Managementinfo

Sierteeltondernemers en Flynth roepen overheid op tot uitstel vaststellingsaanvragen

Sierteeltondernemers, die in maart hun handel ineen zagen storten door het coronavirus, vreesden voor het voortbestaan van hun bedrijven. De overheid wist in nauwe samenspraak met de sector in een recordtempo te komen tot een regeling, die moest voorkomen dat financieel gezonde bedrijven zouden omvallen.…

Voordelen dual-sim op een rijtje

De dual-sim technologie is vandaag de dag bij veel smartphonefabrikanten eerder wel dan niet inbegrepen. Toch is voor sommigen de meerwaarde nog niet helemaal duidelijk. Wat houdt deze ondersteuning…

Greenport West-Holland

"Bij ondernemen hoort kansen benutten en gecalculeerd risico nemen"

De digitalisering biedt de tuinbouw ongekende mogelijkheden. Zo zijn computers steeds beter in staat een teelt te regelen. Maar hoe weet een ondernemer zeker dat die computer altijd zijn werk goed doet en wat als het systeem wordt gehackt? Een belangrijk aspect bij de implementatie van innovaties is…

Greenport West-Holland

TU Delft AgTech Institute kijkt naar tuinbouwvraagstukken

"Een thermometer in een plant stoppen zonder schade, daarvan gaan onze handen jeuken"

Binnen de muren van TU Delft huist veel kennis waarmee de tuinbouw zijn voordeel kan doen. Maar die kennis is vaak onzichtbaar. Het onlangs opgerichte TU Delft AgTech Institute brengt vraag en aanbod samen: het brengt wetenschappelijke kennis in contact met uitdagingen uit de praktijk, en zoekt…

"Met waterlinzen kun je zes keer meer eiwit produceren dan met soja"

Waterlinzen als nieuwe eiwitbron

Waterlinzen of eendenkroos staan over een paar jaar wellicht op ons menu. De plantjes zijn een interessante eiwitbron en bevatten wel 30 tot 40% eiwit. Onderzoek richt zich op introductie in de markt van dit duurzame voedingsgewas. Om de groeiende wereldbevolking in de toekomst te kunnen blijven voeden, zullen we naast…

Dalsem X-AIR kas: "Een duurzame geïntegreerde complete oplossing voor de optimalisatie van het kasklimaat”

Tholen - "De Dalsem X-Air kas maakt gebruik van fysische- en plantbalansbasisprincipes om met minimaal energieverbruik een optimaal kasklimaat te creëren. De hedendaagse tuinbouw vereist nieuwe duurzame en energiezuinige teelttechnieken en -oplossingen”, vertelt Michael Ploeg, export area manager bij…

Tuinbranche bundelt krachten met gezamenlijke ambitie gewasbeschermingsmiddelen

Partijen binnen de tuinbranche – leveranciers, retailers en andere brancheorganisaties – hebben samen met Natuur & Milieu afspraken gemaakt om het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren te ontmoedigen. De ‘Ambitie Gewasbescherming Particulier Gebruik’ loopt van 2020 tot 2024 en vormt een…

Aanvraag tegemoetkoming boven € 125.000 kan afgewikkeld worden

Ondernemers die een tegemoetkoming van meer dan € 125.000 hebben aangevraagd uit de extra steunmaatregel voor de tuinbouw, kunnen deze aanvraag nu afwikkelen. Op donderdag 15…

Delfland breidt Gebiedsgerichte Aanpak uit rondom Groeneweg ’s-Gravenzande

Glastuinbouwgebied Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Samen met de ondernemers rondom de Groeneweg in ’s-Gravenzande start Hoogheemraadschap Delftland daarom met de Gebiedsgerichte Aanpak. Met mobiele apparatuur met men hier 24/7 de waterkwaliteit om eventuele bronnen van vervuiling op te…

Zorgen over toename arbeidsmigranten door Californië 2

Er zijn ruim twintig zienswijzen bij de gemeente Horst aan de Maas binnengekomen tegen het ontwerpbestemmingsplan Californië 2. De indieners maken zich onder andere zorgen…

An Michiels nieuwe coördinator SeedNL

De stuurgroep van SeedNL heeft An Michiels aangetrokken als coördinator SeedNL. Zij neemt op 1 november 2020 de halftijdse functie op zich. SeedNL richt zich op hoe de…

Sjaak Topics: "ODE en coronamaatregelen weer topprioriteit"

In de jongste aflevering van Sjaak Topics: Glastuinbouw Nederland gaat met de ministeries van LNV en EZK opnieuw in gesprek over de OD. Corona is weer/nog steeds topprioriteit voor enerzijds de medewerkers in de glastuinbouw en anderzijds voor teeltbedrijven die leveren aan de horeca en tot slot is de…

‘Thuis werken we digitaal onveilig zonder dat we het doorhebben’

Werknemers hebben ook als ze thuiswerken toegang nodig tot vertrouwelijke informatie. Toch werken ze op afstand vaak op eigen apparaten en met deelprogramma’s, blijkt uit…

Provincie Zuid-Holland moet werk maken van onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten

Slapen in een tentje of met veel te veel in een (klein, beroerd) appartement of huis gepropt, niemand die daarvoor is. Toch gebeurt het en is het zaak hier aandacht voor te vragen, zoals eveneens met enige regelmaat gebeurt. Nieuw is dat nu ook vanuit het provinciaal bestuur aandacht voor de kwestie…

Netto omzet Vlaamse land- en tuinbouw op hoogste niveau sinds 2013

Tomaat verliezer, aardbei winnaar in Vlaanderen

In 2020 bedraagt de geraamde omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw 5,8 miljard euro. Hoewel corona ook de land- en tuinbouwsector hard trof, hebben de veerkracht en het ondernemerschap van de sector de continuïteit van productie en de globale omzet kunnen verzekeren. Het is belangrijk dat die veerkracht…

"er zijn gewoonweg te weinig overheidsprikkels"

Hoe warmtenetproject Moerdijk werd begraven

Herman van der Meyden is manager overheidsrelaties voor Shell in Nederland. In de volksmond ook wel lobbyist genoemd. Samen met zijn collega’s onderhoudt hij de contacten met…

Collectieve waterzuivering Westland weer stapje dichterbij

Op 13 oktober hebben dijkgraaf en hoogheemraden ingestemd met het ondertekenen, door hoogheemraad Ruud Egas, van het bestuurlijk convenant en de overeenkomsten die de weg vrijmaken voor de collectieve zuivering Westland. Glastuinbouwondernemingen moeten het restwater van hun teelten ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen…

Webinar Thysia over data management

Grip op stamdata in de AGF

Tholen – “De wensen van retailers worden specifieker en de hoeveelheid data stijgt snel binnen Food & AGF bedrijven. Je wil efficiënt en foutloos voldoen aan de vraag van je klanten en de toenemende eisen die vanuit wet- en regelgeving gesteld worden. Daarom wordt de grip op stamdata steeds belangrijker,” zo opende Luc Meijs…

VLAM-incubator ondersteunt 14 exportideeën met financiële injectie

Veertien beloftevolle vernieuwende exportideeën van Vlaamse agrovoedingsbedrijven krijgen een financiële injectie via de VLAM-incubator. In totaal wordt 300.000 euro…

Wat betekenen nieuwe coronamaatregelen voor glastuinbouwbedrijf?

De regering kondigde dinsdag 13 oktober nieuwe, strengere maatregelen af om de hernieuwde opmars van het coronavirus een halt te kunnen toeroepen. Die richtlijnen,…

Start inning bijdrage Kennis in je Kas 2020

Op maandag 9 november start de facturatie van de bijdrage Kennis in je Kas (KijK) voor boekjaar 2020. De bijdrage is gelijk aan die van 2019 en bedraagt € 350,- per hectare. Met KijK wordt nieuwe kennis ontwikkeld via gewasoverstijgend onderzoek op het gebied van energie, plantgezondheid en water &…

Glastuinder schiet met nieuw stikstofbesluit kabinet niets op

Tholen - Het kabinet is gisteren naar buiten gekomen met de langverwachte stikstofaanpak om de impasse te doorbreken. Er werd een 'miljardenpakket' gepresenteerd om aan de ene kant de natuur tegemoet te komen en aan de andere kant economische activiteit mogelijk te maken. Voor de glastuinbouw verandert…

Omgekeerde osmose in combinatie met Artificial Intelligence

Tholen - Mede vanwege de actualiteit rondom waterschaarste, de duurzaamheidsdiscussie en de wet- en regelgeving op het gebied van grondwatergebruik heeft Van der Ende Groep de Nexus High Performance Reverse Osmosis (HPRO) ontwikkeld. De Nexus HPRO beschikt over een hydraulisch ontwerp in combinatie met…

Restaurants en cafés moet de deuren sluiten

Nieuwe maatregelen aangekondigd in strijd tegen coronavirus

Vanaf vanavond 22:00 gaan de nieuwe maatregelen in om het coronavirus in Nederland te remmen. Deze gedeeltelijke lockdown betekend onder andere dat de restaurants en cafés…

Tuinbouwafval wordt inkomstenbron

Op 18 september is door wethouder Albert Abee van de gemeente Westland het eerste exemplaar van de door BioBoost gemaakt brochure ‘Van afval naar inkomstenbron! Beter gebruik van tuinbouwreststromen!’ aangeboden aan gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland. De brochure legt uit waar…

Inspectie SZW zet in op nieuwe aanpak arbeidsongevallen

De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat arbeidsongevallen op een nieuwe manier aanpakken. Inspecteurs hebben naast het gebruikelijke ongevalsonderzoek ook de mogelijkheid nieuwe interventies in te zetten bij bedrijven waar een ongeval heeft plaatsgevonden tijdens…

Glastuinbouw Nederland

Energie-inventarisatie glastuinbouw Zeeland eind 2020 af

Glastuinbouw Nederland is dit voorjaar, in nauwe samenwerking met ondernemers in de vijf glasgebieden in Zeeland, betrokken gemeenten (Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen) en de provincie, gestart met een gebiedsgerichte energieaanpak, schrijft Fris van Dijkman namens de…

Supermarkten beloven gesprek over belonen duurzaamheidsinspanningen

Supermarkten beloven met bedrijven in gesprek te gaan die willen investeren in verduurzaming en daarbij de zekerheid van langjarige afzetcontracten zoeken. Dat schrijft…

"Onmogelijke eisen aan huisvesting leggen boel lam"

Met een tweetal tv-uitzendingen werd recent nog maar weer eens het huisvestingsprobleem voor arbeidsmigranten aan de kaak gesteld, waarvan afgelopen donderdag specifiek in Westland. Het deed bij Marc Govers van BlueBlox de wenkbrauwen fronsen. Zelf zit hij als leverancier van modulaire huisvesting aan…

Plots meer waardering voor tuinbouw

De tuinbouw krijgt, geholpen door de actuele ontwikkelingen waardoor de teler plots meer in beeld is gekomen (boerenprotesten, corona), voor het eerst in jaren weer meer waardering. Dat blijkt uit de Agrifoodmonitor, waarin waardering voor alle agri- en foodsectoren wordt uitgedrukt.  De agri- en foodsector…

Anseros

Anseros PAP Ozon waterbehandelingssysteem nieuw op BZG-lijst

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft de BZG-lijst met zuiveringsinstallaties uitgebreid met het Anseros PAP Ozon waterbehandelingssysteem.  In opdracht van Envico Environmental Control (uit Zoeterwoude) onderzoek uitgevoerd, waarop nu de toevoeging volgt. Het Anseros PAP Ozon…

Telers vergroten online bereik lokale producten op interactief platform

Er is een versplintering van initiatieven en websites die het aanbod van lokale producten in kaart brengt. Daarom is het platform www.Standfinder.nl bedacht. Onderscheidend is dat op het platform alle stands aangemeld zijn door de aanbieders zelf. Op 15 juli werd het platform gelanceerd en diverse…

Nieuwe campagne moet groeiend aantal gezondheidsklachten halt toe roepen

In de agrarische en groene sector zijn klachten aan rug en ledematen verantwoordelijk voor 47 procent van het ziekteverzuim. De lichamelijke belasting tijdens het werk draagt hier voor een groot deel aan bij. Denk aan te zwaar tillen en dragen en steeds dezelfde bewegingen maken.  De nieuwste Stigas cijfers…

Rolf van Koppen Fotografie

Start Learning Community vanuit World Horti Center

Een impuls voor samenwerking onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in innovatieprojecten. Zo noemen Lentiz | MBO Westland, Inholland, Leiden-Delft-Erasmus en het World Horti Center de Learning Community vanuit het World Horti Center die van start gaat. Onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstellingen…

Digitaal ervaring opdoen met e-CertNL

Speciaal voor bedrijven die nu zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (VK), maar nog geen ervaring hebben met het werken met e-CertNL, organiseert het KCB in oktober meerdere…

Aad Vollebregt nieuwe voorzitter LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Aad Vollebregt is door het bestuur van LTO Nederland benoemd als nieuwe voorzitter van de vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen. Hij volgt daarmee de huidige…

Greenport Noord-Holland Noord

Nieuwe strategische visie Greenport Noord-Holland Noord

Greenport NHN presenteert een nieuwe strategische visie als basis voor het verder versterken en toekomstbestendig maken van de agribusiness in Noord-Holland Noord. Binnen deze visie worden vier thema’s onderscheiden: 1) Versterken imago en positionering, 2) Innovatie in de praktijk brengen, 3)…

Pact Arnhem-Nijmegen formuleert 10 speerpunten

Eens in de vijf jaar zet het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen haar speerpunten op een rij. Samen met de belangrijkste stakeholders werd op 8 september 2020 jl. een strategische sessie georganiseerd bij Mea Vota. Er werd door de aanwezigen druk geschreven, er werden stickers geplakt, er werd…

"teler kan nu nog slimmer telen"

Hoogendoorn Growth Management introduceert IIVO

Op 8 oktober 2020 heeft Hoogendoorn Growth Management een exclusief lanceringsevenement georganiseerd om haar grootste innovatie tot op heden te introduceren: IIVO. Het is volgens de ontwikkelaars 'niet gewoon een nieuwe alles-in-één procescomputer, maar veel meer dan dat'. IIVO is een ‘next level’…

Mark Weitjens, AgroCheck:

"Aanvragen bij incassodiensten nemen wereldwijd toe"

Te midden van de coronapandemie is de vraag naar incassodiensten vrij laag geweest, maar nu stijgen de verzoeken en komen ze van nieuwe klanten en van nieuwe delen van de wereld. "De verzoeken om schulden te innen in de VS en Rusland nemen toe en zelfs voor landen in Azië waar we bijna nooit eerder zijn…

Nieuwsuur

Arbeidsmigrant werkt, maar woont niet in Westland

Westland slaagt er maar niet in om 2.0000 extra slaapplekken voor arbeidsmigranten te realiseren in de gemeente ondanks afspraken met de gemeente Den Haag. Het resultaat: arbeidsmigranten in tentjes in het Haagse Bos én 'spierballentaal' van Haagse gemeentepolitici die niet langer op Westland willen…

Brengt Nobelprijs voor CRISPR-Cas gebruik in Europa sneller dichterbij?

Op dinsdag 6 oktober hebben de Française Emmannuelle Charpentier en de Amerikaanse Jennifer Doudna de Nobelprijs voor scheikunde ontvangen voor het ontwikkelen van de…

Monumentale druivenkas mag worden gesloopt

De gemeente Westland heeft een vergunning verleend voor de sloop van een monumentale druivenkas aan de Wateringseweg 13 in Poeldijk. Het gaat om een kniekas bij een woonhuis.…

Insecten buiten met behoud van maximale ventilatie

Wat je uit de kas haalt, is afhankelijk van wat je erin laat komen. Svensson introduceert daarom Xsect – een nieuw assortiment insectennetten met behoud van maximale ventilatie. De unieke insectennetten Xsect zijn zodanig ontwikkeld dat zij schadelijke insecten buitensluiten met behoud van maximale…

Ondernemers krijgen langer de tijd om belastingschuld door corona af te lossen

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen nu 36…

Nieuwe wet helpt faillissementen te voorkomen

Nu veel ondernemingen door de coronapandemie hun bedrijfsvoering niet op de gebruikelijke manier kunnen voortzetten, is de verwachting dat meer ondernemingen te maken krijgen…

Alle rookruimtes op het werk vanaf 2022 definitief gesloten

Alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen moeten per 1 juli 2021 zijn gesloten en een half jaar later, op 1 januari 2022, volgt het bedrijfsleven. Dat betekent…

LTO geeft reactie op Leidraad Duurzaamheidsafspraken van ACM

LTO Nederland heeft samen met advocatenkantoor BarentsKrans gereageerd op de concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). LTO is blij…

AVBS hamert op behoud flexibele handel na brexit

Naar aanleiding van de nakende brexit en de mogelijke gevolgen voor de handel in sierteeltproducten in België en de rest van Europa, ging AVBS in overleg met Belgisch…

Miet Poppe nieuwe secretaris voor AVBS

Begin deze zomer besliste Pieter Van Oost om de overstap te maken naar een nieuwe functie als adviseur Plantaardige productie bij Boerenbond. Sinds 1 september is Miet Poppe…

Google Maps

Royal FloraHolland wil van drijvende kas af

Bloemenveiling Royal FloraHolland is in gesprek met een partij voor overname van de drijvende Kas. Dat weet de WOS. De kas werd in 2005 geopend door de toenmalige minister van landbouw. De kas is gebouwd als demo om het realiseren van kassen op water te promoten. Er werden vooral exposities in de kas…

Tijd voor controle CO2-emissieverslag door glastuinbouwondernemers

Komende week ontvangen alle glastuinbouwondernemers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het CO2-emissieverslag 2018 van het CO2-sectorsysteem. Bedrijven met…

SPAWW hervat incasso; betalingsregeling blijft mogelijk

De Stichting PAWW (SPAWW) heeft bij het uitbreken van de coronacrisis de incasso van werknemersbijdragen tijdelijk opgeschort. Onlangs heeft het Bestuur van SPAWW besloten om…

onderzoekers presenteren 8 oktober Europees rapport

Arbeidsmigranten betalen de prijs voor voedselzekerheid

Onderzoekers van o.a. de Erasmus Universiteit in een Europees onderzoek stellen vast dat arbeidsmigranten te maken hebben met slechte arbeidsomstandigheden en dat er in veel…

Glastuinbouw ziet geen heil in hogere boetes bij illegaal lozen

Onlangs werd nog een komkommerteler in Poeldijk betrapt op illegaal lozen. Een boete en proces-verbaal volgden. Toch ziet Glastuinbouw Westland daar als belangenbehartiger…

"Vergaderen is voor managers, niet voor mensen die hun werk af moeten krijgen"

Thuiswerken is voor bedrijven wellicht een mooie gelegenheid om de vergadercultuur onder het licht te houden. Want, vergaderen werkt niet, zo luidde de simpele conclusie van columniste Japke D. Douma onlangs in de NPO Radio 1 EO-podcast Goed Werk. Prachtige namen als cactusgesprekken, waslijngesprekken…

Mirjam Karmiggelt nieuwe CEO GS1 Nederland

Mirjam Karmiggelt is m.i.v. 1 januari 2021 de nieuwe CEO van GS1 Nederland Mirjam Karmiggelt heeft meer dan 30 jaar werkervaring in de retail, groothandel en logistiek in…

Nieuw schermsysteem en calculatiesoftware voor de foliemarkt

Tholen - Een compleet schermsysteem voor foliekassen waardoor installateurs niet meer allerlei verschillende onderdelen bij verschillende leveranciers hoeven te bestellen. Dat lijkt een goed idee. En de bijbehorende software om complete projecten te kunnen berekenen, klinkt ook ideaal. Van der Valk Horti…

Nele Ameloot aan de slag voor Growing Media Europe

Nele Ameloot is recent aan de slag gegaan voor Growing Media Europe als technisch specialist. Nele gaat als externe consultant GME helpen met o.a. de implementatie van het Fertilising Product Proposal en het afronden van het GME-project over levenscyclusanalyse.  Nele werkte eerder al bij een GME-lidbedrijf…

Uitstel beperkte vermogenstoets Tozo tot april 2021

Vanwege de landelijke coronamaatregelen die maandag 28 september door het kabinet zijn aangekondigd, is besloten de beperkte vermogenstoets in de Tijdelijke…

CBS: Vertrouwen op voortbestaan bedrijven licht toegenomen

Het aantal ondernemers dat vertrouwt op minstens nog een jaar voortbestaan is tussen juni en september in nagenoeg alle sectoren van het niet-financiële bedrijfsleven gestaag toegenomen. Daarnaast heeft de coronacrisis tot september nog bij relatief weinig bedrijven geleid tot het ontslaan van eigen…

Voorwaarden en wijzigingen NOW 3 bekend

De impact van de coronacrisis op de economie duurt voort. Het kabinet heeft daarom in augustus het steun- en herstelpakket aangekondigd dat vanaf 1 oktober geldt. Een van de…

Inspectie SZW wil dat bedrijven leren van ongevallen

De Inspectie SZW gaat aan de slag met een nieuwe aanpak van arbeidsongevallen. Uitgangspunt is dat daarmee de veiligheid in bedrijven verbetert en herhaling van het ongeval…

"Hè, hè, eindelijk erkenning voor glastuinbouw"

De glastuinbouw is in zijn nopjes met de complimenten van bioloog sir David Attenborough. Zijn uitspraken werden dan ook driftig op de socials gedeeld. Het Algemeen Dagblad deed een rondje en kwam erachter dat men hoopt dat ook Rutte/Den Haag in gaat zien wat de tuinbouw allang weet. "Wij zijn briljant…

Toch huizen vlakbij kassen Hoek van Holland

Er mogen toch vijf burgerwoningen komen vlakbij kassen in Hoek van Holland. Dat heeft de provincie Zuid-Holland, na te zijn teruggefloten door de Raad van State, bekend…

Gemeente Westland start verkenning Floragebied Naaldwijk

Gemeente Westland gaat de mogelijkheden onderzoeken om het gebied rond de veiling en het World Horti Centre (WHC) in Naaldwijk anders in te richten. Op 30 september en 1 oktober vonden de (online) startbijeenkomsten hierover plaats met onder andere de raad, stakeholders, omwonenden en andere…

Van Haaster Vijfhuizen

Rob van Haaster brengt bollenstem in bij Ledenraad LTO Noord

Carla Dekker– de Wit, Bouke Meijer, Yvonne Verhorst, Elles Zuurbier, Rob van Haaster, Chris de Jong, Stefan Rozendaal en Mariska Timmerman-Bosman zijn onlangs benoemd als…

en uitbreiding CO2-levering

Glastuinbouw Nederland pleit voor acceptabele sectorafspraak ODE

In een brief aan de Vaste Kamercommissies van LNV en EZK en de betrokken bewindslieden van beide departementen, heeft Glastuinbouw Nederland afgelopen week een dringend beroep gedaan op de politiek om te komen tot een acceptabele compensatieregeling voor de getroffen glastuinbouwbedrijven met betrekking…

uitzending Keuringsdienst van Waarde

Kritiek op vooral uitzendbureaus is repeterend verhaal geworden

Tholen - In navolging van een tweedelige tv-serie over misstanden in o.a. de tomatenteelt in Zuid-Europa ging de Keuringsdienst van Waarde gisteravond op zoek naar misstanden in Nederland. Er werd een bezoek gebracht aan een tomatenteler, uitzendbureaus, vakbond FNV en rondgebeld onder verontwaardigde…

Tuinbouw verbaast vriend en vijand en kijkt alweer over coronacrisis heen

Tholen - In maart 2019 zette minister Carola Schouten net als 35 vertegenwoordigers uit de tuinbouw een krabbel onder het Tuinbouwakkoord. Anderhalf jaar later is het, zoals te verwachten was, nog zoeken naar concrete resultaten, zo werd duidelijk tijdens een digitaal Nationaal Tuinbouwcongres. Corona,…

Tom Hegen

Westland Infra gaat uit van daling glas in investeringsplan

Veel glas kan er in Westland niet meer bij, maar teelten intensiveren wel met als gevolg ook meer energievraag (bijvoorbeeld om te belichten). Daar moet Westland Infra als…

Glastuinbouw onderzoekt nieuw fiscaal systeem i.p.v. ODE

Glastuinbouw Nederland heeft de Tweede Kamer en de ministeries deze week huiswerk gestuurd. Er is een brief gegaan naar Den Haag over energie en plantgezondheid, vertelt voorzitter Sjaak van der Tak van de brancheorganisatie in zijn video-update Sjaak Topics. Zelf zit men ook niet stil. Er komt een…

Definitieve vaststelling NOW 1.0 vanaf woensdag 7 oktober

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0) kunnen vanaf woensdag 7 oktober bij UWV een aanvraag indienen voor de definitieve subsidievaststelling. Op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei stelt…

Google Streetview

Nog weinig concreet voor invulling vrije ruimte Floragebied Naaldwijk

Gisteravond en vanavond buigen betrokkenen en geïnteresseerden zich over de invulling van het Floraterrein op het grensvlak van Naaldwijk en Honselersdijk rondom Royal FloraHolland. De veiling wil vastgoed afstoten en dus komt er ruimte vrij.  Volgens wethouder Albert Abee van Westland 'een gouden kans voor…

Special Management van start

Deze maand start een weer een nieuwe special met ditmaal als onderwerp 'Management' centraal. Op een speciale plaats op de websites en nieuwsbrieven zullen dagelijks artikelen over allerhande aan de tuinbouw gerelateerde managementzaken gepubliceerd worden. Denk aan nieuwe wetten en regels, nieuwe aanstellingen bij bedrijven of…

Glastuinbouw maakt zich zorgen over gevolgen quarantaines door trage testen

Maandagavond 28 september heeft het kabinet nieuwe en strengere maatregelen afgekondigd. Glastuinbouw Nederland roept alle leden op extra alert te zijn en alle informatie die…

Werkgever moet loon doorbetalen bij quarantaine werknemer

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw krijgt veel vragen van werkgevers over de loondoorbetaling bij quarantaine. Als werknemers in quarantaine moeten vanwege een…

Wat is de LB-norm?

Bij het aanschaffen van Ledverlichting is het belangrijk rekening te houden met de LB-norm. Lang niet alle telers weten echter waarvoor de afkorting staat, is de ervaring van de belichtingsadviseurs…

Rite Hite GmbH biedt geavanceerde oplossingen voor koel- en diepvrieshallen

"Door optimale afdichting bespaart men veel energie tijdens het distributieproces”

Energieverlies en bijgevolg hoge kosten zijn een bekend fenomeen in de koelopslag en diepvriessector. Zowel tijdens het laden en lossen als bij het openen en sluiten van de inpandige koelruimtes gaat dagelijks voor duizenden euro’s aan energie verloren. Zonde en absoluut onnodig, klinkt het bij Rite-Hite…

Premie BPL Pensioen ook in 2021 omhoog, pensioen mogelijk verlaagd

De financiële situatie van pensioenfonds BPL Pensioen, waarbij de glastuinbouw is aangesloten, is niet goed. Net als in 2020 gaat ook in 2021 de pensioenpremie omhoog. Ook…

Koele kantoren dankzij super-zonwering en testen met kas

Wat heeft het kweken van trostomaten te maken met koele studentenkamer of koel kantoor? Het komt samen in het project Console, CONcentrated SOLar Energy. De innovaties van…

Voortaan ook afschakelplicht bij aansluiting op hoogspanningsnet TenneT

Bedrijven met een aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet van TenneT zijn verplicht bij te dragen aan het voorkomen van een Europese black-out bij een frequentiedaling.…

Nederlands kabinet kondigt nieuwe coronamaatregelen aan

Tijdens de landelijke persconferentie van maandagavond hebben minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het…

Onderzoek naar kansen aardwarmte rondom Aalsmeer

Door heel Nederland speurt men in het programma SCAN Aardwarmte de bodem af op zoek naar aardwarmtepotentie. Recent is onderzoek gestart rondom Aalsmeer en ten oosten van Haarlem en Zaanstad. Het gaat om seismisch onderzoek, waarbij in kaart wordt gebracht hoe de ondergrond eruit ziet.  Lijn 26, zie voor meer…

Niet heel bekend, wel 'mooie constructie': PostCodeRoos-project voor zonnepanelen

Steeds meer tuinders oriënteren zich op de mogelijkheden van zonnepanelen. Toch heerst er ook nog veel onwetendheid en leven er een heleboel vragen, bijvoorbeeld over de te…

Greenhouse Geo Power

Omwonenden ingelicht over nieuw aardwarmteplan Koekoekspolder

In 2010 organiseerde het aardwarmtebedrijf van IJsselmuiden de eerste informatiebijeenkomst voor burgers om plannen voor aardwarmtewinning uit de doeken te doen. Destijds was het het eerste project met aardwarmte in Oost-Nederland. Nu er een nieuw winningsplan ligt, zijn omwonenden tien jaar later…

Gemeente Westland op zoek naar antwoorden

Wat te doen met het Floragebied?

Al lang vóór de bouw van het WHC waren er plannen de braakliggende grond rondom te bebouwen. Wie of wat er zou moeten komen bleef echter altijd in het midden en dat is nog altijd zo. Vandaar dat de Gemeente de koppen bij elkaar wil steken en alle partijen met aanspraken en ideeën, en uiteraard ook omwonenden, wil horen. Op 1…

Johan Remkes nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Deltares

Per 1 oktober wordt Johan Remkes de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Deltares. Tot 1 juli van dit jaar was Remkes waarnemend burgemeester van Den Haag. Daarvoor…

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Najaarscheck sloten Hollands Noorderkwartier vanaf 19 oktober

Vanaf maandag 19 oktober controleren zo'n honderd schouwmeesters de sloten in het gebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  Zij kijken of de sloten voldoende schoon…

ZLTO pleit voor een Greenport Brabant

Donderdag pleitte ZLTO-voorzitter tijdens de officiële afsluiting van de Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij voor de oprichting van een Greenport in Noord-Brabant, een Greenport met een zachte 'g'. De oproep werd in een video o.a. ook kracht bijgezet door teler Christ Monden en Jolanda Heistek van…

Ruud Loos (BDO) over uitkomst Familiebedrijvenonderzoek:

"Groei familiebedrijven vlakt vaak af vanaf de derde generatie"

Tholen - Alweer voor het vijfde jaar op rij onderzocht het Erasmus Centre for Family Business (ECFB, onderdeel van Erasmus Universiteit), BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank) familiebedrijven. Voor dit onderzoek zijn data van 6.500 bedrijven, waarvan bijna een derde familiebedrijven, geanalyseerd en…

"Uiteindelijk zal de handel zich volledig herstellen"

Voor het grote publiek legt Steven van Schilfgaarde, directeur Royal FloraHolland, in het AD nog eens uit wat er het afgelopen half jaar zoal is omgegaan in de (Nederlandse)…

"als teler wist hoeveel pijn een plant heeft van een bespuiting, zou teler het niet meer doen" Royal Brinkman

De toekomst van plantgezondheid: van curatief naar preventief

“Een gezonde plant wordt minder snel ziek, zo simpel is het.” Kees Kouwenhoven, product specialist gewasbescherming bij Royal Brinkman, focust zich steeds meer op…

Nederland sluit aan bij tegenstanders fungicide Thiofanaat-methyl

Op dinsdag 29 september buigt de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) zich over drie besluiten over toelating van werkzame stoffen in…

Toekomstvisie Provincie Utrecht: glastuinbouw verder concentreren in Harmelerwaard en Derde Bedijking

Tholen - Provincie Utrecht heeft een nieuw Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Interim Omgevingsverordening gepresenteerd (overal in provincie ter inzage t/m 2 november), waarin grofweg is vastgelegd hoe men de ruimtelijke toekomst van de provincie voor zich ziet. Oftewel, waar mag wat gebouwd worden, wie…

Waterdata combineren

Gisteren presenteerde het Hoogheemraadschap van Delfland op het digitaal gehouden eind evenement van het Interreg North West Europe project BE-GOOD het project SWWIM, dat staat voor Smart Waste Water Information Management. Hiervoor ontwikkelde Delfland samen met Hydrologic een dataplatform, waarin oorspronkelijke gegevens van…

Duurzaam waterbassin loont vandaag meer dan morgen

Tholen - Het advies om nog beter vandaag dan morgen SDE-subsidie aan te vragen is niet nieuw. Sterker nog, de afgelopen tijd kregen telers bij elke nieuwe openstellingsronde weer te horen dat ze niet moeten twijfelen en een aanvraag moeten doen. Dat is dit jaar, als op 24 november een nieuwe ronde voor…

JEM-id:

"GreenCommerce bevat veel data waar bedrijven waardevolle informatie uit kunnen halen"

Data speelt een steeds belangrijkere rol in veel organisaties. Business Intelligence (BI) is bijna niet meer weg te denken. De meest bekende vormen die worden gebruikt, zijn uitgebreide rapportages en dashboards via een online tool. Er zijn verschillende tools op de markt die goed zijn in het…

Is land- en tuinbouw toekomstbestendig?

In de visie “Waardering voor uw onderneming & kwaliteit van leven voor de maatschappij – Toekomstbestendige land- en tuinbouw in 2030” maakt Rabobank een verkenning tot 2030 om een beeld te krijgen van de aanpassingen die dit decennium nodig zijn om de land- en tuinbouwsector toekomstbestendig te houden.…

Soufian Ouald l’Hadj, ReflexSystems

“Bestellen via whatsapp? Handig, maar het kan beter”

Tholen – Al 35 jaar ervaring heeft ReflexSystems met het bouwen van zowel hardware- als softwaresystemen voor de AGF-sector en andere branches in de Foodindustrie. Dat is…

Land- en tuinbouw heeft ruimte nodig

De ontwikkeling van het platteland is een van de prioriteiten van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de langetermijnvisie van het kabinet voor de toekomst van de leefomgeving in Nederland. LTO Nederland heeft in een reactie op de visie aangegeven blij te zijn dat de voedsel- en agroproductie als…

Voor Vlaamse AGF-ers: vraag uiterlijk 29 oktober subsidie VLIF-subsidie aan

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van investeringsprojecten in de…

"Efficiënte en effectief werkende sierteeltketen belangrijker dan ooit"

"Dankzij ieders inzet en de getoonde veerkracht trad het herstel sneller in dan oorspronkelijk voorzien. Door hoge prijzen gaat de omzet vanaf half mei de goede kant op. De aanvoer blijft helaas achter en de klok levert in ten opzichte van direct. Het betekent dat lang niet alle kwekers profiteren en dat…

Subsidie voor minder CO₂-uitstoot (SDE++ 2020) gepubliceerd

De Subsidieregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) is 22 september 2020 gepubliceerd. De SDE++ 2020 is open van 24 november 2020, 9:00 uur tot 17 december 2020, 17:00 uur. Het budget is € 5 miljard. SDE++ kent vier fases. In de eerste fase kunt u alleen projecten met een…

Luc Meijs, Thysia

Repeterend en geestdodend werk beu? "RPA biedt uitkomst"

Tholen – Na het succes van het vorige webinar van Thysia in juni besloot het bedrijf het nog eens dunnetjes over te doen met een nieuw webinar over robot-gestuurde procesautomatisering. Wat dat precies is? Dat legt Luc Meijs van Thysia samen met partner Uipath, die de software voor deze toepassing heeft…

ACM stelt regels op om misleiding met duurzaamheidsclaims te voorkomen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vuistregels opgesteld voor duurzaamheidsclaims die bedrijven gebruiken bij de verkoop van hun producten en diensten. De ACM wil…

Etaleren familienaam goud waard voor familiebedrijven

Familiebedrijven met een lange historie doen het gemiddeld beter wanneer de bedrijfsnaam gelijkstaat aan de familienaam. Hoe nadrukkelijker zij gebruikmaken van oude merknamen en handelsmerken, des te hoger gemiddeld genomen hun (beurs)waarde. Naast de naam zijn nog vier andere factoren cruciaal voor…

LTO: € 750 miljoen voor stikstofinnovatie in plaats van saneren

LTO Nederland roept Kamerleden op om minimaal € 750 miljoen van de ruim € 1,3 miljard die in het kader van de stikstofcrisis is geoormerkt voor ‘opkoop en saneringsregelingen’…

Jaarrapportage TKI T&U 2019: 120 nieuwe projectvoorstellen t.w.v. 75 miljoen euro gehonoreerd

TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen had in 2019 voldoende financiële ruimte om een oproep voor nieuwe projectvoorstellen te organiseren teneinde invulling te geven aan de nieuwe Kennis & Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel voor de jaren 2020 - 2023. Het fundament onder die agenda – en het bijbehorende…

KCB: Uitschakeling oude e-CertNL applicatie

De NVWA is begonnen met het uitfaseren van de ‘oude’ e-CertNL webschermen. Elke nieuwe aanvraag voor een exportcertificaat moet voortaan worden ingediend via de nieuwe…

"Goede douaneplanning voorkomt onnodige invoerrechten"

Hoe voorkom je het betalen van onnodige invoerrechten? Een goede douaneplanning en het efficiënt inrichten van je supply chain zijn daarbij onmisbaar. De eerste stap hiervoor…

"waar een kaartje is, zijn plannen"

Verzet tegen extra glastuinbouw Dinteloord en Steenbergen

Tholen - Plannen voor extra kassen ten zuiden van de Noordlangeweg in Dinteloord en ten westen van Steenbergen hebben geleid tot protesten bij de lokale bevolking en politiek. Donderdag staan de plannen en de protesten op de agenda in de gemeenteraad van Steenbergen. De verantwoordelijk wethouder van de…

Bestuurslid Ruud Maarschall verlaat hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Dagelijks bestuurslid Ruud Maarschall vertrekt om persoonlijke redenen bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Binnen het dagelijks bestuur is hij verantwoordelijk voor de portefeuilles middelen, duurzaamheid, innovatie en participatie. Sinds 2015 is Ruud Maarschall hoogheemraad bij Hollands…

webinar 22 september

Hoe gaat nieuw GLB voor tuinders werken?

Boeren en tuinders krijgen te maken met een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023. Eén van de ideeën is om te gaan werken met ecoregelingen en een…

Thierry Schut

WestlandStek voor glastuinbouwpromoter Ivonne Jansen-Van der Zwan

Ivonne Jansen-Van der Zwan uit 's-Gravenzande heeft afgelopen vrijdag een WestlandStek gekregen uit handen van glastuinbouwwethouder Albert Abee. Hij overhandigde de gemeentelijke onderscheiding aan Jansen-Van der Zwan tijdens haar afscheid van Infogroep Glastuinbouw Westland. Veertien jaar lang zette de…

Gedeputeerde Ilse Zaal op bezoek bij Greenport Aalsmeer

Provincie Noord-Holland heeft een nieuwe gedeputeerde: Ilse Zaal is sinds 18 mei 2020 gedeputeerde voor onder andere Economie, inclusief onderwijs en arbeidsmarkt, Landbouw en visserij, Dierenwelzijn, Bestuur en Europa. Zij volgt Jack van der Hoek op, die burgemeester is geworden van de gemeente Schouwen…

Energiemodel biedt zekerheid voor toekomstgerichte kwekers

Tholen - Wanneer kwekers bezig zijn met hun toekomstvisie op energiegebied kunnen daar een hoop vragen bij komen kijken. Welke duurzame bronnen of efficiënte technieken kunnen zij het beste gebruiken en met welke dimensionering? Hoe worden deze duurzame bronnen en technieken optimaal ingezet en wat is…

ODE komend jaar met bijna 10% omhoog

Tholen - De regering heeft nieuwe tarieven voor de opslag duurzame energie (ODE) voor de komende twee jaar vastgesteld. De ODE is een extra heffing op het gebruik van elektriciteit en aardgas, waarvan de opbrengsten gebruikt worden om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) te…

Rieneke van der Houwen volgt Peter van de Pol op als bestuurslid

Bestuurswisseling bij Bloemenbureau Holland

Per 11 september is Rieneke van der Houwen toegetreden tot het bestuur van Bloemenbureau Holland (BBH). Zij volgt Peter van de Pol op, eigenaar van Kwekerij De Pol en mede-eigenaar van veredelingsbedrijf Plant Research Overberg, die na vier jaar zijn bestuursfunctie overdraagt. Ledenraad van Royal FloraHollandSinds…

donderdagavond 1 oktober

Gemeente Westland organiseert bijeenkomst over ontwikkelingen in gebied rond veiling in Naaldwijk

Gemeente Westland gaat de mogelijkheden onderzoeken om het gebied rond de veiling en het World Horti Centre (WHC) in Naaldwijk anders in te richten. Een deel van het…

Almeerse studenten enthousiast over leren bij Floriade

MBO College Almere, MBO College Poort en Floriade Expo 2022 gaan samenwerken om studenten de kans te bieden een waardevolle bijdrage te leveren aan de voorbereiding en organisatie van Floriade Expo 2022. “Onze studenten willen zich heel graag inzetten voor Almere in het algemeen en voor Floriade in het…

Brexit

Brits Lagerhuis keurt eerste wetsvoorstel goed dat in strijd is met Brexit-deal

Het Verenigd Koninkrijk en de EU liggen momenteel op ramkoers met elkaar met betrekking tot het toekomstige akkoord over de relaties tussen beide handelsblokken. Premier Boris…

David van Tuijl: “Aanleg collectieve zuivering Bommelwaard ligt op schema”

De aanleg van 35 km riolering en 54 pompen om het afvalwater van 250 ha glastuinbouw in de Bommelwaard naar de waterzuiveringsinstallatie bij Zaltbommel te krijgen, is in volle gang. Begin september lag de uitvoering van het collectieve zuiveringsinitiatief nog mooi op schema, meldt chrysantenteler en…

Openstelling SDE++ en verloop voorjaarsronde SDE+ 2020

In de Kamerbrief van 14 september 2020 is aangekondigd dat de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) opent op 24 november a.s. De regeling wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. De SDE++ is de opvolger van de eerdere SDE+. Van deze subsidieregeling werd veelvuldig gebruik gemaakt. In…

Prinsjesdag 2020

Overheid gaat investeren, brancheorganisaties willen meer betrokkenheid bij beleid

Tholen – Het was een bijzondere Prinsjesdag dit jaar. Geen koets, geen driewerf hoera, geen balkonscène, geen Ridderzaal en dan was het nog eens de warmste derde dinsdag van september ooit. De Troonrede en de Miljoenennota weken echter niet voor het coronavirus. Toch houdt iedereen een slag om de arm…

Veilig op 1-week van start:

"Extra aandacht voor de veiligheid op agrarische bedrijven"

De Veilig op 1-week is van start gegaan. Van 14 tot en met 18 september is er extra aandacht voor de veiligheid op agrarische bedrijven. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw besteedt in samenwerking met Stigas met haar thema van de maand september "Veilig werken met machines’ extra aandacht aan dit…

Nog twee weken om de SLIM-regeling aan te vragen

Mkb-ondernemers kunnen nog tot en met 30 september de SLIM-subsidie aanvragen om loopbaan- en scholingsadviezen voor werknemers te krijgen of een bedrijfsschool op te richten. Door een leerrijke werkomgeving aan te bieden, blijven medewerkers productief en goed inzetbaar. Ook maakt het bedrijven…

Geridderde Ton Janssen, oprichter van Tasty Tom:

"De overheid moet beseffen dat we het medicijnkastje moeten behouden"

Ton Janssen mag zich oprichter van de Tasty Tom tomaten noemen en sinds kort komt daar nóg een mooie titel bij. Voor zijn verdiensten in de Nederlandse tuinbouw ontving hij een lintje. Hij mag zich nu ook  Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen.  Kiempunt Limburg stelde Tom vijf vragen over innovatie in…


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven