ING

Krachtig herstel flexmarkt in 2021

In 2021 laat de flexbranche een krachtig herstel zien na de sterke volumedaling in 2020. Met de groei van de economie en een minder snel oplopende werkloosheid, dankzij de NOW-regeling, keert ook de krapte op de arbeidsmarkt weer terug. Eén op de drie ondernemers in de flexbranche geeft nu aan een tekort…

Dreamstime

Ministeries voeren drijvende koeien met eigen snijafval

Nederland wil duurzamer worden en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben daarin een belangrijke,…

Subsidieregeling voor stagiairs op het bedrijf

De Subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld als tegemoetkoming voor kosten die een werkgever maakt voor het begeleiden van een leerling. Het maximale subsidiebedrag voor het…

Resultaten herbeoordeling glyfosaat gepubliceerd

Vorig jaar is op verzoek van de Europese Commissie glyfosaat opnieuw beoordeeld door de Assessment Group on Glyphosate. Dit om een hernieuwde toelating van het…

Haven Rotterdam onderzoekt buisleiding voor CO2 naar Duitsland

Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) starten deze week een gezamenlijke haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling en aanleg van buisleidingen voor verschillende productstromen, waaronder CO2, tussen Rotterdam, industriepark Chemelot (Limburg) en het Duitse…

FNV verwacht versoberingen van werkgevers

Onderhandelingen nieuwe cao Royal FloraHolland start 28 juni

De huidige cao Royal FloraHolland loopt op 30 juni af. Woensdag 9 juni was het periodieke overleg met de directie waar is afgesproken dat de onderhandelingen voor een nieuwe…

Intratuin kiest voor meermalige plantentrays

"Van alle planten in plantentrays, die wij inkopen bij Royal FloraHolland, gaat er op dit moment circa 75% in meermalige trays. Hiermee verminderen we niet alleen aanzienlijk…

Iets meer CO2-uitstoot in land- en tuinbouw in koud eerste kwartaal 2021

De uitstoot van broeikasgassen was in het eerste kwartaal 1,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Dat is vooral toe te schrijven aan het hogere gasverbruik voor verwarming en de hogere elektriciteitsproductie. In de landbouw steeg de CO2-uitstoot in het eerste kwartaal met 0,2 megaton…

SodM zit bovenop bronnen en bodem

De energietransitie onderstreept de strategische waarde van de ondergrond. Als bron van energie, zoals bij geothermie, of als opslaglocatie voor groene energie in voormalige…

Subsidie voor verplaatsing Noord-Hollandse kassen

De provincie Noord-Holland stelt dit jaar 3.570.000 euro subsidie beschikbaar voor verplaatsing van kassen naar glastuinbouwconcentratiegebieden. Het gaat om een…

John Kruijt: "Mooie tool om glastuinders met WKK te ontzorgen bij deze verplichte administratie"

DCMR keurt ureum-administratie vanuit Enova goed

Sinds 2019 hebben Enova, DCMR en Omgevingsdienst Haaglanden samengewerkt aan het ontwikkelen van een automatisch gegenereerde ureumadministratie voor WKK’s. Omdat uitstoot van…

Tim Heddema, Landbouwraad

"Banden tussen VK en Nederland zijn niet doorgesneden"

De agrofoodsector in het Verenigd Koninkrijk wil na de Brexit een snelle ontwikkeling doormaken. Verhoging van de productiviteit en verduurzaming zijn de pijlers van het…

"Driekwart Nederlanders verwacht binnen 5 jaar nog met contant geld te betalen"

Ruim drie kwart van de Nederlanders verwacht over vijf jaar nog met contant geld te betalen, al verwacht 42% dat minder vaak te doen dan nu. Dat blijkt uit een onderzoek naar het gebruik en de beleving van contant geld onder ruim 1.000 Nederlanders, gehouden in februari 2021 in opdracht van De…

Voor 120 miljoen EIA-investeringen in de land- en tuinbouw in 2020

In 2020 hebben Nederlandse bedrijven samen voor ruim 1,7 miljard euro aan investeringen in energiezuinige maatregelen gemeld. Dit blijkt uit het jaarbericht 2020 van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Vanuit de land- en tuinbouw werden 944 aanvragen gedaan met een gemeld investeringsbedrag van 120…

Westland moet opnieuw besluiten over komst kas

Tholen - De gemeente Westland moet opnieuw een besluit nemen over een aanvraag voor de bouw van een kas met silo in het buitengebied van Kwintsheul. Dat heeft de Rechtbank Den…

Telers 's-Gravenzande betrapt op illegaal lozen

In de polder Nieuwland-Noordland bij ’s-Gravenzande zijn vorige week twee telers betrapt op illegaal lozen. Beide telers kregen een proces-verbaal.  De polder Nieuwland-Noordland…

Gemeente Hollands-Kroon

Provincie dreigt met dwarsbomen nieuwe datacenters Agriport

De Provincie Noord-Holland dreigt naar de rechter te stappen in wat inmiddels 'datacentergate' heet. De Provincie wil met de stap naar de rechter de komst van nieuwe datacenters aan de westkant van snelweg A7, nabij glastuinbouwgebied Agriport A7, voorkomen. Het plan voor het datacenter van Microsoft, gepland…

Zwitsers verwerpen verbod kunstmatige gewasbescherming

In een referendum heeft de Zwitserse bevolking zich gisteren met een duidelijke meerderheid uitgesproken tegen een verbod op synthetische gewasbescherming. Ruim zestig procent…

Nederlandse bedrijven investeren meer in energiebesparing

Ondanks Covid-19 hebben Nederlandse bedrijven in 2020 samen voor ruim 1,7 miljard euro aan investeringen in energiezuinige maatregelen gemeld. Dit blijkt uit het jaarbericht 2020 van de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA leverde naar verwachting een voordeel van 144 miljoen euro voor Nederlandse…

Minister wil aardwarmtewinning Californië V weigeren

De minister van Economische Zaken en Klimaat is niet van plan toestemming te verlenen voor aardwarmtewinning in het project Californië Lipzig Gielen Geothermie. Dat blijkt uit…

Alsnog glasvezel voor vijf Westlandse bedrijventerreinen

Op de bedrijventerreinen Teylingen in 's-Gravenzande, Leehove in De Lier, De Planeten in Poeldijk, Vlotlaan in Monster en Honderdland in Maasdijk mogen bedrijven alsnog rekenen op sneller internet. Uit een besluitenlijst van het Westlands college van B&W blijkt dat met glasvezelbedrijf Deltafiber overeen…

ING: Aanstaande faillissementsgolf minder groot

ING verwacht dat de faillissementsgolf minder groot zal zijn dan eerder gedacht. Dat schrijft de bank in een rapport. "We plakken er geen percentage op, maar een…

College gemeente Westland presenteert visie Floragebied

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westland heeft het ‘Ontwikkelperspectief Floragebied’ vastgesteld en voor goedkeuring aan de raad aangeboden. Het ontwikkelperspectief geeft inzicht in de manier waarop het Floragebied in zijn algemeenheid en een campus in het bijzonder kunnen…

Wilko Wisse krijgt verbindingsrol bij RVO

Tholen – Wilko Wisse is deze maand gestart als Adviseur glastuinbouw bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarmee maakt hij de stap van de (tomaten)praktijk naar de overheid. Bij RVO merken ze de laatste tijd dat er steeds meer vraagstukken specifiek voor de glastuinbouw ontstaan. Daarom werd…

Adri Bom op werkbezoek bij Noord-Brabantse telers

Voorzitter Adri Bom-Lemstra legt deze weken werkbezoeken af aan diverse regio’s van Glastuinbouw Nederland. Na Drenthe vorige week was het nu de beurt aan Noord-Brabant. Daar werd, samen met bestuurslid Jean Aerts en regiocoördinator Wendy Klijn, onder andere een bezoek gebracht aan plantenkwekerij…

€ 4,6 miljard subsidie naar zonnepanelen en ondergrondse opslag CO2

Bijna 3.500 duurzame projecten hebben in de afgelopen maanden een subsidiebeschikking ontvangen. Dat schrijft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius in een brief aan de Tweede Kamer over de voorlopige resultaten van de SDE++ 2020. In totaal krijgen deze projecten voor maximaal € 4,6 miljard subsidie. Als…

Opening TVL tweede kwartaal 2021 een stap dichterbij

De eerste informele aankondiging bij de Europese Commissie van de aangepaste subsidieregeling voor tegemoetkoming Vaste Lasten, ofwel de TVL Q2, is goed verlopen. Het…

Tijdelijke stop op subsidie biomassa, maar écht snel helemaal stoppen is duur

Het Nederlandse kabinet stopt tijdelijk met het afgeven van subsidie op biomassa. Den Haag wil eerst onderzoeken hoe men haalbaar en betaalbaar houtige biomassa voor lage…

Provincie Gelderland past kaarten met stikstofgevoelige natuur aan

Provincie Gelderland heeft de kaarten aangepast die de stikstofgevoelige natuur in de Gelderse Natura-2000 gebieden weergeven. Agrarisch gebruikte grond waar zeker geen…

Beekenkamp zoekt en vindt HNT-verdieping

Als een van de eerste bedrijven volgt een groep teeltmedewerkers van Beekenkamp Plants uit Maasdijk een zogeheten Incompany-training in het kader van Het Nieuwe Telen. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden, in een kerk vanwege corona. Dimitri Beekenkamp is positief en ook Robert Solleveld,…

Groothandel in voedingsmiddelen zet ruim 3,5% minder om in eerste kwartaal

De groothandel en handelsbemiddeling heeft in het eerste kwartaal van 2021 ruim 3 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de eerste omzetgroei na drie kwartalen van krimp. Het aantal faillissementen bedroeg in het eerste kwartaal 39, dit was niet eerder zo laag. Het…

Technieken CO2 uit buitenlucht geselecteerd

TNO heeft een aantal technieken geselecteerd om CO2 uit buitenlucht te halen en een aantal bedrijven geselecteerd die aan deze technieken werken. In samenspraak met telers uit…

Banenkrimp in horeca, stijging in uitzendbranche

UWV verwacht dat de arbeidsmarkt zich in de loop van 2021 en 2022 gaat herstellen van de coronacrisis. In 2021 zal het aantal gewerkte uren toenemen met 2%. Het herstel van…

SDE++ 2021 opent later

In tegenstelling tot eerdere berichten is besloten om de SDE++ 2021 later open te stellen. Provincies en gemeenten hebben aangegeven dat er met de aangekondigde periode van openstelling druk staat op…

Sjaak van der Tak op tv: "Schuif trage bouwprocedures niet af op boeren"

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw moeten er 300.000 woningen op landbouwgrond worden gebouwd om de woningschaarste op te lossen. Er zijn daar minder obstakels dan bij binnenstedelijk bouwen. LTO Nederland beaamt de noodzaak voor nieuwe woningen en snellere procedures, maar waarschuwt dat…

Subsidie 'Tel mee met Taal' beschikbaar

Bedrijven die medewerkers in dienst hebben die de Nederlandse taal niet goed beheersen, kunnen van 1 t/m 30 juni 2021 weer subsidie aanvragen bij 'Tel mee met Taal'. Dit programma werkt aan het het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De subsidieaanvraag kan worden gedaan door de werkgever.…

Aansluiten huizen op restwarmte glastuinbouw Agriport 'vrijwel onmogelijk'

De gemeente Hollands Kroon heeft onderzocht of het mogelijk is woningen en bedrijven in Middenmeer en Wieringerwerf aan te sluiten op een warmtenet met restwarmte uit kassen…

Netbeheerder anticipeert op zonsverduistering 10 juni

Op 10 juni is er een gedeeltelijke zonsverduistering in Duitsland en Nederland. Door de gedeeltelijke bedekking van de zon zal minder zonne-energie worden opgewekt. Om ervoor…

Hoe voorkom je problemen bij Inspectie SZW?

Ondernemers in de glastuinbouw moeten in augustus rekening houden met een bezoek van Inspectie SZW. Wat kunnen glastuinbouwbedrijven zelf doen om problemen tijdens de inspectie te voorkomen? Risico-inventarisatie en evaluatie:Om op de juiste manier invulling te geven aan goed werkgeverschap en problemen…

Zwitserland houdt referendum over verbod gewasbeschermingsmiddelen

Zwitserland kan als eerste land in Europa kunstmatige gewasbeschermingsmiddelen in de ban doen. Het land houdt op 13 juni een referendum over een verbod op synthetische…

Uniforme Pensioenaangifte (UPA) ook bij fonds Colland Arbeidsmarkt

Alle gegevens voor BPL Pensioen en het fonds Colland Arbeidsmarkt worden sinds 1 januari 2021 aangeleverd via de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Deze software is geïntegreerd…

ABN Amro: "Nederlandse boeren hebben laagste milieu-impact ter wereld"

Het is niet voor het eerst, maar daarmee niet minder voer voor discussie: de claim van ABN Amro dat 'Nederlandse boeren de laagste milieu-impact ter wereld' hebben. De NOS…

"Glastuinbouw heeft sleutelrol in energietransitie"

De energietransitie brengt volop uitdagingen met zich mee. De glastuinbouw speelt een sleutelrol in het versnellen hiervan. Hoe precies wordt duidelijk in de nieuwe animatie die AgroEnergy heeft uitgebracht. Doordat de weersgevoelige elektriciteitsproductie door wind en zon verder toeneemt, sluit vraag…

Ralph Reinders, Dutch Credit Brokers

"Banken stoppen steeds vaker de financiering als je geen KYC check hebt gedaan bij je klant"

Om te voorkomen dat er zaken wordt gedaan met frauduleuze, criminele of zelfs terroristische partijen is het noodzakelijk een Know Your Customer- (KYC), of Customer Due…

Belangenbehartigers: "GLB moet wel écht naar Nederlandse boer en tuinder toe"

LTO Noord, LLTB en ZLTO vinden dat zoveel mogelijk geld van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ten goede moet komen van de agrarische sector en de…

AVAG zal 2020 niet snel vergeten

De AVAG-leden startten 2020 in het algemeen met een goed gevulde orderportefeuille. Medio maart kwam door Covid-19 alles abrupt stil te staan. Daarmee werd 2020 een jaar om nooit te vergeten voor de 68 leden die internationaal opereren, zo blijkt uit een jaaroverzicht van de de brancheorganisatie van de Nederlandse…

Delfland wacht op norm voor lozen water na ozonzuivering

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland werkt een multidisciplinair bouwteam aan het definitieve ontwerp voor twee ozoninstallaties voor het extra schoonmaken van…

GOM realiseert 0.9 ha nieuw bollenteeltareaal

Afgelopen week publiceerde Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) het jaarverslag. De club, die een ruimtelijk herstructurering en modernisering van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek voorstaat, vierde afgelopen jaar tevens haar 10 jarig jubileum. Afgelopen jaar werden in totaal 49 nieuwe…

ING:

Leveringsproblemen temperen herstel industrie

Na een productiekrimp van 4,3% in 2020 zet het herstel voor de Nederlandse industrie door en groeit de sector in 2021 weer met 4%, meldt de ING in een persbericht. Wereldwijd laten belangrijke afzetmarkten door een toenemende vaccinatiegraad en stimulerende overheidsmaatregelen dit jaar een krachtig…

Vakbonden: "Onderhandeling cao Tuinzaadbedrijven hervat"

De onderhandelingen over een cao Tuinzaadbedrijven zijn hervat. De drie vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben van werkgeversdelegatie Plantum een uitnodiging gehad om…

LTO Nederland: "Erkenning seizoensarbeid als bijzonder winstpunt in SER-advies"

Vormgeving van nieuw stikstofbeleid, nadrukkelijk in samenspraak met de land- en tuinbouw, én erkenning van seizoensarbeid als bijzondere vorm van tijdelijk werk zijn twee van…

Oerlemans Project & productontwikkeling

Partijen gezocht voor ontwikkeling tuinbouwbelevingscentrum NEXTgarden

Op 1 juni 2021 hebben de burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard groen licht gegeven om verder te gaan met het project Experience the Horticulture NEXTgarden. Het project is bedoeld om de (glas)tuinbouw in de regio Arnhem-Lingewaard-Nijmegen beter beleefbaar te maken. Het plan is om een…

Groene Kring

Vlaamse boerinnen gaan bloot in protest tegen stikstofregeling

Enkele jonge Vlaamse boerinnen voeren momenteel een opvallende actie tegen het beleid van de Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Demir zet jonge boerinnen in hun bloot gat", zeggen ze en dat nemen ze wel heel letterlijk zo blijkt uit hun actie, die breed wordt gedeeld in de Vlaamse media.…

"Groot deel coronasteun ging naar verkeerde bedrijven"

Uit een studie van ambtenaren van het ministerie van Financiën is gebleken dat een groot deel van de coronamiljarden naar de verkeerde bedrijven is gegaan. De omzet van deze…

Subsidie MIT Zuid R&D Samenwerking geopend

De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) ondersteunt MKB-ondernemingen in Zuid-Nederland bij het opzetten van innovatieve projecten.…

Klein beetje tuinbouw in Top 250 Groeibedrijven

Onder de Top 250 Groeibedrijven in Nederland zitten uit de tuinbouw Logiqs uit Maasdijk en Physee uit Delft.  De lijst, op 1 juni gepresenteerd, is een initiatief van Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en nlgroeit. Noord-Holland voert met 90 bedrijven de lijst aan, gevolgd door de provincies Noord-Brabant…

Kas Topics: Adri Bom-Lemstra over moties gewasbescherming in Tweede Kamer en Subsidieregeling SDE++

In de jongste KasTopics gaat voorzitter Adri Bom-Lemstra in op de moties in de Tweede Kamer over gewasbescherming en de verbeterpunten voor de subsidieregeling SDE++. Daarnaast brengt zij de podcast KasGesprek over de kwaliteit van het oppervlaktewater onder de aandacht. Bekijk hier alle edities van KasTopics.

Online voorlichtingsbijeenkomst seniorenregeling 22 juni

Wel of niet eerder minder werken?

Op 22 juni vindt de voorlichtingsbijeenkomst seniorenregeling glastuinbouw plaats voor werknemers en werkgevers in de glastuinbouwsector. Met deze regeling kunnen werknemers vanaf 62 jaar 80% werken voor 90% loon met behoud van gelijke pensioenopbouw. Tijdens deze bijeenkomst gaan de specialisten van…

Adri Bom-Lemstra op bezoek bij tuinders in Erica

Afgelopen woensdag bracht de voorzitter van Glastuinbouw Nederland Adri Bom-Lemstra een bezoek aan komkommerbedrijf Drenthe Growers. Ze sprak er met de teler, regiovoorzitter Cees Ruhé en met enkele jonge ondernemers. “Het was erg inspirerend om de glastuinbouwgeneratie van de toekomst te horen over hun…

Veruit meeste toekenningen vijfde periode NOW naar de horeca

Ruim 40 procent van de toegekende aanvragen voor de vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt van werkgevers uit de sector horeca…

TVL: Hoe ver zijn we?

Sinds de openstelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn ruim 251.000 aanvragen gedaan. Wekelijks laat de RVO zien hoeveel daarvan is afgehandeld. En welke bedragen er zijn toegekend, meldt de RVO. In het zogeheten dashboard is te zien hoeveel aanvragen precies zijn gedaan: voor TVL jun-sep 2020, 4e kwartaal 2020 en…

Kabinet vervangt BIK-regeling door verlaging werkgeverspremie

De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken, omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Het kabinet wil investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel…

Cao voor Uitzendkrachten ongewijzigd verlengd tot 1 oktober 2021

De Cao voor Uitzendkrachten wordt ongewijzigd verlengd tot 1 oktober 2021. Dat is gisteren definitief bekend geworden. In de cao zitten alleen een paar kleine tekstuele…

Onderzoek naar glastuinbouw in een circulaire economie

De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research is gestart met een onderzoek naar de gevolgen van de circulaire economie voor glastuinbouwbedrijven. Er wordt onder meer gekeken naar hoe circulaire glastuinbouw eruitziet, en hoe ondernemers zich daarop kunnen voorbereiden.…

Jaap Bond nieuw bestuurslid Dutch Food Week

Jaap Bond, voorzitter van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, is toegetreden tot het bestuur van Dutch Food Week. De voormalig gedeputeerde in Noord-Holland gaat zich…

Opgeheven productschappen nu gemist bij vorming landbouwakkoord

Den Haag werkt aan een breed landbouwakkoord dat moet zorgen voor een 'toekomstbestendige landbouw', zowel economische, ecologisch alsook sociaal duurzaam. Voordat het zover is, worden de mogelijkheden hiervan onderzocht. Wat wel al duidelijk is, is dat er veel regelgeving aangepast zal moeten worden en…

Stef Schuijt gestart als directeur bij Naktuinbouw

Op 1 juni is Stef Schuijt gestart als directeur bij Naktuinbouw. Stef Schuijt (rechts op de foto) vormt samen met John van Ruiten het directieteam. Naktuinbouw ontwikkelt zich tot een meer klant- en procesgerichte organisatie. Een kwaliteitsdienst die ook voor de toekomst alles in huis heeft.…

Mariska Foppen in bestuur Bloemenbureau Holland

Mariska Foppen is toegetreden tot het bestuur van Bloemenbureau Holland (BBH). Met meer dan 25 jaar ervaring met planten en bloemen bij Waterdrinker Aalsmeer, een van de…

Robert Helder, Hoekman Houtindustrie

“Einde stijging houtprijzen nog niet in zicht"

Tholen - De laatste maanden is de houtprijs meer dan verdubbeld en wanneer de prijsstijging stabiliseert is nog niet duidelijk. Niet alleen hout maar ook de prijzen van metalen, olie en olieproducten zoals kunststof rijzen de pan uit. Robert Helder van Hoekman Houtindustrie: “We hebben tegenwoordig te…

CO2-heffing en warmtesubsidie voor verduurzaming glastuinbouw

Tholen - Er dreigt een kip-ei-situatie bij de verduurzaming van de glastuinbouw met warmtenetten. De glastuinbouw wacht daarin op het transportnet en andersom wacht het warmtebedrijf op de glastuinbouw. Op die manier komt er van duurzame warmtelevering op grote schaal weinig terecht. En dat is juist wel…

Wat te doen met openstaande KijK-facturen?

De commissie Bezwaar en Beroep van Kennis in je Kas (KijK) kwam begin mei bij elkaar om te worden bijgepraat over de huidige stand van zaken, maar met name ook om standpunten te bepalen voor de bezwaarreacties van telers naar aanleiding van de factuur van KijK. De commissie, die bestaat uit de heren…

Hagenezen in Westlandse kas, een nieuw tv-format?

Hagenezen kunnen niet werken. Dat schrijft Rob Baan. Reden voor AD-columnist Sjaak Bral om een stukje te schrijven. Hij heeft naar eigen zeggen een zwak voor hardwerkende…

Eerste plannen stikstofversnelling positief

Het voorstel voor stikstofversnelling van LTO Nederland, VNO-NCW, MKB Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland en Natuurmonumenten, Natuur & Milieu bevat verschillende…

Glastuinbouw Nederland kritisch over plannen SDE++ 2022

Glastuinbouw Nederland heeft samen met een aantal betrokken partijen verbeteringen voorgesteld in een marktconsultatie voor de subsidieregeling SDE++ voor 2022. Het betreft…

Robert de Leeuw nieuwe adviseur Midden-Oosten voor Dutch Greenhouse Delta

Robert de Leeuw is per 1 juni de nieuwe adviseur voor het Midden-Oosten bij Dutch Greenhouse Delta. Hij neemt het stokje over van Giovanni Angiolini. Giovanni zal aan de slag gaan voor Priva als nieuwe Regionale (Managing) Director voor het Midden-Oosten, waarbij hij dit jaar nog een 'Priva Middle East…

Guido Pijper

Lancering Rotterdams fonds voor energietransitie met 130 miljoen in de pot

Op 3 juni wordt het Energietransitiefonds Rotterdam gelanceerd. Sprekers zijn onder anderen klimaatjournaliste Bernice Notenboom, investeerder en oprichter van Bloomberg New Energy Finance Michael Liebreich, wethouder Duurzaamheid Arno Bonte en andere sprekers. Het Energietranisitiefonds Rotterdam is een…

Haagse moties moeten glastuinbouw helpen vergroenen

Recent zijn in Den Haag drie moties over gewasbescherming aangenomen die verdere vergroening van de glastuinbouw mogelijk maken. Het gaat onder meer om een motie die groene…

VLAM mikt opnieuw op 4,6 miljoen euro Europese subsidies

VLAM diende voor de deadline van 11 mei opnieuw negen promotiedossiers in voor Europese cofinanciering. Met een inbreng van 1,5 miljoen euro uit promotiefondsbijdragen zouden…

Ruimere subsidieregeling Zuid-Holland helpt CO2 naar kas

Meer CO2 naar de kas. Dat hoopt de Provincie Zuid-Holland te bereiken met een recente aanpassing aan de 'Subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen…

Nieuwe bestuurders NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk

NVM-makelaars Jaap Breeschoten en Theo van Gelder zijn toegetreden tot het bestuur van de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk. Ard Klijsen en André Olden zijn afgetreden vanwege het einde van de zittingstermijn van 6 jaar. Jos Ebbers heeft de voorzittershamer van Ard Klijsen overgenomen. De bestuurswisseling…

TNO:

"Kantoor wordt ontmoetingsplaats, geconcentreerd werken doen we thuis"

In maart 2021 werkte ruim de helft van de werknemers volledig op locatie en combineerde 14% thuiswerken met werken op locatie. De overige 35% van de werknemers werkte volledig…

Nieuwe versoepelingen: straks 50 gasten welkom in café en restaurant

“De harde lockdown is voorbij”, liet premier Rutte op 28 mei tijdens de persconferentie weten. Op 5 juni zet Nederland stap 3 in het openingsplan. In deze fase heft het…

Samenwerkingscollectief op zoek naar nieuwe talenten

De Food & Flower sector staat te springen om talenten met frisse blikken en nieuwe expertises. Maar juist deze hoger opgeleide talenten, zo weet het samenwerkingscollectief HortiHeroes, Glastuinbouw Nederland, Handel Groeit, World Horti Center en AVAG, hebben vaak onvoldoende beeld van de kansen en…

"Het wordt steeds belangrijker om het hygiëneniveau zo hoog mogelijk te houden"

Hygiënespecialisten Jasper Verhoeven en Dirk Timmers delen hun kennis over het belang van hygiëne op tuinbouwbedrijven en geven daarbij ook praktische tips. Zij maken deel uit van Royal Brinkman en HortiHygienz, dat drie jaar geleden van start ging om tuinbouwhygiëne breder onder de loep te nemen en…

Innovatiepact Greenport West-Holland presenteert animatiefilm

Het Innovatiepact van Greenport West-Holland heeft een korte animatiefilm gepresenteerd. De film stimuleert ondernemers in het regionale tuinbouwcluster zich aan te sluiten, zodat een nog gezonder innovatieklimaat ontstaat. Inmiddels hebben ruim veertig bedrijven, kennisinstellingen en overheden zich als…

Adri-Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland

"ODE frustreert energietransitie glastuinbouw nog steeds"

Ruim anderhalf jaar geleden werd de glastuinbouwsector geconfronteerd met de veelbesproken ODE tariefstijging in de 3e schijf elektriciteit. Deze verhoging raakt veel ondernemers in de glastuinbouw in financieel opzicht ongemeen hard. Daar komt bij dat de ingezette energietransitie van de…

"Opsteker voor biologische bloembollentelers"

Overheid moet aan de slag met minimaal 25% biologische bloembollen en perkgoed

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 25 mei de motie van D66 en CDA aangenomen waarin zij de regering verzoekt om te bekijken of het aandeel biologische bloembollen en perkgoed…

Vooralsnog geen quarantaineplicht voor internationale medewerkers

Vanaf 1 juni 2021 geldt er geen quarantaineplicht voor internationale medewerkers uit onder meer Polen, Roemenië en Bulgarije, zo meldt de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Een nieuwe wet bepaalt dat reizigers, en dus ook internationale medewerkers, uit zogenaamde ‘zeer hoogrisico-gebieden’ verplicht in…

Leidt eerdere tegemoetkoming NOW tot lagere nieuwe NOW-compensatie?

Bij de Werkgeverslijn land en tuinbouw komt regelmatig de vraag binnen of een eerdere tegemoetkoming NOW leidt tot een lagere compensatie bij een nieuwe NOW-aanvraag. De Werkgeverslijn heeft dit uitgezocht en het antwoord op de vraag is ‘nee’. De NOW-regeling geeft een compensatie voor een deel van de…

Ruim 113.000 TVL-aanvragen voor 1e kwartaal

Ruim 113.000 mkb-bedrijven en zelfstandigen vroegen de Tegemoetkoming Vaste Lasten aan voor het 1e kwartaal van 2021 (TVL Q1 2021). Dat is 25% meer dan in het laatste kwartaal…

Cursus Agile werken, InnovationQuarter en Sobolt

Leer en floreer in complexe en instabiele digitaliserende wereld

InnovationQuarter en Sobolt organiseren een serie bijeenkomsten waarin teelt- en innovatiemedewerkers van vruchtgroentenbedrijven leren om volgens de agile methode te werken…

Datacenter met biologische akker op dak?

Als het aan Leefbaar Almere ligt komt er alleen een datacenter in de stad als er biologische landbouw op het dak komt. "Als een soort ecologisch spektakelstuk", opperde…

“De kunst voor een ondernemer is jouw DNA over te dragen op je personeel”

Hij zal het elke ondernemer aanraden om serieuzer naar zijn personeelsbeleid te kijken. Maar zeker in het (aankomende) post-coronatijdperk is die focus op zijn plaats, zegt personeelsadviseur Jan Mourik. In een tijd van personeelsschaarste moet een ondernemer er veel aan doen om mensen vast te houden. En…

ZLTO pleit voor positieve prikkel kassenbouw Noord-Brabant

De afgelopen twee maanden lag een ontwerp Omgevingsverordening voor Noord-Brabant ter inzage. Daaruit bleek dat er kansen voor solitair en ondersteunend glas blijven in de…

Kamerleden: Meer focus op criminelen i.p.v. telers bij aanpak illegale gewasbescherming

In 2020 onderschepte Europol 1,3 miljoen kilogram illegale gewasbeschermingsmiddelen. Reden voor enkele Nederlandse Kamerleden om een motie in te dienen waarin wordt gevraagd…

Tot nu toe ruim 19.000 aanvragen voor vijfde periode NOW

In iets meer dan twee weken tijd zijn bij UWV ruim 19.000 aanvragen ingediend voor de vijfde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).…

200 miljoen euro voor corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Zij kunnen in aanmerking komen voor een lening van…

Telers in de prijzen na hulp bij enquête

De enquête, die studenten van HAS Hogeschool hebben gehouden over Het Nieuwe Telen, is inmiddels vijf weken uit de lucht. De resultaten zijn allemaal verwerkt en de diepte-interviews met de respondenten zijn ook bijna afgerond. Het definitieve rapport volgt binnenkort. De winnaars van de aan de enquête…

Burn-out voor minister van Economische Zaken en Klimaat

De minister van Economische Zaken en Klimaat, Bas van ’t Wout, kan vanwege een burn out zijn functie voor een periode van tenminste drie maanden niet vervullen. Dat liet de…

Aanhoudingen na vondst drugslab in kas Kwintsheul

Afgelopen week zijn twee arrestaties verricht en zes huiszoekingen gedaan in een drugszaak die aan het rollen kwam na vondst van een grote hoeveelheid chemicaliën in een kas in Kwintsheul april vorig jaar. In de kas bleek later ook een drugslab gevestigd te zijn geweest. Twee mannen uit Piershil en Eerbeek…

Heropbouw historische Westlandse fruitmuur gestart

Er wordt druk gewerkt aan de heropbouw van de historische fruitmuur langs de Poeldijkseweg tussen Kwintsheul en Wateringen. De metselaars zijn bezig met het opmetselen van het rijksmonument, nadat het eerst werd afgebroken voor restauratie. De WOS ging langs voor een video-update. 

samen met natuur- en ondernemersorganisaties

Land- en tuinbouw draagt oplossing stikstofimpasse aan

Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland hebben de afgelopen maanden de handen ineengeslagen. Samen doen de partijen een…

Vraag naar distributiecentra stagneert

Ondanks de nog altijd grote belangstelling voor logistiek vastgoed lijkt het erop dat een deel van de Nederlandse gebruikersmarkt over zijn hoogtepunt heen is. Zo daalde vorig…

Veel subsidie voor biomassa ongebruikt

Nederland wil subsidie op biomassacentrales voor lage temperatuur warmte in o.a. de glastuinbouw afbouwen zodra dit haalbaar en betaalbaar is. Momenteel draaien al de nodige…

230 leden virtueel aanwezig bij extra ledenraadsvergadering RFH

Gisterenavond vond de extra ledenraadsvergadering plaats, welke bij uitzondering bijeen werd geroepen n.a.v. de petitie FloriNee. Hierin vroegen bezorgde leden en handelaren om een revisie van Floriday, een stop op de verplichte milieucertificering en wilde men het functioneren van de directie tegen het…

Komt er compensatie voor de ODE belasting?

In deze KasTopics stelt Adri Bom-Lemstra zich nader voor als nieuwe voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Zij geeft een inkijkje in haar introductieweken, maar benoemt ook het eerste actuele onderwerp waarmee zij aan de slag is gegaan: het ODE-dossier. Bekijk hier alle edities van KasTopics.

Janine Verweij nieuwe directeur Geothermie Nederland

Janine Verweij is op 17 mei gestart in haar functie als directeur voor Geothermie Nederland. Met haar ruime ervaring in het werken voor brancheorganisaties en belangenbehartiging ziet Geothermie Nederland in haar de juiste vrouw op de juiste plek. Tot voor kort was ze werkzaam voor Techniek Nederland en daarvoor…

Verbod op middelen met onaanvaardbare formuleringshulpstoffen

Op 3 maart 2021 is Annex III, de lijst met onaanvaardbare formuleringshulpstoffen, ter invulling van artikel 27 van de Gewasbeschermingsmiddelen Verordening (EG) nr. 1107/2009…

Ondernemer mag zelf referentieperiode bij TVL Q2 kiezen

Voor veel ondernemers was de referentieperiode van het 1e kwartaal van 2019 voor TVL Q1 2021 niet representatief. In deze referentieperiode was er voor hen te weinig of geen…

Take a Seed

Tholen - Voor de veredelaar eigenlijk geen nieuws, maar als informatief programma had het webinar Take a Seed zonder problemen op tv uitgezonden kunnen worden. Op uitnodiging van Plantum zat Jeroen Pauw een tafel met politici (waaronder minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen) en wetenschappers voor en…

18-41% stikstofreductie gevraagd van landbouw Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft een stikstofstrategie vastgesteld. Na eerder Gedeputeerde Staten stemde ook Provinciale Staten maandag 17 mei in met de doelen die uitvoering…

Glastuinbouw toont zich positief

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben is in het eerste kwartaal van 2021 sterk gestegen. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research. Het vertrouwen in het…

Vlaamse stikstofaanpak wordt balansoefening

De stikstofproblematiek in Vlaanderen belooft een 'ontzettend belangrijke en loodzware evenwichtsoefening' te worden, zo verwacht landbouwminister Hilde Crevits. Zij zet in op…

"Angst regeert in grondstofmarkten"

Op de basismetaalmarkten schieten de prijzen omhoog, met name in de koper- en de aluminiummarkt. Daar zijn de prijzen dit jaar al met 30-35% gestegen, zo analyseerde Casper…

Joost Derks, iBanFirst:

"Nederlandse ondernemers laten kansen yuan liggen"

Op valutagebied wordt de Amerikaanse dollar al decennia als een veilige haven beschouwd. Ook heeft de dollar een sleutelrol als betaalmunt in de internationale handel. Hoewel…

Italiaanse tuinbouwsector een jaar na het begin van de pandemie volgens Flormart

De trend in de Italiaanse tuinbouwsector wijkt sterk af van die in de economie in het algemeen en is intern gediversifieerd tussen bloementeelt en sierteelt. Wat de economie in het algemeen betreft, zal 2020 worden afgesloten met een daling van het bbp met ongeveer 13%. Deze crisis heeft, samen met die…

AIPH International Grower of the Year (IGOTY) Awards 2022 open voor inzendingen

De International Grower of the Year (IGOTY) Awards 2022, georganiseerd door de International Association of Horticultural Producers (AIPH), staat nu open voor inzendingen. De prijsuitreiking zal plaatsvinden in januari 2022 tijdens de IPM Essen in Duitsland.* Anthura, winnaar van de IGOTY Awards 2020,…

Google Maps

'Vriendjespolitiek' kost Groningse boeren grond

Overheidsbestuurders in Noordoost-Groningen hebben door machtsmisbruik boeren gedupeerd bij de handel in grond, bedoeld voor een Google-datacentrum. Eén familiebedrijf is daarbij verrijkt met miljoenendeals, zo onthulde Nieuwsuur deze week.  Boerenbelangenbehartiger LTO Noord liet niet snel daarna weten 'diep…

Westlanders zien Tour de France graag komen

Wie Westland zegt, denkt meestal aan bloemen en tomaten. Maar wielrennen hoort toch ook echt in dat rijtje thuis. Onlangs werd bekend dat in 2024 of 2025 er mogelijk een rit tussen de kassen in zit. De Westlanders zien het alvast wel zitten, zo bleek uit een item van de WOS.

Onrustige gas- en elektramarkt door 'winterweer'

Afgelopen week kenmerkte zich door grote fluctuaties in de apx-prijzen en een onrustig beeld bij de onbalansprijzen waardoor noodvermogen meerdere malen werd afgeroepen door…

340 extra bedden voor arbeidsmigranten in Naaldwijks Hortigebouw

Er komen maximaal 340 bedden voor arbeidsmigranten in het huidige Horti Business Center in Honselersdijk. Het college heeft op 11 mei besloten een vergunning te verlenen om…

CBS lanceert dashboard bedrijven voor ondernemers

Jaarlijks vraagt het CBS bedrijven vragenlijsten in te vullen om statistieken te maken. Die statistieken zijn ook bruikbaar voor de bedrijven zelf. Daarom lanceert het CBS het…

Start aanleg warmtenet Maasdijk stap dichterbij

De gemeente Westland en Warmte Netwerk Westland gaan een convenant ondertekenen voor de aanleg van een warmtenetwerk rondom Maasdijk. Daartoe heeft de Westlandse gemeenteraad…

Vietnamese ambassadeur te gast in World Horti Center

Op dinsdag 11 mei brachten de ambassadeur, plaatsvervangend ambassadeur en consuls van de Vietnamese ambassade een bezoek aan World Horti Center. Zij werden ontvangen door afgevaardigden van The Netherlands Vietnam Horti Business Platform U.A. (NVHBP) en World Horti Center (WHC). De langdurige en…

Extra controle glastuinbouw door Inspectie SZW niet gelukt

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er in 2020 niet in geslaagd om de voorgenomen extra inspectie in de glastuinbouw uit te voeren. Corona en extra aandacht voor…

Dreamstime

Land- en tuinbouw anticipeert op quarantaineplicht internationale reizigers

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een verplichte coronatest én quarantaineplicht voor alle inkomende reizigers uit hoogrisicogebieden. De verplichting gaat…

Boete voor verkoop gewasbeschermingsmiddel aangevochten

Drie verkopers van het gewasbeschermingsmiddel Admire aan telers hebben een boete gekregen. Die boete vechten zij aan. Onder hen Van Iperen. Het bedrijf mocht deze maandag aan de rechter uitleggen waarom de boete niet terecht is. In het Algemeen Dagblad uitleg over de zaak, waarbij naar het schijnt het…

LTO Noord: "Netbeheer frustreert agrarische energietransitie"

De agrarische sector helpt al jaar en dag mee aan de verduurzaming van Nederland. Steeds meer boeren en tuinders plaatsen zonnepanelen op daken van stallen en schuren. Het plaatsen van zonnepanelen op daken vraagt van netbeheerders een grotere netaansluiting. Ook moeten zij de geproduceerde stroom…


Twitter Rss

© BPnieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven