Managementinfo

"Werkachterstand bij aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen nog niet ingehaald"

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in het werkplan voor 2019 de ambitie uitgesproken om bij gelijkblijvende omstandigheden de…

Louis Fresco in NRC over stikstofproblematiek

"Heel Europa houdt Nederland en zijn boeren nauwlettend in de gaten"

Wellicht wordt de stikstofcrisis – ontstaan toen de Raad van State in mei een streep haalde door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – een zegen, stelt Louise Fresco in de…

Dakkas De Schilde mogelijk onderdeel Haags corrruptieonderzoek

De succesvolle Haagse wethouder Richard de Mos is aan een vrije val bezig nu hij verdachte is in een corruptiezaak. Mogelijk is daarbij ook de vorig jaar failliet verklaarde…

Dennis Medema en Rob van der Valk, Glastuinbouw Nederland

"CO2-hergebruik glastuinbouw onmisbaar onderdeel energietransitie"

De onzekerheid over de toekomst van de CO2-levering aan de glastuinbouw vraagt om duidelijke stappen en antwoorden van de overheid: worden de voorgestelde oplossingen…

Nieuwe uitgave KWantitatieve INformatie voor de Glastuinbouw

Kosten arbeid en energie stijgen, rentekosten dalen

Drie jaar na de vorige editie is onlangs een update van KWantitatieve INformatie voor de Glastuinbouw uitgebracht. Uit de saldobegrotingen die daarin staan blijkt dat over het algemeen de kosten voor arbeid en energie zijn gestegen en dat de rentekosten lager zijn geworden. Door hogere productie per m2…

Nieuwe Cao Weefselkweek

De tekst van de nieuwe Cao Weefselkweek is beschikbaar en kunt u hier downloaden. De cao heeft een looptijd tot 30 juni 2020. Op 1 januari 2020 is een loonsverhoging van 2,25% opgenomen. Verder zijn er alleen enkele wettelijke wijzigingen in de cao opgenomen waaronder het geboorteverlof (artikel 11 lid g). bron: Plantum

Inschrijven subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland nog mogelijk

Ondernemers en kennisorganisaties met een gedegen plan dat bijdraagt aan de kennis en innovatiekracht binnen Westland kunnen tot en met 31 oktober een subsidie hiervoor…

Zorg dat je klaar bent voor de Brexit - Wat elk fresh produce bedrijf moet weten

FPC (Fresh Produce Consortium) heeft twee persconferenties rond de Brexit voor de Britse AGF sector georganiseerd om bedrijven te helpen zich voor te bereiden op het verlaten van de EU op 31 oktober 2019.  Deze eendaagse evenementen zijn gratis voor alle bedrijven die betrokken zijn bij het aanbieden van Britse…

Landbouwraad Iran nu ook actief in Irak:

“Irak zoekt samenwerking met Nederland vanwege Nederlandse agrarische deskundigheid"

Het werkgebied van landbouwraad Hans Smolders is uitgebreid met Irak. Hij ondersteunt Nederlandse bedrijven uit de agrofoodsector en kennisinstellingen die overwegen actief te…

Onderzoek CNV:

"Helft uitzendkrachten kan nauwelijks rondkomen"

De helft (48%) van alle uitzendkrachten in Nederland kan nauwelijks rondkomen van het werk en weet niet of ze morgen nog werk hebben. Dit blijkt uit onderzoek van het CNV,…

Landelijke Nederlandse media aan de haal met ToBRFV

Definitieve vondst en nieuwe verdenking ToBRFV in het Westland

Op 17 oktober is de vondst van het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in het Westland definitief bevestigd. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en…

Aalt Dijkhuizen en Sybe Schaap treden toe tot Raad van Advies STAF

Het bestuur van Stichting AgriFacts (STAF) heeft onlangs Aalt Dijkhuizen en Sybe Schaap laten toetreden tot de recent ingestelde Raad van Advies. Dijkhuizen en Schaap zullen…

Eerste stemming van Brits Lagerhuis over ‘deal’ van Johnson, EU geeft aan dat Britten eerst moeten ratificeren

Brexit-update: "Eerst Londen, dan Brussel"

Een nieuwe aflevering van de Brexit-soap dient zich vandaag weer aan. Gisteren eindigde de dag met de cliffhanger waarin John Bercow, de speaker van het Lagerhuis, de stemming…

"Privacywetgeving werkt mensenhandel en uitbuiting in de hand"

Na invoering van de nieuwe privacywetgeving vorig jaar, worden gevallen van criminele, seksuele of arbeidsuitbuiting nog nauwelijks gemeld. Volgens de Nationaal Rapporteur…

Nieuwe stemmingen op de agenda

Brexit-update: Johnson vraagt tegen zijn zin om uitstel tot 31 januari 2020

Zaterdag had de dag moeten worden waarop het Britse parlement zou stemmen over de Brexitdeal van Johnson met de EU. Het eindigde in een anticlimax. De deal werd niet in…

Europese Commissie publiceert lijst twintig meest gevreesde plagen

De Europese Commissie heeft een lijst gepubliceerd van twintig gereguleerde quarantaine-plagen die worden gekwalificeerd als de plagen met de hoogste prioriteit, waaronder…

Snoeischaar gaat in pensioen AGF-sector

Een groep van 75.000 werkenden en gepensioneerden bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (AVH) wacht een forse tegenvaller als komend…

Groen Brancheplan overhandigd aan Tweede Kamerleden

Op donderdag 17 oktober heeft Tuinbranche Nederland het nieuwe Groen Brancheplan overhandigd aan Tweede Kamerleden van de VVD en de ChristenUnie. Hierin worden de vervolgstappen genoemd die men samen met de leden neemt voor een groene, gezonde leefomgeving voor mens en dier. Carla Dik-Faber, lid van de…

Ronald Hoekstra, CSI-Fresh

"Uitstel van Brexit is geen afstel"

Tholen – Zaterdag zou het Britse parlement stemmen over de Brexitdeal van Boris Johnson. De dag eindigde in een anticlimax, de deal werd niet in stemming gebracht. Ronald Hoekstra geeft uitleg over wat bedrijven kunnen doen om zich voor te bereiden op de Brexit Exporteurs“Het is niet de verwachting dat…

Jaap Smit, commissaris van de Koning:

Ambassadeurs van ruim 20 verschillende landen op bezoek bij Koppert, De Ruiter en Anthura

Ambassadeurs van ruim 20 verschillende landen hebben een bezoek gebracht aan drie bedrijven in de Greenport West-Holland: Koppert Biological Systems, De Ruiter Seeds Experience en Anthura. De tour was een initiatief van provincie Zuid-Holland en de deelnemers werden begeleid door Commissaris van de…

Joost Derks, NBWM:

Brexit-achtbaan nadert einde. En dan?

De Britse premier Boris Johnson bereikte donderdagochtend een brexit-akkoord met de EU. Maar lukt het hem om dat zaterdag door het Lagerhuis te loodsen? Als het zover komt,…

Provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen euro in zonne-energie

Provincie Noord-Holland steekt € 4,5 miljoen in zonne-energie(18 oktober 2019). De provincie Noord-Holland investeert € 4,5 miljoen in zonne-energieprojecten. Dit geld wordt in de eerste plaats gebruikt om meer zonne-energie op daken, parkeervoorzieningen en bedrijventerreinen mogelijk te maken.…

Nieuwe teeltsystemen centraal op IMPACT 2025 MeetUp

Op 10 oktober 2019 vond de tweede IMPACT 2025 MeetUp plaats. Tijdens deze MeetUp New Tech stond de ontwikkeling van technologie voor tuinbouw centraal. Keynotespreker  Rob Trice (Better Food Ventures & The Mixing Bowl, Silicon Valley) gaf een inleiding over de ontwikkelingen in AGTech en de uitdagingen die…

Nieuwe douane-service koppeling in GreenCommerce

Met één knop douaneaangiftes afhandelen na Brexit

Het afhandelen van douaneaangiftes zal na een Brexit voor AGF-bedrijven een grote opgave worden wanneer zij handel drijven met het Verenigd Koninkrijk (VK). De handmatige verwerking hiervan is geen optie, omdat de administratie te veel tijd in beslag zal nemen. Vandaar dat JEM-id voor AGF-software…

Toename aantal meldingen over mogelijk misbruik arbeidsmigranten

De inspectie SZW ontvangt de afgelopen tijd steeds meer meldingen over overtredingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Waar in 2015 nog 1.182 meldingen binnenkwamen, werden in…

Voordelig duurzaam verwarmen met ISDE-subsidie

Met de ISDE-subsidie kan er voordelig in duurzame warmtesystemen worden geïnvesteerd. Daarop wijst Flynth Adviseurs en Accountants. "Dankzij een recente budgetverhoging kunt u…

Deal door het parlement loodsen niet onmogelijk

Brexit-update: Johnson moet stemmen verzamelen

Waar er gisteren positieve geluiden te horen waren over de deal die op tafel lag, lijken de kansen dat deze door het Britse Lagerhuis komt vandaag toch weer steeds kleiner te…

Kantoor Abeln organiseert kennissessie over nieuwe WAB

"In AGF-sector veel vragen over nieuwe flex- en ontslagrecht"

Ruim vier jaar geleden trad de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking waardoor het flex- en ontslagrecht  flink werden gewijzigd. Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt…

7 procent bedrijven gebruikt robots

In 2018 gebruikte 7 procent van de bedrijven robots. Vooral bedrijven in de industrie en researchinstellingen maakten gebruik van bijvoorbeeld lasrobots of zelfsturende voertuigen in magazijnen. Ook andere relatief nieuwe ICT-toepassingen als cloud-computing en 3D-printing hebben hun weg gevonden in het…

Adri Bom-Lemstra nieuwe voorzitter Greenports Nederland

Adri Bom-Lemstra is benoemd tot voorzitter van de Greenboard zijnde het bestuurlijk platform van Greenports Nederland. Zij volgt Jaap Bond op. Bom-Lemstra is in augustus aan haar tweede termijn begonnen als gedeputeerde voor Zuid-Holland. Net als de afgelopen jaren is zij als gedeputeerde verantwoordelijk…

Regering moet werk maken van CO2-voorziening

In de Tweede Kamer is dinsdag 15 oktober een motie aangenomen om snel werk te maken van de CO2-voorziening voor de glastuinbouw. In de motie van het CDA, die samen met VVD,…

UWV: aantal werkenden nog verder gestegen

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8.000 per maand toe tot bijna 9,0 miljoen in september. Het aantal werklozen steeg in dezelfde periode met gemiddeld 3.000 per maand naar 323.000. Net als in augustus was 3,5 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75…

Technologietop India leidt tot 650 miljoen euro aan Nederlands-Indiase samenwerkingen

Op de eerste dag van de tweedaagse India – Netherlands Tech Summit (15-16 oktober) zijn 40 overeenkomsten gesloten tussen Indiase en Nederlandse bedrijven, overheden en kennisinstellingen. De totale geschatte waarde van de overeenkomsten bedraagt 650 miljoen euro, zo blijkt uit berekeningen van de…

mogelijk drastische maatregelen in het verschiet

BPL Pensioen heeft slecht nieuws

BPL Pensioen heeft afgelopen vrijdag werkgevers middels een brief geïnformeerd over de slechte financiële situatie waarin het zich bevindt. De kans dat de premie omhoog gaat en/of de pensioenuitkering naar beneden gaat is reëel. Alle werknemers krijgen op korte termijn een brief met daarin een uitleg over de zorgelijke…

Leden stemmen in met eindbod

Nieuwe cao Groothandel Bloemen en Planten

Een meerderheid van de FNV-leden die werken in een Groothandel in Bloemen en Planten heeft ingestemd met het eindbod van de werkgevers. De cao gaat met terugwerkende kracht in van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021. Veel vragen en opmerkingenFNV heeft veel vragen en opmerkingen gehad van haar leden. De meesten…

Greenport satelliet Zeeland krijgt handen en voeten

Ongeveer acht jaar geleden vond het tuinbouwoverleg Zeeland voor het eerst plaats. Met de bepaling van drie concrete thema’s wordt nu invulling gegeven aan de Greenport…

26 oktober, Weert

Symposium Arbeidsmigranten ‘Werkers zijn welkom’

Het belang van arbeidsmigranten verder verduidelijken, dat is de bedoeling van het symposium Arbeidsmigranten op dinsdag 26 november van 16 tot 18 uur bij Poort van Limburg in…

Vanaf 15 oktober 2019

SDE+-eLoket open: Conceptaanvragen kunnen worden klaargezet

Ondernemers die hernieuwbare energie produceren en gebruik willen maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) kunnen vanaf dinsdag 15 oktober 2019…

Arno Eussen (ProfitableServices) nodigt ondernemers uit nieuw businessmodel op te zetten:

“Kennisdeling en dienstverlening zijn een ander spelletje dan enkel produceren”

Tholen – “Kennis is conjunctuurneutraal”, stelt Arno Eussen van Freshprojects. Hij lanceerde onlangs het platform ProfitableServices waarop hij ondernemers wil helpen op een andere manier naar kennisdeling en dienstverlening te kijken. Hoe dan? Nou, als nieuw businessmodel. “In een recessie lopen de…

Professor Guy Smagghe ontvangt ‘China National Friendship Award’

De Friendship Award is de hoogste Chinese onderscheiding voor buitenlanders. Professor Smagghe van de Universiteit van Gent krijgt de titel voor zijn jarenlange samenwerking…

Geen nieuwe maatregelen voorzieningszekerheid gas nodig

Verwaarloosbaar risico op onderbreking gasvoorziening in Nederland

De kans dat men in Nederland zonder gas komt te zitten, is verwaarloosbaar klein, zo blijkt uit een recente update van de risico's. Uit de meest recente update blijkt dat er -…

Helpdesk stikstof vanaf 14 oktober voor iedereen bereikbaar

Vanaf maandag 14 oktober kan iedereen met vragen over stikstof of het aanvragen van vergunningen terecht bij de helpdesk van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de twaalf…

Betere bescherming schuldeisers bij snelle ontbinding bedrijven

Schuldeisers krijgen bij de snelle ontbinding zonder vereffening – een zogenoemde turboliquidatie – van bedrijven die hen nog geld verschuldigd zijn meer mogelijkheden om te…

Ondanks voorstel Johnson blijven gevolgen onduidelijk

Nog flink aantal vragen en zorgen over eventuele harde Brexit op 31 oktober

Twee weken vóór een belangrijke Europese top kwam de Britse premier Boris Johnson afgelopen week eindelijk met een uitgewerkt voorstel om de Brexit er door te krijgen. Het…

Coalitie HOT gaat op in Transitietafel Ruimtelijke Inrichting

Coalitie HOT wordt vanaf november geïntegreerd in de Transitietafel Ruimtelijke Inrichting. Deze tafel wordt geïnitieerd door Greenports Nederland en komt voort uit het…

Kleine werkgevers volledig ontzorgd bij langdurig verzuim

Sazas introduceert MKB verzuim-ontzorgverzekering

Langdurig verzuim van een medewerker zorgt bij kleine werkgevers voor de nodige kopzorgen. Doe je als werkgever wel voldoende aan re-integratie? Met de introductie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020 zet Sazas de volgende stap in het volledig ontzorgen van kleine werkgevers. Het…

Vervolgaanpak verwijderen asbestdaken

“Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf"

Een nieuwe aanpak voor het verwijderen van asbestdaken. Daarmee komt het kabinet vandaag, nadat een eerder wettelijk verbod niet doorging. Asbest is schadelijk voor de…

Merijn de Jong, IPO:

"Provincies moeten meer doen om de waterkwaliteit te verbeteren"

Zorg voor een coherenter en consistenter toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen en doorbreek de beleidsverkokering bij opkomende stoffen. Dat zijn twee belangrijke punten voor de provincies in verband met de bestuurlijke afspraken over waterkwaliteit. De provincies verenigd in het…

"De energietransitie raakt ons allemaal"

Den Haag wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Om dat te bereiken, is onder meer goed opgeleid personeel nodig. Daarom werd in 2018 het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE) opgericht, dat de energietransitie een plek geeft binnen het onderwijs. Greenport West-Holland is een van de…

Herfstvakantie wordt ‘Go Go Greenweek’

In juni werd in het Westland het project Go Go Greenhouse gelanceerd. Het initiatief is bedoeld om scholieren, die in vakanties en op zaterdag werkzaam zijn in de kas, een compleet beeld te geven van hetgeen de glastuinbouw te bieden heeft. Met de herfstvakantie in aantocht is het goed een nieuw…

Forse nabetaling uitzendkrachten

Vakbond CNV Vakmensen heeft in het afgelopen anderhalf jaar voor ongeveer driehonderd uitzendkrachten ruim €1,2 miljoen aan nabetalingen gevorderd. Het gaat vooral om achterstallig loon en toeslagen,…

Rapport Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw

Verdienvermogen pijnpunt bij streven naar Kringlooplandbouw

Minister Schouten wil wel, maar willen ondernemers in de land- en tuinbouw ook naar kringlooplandbouw toe? Dat is nog maar de vraag, zeker nu uit een kritisch rapport van de…

Tetranychus mexicanus officieel niet gevestigd

Een jaar min een dag terug werd bij een Nederlandse retailer de spint-soort Tetranychus mexicanus aangetroffen. Nu meldt de NVWA dat dit beestje, waarvan toen zo'n 770 stuks werden gevonden op een 25-tal planten die vermoedelijk uit Zuid Amerika waren overgekomen, succesvol om zeep is geholpen. Het…

Jan Gert Roest nieuwe recruiter

Tuin- en akkerbouw nieuw focusgebied Nomilk2day

Nomilk2day gaat zich naast agribusiness, food & industry meer toespitsen op tuin- en akkerbouw. Met het aantrekken van recruiter Jan Gert Roest als Senior Consultant op deze…

Ric de Rooij, ministerie EZK:

"Slim gebruik van data staat hoog op de agenda"

Vijf partijen gaan hun data bundelen om de uitvoering en monitoring van de energietransitie beter te faciliteren. Hierdoor hebben zij sneller betrouwbare informatie voor handen. Het gaat om het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), het Kadaster, het…

Glastuinbouw Nederland pleit voor aanpassing ODE-elektriciteit

"Glastuinbouw wordt onevenredig hard geraakt, tegen de afspraken van het Klimaatakkoord in"

In het wetsvoorstel Wijziging Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord is een voor de glastuinbouw zeer forse tariefverhoging van de Opslag duurzame energie- en klimaattransitie…

Sjaak van der Tak, Glastuinbouw Nederland

"De PAS-problematiek past glastuinbouwondernemers niet"

Sjaak van der Tak kon het kort houden deze keer in zijn vlogserie Sjaak Topics. "De PAS-problematiek past glastuinbouwondernemers niet", stelt hij. In reactie op het rapport van de commissie Remkes over de stikstofproblemen is zijn advies aan telers bij gebrek aan antwoorden op geothermie- en…

"Johnson matigt toon, maar heeft nog geen oplossing voor Brexit"

Onderhandelingen lopen, de toon is gematigder geworden, maar er is nog geen oplossing voor Brexit. Gedurende de voortslepende onderhandelingen houdt Klaas Johan Osinga namens…

Noodplan voor verstoring gaslevering gereed

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft het nieuwe Bescherm- en Herstelplan Gas naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan is bedoeld als handvat in het geval de…

GroentenFruit huis

Nog 23 dagen tot Brexit, bent u voorbereid?

Tholen - Een gewaarschuwd mens telt voor twee en bij sommige zaken kunnen we niet vaak genoeg waarschuwen. Brexit, het komt de meeste mensen misschien wel de neusgaten uit maar toch, bent u voorbereid op Brexit? Toen Ronald Hoekstra van CSI-fresh die vraag gisteren stelde was er maar een aanwezige in de…

Afschaffing subsidie Varend Corso vanwege 'gekrenkte ego's'

Het schrappen van de subsidie voor het Varend Corso door de gemeente Midden-Delfland is in het verkeerde keelgat geschoten bij Mijn Partij. "Wij krijgen het idee dat dit…

Insectenkweek als nieuw verdienmodel voor tuinbouw

Reststromen uit de tuinbouw kunnen gebruikt worden als voedsel in de insectenkweek. Daarmee beperkt de sector de afvalstromen én hebben telers mogelijk een extra…

Voorlichtingscampagne over nieuwe regels arbeidscontracten en ontslag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gisteren een voorlichtingstraject gestart om werkgevers en werknemers te informeren over de veranderende regels op het…

Glastuinbouw Nederland reageert op PAS-update

"(Nog) geen zicht op vergunningen bouwprojecten glastuinbouw stelt teleur"

Op vrijdag 4 oktober kwam er nieuw naar buiten over de stikstofproblematiek en de aanpak die door de Commissie Remkes wordt geadviseerd. Glastuinbouw Nederland is niet…

Tuinbouwjongeren Oostland op bezoek in Polen

"Ook Polen kent schaalvergroting en de grasmat van Legia barst van de sensoren"

Afgelopen weekend was het weer tijd voor de jaarlijkse studiereis van Tuinbouw Jongeren Oostland. 26 jongeren werkzaam/studerend in de tuinbouwsector stapte afgelopen donderdag in het vliegtuig met als bestemming Warschau, Polen. Pieter Ammerlaan schreef er een verslag over. BroniszeVrijdagochtend vroeg stond…

Thomas Frankhuizen

Reflecteren over de opvolging

De afgelopen jaren heeft Thomas Frankhuizen het Westland en de tuinbouw mogen leren kennen. Hij vond het zo interessant, dat hij er ook is gaan wonen. Nu maakt hij de overstap van de Rabobank naar bqurius, waar hij zich onder mee bezig zal houden met opvolging. "Meer als nu was het in het verleden vanzelfsprekend dat kinderen…

De zelfrijdende kliko zet het vuilnis voor je aan straat

We worden steeds meer omringd door apparaten die het werk voor ons doen. Zowel op ons werk, in huis en tijdens het doen van de boodschappen. Dat is tof, maar even serieus, niet alles in ons leven en huis hoeft automatisch te gaan toch? Oké, misschien met uitzondering van dit apparaat dan: de vuilnisbak…

Raad van State zet nu ook streep door glastuinbouwzone Melsele

In maart dit jaar werd in het Belgische Melsele een streep gezet door 60 hectare glastuinbouwzone en nu heeft ook de Raad van State de plannen voor de glastuinbouwzone begraven. Er liep nog een beroepsprocedure, maar die is vernietigd, zo schrijft Vilt.  Lees hier de reacties vanuit de Vlaamse glastuinbouw…

Fotoreportage Westland Event 2019

GEEN.NIEUWS.MAAR.WEL.GEZELLIG.

Tholen - Een 'feest van herkenning', dat moet het Westland Event met als centraal thema 'modern ondernemerschap' voor het overgrote deel van de bijna zevenhonderd ondernemers zijn geweest. In rap tempo verschenen er tal van bekende Westlandse koppen op het 'podium' en werd de zaal een stukje inhoudelijk programma en een stuk…

Freight Line Europe & CSI-Fresh

EORI-nummer, Portbase en houten pallets en kratjes; bent u voorbereid voor Brexit?

Tholen –  Freight Line Europe (FLE) organiseerde woensdag 25 september in samenwerking met CSI Fresh een Brexit bijeenkomst in theater Het Plein . “We moeten er vanuit gaan dat het VK op een zeker moment uit de EU vertrekt en zijn daarom erg blij met de grote opkomst hier in Ridderkerk vandaag,” vertelt John…

Opening huisvestingslocatie arbeidsmigranten in voormalige boerderij

Vrijdag 4 oktober is de huisvestingslocatie Grijpestijn aan de Hoekeindseweg te Bleiswijk geopend. In de historische voormalige boerderij heeft VZM Uitzendgroep ruimte voor 22 arbeidsmigranten gerealiseerd. Deze arbeidsmigranten zijn werkzaam bij glastuinbouwbedrijven in en rond Bleiswijk. Een goede huisvesting…

Door heling kunnen ondernemers flink benadeeld worden

Ondernemers vaak doelwit van helers

Regelmatig zijn ondernemers het doelwit van helers, bijvoorbeeld doordat zij gestolen producten aangeboden krijgen. Ook worden zij slachtoffer van bedrijfsinbraken of…

JEM-id ontwikkelt vertaler tussen verschillende software-systemen

FreshBabel Messenger is de ‘Google Translate’ onder AGF-software

Zonder woordenboek, vertaler of Google Translate wordt het moeilijk om met andere nationaliteiten te communiceren, wanneer je de taal niet spreekt. Hetzelfde gebeurt dagelijks…

De Moldaviër als 'Pool 2.0'

Zonder arbeidsmigranten kan de Nederlandse economie niet draaien. Met name de agrarische sector is er inmiddels volledig van afhankelijk. Nederlandse werknemers zoeken liever een baan bij andersoortige bedrijven. Maar inmiddels is het ook flink schrapen om gemotiveerde ‘buitenlanders’ te vinden. „Op dit moment komt 80 procent…

Bijpraten over de WAB

Op donderdag 3 oktober organiseerde uitzendbureau AUB van Bergen uit Hoek van Holland een speciale informatiemiddag over de effecten van de nieuwe ‘wet arbeidsmarkt in balans’ op het personeelsbeleid van een organisatie. Speciaal voor haar relaties. De infomiddag vond plaats in Themapark De Westlandse Druif te Monster.   Zo’n 50 relaties gaven…

Deal voor Duurzaamheid getekend in Bommelerwaard

Gemeente Zaltbommel, Veiling Zaltbommel en Rabobank Altena-Bommelerwaard slaan samen met de glastuinbouwsector de handen ineen voor de duurzaamheidsaanpak voor de glastuinbouw. Met deze deal onderstrepen de partijen dat zij samen inzetten op de verduurzaming van de regionale glastuinbouwsector. Op…

Zijn scherpere regels over samenwerken met China nodig?

Richard van der Sande in EenVandaag: "Wij blijven kennis met China delen"

"En daar gaat weer een pakket richting China", zei Richard van der Sande van Certhon afgelopen maandag in de uitzending bij EenVandaag. De vraag werd in de uitzending gesteld of het niet gevaarlijk is met China samen te werken, terwijl zij niet onder stoelen of banken steken dat ze binnen dertig jaar het…

"Glastuinbouw, onderwijs en onderzoek hebben elkaar veel te bieden"

Door alle ontwikkelingen in de sector heeft de glastuinbouw ontzettend veel te bieden aan jongeren. Vaak is dit bij deze doelgroep echter niet bekend. Daarom is Glastuinbouw Nederland projecten gestart als Vlog uit de Kas en Go Go Greenhouse. Veelbelovend zijn de resultaten van een nieuw project waarin…

Boerenbond werpt blik op de cijfers en maakt een schatting voor 2019:

"Groene planten doen het goed, omzet anjers en rozen keldert flink"

Vlaamse groene plantenkwekers hebben tot nu toe een goed jaar achter de rug met stijgende prijzen als gevolg van een vraagmarkt, terwijl in de snijbloemen er flinke klappen vallen in de omzet bij anjers en rozen, zo rekent de Boerenbond voor in een tussenevaluatie over de eerste zeven maanden van 2019.  In…

Werkgeversorganisaties glastuinbouw betreuren besluit FNV

"Wij gaan door met voorbereidingen van afgesproken eerstvolgende onderhandelingsronde begin december”

Werkgevers in de glastuinbouw betreuren het bericht van FNV van maandag 30 september, waarin zij aangeven niet verder te willen onderhandelen over een nieuwe cao voor de…

31 oktober 2019 concreet verbeterplan geëist

Gebruikers stellen ultimatum aan Container Centralen

Kwekers, kopers en vervoerders ondervinden de laatste tijd veel operationele problemen met de kwaliteit van CC-containers. Royal FloraHolland praat daarover op reguliere basis…

Hilde Crevits is de nieuwe Vlaamse landbouwminister

In de nieuwe Vlaamse regering krijgt CD&V drie ministers, één meer dan algemeen werd aangenomen. Hilde Crevits blijft viceminister-president en wordt bevoegd voor Werk,…

LNV lanceert Platform voor Omslag naar Kringlooplandbouw

Als onderdeel van de visie op kringlooplandbouw van Minister Carola Schouten heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening de website Platform voor Omslag naar Kringlooplandbouw gelanceerd, waarop de transitie naar kringlooplandbouw kan worden gevolgd. Op het platform wordt in tekst,…

Leo Oprel, LNV:

"Relatie tussen bemesting, smaak en sierwaarde nog vaak 'blinde vlek'"

Leo Oprel, sr. beleidsmedewerker van het ministerie van LNV, houdt zich bezig met de aandachtsgebieden energie, water en bemesting. Voor Glastuinbouw Waterproof laat hij zijn…

FNV schort onderhandelingen cao Glastuinbouw op

FNV Agrarisch Groen gaat voorlopig niet onderhandelen over een nieuwe cao Glastuinbouw. Volgens de vakbond is de kloof te groot "tussen de inzet van werkgevers met alleen verslechteringen en de inzet van de FNV". Daarom roept de FNV de werkgevers op om met een nieuwe inzet te komen.De FNV zet voor de cao…

Arbeidsmigranten Westland luiden noodklok

"Ik mocht niet naar huis toen ik ziek was"

Boos en verdrietig, dat zijn drie Poolse arbeidsmigranten die in een kamertje zitten van het Poolse bemiddelingsbureau dat hun belangen behartigt. Ze voelen zich uitgebuit,…

Pascal Jongejan, SuperFlora, heeft 5 tips voor de toekomstige procesverbeteraar

“Het is de kunst om precies te weten wie je waarvoor kunt inzetten en welke kennis je met z’n allen in huis hebt"

Pascal Jongejan (24) is Supply Chain Planner bij SuperFlora. Met een aantal bijbanen in de kas - onder andere bij kiemgroentenspecialist Koppert Cress - werkte hij zich al tijdens zijn vwo en studie Bedrijfskunde omhoog in de tuinbouwsector. Na een master Supply Chain Management wist hij het zeker:…

Special Dienstverlening van start

In oktober hebben we weer een nieuwe Special en staat het onderwerp 'Dienstverlening' centraal. Op een speciale plaats op de websites en nieuwsbrieven zullen dagelijks artikelen over deze branche gepubliceerd worden en dat geldt voor zowel Groentennieuws.nl en BPnieuws als onze internationale…

Van 3 naar 5 jaar

Plan voor verlenging van noodhuisvesting van arbeidsmigranten in Westland

De gemeente Westland heeft een verzoek gekregen om ergens in Westland noodhuisvesting voor drie jaar voor arbeidsmigranten te realiseren. De initiatiefnemer heeft nu echter…

Human Capital Agenda Glastuinbouw Nederland 2020-2022:

"Geen toekomst zonder goede werknemers"

‘Zonder goede werknemers, geen toekomst!’ Die constatering is voor de ondernemersgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs van Glastuinbouw Nederland aanleiding om ondernemers, die…

Zes projecten van start voor Kas als Energiebron

Na advies van de ondernemersgroep hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Glastuinbouw Nederland in juli en augustus zes projecten gehonoreerd…

Het grote potentieel van microvermeerdering

De productie van hoogwaardig plantmateriaal zal naar verwachting met 5% tot 10% per jaar groeien. Deze groei wordt gevoed door twee ontwikkelingen: de toename van de wereldwijde vraag naar industriële gewassen op basis van weefselculturen en voedselgewassen, zoals tropische vruchten en bessen, en de…

"Zonder voldoende en schoon water is er geen tuinbouw mogelijk"

Hoogheemraadschap van Delfland ondertekent Innovatiepact van de Greenport

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het Innovatiepact van Greenport West-Holland ondertekend. Dat gebeurde tijdens de Greenport partnervergadering bij het Hoogheemraadschap. Doel van het Innovatiepact is het bereiken van doorbraken binnen de tuinbouw. Inmiddels…

Overheid presenteert nieuwe bereid-je-voor-op-de-Brexit tools

De Rijksoverheid lanceert vanaf vandaag nieuwe tools waarmee ondernemers en zorginstellingen zich op de Brexit kunnen voorbereiden. Doel is om ondernemers te wijzen op mogelijke blinde vlekken in hun voorbereiding of nog eens kritisch te laten kijken of ze Brexit-proof zijn. Uit onderzoek blijkt dat…

Fel debat in vijandig Brits Lagerhuis

Boris Johnson houdt vast aan brexit op 31 oktober

De Brexit-soap duurt voort. Eerder deze week oordeelden 11 opperrechters dat de schorsing van het Parlement door premier Boris Johnson onwettig was en direct weer bij elkaar…

Glastuinbouw Nederland waarschuwt voor opmars varkenspest en gevolg voor logistiek

"Hermetisch afsluiting gebied bij uitbraak Afrikaanse varkenspest heeft ook gevolgen voor tuinders"

Afrikaanse varkenspest is in opmars via Oost-Europese landen richting West-Europa. Een besmetting is in september 2018 vastgesteld bij enkele wilde zwijnen in de Belgische…

Clemens wint Vlog uit de Kas 2019

Tijdens de zomerperiode vlogden zeven scholieren, werkzaam bij uiteenlopende glastuinbouwbedrijven, over een dag uit hun leven als vakantiekracht in de kas. De vlog van Clemens Dijkxhoon (19) bleek het meest populair van seizoen 2 en hij werd hiermee de winnaar. Clemens ondersteunt in de zomer en naast school…

AVAG Ledendag 2019 te gast in wereldstad Rotterdam

Gister vond de jaarlijkse ledendag plaats van de branchevereniging van de kassenbouw en installatiesector AVAG. Dit jaar was men te gast in wereldstad Rotterdam. De leden kregen een rondleiding in het voormalige Tropicana zwembad BlueCity, waar tegenwoordig start-ups zich bezighouden met circulaire economie…

Subsidie voor twee nieuwe projecten emissiebeperking glastuinbouw

In september 2019 is door de waterschappen vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ een financiële bijdrage toegezegd aan twee projecten die een positieve bijdrage moeten kunnen leveren aan het terugdringen van emissies en verbetering van de waterkwaliteit in het…

Nieuwe technologie om containers via smartphone of tablet te monitoren

Verladers kunnen vanaf nu via hun smartphone of tablet koelcontainers volgen en monitoren dankzij de nieuwe Mico-Link 5 controller van Carrier Transicold, 's werelds eerste draadloze controller voor koelcontainers die zichtbaarheid, diagnostiek, gemak en productiviteit nog verder moet gaan verbeteren.…

Alle tuinders gaan verplicht meebetalen aan financiering gewasoverstijgend onderzoek

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een zogenaamde verbindend verklaring afgegeven voor het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas. Hierin staat dat alle glastuinders moeten gaan meebetalen aan de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgende onderzoek in de…

Peter Verbaas, Brexit-coördinator NVWA:

“Nog altijd zijn er bedrijven die geen afspraken met hun ketenpartners hebben gemaakt”

Tholen - Nog zo’n veertig dagen en de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is een feit. Peter Verbaas werd in december aangesteld als Brexit-coördinator van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In deze functie coördineert hij de acties binnen de NVWA, richting…

0,4% meer uitstoot landbouw en industrie t.o.v. tweede kwartaal 2018

Nederlandse CO2-uitstoot hoger in het tweede kwartaal van 2019

De CO2-uitstoot in Nederland was in het tweede kwartaal 2,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Volgens de tweede berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 1,8 procent. Het cluster industrie en landbouw stootte samen 0,4 procent meer CO2 uit ten opzichte…

of bezoekje om ze alsnog te overtuigen

Telers buitengebied Westland en Midden-Delfland krijgen glasvezel

Ruim 5000 adressen in het buitengebied van Westland en Midden-Delfland krijgen sneller internet via een glasvezelnetwerk. Dit zijn adressen die al een coax-aansluiting hebben.…

Nefyto: 'Er is geen duidelijke oorzaak voor de ziekte van Parkinson bekend'

Nefyto, de organisatie die de belangen behartigt van bedrijven die chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt. heeft op de eigen…

Avondje kaarten

Daar komen de vijandelijke troepen vandaan en daar vinden de voedseldroppings plaats... Met een beetje fantasie zou je er een kaart in oorlogstijd in kunnen zien, maar toch gaat het om iets heel anders. Het is namelijk het ontwikkelingsplan voor de Zuidplaspolder waarover de mannen van Tomatenkwekerij Gebr. Zwinkels zich…

Nederland haalt banden aan met Franse start-ups

Een kiekje uit zonnig Lyon

Wij ontvingen een 'vakantiekiekje' vanuit een zonnig Lyon. Madelon Knop van de Gemeente Westland, Raffy Balder van HortiHeroes en Maarten Oostenbrink, tegenwoordig van Foodstarts maar voorheen werkzaam bij Ludvig Svensson, waren in Frankrijk om de banden met Franse land- en tuinbouwstart-ups aan te halen. De Nederlandse…

Eerste cursusgroep Sleutel aan je toekomst in de kas gestart

Van Albert Heijn naar techneut in de glastuinbouw

Dinsdag 10 september was het dan zover: de eerste groep deelnemers aan het omscholingsproject 'Sleutel aan je toekomst in de kas' ging van start. Wat ruim een jaar geleden op het spreekwoordelijke bierviltje is ontstaan, heeft nu daadwerkelijk vorm gekregen in een pilot waarbij acht deelnemers door…

Gert Stiekema nieuwe secretaris Topsector Tuinbouw&Uitgangsmaterialen

Gert Stiekema is sinds 1 september secretaris bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U). Stiekema wil als nieuwe secretaris partijen en initiatieven met elkaar…

Keuringsdienst van Waarde ontdekt rare streken met streekproducten

Betuwe bessensap uit, eh, Polen?

Betuwe bessensap, dat is mooi. Een echt streekproduct, dus als je het koopt, helpt je ook nog eens de lokale teler. Tenminste, dat zou je denken. De Keuringsdienst van Waarde liet in de uitzending…

Zitten er 'nationale iconen' in de glastuinbouw?

De ontwikkeling van de kunstnier. De uitvinding van bluetooth. De bouw van de Deltawerken. Stuk voor stuk baanbrekende innovaties waar Nederland trots op is. Nationale Iconen…

Vanaf 2020 betere bescherming telers tegen oneerlijke handelspraktijken, ACM gaat handhaven

"Telers moeten na overstap op kringlooplandbouw fatsoenlijke boterham blijven verdienen"

Cijfertjes hier, bedragen daar. Het was gisteren Prinsjesdag en dus werden de Nederlandse kabinetsplannen voor 2020 bekend. Ook die van het ministerie van Landbouw, Natuur en…

Wie helpt ze aan een opdracht?

Studenten bieden glastuinbouwbedrijf kostenloos advies

Renate, Jorg en Jasper zijn vierdejaars studenten Bedrijfskunde en Agribusiness aan de HAS Hogeschool in Den Bosch. Voor hun specialisatie International Business Management zijn zij op zoek naar een tuinbouwgerelateerd bedrijf binnen Europa (maar buiten NL) met minstens 50 medewerkers. "Met onze frisse…

Stichting Scheidsgerecht Bloembollensector

Marktpartijen richten stichting Scheidsgerecht Bloembollensector op

De bloembollensector heeft behoefte aan de mogelijkheid tot snelle rechtspraak door een onafhankelijk arbitrage-instituut met kennis van zaken. Het huidige scheidsgerecht van…

€ 36,7 miljoen gereserveerd voor verduurzaming glastuinbouw

Tholen - Na de gebruikelijk poppenkast maakte de minister van Financiën gisteren wederom bekend hoe de centen het komende jaar verdeeld zullen worden. De grote lijn staat…

Herfsteditie Startlife Accelerate

Acht start-ups gekozen om tuinbouw verder te helpen

Biologische bestrijding van plagen en ziekten in water of een autonoom opererende drone die tuinders in de glastuinbouw helpt: dit zijn slechts twee voorbeelden van de acht startups die zijn geselecteerd voor de herfsteditie van StartLife Accelerate. Van de vijftig food- en agtech startups die interesse…

Nieuwe normen en reglementen Flexwonen

Stichting Normering Flexwonen meldt nieuwe normen en reglementen. De belangrijkste aanpassingen zijn dat woonruimtes verwarmd moeten kunnen worden en dat de tijdelijke…

Opsporing Verzocht

Nog veel vragen rondom dood Poolse man Berkel en Rodenrijs

De 38-jarige Pool Tomasz Tedorowicz is in de nacht van zondag 7 op maandag 8 juli 2019 dood aangetroffen in een woning aan de A.H. Verweijweg in Berkel en Rodenrijs. Hij…

Veilig-op-1-week in volle gang

Deze week, van 16 tot en met 20 september is door platform Zero Accidents omgedoopt tot Veilig-op-1-week. Nul dodelijke ongelukken op het werk in de agrarische en groene sector, zo luidt de ambitie.…

Bij overstap volgt vergoeding

Netbeheerder zoekt ondernemers in Zuidplaspolder voor 'flexibel' energieverbruik

De afgelopen jaren is de elektriciteitsvraag in de Zuidplaspolder fors gestegen. Hierdoor raakt het stroomnet van netbeheerder Stedin langzaamaan vol. Om in de toekomst nieuwe…

Gemeente Hollands-Kroon spant de kroon

"Veel animo voor kleine windmolens bij telers West-Nederland"

LTO Noord regio West heeft in augustus leden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht gevraagd of zij in de toekomst overwegen in eigen beheer een kleine windmolen te…

1800 hectare glas als uitgangspunt voor nieuw groeidoel

Telers Noord-Brabant vragen om ruimte

Met ruim 1600 hectare is glastuinbouw prominent aanwezig in Noord-Brabant. Om te kunnen blijven groeien en wereldwijd te kunnen blijven concurreren, vragen telers om ruimte om hun duurzame ambities waar te kunnen maken. In de dagelijkse praktijk blijken regels over teeltondersteunende maatregelen en…

5 plannen ontvangen samen ruim 2 ton in 1e ronde subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland

Daglichtloos telen én praktijktest nieuwe watertechnieken ontvangen Westlandse subsidie

Vijf ondernemers zijn in aanmerking gekomen voor financiering van hun innovatieve plan met behulp van de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland. Op basis van het advies…

Economic Board investeert in Flower Science

Het Flower Science netwerk van de Greenport Duin- en Bollenstreek kan rekenen op financiële steun vanuit de Economic Board Duin- en Bollenstreek. Flower Science is een van de business cases uit de Economische Agenda. Vanuit dit programma wordt een kennis- en innovatienetwerk geïnspireerd en onderhouden…

25 september in theater Het Plein, Ridderkerk

Freight Line Europe organiseert Brexit bijeenkomst

De dag dat het Verenigd Koninkrijk, met grote gevolgen voor het Nederlanse bedrijfsleven, uit de Europese Unie stapt nadert. Ondanks het feit dat er richting Brexit-day 31 oktober nog steeds grote onduidelijkheid bestaat over de voorwaarden van uittreding en de invloed daarvan op de toekomstige relatie…

Turkije: Ankara gaat geen planten en bomen meer importeren

De gemeente Ankara gaat inwoners aanmoedigen om inheemse planten en bomen te telen om geld te besparen en het huidige handelstekort omlaag te brengen. In samenspraak met de sector heeft de net gekozen burgemeester Mansur Yavas met de relevante afdelingen van de gemeente besloten welke planten en bomen…

Antwoord op wegvallen Programma Aanpak Stikstof

Nieuwe stikstofrekentool beschikbaar

Vorige week werd langzaamaan steeds duidelijker wat de invloed is van de uitspraak van de Raad van State over stikstof. De Raad zette een streep door de Programma Aanpak…

FD volgt 'spoor van vernieling' 'uitzendcowboy' Otto

Otto Cornelissen haalde als medeoprichter van uitzender Otto Workforce als eerste op grote schaal Polen naar Nederland. Minder bekend is dat hij al jaren tientallen…


© BPnieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven