Managementinfo

"Indicatie is dat 20% van de glasgroentenbedrijven hard wordt getroffen, in de sierteelt zelfs 40%"

Grote zorgen over de consequenties van de ODE-aanpassing

Krijgt de glastuinbouw een uitzonderingspositie in zake de ODE-heffing? Die vraag staat centraal in aanloop naar de behandeling van het belastingplan op dinsdag 10 december in de Eerste kamer. Onder aanvoering van voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland - en met de rozentelers Marc Koene…

Van tuinder tot franchisenemer: Wim Verhaar

Wim Verhaar, afkomstig uit een ondernemende familie, was jarenlang zelfstandige in de glastuinbouw. In 2006 maakte hij de overstap naar verzekeringen en advieswerk. Toch begon…

Stijn Schlatmann over vervolgstappen Warmte Samenwerking Oostland:

"Binnenkort wordt Plan van Aanpak geothermie besproken"

Warmte Samenwerking Oostland, kortweg WSO, is een samenwerkingsverband van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen, Zoetermeer en Glastuinbouw…

"Mijn vertrouwen was weg en ik werd weggezet als een crimineel”

Land- en tuinbouwers krijgen voorlichting over georganiseerde criminaliteit

Zo’n 30 land- en tuinbouwers werden donderdag voorgelicht over georganiseerde criminaliteit. De Gemeente Voorne-Putten organiseerde de bijeenkomst in samenwerking met het Platform Veilig ondernemen Rotterdam, de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam (VAR) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en…

Terugblik 'Connecting Westlandse warmtecoöperaties'

"Een warmtecoöperatie oprichten resulteert in concrete verduurzaming"

Op 30 oktober vond het event 'Connecting Westlandse warmtecoöperaties' plaats. Tijdens deze middag hebben circa 20 bestuurders van de warmtecoöperaties met elkaar kennisgemaakt en ervaringen gedeeld. Wat komt er kijken bij het besturen van een warmtecoöperatie en wat zijn de overeenkomsten of…

intern of extern salderen vereist

Rijk en provincies eens over beleid stikstofaanpak

Provincies en Rijk zijn het eens over 'eenduidige' beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak. De beleidsregels zijn aangepast om ze beter te laten aansluiten…

Column door Ruud Loos (BDO)

Bedrijfsovername van ouders: van opvolger tot bedrijfsleider

Misschien klinkt het nog ver weg, maar vroeg of laat staan sommigen voor de keuze: neem je het familiebedrijf over? Een keuze met verstrekkende gevolgen voor potentiële…

FNV-glastuinbouwleden bieden 5 december petitie aan voor goede cao

Donderdag 5 december overhandigt een delegatie FNV-vakbondsleden namens hun collega’s uit de glastuinbouw een petitie aan de werkgevers. Dat doen ze vooraf aan de…

en Arne Weverling vertelt over 'Urban Farming avant la lettre'

Seed NL aan de slag in Ethiopië en Nigeria

Op dinsdag 26 november en donderdag 28 november vond de Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking plaats. Hierin kwam onder andere naar voren dat Seed NL aan de slag zal gaan in Afrika, met name in Nigeria en Ethiopië. VVD-Kamerlid Arne Weverling ging tijdens de behandeling van het…

Jaar uitstel gevraagd voor nieuwe regels GLB

De Europese Commissie heeft eind oktober een voorstel gedaan om de ingangsdatum voor nieuwe regels voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) een jaar te verschuiven.…

Gebruik gewasbescherming in Nederland nam in 2017 met 1,9% af

Het gewasbeschermingsmiddelengebruik in Nederland is in 2017 met 1,9% afgenomen ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit de afzetcijfers werkzame stoffen die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gepubliceerd: In 2017 werd in totaal voor 10.573 ton aan werkzame stoffen afgezet. De totale afzet richting…

Onderzoek naar gebiedsgerichte voorkeurenlijst voor gietwater

Welk gietwater heeft in welke regio de voorkeur?

Regenwater is het schoonst mogelijke gietwater. Het enige nadeel: er is niet altijd genoeg. Welk alternatief een bedrijf heeft, verschilt per gebied. Student Koen Heijstek…

Nico Blaauw, FreeSoil:

"Wij helpen bodemherstel met biologische compost"

FreeSoil maakt een biologische compost die verrijkt is met micro-organismen als alternatief voor kunstmest en gewasbescherming voor gezondere planten en een levende bodem.  "Wereldwijd zijn landbouwbodems is slechte conditie. Dit komt door jarenlang gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Dit heeft…

Ronald Grootscholten, Florpartners:

"Het marketing-gen wordt langzaam maar zeker in het Nederlandse tuinbouwcluster veredeld"

120 studenten Bedrijfskunde een presentatie geven en bijna niemand met een tuinbouwachtergrond. Ga er maar aanstaan als tuinbouwman. Maar wat bleek, er was juist heel veel…

Stichting Beurshal wordt Stichting Varb

Stichting Beurshal verandert haar naam in Stichting Varb. De naam ‘Beurshal’ heeft geen functie meer. Er worden geen beurzen meer georganiseerd, alle aandacht binnen de stichting gaat uit naar Varb. Dat is de reden dat het bestuur de naam van de stichting verandert naar Stichting Varb. Uit de ouwe doos:…

KPMG

“Nederland kan veel grotere rol spelen in duurzame voedselproductie”

Nederland kan een veel grotere rol spelen in de wereldwijde productie van duurzaam voedsel. Nederlandse bedrijven die zich bezig houden met de productie van zaden voor land-…

Themamiddag over financiering en innovatie in de geothermie:

"Subsidie nog onmisbaar voor ontwikkeling en versnelling geothermie"

Afgelopen vrijdag organiseerden PwC en het Platform Geothermie een themabijeenkomst over innovatie en financiering bij geothermie.  PwC vertelde over innovatie, schaalvergroting…

Tarieven KCB per 1 januari 2020 met 3% omhoog

Het bestuur van het KCB heeft de tarieven bepaald voor 2020. Vanwege de verwachte prijs- en loonstijgingen in 2020 is het noodzakelijk de tarieven voor 2020 met 3% te…

Dümmen Orange in financieel zwaar weer

Niet alles goud wat er blinkt

"Niet alles wat private equity aanraakt, verandert in goud", zo kopt het FD vandaag. Uit een inventarisatie van de krant onder kredietverschaffers zou blijken dat verschillende Nederlandse door het…

EU heeft akkoord bereikt over hergebruik afvalwater

Gisterenavond hebben het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese lidstaten een akkoord bereikt over wetgeving die waterhergebruik van afvalwater mogelijk…

woorden tekort voor veroordeling verhoging ODE

Marc Koene en Rob Baan vol op het orgel

De tuinbouw komt woorden te kort om zijn verontwaardiging en woede te uiten m.b.t. de 177% verhoogde belasting op elektra. Minder minder minder gas, wordt er al tijden geroepen, en de kwekers bewegen, al dan niet met tegenzin, de gewenste richting uit. Deze verhoging is onverwacht, exorbitant en gaat…

Nog 30 hectare vrij op NEXTgarden

Het glastuinbouwgebied NEXTgarden in de gemeente Lingewaard behoort sinds voorjaar 2019 tot de zevende Greenport van Nederland. Ondernemers, kennisinstellingen en overheid…

Piet Janmaat stopt als directeur Coöperatieve Vereniging Glastuinbouw Nieuw Prinsenland:

“Achteraf ben ik blij dat we in de crisistijd niet voor olifantsgras kozen”

Tholen – Wie het glastuinbouwgebied pal langs de A29 bij Dinteloord kent, zal ook Piet Janmaat kennen. Als pionier startte hij in 2003 met de ontwikkeling van wat nu een florerend glastuinbouwgebied is. Komend jaar is het de bedoeling dat hij afzwaait, maar niet voordat er een nieuwe directeur gevonden…

Uitbreiding van referentiecollecties met DNA, fenotypering, ICT-projecten

Veertien projectvoorstellen Naktuinbouw voor 2020 goedgekeurd

Met methodiekenonderzoek wordt de kwaliteit van het DUS-onderzoek verbeterd en wordt de efficiëntie vergroot. De Raad voor plantenrassen keurde onlangs 14 projectvoorstellen…

"De overheid en de markt vragen continu om verandering"

Piketpaal geslagen tijdens bijeenkomst veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit

Op 21 november organiseerde RHP een bijeenkomst voor 70 bedrijven. De ontwikkelingen op het vlak van veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit in de substraatsector stonden centraal. Tijdens de ochtend werd kennisgemaakt met de locatie van de bijeenkomst: Koppert Cress in Monster. Aansluitend kreeg het…

Gaat nieuwe Westlandse wetgeving huisvesting arbeidsmigranten in bestaande woningen remmen?

De discussie over het huisvesten van arbeidsmigranten in het Westland is weer flink opgelaaid de laatste weken. Het nieuwste discussiepunt, aangedragen door de oppositie in de…

Telers delen ervaringen over emissieloze teelt

De kosten voor water en meststoffen zijn maar een klein deel van de kosten van de bedrijfsvoering. Desondanks is kwaliteit van recirculatiewater een steeds belangrijker onderwerp van aandacht in de glastuinbouw. De regelgeving rond lozen van drainwater verkleint de mogelijkheid tot het ‘resetten’ van de…

Hogere duurzame investeringen in de glastuinbouw

De totale investeringen in agrarische productiemiddelen zijn in 2017 ten opzichte van 2016 met bijna 1% gestegen tot 2,8 miljard euro, terwijl de totale duurzame investeringen waarvoor subsidie of fiscale aftrek is aangevraagd met 26% zijn gedaald tot 690 miljoen euro. Hiermee komt het aandeel duurzame…

meningsverschil met het CDA over tuinbouwonderwerpen

Karin Zwinkels stapt op als wethouder in Westland

Karin Zwinkels heeft per direct haar taken als wethouder in de gemeente Westland neergelegd. Dat liet zij zaterdag weten aan burgemeester Bouke Arends. Zwinkels was sinds mei 2018 wethouder economische zaken & Greenport, maar stopt daar nu dus mee, vooral vanwege een 'onoverkomelijk verschil van inzicht'…

"Op dit wereldtoneel kan een wereldspeler als Westland niet ontbreken”

Westland actief in China

Westlandse tuinbouwbedrijven en wethouder Zwinkels hebben van 16 tot 23 november deelgenomen aan een handelsmissie van de provincie Zuid-Holland naar China. Doel was om Westlandse glastuinbouwbedrijven in contact te brengen met relaties in een aantal Chinese regio’s en om samenwerking met universiteiten en agro-parken te…

Burgemeester Westland wil meer sámen met Westlanders werken aan huisvesting arbeidsmigranten

Bouke Arends, burgemeester van Westland, pleit voor meer inspraak van initiatiefnemers voorafgaand aan de totstandkoming van locaties voor arbeidsmigrantenhuisvesting. "Moet…

Past de naam 'Glazen Stad' Westland eigenlijk wel?

"Ik kom uit het Westland", zal een Poellukker of Nalukker zeggen als hem gevraagd wordt waar hij vandaan komt. Maar misschien ook wel "Ik kom uit de Glazen Stad." Het is de tweede, onofficiële naam voor het Westland, maar los van heel veel glas, waar is die stad dan? Op indebuurtwestland.nl geeft Jan…

Deelnemers energieconvenanten realiseren 12.6 PJ energiebesparing

In 2018 namen 1.045 Nederlandse bedrijven deel aan de 2 energieconvenanten. De MEE-sectoren realiseerden 7,4 PJ energie-efficiëntie in hun procesketens en binnenlandse productieketens, de MJA3-sectoren 5,2 PJ. Deze besparingen komen overeen met het jaarlijkse energieverbruik van ruim 209.000 huishoudens.…

"Werken in de tuinbouw is megadik"

Telers starten tuinbouwpromotie met YouTube-serie

bQurius, Schenkeveld, Greenway, Van der Voort, Van den Berg en Greenvalley komen met een nieuw initiatief: Tuinders van de Toekomst. Een YouTube-kanaal waarin twee tuinders, Jelle en Daymean, alle aspecten van de tuinbouw laten zien. Zelf zijn ze als scholier begonnen in de tuinbouw en staan nu aan de…

Westland in geweer tegen ODE

De gemeente Westland gaat mee de barricade op tegen verhoging van de ODE, Opslag Duurzame Energie, met maar liefst 177 procent. Dat werd gisteravond besproken op een bijeenkomst, waar ook rozenkweker…

project Entomospeed afgesloten

"Praktijkrijpe oplossingen geven insectenkweek duwtje in de rug"

De eiwitimport en de organische reststromen hebben een ecologische en economische impact. Voor die problemen kan insectenkweek een oplossing bieden. Insecten kunnen dienen als grondstof voor veevoer, voedsel en industriële toepassingen. Hiervoor is echter wel onderzoek nodig. De afgelopen drie jaar…

bijna 26 hectare weggezet in Oneida, VS

“De omvang van dit project is enorm"

Als het gaat om grote kassen bouwen zijn ze best wel wat gewend bij Havecon - maar van deze zijn zelfs zij nog onder de indruk. Maar liefst 26 hectare is het project Green Empire Farms (GEF) in het Amerikaanse Oneida. De nieuwe kas maakt dat het Noord-Amerikaanse bedrijf Mastronardi Produce naar zeven…

toch heeft Hans van Luijk nog wel een sprankje hoop

"Alle seinen staan op rood"

"We lopen als sector op dit moment een steeds nauwer wordende steeg in, waar in de verte vaag een bordje opdoemt waarop staat dat de weg doodlopend is", schrijft Hans van Luijk van Custo en Partners…

Sneller een schade-uitkering voor Nederlandse telers na aanpassing Brede Weersverzekering

Boeren en tuinders hebben steeds vaker te maken met de gevolgen van veranderende weersomstandigheden in de teelt van gewassen. Om zich hier beter tegen te kunnen beschermen,…

alles nog eens op een rijtje

Grootste veranderingen & belangrijkste vragen omtrent nieuwe EU plantgezondheidsverordening

Met ingang van 14 december 2019 treedt de nieuwe EU plantgezondheidsverordening in werking. De verordening is gericht op het moderniseren en beter afstemmen van nationale wetten binnen de EU, het verbeteren van toezicht (NVWA) en met name het verbeteren van track&trace informatie. Als gevolg van de…

Open Innovatie Centrum in Rijswijk wordt omgevormd tot innovatiecentrum voor geothermie

Op 27 september 2019 hield het Platform Geothermie een deelnemersbijeenkomst in het Open Innovatie Centrum voor Well Technologie te Rijswijk.  Nadat het centrum jarenlang een plaats heeft gehad binnen de Shell laboratoria in Rijswijk, is deze faciliteit sinds begin 2019 onderdeel van TNO. De unit ECN part of…

Stichting Agri Facts geeft niet op

Dagvaarding PBL nieuwe stap in gesteggel over gewasbescherming

Stichting Agrifacts (STAF) laat het er niet bij zitten. In een inmiddels al enige tijd durende woordenstrijd over cijfers met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft…

Glastuinbouw Westland en Westlandse raadsfracties botsen

Beddentekort arbeidsmigranten terugdringen op eigen terrein?

Als het aan twee Westlandse raadsfracties ligt, moet het binnenkort mogelijk worden om arbeidsmigranten voor een korte tijd onder te brengen op het terrein van tuinders. Het…

Westlands Mannenkoor dankt Polen met kerstconcert

In de Westlandse kassen en andere bedrijven werken duizenden Poolse arbeidskrachten. Het Westlands Mannenkoor organiseert woensdag 11 december een concert om hen te bedanken.…

#SjaakTopics over ODE en WAB

"ODE remt verduurzaming tuinbouwsector"

De Opslag Duurzame Energie (ODE) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treden per 1 januari 2020 in werking. Sjaak van der Tak roept namens Glastuinbouw Nederland telers op zich voor te bereiden. "Wij willen de maatregelen zoveel mogelijk beperken, want deze wet remt in feite de verduurzaming in onze…

Land- en tuinbouw in gesprek met Schouten

"Wij zijn niet dé oorzaak van de stikstofproblematiek maar kunnen wel onderdeel van de oplossing zijn"

Afgelopen maandag heeft LTO Nederland samen met de andere 12 boerenorganisaties verenigd in het Landbouwcollectief een eerste gesprek gehad met minister Schouten van LNV en…

Elf nieuwe projecten binnen groene topsectoren

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft elf aanvragen goedgekeurd in het programma Graduate School Groene Topsectoren. Vijf projecten vallen binnen…

Studie naar kassen in Nederland verschenen

Afgelopen vrijdag is het boek Kassen in Nederland uitgebracht: een uitgebreide studie van plantenkassen in Nederland tussen 1650 en 1950.  Kassen in Nederland is het resultaat van jarenlang onderzoek door de Werkgroep Historische Kassen in Nederland, bestaande uit medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel…

Evert van Helvoort beoogd lid-commissaris

De Raad van Commissarissen van Royal FloraHolland draagt Evert van Helvoort voor als lid-commissaris van Royal FloraHolland. De voordracht staat op de agenda van de Ledenraad op 12 december 2019. Evert van Helvoort (31 jaar) heeft ruime bestuurlijke ervaring bij Royal FloraHolland. Hij heeft als lid van…

Luttelgeest en Ens

Gebiedsgerichte aanpak glastuinbouw gestart

Samen met Glastuinbouw Nederland is Waterschap Zuiderzeeland de Gebiedsgerichte Aanpak gestart. Op verschillende plaatsen in de kassengebieden worden de…

Raad van State: "Klimaatplan kabinet is slechts veelheid van losse maatregelen"

Volgens de afdeling Advisering van de Raad van State is het Concept Klimaatplan van de regering niet voldoende om in 2030 een broeikasgasreductie van 49% te behalen. Het Plan…

Rotterdam gaat voor halvering CO2-uitstoot

Ongeveer de helft minder broeikasgassen in 2030. Zo'n 50 plannen om dat doel te bereiken. Meer dan 100 partijen uit de stad die meedoen. Rotterdam presenteerde afgelopen…

Eneco valt in Japanse handen

Energiebedrijf Eneco kondigde gisteren aan dat het bedrijf in Japanse handen komt. Het consortium Mitsubishi Corporation (80%) en Chubu Electric Power (20%) zijn nieuwe aandeelhouders. Met de transactie is 4,1 miljard euro gemoeid.  Tot de overname was het energiebedrijf nog in handen van 44 Nederlandse gemeenten. Naar verwachting…

Jan van Vliet weg bij LNV

Jan van Vliet gaat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) na ruim veertig jaar verlaten. Hij neemt deze week afscheid. Jan is een expert op gebied van tuinbouw en vanuit de…

Wilbert van Oers aan de slag bij Horti-Consult International

Wilbert van Oers is onlangs als teeltadviseur toegetreden tot het adviseursteam van Horti-Consult International B.V. Zijn kernactiviteiten zijn het begeleiden van nieuwe projecten internationaal, advisering van teelten onder glas en indoor farming voor zowel nationaal als internationaal. Wilbert is gespecialiseerd…

Start project Agropole: 'Grenzen weg tussen Nederland en Duitsland'

Brightlands Campus Greenport Venlo, de gemeente Venray en Agrobusiness Niederrhein (Duitsland) gaan met elkaar samenwerken in het project Agropole. Het doel van dit driejarige project is om via samenwerking de agro- en foodsector in de grensregio te versterken. ‘Door de regio’s nog meer met elkaar te…

Kennisprogramma Coastar onderzoekt toepasbaarheid brakwaterwinning

De onderzoekers achter het kennisprogramma Coastar 2019-2020 weten het zeker: de ondergrond, aanvullend op de bovengrond, kan een belangrijke bron en opslaglocatie zijn voor…

Gert Mulder, GroentenFruit Huis

“Tekorten op arbeidsmarkt bedragen 10 tot 15%”

De tuinbouw kan niet zonder goede en gemotiveerde medewerkers. Een groeiend aantal bedrijven heeft vacatures op mbo-, hbo- of wo-niveau en is er behoefte aan specialisten op diverse gebieden, zoals ict, techniek, robotica en econometrie. Gert Mulder, directeur GroentenFruit Huis: “De tekorten op de…

D66-Kamerlid Matthijs Sienot op ‘warmte-werkbezoek’ bij Holstein Flowers

Afgelopen vrijdag bracht Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) een werkbezoek aan de gemeente Westland om de ontwikkelingen rondom de warmtetransitie te bespreken met Westlandse wethouder Pieter Varekamp (energietransitie), HVC en Westland Infra. Sienot werd bijgepraat over wat er momenteel gebeurt in…

Veranderingen in subsidie duurzame energie (ISDE)

Subsidie voor warmteapparaten in kantoorpanden vervalt

Op 12 november 2019 heeft minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de beleidsevaluatie van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De…

Definitieve premies WW 2020 bekend

De WW-premies, die eerder als indicatieve premies naar buiten zijn gebracht, zijn definitief geworden. De premies voor onbepaalde tijd (vaste contracten) worden in totaal…

Casper Burgering, ABN AMRO

"BRICS blijven groeiparels"

"De BRICS landen blijven groeiparels", zo constateert Casper Burgering van ABN AMRO naar aanleiding van de BRICS summit. Elk jaar vindt deze bijeenkomst van de opkomende markten Brazilië, Rusland,…

“Cao-onderhandeling glastuinbouw proces van lange adem”

"Eind dit jaar loopt de Cao Glastuinbouwsector af, de onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn al gestart", zo begint Peter Loef zijn blog op Werkgeverslijn. "Om de wensen en…

gebruik borgstellingsregeling verbetert bedrijfsresultaten 'significant'

"Telers met investeringsplannen zijn gebaat bij borgstellingsregeling overheid"

Sinds 1951 bestaat er in Nederland een borgstellingsregeling voor land- en tuinbouwondernemers. Die regeling is nog steeds succesvol, zo blijkt uit een evaluatie in opdracht…

Jan van Ruijven, Wageningen University & Research

"Belang van project 'klimaatadaptie en efficiënt watergebruik' wordt hopelijk onderkend"

Tijdens het Water Event vorige maand presenteerde Jim van Ruijven van Wageningen University & Research een workshop over klimaatadaptatie en efficiënt watergebruik. Hoewel het…

projecten in 2020 van start

Kringlooplandbouw meest onderzocht in 120 nieuwe projecten

In 2020 starten 120 nieuwe PPS-projecten bij de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De projecten hebben in totaal een budget van € 150 miljoen. Daarvan…

'bijzonder concept'

Investeringsgroep onderzoekt bouw 40 hectare kas op grond Waddenglas

Tholen - Er gloort nieuwe hoop voor de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Waddenglas in Noordwest Friesland. Een consortium van bedrijven, met daarin onder meer expertise…

Online betaalplatform iBanFirst breidt uit naar Nederland met overname NBWM

De Belgische internationale financiële dienstverlener iBanFirst plant na een snelle groei in België en Frankrijk nu ook haar vlag in Nederland. Om dit te verwezenlijken,…

BPL-dekkingsgraad momenteel 91,4%

Dekkingsgraad glastuinbouwpensioen niet optimaal maar nog wel 'voldoende'

Ruim een maand geleden kwam BPL Pensioen, het pensioenfonds waar de glastuinbouw gebruik van maakt, met slecht nieuws over de moeilijke financiële situatie waarin het fonds verkeert. Dat is niet in één klap zomaar verandert, maar de huidige dekkingsgraad van 91,4% is voor nu 'voldoende', aldus…

en zoektocht naar innovatieve oplossing voor dat probleem

Start onderzoek voorspelbaarheid zoutindringing

Het SALTISolutions onderzoeksprogramma, dat zoutindringing via oppervlaktewater onderzoekt, kan van start, zo maakte NWO onlangs bekend. Deltares is één van de…

concept certificatieschema ter inzage

Tijdelijke verruiming emissienorm bij ontvochtiging

Het concept van het herziene certificatieschema Groen Label Kas is gereed, waarbij een tijdelijke verruiming van de emissienorm is voorzien. Stichting Milieukeur vraagt betrokkenen om een reactie op het conceptschema te geven. In 2019 is opgemerkt dat er minder aanvragen voor Groen Label Kas waren dan…

Telers ontvangen factuur voor onderzoeksprogramma KijK

Alle ondernemers in de glastuinbouw ontvangen in oktober - december 2019 een factuur van Brancheorganisatie Groenten & Fruit dan wel Brancheorganisatie Sierteelt. Op die…

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Nieuwe EU-regels plantgezondheidsverordening vanaf 14 december

Over een maand vervangt de nieuwe Plantgezondheidsverordening de huidige Europese fytorichtlijn, zo bericht het KCB. De aanpassing van de huidige richtlijn is nodig om de EU…

Broekpolder 2040

"Gemeenschappelijk belang maakt kansen zichtbaar"

In de Westlandse Broekpolder wordt volop geteeld. Daarmee is het een belangrijk tuinbouwgebied. En dus moet er toekomstbestendig en duurzaam geteeld gaan worden. Maar hoe komen we daar en wat is er nodig om dit in 2040 gerealiseerd te hebben? Coalitie HOT (Herstructurering Ontwikkeling Glastuinbouw)…

Van 1961 t/m 2017

Wereldranglijst toont top 10 exportlanden van agrarische producten

In deze video toont Data for Farmers de top 10 landen met de hoogste exportwaarden van de totale agrarische producten van 1961 tot en met 2017. Deze exportwaarden zijn gebaseerd op de waarden van zowel gewassen als dierlijke producten. Landbouwmachines vallen hier niet onder. VS op nummer 1, Nederland op…

Ondernemersorganisaties:

"Nu vaart blijven maken met uitwerking pensioenakkoord"

"Het is een goede zaak dat minister Koolmees besloten heeft om onnodige pensioenkortingen en premiestijgingen komend jaar tegen te gaan tijdens de uitwerking van het…

Financiële bijdrage mogelijk voor emissiebeperkende projecten

Om het lozen van water vanuit glastuinbouwbedrijven te verminderen, helpen de waterschappen de sector met financiële bijdragen aan projecten. Dit doen zij vanuit een gezamenlijk fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’. Telers die een projectidee hebben, kunnen dat voor 1 december…

Gert-Jan Nabuurs over biomassa als energiebron bij BNR Nieuwsradio

Er is veel discussie over het gebruik van biomassa om in de energiebehoefte te voorzien. Volgens onderzoeker Gert-Jan Nabuurs zijn deze discussies vaak ‘giftig’ en erg…

Glastuinbouw Nederland ziet mogelijke escape tariefverhoging ODE

Zoals reeds gemeld heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de verhoging van de Opslag Duurzame Energie (ODE). Glastuinbouwbedrijven met een energieverbruik tussen de 50.000 en 10 miljoen kilowattuur netstroom gaan daar per volgend jaar 177% meer voor betalen. Hoewel Glastuinbouw Nederland…

Helft aanstaande vaders niet bekend met komende verlofregeling

Over minder dan 9 maanden krijgen kersverse vaders aanvullend geboorteverlof. Uit een representatieve steekproef van IPSOS in opdracht van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit,…

Tweede editie Directeur voor 1 Dag van start

Directeuren in spé over de vloer

Sinds gisteren zijn vijftien studenten ofwel directeuren in spé aan de slag gegaan bij vijftien ondernemers in de Food & Flower industry. Op één dag krijgen zij de kans om alle achter ins en outs te komen van het dagelijkse werk van een directeur en de dynamiek van de het werken in deze industrie te ervaren. Daarnaast gaan zij…

Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie wordt makkelijker en duidelijker voor werkgevers

Veel werkgevers in de agrarische sector hebben moeite met de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de…

Tips voor de implementatie van circulaire tuinbouw:

"We moeten producten ontwikkelen gebaseerd op biotechnologische processen"

De focus groep EIP-AGRI – circulaire tuinbouw publiceerde vijf minipapers die kunnen helpen om een circulaire tuinbouw te realiseren. Een ervan betreft de valorisatie van…

World Resources Institute

Wereldwijde waterschaarste in 2040

Het World Resources Institute voorspelt dat de wereldwijde vraag naar water de komende decennia sterk zal groeien. Door de snelgroeiende wereldbevolking zal de waterconsumptie door burgers, telers en bedrijven toenemen. Het is onduidelijk waar al dit water vandaan zal komen. Als gevolg van…

Jaap Smit met 30 Zuid-Hollandse bedrijven naar China

Commissaris van de Koning Jaap Smit en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra zijn van 17 tot en met 22 november in China. Samen met vertegenwoordigers van 30 bedrijven uit Zuid-Holland richten zij zich tijdens de missie op duurzame ontwikkeling en modernisering van land- en tuinbouw. Al ruim tien jaar helpt de…

Veredelaars over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

TuinzaadVitaal, een initiatief van Plantum, CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen en De Unie, heeft 6.000 medewerkers bij de verschillende veredelaars gepeild naar hun ideeën en bevindingen aangaande vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Waarom is het slim om hier werk van te maken? In onderstaande video…

consequenties voor glastuinbouw worden gemonitord

Tweede Kamer akkoord met verhoging ODE

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft afgelopen donderdag ingestemd met tariefverhoging voor de Opslag Duurzame Energie (ODE). Dat betekent dat glastuinbouwbedrijven die…

Europese Commissie trekt klacht tegen België rondom seizoensarbeid in

De Europese Commissie heeft haar klacht tegen België bij het Europees Hof van Justitie ingetrokken. De aanleiding voor de klacht uit 2018 was de niet-omzetting van de Europese…

RoboResearch:

"Nergens in Nederland vind je betere managers dan in Zeeland, Brabant en Limburg"

Goede managementpraktijken zijn van groot belang voor de productiviteit van Nederlandse bedrijven. Tegelijkertijd zien we aanzienlijke verschillen in managementkwaliteit tussen bedrijven onderling (Dieteren et al, 2018b). Deze variatie in kwaliteit is ook op regionaal niveau zichtbaar. Zuid-Nederland…

Samenwerking energietransitie Nederland en Duitsland krijgt vorm

Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de intensieve dialoog met Duitsland over de klimaat- en energietransitie, de invulling en formalisering van een…

Digitaal platform voor biobased tuinbouw gelanceerd

Om kennis en ideeën op het gebied van biobased tuinbouw beter te kunnen delen, is er door BioBoost een digitaal platform ontwikkeld. Dit platform heeft tot doel te stimuleren en te inspireren en biobased initiatieven in de tuinbouw te verbinden. Het platform werd 13 november officieel gelanceerd door…

Reeks nieuwe projecten voor Kas als Energiebron

Na advies van de ondernemersgroep Kas als Energiebron hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Programmaraad Kennis in je Kas in oktober de volgende projecten gekozen voor het programma Kas als Energiebron:                     Bromelia onder LEDDoel van dit project is het vinden van het juiste lichtspectrum voor LED in de bromeliateelt. Met de kennis uit dit onderzoek kunnen ondernemers het…

Gewasbeschermingsapp met alternatieve bestrijdingsmethoden gelanceerd

Door de uitval van gewasbeschermingsmiddelen en de extralegale residu-eisen wordt er meer en meer gekeken naar alternatieve methoden voor de bestrijding van plagen, zoals…

John Grootscholten over FlynthFocus traject

Hoe ziet uw onderneming er in de toekomst uit?

De Nederlandse land- en tuinbouw staan voor grote maatschappelijke en economische uitdagingen. Om tot toekomstbestendige business modellen te komen, is het van belang om als ondernemer verder te kijken dan de dag van morgen. Plantenkweker John Grootscholten is actief bezig met de toekomst. Hij volgde het…

Export en lage binnenlandse vraag zijn de belangrijkste uitdagingen voor 2020

Europese bedrijven zijn over het algemeen minder optimistisch voor het komende jaar over binnenlandse verkoop en export, arbeidsgerelateerde vraagstukken en investeringen in vergelijking met 12 maanden geleden. Dit blijkt uit de 27ste editie van Eurochambres Economic Survey (EES2020). Eurochambres is de…

Zoetwatervoorziening Westland nog niet in gevaar

Verzilting Volkerak-Zoommeer uitgesteld

Al jaren is er discussie over het verzilten van het Volkerak-Zoommeer, wat goed zou zijn voor natuurherstel. Verzilting van het Volkerak-Zoommeer brengt echter risico’s met…

Europese Plantgezondheidsverordening

Nieuwe indeling ziekten en plagen

Met de ingang van de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening per 14 december 2019 verandert de indeling van ziekten en plagen. Drie categorieënDe indeling van quarantaine-organismen (Q), Q’s voor Beschermde Gebieden (ZP-Q) en kwaliteitsziekten zijn bekend. In de Plantgezondheidsverordening voegt de EU een…

Biomassa uit tuinbouw als belangrijke grondstof voor de bouw

Tijdens de bijeenkomst ‘Building Business with Biomass Heroes’ van Bio Treat Center en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), die vorige maand werd georganiseerd,…

Digitaal platform gewasbeschermingsmiddelen in de maak

De stichting Agro CloSer werkt aan het opzetten en beheren van een digitaal platform voor gewasbeschermingsmiddelen. Met zo’n platform wil de handelsketen gaan communiceren…

Opknappen Poeldijkse fruitmuur mogelijk met behulp van scholieren

De sterk vervallen fruitmuur langs de Poeldijkseweg bij Kwintsheul wordt mogelijk met behulp van scholieren opgeknapt, schrijft de WOS. Onlangs werd de omgevingsvergunning…

looptijd tot 1 januari 2020

Cao Glastuinbouw algemeen bindend verklaard

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft haar besluit tot Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de cao Glastuinbouw op 12 november 2019 gepubliceerd…

stijging valt lager uit dan die voor boeren

Nederlandse tuinders gaan 3,6% meer waterschapsbelasting betalen in 2020

Tholen - De waterschapsbelasting in Nederland neemt in 2020 flink toe. Boeren kunnen een stijging van de belasting met 6% tegemoet zien. Voor de glastuinbouw ligt dat…

Eerste Kamer stemt in met opschorten quotumheffing arbeidsbeperkten

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 november 2019 het wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing in verband met het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking van…

Topsector Tuinbouw&Uitgangsmaterialen

Kennis- en innnovatieagenda richt zich op klimaatneutraal

Nederland heeft te maken met een aantal stevige uitdagingen op het gebied van landbouw, water en voedsel. Het voedselproductiesysteem moet daarom in de komende jaren…

Budget voorjaarsronde SDE+ 2019 voor minder dan 80% toegekend

In totaal zijn er in de voorjaarsronde van de openstelling van de SDE+ 5.376 aanvragen ingediend met een gezamenlijke budgetclaim van € 4,8 miljard. Inmiddels zijn alle…

Bouw insecten- en plantenonderzoekscentrum KU Leuven van start

Op Campus Geel van de KU Leuven is de eerste steen gelegd van SymBIOnt, een nieuw centrum voor insecten- en plantenonderzoek. Er zal onderzoek gevoerd worden naar de kweek en…

Jury geeft inkijkje in proces Tuinbouw Ondernemersprijs

"Dit zijn drie indrukwekkende bedrijven"

De jury van Tuinbouw Ondernemersprijs zit midden in het besluitvormingsproces. Er zijn voordrachten doorgespit om drie genomineerden, waaronder uit de kasgroentenhoek Prominent, te selecteren. De drie uiteindelijke genomineerden zijn uitgebreid geanalyseerd en de jury bezocht de ondernemers persoonlijk…

terugblik studiemiddag Het Nieuwe Telen

"Optimaal kasklimaat is eerste verdedigingslinie tegen ziekten en plagen"

Weerbaarheid staat nadrukkelijk in de belangstelling van telers en onderzoekers, zo opende Kirsten Leiss van Wageningen University & Research de workshop die ze samen met…

filmpje legt veranderingen uit

Nieuwe Landbouwbeleid gaat in na 2021

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) gaat in na 2021. Wat er precies gaat veranderen en hoe boeren en tuinders hier invloed op kunnen uitoefenen, is in onderstaande animatie op een rij gezet. Het GLB heeft twee pijlers: De inkomensondersteuning van de boer en het plattelandsbeleid. Na 2021…

“Wij willen dat iedereen zich blijft ontwikkelen tijdens zijn of haar werkende leven"

Subsidie voor zelf opleiden seizoensarbeiders

MKB-bedrijven kunnen vanaf maart volgend jaar subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van…

Strijd tegen internationale BTW-fraude heeft vanaf 1 januari grote gevolgen voor bedrijven

Jaarlijks zou zo’n € 50 miljard btw niet in de schatkisten van de EU-lidstaten terecht komen als gevolg van fraude. Een doorn in het oog van de Europese Commissie, de minister…

gemeente Haarlemmermeer zit in z'n maag met 13,5 miljoen euro

Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland in zwaar weer

Het Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) verkeert in zwaar weer. In augustus dit jaar werd daarvoor al door het bedrijf gewaarschuwd. Nu vreest de gemeente…

Haagse update

Weinig duidelijkheid over PAS, PFAS en ODE

De heren en dames ambtenaren en politici hadden het gisteren druk in Den Haag. Vanuit agrarische hoek werden zij van alle kanten bestookt met vragen en informatie over PAS (van de stikstof), PFAS (het grondprobleem) en ODE (van de belastingverhoging op elektriciteit). Een update. ODEVan alle onderwerpen…

ABN AMRO Economisch Bureau:

"BRICS blijven toekomstige zwaargewichten op economisch gebied"

De BRICS (een afkorting voor de opkomende markten Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot zwaargewichten op zowel…

Samen innoveren in de glastuinbouw

TNO heeft samen met AVAG, Hortivation en Greenport West Holland de toekomstige technologische behoefte van bedrijven binnen de glastuinbouw verkend. Middels werksessies met…

de Nederlandse glastuinbouw hoopt van wel

Is iedereen inmiddels wakker?

Vandaag is de dag. Om 13.15 overhandigt de Nederlandse glastuinbouwsector een petitie tegen verhoging van de ODE. Alle ondertekenaars hopen op zoveel mogelijk media-aandacht en niet alleen van de…

Politici in debat over duurzaamheid op Trade Fair

Vrijdag 8 november 2019 heeft Royal FloraHolland samen met Glastuinbouw Nederland een politiek debat georganiseerd op de beursvloer: de Trade Fair Focus. De nadruk in het debat lag op de energietransitie en de gezonde teelt. Drie Kamerleden, twee Europarlementariërs en een gedeputeerde gingen aan de hand…

Terug in de schoolbanken met de Westlandse glastuinbouw uit 1979

"Als je vanuit een vliegtuig naar het Westland kijkt, lijk het wel een grote vlakte met glas. Daarom noemt men het ook wel de glazen stad", vertelt de stem in een…

Hellen van Dongen nieuwe programmadirecteur-generaal Stikstof bij LNV

Drs. H.A.M. (Hellen) van Dongen wordt programmadirecteur-generaal Stikstof bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De programmadirecteur-generaal Stikstof werkt aan de…

Marc Calon, LTO Nederland, over 'stikstofcrisis':

"Er komen nog meer protesten aan"

Er komen nog veel meer protesten aan komende herfst. Het 'boerenprotest' is nog lang niet ten einde. Dat vertelde Marc Calon van LTO Nederland afgelopen weekend in het…

Carel Zwinkels, AAB, met pensioen

Schud Carel 15 november de hand

Na bijna 20 jaar trouwe inzet is Carel Zwinkels, (oud-) technisch projectleider bij AAB, met pensioen. Carel heeft vele projecten begeleid in het Westland maar ook daarbuiten alsmede internationale projecten zoals in Canada, Oostenrijk en Australië. Met zijn jarenlange ervaring en tuinbouwkennis was hij van toegevoegde waarde,…

12 november, 13.15, overhandiging petitie in Den Haag

Glastuinbouw Nederland pleit voor intrekking ODE tariefvoorstel 2020

Dinsdag gaat de glastuinbouw naar Den Haag. Dan zal een petitie tegen de verhoging van de ODE, Opslag Duurzame Energie, ingediend worden. In die petitie, ondertekend door zo'n…

'Kom in de Kas': scooterrijdster botst met kasgevel

Bij mooi winterweer hoort ook een laagstaande zon tegen het eind van de middag. Een scooterrijdster in Honselersdijk werd er vrijdagmiddag door verblind met als gevolg dat zij…

Startsein gegeven voor bouw huisvesting Honselse arbeidsmigranten op Elsenbosch

Afgelopen vrijdag zijn de handtekeningen gezet onder project Elsenbosch in Honselersdijk. Er zal pal langs de N213, vlakbij Royal FloraHolland in Naaldwijk, een wooncomplex komen met 119 appartementen en een beheerdersruimte. De bouw gaat deze week van start met heien.   Algemeen Directeur Andries Peters (Barli) en…

Filmprijs voor ode aan het Westland

"Denkend aan Westland, zie ik honderden glazen paleizen." Het is de openingszin in de video van Energie Transitie Partners. Een ode op het Westland, een prijswinnende ode…

Directe levering Freight Line Europe op Lyon-Corbas

Naar Lyon zonder tussenstop in Rungis

Tholen – Vannacht bezochten de mannen van Freight Line Europe de groothandelsmarkt van Lyon-Corbas. Ze knoopten er een gesprek aan met de handelaren op de markt. Zij waren enthousiast over hun bezoek aan de markt. Chris-Hans van der Hout en Henk van Berkel op de groothandelsmarkt van Lyon-Corbas Volgende week…

Mariëla van der Meer, projectmanager programma ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt in de Duin- en Bollenstreek’

Veel meer aandacht nodig voor Human Capital

Mariëla van der Meer, projectmanager van het programma ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt in de Duin- en Bollenstreek’, staat deze week op stip bij Flower Science. Ze vertelt over het nieuwe programma, hoe men meer handen en voeten wil gaan geven aan de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven en…

petitie dinsdag besproken in Den Haag

Nederlandse glastuinbouw dinsdag op de barricade tegen ODE

Ongeveer 1.500 ondernemers en managers in de sector hebben afgelopen week de petitie gesteund van Glastuinbouw Nederland tegen de aangekondigde 'exorbitante' verhoging van de…


© BPnieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven