Managementinfo

Tegengaan ontwikkeling en verspreiden resistente schimmels

Het RIVM-rapport ‘Nieuwe inzichten in ontwikkeling van resistentie bij Aspergillus fumigatus’ wijst plantenafval uit de bollenteelt aan als een bron van vermenigvuldiging en verspreiding van een schimmel (Aspergillus fumigatus) die resistent is tegen azolen (fungiciden). Deze schimmel kan ook patiënten…

Stikstofuitspraak geeft glastuinbouwgebied Deurne nieuwe hoop

Begin juni berichtten wij dat de Raad van State een streep heeft gezet door het Programma Aanpak Stikstof. Die uitspraak heeft gevolgen voor ondernemers met uitbreidings- en bouwplannen, zo werd al snel duidelijk. Voor glastuinbouw in Deurne lijkt de uitspraak gunstig uit te pakken, zo bevestigt Herwi…

Wilko Wisse vraagt zich in AD af hoe ver er gezocht kán worden

"We moeten straks naar Azië om arbeidskrachten te vinden"

Tomatenkweker Wilko Wisse ziet het al gebeuren: het wordt steeds lastiger om Poolse arbeiders naar de kassen te krijgen. Het gaat Oost-Europa economisch voor de wind. Gevolg:…

Team Westland beklimt vandaag Tourmalet

Vandaag is de grote dag. De deelnemers van Team Westland beklimmen de Col du Tourmalet met een gedenkkei in hun achterzak, voor iemand die ziek is of die is overleden. Het AD houdt er een live-blog over bij, die hier te zien is . En bekijk hier ook de impressies die Team Westland zelf deelt op hun…

Reuring rondom lage prijzen, 'oogstdeal' en touwtrekken met retail

"Meerprijs in vorm hectaretoeslag kan teler over verduurzamingsdrempel helpen"

Het is altijd een heikel onderwerp: welke prijs krijgt de teler voor zijn inspanningen om te verduurzamen? Volgens veel telers veel te weinig. Het is sinds de introductie van…

Ctgb-relatiedag 2019: stilstaan bij veiligheidsgevoel

Europa en de positie daarin van het Ctgb was het thema van de jaarlijkse Ctgb-relatiedag op donderdag 13 juni. Er waren ruim 250 deelnemers, gelijkelijk verdeeld over biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Sprekers van de Europese Commissie en EFSA schetsten een beeld van de ontwikkelingen in de…

LTO blaast #watkrijgtdeboer nieuw leven in na 'beloningsonderzoek'

Naar aanleiding van onderzoek en uitspraken over de minimale beloning die telers krijgen voor hun inspanning om een goed, duurzaam product te leveren én de reuring die er…

Frank Hoogendoorn laat van zich horen vanuit Mexico

Landbouwassistent in Mexico Frank Hoogendoorn is het aanspreekpunt voor de tuinbouwsector en geeft opvolging aan de veterinaire en fytosanitaire dossiers in dat land. Hij belicht in een video op Agroberichten Buitenland de mogelijkheden van Nederlandse landbouwtechniek in de Mexicaanse agrarische sector.…

Term 'kringlooplandbouw' doet weinig glastuinbouwers belletje rinkelen

Glastuinbouw lijkt visie Schouten niet nodig te hebben om al te verduurzamen

Van de term 'kringlooplandbouw' hebben glastuinbouwers vaak niet eens gehoord, maar ondertussen maken zij wel werk van de verduurzaming die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voorstaat met de kringlooplandbouwvisie 'Waardevol en verbonden'. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht…

Greenport West-Holland en Végépolys gaan intensiever samenwerken

Frans-Nederlandse tuinbouwclustersamenwerking

De tuinbouwclusters Greenport West-Holland en Végépolys gaan intensief samenwerken. Daarover hebben de Greenport en het Franse tuinbouwcluster een zogenoemde Memorandum of Understanding (MoU) getekend. Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven,…

Realisatie 'tuinbouwspeeltuin' start in 2021

Spelenderwijs de tuinbouw leren kennen

In Park 21 in de gemeente Haarlemmermeer biedt de gemeente 5 ha ruimte aan voor een Greennest Experience & Hotel. Op deze locatie ontstaat een hotel, kwekerij, restaurant met vergaderzalen en de educatieve speeltuin Greennest Play. Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) ontwikkelt een plan voor deze…

Omschakelen van Poolse naar Oekraïners en Filipijnse arbeidsmigranten

Het aantal Polen, Bulgaren en Roemenen dat naar Nederland komt om te werken, zal volgens ABN Amro de komende jaren afnemen. Het loonverschil tussen Nederland en de…

Steeds minder arbeidskrachten uit Oost-Europa vestigen zich in Nederland

Economische groei Oost-Europa heeft gevolgen voor Nederlandse arbeidsmarkt

De sterke economische groei in Oost-Europa leidt ertoe dat steeds minder Oost-Europeanen de afweging gaan maken om in West-Europa werk te zoeken. Daarnaast gaan arbeidsmigranten, die nu werkzaam zijn in West-Europa, er sneller voor kiezen om terug te keren. ABN AMRO verwacht daarom dat het aantal in…

Bradt's Brains

Canada: Rick Bradt's Brain Tumour Walk 2019

Rick Bradt van A.M.A. Horticulture heeft een hersentumor overwonnen . "Ik ben in 2000, 2002 en 2004 geopereerd aan een hypofysetumor en ben één van de gelukkigen die nu een normaal leven leidt", vertelt hij. "Er zijn meer dan 100 verschillende soorten hersentumoren en er zijn veel patiënten die niet lang…

Ruud Loos (BDO) licht uitkomsten familiebedrijvenonderzoek toe

"Moderniseringsslag mogelijk in werkgeverschap van familiebedrijven"

Tholen - Het jaarlijkse familiebedrijvenonderzoek van Erasmus Centre for Family Business (ECFB), BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank richtte zich dit jaar op het…

Aan de slag met toepassingen voor biomassa

Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en Bio Treat Center gaan samenwerken aan toepassingen voor biomassa uit de tuinbouw in het landelijke programma Circulaire Tuinbouw. Hiertoe tekenden Dewi Hartkamp programmadirecteur van SIGN en Ton Voncken directeur Bio Treat Center een…

Dutch Greenhouse Delta maakt vervolgstap om Chinees Hightech Agriculture Park te realiseren

Vandaag is de aandeelhoudersovereenkomst getekend tussen Jiashan Sino-Dutch Industrial Park Investment Company en Dutch Greenhouse Delta. Dit betekent de start van de joint venture voor het ontwikkelen van een Hightech Agriculture Park in China. Het park wordt de Chinese landingsplaats voor Nederlandse…

Sjaak van der Tak over CO2-levering en netwerkcapaciteit

De onderwerpen die Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland, bespreekt in zijn jongste vlog zijn het probleem van de CO2 levering van morgen en de problemen met netwerkcapaciteit. Deze week heeft Sjaak met een grote groep bedrijven de Afvalverwerking Rijnmond bezocht, waar het ging over CO2…

"Straks is tuinbouw in gemeente Maasdriel niet meer dan museum"

Door een nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Maasdriel dreigt voor de tuinbouw een sterfhuisconstructie te ontstaan. "Straks is de tuinbouw in deze gemeente niet…

Implantex AG wordt Florensis Schweiz AG

Met ingang van week 24 wordt de naam van de Zwitserse onderneming Implantex AG uit Thun gewijzigd in de naam Florensis Schweiz AG. Florensis heeft onlangs de meerderheid van…

"Multifunctionele landbouw nog groter dan gedacht"

Boerderijtoerisme, zorglandbouw en erfwinkels doen het goed. De omzet van dergelijke multifunctionele landbouw in Nederland is de afgelopen vijf jaar verdubbeld , De…

"Mensen die hier drie jaar niet zijn geweest, komen nu weer terug"

Aardbeienteler ontvangt eerste certificaat Agrarisch Keurmerk Flexwonen

Aardbeienteler Jan van Meer heeft als eerste agrarisch ondernemer in Nederland het Agrarisch Keurmerk Flexwonen in ontvangst mogen nemen. Dit keurmerk, dat is opgezet door de vakbonden en land- en tuinbouworganisaties, borgt de kwaliteit en veiligheid van kortdurende huisvesting op het erf. Daan Quaars,…

Update DTG-lijst gepubliceerd

Babyleaves én veredeling en zaadteelt toegevoegd als gewasgroep DTG-lijst

De gewasnamen en gewasgroepen die op het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) gebruikt worden, zijn vastgelegd in de Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen…

Pensioenakkoord op hoofdlijnen: wat zijn de belangrijkste punten?

Na de nodige onderhandeling zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties eruit: er is een pensioenakkoord op hoofdlijnen. Glastuinbouw Nederland zette de belangrijkste…

Flynth vroeg recordaantal subsidie aan

"Vooral veel subsidieaanvragen voor aansluiting op OCAP-netwerk"

In april was het voor glastuinbouwondernemers met oog voor energiebesparing weer zaak om subsidie aan te vragen voor hun plannen. Veel aanvragen hadden betrekking op aansluiting op het CO2-netwerk OCAP, zo zag Flynth dat voor haar klanten een recordbedrag van 1,7 miljoen euro aan subsidie aanvroeg. In…

Inmiddels ook tweede project gestart

Pilot ‘Samen meten, samen weten’ verlengd

In het project ‘Samen meten, samen weten’ werken het Hoogheemraadschap van Delfland en groepjes telers sinds 1 april 2018 samen aan het monitoren en verbeteren van de…

Krimp in eerste kwartaal ergste sinds 2009

Onverwacht sterke krimp van Zuid-Afrikaanse economie

Op 4 juni werden de beleggers in Zuid-Afrika onaangenaam verrast. In het eerste kwartaal was de Zuid-Afrikaanse economie met maar liefst 3,2% gekrompen berichtte persbureau…

Kamervragen over teelt medicinale cannabis in het Westland

Van Noord-Amerikaanse cannabispraktijken is in Nederland nog geen sprake

"Het is goed te horen dat de ontwikkelingen in Canada en de VS leiden tot een toename in een beroep op de expertise van Nederlandse tuinders en tuinbouwtoeleveranciers",…

Zorgen over beschikbaarheid elektriciteit: eerlijk delen?

Ook Netflix naar Agriport A7?

Niet alleen de glastuinbouw in de kop van Noord-Holland groeit, ook datacenters zijn uitermate geïnteresseerd in percelen in glastuinbouwgebied Agriport A7. Naast Google en Microsoft zijn er ten…

Asbestverbod van de baan

De Eerste Kamer heeft gisteren, tegen alle verwachtingen in, het wetsvoorstel 'Verwijdering asbest en asbesthoudende producten' verworpen . Dat besluit werd door zowel consumenten als ook door telers…

Wetsvoorstel minimumprijs CO2 bij elektriciteitsopwekking ingediend

Telers moeten extra gaan betalen bij aanslingeren WKK

Het kabinet wil dat er per 1 januari 2020 een minimumprijs komt voor CO2 die in Nederland wordt uitgestoten met elektriciteitsproductie. Op 4 juni hebben staatssecretaris Snel…

Uitspraak heeft gevolgen voor ondernemers met uitbreidings- en bouwplannen

Raad van State zet streep door Programma Aanpak Stikstof

Afgelopen week deed de Raad van State uitspraak over de risico's van stikstof voor de natuur. Het hoogste rechtscollege in Nederland zette een streep door de Programma Aanpak…

Dirk Bruins kandidaat Algemeen Voorzitter LTO Noord

Het Algemeen Bestuur van LTO Noord heeft unaniem besloten Dirk Bruins (44) voor te dragen als Algemeen Voorzitter van LTO Noord. Op 14 juni aanstaande beslist de Ledenraad…

'Tuinbouw over dertig jaar ook nog rendabel'

Kenmerkend voor het Westland zijn de kassen, de glastuinbouw. Maar hoe ziet dat er over pak 'm weg dertig jaar uit? Voor hun boek 'Hoe ziet de land- en tuinbouw er in 2050 uit?' deden auteurs Patrick Bramer, Johan Boonen en Jan van Liere onderzoek naar de toekomst van deze sector. Tientallen boeren,…

China gaat vier World Horti Centra bouwen

Tussen China en Nederlandse glastuinbouw is al jarenlang een uitwisseling op het gebied van kennis en hightech innovaties. Deze samenwerking wordt de komende jaren geïntensiveerd door de ontwikkeling van maar liefst vier kennis- en innovatiecentra op de leest van World Horti Center. Op 9 mei…

Naktuinbouw:

Wijziging inlevereisen chrysant

De inlevereisen voor kwekersrechtsaanvragen voor chrysant zijn aangepast. Houd u hier rekening mee als u aanvragen voor chrysant indient, zo meldt Naktuinbouw die twee proeven per jaar uitvoert namelijk een voorjaars - en een herfstproef .

1 juli 2019

Deadline informatieplicht energiebesparing nadert

Uiterlijk op 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken de overheid…

Landbouwportaal NH weer opengesteld

Per 1 juni heropenen de subsidiemogelijkheid voor agrariërs in Noord-Holland die op hun bedrijf de bodem- en waterkwaliteit willen verbeteren. Het Hoogheemraadschap Hollands…

4 juni stemming over wetsvoorstel

5 miljoen extra voor 'schrijnende gevallen' asbestsanering

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft 5 miljoen euro extra toegezegd voor asbestsanering bij 'schrijnende gevallen'. Dit bleek tijdens een…

Nieuwe eurobiljetten in omloop, wat zijn de beveiligingen?

De nieuwe €100- en €200-biljetten zijn de laatste biljetten van de Europa-serie en komen vandaag in omloop. De bankbiljetten beschikken over nieuwe en innovatieve veiligheidskenmerken en zijn gemakkelijk te controleren via de ‘voel, kijk en kantel’-methode. Klik op de afbeelding om te vergroten Bovenaan…

Voorbereiding op Algemeen Overleg Tuinbouw op 5 juni in Tweede Kamer

Tweede Kamerleden bespreken tuinbouw tijdens Greenport-bijeenkomst

Onlangs werd voor de tweede maal een Greenport-bijeenkomst met een aantal leden van de Tweede Kamer gehouden. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer de Impulsagenda Greenport 3.0 en de daarbij horende motie en het Tuinbouwakkoord . Namens Greenport West-Holland waren voorzitter Adri Bom-Lemstra…

Ondernemers maken kennis met Robohouse

Vijf ondernemers uit de Greenport bezochten onlangs het Fieldlab Robohouse in Delft. Doel van deze bijeenkomst, die georganiseerd werd door InnovationQuarter en het netwerk Smart Horticulture (Berenschot), was het inspireren, verbinden en delen van kennis op het gebied van robotisering. Jaimy Siebel van…

Alle ins en outs over noodzaak verzuimverzekering

In de agrarische en groene sector wordt veel met oproepkrachten, piekarbeiders of tijdelijk personeel gewerkt om de drukste perioden op te vangen. Werkgevers kunnen zich…

Voor jongeren onder 21 jaar geen hogere ww-premie

Eerste Kamer stemt ook in met Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Eerste Kamer heeft gisteren, 28 mei, de wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. De wet moet de balans op de arbeidsmarkt gaan herstellen door vaste contracten goedkoper te maken en tijdelijke contracten juist duurder. Dit moet mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt meer perspectief…

Toon van der Klugt nieuwe dijkgraaf Schieland en Krimpenerwaard

Toon van der Klugt is dinsdagavond 28 mei 2019 door de commissaris van de koning Jaap Smit beëdigd als dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De Koninklijke benoeming van de dijkgraaf geldt voor een periode van zes jaar. Toon van der Klugt (62) heeft een carrière achter…

Erik Fyrwald en Louise Fresco in het Financieel Dagblad

"In Europa is regelgeving toelatingen te politiek"

Syngenta heeft als ontwikkelaar van gewasbeschermingsmiddelen te maken met groeiende onrust over afnemende biodiversiteit. Dat heeft geleid tot een koerswijziging bij het bedrijf. De nieuwe koers van Syngenta is dat het bedrijf open wil staan voor zorgen uit de samenleving, vertelden CEO Erik Fyrwald en…

Na 28 jaar videoclip voor Wild Westland

"Slimme jongens in het Westland spekken moeiteloos de kas Hier wat bloemen, daar wat groente, en dat alles onder glas Tuinderszoons met rode konen, jongens van de kouwe grond Slaan een slaatje uit de aarde aan het Westelijke front". Zomaar een greep uit de tekst van Wild Westland van de…

Voor tuinders in de Tieler- en Bommelerwaard is de stroom bijna op

De Tieler- en Bommelerwaard zijn zo in trek bij glastuinbouwbedrijven dat de rek uit het elektriciteitsnet is. Onverwacht snel, geeft netbeheerder Liander aan. In West Betuwe kan Liander niet langer aan de vraag naar meer stroom voldoen. En in de Bommelerwaard zijn de problemen voor grootverbruikers…

Toenemende vraag

Nederlandse staat zoekt tweede mediwietproducent

De Nederlandse staat gaat een tweede bedrijf zoeken om extra medicinale cannabis te laten maken. Nu produceert alleen Bedocran mediwiet in opdracht van de overheid, maar door…

Glastuinbouw krijgt eigen leerstoel om positie Westlandse tuinbouw te waarborgen

Om de positie van de Westlandse tuinbouw te waarborgen en te bevorderen, financiert Westland een bijzondere leerstoel glastuinbouw. De leerstoel, die naar de naam…

Steeds meer waterstromen onder de loep

Hoe om te gaan met reinigingswater aan de binnenzijde van het kasdek

Het kasdek wordt door alle telers regelmatig schoongemaakt. Groententelers doen dit over het algemeen tijdens de teeltwisseling. Een deel van het water dat gebruikt wordt in…

"Gebruik schone looftrekdoeken om virus niet binnen te halen"

Tholen - Kwekers zijn huiverig voor het ToBRFV tomatenvirus. Deze huivering geldt voor veel teeltaspecten. Ook de teeltwisseling hoort daarbij. De noodzakelijke machines en benodigdheden voor de teeltwisseling moeten schoon zijn. Het gevreesde ToBRFV virus wil je niet in de kas krijgen. Rob van den Berg…

Oprichter van UFO Supplies bereidt zich voor op een loodzware tocht door Afrika

Jaap van Staaveren, directeur en oprichter van UFO Supplies, bereidt zich voor op zijn deelname aan de Old Legs Tour: een 2900 kilometer lange tocht van Harare tot Mount Kilimanjaro waarmee geld voor senioren in Zimbabwe opgehaald wordt. Jaap is één van de tien mountainbikers die van over de hele wereld…

Actiedagen voor betere pensioenafspraken op 28 en 29 mei 2019

Royal FloraHolland en de vakbonden zijn tot goede afspraken gekomen over ons eigen pensioen. Landelijk zijn ze er echter nog niet uit. Daarom organiseren de vakbonden FNV en…

Advies Rli

"Zet Europees landbouwgeld in voor kringlooplandbouw"

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de ambitie om in Nederland te komen tot kringlooplandbouw. De Raad voor leefomgeving en infrastructuur adviseert de minister om komende jaren het Europese landbouwgeld hiervoor in toenemende mate in te zetten en doet in verband daarmee een aantal…

EenVandaag maakt reportage bij arbeidsmigranten in Spaans El Ejido'

De opmars van de anti-immigratiepartij Vox in Spanje trekt ook in Nederland flink de aandacht. Enerzijds is het 'ver weg', maar tegelijkertijd plukken de arbeidsmigranten die onder vuur liggen wel de groenten die in de Nederlandse supermarkten belanden. En dat onder vaak erbarmelijke omstandigheden. Na…

Onderzoek Groenpact en Motivaction:

"Leg link met ondernemerschap en techniek om jongere voor glastuinbouw te motiveren"

Jongeren met ambitie willen best de kas in, zolang ze maar weten wat de sector hen allemaal te bieden heeft. Het leggen van de link met ondernemerschap en techniek kan helpen…

Directiewisseling per 1 juni

Joop Witteveen draagt stokje over aan Marco Anneveldt bij Howitec

Na 27 jaar draagt Joop Witteveen het stokje bij Howitec Netting over aan Marco Anneveldt. Marco heeft een brede commerciële ervaring en daarnaast veel managementfuncties vervuld, waaronder bij technische groothandels. Howitec groeit sterk in de sectoren tuinbouw, sport, industrie & transport en in de…

Noodplan snel tijdelijk alternatief voor huisvesting arbeidsmigranten

Gemeente Westland gaat containerwoningen plaatsen

De gemeente Westland komt met een noodscenario om zo snel mogelijk een flink aantal arbeidsmigranten te huisvesten in het Westlandse glastuinbouwgebied, schrijft het AD . Het…

Glastuinbouw Nederland:

"Wet Arbeidmarkt in Balans is ordinaire kostenverhoging"

Glastuinbouw Nederland heeft teleurgesteld gereageerd op het nieuws dat minister Koolmees zich van de steun van de meerderheid van de Eerste Kamer heeft verzekerd. Volgende…

Oude, lege kassen Rijsenhout moeten plaats maken voor woningbouw

De provincie Noord-Holland heeft onlangs besloten oude, leegstaande kassen in Rijsenhout te gaan slopen om in plaats daarvan woningen te gaan bouwen. Het gaan om kleine kavels…

CNV pleit voor een rem op arbeidsmigratie maar kan dat wel?

Vakbond CNV luidt de noodklok over arbeidsmigranten. Mensen uit Oost-Europa die in Nederland laaggeschoold werk doen, drukken de loonontwikkeling in de sectoren waar ze werken, stelt de bond. Het voorstel: de migratie moet aan banden. Vier vragen over het CNV-plan. Is het plan namelijk wel haalbaar? Lees…

Portret van een Polenflat

Arbeidsmigranten hebben in de Rotterdamse regio nauwelijks ruimte om te wonen. Dat leidt tot beroerde leefomstandigheden. Het AD schrijft erover. Bewoners van de Dirk de Derdeflat in Vlaardingen…

CNV: lonen Nederland kunstmatig laag door arbeidsmigranten

De Nederlandse overheid moet een noodstop mogelijk maken om arbeidsmigratie te beperken. Hiervoor pleit het CNV. Beperking van arbeidsmigratie zou in bepaalde sectoren noodzakelijk zijn om het draagvlak voor Europa te behouden. "Het vrije verkeer van werknemers was bedoeld om een hoger welvaartsniveau in…

Wilco de Winter en Meryem Deniz, BDO:

"Corruptierisico vaak groter dan bedrijven denken"

Tholen - Grote contante geldstromen, ongebruikelijke transacties, een tussenpersoon die in het buitenland een fikse fee rekent voor zijn onduidelijke diensten; ook in de bloemen & planten- en groenten & fruit handel brengt internationaal ondernemen risico's met zich mee. "Je bent als bedrijf…

RIVM concludeert:

Onveilige situaties en werkwijzen vaak al lang vóór ongeval aanwezig

Elk jaar verliezen circa 280 mensen lichaamsdelen, vooral vingers of delen daarvan, tijdens werkzaamheden met machines met bewegende onderdelen. Voorbeelden zijn cirkelzagen,…

Introductiefilmpje Songfestival Nederland vanuit Westlandse kas?

Na veel gemeenten in Nederland die het Eurovisie Songfestival volgend jaar naar hun stad willen halen, laat nu ook Westland van zich horen. De lokale D66-fractie wil dat een van de introductiefilmpjes van een deelnemende artiest in het Westland wordt opgenomen. "Het is traditie dat elk liedje wordt…

als het aan Piet Bom ligt wel

Fiberglass kassen: de opvolger van aluminium?

Tholen - Een 82-jarige man die je vertelt dat kassen van Fiberglass het helemaal worden - dat doet je misschien de wenkbrauwen optrekken. Toch kan het verstandig zijn even te luisteren. Die 82-jarige is namelijk Piet Bom, die eerder aan de wieg stond van de overstap van stalen naar aluminium goten. Hij…

Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland van start

Met meer dan 100 jaar aan innovatiekracht en showcases over de gehele wereld blijven telers, kwekers, kassenbouwers, hightech toeleveranciers, logistieke bedrijven en vele…

Europese afstemming middelen en onderzoek

Op EU niveau vallen steeds meer stoffen en daarmee gewasbeschermingsmiddelen weg. Het aantal knelpunten loopt echter op. Dat is het geval in Nederland, maar ook in diverse EU lidstaten. Er is dus een zeer grote noodzaak om op Europees niveau verder samen te werken. Glastuinbouw Nederland pleit voor meer…

Glastuinbouw Nederland zoekt vloggers

Met de naderende zomerperiode staat ook het seizoen van het vakantiewerk weer voor de deur. Deze periode wil Glastuinbouw Nederland - evenals vorig jaar - als sector aangrijpen om jonge mensen enthousiast te maken voor de glastuinbouw. Nu voor een vakantiebaan én straks voor een mooie carrière. "Jonge,…

1,5 miljoen voor promotie Het Nieuwe Telen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar om Het Nieuwe Telen verder te ontwikkelen. De call die wordt opengesteld…

Aanzienlijk deel inkomenssteun EU naar Nederlandse telers met 2 keer modaal of meer

Hoe effectief is inkomenssteun van de Europese Unie voor Nederlandse agrariërs? De Algemene Rekenkamer onderzocht hoe €426 miljoen EU-steun aan agrariërs verdeeld wordt in een…

Onderzoek: familiebedrijf niet de beste werkgever

Familiebedrijven investeren gemiddeld gezien minder in hun werknemers dan vergelijkbare niet-familiebedrijven. Zo biedt 85% van de familiebedrijven hun medewerkers trainingen en opleidingen tegenover bijna alle (97%) andere bedrijven. Ook is er een groot verschil als het gaat om flexibele werktijden:…

Zweedse kroon op z'n laagst t.o.v de dollar in 17 jaar

Momenteel staat de Zweedse kroon op z'n laagst t.o.v. de dollar sinds 2002. Afgelopen donderdag kwam ze op de beurs binnen op 10,79 t.o.v. de euro en op 9,65 t.o.v. de dollar.…

Weer Roundup-rechtzaak Bayer: dit keer 1,8 miljard schadevergoeding geëist

Het Duitse chemiebedrijf Bayer moet voor de derde keer een hoge schadevergoeding betalen vanwege het verdelgingsmiddel Roundup. Een jury in de Amerikaanse staat Californië…

"Tuinder moet meer macht krijgen t.o.v. supermarkt"

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt nog voor de zomer met een wetsvoorstel dat het voor boeren en tuinders mogelijk maakt om afspraken met elkaar te maken. Dat meldt het FD. Daarmee wil zij de positie van boeren versterken, zodat zij meer slagkracht krijgen in de nu vaak…

Ferrie Förster, Human Capital Zuid-Holland:

"Gevolgen van technologische ontwikkelingen het aller-, allergrootst voor tuinbouw"

Eén op de vijf bedrijven in Zuid-Holland heeft moeite voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. En dan zorgen technologische ontwikkelingen – zoals robotisering – ervoor…

Euler Hermes:

Wereld betaalt sneller, Nederland langzamer

Wereldwijd worden facturen iets sneller betaald. Dat geldt niet voor Nederland. Ons land laat juist een opmerkelijke verslechtering zien van het betaalgedrag. Dat blijkt uit…

15 juni kick-off wervingscampagne

Go Go Greenhouse zoekt deelnemende bedrijven

Glastuinbouw Nederland zoekt Westlandse ondernemers die op zaterdagochtend 15 juni mee willen doen aan de kick-off van de campagne Go Go Greenhouse. Met Go Go Greenhouse gaat…

Dr. Judith van de Mortel, lector Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem:

“In 2030 worden alle agrarische bodems in Nederland duurzaam beheerd”

Dr. Judith van de Mortel, lector Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem bij HAS Hogeschool, heeft op 9 mei in Villa Flora in Venlo haar inaugurele rede gegeven. Dit deed ze op een bijzondere manier: alle genodigden gingen met een denkbeeldige tijdmachine vooruit naar het jaar 2030 waar ze Judith…

Waarde neemt af met 45 miljoen tot 925 miljoen euro

Nederland levert in op landbouwexport naar VK

De waarde van de Nederlandse landbouwexport naar het Verenigd Koninkrijk is in 2018 met 45 miljoen afgenomen ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit cijfers van het CBS naar aanleiding van onderzoek op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het betreft een schatting en dus zijn het in…

"werk niet gedaan met alleen Nederlandse werknemers"

Nieuwsuur filmt bij komkommerteler Peter Aarts

Tuinbouwer Peter Aarts krijgt het werk in zijn komkommerkassen niet gedaan met alleen Nederlandse werknemers. Er komen amper Nederlanders op zijn vacatures af en als ze al…

Verzet tegen huisvestingslocaties Westland stijgt maar wethouder wil niet wijken

Er komt steeds meer verzet van omwonenden van de Lange Broekweg in Naaldwijk en de Arckelweg in Poeldijk tegen de komst van hotels voor arbeidsmigranten, maar het college van…

Paul Cook, Cook's Garden Centre:

"Welke veranderingen Brexit ook brengt, het zijn geen goede"

Met nog maar enkele weken te gaan tot de RHS Chelsea Flower Show, zijn kwekers nog druk bezig met de voorbereidingen van hun tentoonstellingen op de show. Voor tuinbedrijf Cook's Garden Centre is Chelsea een hoogtepunt op de tuinbouwkalender. We spraken met Paul Cook over de show, de samenwerking met een…

Stowa honoreert project emissiebeperking glastuinbouw

Subsidie voor onderzoek indirecte emissies naar oppervlaktewater

Ook in 2019 is door de waterschappen middels het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ budget beschikbaar gesteld voor projecten die leiden tot verbetering…

bezoek aan Agriom en OZ Planten

CDA op campagne voor Europese verkiezingen in de tuinbouw

CDA'er Daan Versteeg bracht afgelopen woensdag een werkbezoek aan Aalsmeer in het kader van de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei. De ondernemingen Agriom en OZ Planten, onderdeel van Dutch Flower Group, werden onder meer bezocht. Bij het CDA is de Noord-Hollandse kandidaat nummer 7 op de…

Hagelunie nieuwe partner Dutch Greenhouse Delta

Verzekeraar Hagelunie is de nieuwste partner van stichting Dutch Greenhouse Delta. De overeenkomst is op woensdag 8 mei officieel getekend. De stichting focust op samenwerking binnen de glastuinbouwsector om grootschalige complexe projecten en vraagstukken over voedsel in de groeiende megasteden en het…

Onbedoeld informatie groot warmteproject achtergehouden

Han Weber stapt op als gedeputeerde Zuid-Holland

Gedeputeerde Han Weber (D66) van Zuid-Holland stapt met onmiddellijke ingang op. Hij rekent het zichzelf zwaar aan dat hij informatie over een groot warmteproject heeft…

"Investeringen nog steeds traag"

Richard van der Sande over Brexit in AD

Richard van der Sande, directeur van kassenbouwbedrijf Certhon, merkte vorig jaar al dat de Britten terughoudend zijn als het gaat om investeren. Nu, een jaar later, is daar…

Ingrid ter Woorst verlaat Platform Duurzame Glastuinbouw:

“Waterbewustzijn moet leiden tot ‘schone sloot’ certificaat”

Als dochter van een melkveehouder kent zij als geen ander het belang van waterbewustzijn en de zorg voor een schone sloot. Maar uit die tijd weet Ingrid ter Woorst ook dat een…

Aanvragen subsidie tot 8 juni en in najaar 2019

Nieuwe subsidieregeling 'Kennis en Innovatie Westland' van start

Ondernemers en kennisorganisaties met een gedegen plan dat bijdraagt aan de kennis en innovatiekracht binnen Westland kunnen vanaf 8 mei een subsidie hiervoor aanvragen. Het…

SZW meldt groei oneerlijke praktijken op arbeidsmarkt

Bij helft inspecties iets niet in de haak

Het gaat goed met de Nederlandse economie en de werkloosheid loopt terug. De keerzijde van deze ontwikkeling is de groei van het aantal oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt. De Inspectie SZW zag in 2018 schijnconstructies en misstanden waarbij werkenden ernstig financieel werden benadeeld of zelfs…

Glastuinbouw praat Kamerfractie SP bij over arbeidsmigranten en huisvesting

Op maandag 6 mei brachten SP Kamerlid Jasper van Dijk en zijn beleidsverantwoordelijke Arnout Hoekstra een bezoek aan tomatenkwekerij Agro Care in Maasdijk. Namens Agro Care waren Kees van Veen en Bas Hanemaayer aanwezig en namens Glastuinbouw Nederland voorzitter Sjaak van der Tak en beleidsspecialist…

Groeiplannen Agriport A7 richting IJsselmeer

Glastuinbouwuitbreidingen Wieringermeer doet flink stof opwaaien

Het plan van de gemeente Hollands Kroon om glastuinbouwgebied Agriport A7 te laten groeien richting het IJsselmeer heeft de afgelopen tijd flink stof doen opwaaien. Sinds 15…

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2019 met 1,23% (na afronding). Per 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar recht op het volledig wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2019 is: (Bron:…

Boetes voor overtreden Arbowet gaan omhoog

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet gaan omhoog. Dit betekent dat het bedrijven meer geld gaat kosten als zij niet beschikken over een risico-inventarisatie en…

Liesveldsesteeg, Brakel

Duurzame inpassing glastuinbouw met oog voor de bloemetjes en de bijtjes

Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) realiseert een duurzame inpassing van de tuinbouw in de Bommelerwaard. In de afgelopen jaren heeft het PHTB binnen de tuinbouwherstructurering woningen aangekocht en verschillende agrarische bedrijfsopstallen laten slopen waardoor er nu…

Hans van Tilborgh (Technokas): "Hoop werk en vraag me af hoeveel ik eraan heb"

Veel knappe koppen onder tuinders Westland: meeste octrooiaanvragen van Nederland

Het ‘Willy Wortel’-gehalte in Westland en Delft is hoog, het hoogst zelfs van alle regio’s in Nederland. Daarvoor zijn vooral tuinders en (voormalige) TU-studenten…

Motorlegende Jack Middelburg wordt geëerd met eigen voorstelling

Het winnen van de Britse Grand Prix Silverstone was voor Jack Middelburg het hoogtepunt uit zijn carrière die hij combineerde met het beglazen van kassen. Maar tijdens een…

Visie vier (kandidaat) europarlementariërs op gewasbescherming

Van 23 tot en met 26 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Tijdens deze verkiezingen kiest iedere lidstaat zijn eigen Europarlementariërs. Voor Nederland is dat op 23 mei. Nefyto vroeg vier (kandidaat) Europarlementariërs - Annie Schreijer-Pierik (CDA), Bas Eickhout (Groen Link), Jan…

ABN AMRO verwacht toename agrarische faillissementen in 2019

ABN AMRO verwacht een lichte stijging van het aantal agrarische faillissementen in 2019 tussen de 2 en 5 procent, zo stelt de bank in hun faillissementsupdate. Het aantal faillissementen in de agrarische sector liet de afgelopen maanden een stijgende lijn zien, maar blijft wel op een zeer laag niveau.…

Nieuwe SDE++ regeling 2020 krijgt vorm

Subsidie SDE++ in 2020 niet voor CO2-afvang én alle vormen van energiebesparing

De SDE++ regeling (subsidie voor opwekking van duurzame energie en CO2-reductie) wordt voor de openstelling in 2020 uitgebreid met diverse nieuwe toepassingen. Een groot…

Pete Hoekstra maakt kennis met Nederlandse tuinbouw

In de aanloop naar de Global Entrepreneurship Summit (GES) bracht de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra op 1 mei een bezoek aan het World Horti Center. Centrale thema’s op de GES zijn voedsel, water, energie en gezondheid. Dutch Greenhouse Delta is voor de hortisector het centrale aanspreekpunt voor…

Peter Maes, Koppert Biological Systems:

"Het Tuinbouwakkoord markeert een nieuwe fase in de Nederlandse tuinbouw"

Onlangs werd het Tuinbouwakkoord van Greenports Nederland ondertekend . Dat gebeurde bij Koppert Biological Systems, dat tevens een van de ondertekenaars was. Directeur…

Start campagne 'Go Go Greenhouse' maar eerst nulmeting

Binnenkort start Glastuinbouw Nederland met financiële ondersteuning van Colland de campagne ' Go Go Greenhouse '. Doel van deze campagne is om scholieren en studenten die in…

Naktuinbouw verbiedt insturen zaden voor DUS-onderzoek

"Met Thiram ontsmet zaad niet meer acceptabel"

Per 30 januari 2020 is het verboden om met Thiram ontsmet zaad uit te zaaien. Daarom is vanaf nu het insturen van ontsmet zaad voor DUS-onderzoek verboden, meldt Naktuinbouw.…

Btw-aangifte verandert na Brexit

Na Brexit verandert de btw-wetgeving als je zaken doet met het Verenigd Koninkrijk. Voor landen buiten de EU gelden namelijk andere regels. Hoe zit het met de goederen en de btw als er sprake is van…

Nieuw Agrarisch Keurmerk Flexwonen gelanceerd

LTO heeft in nauwe samenwerking met vaktechnische organisaties (NFO, Glastuinbouw Nederland, KAVB) en werknemersorganisaties (FNV en CNV) een vrijwillig keurmerk ontwikkeld…

Hans van Luijk, Custo en Partners:

"Laat jouw stip op de horizon een magneet worden"

Hans van Luijk van Custo en Partners hoort om zich heen regelmatig de vraag gesteld worden: "Wat is jouw stip op de horizon?" De glastuinbouwsector maakt grote veranderingen…

5.376 aanvragen, zon-PV veruit meeste aangevraagd

SDE+ voorjaar 2019: 4,8 miljard subsidie aangevraagd

RVO.nl ontving 5.376 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie projecten tijdens de openstelling SDE+ voorjaar 2019. Er is ruim € 4,8 miljard subsidie aangevraagd. Zon-PV…

"Uitdagingen liggen vast, wegen daarnaartoe nog niet"

Kabinet stelt 25 missies vast voor het Topsectoren- en innovatiebeleid

Het kabinet heeft donderdag 25 april in de Ministerraad een besluit genomen over de verdere invulling van het zogenoemde missiegedreven Topsectoren- en innovatiebeleid. Voor…

Salderingsregeling zonnepanelen ongewijzigd voortgezet tot 1 januari 2023

Uitbreiding SDE++: meer bedrijven in aanmerking voor subsidie CO2-besparing

Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de regeling Stimulering Duurzame…

Stijging solvabiliteit en eigen vermogen, daling langlopende schulden

Glastuinbouw deed het financieel goed in 2017

De solvabiliteit van glastuinbouwbedrijven is voor het vierde jaar op rij gestegen: tot 58% in 2017. Een toename van 250.000 euro van het eigen vermogen draagt hieraan positief bij. Het gemiddelde balanstotaal van een glastuinbouwbedrijf komt hierdoor op bijna 3,6 miljoen euro en dat komt de…

Inhouden kosten huisvesting weer mogelijk dankzij keurmerk

Voor buitenlandse werknemers wordt de kwaliteit van huisvesting een steeds belangrijker argument om bij een bedrijf te komen en te blijven werken. De huisvesting moet dan…

'Geen capaciteit' is volgens rechter geen argument, bij schaarste wel eerlijk delen

Teler heeft net zoveel recht op (extra) aansluiting elektriciteit als datacenter

Tholen - Een teler, die wil uitbreiden, gaat op zoek naar grond, naar een kassenbouwer die de kas wil neerzetten én naar elektriciteit. Daarvoor is de teler afhankelijk van de…

Tom Vroegop, Koppert Biological Systems:

"Snel, goed en eenvoudig kunnen scouten is binnen handbereik"

Tholen - De eerste resultaten van de Koppert Scout scout-app zijn binnen. Op dit moment zijn er drie verschillende tomatentelers die de app testen. Er worden overigens nog meer testers gezocht. Maar goed. Dat terzijde. Deze app van Koppert Biological Systems is gemaakt om de vier belangrijkste plagen en…

Van tuinders stelende advocaat mag toch gaan brommen

Een voormalig advocaat, die van een tweetal tuinders geld stal, mag toch zes maanden gaan brommen. In hoger beroep oordeelt het Haagse gerechtshof namelijk dat er een…

Emissies nutriënten en gewasbescherming in 2027 terugbrengen naar bijna nul

Samenwerking binnen Afsprakenkader Emissieloze kas voortgezet

De besturen van het Afsprakenkader Emissieloze kas zetten hun samenwerking nog vier jaar voor. De gemeenten Westland, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen, Midden-Delfland,…

Tien uitzendbureaus aangemeld voor huisvesting arbeidsmigranten Westland

Er hebben zich tien uitzendbureaus aangemeld voor het gemeentelijk Register Ontwikkelkader Huisvesting Arbeidsmigranten. Dat meldt het college van B&W in reactie op vragen…

BioBoost ‘Inventory’ gereed

Reststromen glastuinbouw zijn geen 'afval'

In het BioBoost project maken ze werk van de verwaarding van reststromen uit de glastuinbouw. Het BioBoost partnerschap heeft onlangs een document daarover gepubliceerd dat…

Hongaars project (50 hectare) op grond van Europees Las Vegas

Het onlangs aangekondigde Hongaarse mega-project, waar 900 miljoen euro wordt geïnvesteerd in een project met onder andere 50 hectare kas, komt te liggen op de plek waar ooit…

"Het is van belang voor jonge telers om toegang te hebben tot relevante sectorkennis"

NAJK en Flynth verlengen samenwerking

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en Flynth hebben een nieuwe overeenkomst ondertekend waarmee Flynth en NAJK de samenwerking versterken. De partnerovereenkomst tussen NAJK en Flynth is op donderdag 18 april ondertekend door Andre Arfman, voorzitter van NAJK, en Bas Hidding, voorzitter…

Fytorichtlijn (2000/29/EG)

Fytorichtlijn wijzigt per 1 september 2019

Per 1 september 2019 worden er wijzigingen in de bijlagen I tot en met V van de Fytorichtlijn doorgevoerd. De fytorichtlijn beschrijft de beschermende maatregelen tegen het…

Rabobank kritischer over financieringsrisico’s

"Met een marktaandeel van 85% is Rabobank in Nederland marktleider in de financiering van boeren en tuinders, maar uit de jaarverslagen blijkt dat het bij agrariërs uitstaande…

Italië: economie van door Xylella getroffen gebied vlottrekken

De ACLI Racale Cooperative, een partner van het POnTE-project, heeft de eerste fase van het proefproject "Veerkracht" gepresenteerd. Het bureau voor geïntegreerd management in Salento (Apulië, Italië) heeft als doel de plattelandseconomie van het gebied weer op gang te brengen en "de vruchten te plukken"…

Planten en plantaardige producten im- en exporteren in geval van No Deal-Brexit

De Britse regering heeft zijn richtlijnen over de handel in planten en plantaardige producten in en buiten de EU bijgewerkt voor het geval het Verenigd Koninkrijk de EU in april 2019 zonder overeenkomst verlaat. Het merendeel van de planten en plantaardige producten (inclusief groenten, fruit en…

Faillissementen stijgen wereldwijd met 6%

Door de lagere economische groei raken meer bedrijven in de problemen. Wereldwijd stijgt het aantal faillissementen in 2019 met 6%. In de helft van alle onderzochte landen komen de faillissementen hoger uit dan in de periode voor de economische crisis. Dit blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar…


© BPnieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven