Managementinfo

haken en ogen aan btw-wijziging voeding en wijzigen gewasbescherming

Dames en heren politici: denk goed na voordat u land- en tuinbouwbeleid maakt

Menig teler zal zich bij weer een nieuwe maatregelen of beleidsplan weleens betrappen op de gedachte 'gaan we weer'. Weer verduurzamen, beperking van…

Leden Ledenraad RFH over uitvoering Noodfonds Sierteelt

De details van het Noodfonds Sierteelt zijn bekend. Tot en met 4 juni kunt u uw aanvraag indienen bij de RVO. De regeling is bedoeld voor ondernemers die door de corona-crisis…

Aardwarmtespeurtocht weer van start

De werkzaamheden op de twaalfde onderzoekslijn voor aardwarmte zijn afgerond. Lijn 12 loopt door: Rheden, Brummen, Voorst, Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Dalfsen. De werkzaamheden op de veertiende onderzoekslijn gaan vandaag, 25 mei, van start. Lijn 14 loopt tussen: Epe, Voorst, Olst-Wijhe, Raalte en…

Arbeidsmigranten zijn op tijd voor de oogst

De uitzendbranche moest de afgelopen maanden vanwege het coronavirus improviseren. Na een onzekere periode treedt nu verbetering op, merkt VZM Uitzendgroep in Franeker. Sinds…

Dodelijk ongeval met busje arbeidsmigranten in Middenmeer

Bij een botsing tussen een busje met arbeidsmigranten en een auto in Middenmeer zijn gisterochtend twee dodelijk slachtoffers gevallen. Acht andere betrokkenen raakten gewond.…

"Einde van plantenoctrooi leidt tot meer ruimte voor nieuwe rassen"

Het Europese Octrooibureau besloot deze maand dat er geen octrooien meer worden verleend op ‘essentiële biologische processen’ van planten. Een goede ontwikkeling, vindt…

Meer bedrijven aan de slag met duurzaamheidsdoelen, ook rol voor tuinbouw

Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met de realisering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties, zo blijkt uit vierde SDG-voortgangsrapportage…

LTO hoopt 10 november nieuwe voorzitter bekend te maken

Met het vertrek van Marc Calon start LTO Nederland de benoemingsprocedure voor een nieuwe voorzitter. Deze procedure is tot stand gekomen op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement. Belangrijk fundament vormt het consulteren van alle leden met betrekking tot de profielschets. Zo wordt…

Onkruidkassen Liesboslaan moeten nog even wachten op nieuw nieuwbouwplan

Een woonwijkje op de plek waar nu nog drie hectare kas staat aan de Liesboslaan in Breda: mooi plan, maar voorlopig komt het er niet van. De eigenaar van het perceel heeft besloten de optie de partij die bouwplannen had niet te verlengen. Wijnand van der Velden van Soma vastgoed reageert erop in BN De…

Verslag GreenportLIVE 14 mei 2020 - Coronakansen

Donderdag 14 mei vond de tweede editie van GreenportLIVE plaats. In samenwerking met Bollenstreek Omroep besteedde men aandacht aan kansen voor ondernemers door én na Corona.…

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2020 met 1,6% (na afronding).  Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel…

Export naar VK goed voor 3,5 procent bbp in 2019

De Nederlandse verdiensten aan de export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk kwamen in 2019 uit op 28,3 miljard euro. Dat is 3,5 procent van het Nederlandse bbp. Dat meldt het CBS op basis van aanvullende statistische dienstverlening bekostigt door het Ministerie van Economische Zaken…

Seizoenarbeiders komen toch in België terecht

De Vlaamse land- en tuinbouwers blijken dan toch voldoende seizoenarbeiders te vinden. Door de uitbraak van de coronacrisis sloten heel wat landen hun grenzen waardoor de…

2,5 van de 35 kilometer tuinbouwrioolleiding Bommelerwaard is gelegd

Op 20 april is de aanleg van het tuinbouwriool in Bommelerwaard van start gegaan. In Zaltbommel werken de gemeente en Waterschap Rivierenland samen met tuinders en drinkwaterbedrijf Dunea om water met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen apart te zuiveren. Op initiatief van de betrokken overheden…

Eisen voor opslag van gevaarlijke stoffen verduidelijkt

Op glastuinbouwbedrijven worden verschillende stoffen gebruikt voor uiteenlopende doelen, zoals bemesting, gewasbescherming en reiniging. Het Activiteitenbesluit heeft voor…

"De Koekoekspolder is een tuinbouwgebied, geen woongebied"

Bewoners van de Tuindersweg in IJsselmuiden zijn boos omdat er plannen zijn voor de bouw van 'Polenhotels' op een stuk grond waar kassen van een slateler worden gesloopt. In…

Huisvesters van arbeidsmigranten in Maasdriel zijn laks met legaliseren onderkomens

Huisvesters van arbeidsmigranten staan niet bepaald te popelen om het onderdak bieden aan deze mensen te legaliseren. Dat leidt de gemeente Maasdriel af uit het geringe aantal…

Glastuinbouwbedrijf uit Melderslo vecht boete bedrijfsongeval aan

Een glastuinbouwbedrijf uit Melderslo is naar de rechter gestapt om de boete aan te vechten die de arbeidsinspectie oplegde na een bedrijfsongeval. Volgens de tuinder rammelt…

onderzoeksproject AGROS van start:

"Ons toekomstbeeld is een 'autonome kas'

De maatschappij stelt allerlei vragen en eisen aan de glastuinbouw, akkerbouw en melkveehouderij. De huidige systemen kunnen daar maar beperkt oplossingen voor bieden. Een…

Arbeidsmigrant in Altena woont straks naast bedrijfspand of net buiten de dorpskern

Arbeidsmigranten wil Altena niet in een ‘reguliere woning’ huisvesten en ook niet in vakantieparken. Wel komt er huisvesting op het terrein van de bedrijven waar ze werken of…

Enquête effecten Coronacrisis Tuinbouw voor ondernemers

De werkgroep Effectenanalyse van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw doet een oproep aan ondernemers om onderstaande enquête in te vullen. "Met de uitkomsten van deze…

Kwart minder arbeidsmigranten door corona

Er zijn door de coronacrisis een kwart minder arbeidsmigranten aan het werk. Uitzendbureau Martho Flexwerk uit Emmeloord heeft rond de 450 arbeidsmigranten voor zich werken.…

Wengfong Nurseries

Maleisische Flower Trial gaat digitaal

Vanwege de Covid-19-pandemie is de Flower Inspiration Days in Wengfong Nurseries in Maleisië geannuleerd. Dat betekent echter niet dat de trials volledig zijn geschrapt. De…

Koolmees reageert op Kamervragen:

"Zet NOW in om seizoensarbeiders in dienst te houden"

Onder een aantal Kamerleden bestaan er zorgen over arbeidsmigranten die in coronatijd naast hun baan ook hun bed kwijt zouden raken. Reden om minister Koolmees van Sociale…

Europese Commissie presenteert strategieën 'Farm to Fork' en Biodiversiteit

De Europese Commissie heeft op 20 mei 2020 de Farm to Fork Strategy en Biodiversiteitsstrategie gepubliceerd als deeluitwerkingen onderdeel van de Green Deal. De sector zaden en jonge planten kan, bij monde van branchevereniging Plantum, een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities verwoord in deze…

Eénderde telers buitenteelt houdt zich niet aan regels bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen

Telers van gewassen die in de openlucht worden geteeld, zoals akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, fruitgewassen of sierteeltgewassen houden zich onvoldoende aan de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)…

versoepeling quarantainemaatregelen Polen nog niet voor seizoensarbeiders

"Kortstondige leegloop met Polen dreigt maar op lange termijn juist veel beschikbaarheid"

Tholen - Het gaat veel óver Polen, maar hoe is het in Polen? Dat weet bijvoorbeeld Roland Vollmuller van wervingsbureau HolandiaJobs dat Poolse arbeidsmigranten werft om in Nederland te werken. "Ik snap de berichten over tekorten aan Pools personeel niet, want je kunt het land prima verlaten. Wel dreigt…

Hoe werkt het eerste open warmtetransportnet ter wereld?

Ook in het Westland wordt vanzelfsprekend gekeken naar hoe en wanneer een breder warmtenet in het Westland gerealiseerd kan worden waar naast geothermie ook restwarmte…

Verlenging EU Ecolabel toegekend aan recyclingoplossingen Grodan

De Ecolabel-certificering van Grodan, onderdeel van de Rockwool Group, is tot 2022 verlengd. Na de toekenning van het Europese Ecolabel in 2019 volgt als onderdeel van deze…

Rabobank Tuinbouwbarometer:

"Tuinbouw in zwaar weer door coronacrisis"

De coronacrisis heeft een enorme impact op de sierteelt en voedingstuinbouw. Voor 2020 voorspelt de Rabobank een wereldwijde economische krimp van 2,6 procent en voor Nederland van 5 procent. Consumenten kopen minder bloemen of planten of kiezen een goedkoper boeket of goedkopere plant. Hogere…

Wijzigingen verlenging NOW op een rij

Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Om…

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie…

Kabinet stelt €150 miljoen extra beschikbaar voor Corona-OverbruggingsLening

Het noodpakket banen en economie krijgt een vervolg. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen om ondernemers…

Taco van der Louw, Up&Up Talent Solutions

"Vergrijzing is de grootste uitdaging rond personeel”

Tholen - Een grote angst bij veel telers dit jaar is een tekort aan seizoenarbeiders. Veel buitenlandse arbeidskrachten dreigen thuis te blijven door de coronapandemie in Europa. Maar de schaarste in de AGF-sector is al langere tijd een groot probleem, merkt Taco van der Louw, oprichter van Up&Up Talent…

"Schermen met flexibele zonnecellen is uitdagend project"

Om toe te werken naar een klimaatneutrale glastuinbouw speelt een maximale benutting van zonlicht een grote rol. Naast het direct bruikbare licht kan ook het overtollige licht worden omgezet in energie. In een eerdere studie is de toepassing van flexibele zonnecellen op schaduwschermen verkend. De…

Rapport Algemene Rekenkamer:

"Minister ondersteunt Europees biologisch keurmerk weinig"

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit doet te weinig voor het consumentenvertrouwen in biologische producten. Zij stuurt daar niet doelgericht op, bijvoorbeeld…

Promofilm Nederlandse tuinbouw mag de hele wereld over

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) presenteert een video in verschillende talen om meer mensen kennis te laten maken met de tuinbouwsector. De korte video is…

Heffingen op groenten en fruit: Britten publiceren nieuwe importtarieven

De Britse regering heeft invoerheffingen gepresenteerd die worden ingevoerd vanaf 2021 als de overgangsfase van de Brexit afloopt. De Britten willen importheffingen opleggen…

Ongekende economische teruggang in tweede helft maart

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is medio mei fors verslechterd, meldt het CBS. De economie is in een fase van laagconjunctuur gekomen. In de Conjunctuurklok van half mei presteren 12 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding…

Steunpakket coronavirus

Meer compensatie voor bedrijven in tweede steunpakket

Bedrijven die hun omzet zien kelderen door de coronacrisis kunnen een flinke compensatie van de overheid krijgen voor hun vaste lasten. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving…

Rudi Riemens (EP&C) en Tim Zwinkels (BDO) over noodzakelijke octrooiaanvraag binnen WBSO en Innovatiebox:

"Tuinbouwondernemers leggen de lat voor octrooiaanvraag vaak onterecht hoog"

Tholen - De huidige Corona-crisis belemmert de innovatiedrang van de Nederlandse tuinbouw niet, zo merken belastingadviseur Tim Zwinkels van BDO en Rudi Riemens, octrooigemachtigde en partner bij Octrooibureau EP&C in Rijswijk. Ze hebben het zelfs drukker dan voor het Corona-tijdperk om…

Crisisteam Tuinbouw ‘is nog niet klaar’

Op 7 mei opende ‘het loket’ voor de extra steunmaatregel bij RVO. Sinds de openstelling inventariseert de crisisorganisatie ‘pijnpunten’ bij aanvragen voor tegemoetkoming uit…

26 miljoen euro losgeweekt o.a. voor fieldlab Vertical Farming en RoboCrops

43 innovatieprojecten en € 26 miljoen aan uitgelokte investeringen heeft team Innoveren bij InnovationQuarter gerealiseerd in 2019. Daarmee stijgt het boven de gestelde doelen…

Meer informatie noodfonds in relatie tot NOW-regeling

Vrij snel na het uitbreken van de coronacrisis kwam het ministerie van SZW met de NOW-regeling. Voor ondernemers in de sierteeltsector en delen van de voedingstuinbouw bleek…

"Plantenveredeling in Nederland staat aan de basis van een groeiende diversiteit"

Fascination of Plants Day

Planten zijn van levensbelang voor iedereen. Daarom vraagt Plantum, juist in de week van de internationale Fascination of Plants Day die vandaag, 18 mei, start en Day for Biological Diversity (22…

Tuinders: kansen voor verduurzaming in chemie, verpakkingen en energie

De belangrijkste drie aandachtsgebieden voor verduurzaming in de tuinbouw zijn volgens ondernemers in de sector gelegen in chemie, verpakkingen en energie. Meer dan 60% van de…

In de loop van de zomer beschikbaar voor kasgrond

Nieuwe methode voor analyse bodemleven ontwikkeld

'Hoe staat het met het bodemleven op mijn bedrijf?' Die vraag houdt steeds meer telers bezig. Eurofins Agro heeft een nieuwe methode BodemlevenMonitor ontwikkeld om het bodemleven in grond, verschillende substraten, water en compost in kaart te brengen. De methode is geïntroduceerd voor de…

Webinar Flynth

"Als er niet wat gebeurt gaan veel bedrijven het niet redden"

Afgelopen woensdag stond het Woensdag Webinar voor ondernemers in het teken van de glastuinbouw. Aan tafel Frank Hollaar, Sectorleider Tuinbouw, in gesprek met Monique van der Meij, Manager Subsidieadvies en via een online verbinding ook met gastspreker Sjaak van der Tak, Voorzitter Glastuinbouw…

Inspectie SZW start onderzoek naar arbeidsbemiddelingsplatforms

Met enige regelmaat duiken er berichten over arbeidsmisstanden in de Nederlandse land- en tuinbouw. Daar komt dan ook altijd de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid om…

Minister Crevits is er nog niet gerust op

"Het is niet omdat de grenzen weer open zijn voor seizoenarbeiders maar dat ze er ook zullen zijn"

Het was woensdag weer een vermakelijk debat in het Vlaamse parlement. 'Eieren in verschillende mandjes leggen', een collega die 'levende reclame is' voor 'de inmiddels wereldberoemde website helpdeoogst.be, de mooiste gezegdes en beschrijvingen kwamen voorbij, maar ondertussen is men er nog niet gerust…

Boosheid over verplaatsen druivenbeeld Westland

Het idee voor een raadpleging onder de Westlanders over waar twee beelden geplaatst zouden moeten worden, is totaal verkeerde keelgat geschoten. Vereniging Oud 's-Gravenzande…

Onderzoek naar belang van eenduidig dataverkeer in agrifoodketen:

"Informatie over gewasbeschermingsmiddelen is te versplinterd"

Innovaties in de land- en tuinbouw volgen elkaar in rap tempo op om voedsel steeds efficiënter, duurzamer en veiliger te produceren. Daarom hebben boeren en tuinders behoefte aan betere informatiestromen. De informatie over gewasbeschermingsmiddelen in de voedselketen is echter nog zeer versplinterd en…

"de provincie moet regelgeving aanpassen"

Pilot voor huisvesting of erf Westlandse tuinder in de maak

De gemeente Westland werkt samen met de provincie Zuid-Holland aan een pilot om op een aantal plekken in Westland arbeidsmigranten bij tuinders te laten wonen. Dat is een…

"Nu al fikse kortingen op de kilowattuurprijs"

Kijk nog eens even naar de energiecontracten die er lopen. Is het niet aan de kantinetafel, dan is het wel in adviesberichten online waarin ondernemers gewezen worden op de…

NVWA wil betere naleving regels gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden

Eigenaren, huurders of pachters van percelen landbouwgrond in grondwaterbeschermingsgebieden ontvangen deze week een mail van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit…

Westland krijgt nog meer ontmoetingskasjes

Gisteren ging burgemeester Bouke Arends als eerste ‘coronaproof’ op bezoek in het ontmoetingskasje bij woonzorgcentrum De Kreek. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is er al weken een bezoekverbod.  Nog meer ontmoetingskasjesDe komende weken worden ook op het eigen terrein van de Sonnevanck in…

SjaakTopics en Webinar Coronacrisis:

"Er zitten nog hiaten in de maatregelen"

Sjaak van der Tak vertelt over de tweede ronde steunmaatregel en noodzaak van CO2 vanuit industrie. "We zijn er nog niet. Er zitten nog hiaten in de regeling, met name voor bedrijven die te maken hebben met krimp- en groeiscenario's in de sierteelt en het percentage voor bedrijven in het kader van de…

"Crisissteun provincie Gelderland voor tuinbouw verdient landelijk vervolg"

Provincie Gelderland wil tuinbouwbedrijven ondersteunen die te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Er wordt geld beschikbaar gesteld voor teeltbedrijven die met een…

Terugblik 'Eat this!' webinar

"We gaan een prachtige toekomst tegemoet die we gewoon moeten omarmen!"

Clemens Driessen, als filosoof verbonden aan Wageningen Universiteit, wist het verhaal over het ontstaan van de tuinbouw en de rol van Westland in de webinar te vertalen naar het nu. Niet de antwoorden of pasklare adviezen stonden in zijn verhaal centraal, maar de vragen die geleid hebben tot de…

kassen online kopen logische vervolgstap voor NVM

Online bieden op glastuinbouwgrond zonder enveloppen

Tholen - Meer transparantie in het biedingsproces en alles eenvoudig regelen via internet, dat is wat de De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) met Online Bieden wil bereiken. Daarom wordt de dienst nu ook ingezet voor o.a. glastuinbouwgrond als alternatief voor verkoop…

Al 1270 bedrijven hebben voor €630 miljoen aan financiële steun aangevraagd

Start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven hebben al voor 630 miljoen euro aan steun aangevraagd bij de overheid. Het ging daarbij om overbruggingsleningen, de Corona-OververbruggingsLening (COL) en de Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS). Bekijk beide…

Even geen werk meer: deze journalist plukt nu paprika's in de kas

Als freelance journalist had Sandra Moerland werk genoeg. De klussen stroomden binnen, haar werktijden bepaalde ze zelf en welke klussen we wel en niet aannam, bepaalde ze…

ACCEZ-project ‘De waarde van water’ gestart

Het project ‘De waarde van water’ is gestart. Doel van dit ACCEZ-project is een transitie naar een circulaire tuinbouw. Samen met ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers…

Tien voordelen van werken in de glastuinbouw

De één wil doorgroeimogelijkheden, de ander wil een goede balans tussen werk en privé. Waar sommigen een hoog salaris belangrijk vinden, willen anderen een bijdrage leveren…

Kennisloket voor vertical farming in WHC

World Horti Center wil samen met enkele organisaties de Nederlandse innovatiekracht op gebied van Indoor Farming een boost geven. Daarvoor wordt een fysieke ruimte ingericht.…

Onderzoek naar kostprijsberekening in de agrarische sector

LTO Noord voert momenteel een onderzoek uit naar de kostprijsberekening in de agrarische sector. Het doel van dit onderzoek is om meer kennis te krijgen over hoe agrariërs met…

"onvoldoende draagvlak onder leden"

Marc Calon treedt terug als voorzitter LTO Nederland

Marc Calon treedt terug als voorzitter van LTO Nederland. In goed overleg, zo valt te lezen in de aankondiging, is de gezamenlijke conclusie getrokken dat Calon op het einde…

Gemeentes Voorne-Putten kijken naar huisvesting op erf en overlast arbeidsmigranten

De gemeente Westvoorne wil arbeidsmigranten laten wonen bij tuinbouwbedrijven. Aparte woonruimten moeten de huidige overlast in de woonwijken terugdringen. Ondertussen zijn ze…

corona update

'Steuntrekkers' de kas in en respect voor importplukkers

Een korte update deze keer met nieuws van de Boerenbond die zich roert als het over arbeid gaat (verruiming van de plukkaarten o.a.) én een blik in Vlaamse kassen waar 'mensen…

Peter Mouthaan, Dimo Systems

De moderne muizenval

Tholen – Rattengif is sinds medio 2018 verboden om buitenshuis in te zetten voor het bestrijden van ongedierte in Nederland. Binnenkort volgt ook een Europees verbod voor het gebruik van dit gif.…

Agro Vertrouwensindex voor het eerst sinds start in 2013 negatief

Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming in de land- en tuinbouw is in het eerste kwartaal van 2020 sterk gedaald. De Agrovertrouwensindex is met 13,6 punten gezakt naar -4. Voor het eerst sinds de metingen in 2013 begonnen, is de index onder het nulpunt gedaald. Vooral onder…

Abonnement op mobiele zuiveringsinstallatie volstaat voor zuiveringsplicht

Met het afsluiten van een abonnement op een mobiele zuiveringsinstallatie beschikken telers over de benodigde documenten om aan de zuiveringsplicht te voldoen. Steef Bruinen van Marel Zuivert ziet een stijging van het aantal afgesloten abonnementen. Steef: ”Wij staan garant met onze BZG-gecertificeerde…

Zoektocht naar multi-inzetbare robots voor kleine landbouwbedrijven is gestart

De coronacrisis lijkt een boost te geven aan lokale boeren. Veel mensen herontdekken de korte keten. Kleinschalige landbouwbedrijven zijn broodnodig voor een toegankelijk en duurzaam voedselsysteem. Toch staat de landbouwsector in Vlaanderen en Nederland continu onder druk. De kostenefficiëntie moet…

Corona-update tuinbouw:

EU gaat akkoord met noodfonds sierteelt en onderdelen van voedingstuinbouw

Brussel heeft vrijdagmiddag groen licht gegeven voor de extra steunmaatregel van het ministerie van LNV. “Inhoudelijk is de regeling niet afwijkend van hetgeen vanmiddag…

EU en Mexico ronden onderhandelingen over nieuwe handelsovereenkomst af

De Europese Unie en Mexico hebben dinsdag 28 april overeenstemming bereikt over het laatste resterende punt in de onderhandelingen over hun nieuwe handelsovereenkomst.…

Eva den Dunnen-Heijblom nieuwe plaatsvervangend secretaris-generaal bij ministerie van LNV

Eva den Dunnen-Heijblom MSc wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2020. Eva den…

€ 200,- korting op Varb-abonnement

Vaste deelnemers van Varb krijgen € 200,- korting op de factuur bij de verlenging van het abonnement in de periode van juni 2020 t/m mei 2021. Stichting Varb is een sectororganisatie van en voor buitengroen ondernemers en heeft door de verkoop van het onroerend goed de mogelijkheid om haar deelnemers in…

Blog Ruud Loos, BDO:

Familiebedrijven in crisistijd: méér dan een bedrijf

De strijd tegen het coronavirus heeft ongekende economische gevolgen. Bijna iedereen wordt erdoor geraakt: van werknemer tot zzp’er, van de kapper op de hoek tot…

Ziekteverzuim eerste kwartaal 2020 hoogste in 17 jaar

In het eerste kwartaal van 2020 is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2 procent, het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003. De toename deed zich…

Worden banken beloond voor financiering 'onhoudbare groei'?

Veel van huidige leningen, giften en garantiemaatregelen van de overheid komen in de praktijk neer op het terug laten vloeien van geld naar … de grootbanken. Tenminste, dat…

Europa tijdelijk coulanter aangaande kartelafspraken in zuivel, aardappelen en sierbloemen

Advocatenkantoor BarentsKrans geeft een extra toelichting op het soepeler omgaan met de interpretatie van de mededingingsregels die de Europese Commissie deze week heeft…

Minister: "Telers kunnen vanaf vandaag aanvraag indienen"

In een nieuwe brief van de Minister van LNV Carola Schouten informeert zij de Kamer over de stand van zaken in de land- en tuinbouw en visserij. Daarin zegt zij o.a. dat de…

en uitstoot broeikasgassen 3 procent lager in 2019

Landbouw droeg in 2019 evenveel bij aan economie als tien jaar eerder

Het aandeel van de landbouw in de Nederlandse economie is in het afgelopen decennium vrijwel gelijk gebleven ondanks een krimp van het aantal landbouwbedrijven. In 2019 bedroeg het aandeel van de toegevoegde waarde van de landbouw in het bbp 1,4 procent tegen 1,3 procent in 2009. Het agrocomplex,…

Delfland blij met tuinders

"Geen uitlekwater uit de kassen in het oppervlaktewater"

Veel tuinders hebben als gevolg van de coronacrisis de afgelopen weken noodgedwongen hun producten of gewassen moeten afvoeren en het Hoogheemraadschap van Delfland vreesde…

Jack van der Vorst en Leo den Hartog toegetreden tot team Agri & Food

Jack van der Vorst (Wageningen University & Research) en Leo den Hartog (Nutreco) zijn toegetreden tot het topteam van de Topsector Agri & Food. Van der Vorst neemt de post van ‘Captain of Science’ over van Raoul Bino. Leo den Hartog neemt de portefeuille ‘Internationalisering’ over van Ruud Huirne. Jack…

aanvragen nu mogelijk

België ondersteunt ondernemers met eenmalige premie van 3.000 euro

Sinds afgelopen maandag kunnen Belgische ondernemingen de compensatiepremie aanvragen bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Het gaat om een eenmalige…

Corona-update tuinbouw:

Europese Commissie keurt maatregelen goed voor verdere ondersteuning agrovoedingssector

In onderstaande 'corona-update' een bemoedigende boodschap van Peter Bakker, een iets minder opbeurende visie op de nabije toekomst voor de tech-bedrijven, de Belgische…

Coronamaatregelen bedreigen voedselzekerheid in armste landen

De toegang tot voedsel in lage- en middeninkomenslanden loopt risico’s als gevolg van het coronavirus. Dat blijkt uit een recente verkenning door onderzoekers van Wageningen…

Arling lanceert 'digitale hangout' voor versondernemers: COFIT-20

Twee derde van de bedrijven in de glastuinbouw heeft te maken met verlies aan omzet door de coronacrisis. Gemiddeld heeft de wereldwijde economische stilstand de ondervraagde glastuinbouwondernemers tot nu tot 32% aan omzet gekost. Die conclusie trekt bureau Arling uit een online enquête onder 100 van de…

Erkenning samenwerkingsverband land- en tuinbouw verlengd

Een samenwerkingsverband met producenten in de land- of tuinbouwsector of met partners binnen de branche? Op 28 april 2020 heeft RVO de erkenningen als producenten- of…

nu nog de collectieven in de glastuinbouwwaterzuivering

PBL-complimenten 'verheugd' ontvangen door glastuinbouw

De glastuinbouw krijgt complimenten, weliswaar verstopt in een lijvig PBL-rapport, voor de inzet van iedereen op watergebied. “We zijn op de goede weg en de grootste stappen zijn genomen als straks de collectieven in werking zijn, of deze bedrijven eigen maatregelen hebben genomen", reageert nu ook Guus…

tuinbouw voor- en tegenstanders aan het woord

Kennis delen op LinkedIn: slim of zwaktebod?

‘Kennis is macht’ is een gevleugeld citaat, maar in het huidige tijdgewricht eigenlijk niet meer van toepassing. De uitdrukking is nu veel meer ‘Kennis is macht, kennisdeling…

Gelderse tuinbouw krijgt meer hulp van provincie

Voor Gelderse tuinbouwers, die in de problemen komen door de corona-maatregelen, zijn allerlei regelingen. Het valt niet altijd mee om snel een goede keuze te maken. Daarom…

Coen Boonen, TService

“Een temperatuurlogger heeft meer toepassingen dan alleen in de koelcel”

Tholen – Apothekers, farmaceutische bedrijven, maaltijdbezorgers, groentenverwerkers en zelfs het Nationaal Archief. Ze maken allemaal gebruik van de temperatuurloggers die geleverd worden door TService uit Gennep. Hoewel het bedrijf met name een grote naam is in de farmaceutische industrie richt het…

"Voortijdige afvoer gewas leidt niet tot watervervuiling"

Verschillende tuinders hebben, als gevolg van de coronacrisis, afgelopen weken noodgedwongen hun producten of gewas moeten afvoeren als groenafval. In eerste instantie waren…

Steunmaatregelen kabinet helpen ruim 2 miljoen mensen

Twee belangrijke maatregelen die het kabitnet genomen heeft om deze corona-tijd door te komen zijn de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de…

Dwangsom komt dichterbij voor telers in caravansaga Lingewaard

Tholen - Sperziebonen, basilicum, paprika's, komkommers, waterlinzen én caravans in de kas zorgen al jaren voor gesteggel tussen telers en gemeente in de Lingewaard. Gisteren…

Eric Egberts, Dutch Greenhouse Delta:

"We moeten één front vormen richting grote overheden en grote investeerders"

Dutch Greenhouse Delta is in 2017 ontstaan op initiatief van Sjaak van der Tak, toen nog burgemeester van de gemeente Westland. Zijn idee: de tuinbouwsector als merk in de markt zetten. Is dat gelukt? We vragen het aan Eric Egberts, algemeen directeur van de gelijknamige stichting. “Wij gaan voor…

CAO Tuinzaadbedrijven is definitief

Nu de vakorganisaties De Unie, CNV Vakmensen en FNV hebben laten weten dat zij instemmen met het akkoord is de nieuwe cao definitief tot stand gekomen. De cao heeft een…

Hogere subsidie bij slopen woning voor herstructurering glastuinbouw Westland

Sinds februari 2018 kent Westland een subsidieregeling voor het slopen van woningen die de ontwikkeling van de glastuinbouw in de weg liggen. Particuliere woningeigenaren…

Corona-update tuinbouw:

Taskforce Arbeid: Gebrek aan arbeiders valt mee in Nederland

Bijna weer een coronaweek voorbij. Deze vrijdag een update met daarin: een positieve noot van de Taskforce Arbeid over de arbeidstekorten in Nederland ("het valt op dit moment…

Op pad met Roemeense plukkers en tuinbouw herijkt toekomstplannen

In deze corona-update: De tuinbouw gaat haar toekomstplannen herijken op de impact van de coronacrisis. Verder aardbeienteler Anton Ros in Nieuwsuur over zijn arbeidsmigranten…

Uitzendbranche in het beklaagdenbankje

'De maatschappelijke schade is groot, maar het probleem is van niemand'. (Faillissements)fraude in de uitzendbranche is wijdverbreid, het aanpakken ervan echter bijzonder…

Steven van Schilfgaarde benoemd voor nog eens vier jaar als CEO

De Raad van Commissarissen van Royal FloraHolland en CEO Steven van Schilfgaarde zijn een tweede termijn van vier jaar overeengekomen. Tijdens zijn eerste termijn van vier jaar was Van Schilfgaarde eerst anderhalf jaar CFO, waarna benoeming tot CEO volgde. Jack Goossens (r) en Steven van Schilfgaarde…

Inzet glastuinbouw op watergebied wordt gewaardeerd in PBL-rapportage

Met alle verscherpingen van de regels komt de glastuinbouw er goed uit in een rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving over de waterkwaliteit in Nederland. De gebiedsgerichte aanpak werpt zijn vruchten af, substraatteelt draagt positief bij aan minder milieubelasting én het aantal nullozers is…

Corona-update tuinbouw:

Europarlementariërs pleiten voor bredere EU-steun sierteeltsector

In deze 'corona-update': vijftig Europarlementsleden roepen  Europees Commissaris voor Landbouw Wojciechowski op de sierteelt op Europees vlak te steunen; het ministerie van (EZK)…

Eric Douma herbenoemd als vicevoorzitter

Fije Visscher gekozen in Algemeen Bestuur LTO Noord

De ledenraad van LTO Noord heeft Fije Visscher unaniem verkozen tot lid van het Algemeen Bestuur van LTO Noord. Eric Douma kreeg het vertrouwen om nogmaals drie jaar vicevoorzitter te zijn. Ook dat besluit is unaniem genomen.  Fije Visscher (links) en Eric Douma Visscher is in het dagelijks leven kalverhouder in…

Tuinbouwbestuurder Henk Kolbach krijgt koninklijke onderscheiding

Henk Kolbach heeft afgelopen vrijdag een Koninklijke Onderscheiding ontvangen als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ruim 50 jaar heeft Henk Kolbach zich op plaatselijk, provinciaal en landelijk niveau ingezet voor de agrarische sector, met name de glastuinbouw. Henk Kolbach Vanuit zijn basis als bestuurder…

"Te weinig tuinbouw op Westlandse monumentenlijst"

Dat in Westland (weer) een tweetal oude tuinderswoningen zullen verdwijnen, daarbij heeft de Historische Vereniging Naaldwijk-Honselersdijk zich inmiddels neergelegd. Wel…

Gemeente Westland: "Niet elke Oost-Europeaan is een arbeidsmigrant"

De partij Westland Verstandig zei onlangs benaderd te zijn door bewoners van het complex HoogeNaald aan de Hastastraat in Naaldwijk. Diverse vrijkomende sociale huurwoningen…

App geeft 'altijd en overal' inzicht in de staat van de kas

Al een tijdje werd er door TST, actief in het onderhoud van circa 900 hectare kas, aan een app gewerkt. Na een fase van oriëntatie en gesprekken met klanten heeft TST nu een duidelijk plan gemaakt over wat de functionaliteiten van de app moeten worden. Dankzij de app kunnen klanten schade melden, eigen…

cressenteler legt uit waar de schoen wringt en wijst naar 'gevaarlijk' 2021

Rob Baan vreest 'tsunami aan rekeningen' en wil terugbetaaltijd

De blik bij Rob Baan is nog steeds zorgelijk. De kas is steeds leger en nog steeds raakt hij zijn cressen niet kwijt. Het 'uithangbord van succesvol ondernemerschap', aldus de voice-over in het NOS Achtuurjournaal, redt het momenteel met dank aan de steunregelingen, maar de schuldenberg loopt op. Hoe…

Grote vangst 'verdachte gewasbescherming' in Antwerpse haven

De Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in België heeft verschillende partijen niet-conforme of…

Corona-update tuinbouw:

Barpersoneel gaat fruit plukken en extra steunmaatregelen 'niet af'

Veel nieuws over corona was er afgelopen weekend niet. Maar dat zal deze week wel weer komen. Zo kunnen start-ups vanaf 29 april gebruik gaan maken van overbruggingskrediet,…

Voedingstuinbouw roept Minister Schouten op tot zorgvuldige afwegingen steunmaatregel

In weekblad Groenten & Fruit van 24 april jl. ontvouwde Minister Schouten de contouren van de uitvoering van het noodpakket van 600 miljoen euro voor getroffen ondernemers in…

Subsidie voor teler die SON-T inruilt voor LED

SON-T eruit, LED erin. Nederlandse telers die die stap willen zetten, kunnen rekenen op extra subsidie vanuit de overheid. Het is een van de maatregelen die de overheid heeft…

11 redenen waarom er geen patenten op zaden moeten komen

Vorige week heeft de organisatie No Patents on Seed een rapport uitgebracht met elf redenen om octrooien te verbieden​. Op dit moment worden er in Europa nog steeds octrooien…

Gelijkmatiger kasklimaat dankzij schermventilator

Een hoge luchtvochtigheid in de kas kan zorgen voor ziektes in het gewas. Er bestaan verschillende methodes om ervoor te zorgen dat de luchtvochtigheid daalt. Steeds meer…

Eric Egberts, Dutch Greenhouse Delta:

"Achter de wolken verschijnt een mager zonnetje"

Hoewel her en der het water nog steeds aan de lippen staat, zijn er ook bedrijven voor wie achter de wolken een mager zonnetje verschijnt. De roep vanuit landen, zoals uit de…

Taakstraf voor plantenkweker na doden bijen

Een plantenkweker uit Molenschot die fipronil gebruikte, waardoor vermoedelijk zo’n 1,8 miljoen bijen de dood vonden, moet een taakstraf uitvoeren van 120 uur. Het voorval…

Videolessen over insectenkweek binnenkort online

Meer en meer landbouwers zien potentieel in insectenkweek. Als extra bron van inkomsten, als veevoeder of als verwerker van tuinbouwreststromen. Voor ondernemers die zelf iets…

Inspecties bij groothandels voor chemische producten van start

De Inspectie SZW gaat van start met inspecties bij producenten van lijmen, harsen en kitten (LHK) en groothandels chemische producten. De onaangekondigde inspecties zijn…

Voorwaarden gecontracteerd transportvermogen (piek) netbeheer elektriciteit

Voor de netinkoop elektriciteit geldt dat de capaciteit van de inkooppiek (kW) wordt gefactureerd. Dit is het gecontracteerde transportvermogen. De ondernemer kan een…

Nieuwe warmtewet komt eraan

Het ministerie van EZK werkt aan een nieuwe Warmtewet. Binnenkort gaat deze wet ter consultatie. Glastuinbouw Nederland zal de nieuwe wet beoordelen. De Warmtewet gaat over warmtelevering aan…

Nog altijd geen huizen voor arbeidsmigranten door verzet van de buurt

Zo snel mogelijk goede huisvesting voor Poolse en Bulgaarse seizoensarbeiders. Het is een leus die politici al jaren dikwijls gebruiken. Toch lopen initiatiefnemers aan tegen…

Corona-update tuinbouw:

Presentatie protocol anderhalvemeter werken én nog een bemiddelingsplatform

Het nieuws van gisteren, beweging op het Europese financiële steunfront, is inmiddels ingedaald. De komende tijd is het afwachten wat er concreet in de keten gemerkt gaat…

presentatie jaarcijfers RFH 2019 gaat over jaarcijfers RFH 2020

Zo goed als het was, zo beroerd is het nu

Tholen - Sinds het op gang komen van de coronacrisis is Royal FloraHolland tussen de 350 en 400 miljoen euro inkomsten misgelopen, een min van ruim 40%. Dat vertelden Steven van Schilfgaarde (CEO) en David van Mechelen (CFO) zojuist, in een digitaal te volgen persconferentie waarin de jaarcijfers van de…

"zorgen dat we de tuinder dicht bij ons houden in plaats van met het vingertje wijzen"

Piet Zwinkels digitaal beëdigd bij Hoogheemraadschap Delfland

Tholen - Gisterochtend is Piet Zwinkels beëdigd als eerste plaatsvervangend Commissielid voor het CDA bij het Hoogheemraadschap Delfland. Tot zover een 'gebruikelijke' mededeling, maar de beëdiging gisteren was toch wel 'vrij uniek', aldus Piet. "Ik ben digitaal beëdigd, vanwege corona natuurlijk." Piet…


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven