SodM eist herstel geothermieput Bleiswijk

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft A en G van den Bosch in Bleiswijk een dwangsom opgelegd voor ondeugdelijke verbuizing van een geothermieput. Dat bracht de SodM…

Jos van Kester:

"Persoonlijk contact over KijK wordt zeer gewaardeerd"

Sinds begin dit jaar is Jos van Kester actief als accountmanager voor Kennis in je Kas. Persoonlijk contact met ondernemers, telefonisch of middels bedrijfsbezoeken, voor het…

Energie Transitie Partners

Start gemaakt met eerste koppeling glas aan Warmtesysteem Westland

De schop is de grond ingegaan voor een koppelleiding aan de Oostelijke Randweg in De Lier. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van Warmtesysteem Westland, zo deelt Energie Transitie Partners. De warmteleiding maakt straks als verbinding tussen Trias Westland en het…

Floriade vraagt om nog eens 15 miljoen

Floriade wil nog eens 15 miljoen euro van de Gemeente Almere. Dit geld zou nodig zijn voor de inrichting van het Expo terrein. De gemeenteraad reageert verontwaardigd en vraag…

Tuinbouw naar ACM vanwege nadelige stroomplannen

Glastuinbouw Nederland en energieadviesbureau Enova hebben bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een zienswijze ingediend tegen een voor telers nadelig plan van…

17,6 miljard euro aan loonkosten en vaste lasten vergoed in 2020

In 2020 hebben bedrijven in totaal 17,6 miljard euro ontvangen ter compensatie voor loonkosten en vaste lasten tijdens de coronacrisis. De overheidsuitgaven stegen 13 procent in 2020 vergeleken met een jaar eerder, hiervan kwam 5 procentpunt voor rekening van deze twee typen coronasteunmaatregelen. Het…

Op zoek naar afnemers bouwmaterialen uit teeltafval

Een markt creëren voor bouwmaterialen uit hoogwaardige restproducten, zoals paprikastengels. Dat is wat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil met de gisteren officieel gelanceerde ‘Buyer Group biobased bouwmaterialen’ (BGBB). Reststromen uit de land-, tuin- en bosbouw blijken…

Waterschap Brabantse Delta

Credits voor tuinders Made en Steenbergen na geslaagde waterpilot

De afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater is verminderd en de bewustwording bij glastuinders in de clustergebieden Made en…

Geen extra windmolens, wel aardwarmte en zon op water voor Westland

De Regio Rotterdam Den Haag heeft een Regionale Energie Strategie opgesteld. In deze RES 1.0 ligt voor Westland de nadruk op de winning van aardwarmte en de mogelijke…

"Winkels en terrassen 21 april open als de cijfers het toelaten"

Het kabinet werkt aan een plan waarin de terrassen en winkels vanaf 21 april open zouden kunnen. Ook de avondklok zou op die datum geschrapt kunnen worden, schrijft NOS. De…

Kansen voor solitair en ondersteunend glas blijven

Tholen - De Provincie Noord-Brabant biedt ondernemers onder voorwaarden meer ontwikkelingsmogelijkheden voor permanente teeltondersteunende voorzieningen en solitaire…

Nederland 'Hochinzidenzgebiet', test- en registratieplicht bij inreizen

Op 4 april 2021 heeft de Duitse regering Nederland met ingang van 6 april tot hoogrisicogebied ("Hochinzidenzgebiet") verklaard. Dit besluit brengt een aantal nieuwe voorschriften met zich mee voor het binnenkomen van Duitsland vanuit Nederland, die bijvoorbeeld voor veel medewerkers, klanten en…

Dreamstime

Grote familiebedrijven vrezen verlies belastingvoordeel

Familiebedrijven maken zich zorgen. Er liggen namelijk plannen op tafel om de belasting op het erven of schenken van een familiebedrijf te verhogen, zo schrijft Nieuwsuur.  Nu gelden…

Campagne wijst ondernemers op groeikansen door vastleggen intellectueel eigendom

Minder dan 5 procent van de Nederlandse ondernemers heeft hun merk, vormgeving, model, octrooi of kwekersrecht laten registeren. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Reden voor…

Europa heeft handen vol aan groene middelen

De roep om groene middelen is groot. Middelen zijn er ook genoeg en de omschakeling is volop bezig, maar de toelatingsprocedures duren lang. In Nederland wordt daarbij…

Oproep voor PPS-projecten kennisagenda Landbouw, Water, Voedsel

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben op 1 april 2021 hun gezamenlijke oproep geopend voor PPS-projecten. Het gaat om projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. De nieuwe projecten starten in 2022. Het…

Sectorreacties op ACM-concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken

De ACM heeft vorig jaar haar concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken geconsulteerd. In de consultatieperiode, die liep tot 1 oktober 2020, zijn reacties ontvangen van…

Voedings- en landbouwsector werkt samen om verdienvermogen teler te vergroten

Verschillende belanghebbenden uit hele ketens in de voedings- en landbouwsector werken samen om het verdienvermogen van de teler te vergroten. Sjaak van der Tak, voorzitter…

Arbeidsmigrant wil ook in Westland wonen

Het realiseren van voldoende huisvesting voor de 12.000 arbeidsmigranten, die in en tussen de kassen werken, gaat al jaren zonder succes in Westland. Omwonenden houden plannen…

Koudevlaag stuwt gasprijs

Wie momenteel naar buiten kijkt, zou zomaar winterse neerslag kunnen zien. In april. Het zorgt voor beweging op de energiemarkt. Vooral de gasprijs reageert erop, zo analyseert AgroEnergy. De…

Crevits en VLAM vervolgen ondersteuning innovatieve exportideeën

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits voorziet opnieuw in middelen voor VLAM om bedrijven met innovatieve ideeën te ondersteunen bij de export van hun…

Dreamstime/Visa4you

Reisbeperkingen hoeven tuinbouwprojecten in buitenland niet te remmen

Tholen – Alle regels die komen kijken bij het verkrijgen van visa voor reizen naar en werken in het buitenland bezorgen bedrijven in normale tijden al weleens buikpijn. Met de coronacrisis is de situatie er niet makkelijker op geworden. In de tuinbouw heeft het voor bedrijven die actief zijn in Canada en…

Kas Topics: Aandacht voor energieconvenant en warmtetransitie

In de nieuwste KasTopics gaat directeur Ruud Paauwe in op een aantal energieonderwerpen. Allereerst de inzet van de expertgroep van Glastuinbouw Nederland in de aanloop naar het nieuwe energieconvenant. Daarnaast de samenwerking in de regio op het gebied van de warmtetransitie. Bron: Glastuinbouw Nederland

Eindeloos praten over huisvesting levert geen extra bedden op

“Waarom slagen we er maar niet in om voldoende, kwalitatieve huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten? Een voor de Nederlandse economie en zeker ook voor de…

Victus Participations neemt Perfect Plant Deal over

Investeringsfonds Victus Participations heeft Perfect Plant Deal, een online-aanbieder van bomen en planten, aangekocht. Vanuit het distributiecentrum van Perfect Plant Deal…

Directie RFH: "We gingen te snel"

In reactie op alle kritische geluiden aangaande Floriday, Floriway, milieucertificering en het Landelijk Veilen trekken Steven van Schilfgaarde en David van Mechelen het…

Dreamstime

Toch sneller internet buitengebied Westland

Onder druk van o.a. de Westlandse gemeenteraad gaat kabelbedrijf Delta Fiber Network alsnog extra stappen zetten voor verbetering van het (glasvezel)netwerk in het…

Samen werken aan een nationaal ruimte- en landbouwakkoord

Bodem centraal: Zeven aanbevelingen voor de slag om ruimte en stikstof

Een brede initiatiefgroep van telers, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven doet het nieuwe kabinet zeven aanbevelingen voor de grote…

TVL aanvragen nu ook mogelijk voor ondernemers met vaste lasten vanaf 1.500 euro

Ook ondernemers met vaste lasten tussen € 1.500 en € 3.000 kunnen nu voor het eerst de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Dat is nieuw voor de TVL-periodes voor het…

Website UO-Glastuinbouw weer bereikbaar voor indienen jaarrapportages

De storing die enige tijd geleden is ontstaan door de update van de website van UO-Glastuinbouw is opgelost. Dat deelt Guus Meis van Glastuinbouw Nederland op Glastuinbouw…

Verplichte test en quarantaine bij inreizen internationale werknemers op komst

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel voor een verplichte coronatest én quarantaine voor alle inkomende reizigers waaronder dus ook internationale werknemers. Het…

Groei in koudetechniek na overname Van Kempen

Unica in 2020 ruim door omzetgrens van € 500 miljoen

Unica, een van de grootste technisch dienstverleners van ons land, heeft ook in coronajaar 2020 uitstekende resultaten behaald. De bedrijfsomzet groeide met meer dan 11% tot €…

Martin Steentjes nieuwe voorzitter Hortivation

Het bestuur van stichting Hortivation heeft Martin Steentjes benoemd als nieuwe voorzitter. Hij neemt het voorzitterschap over van Bas Lagerwerf, die zijn taken aan het…

Is Nederland nog wel wereldkampioen biotechnologie?

‘Nederland kan koploper biotechnologie worden’. Die kop zette VNO-NCW onlangs boven de aankondiging van een rapport over de toekomst van biotechnologie in Nederland, waaronder ook veredeling hoort. Het deed in ieder geval bij programmamanager Rutger Lommerse van Greenports Nederland de wenkbrauwen…

Tuinders gevraagd alsnog plan voor huisvesting op eigen erf in te dienen

Twee telers in de gemeente Steenbergen hebben hun plan voor arbeidsmigrantenhuisvesting op eigen erf niet op tijd ingediend. Wethouder Wilma Baartmans hoopt dat zij dit alsnog…

Misleidende websites met KVK-diensten actief

KVK ontvangt de laatste tijd meldingen van ondernemers die via een intermediair voor een fors bedrag een uittreksel uit het Handelsregister opvragen, maar deze uiteindelijk…

Herziening bestemmingsplan Honderdland geëist

Uitzendbureau NL Jobs is door het Westlandse gemeentebestuur voorgetrokken met een huisvestingsplan voor arbeidsmigranten op bedrijventerrein Honderdland. Dat stelt…

Afbreken historische fruitmuur in Westland gaat snel

Het afbreken van de historische fruitmuur tussen Wateringen en Kwintsheul gaat snel. De muur gaat tegen de vlakte om 'm daarna opnieuw op te bouwen. De tweehonderd jaar oude muur werd al jaren met houten bekisting overeind gehouden, omdat ie anders om zou vallen. De WOS geeft een video-update.

Tot nader order geen handhaving digitale milieuregistratie RFH

De directie van Royal FloraHolland heeft besloten om voorlopig niet te handhaven op de digitale milieuregistratie. De laatste tijd zijn er veel reacties van kwekers gekomen. Royal FloraHolland neemt in samenspraak met de Ledenraad een time out om de invoering opnieuw te bekijken. Aanvoerders die nog niet…

"Er zijn meer bedrijven die exporteren dan importeren"

11 procent minder goederenimport uit Afrika

Nederland importeerde in 2020 voor 10,9 miljard euro goederen uit Afrika. Dat is 11 procent minder dan een jaar eerder. Tegelijkertijd daalde de Nederlandse export naar Afrika met 10 procent naar 15 miljard euro. De goederenhandel met Afrika daalde in 2020 sterker dan de totale Nederlandse handel. Dit…

Google Streetview

Oude groenteveiling Poeldijk te koop

Het monumentale veilingpand aan de Monsterseweg in Poeldijk staat te koop. Het pand uit 1929, dat de status rijksmonument draagt, was tot voor kort in gebruik als kantoor van een uitzendbureau. Interesse, meer details heeft Batenburg Bedrijfshuisvesting. Klik daarvoor hier. Foto: Google Maps/Streetview

Tuinders moeten nog even wachten op CO2-levering

Op 16 maart organiseerde Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard een webinar over de energieontwikkelingen in het gebied. In het webinar ging het onder andere over de stappen die door de tuinders samen met de netbeheerder worden gezet om de netcapaciteit in het gebied op te schroeven. Tot 2023 is…

Areaal Groen Label Kas blijft gelijk

Het aantal nieuw gecertificeerde Groen Label Kas projecten en het areaal ervan bleef in 2020 op een vergelijkbaar niveau als in 2019 en de jaren voor 2016*. Het aangemelde investeringsbedrag tot 2020 bedraagt totaal 13,7 miljard euro. Tot en met 2020 zijn er 2.199 GLK-certificaten uitgegeven voor totaal…

Dreamstime

Gratis Agro-IT-scan geeft tuinder snel zicht op digitale weerbaarheid

Digitalisering van bedrijfsprocessen in de agrarische sector vindt in hoog tempo plaats, denk aan melkrobots, klimaatbeheersing in stallen of tuinbouwkassen en voercomputers.…

Westlandse tuinders storen zich aan storend internet

Geen glasvezel voor het buitengebied in Westland. Dat was enige tijd terug de boodschap van Delta Fiber, dat voor aanleg van glasvezelkabels zorgt. Vervelend voor mensen in…

Onder voorbehoud: mogelijk uitbreiding subsidiabele technieken EG regeling

Het ministerie van LNV heeft het voornemen om de EG-regeling met een drietal nieuwe technieken uit te breiden. Dat schrijft Klaas de Vries namens het ministerie op Kas als Energiebron. De Europese Commissie toetst de technieken aan de staatssteunregels. Onduidelijk is of deze technieken worden…

Tomatenplukker duizenden euro's rijker na verlies baan

Ruim nadat hij zijn laatste tomaten had geplukt ontving een Poolse tomatenplukker bruto nog ruim 25.000 euro. Hoe dat kan, legt het CNV uit in het maartnummer van…

Illegaal wonen naast 'gevaarlijke' kas mag niet

De bewoner van een huis naast een kas moet het huis verlaten. Dat heeft de Rechtbank Oost-Brabant geoordeeld. De bewoner kreeg al twee keer een last onder dwangsom opgelegd…

Aanvraagperiode TVL Q1 2021 verlengd tot 18 mei 2021

De aanvraagperiode voor TVL Q1 2021 wordt met 2 weken verlengd tot 18 mei 2021. RVO voert in de tussentijd stapsgewijs de verhoging en uitbreidingen door van TVL Q1 2021, die…

Meer dan 210.000 aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten sinds afgelopen zomer

De Tegemoetkoming Vaste Lasten, in het voorjaar van 2020 geïntroduceerd als tijdelijke maatregel, is inmiddels meer dan 210.000 keer aangevraagd door ondernemers. In totaal is…

Euler Hermes:

"Export Nederland groeit met 6 miljard dollar dankzij steunpakket VS"

Het Amerikaanse steunpakket van bijna 2000 miljard dollar is brandstof voor de totale wereldeconomie. Vooral de wereldwijde export profiteert. De West-Europese export loopt…

Nederlandse exporteurs verwachten 9 procent omzetstijging in 2021

Terwijl Nederlandse exporteurs tijdens de coronacrisis zijn geconfronteerd met de grootste omzetdaling van het afgelopen decennium (-5 procent), zien zij dit jaar weer vol…

Historische fruitmuur Westland wordt afgebroken

Gisteren is begonnen met het afbreken van de historische fruitmuur langs de Poeldijkseweg tussen Kwintsheul en Wateringen. De WOS nam een kijkje. De tweehonderd jaar oude muur dreigde in te storten. De gemeenteraad heeft nu gekozen zelf de muur af te breken, om de muur daarna weer op te bouwen. De muur…

Eerste vaststellingen TVL Q4 2020 de deur uit

De vaststelling van TVL Q4 2020 is op 18 maart gestart, schrijft RVO op haar website. 78.000 ondernemers ontvangen in de komende weken een vaststellingsverzoek en het…

Gesubsidieerd zon-op-dak voor Drentse agrariërs

LTO Noord gaat boeren en tuinders in de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze ondersteunen bij het realiseren van zonnepanelen op de daken van hun bedrijfsgebouwen.…

"Wij gaan niet aan de zijlijn staan, maar denken graag mee"

Bestuurswissel Trias Westland

Marcel van der Knaap en John Overgaag worden bestuurslid bij Trias Westland. Tegelijkertijd trekt Martin Uittenbroek zich terug. In de nieuwsbrief van het aardwarmte-initiatief stellen de twee nieuwe bestuursleden zich voor, blikt Martin terug én blikken Marcel en John vooruit.  Rechts: Martin “Het is tijd dat de jongere generatie…

Telers digitaal geholpen met zoektocht naar water

Waterbeschikbaarheid en doordachte inzet van het beschikbare water worden een steeds grotere prioriteit voor land- en tuinbouwers. In tijden van droogte en waterschaarste is…

Dreamstime

Steekpartij in glastuinbouwgebied Middenmeer

In de nacht van zondag op maandag heeft een steekpartij plaatsgevonden bij een glastuinbouwbedrijf in Middenmeer. Zeker één persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis…

Jan Verschoor nieuwe directeur Nefyto

Maritza van Assen vertrekt als directeur van Nefyto en wordt met ingang van 1 juni opgevolgd door Jan Verschoor. Jan Verschoor is momenteel corporate counsel bij Brabers…

Nieuw rondje provinciale POP3-subsidies

Ondernemers met goede, innovatieve ideeën voor een meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel voor boeren en tuinders kunnen weer POP 3-subsidie ‘Innovatieve concepten’…

Glastuinbouw Nederland wil nieuwe leden Tweede Kamer 'spoedcursus' glastuinbouw geven

In de nieuwste aflevering van Kas Topic gaat directeur Ruud Paauwe in op de benoeming van Adri Bom-Lemstra als nieuwe voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Verder aandacht voor de lobby in Brussel over reductiedoelstellingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Afsluitend informatie over het…

Slimme arbeidsmigranten worden niet goed benut

Arbeidsmigranten doen veelal laaggeschoold werk wanneer ze vanuit Oost-Europa hier in Nederland of België o.a. in de glastuinbouw aan de slag gaan. Zonde, zo stelt het…

Dreamstime

Stikstofupdate glastuinbouw

Op donderdag 18 maart organiseerde Glastuinbouw Nederland een webinar over stikstof. Dit webinar was bedoeld om ondernemers bij te praten over het stikstofdossier. Wat is het probleem? Moet ik een…

Peter Valstar vanaf 'het bankie' de Kamer in

Of het door zijn tuinbouwtoer kwam, dat is de vraag, maar Westlander Peter Valstar is er wel met 99% zekerheid in geslaagd een plekje in de Tweede Kamer te bemachtigen. Dat…

Aanvragen Vlaamse innovatiesubsidie land- en tuinbouw nog t/m 30 april

Tot en met 30 april kunnen Vlaamse agrarisch ondernemers financiële steun aanvragen om een innovatief idee verder vorm te geven. Er zijn twee oproepen, de steun vraagt de…

Website helpt teler en arbeidsmigrant met antwoord op vragen

Er komt heel veel op je af als je als internationale werknemer in Nederland gaat werken. Als onderdeel van goed werkgeverschap wil Glastuinbouw Nederland stimuleren dat…

Tot 2023 rem op teruglevering tuinders Bommelerwaard

Tholen - Het elektriciteitsnet in de Bommelerwaard en Neerijnen is vol. De maximale capaciteit is bereikt. Het resultaat is dat netbeheerder Liander ondernemers met plannen om…

spelen met verrood licht verbetert productie

“Uiteindelijk zal alle belichting naar dynamisch gaan”

Tholen - “Wat planten aan verrood licht nodig hebben, wisselt gedurende het seizoen en wisselt zelfs gedurende de dag,” vertelt Koen van Mechatronix. Met armaturen met een regelbaar deelspectrum is dit soort sturing mogelijk: het standaard spectrum blijft gelijk en de intensiteit van rood en verrood…

De lampen hoeven niet altijd aan in een vertical farm

Pas als de energierekening naar beneden gaat en de opbrengsten uit een vertical farm omhoog, kan vertical farming grootschalig ingezet worden. De Wageningen University &…

In 5 stappen: zo exporteer je naar het Verenigd Koninkrijk

Voor het exporteren van agrofood- en visserijproducten naar het Verenigd Koninkrijk (VK) voert de Britse overheid sinds 1 januari 2021 stapsgewijs grenscontroleprocessen en…

Acht verkiezingsprogramma's langs de meetlat van ondernemers

Forum, het opinieblad van VNO-NCW, legde acht verkiezingsprogramma’s – de huidige coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie en de oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en PVV – langs de meetlat van ondernemers. Forum schreef de lijsttrekkers van deze partijen hierover ook een brief. Zich verplaatsend…

Europese Commissie keurt uitbreidingen TVL Q1 2021 goed

Het kabinet heeft in verband met de aanhoudende coronacrisis de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een aantal keren verhoogd en de doelgroep uitgebreid. De Europese Commissie…

Kabinet verkort betaaltermijn grootbedrijf aan mkb naar 30 dagen

De maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) wordt verkort naar 30 dagen. Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn…

Inventiviteit in iets meer dan 1 minuut

Of het technieken zijn die telers rechtstreeks in de eigen kas kunnen toepassen, is de vraag. Wel illustreert onderstaand filmpje van LinkedIn de inventiviteit die telers vaak kenmerkt. Ze zijn vaak niet voor één gat te vangen.  Ook in de Nederlandse glastuinbouw zijn dit soort niet alledaagse innovaties te…

Duurzaam doen op Honderdland

In het videoserie in het kader van 'Westland Woont Duurzaam' gaat presentator Rob Veenman met wethouder Pieter Varekamp in de regio op zoek naar duurzame energie op bedrijventerreinen. In de eerste aflevering stonden zonnepanelen centraal en werd een kijkje genomen op Honderdland om te zien welke duurzame maatregelen bedrijven…

lobby Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Greenports Nederland

Snellere toelating noodzakelijk voor vergroening gewasbescherming

Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Greenports Nederland pleiten bij de overheid voor kortere wachttijden en snellere doorlooptijden bij het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). De land- en tuinbouwsectoren willen graag verder verduurzamen. Maar dat lukt niet…

Vlaanderen zoekt weer helpende handen voor de oogst

In navolging van de eerste succesvolle editie van vorig jaar zoekt Vlaanderen ook dit jaar helpende handen voor de oogst in de campagne www.helpdeoogst.be. Land- en…

"Ik weet nog steeds niet of ik het spectrum kan vertrouwen"

Theo op ontdekkingstocht in eigen hightech kas in achtertuin

Tholen - In Holland staat een huis en in Wognum staat een kas. Een hightech kas, midden tussen de woonhuizen. Het is een speciaal project van techneut Theo van Lieshout. Na zijn pensionering is hij gaan bouwen en inmiddels eet hij, samen met zijn vrouw, drie keer per week uit eigen kas.  De kas in februari…

Ruim 77.000 aanvragen voor vierde periode NOW

De vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is goed voor ruim 77.000 aanvragen, meldt het UWV. Het loket sloot afgelopen middernacht.…

Vijftien nieuwe Seed Money Projecten in 2021

In 2021 worden er de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food 15 Seed Money Projecten uitgevoerd. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’)…

"Ik was er voor de tuinbouw toen het nodig was"

Na vier jaar vertrekt Arne Weverling van de VVD uit de Tweede Kamer. Weverling was voor hij naar de Kamer ging acht jaar wethouder in de gemeente Westland. Na de verkiezingen…

Kabinet breidt coronasteun ondernemers verder uit

Ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming…

'Blijft Alert' campagne waarschuwt voor fout geld

Met de nieuwe campagne ‘Blijf Alert’ worden ondernemers gewaarschuwd voor criminelen die met fout geld willen investeren in hun bedrijf. De campagne is 10 maart van start…

AI-tuinbouw heeft ándere mensen nodig

De derde Autonomous Greenhouse Challenge komt eraan. Telers gaan deze keer van op afstand sla telen. Daarbij maken zij gebruik van de modernste foefjes, waaronder artificial…

Dreamstime

Telers willen Den Haag eindelijk de ogen openen

Tholen - De zorgen over het voorbestaan van duurzame glastuinbouw in Westland zijn niet van gisteren. Al jaren maken telers zich zorgen. Tal van brieven, ondertekend door de 'Verontruste Duurzame Glastuinders' en 'Behoud de Klok=Behoud de Coöperatie', werden naar Den Haag gestuurd. Tot een persoonlijk…

Glastuinbouwplannen politiek op een rijtje

Vandaag gaan de stemlokalen open voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Nu nog voor 'kwetsbare groepen', maar woensdag voor iedereen. Zwevende kiezers binnen de…

Miljoenen voor zelfvoorziening zoetwater

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een bedrag van ruim vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma AquaConnect. Hierachter steekt een omvangrijk consortium van onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere partijen. Zij zetten zich in…

Mededelingen WBSO: benut de optimalisatiekans

"Voert u speur- en ontwikkelingswerkzaamheden uit en maakte u gebruik van de WBSO in 2020? Dan dient u uiterlijk 31 maart een mededeling te doen van het gerealiseerd aantal…

Norm voor training dronepiloten gepubliceerd

In februari is NEN-ISO 23665:2021 ‘Unmanned aircraft systems - Training for personnel involved in UAS operations’ gepubliceerd. Deze norm beschrijft de procedures voor het…

Coronacrisis raakt ook neveninkomsten agrarische ondernemers

Hoewel de agrarische sector ten opzichte van andere sectoren relatief weinig invloed ondervindt van de coronacrisis, zijn er toch redelijk wat agrarische ondernemers die worstelen met of juist profiteren van de coronacrisis, zo zien sectorspecialisten van ABN AMRO. Dit komt doordat steeds meer boeren en…

Strenge eisen afdeling inkoop nekken boer en tuinder in korte keten

De afstand van boer tot bord kan korter én detailhandel en horeca, die willen wel. Het zijn echter nu nog supermarkten die de belangrijkste afzetpartij zijn. Dit blijkt uit het onderzoek 'Korteketen Producten in Nederland', uitgevoerd door Wageningen University en Research in opdracht van het Ministerie…

VK stelt Brexit-controles uit

De Britse overheid heeft gisteren bekend gemaakt dat de nieuwe importregels en grenscontroles die op 1 april in zouden gaan, worden uitgesteld naar 1 oktober en 1 januari. Ook de extra eisen en…

Schoon water? Afdekken maar!

Tholen - Het voorjaar dient zich weer aan – en daarmee krijgen telers ook steeds meer instraling van de zon. Voor telers is dat vaak het moment om snel in actie te komen. Want hoe belangrijk zon ook is, er zit een vervelende schaduwzijde aan en die heet: overmatige algengroei. Een regelrechte bedreiging voor elk open…

Zo zorg je dat iemand écht bij vacature blijft hangen

Draai het eens om. Kijk niet eerst naar wat je als bedrijf belangrijk vindt, maar begin eens te kijken wat je toekomstige werknemer belangrijk zou vinden. Dat is de tip die…

Fairtrade chats: Tyler Paterson, directeur Snijbloemen bij Flora Supply

Flora Supply is verheugd om hun Fairtrade Chat-serie af te trappen met een gesprek tussen Tyler Paterson, directeur Snijbloemen Productie bij Flora Supply, en onze marketingstagiair Shane Kustra-Nelson. Fairtrade helpt telers en arbeiders in ontwikkelingslanden sociale, ecologische en economische…

Meer kas nodig in LNV-campagne

Gezien de veranderingen die continu gaande zijn en die ook ingrijpen op de ondernemingen van boeren en tuinders, is het Nederlandse ministerie van LNV met hen in gesprek. O.a. in de LNV Community.…

Dreamstime.com

Belastingdienst roept ondernemers op bijzonder uitstel aan te vragen

Bij bijna 60.000 ondernemers lopen op dit moment belastingschulden op terwijl hun uitstel van belastingbetaling is verlopen. Aan ondernemers die nieuwe belastingen niet kunnen…

verkiezingspeiling AgriDirect

Wat stemt de agrarisch ondernemer?

Bij de Tweede Kamerverkiezingen kunnen CDA en BoerBurgerBeweging de meeste stemmen verwachten van agrariërs. 24,6% van de agrariërs is van plan te stemmen op de…

“Gewasoverstijgende aspecten voortdurend in de gaten houden”

Paprikateler André Kaashoek van teeltbedrijf De Tuindershoek uit IJsselmuiden is een van de negen leden van de programmaraad van Kennis in je Kas (KijK). De programmaraad gaat…

Mobiel betrouwbaar waterkwaliteit meten in de praktijk

Door toenemend waterhergebruik in de glastuinbouw is er een steeds grotere behoefte om snel informatie te krijgen over de waterkwaliteit. Dat is van belang om in te kunnen grijpen in de water- en nutriëntenvoorziening van de planten en de waterzuivering. Het project ‘Waterkwaliteit snel in beeld’ richt…

Nieuw EU-project Robs4Crops versnelt overstap naar robotica

Van handmatig werken met slimme werktuigen tot volledig geautomatiseerde landbouwsystemen, een nieuw project, Robs4Crops, helpt agrariërs met het opvangen van arbeidstekorten. Het Robs4Crops project moet de overstap naar grootschalige toepassing van robotica en automatisering in de Europese landbouw…

Meeste toekenningen vierde periode NOW naar horeca en detailhandel

Bijna 60 procent van de toegekende aanvragen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt van werkgevers uit de sectoren…

"Duurzaamheid verkoopt zich niet vanzelf"

47% van het Nederlandse AGF-areaal is inmiddels PlanetProof gecertificeerd. Dat maakte Stichting Milieukeur onlangs bekend. Steeds meer afnemers vragen om de certificering en…

Tuinbouwomzet Vlaanderen 10% gestegen in 2019

De Vlaamse land- en tuinbouwsector realiseerde in 2019 een eindproductiewaarde van 6 miljard euro. Dat is 8% meer dan in 2018, zo becijferde Statistiek Vlaanderen. Het gaat om…

Lagere drempel tot congestiemarkt voor grootzakelijke verbruikers

Op het online platform Gopacs is een nieuw digitaal portaal toegevoegd waarin zakelijke grootverbruikers en stroomproducenten die zich bevinden in een congestiegebied hun…

Gemiddeld 14 euro subsidie per m2 voor verplaatsing glas Gelderland

Met ingang van 1 april 2021 is er 3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor ondernemers om hun glastuinbouwbedrijf te verplaatsen. Het gaat om ondernemers in de gebieden…

Subsidie ‘Wel goed water geven’ in Noord-Brabant

Met een financieel steuntje in de rug kunnen agrarische ondernemers in Noord-Brabant vanaf nu investeringen doen die helpen om in droge tijden kwalitatief goede producten te verbouwen. Er is een maximum van € 5.000,- euro per bedrijf, de pot bevat € 500.000,- Voor de volgende maatregelen is er een…

Gakon

Nederlandse kas helpt tuinbouwtalenten Noord-Amerika ontwikkelen

Op 20 februari 2020 overhandigde Gakon de sleutels aan de Noord-Amerikaanse Minuteman Highschool voor de opening van twee kassen. Deze kassen zijn gebouwd om leerlingen van de Minuteman High School alles te leren over het kweken in een kas. Een jaar later ging de kassenbouwer terug om te kijken hoe het…

4,1 miljoen euro steun voor innovaties Vlaamse land- en tuinbouw

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt 4,1 miljoen euro vrij voor innovatie in de land- en tuinbouw. Landbouwers kunnen rekenen op 3,5 miljoen euro steun…

cijfers Prevent Agri

13 dodelijke ongevallen in land- en tuinbouw België in 2020

In 2020 vielen in België minstens 13 dodelijke slachtoffers bij 12 ongevallen in de land- en tuinbouwsector. Dat blijkt uit cijfers die preventie- en welzijnsdienst Prevent…

Netbeheerder vangt ook bij Hoge Raad bot in geschil met teler

Netbeheerder Liander weigerde tomatenteler Schenkeveld extra transportcapaciteit. De teler vroeg om 6,7 MW extra aansluiting i.v.m. uitbreidingsplannen, maar de netbeheerder…

Deforche Construct

Kascarwash

Uiteraard kun je in een kas tomaten of rozen telen, maar waarom zou je er geen auto's in wassen? Ook dat kan, zo blijkt uit foto's van een carwash in de Verenigde Staten, onder glas. De kas is gebouwd door Deforche Construct. Op LinkedIn deelt National Sales Manager Chuck Sierke van de kassenbouwer een achttal foto's van het…

primair restaurants de pineut

20 procent meer bedrijven opgeheven in 2020

In 2020 werden ruim 140 duizend bedrijven opgeheven. Dat is ruim 20 procent meer dan in 2019, toen het aantal bedrijfsopheffingen 115 duizend betrof. De meeste opgeheven bedrijven hadden één werkzame persoon. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. Het aantal bedrijfsopheffingen steeg in 2020…

Nog iets meer dan week voor aanvraag vierde periode NOW

Werkgevers die een aanvraag willen indienen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hebben daarvoor nog iets meer dan één…

Vergeet de 'gratis' deskundige niet bij (gedwongen) grondverkoop

Tholen – De aanleg van wegen en ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen gaat vaak ten koste van agrarische gronden. De grondeigenaar dient in dergelijke gevallen…

Nederlands tuinbouwcluster zoekt ingang Indiase markt

De Nederlandse tuinbouwsector kan een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van de uitdagingen waar India voor staat – waaronder bevolkingsgroei, watermanagement, luchtvervuiling en gezondheid. Daarvan zijn Dutch Greenhouse Delta (DGD), Innovation Quarter (IQ) en Rotterdam Partners (RP) overtuigd.…

Webshophouders gewaarschuwd voor nieuwe EU-regels

Op 1 juli 2021 gaan de nieuwe EU-regels btw e-commerce in. Deze wetgeving geldt voor Nederlandse webshops met een jaaromzet van € 10.000 of meer uit verkopen aan particulieren…

Aardwarmte Koekoekspolder gaat uitbreiden, alleen hoeveel?

Uitbreiding van aardwarmte in de Koekoekspolder vlakbij het Overijsselse IJsselmuiden is op komst. De vraag is alleen nog even hoeveel groter men mag worden. Op dit moment…

François Nsenga, Ninaf Ltd., ziet grote potentie in papyrus

"Nog steeds op zoek naar niche voor opkomende Rwandese bloementeelt"

Een product vinden dat de opkomende Rwandese bloementeelt op de kaart kan zetten. François Nsenga van Ninaf zoekt er al jaren naar en nu heeft hij het: papyrus. "Het groeit in het wild uitbundig in de Nijlvallei en het kan, naast andere toepassingen, ook gebruikt worden als decoratie. Binnen of buiten,…

Meer dan 36.000 aanvragen goedgekeurd voor TVL eerste kwartaal

Sinds de start van de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerste kwartaal van 2021 (TVL Q1 2021) op 15 februari zijn ruim 66.000 aanvragen ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tot nu toe zijn meer dan 36.000 aanvragen goedgekeurd. Daarbij is een bedrag van 381 miljoen euro…

voorspellingen ING

Agrarische sector blijft groeien ondanks corona

De agrarische sector blijft ook in 2021 een sector die qua volume zal groeien. De groei zal wel lager zijn dan in 2020 en wordt geraamd op 0,5%. In 2020 was de volumegroei binnen de totale sector nog 1,2%. Dat schrijft het ING Economisch Bureau in een vooruitzicht voor de agrarische sector. De…

© Peerapong Boriboon | Dreamstime.com C

“Tuinbouw is een interessante sector voor hackers”

Tholen - Opeens wordt het wel erg warm in de kas. De groeibuis blijkt maximaal te stoken en de ramen zijn dicht. De scherminstallatie lijkt niet te reageren op de instraling…

Asten zet 'vol' in op warme woning met hulp van kas

In Asten kijkt het college naar de glastuinbouw om woningen te helpen verwarmen. Uit onderzoek is gebleken dat aardgasvrije wijken de komende tien jaar in de gemeente nog niet…

De 'meest futuristische kas ter wereld' staat in Naaldwijk

All Climate Greenhouse, dat is de naam van een bijzondere kas in het World Horti Center in Naaldwijk. In de videoserie Fieldlab FreshTeq wordt de kas zelfs aangeprezen als 'meest futuristische kas ter wereld'. Jeroen Sanders van Vertify loopt als onderzoeker in die kas rond en vertelt wat het nut is van…

Kratten wassen met een looping

In Maasdijk heeft Growers United inmiddels haar intrek genomen in de nieuwe locatie op Honderdland. Dat betekent dat er ook volop product in en uit gaat bij de grote speler in het telen en verpakken van kasgroenten.  Om alle kratten die daarmee gemoeid zijn schoon te houden, leverde Unifortes onlangs twee wasinstallaties op. Die…

Daco Sol, GroentenFruit Huis:

"Brexit Serious Game laat zien dat deelnemers proces op orde hebben"

Nederland is wereldspeler in groenten en fruit. Toch heeft de Brexit een grote impact op de groente- en fruitsector. Op het gebied van handel zijn we toch wel wat gewend? Daco…

Groenere kas door nieuw algoritme

In de meeste kassen controleren computers het binnenklimaat. Zogenoemde ‘heuristische regels’ – ingesteld door de teler – bepalen bij welke temperatuur de verwarming aangaat,…

"florerende veredelaars willen personeel afschepen met fooi"

Vakbonden zetten cao-onderhandelingen tuinzaadbedrijven op scherp

De cao-onderhandelingen voor tuinzaadbedrijven zitten vast. Reden voor de vakbonden FNV, CNV en De Unie om er nu vol in te gaan. Zij stellen dat 'ondanks bijzonder goede…


Twitter Rss

© BPnieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven