Managementinfo

uitleg Arnaud van der Knaap, Kwekerij de Noordpoel

Ins en outs van Kennis in je Kas

Met het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas dragen glastuinbouwkwekers bij aan de financiering van onderzoeksprojecten die voor meerdere gewassen van belang zijn. Kweker Arnaud van der Knaap legt uit hoe het werkt. Van der Knaap is lid van de programmaraad van Kennis in je Kas en zit daarnaast ook in de Ledenraad van Royal…

€20 miljoen voor verduurzaming Limburgse land- en tuinbouw

Provincie Limburg wil de komende vier jaar 20 miljoen euro steken in de vernieuwing en verduurzaming van de land- en tuinbouw. Met als doel van Limburg één van de toonaangevende land- en tuinbouwregio’s ter wereld te maken. Gedeputeerde Hubert Mackus vertelt over de plannen. Hubert Mackus Om de vier jaar,…

De nieuwe risico’s van ‘managers’ in de glastuinbouw

De glastuinbouw is in de loop der jaren veranderd. ‘Het zijn vaak grote bedrijven met personeel geworden. De meeste tuinders zelf werken al lang niet meer met hun handen in de grond. Het zijn managers van bedrijven en ze lopen daarmee ook heel andere risico’s’, zo registreert LTO verzekeringsadviseur…

Hoe realiseer je een bedrijfsovername waar iedereen tevreden mee is?

Bedrijfsopvolgers zitten soms in een lastig parket. Aan de ene kant  de eigen familie en het bedrijf, aan de andere kant de belangen van zijn of haar partner, waar soms niet voldoende…

2020 is Internationaal Jaar van de Plantengezondheid

De Verenigde Naties roepen 2020 uit tot internationaal jaar van de plantengezondheid, om het grote publiek bewust te maken van het belang van gezonde planten. Naar aanleiding…

Boeren en tuinders gezocht voor denktank 'LNV Community'

Voor het tweede jaar op rij zoekt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) agrariërs die in de LNV Community willen meedenken over het landbouwbeleid. De…

Noordelijke ondernemers nemen Groen Groep Eelde over

Noordelijke boom- en plantenkwekers nemen de Groen Groep Eelde over van bloemenveiling Royal Flora Holland. Ze willen hun eigen afzet van tuinproducten daarmee waarborgen. De activiteit past niet meer in de strategie van Flora Holland.

Kennis in je Kas: “Verstevigen innovatiekracht en internationale voorsprong”

Met het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas dragen glastuinbouwkwekers bij aan de financiering van onderzoeksprojecten die voor meerdere gewassen van belang zijn. In het filmpje geeft kweker Arnaud van der Knaap een toelichting. "Wetgeving en afnemerseisen hebben voortdurend impact op de…

Ranonkelveredeling en praktijkonderzoek in Italië

De sierteeltsector in het Noorden van Italië wordt gekenmerkt door heel wat traditionele, kleinschalige bedrijven gelegen op de flanken van de Italiaanse rotskust. Maar er is…

Zonnepanelen gaan hard in glastuinbouw na najaarsronde SDE+

Tholen – Grijp je kans nu de subsidieregeling SDE+ alsmaar soberder wordt, was de boodschap afgelopen september op de informatieavond die door SolarNRG werd georganiseerd over…

presentaties EnergieEvent 22 januari online

"De toekomst van de glastuinbouw ligt in fossielvrij”

De zorgen van de Nederlandse glastuinbouwondernemers over de verhoogde ODE-heffing zijn groot, maar op het EnergieEvent Zuidoost-Nederland en Vlaanderen op 22 januari in Venlo, een initiatief van Kas als Energiebron en Glitch, werd dat even geparkeerd en ging het over een duurzame toekomst. Bekijk alle…

"Slechts beprijzen flex om vast te stimuleren is niet de oplossing"

Glastuinbouw is nog niet klaar met WAB-discussie

De Commissie Borstlap deed in haar vorige week verschenen rapport voorstellen om oplossingen te vinden voor de doorgeslagen flex in Nederland. Dat kon op bijval rekenen van…

in Luttelgeest 'enkel' voor teruglevering

Code rood i.v.m. elektriciteitsschaarste in Zevenhuizen en Friesland

Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken vol. Dat komt onder meer door de toenemende vraag van onder meer zonneparken, datacenters en de glastuinbouw. Netbeheerder…

Wilko Wisse pleit voor Rainlevelr

"Totale waterhuishouding Westland is hier bij gebaat"

Als eerste deelnemer en mede-initiatiefnemer is tomatenbedrijf Lans voor velen hét uithangbord van het project Rainlevelr. Inmiddels doen 25 teeltbedrijven mee, maar Wilko Wisse van Lans is nog altijd bereid om de meerwaarde en laagdrempeligheid van het project uit te dragen. “De totale waterhuishouding…

Erik-Jan Bartels, bestuurslid Seed Valley:

"Er is veel onderling vertrouwen in deze sector"

Erik-Jan Bartels is managing director bij zaadverbeteraar Incotec en is sinds oktober 2019 Seed Valley bestuurslid. Erik-Jan is relatief nieuw in de sector. In 2016 stapt hij…

BDO

"Kansen om te besparen op Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie"

De tarieven Opslag Duurzame Energie (ODE) en energiebelasting (EB)  zijn in 2020 wederom fors omhoog gegaan. Met name voor tuinbouwbedrijven betekent dit een forse lastenverzwaring.…

"Europa heeft de Nederlandse telers heel hard nodig"

Als producent van voedsel wordt Nederland alleen maar belangrijker, zeker voor Europa, meent Jan de Ruyter van ABN AMRO. In Trouw neemt hij het, in navolging van andere de…

Overgangsperiode tot 31 december 2020

Verenigd Koninkrijk verlaat de EU op 1 februari 2020

Het Britse parlement heeft woensdag 22 januari akkoord gegeven voor de wet die het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) op 31 januari dit jaar…

maart wordt 'dit voorjaar'

Westland moet langer wachten op huisvestingsregels

Nieuwe regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten laten op zich wachten. Telers, die kleinschalig op eigen terrein willen huisvesten, moeten dus nog langer geduld hebben.…

EnergieEvent Zuidoost-Nederland en Vlaanderen

"Grote belangstelling voor weg naar duurzame toekomst glastuinbouw"

De zorgen van de Nederlandse glastuinbouwondernemers over de verhoogde ODE-heffing werden even geparkeerd, afgelopen woensdag in Venlo. De enorme belangstelling voor het EnergieEvent ZuidoostNederland en Vlaanderen, een initiatief van Kas als Energiebron en Glitch, toonde aan dat ondernemers in deze…

"De straat gaat nog maar één keer open"

Westland Infra en Evides tekenen intentieverklaring

Op 23 januari 2020 hebben Paul Langereis, directeur van Westland Infra Netbeheer en Robbert Wever, Manager Infra van Evides Waterbedrijf een intentieverklaring getekend die de afstemming van werkzaamheden moet optimaliseren. "Als het aan ons ligt, beperken we overlast voor omwonenden en het verkeer tot…

Kom in de Kas in nieuw jasje moet meer 'jonge' stedelingen trekken

Kom in de Kas is vernieuwd en gaat verder met een nieuwe uitstraling. Afgelopen woensdag kregen de vertegenwoordigers van de regio’s de primeur van de nieuwe huisstijl. "Het…

tuinbouwvoorbeeld moet leiden tot 'Westlanddekkend warmtesysteem'

Westland richt pijlen op glastuinbouw in energiebeleid

Het komende jaar richt het Westlands energiebeleid zich op drie pijlers: duurzame warmte, duurzame elektra en draagvlak. Dat heeft het college van B&W besloten met het…

Zuidoost-Brabant haalt gratis bezem door middelenkast

Tot 31 maart 2020 loopt de actie “Bezem door de middelenkast in Zuidoost-Brabant”. Tijdens deze actie kunnen alle loonwerkers en agrariërs eenvoudig en kosteloos resten van…

ABN AMRO duidt handelsovereenkomst China-VS

'Monsterdeal in nevelen gehuld'

De handelsovereenkomst over fase 1 tussen de VS en China is getekend. Het lijkt erop dat de ergste kou uit de lucht is. President Trump is in ieder geval goed gemutst. ‘Een groot en prachtig…

Wouter Hertzberger, energiejurist Norton Rose Fulbright

"Kennis over geothermie wordt straks centraal gebundeld"

De vraag naar warmte in Nederland is op dit moment 1100 petajoule. Alleen al de bebouwde omgeving heeft jaarlijks 400 gigajoule warmte nodig. Geothermie levert Nederland anno…

Nederlandse hulp voor Nederlandse ondernemers in de VS

Het nieuwe NBSO-kantoor in het centrum van Los Angeles is een feit. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en Nina Hachigian, locoburgemeester Internationale Zaken van Los Angeles openden het kantoor op 9 januari. Samen onthulden ze het 2 meter hoge logo van Nederland. Het…

EU-steun voor groen waterstofproject

Een consortium van Nouryon, Gasunie en vier partners ontvangt € 11 miljoen Europese subsidie voor hun voorgenomen groene waterstofproject ‘Djewels’, in Delfzijl. Het project…

Ook dit jaar geen advertenties op Whatsapp

Facebook was van plan dit jaar advertenties mogelijk te maken op WhatsApp, maar zet dit plan in de ijskast. Een verstandige zet, zo blijkt uit onderzoek van Brandfirm. 58…

Update mancozeb EU renewal proces

Aangezien er de voorbije maanden vele berichten zijn verschenen over de vernieuwing van de actieve stof mancozeb als gewasbeschermingsmiddel licht UPL, als leider van de…

minimaal 75.000 zaken

Round-up claims tegen Bayer in korte tijd verdubbeld

Het aantal mensen dat het Duitse chemieconcern Bayer aanklaagt omdat ze menen kanker te hebben gekregen als gevolg van het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup is…

Vanaf 2021 SNF-keurmerk per pand en scherpere normen

Op 15 januari 2020 heeft het bestuur van Stichting Normering Flexwonen (SNF) besloten om het advies van de commissie toekomstvisie SNF op te volgen en in 2021 certificering…

“Zelfs de hommels gedijen goed bij het gebruik van aardwarmte"

In de 2,5 hectare kassen vol gele, oranje en rode tomaten vliegen de hommels dagelijks rond als natuurlijk bestrijdingsmiddel. Sinds een half jaar worden de kassen verwarmd met aardwarmte van Trias Westland. Het doet de hommels in de kas van Kees Stijger, tomatenteler in Honselersdijk aan de Zwethlaan,…

Vewin-lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in oppervlaktewater geactualiseerd

Vewin publiceert jaarlijks een lijst van werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden die op de innamepunten voor drinkwaterbereiding uit…

Geen verbod op voorraad gewasbeschermingsmiddelen

Het amendement om het voorgestelde artikel 20a van de Wet gewasbeschermingsmiddelen te laten vervallen, is aangenomen. Hiermee vervalt voor gebruikers van…

Strijd op vier fronten voor land- en tuinbouw

De boerenprotesten van de afgelopen maanden gaan ongetwijfeld leiden tot nieuwe afspraken tussen boeren en tuinders en de overheid. Maar leiden die afspraken tot een wezenlijk…

Grondgokje pakt verkeerd uit

In hoger beroep heeft een Nederlandse plantenkweker, die landbouwgrond aankocht als investering in de hoop op waardestijging zodra de grond als bestemming 'bouwgrond' zou krijgen, wederom achter het…

910 inklimmers gepakt door de Koninklijke Marechaussee

Meer inklimmers ontdekt in vrachtwagens naar Engeland

In 2019 werden in de Nederlandse havens ongeveer 910 inklimmers ontdekt in vrachtwagens met bestemming Engeland terwijl er in 2018 860 inklimmers werden ontdekt volgens…

"Telers met huisvesting op eigen terrein moeten zelf controles betalen"

Mocht het zover komen dat telers in het Westland arbeidsmigranten op eigen terrein mogen huisvesten, dan zullen ze zelf de kosten van controles op die huisvesting moeten…

Harry Beijer kijkt verder dan schaalvergroting alleen:

"Ook samenwerking of keuze voor nichteteelt groeikans voor telers"

Door de telers in de regio Arnhem-Nijmegen is het jaar afgetrapt met een traditionele nieuwsjaarsreceptie van Greenport Arnhem-Nijmegen. Daarop mocht teler Harry Beijer, actief in glastuinbouwgebied NEXTgarden in Bergerden, speechen. "Naast schaalvergroting is ook een franchise-achtige samenwerking of de…

Gemaal Van der Burg kan minder aan terwijl waterkwaliteit goed blijft

In 2019 heeft het hoogheemraadschap Delfland samen met de Stichting Verbetering Oppervlaktewater Westland (SVOW) en telers rondom het gemaal J.J.J.M. van der Burg een proef…

Growfoam krijgt OK Compost-certificaat

Na substraatschuim nu ook substraatpluggen aantoonbaar bioafbreekbaar

In december 2019 heeft Foamplant de benodigde biodegradatietesten succesvol afgerond voor het certificaat OK Compost Industrial van TÜV Austria. Vanaf januari 2020 zijn Growfoam substraatpluggen dan ook gecertificeerd biodegradeerbaar conform de EN 13432:2000-norm. “Het behalen van deze OK Compost…

Een brug tussen glastuinbouw en consument

Op 12 december vond bij Mea Vota in Huissen een brainstorm sessie plaats met als thema ‘Experience the Horticulture’. Er was een uiteenlopend gezelschap aanwezig met…

Boeren Wieringermeer protesteren tegen 'ongebreidelde uitbreiding' Agriport

Boeren in de Wieringermeer hebben gisterochtend geprotesteerd tegen de komst van nog meer kassen en datacenters in de regio. Zij vrezen dat hun bedrijven op slot komen te…

Glastuinbouw Nederland wil drempelwaarde

"Er is creativiteit nodig om emissievergunning NOx te bemachtigen"

Glastuinbouwbedrijven hebben een vergunning nodig wanneer ze NOx uitstoten, tenminste zo hangt de vlag er op dit moment bij. Maar er is creativiteit nodig om die vergunning te…

Pre-exportcertificaat vervangt Europees Communicatie Document

Het pre-exportcertificaat vervangt het Europees Communicatie Document (ECD). De lidstaten van de EU wisselen met dit certificaat fytosanitaire informatie uit om een…

Werkconferentie Human Capital Agenda Glastuinbouw 2020-2022

Arbeidsmarktplannen glastuinbouw komen 1 april uit

Voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland nam gisteren het rapport “Arbeid in de toekomst. Inzicht in de arbeid en goed werkgeverschap in de tuinbouw” van Wageningen University & Research in ontvangst. Van der Tak deed dit tijdens de Werkconferentie Human Capital Agenda Glastuinbouw 2020 –…

Exportwaarde landbouwgoederen 2019 breekt records

De export van land- en tuinbouwgoederen in 2019 wordt geraamd op 94,5 mld euro. Dit is 4,6 procent meer dan in 2018 en de hoogste exportwaarde ooit. Dat melden Wageningen Economic Research (WUR) en het CBS op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en…

Federatie Particulier Grondbezit:

"Principe-akkoord leidingaanleg LTO-Gasunie schiet fundamenteel tekort"

Onlangs tekenden LTO Nederland en Gasunie een principe-akkoord over leidingaanleg door land van boeren en tuinders.  Hoewel het hernieuwde akkoord verbeteringen lijkt te kennen,…

Trias Westland onderzoekt optimalisatie warmte-afzet

Hoe kan de aardwarmtebron zo optimaal mogelijk benut worden? Bij de ingebruikname van Trias Westland hebben de aangesloten deelnemers, vaak samen met een eigen installateur de…

ODE voor dummies

Een kassa die uit de lucht komt vallen en een rond stuiterende tomaat de weg verspert, het is een beeldende manier om gevolgen van de ODE-tariefsverhoging bij de leek onder de aandacht te brengen. Het tarief voor elektriciteit gaat met 177% omhoog en daardoor worden glastuinbouwbedrijven geremd in het proces om af te stappen…

proefboring voorlopig nog niet aan de orde

Plan voor geothermie in Rotterdamse haven verder uitgewerkt

Shell Geothermal BV en het Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken samen de mogelijkheden voor geothermie in het westelijk deel van de Rotterdamse haven. De twee bedrijven hebben…

Financieel steuntje in de rug voor vermifiltratieproject voor emissiebeperking

In december 2019 is door de waterschappen vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ een financiële bijdrage toegezegd aan een nieuw project: Vegeta.…

Friesland kijkt naar vulkaan voor aardwarmte

De Fryske Nasjonale Partij wil laten onderzoeken of Leeuwarden stroom kan winnen uit aardwarmte, die wordt afgegeven door een oude onderaardse vulkaan. Leeuwarden kijkt al…

herstructurering anno 1998

Scharreltuinders in een glazen getto

"In werkelijkheid is het Westland een volstrekt verouderd productiegebied en een speldenknop in de 250 duizend hectare glastuinbouw die de wereld rijk is. De bereikbaarheid is…

SjaakTopics: ODE-heffing 2020 komt er

Pech gehad, vooralsnog gaat de verhoging van de ODE gewoon door. Wel wordt er gezocht naar mogelijkheden om tuinders tegemoet te komen, zo vertelt Sjaak van der Tak in…

Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland

Westlandse subsidie voor vertical farming, biogas in de tuinbouw en datagedreven telen chrysant

Een vertical farming consortium in het World Horti Center, biogasproduct voor tuinbouwdoeleinden en een project voor datagedreven telen van chrysant behoren tot de vier organisaties die subsidie hebben gekregen in de tweede indieningsronde van de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland. Op basis…

rechter volgt in nieuwe zaak 'Schenkeveld-lijn'

Wie netcapaciteit vraagt, moet krijgen

Een regionale netbeheerder heeft een dwangsom opgelegd gekregen in een zaak waarin een groot energiepark vroeg om aansluiting op het elektriciteitsnet. Na uitspraak van de…

opnieuw rechtszaak tegen gemeente Westland

Kwekers in de Kunst wil nog een ton terug

Kwekers in de Kunst begint een nieuwe rechtszaak tegen de gemeente Westland. Nu de rechtbank heeft bepaald dat de ‘kwekers’ recht hebben op een ton die voormalig burgemeester…

BPL Pensioen hoeft in 2020 niet omlaag

De dekkingsgraad van BPL Pensioen is te laag, maar in 2020 hoeft de premie niet omlaag. Op 1 januari is de premie zelfs verhoogd. Ook in 2021 gaat de premie omhoog. Daarnaast…

Enza Zaden en Seed Processing Holland de grote winnaars

Voetballen, dat kunnen ze in Seed Valley

Op 11 januari gingen 22 teams, verdeeld over 3 poules, de strijd met elkaar aan. Dit jaar namen de mannen van Enza Zaden 1 de wisselbeker mee naar huis. In de recreantenpoule waren de heren van BDO de grote winnaars. De dames van Seed Processing Holland wonnen dit jaar in de damespoule in de door Pop…

twee andere beoogde locaties afgewezen

Rechter akkoord met woningbouw op plaats leegstaande kas Rijsenhout

Tholen - Op de plaats van een kas in Rijsenhout waar nu nog caravans staan, komen straks 25 seniorenwoningen. De rechtbank in Haarlem heeft daartoe onlangs beslist. Twee…

ING en ABN AMRO analyseren 2019 en kijken vooruit

"Verschillen tussen glasgroentelers nemen toe"

Eindigde het resultaat van Nederlandse tomatentelers in 2019 op, net boven of net onder het vijfjarig gemiddelde? In november leek het erop of net boven nog haalbaar was, maar…

voorbeelddocument AKF beschikbaar

Huis- en leefregels voor huurders huisvesting in alle talen

In de huisvestingsnorm van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) is de eis opgenomen dat werknemers geïnformeerd moeten worden over huis- en leefregels. Deze regels dienen in…

Westlands wethouder Abee 18 februari geïnstalleerd

Albert Abee wordt tijdens de raadsvergadering van 18 februari geïnstalleerd als nieuwe wethouder van Westland. Dat laat CDA-fractievoorzitter Jenny Vermeer weten aan de WOS. Abee is de opvolger van Karin Zwinkels, die eind november vorig jaar opstapte. De 64-jarige Abee is nu nog wethouder in de gemeente…

Samir Amghar over zijn 'top job' bij de gemeente Lansingerland:

"De positie van onze tuinbouw is uniek in Nederland en de wereld"

Samir Amghar werkt binnen de afdeling Economische zaken van de gemeente Lansingerland en richt zich vooral op de glastuinbouw, ook wel Greenport genoemd. "Ik heb altijd al een…

deelnemen aan innovatiecampagne kan tot 29 januari

Subsidie-alert voor Vlaamse land- en tuinbouwers

Op 1 januari 2020 startte de twaalfde innovatiecampagne van het Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland. De campagne richt zich tot alle land- en tuinbouwers die een…

99,1% aanvragers heeft beslissing basisbetaling 2019 gekregen

In 2019 heeft het de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 44.831 aanvragen gekregen voor uitbetaling van betalingsrechten. Dit is een subsidie uit het…

ACM was bevoegd om boetes op te leggen bij kartel koel- en vrieshuizen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) was bevoegd om diverse bedrijven in de koel- en vrieshuizensector boetes op te leggen voor concurrentiebeperkende afspraken. Dat heeft…

Oost-Europese arbeidsmigranten hard nodig voor bedrijven

Er moet een grens worden gesteld aan het aantal arbeidsmigranten en vluchtelingen, zo stelde vicepremier Hugo de Jonge in een interview in NRC Handelsblad. Volgens De Jonge…

“Voorraadverbod gewasbescherming jaagt teler onnodig op kosten”

Vandaag wordt het geformuleerde verbod in artikel 20a als onderdeel van de Wet gewasbeschermingsmiddelen besproken in de Tweede Kamer. Het gaat om het voorgenomen verbod om…

areaaldiscussie Westland aangeslingerd na oproep Wouter Kuiper

"Bedrijven kiezen op termijn wat het beste voor hen is"

Tholen - De oproep van Wouter Kuiper, die tot zijn grote spijt ziet dat het Westland 'ouwe meuk' wordt', heeft flink stof doen opwaaien. Aan de nodige koffietafels was het…

Landbouwpotjes moeten groener voor Green Deal

De Green Deal, die is er. Maar het geld, 1 miljard euro voor de komende tien jaar, waar moet dat vandaan komen? Het is schrapen geblazen en ook land- en tuinbouwpotjes blijven…

"Collectieven moeten nu de daad bij het woord voegen"

In december nam Sjaak van der Tak afscheid als voorzitter en stuurgroeplid van Platform Duurzame Glastuinbouw. Tevreden, dat is het woord dat als eerste in hem opkomt. “Schoon…

Johan Geeroms, Euler Hermes

"Na China is nu Europa aan de beurt in de Amerikaanse handelsoorlog"

Denk niet dat de handelsoorlog voorbij is nu China en de Verenigde Staten een Fase 1-deal hebben gesloten. Na China is nu Europa aan de beurt. Dat stelt Johan Geeroms, Hoofd…

"Inzetbaarheid medewerkers is belangrijker dan ooit"

Medewerkers zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Hoe houden bedrijven oudere medewerkers fit en vitaal aan het werk? En hoe kan er…

Nederlandse goederenimport uit China ruim 39 miljard euro

In 2018 importeerde Nederland voor 39,2 miljard euro aan goederen uit China, waarvan twee derde weer naar andere landen werd geëxporteerd. Bedrijven voeren uit China relatief…

77% aangevraagde toepassingen gewasbeschermingsmiddelen toegelaten in 2019

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen in Nederland en Europa alleen worden verkocht als de producent kan aantonen dat ze veilig zijn bij gebruik volgens voorschrift. Dat…

kans op windstoten van 100 km/uur

Vanavond en vannacht zware windstoten in de kustgebieden

Vanavond en deels vannacht waait het aan zee hard tot stormachtig (7-8 Bft.). Daarbij komt het in de westelijke kustprovincies tot zware windstoten van 75-90 km/uur. In het…

Brits Lagerhuis stemt in met Brexit-deal

Het Britse Lagerhuis heeft met 330 stemmen voor en 231 tegen ingestemd met de Brexit-deal. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk per 31 januari 2020, om 0.00 uur,…

Voorkeursrecht Gemeenten dreigt glastuinbouwontwikkeling Pijnacker-Nootdorp lam te leggen

Tholen - Op 7 januari is door de gemeente Pijnacker-Nootdorp het Voorkeursrecht Gemeenten ingevoerd. Daarin worden grondeigenaren verplicht grond voor verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. Dat kan flinke consequenties hebben voor glastuinbouwondernemers in de vier gebieden waar de wet gaat gelden.…

Welke vijftig tech-bedrijven gaan de tuinbouw radicaal vernieuwen?

Met de tweejaarlijkse verschijning van de Hillenraad100 (in 2019 werd in de Ridderzaal in Den Haag de nieuwste Top100 bekend), is het in 2020 weer tijd voor een themajaar. Na de HillenraadSUB40-themacompetitie in 2018 zet Hillenraad dit jaar in op een bijzondere thema-uitgave, namelijk de…

Sjaak van der Tak in bestuur Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Glastuinbouw Nederland gaat zitting nemen in het bestuur van de nieuwe stichting Kenniscentrum Arbeidsmigranten. “Wij willen ons inzetten om het bestaande beeld rondom…

Colombiaanse startup Waruwa zorgt voor revolutie in de AGF-afzet

In slechts zeven maanden tijd heeft de Colombiaanse startup Waruwa een revolutie teweeggebracht in de relatie tussen het platteland en de stad door een AGF-afzetplan te maken…

Australische bosbranden 2019-2020 gevolgd door satelliet

Deze video toont de verwoestende effecten van de bosbranden in december 2019 / januari 2020 in Australië. Het totale verbrande gebied in het nationale park Kanagra-Boyd en het omliggende gebied is ongeveer 270.000 hectare (2.700 km2). Dit is gelijk aan de oppervlakte van Hong Kong of Luxemburg. Voor de…

pas na 3x reinigen worden karren hergebruikt

Hygiënebeleid Westlandse Plantenkwekerij aangescherpt

Sinds november 2019 zijn de fustloods en karrenwasstraat bij Westlandse Plantenkwekerij (WPK) echt klaar voor gebruik. Het bedrijf scherpt hiermee haar beleid op hygiëne nog verder aan. WPK kweekt en ent warme en koude groenteplanten. In het hygiënebeleid wordt rekening gehouden met interne en externe…

wethouders gemeente Lingewaard:

"Tijd om te oogsten in glastuinbouwgebied NEXTgarden"

De wethouders Johan Sluiter en Aart Slob van de gemeente Lingewaard zijn (mede)verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in glastuinbouwgebied NEXTgarden. Hoe kijken zij nu aan tegen de ontwikkelingen die de vorige wethouder, Theo Peren, eind 2017 zag? Waar staat NextGarden op dit moment? En welke kant…

huisvesting op terrein teler in beraad

Westland komt uiterlijk in maart met voorstel arbeidsmigrantenhuisvesting

Het college van burgemeester en wethouders van Westland komt op zijn laatst in maart met een voorstel om huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente vlot te trekken. Die…

15 januari 2020 - 7 januari 2021

DEI+-subsidieronde bijna open

Minder energie gaan verbruiken in een productieproces? Investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Voor dit soort pilotprojecten en…

Kasgroeit gaat in 2020 voor 10 nieuwe technisch medewerkers

Voor Kasgroeit is er voorlopig nog genoeg werk aan de winkel. Vrijwel dagelijks horen zij berichten over tekorten aan personeel. Niet dat tuinders zoveel klagen, andere…

Principeakkoord leidingaanleg LTO Nederland en Gasunie

Gasunie en LTO Nederland hebben een principeakkoord bereikt over de aanleg van aardgasleidingen door land van boeren en tuinders. De organisaties hebben nieuwe afspraken…

Wiebes ziet geen kans voor versnelde invoering

Warmtewet 2 laat nog zeker tot 2022 op zich wachten

Versnelde invoering van de Warmtewet 2, waar door de Tweede Kamer in een motie om is gevraagd, zit er als het aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat ligt niet…

Ontwikkeling nieuwe norm voor bodembeschrijvingen

Normcommissie ‘Veldwerk en monsterneming’ gaat een nieuwe norm ontwikkelen op het gebied van bodembeschrijving. De aanleiding hiervoor is de nationale implementatie van ISO…

Pensioenpremie BPL sinds 1 januari omhoog

Afgelopen najaar liet BPL werkgevers en werknemers weten dat het pensioenfonds er financieel niet goed voor staat en dat er mogelijk maatregelen genomen worden. Eén van de…

Uit onderzoek blijkt:

"Arbeidsmigranten zijn nodig en worden meer gewaardeerd"

Het percentage Nederlanders dat positief staat tegenover arbeidsmigranten neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek. 45% van de Nederlanders vindt het een goede zaak dat er…

Nieuw theaterstuk: 'De laatste tuinder van Langedijk'

Als stichting Locatietheater KoolKollektief werken Theo de Graaf, Harry van Steden en Willem Poortvliet aan het theaterstuk ’De laatste tuinder van Langedijk’, uit te voeren tijdens Koolsail 2020, van 18 tot 21 juni.  Beeld van de theaterproductie tijdens Koolsail 2015 "Het theaterstuk volgt de besognes van de…

Flora IOT introduceert containerscanner voor het scannen, tellen en signaleren van valse CCT5-RFID labels

Flora IOT introduceert de containerscanner voor het scannen, tellen en signaleren van valse CCT5-RFID labels. De containerscanner is gemakkelijk in gebruik en bewaakt de echtheid van CC-containers in het CC-poolsysteem. De robuuste containerscanner is een multifunctionele en betaalbare oplossing die de…

Ex-tuinders 't Zand maken plaats voor woningbouw

’t Zand is van oudsher een glastuinbouwgebied. Door concurrentie, regelgeving en economische veranderingen hebben veelglastuinbouwers in Nederland aan schaalvergroting moeten doen.Op ’t Zand was dit niet mogelijk. Dit gebied bestaat namelijk uitveel glastuinbouwbedrijven die naast elkaar bestonden op…

"wij voorzien een zonnige toekomst"

Fons en Peter starten met nieuw initiatief The Green Crew

Peter van Koppen en Fons van Eijk zijn per 2 januari 2020 een nieuwe onderneming gestart. De medeoprichters van Van Koppen & Van Eijk, dat nu Charlie Works heet, gaan een nieuwe uitdaging aan. Er is afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de behoefte aan technisch personeel in de verduurzamings-sector.…

Nieuwe Nationale Annex voor biologisch uitgangsmateriaal

Elk najaar komen, op verzoek van LNV, de expertgroepen voor biologisch uitgangsmateriaal bij elkaar. Zij hebben als taak om te beoordelen voor welke (sub)gewassen het aanbod aan biologisch zaad of vegetatief uitgangsmateriaal voldoende is om de vraag te dekken. Zijn de hoofdrassen biologisch beschikbaar…

Milieu-indicator gewasbescherming volgt CLM milieumeetlat op

In de plantaardige keten en de maatschappij is behoefte aan een transparant instrument voor het classificeren van de milieu-impact van het totaalpakket aan gewasbeschermingsmiddelen, de frequentie en de dosering. Een open rekentool, die onder meer kan worden toegepast in certificeringsschema's. Tot nu…

advies Belastingdienst

Zzp’er die meer of minder inkomsten in 2020 voorziet: pas nu de voorlopige aanslag aan

379.000 zzp’ers ontvangen in januari de voorlopige aanslag 2020 van de Belastingdienst. De Belastingdienst adviseert zzp’ers te controleren of het bedrag dat gebaseerd is op de gegevens over 2019 nog steeds klopt. Vooral wanneer zzp’ers voorzien komend jaar aanzienlijk meer of minder te gaan verdienen of…

Werkgever krijgt tot 1 april 2020 voor schriftelijkheidsvereiste WW-premie

Werkgevers krijgen tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten – ook wel schriftelijkheidsvereiste genoemd – voor de lage WW-premie. Dit betekent…

Gebruik groene gewasbeschermings­middelen over laatste decennium met 65% toegenomen

In de periode 2008-2018 is het gebruik van groene gewasbeschermingsmiddelen in Nederland met meer dan 65 procent toegenomen, zo blijkt uit de afzetcijfers waarop de Graadmeter Groene Gewasbescherming is gebaseerd. Dit instrument is recent door Nefyto ontwikkeld en gepresenteerd tijdens de jaarvergadering…

Wilma van de Oever (GroentenFruit Huis) over Tuinbouw Ondernemingsprijs

“Meer naar buiten treden met de successen in de sector”

“We mogen de buitenwereld best meer laten zien van de successen die we boeken in de sector”, aldus Wilma van den Oever van GroentenFruit Huis. De belangenbehartiger, waar Wilma Communicatiemanager is, is al jarenlang sponsor van de Tuinbouw Ondernemingsprijs. “Het is een mooi podium om de…

Lichtvervuiling slecht voor slaap

We hebben allemaal wel eens gehoord van de krantenkoppen over een mysterieuze paarse gloed of geel licht. Reacties over de verlichting van kassen variëren van geamuseerd naar klachten. De vraag is echter of deze lampen alleen maar de buren irriteren of dat er meer om te doen is. MelatonineOnderzoekers…

Korting op pensioenen voorlopig uitgesteld maar nog altijd zeer waarschijnlijk

BPF AVH brengt pensioenen niet onder bij PGB

Op 1 januari 2020 zouden de pensioenen van BPF AVH worden ondergebracht bij PGB. Op 19 december werd echter besloten om deze overstap niet te maken. Met het besluit van het…

Wat voor gadgets heeft Apple in petto in 2020?

OneMoreThing heeft de geruchtenmolen geraadpleegd om te kijken wat Apple gaat presenteren in 2020. Dit is geen uitgebreide lijst van alle geruchten omtrent Apple-producten…

Lagerhuis stemt 9 januari over Brexit-wet

Dit jaar verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) naar alle waarschijnlijkheid de Europese Unie (EU). De nieuwe deadline die is vastgesteld voor een akkoord, is 31 januari 2020.…

Tuinbouw Ondernemersprijs, since 1986

"Er zijn altijd innovatieve ondernemers in de sector"

Midden jaren ’80 kon de glastuinbouw wel een oppepper gebruiken. Iets om te laten zien dat de ondernemers, in alle teelten die Nederland kent, goed bezig waren. Verschillende…

Nieuwjaarstoespraak Westlands burgemeester Arends:

"Discussie areaal Westland moet nu écht gevoerd gaan worden"

Op 2 januari heeft burgemeester van Westland, Bouke Arends, zijn nieuwjaarstoespraak gehouden. In de Oude Kerk in Naaldwijk was zijn centrale thema ‘uitblinken’. In zijn speech had Arends onder meer aandacht voor de glastuinbouwsector en het afscheid van Karin Zwinkels. Arends tijdens de toespraak van…

beursreportages en chaos in Ecuador in top 5

De best gelezen artikelen van 2019

Tholen - 2020 mag dan knallend zijn ingeluid, even terugblikken op vorig jaar met de onderstaande 'klikknallers' mag nog wel even. Wat waren de best gelezen artikelen van 2019? De fotoreportages van zowel de IPM in Essen en de FloraHolland Trade Fair in Aalsmeer. Het verslag van beide beurzen is dus niet…

Albert Abee volgt Karin Zwinkels op als wethouder glastuinbouw in Westland

De fractie en het bestuur van CDA Westland dragen Albert Abee voor als nieuwe wethouder van Gemeente Westland. Hij vult de vacature op die is ontstaan door het vertrek van…

een voorwaarde: er moet wel duurzaam

Startende agrarische ondernemers krijgen kans op financieel steuntje in de rug

Sinds 1 januari is het voor startende Nederlandse agrarische ondernemers mogelijk een lening aan te vragen voor het verduurzamen van hun bedrijf.  Na overname is het voor starters…

Maleisië-Vietnam handelsimpuls in aanloop naar derde HortEx-beurs Vietnam

"Er zijn veel mogelijkheden voor de tuinbouw- en sierteeltsector voor beide landen."

Maleisië streeft ernaar zijn handelsvolume met Vietnam dit jaar op te voeren tot € 13,5 mld. De woordvoerder Dinh Hai Yen van de Vietnam-Maleisië Ondernemersorganisatie zei…

Jürgen Mertz: treurig voor de Duitse tuinbouw

ZVG ontzet over nieuwe CO2-instapprijs

De Duitse 'Zentralverband Gartenbau e. V.' (ZVG) is ontzet over de meldingen over een hogere CO2-instapprijs bij de certificaathandel van 25 euro per ton in plaats van de 10…

Plantenonderzoek heeft impact op wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij

De impact van plantenonderzoek onder het Topsectorenbeleid is nu te lezen in de uitgave ‘Impact van Better Plants for New Demands 2013-2018’ dat op 10 december 2019 is…

'Westland (want daar wordt belicht)' duwt 'Oeauw Kassenbouw' van eerste plaatst Westlandse muziekranglijst

Het nummer 'Westland (want daar wordt belicht)' van de Westlandse band D!K schalde rondom Oud&Nieuw door Westlandse kassen en huiskamers. Het nummer, een bewerking van…

Goed gekoeld op naar 2020

Koelinstallaties zorgen ervoor dat groenten en fruit vers en daarmee in goede kwaliteit blijven. Het koelproces begint al op het moment dat er geoogst is en gaat door totdat het product in de…

Brexit-akkoord neemt onzekerheid voor periode na 2020 niet weg

De Britten zijn er na drie jaar uit: het Britse Lagerhuis is in principe akkoord met het Terugtrekkingsakkoord met de Europese Unie. De uitslag was 358-234. In de verwachting…

Jaap Bond nieuw boegbeeld Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De boegbeelden struikelen zo aan het eind van 2019 over elkaar. Na Dirk Duijzer als 'boegbeeld Agri&Food' is het nu Jaap Bond die per 1 januari 2020 boegbeeld word van…

Zo verging het de 'directeuren voor 1 dag' in 2019

Een dagje meelopen met de directeur van een groot AGF- of tuinbouwbedrijf: goed voor de bedrijven zelf, die graag vers bloed van buiten aan zich binden en voor de studenten zelf die 'de uitgelezen kans kregen om eens rond te kijken in een onbekende sector. HortiHeroes organiseerde het ook dit jaar weer…

Steekschuim draagt bij aan milieuvervuiling door microplastic

RMIT-onderzoek toont aan dat het waterabsorberende groene steekschuim, dat veel door bloemisten wordt gebruikt, bijdraagt aan het wereldwijde probleem met microplastic. Een onderzoek, dat werd gepubliceerd in Science of the Total Environment, toont dat het plastic steekschuim versplinterd in kleine…

2 miljard voor SDE+ voorjaar 2020

2 miljard euro valt er te verdelen in de extra openstellingsronde van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) in het voorjaar van 2020. De regeling gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020. De voorjaarsronde 2020 is de laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling. Daarna volgt de…

Jaaroverzicht Glastuinbouw 2019

In het jaaroverzicht van Glastuinbouw Nederland wordt er teruggekeken op de belangrijkste onderwerpen en resultaten van 2019. Een jaar dat voor de onderzoeksprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid voor een belangrijk deel in het teken stond van Kennis in je Kas (KijK).…

Groen Agro Control aangesteld als officiëel referentie-laboratorium

De NVWA heeft op 14 december Groen Agro Control aangewezen als officiëel laboratorium. Hierdoor zijn zij ook in de toekomst erkend door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) om analyses op residuen van gewasbeschermingsmiddelen uit te voeren in het kader van de officiële…

Tuinders Westerveld helpen Armeense collega's

Geld, kennis en handige contacten. Vijf tuinders in het Drentse Westerveld ondersteunen daarmee een collega-tuinder in Armenië. Het initiatief zorgt ervoor dat tuinders daar…

Westlands college wil meer tijd in huisvestingskwestie arbeidsmigranten

Het Westlandse college van burgemeester en wethouders wil een initiatiefvoorstel om arbeidsmigranten tijdelijk te kunnen huisvesten op het terrein van tuinders niet al in…


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven