Managementinfo

Europees Parlement legt 32% hernieuwbare energie op

Het Europees Parlement heeft de nieuwe doelen voor energiebesparing en hernieuwbare energie goedgekeurd. Eerder hadden de Europese Commissie en de vergadering van Europese lidstaten dit al gedaan.

Vier redenen waarom koffie op de werkvloer onmisbaar is

Een heerlijk warme kop koffie: het valt tegenwoordig niet van de werkvloer weg te denken. Meer dan de helft van de Nederlanders zouden bovendien aangeven dat ze zich na het…

Oud-wethouder Joop Gardien (64) overleden

Oud-wethouder van de gemeente Westland, Joop Gardien, is gisteravond onverwacht overleden. De Wateringer is 64 jaar geworden. Gardien was van 2004 tot 2007 wethouder namens…

ABN AMRO ziet agrarische sector doorgroeien maar ook personeelstekort

"Personeelstekorten gaan nu echt pijn doen"

Voor 2019 verwacht ABN AMRO een volumegroei voor de agrarische sector van 2%. Goed nieuws, maar er is ook een keerzijde. En dat is dat hierdoor het personeelstekort verder zal oplopen. "Het nemen van onconventionele maatregelen wordt onvermijdelijk om het personeelstekort op te lossen." *prognose Vastgoed betreft waardeontwikkeling…

Peter Verbaas nieuwe Brexit-coördinator NVWA

De Brexit gaat de handelsrelatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ingrijpend beïnvloeden. Binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben de…

Subsidie beschikbaar voor (door)ontwikkeling, aanvragen tot 25 januari 2019

Wat te doen met vrijkomend agrarisch vastgoed

De provincie Gelderland ondersteunt gemeenten die boeren en tuinders willen helpen bij hun zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor hun vastgoed en daarbij aandacht hebben…

Tekorten ontstaan, dus zelf boomstammen bufferen loont

"Exploitatiekosten biomassa nemen toe"

Door veranderingen in biomassabeschikbaarheid, subsidies en de verhoging van de afvoerkosten van as nemen de exploitatiekosten van biomassa toe. Dat bleek op de bijeenkomst van de studiegroep bio-energie van 6 december bij Kwekerij Baas in Ens. De kosten voor asafvoer zijn fors gestegen, mede door de stijging in de…

Anthos stapt uit BO Sierteelt

Het bestuur van Anthos is uit de Brancheorganisatie Sierteelt (BO Sierteelt) gestapt. Reden is dat men zich niet kan vinden in het opleggen van verplichte heffingen. De BO zou zich bovendien eigenlijk alleen richten op het verkrijgen van Algemeen Verbindend Verklaringen (AVV’s), aldus Anthos. De BO Sierteelt is in 2015 opgericht en naast…

Eerste 'Nederbananen' geoogst uit Wageningse kas

Maar de WUR zei: "Ja, wij hebben bananen"

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) oogsten deze week de eerste ‘Nederbananen’. Het onderzoeksexperiment moest uitwijzen of met teelt in de kas de Panamaziekte kan worden beheerst. Deze ziekte bedreigt wereldwijd de bananenteelt. Het experiment vond plaats in het kader van het…

Jean Aerts, LLTB:

"Tweesporenbeleid moet ruimte creëren voor Limburgse teler"

De Limburgse glastuinbouw bruist: ondernemers willen vooruit en hebben volop ontwikkelambitie. De uitdaging is om dat ruimtelijk mogelijk te maken. Belangenorganisaties LTO…

"Broodnodige 'kavelruil' glastuinbouw vergt wettelijke basis"

Modernisering van glastuinbouwgebieden vergt schaalvergroting en een meer gebiedsgerichte aanpak. Maar doordat niet alle ondernemers op één lijn zitten, stagneren initiatieven…

Ideal Research Greenhouse Lab van start in World Horti Center

Knappe koppen uit allerlei sectoren testen straks kennis in de glastuinbouwpraktijk

Mbo-, hbo- en wo-studenten, die praktijkgericht onderzoek willen doen in de glastuinbouw, kunnen terecht in het Ideal Research Greenhouse Lab. Het lab in het World Horti…

Toch patent op veredelde groenten en planten

Kunnen bedrijven octrooien aanvragen op sierplanten en groenten- en fruitrassen die zijn ontwikkeld via biologische processen, zoals kruising? Nee , was tot voor kort het antwoord. Maar nu het Europees Octrooibureau op 5 december een regel ongeldig heeft verklaard, is dit misschien toch mogelijk, zo…

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Campagne tegen plannen voor fors duurdere seizoensarbeid

Onder de slogan 'Zo werkt het niet!' voert LTO Nederland samen met onder meer loonwerk, horeca, retail en cultuurcampagne tegen de beprijzing van seizoensarbeid. “Werkgevers…

Projecten LTO Noord bezig met nieuw keurmerk voor huisvesting seizoensarbeiders

De Wet Aanpak Schijnconstructies beperkt de mogelijkheden die er zijn om de kosten van de huisvesting van tijdelijk personeel in te houden op het Wettelijk minimumloon. Dat…

Gelderland

Inzamelingsactie ‘Bezem door de middelenkast’ wegens succes uitgebreid

Bent u agrariër en heeft u nog verouderde bestrijdingsmiddelen in de kast staan? Dan mag u die binnenkort gratis inleveren. De provincie Gelderland organiseert samen met de waterschappen Vallei en Veluwe en Rivierenland komend voorjaar weer een inzamelingsactie voor agrariërs. Vorige winter lieten 374…

Uitstel Brexit-stemming: meesterzet of wanhoopsdaad?

Het uitstellen van de Brexit-stemming in het Britse Lagerhuis is geen meesterzet, maar een wanhoopsdaad. Het is een kwestie van tijd voordat premier Theresa May schaakmat…

Van glazen stad tot Duitse vesting

Schrijver Geert-Jan Mellink presenteert op 10 december zijn boek Van Glazen Stad tot Duitse vesting. Het Westland en de Atlantikwall 1941-1950. Hierin reconstrueert de van…

Exporteurs van groenten, fruit en bloemen ongemerkt betrokken bij Russisch witwasschandaal

Een Britse zakenman heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven voor het witwassen van crimineel geld uit Rusland. Dat melden Zembla en NRC.…

LTO reageert op rapport 'Tien jaar energie in agrosectoren':

"Boeren en tuinders zijn cruciaal in energietransitie"

Boeren en tuinders hebben een cruciale rol bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. In totaal produceerde de sector zo’n 26,8 PJ hernieuwbare energie in…

Proefcentra nemen afscheid van Alexander Vercamer

Met de installatie van de provinciale deputaties is er ook een eind gekomen aan de politieke loopbaan van Oost-Vlaams gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V). Zowat 37 jaar…

"Subsidie Praktijkleren veilig tot 2023"

De aangekondigde bezuiniging van 19,5 miljoen euro in 2019 op de BBL-regeling gaat niet door. Dankzij intensieve lobby is dit plan van de baan en is de subsidieregeling in elk geval tot 2023 veilig. Dat meldt Tuinbranche Nederland. Duizenden banen Door het schrappen of beperken van de regeling zouden vele duizenden leer-werkbanen…

Wijziging loonheffingskorting voor buitenlandse werknemers in 2019

Per 1 januari 2019 wordt de toepassing van de loonheffingskorting voor buitenlandse werknemers beperkt. Dit kan betekenen dat het netto-salaris van buitenlandse werknemers…

Onderzoekers vinden mechanisme dat gene editing met CRISPR-Cas9 verstoort

Met de ontdekking van CRISPR-Cas9 is gene editing heel eenvoudig geworden. Helaas is sinds kort bekend dat het moleculaire gereedschap niet zo precies is als gedacht en dat…

Zoetwatercircuit voor CO2-neutrale verwarming

Onlangs heeft Van der Ende Groep een mooie bijdrage mogen leveren aan een duurzame oplossing voor het verwarmen van huizen of kassen. Dit meldt het bedrijf via de website. "Op dit project wordt warm geothermiewater van 2.000 meter diepte gehaald. In het pomphuis wordt de warmte van dit water overgedragen…

"Eén glastuinbouwcluster moet omschakelen naar hoogcalorisch gas"

Minister Wiebes heeft een ‘top 9’ vastgesteld van grootverbruikers van laagcalorisch gas die uiterlijk in 2022 omgeschakeld moeten zijn naar hoogcalorisch gas. Dit is een onderdeel van het plan dat hij presenteerde om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk terug te dringen. Onder de ‘top 9’ is één…

Deense regering wil dunne plastic tasjes verbieden

De Deense regering heeft zich uitgesproken voor een verbod op dunne plastic tasjes, zo bericht de krant Politiken. Het geplande verbod maakt onderdeel uit van het regeringsbeleid om het gebruik van plastic tasjes in Denemarken drastisch te verminderen. "We moeten af van de wegwerpcultuur die we op het gebied van plastic…

Te koop: 5 hectare tropische bloemenkwekerij

Klaar voor een exotisch Mexicaans avontuur?

In de Tabasco-streek van Mexico staat een 5 hectare tellende tropische bloemenkwekerij te koop. Op de Expo Agroalimentaria promootten de eigenaars Alejandra Yris en Arialdo Magana hun bloemen en kondigden ze de verkoop aan.  Alejandra Yris en Arialdo Magana op de Expo Agroalimentaria in Irapuato, Mexico.  Elk jaar worden…

Europarlementslid Huitema bekijkt mogelijkheden hergebruik afvalwater

"Toepassing hergebruikt (afval)water mag in geen geval verplichting worden"

De Europese Commissie wil dat er minimumeisen voor gezuiverd (afval)water komen. Europarlementariër Jan Huitema (VVD) bezocht daarom op 4 december op uitnodiging van GroentenFruit Huis, de Unie van Waterschappen en LTO Glaskracht de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder en paprikateler…

Inwoners Zaltbommel spreken zich uit over huisvestingsproblematiek:

"Laat arbeidsmigrant bij tuinder wonen"

Huisvesting van arbeidsmigranten in Zaltbommel dient bij voorkeur te gebeuren bij de tuinders op het erf. Dat blijkt uit een enquête onder de inwoners, schrijft Omroep…

Gesprek over van-alles-en-nog wat met Sjaak van der Tak

Het AD spreekt met de voormalige burgemeester van het Westland en tegenwoordige voorman van de LTO Sjaak van der Tak op het bedrijf van Steef van Adrichem Anco Pure Vanda in Wateringen. Er volgt een uitgebreid gesprek over gewasbescherming, Europa, gewasoverstijgend onderzoek, het faciliteren van de…

Eén miljoen extra voor veilig en gezond werken in land- en tuinbouw

Tijdens de onlangs gehouden begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is één miljoen extra vrijgekomen voor veilig en gezond werken…

Acht nieuwe projecten binnen groene topsectoren

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft acht aanvragen goedgekeurd in het programma Graduate School Groene Topsectoren. Vijf projecten vallen binnen…

Copa en Cogeca maken statement over het Brexitproces

Op 25 november was de goedkeuring van de Europese Raad over de Withdrawal Agreement een nieuwe stap in de richting van een goed lopende Brexit, waardoor de kans op een…

Teler houdt aantal werkdagen van seizoensarbeider bij

Met de applicatie Green@work kunnen telers nagaan hoeveel dagen een seizoensarbeider nog mag werken. “Om oneerlijke concurrentie met andere arbeiders te vermijden, mogen…

LTO Glaskracht Nederland gaat pilotproject aandragen

Ollongren vindt landinrichtingswet nog niet geschikt voor herstructurering glastuinbouw

Op 5 september is door Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend over wijziging van de Crisis- en…

Handen ineen voor toekomstbestendig bollenlandschap

In de zomer van 2018 kwamen ruim veertig bestuurders, vertegenwoordigers van belangenverenigingen, agrariërs en ambtenaren bij elkaar voor de bollenpolder van de toekomst. De inzet was een Regio Deal met het Rijk om de Hogeveensepolder in Noordwijkerhout te ontwikkelen voor de toekomst. Inmiddels werken…

EU onderzoeksproject Nutri2Cycle moet nutriëntenkringlopen sluiten

In de komende 4 jaar zullen 19 organisaties van 12 EU-landen samenwerken in het Nutri2Cycle project, dat nutriëntenkringlopen wil sluiten om bij te dragen aan een circulaire…

Werkgeversorganisaties glastuinbouw betreuren impasse cao-overleg

De onderhandelingen over de nieuwe cao Glastuinbouw zijn gisteren in een impasse zijn geraakt. In totaliteit, met aanpassing van een aantal regelingen, komen de werkgevers tot…

Al vanaf 2023 onder de 5 miljard kuub per jaar

Afbouw aardgaswinning ligt 'ruimschoots op schema'

Het afbouwen van de aardgaswinning 'ligt ruimschoots op schema', liet minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Tweede Kamer op 3 december weten . De…

Dutch Greenhouse Delta tekent voor langdurige samenwerking in India

Eerste stap voor Indiaas tuinbouwexpertisecentrum in dichtstbevolkte staat van de wereld

Gisteren werd op Agro Tech India Congress een samenwerking voor de komende twee jaar gesloten met Induced, de eerste Indiase partner voor Stichting Dutch Green House Delta. Induced is onderdeel van het zuivel- en voedingsmiddelenbedrijf Tasty Dairy Specialities Limited dat groei van land- en tuinbouw in…

Rapportage Vlaamse Milieumaatschappij over 2017

Geen normoverschreiding gewasbeschermingsmiddelen in Vlaams water

De kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen is nog altijd bijzonder goed. Van alle analyses die in 2017 werden uitgevoerd, voldeed 99,63 procent aan de wettelijke…

Samenwerking met leerstoel geothermie TU Delft

Nieuwe innovatiecentrum aardwarmte in Rijswijk

Innovatie Centrum Well Technology en Warmte is gestart op bedrijventerrein Plaspoelpolder. Bedrijven en organisaties gaan er onderzoek doen naar geothermie. Energie Beheer…

Inzet blijft meer ruimte voor nieuwe veredelingstechnieken

Kabinet kijkt naar Europa voor meer duidelijkheid over ggo-uitspraak

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over nieuwe vormen van mutagenese en de gevolgen voor het biotechnologiebeleid informeerde staatssecretaris…

Praktijkproef subirrigatie met gezuiverd restwater van Bavaria

Beregenen met bier

In plaats van restwater uit de industrie op het oppervlaktewater te lozen, kan het worden benut voor droogtebestrijding in de landbouw. KWR gaf in samenwerking met TKI Watertechnologie concrete…

De evolutie van betalen: van girofoon naar tikkie

Even een pas tegen de pinterminal houden, een betaalverzoek via de app of zelfs een betaling goedkeuren met een vingerafdruk: afrekenen was nog nooit zo makkelijk. En dit…

Risico op watertekort in 2019 hoger dan gemiddeld

Droge Nederlandse grond heeft heel veel water nodig

De zomer van 2018 was zeer droog en de droogte houdt nog altijd aan. De afvoer van de Rijn is zeer laag en de grondwaterstanden in grote delen van Oost- en Zuid-Nederland zijn veel lager dan gebruikelijk. Analyses met het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) tonen aan dat na een natte winter de…

Start 1e fase met 25 deelnemers

110 aanmeldingen voor Smart Grid Westland

Netbeheerder Westland Infra heeft 110 aanmeldingen ontvangen voor deelname aan Smart Grid Westland. De aanmelding werd geopend op 5 november en duurde tot 12 november. Tijdens…

Minister van Infrastructuur en Waterstaat gaat in turbosnelheid fileknelpunten aanpakken

Het is goed dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat ervoor kiest een groot deel van de file top-20 aan te pakken. Samen met TLN is Evofenedex vooral blij met het feit…

Paul Breukel, Allport Netherlands:

“In Mexico doet men zaken met personen, niet met bedrijven”

Als de glastuinbouw in een land in de lift zit, merken ze dat bij logistiek expediteur Allport Netherlands vaak direct in het aantal aanvragen en de hoeveelheid vracht. Mexico…

Na inregel- en onderzoeksfase zuivering voor 65 tuinbouwbedrijven

Collectieve waterzuiveringsinstallatie De Vlot klaar voor de start

Bij de collectieve waterzuiveringsinstallatie De Vlot in Monster is de inregel- en onderzoeksfase van start gegaan, nadat na een flinke vertraging door onder andere stormschade in januari de ‘hardware’ nu is aangesloten en de benodigde vergunningen rond zijn. Met het inregelen van de biologische filters…

Waterstof ingezet voor kunstmestproductie

Waterstofleiding Gasunie van Dow naar Yara in gebruik genomen

De waterstofleiding van Gasunie tussen Dow Benelux en Yara is in gebruik genomen. Het is voor het eerst dat een bestaande hoofdgastransportleiding geschikt is gemaakt voor het vervoer van waterstof. Via de leiding wordt waterstof voor industriële toepassing uitgewisseld via een niet meer in gebruik…

Pyrolyse-olie kans voor de glastuinbouw?

Pyrolyse-olie is een redelijk onbekende biobrandstof die een alternatief kan vormen voor houtige biomassa als warmtebron. Het heeft een aantal grote voordelen voor de…

OECD: "Tragere groei voor wereldeconomie"

Volgens de laatste prognoses van de OECD, de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling, zal de wereldeconomie in 2019 wederom met een trager tempo ontwikkelen.…

Phishing weer groeiend probleem, oplichters steeds creatiever

Na jaren waarin het aantal phishing gevallen vrijwel altijd daalde, is dit jaar sprake van een kentering en blijkt het onderscheppen van privégegevens, zoals gebruikersnamen…

Philippe Appeltans, BelOrta

"Wanneer subsidies worden gebruikt om de productie te verhogen, is dat niet de weg om door te gaan"

Tholen - "Wanneer subsidies worden gebruikt om de productie te verhogen, is dat niet de weg om door te gaan", zei Philippe Appeltans, van BelOrta tijdens ICOP 2018, het jaarlijkse congres van producenten organisaties (PO's) in Europa. Tijdens het eerste deel van dit congres werd het politiek…

Sectorbarometer ABN-AMRO:

"Investeringsbereidheid agrarische sector neemt af in 2019"

Ondanks dat bedrijven uit de agrarische sector overwegend positief gestemd zijn als het om hun economische positie gaat, neemt als enige sector in de Sectormonitor van ABN-AMRO de investeringsbereidheid in 2019 af, zo blijkt uit de rapportage over het vierde kwartaal. Boeren en tuinders zijn de enige…

In 2019 één directeur aan het roer van Rabobank Westland: Gerard van Hoeven

Rabobank Westland heeft met Gerard van Hoeven een nieuwe directievoorzitter. Hij volgt per 1 januari Hans de Leeuw op die vertrekt bij de Rabobank. Eind oktober was dit nog…

Chinese onderzoeker claimt eerste CRISPR-baby gemaakt te hebben

​In China hebben onderzoekers gemeld dat de allereerste genome edited mensen geboren zijn: een tweeling, twee meisjes. De genoombewerkingsprocedure was onderdeel van een…

Telers over klimaatplannen

"Technisch is alles mogelijk, maar je kunt niet alles op het bord van ondernemers leggen"

Klimaatplannen te over, maar hoe vallen die bij de mensen die er in de praktijk mee te maken krijgen? Drie mannen uit de glastuinbouw (Ted Duijvestijn, René Vissers en Frank…

Verkoop en gebruik Flipper ook in 2019

Het middel Flipper mag in 2019 verkocht en toegepast worden onder de RUB (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen). Flipper mag breed worden toegepast voor de bestrijding van insecten…

Mogelijk nieuwe verplaatsingssubsidie provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland overweegt om de zogenaamde POP3 Verplaatsingssubsidie regeling voor glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland begin 2019 nog een keer open te stellen. Eén van de overwegingen om de regeling nogmaals open te stellen, is dat er aangetoonde behoefte voor is. De POP3 Verplaatsingssubsidie is bedoeld…

Focus op CO2-reductie

SDE+ wordt SDE ++

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed. De regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie maar gaat zich richten op CO2-reductie. Dat…

Modernisering en schaalvergroting inzet voor glastuinbouwgebied De Kwakel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn zet samen met ondernemers in op modernisering en duurzaamheid in het Kernglastuinbouwgebied De Kwakel. Dat…

Kamer maakt werk van herziening plantenziektenwet

Hoe krijgen we weerbare, productieve planten die minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen? En hoe zorgen we voor de ontwikkeling en het behouden van een adequaat, effectief en zo min mogelijk belastend maatregelen- en middelenpakket om te kunnen ingrijpen indien dat nodig is? Bij deze vragen draait het…

HVC met nieuwe vergunning voor geothermieonderzoek aan de slag in Den Helder en Lelystad

Geothermie is een goed en betrouwbaar alternatief voor fossiel gas en kan een forse bijdrage leveren aan de lokale verduurzaming. Daarom gaat HVC de potentie voor geothermie in Lelystad en Den Helder onderzoeken. Onlangs heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat twee opsporingsvergunningen…

Positieve uitkomst stikstofonderzoek geeft glastuinbouwuitbreiding Deurne weer hoop

Goed nieuws voor de glastuinbouwontwikkeling in Deurne: uit onderzoek van bureau Witteveen en Bos naar de effecten van glastuinbouw op de stikstofuitstoot is gebleken dat de…

Kwartaalaangifte btw voor tuinders van de baan

De jaaraangifte voor btw voor boeren en tuinders en andere kleine ondernemers blijft behouden. Zij hoeven niet elk kwartaal btw-aangifte te gaan doen. Op die manier besparen…

Pieter van Velden:

Veel aandacht voor praktijk in cursus Het Nieuwe Telen

De ervaringen van collega-kwekers wekten de nieuwsgierigheid van freesiakweker Pieter van Velden om zich aan te melden voor de cursus Het Nieuwe Telen. In een video vertelt hij wat hij daar leerde én waarmee hij aan de slag is gegaan in zijn bedrijf. Cursusleider Hans Pronk vertelt wat het de ondernemer…

Burgemeester van Westland, Agnes van Ardenne, verdedigt onteigeiningsbeleid:

"Het bieden van te hoge prijzen drijft prijs op en kan markt ontwrichten"

Sinds 2015 is Coalitie HOT bezig met het aankopen van glastuinbouwgrond om daarmee de herstructurering van het Westland op gang te brengen. Inmiddels is veertig hectare aangekocht en dat is niet veel. Maar dat komt niet door een te gierige opstelling, zoals de coalitie wel verweten wordt, aldus…

Toch nog kavel vrij voor derde Polenhotel Maasdijk

Tholen – Het was een tijdje stil in Polenhotelgate, maar nu blijkt er toch een mogelijkheid te zijn voor de komst van een derde Polenhotel op Honderdland in Maasdijk. Zolang…

Laurens Maartens, NBWM:

Brexit-chaos maakt pond aantrekkelijk

Op de speciale EU-top zetten regeringsleiders dit weekend naar verwachting hun handtekening onder de Brexit-deal. De echte strijd moet dan nog losbarsten. Komende zondag komen de 28 EU-leiders in Brussel…

Inspectie SZW verstevigt toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk

"Krapte op arbeidsmarkt verhoogt arbeidsrisico's"

Werkgevers en werknemers die zich meer bewust zijn van het belang van veiligheid in hun bedrijf. En die zich actief inzetten voor het voorkomen van ongevallen,…

"Gunfactor nodig om goed te kunnen ondernemen"

De hele agrifoodketen staat voor een uitdaging: Hoe kan de land- en tuinbouw toekomstbestendig worden gemaakt? Deze vraag stond 14 november centraal in Circl, het circulaire…

Nils Foss Excellence Prize voor plantenbiochemisch vingerafdrukonderzoek

Het is de vingerdruk van de plant die Robert David Hall, hoogleraar Plant Metabolomics en adjunct manager van de Business Unit Bioscience aan Wageningen University & Research, dagelijks onderzoekt. Zijn onderzoek naar plant metabolomics is gebaseerd op disciplines variërend van analytische chemie tot…

Douane

Download de Brexit-toolkit

Omdat het voor ondernemers lastig is te bepalen welke voorbereidingen zij met het oog op de Brexit op 29 maart a.s. wanneer moeten treffen (en hoe), heeft de Douane een Brexit-toolkit samengesteld…

Lithiumbatteijen in landbouwmachines

Dankzij de innovatie van lithiumbatterijen wordt het steeds interessanter om deze ook in de landbouw in te zetten. Het Italiaanse Bagioni heeft daarom besloten deze batterij nog verder te verbeteren door een oplaadindicator bij te voegen. Slechts enkele maanden na het indienen van het octrooi zijn er al verschillende bedrijven die interesse…

De impact van blockchain op de AGF-keten

Tholen - In het afgelopen jaar is er steeds meer belangstelling gekomen voor de Blockchain techniek. Nu de hype een beetje over is, is het tijd om te bezien wat de lange termijn ontwikkelingen zijn die daaruit voortkomen, vertellen Mathijs Brink en Pascal Geertjes van N&S Quality Consultants…

Werkstress beroepsziekte nummer één

Werkstress is beroepsziekte nummer één in Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. Een werkgever kan - behalve voorkomen dat de werkdruk te hoog wordt - veel doen om te…

Ctgb zet mogelijkheden tot 30 maart 2019 op een rij

Brexit heeft gevolgen voor aanvragen en toelatingen

Op 30 maart 2019, 00.00 uur verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie. De Brexit is dan een feit. Wat betekent dit voor aanvragen en toelatingen van…

Ctgb jubileumsymposium ‘Tussen brein en onderbuik’

"Risicoperceptie blijkt een discussie van waarden"

Vanwege het 25-jarig jubileum van het College organiseerde het Ctgb woensdag 7 november 2018 een symposium over risicocommunicatie en risicoperceptie onder de titel ‘Tussen brein en onderbuik’. De afgelopen vijfentwintig jaar is de publieke belangstelling voor het werk van het Ctgb enorm toegenomen. De…

onderzoek Stichting FES Bedrijfsleven Oostland

Grote kansen voor groei tuinbouw in gebied Het Kleihoogt

De herstructurering van het tuinbouwgebied tussen Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland moet op korte termijn starten. Door een efficiëntere inrichting van het gebied - dat de naam Het Kleihoogt krijgt - zou de tuinbouw verder kunnen groeien. Dat blijkt uit een onderzoek door Stichting FES Bedrijfsleven…

Vijf nieuwe projecten Kennisagenda Aardwarmte

In de Kennisagenda Aardwarmte zijn vijf nieuwe projecten goedgekeurd. De projecten zijn inmiddels van start gegaan en worden in de loop van volgend jaar afgerond. Het betreft:…

32 laboratoria voor landbouw en voedingsindustrie in beeld

Ondernemers in land- en tuinbouw en de voedingsindustrie en -bedrijven die hun producten willen testen, optimaliseren en verder verbeteren kunnen onder andere terecht in 32…

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:

Lichte stijging waterschapsbelasting in 2019

Het bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 14 november de begroting voor 2019 vastgesteld. In 2019 betalen de meeste huishoudens en agrariërs iets meer waterschapsbelasting dan in 2018. "Door de snelle veranderingen in het klimaat hebben we steeds meer te maken met hevige buien, langere perioden…

Laurens Maartens, NBWM:

Brexit: May wankelt en het pond krijgt klappen

Gisteren leek een Brexit-akkoord nog binnen handbereik. Vandaag neemt de kans flink toe dat Groot-Brittannië straks zonder goede afspraken uit de Europese Unie stapt. Op de…

WUR: "Doel 2020 waarschijnlijk niet haalbaar"

CO2-emissie glastuinbouw in 2017 na jarenlange daling beperkt gestegen

De totale CO2-emissie van de glastuinbouw nam in 2017 met 0,2 Mton toe naar 5,9 Mton. Dit kwam vooral door toename van het energiegebruik per m2 en een stijging van de verkoop van elektriciteit. Daarnaast heeft de glastuinbouw in 2017 twee keer zoveel duurzame elektriciteit ingekocht. De CO2-emissie ligt…

Vlaams actieplan water voor land- en tuinbouw overhandigd aan minister

Het departement Landbouw en Visserij heeft op 15 november het “actieplan water voor land- en tuinbouw” overhandigd aan de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke…

Veel animo voor SDE+ Zon-PV en Wind in najaarsronde 2018

RVO.nl ontving 5.907 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie projecten tijdens de openstelling SDE+ najaar 2018. Er is ruim € 7,7 miljard subsidie aangevraagd. Op 15 november 2018 informeerde minister Wiebes de Kamer over het verloop van de openstelling SDE+ najaar 2018. Zon-PV blijft populair - men vroeg hier een budget…

Brits kabinet stemt in met voorlopig brexitakkoord

Thole n – Na een urenlange vergadering heeft het Britse kabinet zich achter het voorlopige brexitakkoord geschaard dat premier May presenteerde. Ondertussen is ook het bijna…

AIPH wil duidelijke taal inzake kwekersrechten

Tijdens het AIPH-congres te Padova (Italië) werd er uitgebreid van gedachten gewisseld over de recente evoluties in het internationale kwekersrecht. De discussie werd geleid…

Stichting FES Bedrijfsleven Oostland over groeikansen Het Kleihoogt:

"Nu 130 hectare, maar verdubbeling is mogelijk"

De herstructurering van het tuinbouwgebied tussen Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland moet op korte termijn starten. Door een efficiëntere inrichting van het gebied - dat de naam Het Kleihoogt krijgt - zou de tuinbouw verder kunnen groeien. Dat blijkt uit een onderzoek door Stichting FES Bedrijfsleven…

Onderzoek naar gebruik restwarmte datacenters

"5,2% van warmtevraag glastuinbouw kan voorzien worden door datacenters"

Restwarmte uit datacenters kan een belangrijke rol spelen bij de CO2-reductie in de gebouwde omgeving. Er is 410 kton aan reductie mogelijk, blijkt uit onderzoek van…

Agreon brengt de wereld van sensoren en robotica samen met die van de kassenbouw

"Kansen voor smart farming"

Innoveren doe je niet alleen. Dat bewees de grote opkomst op het B2B-event “Smarter Farming” op 13 november. Op die netwerknamiddag bracht Agreon de wereld van sensoren en robotica samen met die van de machineconstructeurs en stallen- en kassenbouwers. De deelnemende bedrijven deelden hun inzichten over de landbouw van de…

Brits kabinet vandaag bijeen na bereiken voorlopige overeenkomst

Brexitdeal: Britten kunnen langer in douane-unie blijven

Tholen – De Britse en Europese onderhandelaars hebben overeenstemming bereikt over de brexit. Vanmiddag om 14:00 uur GMT staat een kabinetsberaad gepland waar de Britse…

Alfons Slaman en Frank Kempkes over een tweede energiescherm:

"Teelt verbeteren en een 20% extra energiebesparing"

Sinds de aanschaf van een tweede energiescherm in 2015 heeft Alfons Slaman (Slaman Paprika’s) een energiebesparing van 15 tot 20% behaald. "We teelden al jaren met één scherm, maar sinds we twee schermen hebben, besparen we nog meer energie. Door nog beter aan de knoppen te draaien, is het de uitdaging…

LLTB-erevoorzitter Gérard Mertens overleden

Voormalig boerenvoorman en oud-senator Gérard ‘Sjra’ Mertens is op 12 november na een kort ziekbed overleden. Hij overleed in het bijzijn van zijn familie. Mertens geldt als één van de meest invloedrijke Nederlandse politici en boerenleiders van de vorige eeuw en was erevoorzitter van de Limburgse Land-…

Douane en brexit: "Kom in actie"

Roel van ’t Veld is brexit-coördinator bij de Douane. Met zijn team is hij drukdoende alles in goede banen te leiden voor het naderende vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie…

Royal Flora Holland presenteert tarieven voor 2019

In nauw overleg met het klantenplatform heeft Royal FloraHolland de tarieven voor 2019 aangepast en vastgesteld.  "In 2019 bouwen we voort op de volgende uitgangspunten: betalen naar gebruik, digitaal is de standaard en het vereenvoudigen van het tarievenstelsel. Met de tarieven geven we ook verder invulling…

Guus Meis, LTO Glaskracht loodst teler door teeltwisseling heen

"Juist teeltwissel moment waarop risico op emissie groot is"

Uit gegevens over de kwaliteit van het oppervlaktewater blijkt dat rondom de teeltwisseling emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen nog een belangrijk punt is. Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving bij LTO Glaskracht Nederland, deelt een hele reeks tips om de emissie tijdens de…

"Britse siertuinbouw wordt genegeerd"

Uit onderzoek van Oxford Economics voor de Britse Ornamental Horticulture Roundtable Group blijkt voor het eerst hoeveel de Britse landschaps- en siertuinsector echt waard is. Ondanks het economische belang van deze sector zijn verschillende partijen in de sector van mening dat deze niet serieus wordt…

Ctgb

Tachtig kleine toepassingen toegelaten voor kleine teelten

Met de collegebesluiten van het Ctgb in oktober zijn ruim tachtig kleine toepassingen toegevoegd aan de medicijnkast van telers van kleine teelten. De behoefte aan kleine…

CBS updatet cijfers voor 2018

Schaalvergroting in beeld: minder areaal glas en minder bedrijven

Uit geüpdatet cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het areaal glastuinbouw in Nederland wederom gedaald is. Ten opzichte van 2017 was er in 2018 80…

Seniorenregeling verhoogt duurzame inzetbaarheid

Ruim 100 werknemers en werkgevers waren op donderdag 8 november aanwezig om meer te horen over de seniorenregeling die geldt voor de glastuinbouw en de consequenties voor de…

Schouten over afspraken en plannen klimaatopgave glastuinbouw:

"Glastuinbouw toont ambitie tempo CO2-reductie verder op te voeren"

Naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie van de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 is er een gewijzigd convenant opgesteld, liet minister Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 9 november aan de Tweede Kamer weten. Ook deelde zij het plan van…

Geothermie-ontwikkeling

"Bij Alkmaar begint de geothermische victorie"

HVC gaat het geothermisch potentieel van de ondergrond in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard onderzoeken op geothermie. Het ministerie van economische zaken en klimaat heeft…

Schouten houdt vast aan besluit geen steun te verstrekken aan rozentelers met bruinrot

Negen snijrozentelers en vermeerderaars van teeltmateriaal hebben in de periode 2016-2017 een verzoek tot nadeelcompensatie ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in verband met Ralstonia in de snijrozenteelt. De schade die zij claimen bedraagt ruim 13 miljoen euro.…

Certificering dieseltanks komt te vervallen

Volgens het huidige Activiteitenbesluit is er een certificaat nodig voor een dieseltank met het bijbehorende leidingwerk. Op termijn (volgens de huidige planning in 2021) gaat…

Reactie LTO Nederland op Wet Arbeidsmarkt in Balans

"Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt seizoenarbeid onbetaalbaar en teelten onrendabel"

LTO Nederland ziet niets in het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans dat seizoenarbeid in de land- en tuinbouw fors duurder maakt. Het wetsvoorstel betekent voor telers een…

LTO en FNV zetten vraagtekens bij wetsvoorstel dat sector met flinke kostprijsverhoging opzadelt

Minister Koolmees wil arbeidsmarkt 'grondige opknapbeurt' geven

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Op 7 november heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers…

Douaneformaliteiten grootste zorg voor mkb’ers

Douaneplatform en flowchart helpen mkb’ers bij Brexit-voorbereidingen

Over exact 5 maanden verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU en verandert de manier van handel waarschijnlijk aanzienlijk. Naar verwachting is de overgang voor de 35.000 mkb’ers het grootst, zeker als er geen overgangsperiode komt. Veel ondernemers hebben nog geen ervaring met zaken doen met een land dat…

Leidse ontdekking opgepikt door plantveredelaars

"Minder ongewenste neveneffecten bij genetisch aanpassen planten"

Verschillende bedrijven in de plantenbiotech-industrie gaan een Leidse ontdekking testen in hun gewassen. De in Leiden ontwikkelde ‘Pol Theta’-technologie maakt het mogelijk…

Optimaliseren uitmalen zout water

Glastuinbouwondernemers meten waterkwaliteit rond hun bedrijf

Glastuinbouwondernemers in de omgeving van het Van den Burggemaal in het Westlandse Monster zijn 15 oktober gestart met het meten van zout- en nitraatgehaltes in het water rond hun bedrijf. De betrokken telers zijn voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van goed zoet oppervlaktewater. Omdat op deze plek…

Provincie Gelderland:

"Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen schreeuwen om nieuwe samenwerking"

Op 1 november werd in Klarenbeek een bijeenkomst gehouden rondom het thema 'vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen' (VAB). In een voormalige kas spraken ruim 70 agrarische…

Laurens Maartens, NBWM:

Amerika kiest en de dollar krijgt klappen

Op politiek vlak zijn de Verenigde Staten van Amerika behoorlijk verdeeld. Dat is gunstig voor aandelen, maar minder mooi voor de prijsontwikkeling van de dollar, constateert…

Samenwerken aan waterkwaliteit polder van Bleiswijk

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, LTO Glaskracht NL en de gemeente Lansingerland gaan gericht op zoek naar oorzaken van vervuiling van het oppervlaktewater. Deze gebiedsgerichte aanpak in polders met veel glastuinbouw vindt in de regio al langer plaats, in andere polders van…

Onderzoek naar mogelijke ophoping schadelijke stoffen bij praktijkbedrijven in gerbera

Het project 'Effect Chloorhoudende ontsmettingsmiddelen op kwaliteit gietwater' is in 2017 gestart met labproeven en een kasproef met gerbera bij Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk. Recent is besloten om binnen dit project de komende maanden meer onderzoek te…

Bloemen én planten inkopen vanaf één tribune

Bloemen én planten inkopen? Op twee locaties van Royal FloraHolland is dit mogelijk  vanaf één tribune . Vooral voor klanten met een klein team inkopers is dit een uitkomst.  Op welke locaties kan dit? In Naaldwijk en Aalsmeer kunt u bloemen en planten inkopen vanaf één tribune, maar niet op alle tribunes: In Naaldwijk kunt u vanaf bloementribune C…

Update lijst China-export vier keer per jaar mogelijk

Anthos adviseert kwekers-exporteurs die van plan zijn lelie- en/of tulpenbollen te exporteren naar China er rekening mee te houden dat zij bijtijds op de lijst van China-exporteurs vermeld moeten staan. De NVWA moet die namelijk vooraf overleggen aan China.  Deze lijsten met namen van bedrijven worden door de NVWA op…

"Brancheopleiding op maat voor werknemers in de glastuinbouw"

Het werk in de sector glastuinbouw verandert. Bepaalde beroepen verdwijnen en er komen andere beroepen bij, die meer specialistische kennis vragen. Sociale partners in de…

Stolze over rotatiefilters in de tuinbouw

"Een rotatiefilter kan fijner filtreren dan bestaande trommelfilters"

Rotatiefilters voor het filteren van drainwater zijn in de glastuinbouw nog relatief nieuw. In andere branches, zoals de vis- en vleesverwerkende industrie en…

Waterschap Rivierenland

Subsidie voor waterbesparende maatregelen

Agrarische bedrijven in het rivierengebied kunnen financiële ondersteuning krijgen voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen want het klimaat verandert. De…

Mardenkro:

"Regelen op planttemperatuur geeft meer mogelijkheden"

De temperatuur van het gewas wijkt soms aardig af van de kasluchttemperatuur. Daarom zou het eigenlijk goed zijn om de gewastemperatuur continu te meten, aldus Mardenkro. "Verreweg de meeste…

Panasonic designt oogkleppen voor op kantoor

Panasonic heeft iets bedacht voor mensen die zich in een open kantoor niet kunnen concentreren: oogkleppen voor op kantoor. Alleen zijn het geen gewone oogkleppen als bij een paard, maar het zijn verantwoorde oogkleppen met noise-canceling technologie. Deze technologie zorgt er niet alleen voor dat je…

Kennis in je Kas:

Ondernemersgroep KijK en brancheorganisaties akkoord met aanvragen Verbindend Verklaring

Het advies van de Ondernemersgroep Kennis in je Kas (Kijk) van eind juni is overgenomen door de Brancheorganisaties Sierteelt en Groenten & Fruit, de besturen van de…

Hoe het GreenGuard protocol de sierteeltketen duurzamer maakt

De ontwikkelingen die voor het eerst plaatsvonden in de groententeeltsector, vinden nu ook duidelijk plaats in de sierteeltsector, waarbij een groeiend aantal marktpartijen eist dat hun leveranciers zo min mogelijk chemicaliën gebruiken voor de bloemen en planten die ze leveren. Deze verandering…

Deelt u uw bedrijfseigen data?

Elk apparaat op de tuin genereert tegenwoordig data. We staan hiermee nog maar aan het begin want met het 'Internet of Things' gaan we nog veel meer machines, sensoren en instrumenten data produceren. Dat is mooi, maar wat moeten we er mee? Innovatie en verandering Wie zich daarin verdiept, realiseert zich al snel dat data de nieuwe drivers…

Testen van communicatie met aangesloten telers eerste stap

Aanmelding deelnemers fase 1 Smart Grid Westland geopend

In september werd bekend dat Westland Infra Netbeheer een ontheffing heeft gekregen om te starten met het project Smart Grid Westland . Vanaf maandag 5 november 2018 is de…


© BPnieuws.nl 2018