groen ter promotie van de reputatie van Singapore als een stad van tuinen. De aanbouw die in de eerste helft van 2019 wordt…

Nieuwe eisen licentie gewasbescherming

Er zijn een aantal zaken gewijzigd in de vereiste licentie voor gebruikers, ondernemers, loonwerkers en adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen. Dit houdt meerdere typen vakbekwaamheidsbewijzen in met daaraan gekoppeld verschillende bevoegdheden.   Bekijk  hier  het schema. Het vakbekwaamheidsbewijs (spuitlicentie) is verplicht gesteld door de Rijksoverheid.…

Laatste jaar huidige regeling, volgend jaar SDE++:

Kansen voor biomassa en laagwaardige warmte nog niet opgenomen in SDE+

In een Kamerbrief eind december 2018 zijn de details van de SDE+ 2019 bekend gemaakt. Over de gehele linie zijn de tarieven iets verlaagd. De grootste verlaging zit in de…

Dit zijn de best gelezen artikelen van 2018

Verhalen over kwekers, een nieuw bloemetje of plantje, beursbezoeken, bouwnieuws en failissementen. In 2018 kwam het allemaal aan bod op Bloemen- en Plantennieuws. En met name die laatste categorie wordt vaak gelezen, als we kijken naar de statistieken van de 100 best gelezen artikelen van het afgelopen…

HCV kan aan de slag met opstellen plan voor boring

Afvalverwerkingsbedrijf krijgt opsporingsvergunning aardwarmte voor gebied 'Velsen'

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend voor het 'gebied Velsen' aan afvalverwerkingsbedrijf HVC. Het…

Formele oprichting van 'The Netherlands Vietnam Horticulture Platform'

Vietnamese glastuinbouwsector krijgt Nederlandse steun

Nederlandse bedrijven en instituties hebben besloten hun capaciteiten en kennis te bundelen om zodoende bij te dragen aan de ontwikkeling van de Vietnamese horticultuur en sierteelt sector. Op 19 december 2018 heeft er daarom een ondertekeningsceremonie plaatsgevonden op de Vietnamese Ambassade in Den…

Frank van Gool, Kafra: "Teveel redenaties vanuit not-in-my-backyard principe"

Nieuwe huisvestingsorganisatie wil 20.000 arbeidsmigranten onderbrengen

De nieuwe huisvestingsorganisatie Kafra zal de komende vijf jaar maar liefst 20.000 Oost-Europese arbeidsmigranten onderbrengen in grote wooncomplexen. Dat zeggen oprichters…

Overzicht van belangrijkste wijzigingen

Publicatie certificatieschema On the way to PlanetProof 2019

SMK (Stichting Milieukeur) publiceerde 1 januari 2019 het herziene certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten. Het certificatieschema is geldig tot 1…

Inwerkingtreding gepland in tweede kwartaal 2019

Compensatiefonds glastuinbouwgebieden in Westland nog niet in werking

Naar aanleiding van collegevragen heeft de raad in het Westland een update gegeven over het beoogde 'glastuinbouwgebied-compensatiefonds'. Dit fonds blijkt nog niet in werking…

Brexit: Transporteurs en veiling houden rekening met chaos

Groot-Brittannië stapt 29 maart uit de Europese Unie. Of dat met afspraken zoals opgenomen in het akkoord gebeurt of zonder, de zogenaamde harde brexit, bepaalt het Britse…

Euro viert 20e verjaardag

Op 1 januari werd de euro 20. 20 jaar geleden, op 1 januari 1999, introduceerden 11 EU landen hun gemeenschappelijke munteenheid en hun monetaire beleid onder één Europese Centrale Bank.  Dit historische moment was een…

Ondernemers die profiteren van een brexit, ze bestaan

De brexit is niet louter kommer en kwel. Een interessante minderheid van bedrijven ziet juist kansen. Dat is omdat ze denken omzet af te kunnen snoepen van kleinere…

Kersvers Westlands burgemeester, Bouke Arends:

"Glas is halfvol, want voldoende perspectief voor herstructurering glastuinbouw"

Er komen wel degelijk kansen aan voor overnames en schaalvergroting in de Westlandse glastuinbouw volgens de Westlandse burgemeester Bouke Arends. Dat zei hij woensdagavond…

Stowa

Drie nieuwe projecten voor emissiebeperking glastuinbouw ontvangen subsidie

In december 2018 is door de waterschappen vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ een financiële bijdrage toegezegd aan drie projecten. In totaal…

In 2030 2,2 Mton

Glastuinbouw zet in op scherpere CO2-emissiereductie

De glastuinbouwsector heeft de ambitie de CO2-emissie te reduceren tot 2,2 Mton op jaarbasis in 2030 met de benodigde afspraken in het Klimaatakkoord, valt te lezen in een…

VS (NY): Tulpenbollen worden geplant ter ere van de Nederlands-Amerikaanse Erfgoeddag

Z.K.H. Prinses Margriet zal samen met ambtenaren van New York City, schoolkinderen en andere Nederlandse vertegenwoordigers in New York op 15 november e en plechtigheid bijwonen waarop tulpenbollen geplant worden naar aanleiding van Nederlands-Amerikaanse Erfgoeddag. Prinses Margriet en haar man, Pieter van Vollenhoven, bezoeken de plechtigheid…

Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming wordt verplicht

Vanaf 1 januari 2019 geldt voor professionele teeltadviseurs gewasbescherming de verplichting om in het bezit te zijn van het Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming. Beeld: ©NVWA Dit besluit  is op 13 november gepubliceerd. Er bestaan al Bewijzen van Vakbekwaamheid voor professionals die handelen en werken met gewasbeschermingsmiddelen. Door…

Data en regels voor EHG, MEI en RNES 2019

Openstellingen energiesubsidies glastuinbouw bekend

Op 11 december zijn de openstellingen voor 2019 gepubliceerd van een groot aantal regelingen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en…


© BPnieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven