Managementinfo

Plantum publiceert verkiezingsmanifest

De politieke partijen zijn bezig met het schrijven van hun politieke verkiezingsprogramma’s. In de aanloop hiernaar heeft Plantum een verkiezingsmanifest opgesteld met daarin…

Michel Barnier ziet geen voortgang in onderhandelingen

Handelsakkoord tussen EU en VK 'onwaarschijnlijk' tegen het eind van het jaar

Na een week van nieuwe onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie tussen het VK en EU is er weinig bereikt. Dat vertelde EU-onderhandelaar Michel Barnier in een…

2 van de 5 Europese referentielaboratoria zitten in Nederland: 'een voordeel'

"Overal hetzelfde toetsen versterkt de handelspositie"

Een nieuwe ziekte of plaag kan overal in de EU opduiken. Een uniforme aanpak is heel belangrijk. Stap één daarbij is dezelfde manier van toetsen in het laboratorium. Vijf…

Banken zijn terughoudend met coronakrediet voor kleine ondernemers

De Nederlandse banken verstrekken nauwelijks kredieten aan kleine ondernemers op basis van de regeling Klein Krediet Corona. Dat valt af te leiden uit een overzicht dat de…

Huisvesting kan stijging arbeidsmigranten niet aan: debat laait weer op

Nog altijd stijgt het aantal immigranten dat naar Nederland komt om te werken. Met name Poolse en Roemeense arbeidsmigranten weten ons land te vinden. Het aantal blijft…

Klankbordgroep van kwekers buigt zich over stikstofaanpak in Gelderland

Met ingang van 29 mei 2019 ligt de vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet (NB/Wnb) stil. De Raad van State heeft op die datum het gebruik van de Programmatische…

"Het grootste zorgpunt blijft: wat sleep je allemaal binnen" EPPO

Nico Horn (EPPO) roept ook teler op fytosanitaire informatie te blijven delen

2020 is het Jaar van de Plantgezondheid. Een initiatief van de Verenigde Naties om iedereen ervan te doordringen dat plantgezondheid in ieders belang is en niet enkel iets…

Brexit: bent u er klaar voor?

Als het Verenigd Koninkrijk op 1 januari 2021 uit de EU stapt, zullen er in drie stages weer controles komen tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie en die zullen lopen van januari tot juli 2021.…

Meer Nederlanders verwachten gedrag blijvend aan te passen

Meer werknemers positief over thuiswerken

Nederlanders lijken zich langzamerhand aan te passen aan de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Ze oordelen positiever over thuiswerken dan ze aan het begin…

Rechtbank stelt maximum aan hoogte proceskosten in octrooizaken

Wie vanaf 1 september een octrooizaak bij de rechter verliest, hoeft niet meer de volledige proceskosten van de tegenpartij te betalen. De Rechtbank Den Haag, het Gerechtshof…

LTO Nederland over de Europese meerjarige begroting

"Onbegrijpelijk dat er nu geen extra geld vrijgemaakt wordt"

In de nacht van 20 juli hebben de regeringsleiders van de EU-lidstaten overeenstemming bereikt over de nieuwe Europese meerjarige begroting inclusief corona-herstelfonds.…

Tuinbouw tevreden met CO2-plannen overheid maar 'we moeten nog stappen nemen'

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Nederlandse overheid belangrijke toezeggingen gedaan om de bestaande CO2-voorziening  te behouden en uit te breiden. Hiermee reageert de…

Nieuwe innovatiepilot voor behoud van CO2-levering in glastuinbouw

In een Kamerbrief laten minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wiebes van Economische Zaken en Klimaat weten dat het kabinet met alle betrokken partijen…

Coronaproof feesten: dansen in een privékas

In België is een uniek coronaproof feestconcept bedacht. Op het industrieterrein in Erembodegem staan in de repetitiestudio’s van Splendit, een verhuurbedrijf van licht- en geluidsmateriaal, 21 kassen. Het idee is dat mensen met hun eigen 'bubbel' in een eigen 'bubbel' kunnen feesten. Je boekt een privé kas…

Toch nog een datacenter op Agriport A7?

De afgelopen tijd verschenen er vanuit meerdere kanten verhalen over omwonenden en ondernemers in de Wieringermeer die de komst van nog meer datacenters, met gevoel voor understatement, niet echt meer zien zitten. Toch ligt er momenteel bij de gemeente Hollands Kroon, waaronder glastuinbouwgebied…

FNV onderhandelt verder over nieuw cao Weefselkweek

Vorig jaar hebben de werkgevers in de Weefselkweek een eindbod gedaan. De meeste leden waren teleurgesteld over het eindbod, maar gaven ook aan: beter iets dan niets. De cao…

aan vervolg van pilot wordt gewerkt

Studenten brengen digitale veiligheidsrisico's in kaart op stagebedrijven tuinbouw

Het was medio maart het laatste live event in het World Horti Center: de bijeenkomst van de Werkgroep Digitale Veiligheid over digitale veiligheidsgevaren voor de tuinbouw. Onlangs kreeg dit onderwerp een vervolg tijdens een 'innovatieontbijt' in het kader van de Summer of Innovation. En er komt een…

"Dat er straks NOW terugbetaald gaat worden, is alleen maar positief"

Tholen - Met het openbaar maken van de lijst met aanvragers van tijdelijke noodsteun via de regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid kwam er een hele lijst met bedrijven en bedragen online te staan. Maar los van een ton hier en een paar ton tot zelfs een (paar) miljoen daar, wat kan er…

Nieuwe importprocedures naar VK worden per 1 januari 2021 gepubliceerd

De Britse overheid heeft informatie gepubliceerd over de procedures voor handel met de EU na het eindigen van de Brexit-transitieperiode. In het document The Border with the…

Omzetprognose Rabobank

Omzetgroei verwacht voor koel- en vrieshuizen

De resultaten van koel- en vrieshuizen bereikten tijdens de coronacrisis een hoogtepunt. Door de sluiting van de horeca en de exportbeperkingen zitten de Nederlandse koel- en…

Aanvraag tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw nu mogelijk

Het Noodfonds document ‘Vaststelling aanvragen Sierteelt en onderdelen Voedingstuinbouw’ staat sinds 13 juli online op de website van RVO. Uit het document komt naar voren dat…

Recordstijging aantal werklozen in juni

Het aantal werklozen steeg in de afgelopen drie maanden fors. Er vond een stijging van 4,3 procent plaats. Drie maanden geleden waren er 131 duizend werklozen in ons land, nu zijn dat er 404 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. Het UWV registreerde eind juni…

Financiële bijdrage beschikbaar voor emissiebeperking glastuinbouw

Het lozen van water vanuit glastuinbouwbedrijven moet verminderd worden. Om de sector daarbij te helpen bieden de waterschappen een financiële bijdrage aan voor projecten.…

Aanscherping reisadvies Roemenië naar code oranje

Het reisadvies voor reizigers uit Roemenië is sinds 9 juli aangepast en staat nu op oranje. Dat betekent dat reizigers, die vanuit Roemenië naar Nederland reizen, dringend…

Noodsteun openbaar, bekijk hier naar welke bedrijven het allemaal ging

Bijna 148.000 bedrijven hebben gebruik gemaakt van de NOW-regeling die beschikbaar werd gesteld. Het UWV heeft nu een lijst gepubliceerd met alle bedrijven die noodsteun…

Provincie Limburg steekt siertelers hart onder de riem

De sierteelt in Limburg kijkt tegen een omzetverlies van meer dan 30 procent aan als gevolg van de corona-pandemie. De heropening van tuincentra en bloemenwinkels zorgde voor een voorzichtig herstel, maar nam niet weg dat meer dan de helft van de siertelers in liquiditeitsproblemen belandde. De impact is…

Marijn Faassen, Hoofd HR bij Syngenta, deelt zijn 'ultieme sollicitatietips'

In ‘5 vragen aan’ stelt Seedvalley vragen aan personen uit de zaadsector. Dit keer doen zij dat met een iets andere insteek dan normaal. Ze vragen Marijn van Faassen, Head HR bij Syngenta, naar tips voor sollicitaties. Wat moet je vooral wél of niét doen? Marijn is hoofd HR voor Syngenta Benelux. Normaal…

Fotosynthese: hoe werkt het nou écht?

Planten leven van de zon. Maar hoe doen ze dat? En kan de mens er iets van leren? "We doorgronden hoe de biologische kant van fotosynthese werkt en willen dat dan nabootsen",…

Rabobank presenteert omzetprognoses verschillende bedrijfssectoren

De lagere omzet voor bijna alle bedrijfssectoren in Nederland zullen nog zeker een jaar aanhouden, zo voorspelt de Rabobank in een nieuwe 'sectorprognose'. Met name in de horeca, industrie, automotive en delen van de retail-sector blijft de omzetdaling groot. Vooruitkijkend is het de uitdaging om de…

Tegemoetkomingsregeling flexwerkers twee weken langer open

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met…

Aantal faillissementen gedaald in juni

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gedaald. Er zijn in juni 34 bedrijven minder failliet verklaard dan in mei, meldt het CBS. In het eerste halfjaar van 2020 zijn evenveel faillissementen uitgesproken als in dezelfde periode een jaar eerder.Trend na september…

Vlaanderen concretiseert noodfonds sierteelt en aardappelen

Met de concrete uitwerking van het noodfonds sierteelt en aardappelen die afgelopen vrijdag werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering kunnen bij deze zwaar door de…

Ctgb publiceert gewijzigde RUB-lijst: melk staat er nog (wel) op

Het Ctgb heeft de gewijzigde RUB-lijst gepubliceerd in de Staatscourant. De oorspronkelijke lijst bevatte middelen die zonder beoordeling onder de Regeling Uitzondering…

Thijs van de Westelaken wordt mede-directeur en aandeelhouder Globe Plant

Thijs van de Westelaken (34) is toegetreden als aandeelhouder bij plantenkwekerij Globe Plant in Vierpolders. Op 30 juni 2020 tekende hij hiervoor, samen met de andere drie aandeelhouders, Johan, Paul en Vera Grootscholten. “Met deze stap zorgen we dat de continuïteit van ons bedrijf gewaarborgd is”,…

Andries Middag nieuwe programmamanager Greenport Boskoop

Programmamanager Andries Middag is vanaf heden ook programmamanager bij St. Greenport Boskoop. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het Meerjarenprogramma van St. Greenport Boskoop.Andries heeft planologie gestudeerd aan de universiteit van Wageningen en heeft…

Rolf van Koppen Fotografie

Young AVAG Greenhouse Technology deelnemers denken na over duurzaam telen in 2030

Donderdag 9 juli kwamen de 15 deelnemers van het tweejarige Young AVAG programma bij elkaar. Deelnemers werden uitgedaagd om in teamverband een volledig concept uit te werken hoe de Nederlandse glastuinbouw er in 2030 uit zal zien. Hierbij werd niet alleen gekeken naar de kas en technologie, maar ook…

Lagere premies werknemersverzekeringen verwacht in 2021

Werkgevers zijn in 2021 waarschijnlijk goedkoper uit dan dit jaar. De premies die zij moeten betalen, dalen komend jaar namelijk bijna allemaal. Dat blijkt uit de verwachte premies die UWV heeft gepubliceerd in de Juninota 2020  RendementOnline dook in de materie en zette de belangrijkste veranderingen voor…

Sustainable Sourcing Scan wordt klaargestoomd voor aanvullende FSI 2025 duurzaamheidseisen

De duurzaamheidsdoelstelling van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) 2020 is verder aangescherpt voor de periode 2021-2025. Binnen het bestaande certificatenmandje van FSI 2020 krijgt “Environmental/GAP” een aanvullende eis: “record keeping”. De nieuwe scope voor FSI 2025 wordt dan “Social”,…

"Bouw- en baggerwerk onnodig stilgelegd door te strenge PFAS-eisen"

Het kabinet was aanvankelijk veel te streng met de PFAS-maatregelen, waardoor bouw- en baggerwerkzaamheden onnodig stil kwamen te liggen. In de glastuinbouw maakten de…

"inbreuk op vrije verkeer van zaden en eindproducten"

Plantum uit zorgen over Frans voorstel om “in vitro mutagenese” te weren

Op 6 mei jl. heeft het Franse ministerie een ‘Draft Decree’ voorgelegd aan de Europese Commissie. Hierin staat dat Frankrijk producten van “in vitro mutagenese” als gereguleerde GGO’s beschouwt. Specifiek stelt men voor een aantal herbicidetolerante koolzaadrassen te verbieden in Frankrijk. Dit voorstel…

België verplicht mondkapje in supermarkten, winkels en andere openbare ruimtes

Vanaf zaterdag is het verplicht om een mondkapje te dragen in onder meer supermarkten, winkels, conferentiezalen en andere openbare gebouwen. Dat heeft het Belgische…

40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw

Een verpakkingsmachine voor spruiten in 100% recycleerbare papieren zakken, de aanleg van een warmte en CO2 netwerk bij aardbeien en een innovatieve kraamstal voor biggen. Het…

Zorgen over Vlaams tekort aan schade-experts in tuinbouw

Er is een grote daling van het aantal schade-experts in de Belgische land-en tuinbouwsector. De Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid maakt zich zorgen over…

videoverslag online ledensessies Royal FloraHolland

Zoomen met duizend leden

De Ledenraad van Royal FloraHolland organiseerde in juni en juli voor de eerste keer online ledensessies om met leden in gesprek te gaan. Centraal stond de crisis en de impact daarvan op de bedrijven en de coöperatie. Daarnaast werden leden bijgepraat over de financiën en strategie van Royal FloraHolland. Inmiddels zijn alle…

Den Haag: de glastuinbouw wil 'gedoseerde regeldruk' en steun i.p.v. tegenwerking

Tholen - Glastuinbouw Nederland heeft vorige week haar verkiezingsmanifest voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in 2021 uit de doeken gedaan voor een heel aantal partijen. De brancheorganisatie reikt 'oplossingsrichtingen aan', maar 'vraagt daarvoor ook de nodige inzet vanuit Den Haag'.  Betrouwbare…

DAGO en SPG gaan krachten bundelen

De besturen van Stichting Platform Geothermie (SPG) en DAGO zijn tot de conclusie gekomen dat een versnelling van de ontwikkeling van aardwarmte vraagt om een versterkte samenwerking tussen SPG en DAGO. De beide besturen hebben hun leden en deelnemers voorgesteld om hun organisaties op te laten gaan in…

LTO reageert op aanbevelingen Aanjaagteam Arbeidsmigranten

"Werkgevers moeten meer de mogelijk krijgen om zelf huisvesting te bouwen"

Om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren, is er kwalitatieve en goede huisvesting nodig. Dat is een belangrijke kern van de kabinetsreactie op de aanbevelingen van het…

Cropex: 15 teeltadviseurs samen sterker

Cropex is een samenwerking tussen 15 onafhankelijke teeltadviseurs. "Bijna iedereen van ons heeft een eigen teeltbedrijf gehad, dus we hebben veel gevoel voor de gewassen en de bedrijfsvoering", zegt Willem Valstar van StarGrow Consultancy. "Dat helpt bij het geven van praktisch advies aan…

Antoine Kapteijns (Codema):

"Tuinbouwexpertise wereldwijd ontplooien"

"Momenteel leggen we onze nieuwe processen vast en maken we de omslag naar het gebruik van één centraal ERP -en financieel systeem", vertelt Antoine Kapteijns, COO van Codema in een verhaal waarin hij ingaat op de strategie van het bedrijf. Dat verhaal is volgens Antoine soms 'allemaal heel technisch',…

effecten op BPL-pensioen worden besproken

LTO geeft fiat voor uitwerking pensioenakkoord

Alle sociale partners en kabinet hebben ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Ook LTO Nederland heeft haar fiat gegeven. In de afgelopen maanden hebben sociale…

Diederik Bulstra Photography

Carola Schouten over VPRO Zomergasten: "Ik zie ernaar uit een kijkje te geven in mijn wereld"

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en viceminister-president Carola Schouten (1977) is op 16 augustus de vijfde gast in VPRO Zomergasten. Janine Abbring interviewt Schouten over haar ideale televisieavond. Carola Schouten maakte in 2011 haar entree in de landelijke politiek als Kamerlid…

R&D uitgaven Nederlandse tuinbouw daalden licht tussen 2016-2017

De uitgaven in onderzoek en ontwikkeling daalden tussen 2016-2017 licht, zo blijkt uit cijfers van het CBS en onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research. In 2017 ging het op 765 miljoen. Dat is wel meer dan in 2015, toen 729 miljoen euro werd uitgegeven.  Het aandeel van de keten T&U in de gehele Nederlandse…

procentueel minder familieleden en ondernemers in groeiende bedrijven

Aandeel onbetaalde arbeidskrachten glastuinbouw daalt

De inzet van betaalde en onbetaalde arbeid op Nederlandse glastuinbouwbedrijven heeft een dalend verloop, zo laten (voorlopige) cijfers van het CBS en onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research t/m 2019 zien. Met name het aandeel onbetaalde arbeidskrachten (ondernemers en gezinsleden) daalt sterk.…

Ctgb

Ctgb werkt mee aan Europese training in beoordeling micro-organismen

Het Ctgb gaat samen met de Franse organisaties AETS en AINIA voor alle Europese toelatingsautoriteiten een training verzorgen in de risicobeoordeling van micro-organismen. AETS en AINIA schreven zich samen met het Ctgb in op een aanbesteding (Better Training Safer Food) bij de EU. Ze krijgen deze…

Nieuwe voorwaarden COL 2.0 bekend: extra €200 miljoen beschikbaar gesteld

Op 20 mei maakte het kabinet bekend €150 miljoen extra uit te trekken voor de Corona-OverbruggingsLening (COL). Een week later werd het budget met nog eens €50 miljoen…

Scholieren in het bedrijf: houd hier rekening mee

De vakantieperiode is in aantocht en de kans is groot dat uw bedrijf jongeren in dienst neemt. Waar moet je op letten en wat zijn de regels voor de verschillende leeftijden?  Lees hier waar een bedrijf aan moet denken als het gaat om veilig en gezond werken voor jongeren. bron: Glastuinbouw Nederland

Tot op wel 500 meter afstand apparatuur storingsvrij bedienen in de kas

Met het groter worden van kassen, neemt het belang van een goed werkende industriële afstandsbediening toe. Het frame van de kas mag geen belemmering zijn en de meest uitgebreide machines moeten veilig bestuurd kunnen worden. De nieuwe, modulaire Tele Radio Panther R23 ontvanger met PLd veiligheid, komt…

Rainlevelr richting 200 hectare

In juni zijn twee nieuwe deelnemers aangesloten: KP Holland en Kwekerij Kap-Tiegelaar. De teller staat hiermee op 29 aansluitingen, oftewel 165 hectare van het totale glasareaal van Delfland (3.569 hectare netto glas). Eind van dit jaar verwacht Rainlevelr op 200 hectare en 35 deelnemers uit te komen, op basis van de bedrijven…

Aanvraag NOW 2.0 is mogelijk vanaf maandag 6 juli

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tweede tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) kunnen vanaf maandag 6 juli om 9.00 uur…

Eisen voor milieu en veiligheid bij geothermie gebundeld

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) publiceert een toezichtarrangement Geothermie. Het toezichtarrangement geeft inzicht in de eisen voor milieu en veiligheid voor de veilige…

Teler grijpt naast tienduizend euro voor klimaatcomputer na teeltwissel

Tholen - Een teler die een chrysantenkas ombouwde voor de jaarrond belichte teelt van aardbeien onder glas heeft terecht geen EIA-verklaring gekregen voor zijn…

Meer aanbod dan vraag en nog veel 'praten om het praten' op glastuinbouwvastgoedmarkt

Er is een tijd 'voor', 'tijdens' en 'na' corona, ook in het glastuinbouwvastgoed. Vóór corona werden veel transacties uit 2019 nog notarieel afgewikkeld. Tijdens corona stond de markt 'stil' en gingen plannen 'even in de koelkast'. Vanaf half mei 'na' corona kwam de markt 'schoorvoetend' weer op gang met…

komst burgerwoning terecht afgewezen

Nog even wachten op concrete plannen met glastuinbouwgebied Zuidplaspolder

Tholen - Volgens de aanvrager van een bestemmingsplanwijziging om een burgerwoning in de Zuidplaspolder te realiseren, heeft het glastuinbouwgebied aldaar 'zijn langste tijd…

Terugkijken Livedebat corona over agrarische seizoenarbeiders 25 juni

LTO Nederland en de aangesloten vaktechnische en regionale organisaties, organiseerden samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een live en interactief online debat over de positie van internationale, agrarische werknemers in coronatijd. Bekijk hieronder het debat terug.

Nederland is een exportgigant in de landbouw, dat draai je niet zomaar terug

Nederland is de tweede landbouwexporteur wereldwijd. Die positie is problematisch in het licht van de stikstofproblematiek en nertsenfokkerijen die geruimd moeten worden…

Eerste Kamer stemt in met Wet franchise

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 30 juni het voorstel voor de Wet franchise aangenomen. Het wetsvoorstel heeft tot doel de relatie tussen de franchisegevers en franchisenemers…

Nog tot 31 december 2020 om voorbereidingen te treffen

Aandacht van Nederlandse bedrijven voor Brexit verslapt

Nederlandse bedrijven zijn minder op de hoogte en minder voorbereid op de gevolgen van de Brexit en de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk dan in 2019. Dit blijkt…

koopovereenkomst ligt bij consortium

Nog dit jaar definitief een klap op verkoop 51 ha Waddenglas

Tholen - Het consortium dat zijn oog heeft laten vallen op 51 hectare glastuinbouwgrond op Waddenglas in Sexbierum krijgt tot 1 september de tijd om de koopovereenkomst te accepteren. Het is een nieuwe stap na het verlopen van de reserveringsperiode, zo werd gisterenavond gedeeld met de gemeenteraad van…

"opeenstapeling van individuele plannen leidt uiteindelijk niet tot een inrichting die gewenst is”

Clustering 32 hectare glas is de toekomst voor de maatwerkgebieden Nieuwkoop

Binnen de gemeente Nieuwkoop hebben diverse bestaande concentratiegebieden de classificatie ‘maatwerkgebied’ meegekregen. De gemeente heeft LTO Aar en Amstel / Glastuinbouw Nederland gevraagd haar visie op de toekomst van deze gebieden aan te geven. Dit om duidelijkheid ter verschaffen aan zowel…

Privé en zaken gescheiden houden tijdens malaise

Door de coronacrisis komen veel ondernemers in zwaar weer terecht. Zij kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met schuldeisers. Maar hoe zit het dan met (huwelijks)partners? Worden deze hier financieel in meegezogen? Flynth adviseurs en accountants adviseert ondernemers eens te kijken naar hoe bij een…

"Onzichtbare tuinbouw bleek cruciale sector"

"De tuinbouw blijft binnen de EU redelijk onzichtbaar, terwijl de oplossingen vanuit de Nederlandse tuinbouw voor een groener en duurzamer Europa klaar liggen", schrijft…

31 procent bedrijven met 10-250 werkzame personen kreeg uitstel belasting

Bijna 21 duizend van de 66 duizend bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen hebben tot en met 12 juni uitstel van betaling bij de Belastingdienst aangevraagd en gekregen. Van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen vroeg en kreeg 12 procent uitstel, onder bedrijven met 1 werkzame persoon minder dan…

Else Boutkan, Programma Plastics:

"Veel draagvlak voor verminderen gebruik plastics"

Er is veel draagvlak voor het gezamenlijk verminderen van het gebruik van plastics in de tuinbouw. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van kwartiermaker Else Boutkan van…

"'Kleinere kweker moet plek houden bij de coöperatie"

Vanaf nu tot en met 15 september 2020 kunnen leden van Royal FloraHolland zich kandideren voor een plek in de Ledenraad. Wat motiveert een ledenraadslid Steef Meewisse (35) van Steef Meewisse Flowers zich hiervoor in te zetten? Waarom zet jij je in voor de coöperatie?"Ik vind de coöperatie hét sterke…

Analyse ING

Twee tot drie keer zoveel faillissementen verwacht in 2021 door coronacrisis

Door de coronacrisis kan het aantal faillissementen in 2021 verdubbelen of zelfs verdrievoudigen ten opzichte van 2019 berekende ING. De bank verwacht voor 2021 dat 1,5% tot 2,5% van de bedrijven bankroet gaat, wat neerkomt op 6.500 tot 10.000 faillissementen. In 2019 ging 0,8% van de bedrijven failliet.…

LTO reageert op advies Gezondheidsraad over gewasbescherming

"Verduurzaming gewasbescherming versnellen moet ons wel mogelijk worden gemaakt"

Blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen moet zo veel mogelijk verminderd worden, zowel bij telers als bij omwonenden van landbouwpercelen. Verder is het van…

Niet de honger maar de exportdollars deden Nederlandse land- en tuinbouw groeien

Dat Sicco Mansholt de intensieve landbouw op poten zette om Europa voorgoed van een nieuwe hongersnood af te houden, zoals de brede aanname nu is, klopt niet helemaal, zegt…

"Macht boeren en tuinders in waterschappen te groot"

Waterschappen moeten volledig democratisch worden gekozen, vindt GroenLinks. Kamerlid Laura Bromet stel in haar initiatiefwet voor om de zogeheten 'geborgde zetels' met ingang…

Breeders Trust investeert in rasherkenning middels Geo4A satelliettechnologie

Het in Brussel gevestigde Breeders Trust heeft afgelopen week een contract ondertekend met Geo4A, een dochterbedrijf van het Oostenrijkse GeoVille. GeoVille is gespecialiseerd in dataverwerking van satellietbeelden en heeft daarin een leidende positie binnen West-Europa. Geo4A richt zich specifiek op…

Fair Produce:

"Zelfregulering en ketenbenadering effectiever dan aanpassing wet bij verbetering positie arbeidsmigranten"

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten heeft onlangs een aantal voorstellen uitgewerkt om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. De Stichting…

Greenport Duin- en Bollenstreek presenteert nieuw bestuur

Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek heeft sinds 1 april 2020 een nieuw zevenkoppig bestuur. Dit zijn: Kees van der Zwet​, bestuursvoorzitter en wethouder gemeente Lisse Gerard Mostert​, bestuurslid en wethouder gemeente Katwijk Claudia Chi​, Bestuurslid en regiodirecteur van de Greenport en Metropool…

Groen licht voor collectief zuiveren glastuinbouwwater bij AWZI Nieuwe Waterweg

Op 25 juni heeft het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland ingestemd met het voorstel om, voor een fors deel van de glastuinbouwondernemers in het gebied, het restwater uit de kassen te gaan zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarmee is het daadwerkelijk realiseren van…

Wiebes kijkt naar zorgen mkb over kosten verduurzaming

Het kabinet wil met Nederland in 2030 naar 49 procent CO2-reductie. Ook het midden- en kleinbedrijf moet dan mee, maar ondernemers maken zich zorgen om de kosten die dat met zich meebrengt. Reden voor minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om te kijken naar financiering van die beoogde…

Inzet arbeidsbemiddelingsplatforms in coronatijd mondt uit in rechtszaak

Het ene na het andere arbeidsmiddelingsplatform speelde in het heetst van de coronacrisis in op de problemen in de land- en tuinbouw met arbeid. O.a. door uitzendbureaus met…

Digitale Meet up: Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

Ongeveer een jaar geleden presenteerde de sector het Tuinbouwakkoord, met hierin de gezamenlijke ambitie van het tuinbouwcluster om een duurzame toekomst op te pakken. En toen was daar de coronacrisis. Deze crisis heeft de kwetsbaarheid van het tuinbouwcluster bloot gelegd. Zo zijn er veel vragen over de…

NOW 2.0: Minimaal 20% omzetverlies in zomermaanden nodig voor steun

Gisteren is de regeling NOW 2.0 gepubliceerd. Het Kabinet kondigde al eerder aan dat het steunpakket met nog eens 4 maanden zou worden verlengd. Werkgevers met een…

Resultaten SDE+ najaar 2019: 1.160 projecten

Voor de najaarsronde was een budget van € 5 miljard beschikbaar. Het totaal aangevraagde subsidiebudget is ruim € 9 miljard. 1.160 projecten hebben een positieve beschikking ontvangen voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) najaar 2019. RVO heeft tijdens de openstelling 7.525…

"Huisvesten van arbeidsmigranten fiscaal te lucratief"

“Het huisvesten van arbeidsmigranten is fiscaal zo lucratief dat het een verdienmodel op zich is." Die conclusie wordt getrokken in een verhaal dat vandaag in Trouw verschijnt…

"Westland wordt ingehaald"

Tholen - Met lede ogen constateert burgemeester Bouke Arends van Westland dat in concurrerende regio's zoals Venlo en Bleiswijk de ontwikkelingen doorgaan, terwijl van de vier zogeheten bloembladen…

t/m april 2020 elke maand minder export

Coronacrisis legt risico's Nederlandse exportafhankelijkheid in tuinbouw bloot

De tuinbouwexport was in april 2020 11 procent lager dan in april 2019. De daling was met 35 procent het hoogst voor de export van snijbloemen. Dat melden het CBS en onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research op basis van onderzoek op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en…

Exalt krijgt uitgebreide toelating voor in Nederlandse kas

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft op 24 juni het gewasbeschermingsmiddel Exalt op basis van de werkzame stof spinetoram…

Zeven hogescholen zoeken met experts betere werkwijze in West-Nederland Sarinya Pinngam

"Bedrijfovernames agrarische sector kunnen beter"

Bedrijfsovernames in de agrarische en foodsector zijn ingrijpend. Het is maatwerk en er gaan onder andere financiële, juridische en emotionele uitdagingen mee gepaard. Zeven…

Eerste bedrijven aangemeld voor meewerking aan circulaire glastuinbouwsector

Hoe kan de glastuinbouw zich omvormen tot een circulaire sector? Ofwel: tot een sector die materialen en grondstoffen hergebruikt? Dat onderzoekt de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research. In een Fieldlab zullen oplossingen op gebied worden getest. De eerste…

Steeds minder onnodige regels voor ondernemers

Regelgeving is voor mkb-ondernemers meer behapbaar als ze eerder en meer betrokken worden bij het opstellen van die regelgeving. Dat is een van de uitkomsten van de…

Twee jaar cel voor leider sigarettenbende in kas Zuilichem

De 36-jarige Litouwse leider van een illegale sigarettenfabriek in Zuilichem heeft gisteren twee jaar cel gekregen. De politie kwam de sigarettenbende op het spoor door…

tekorten worden inmiddels weer aangevuld

Dertig procent minder zonnepanelen in zakelijke sector door panelentekort

Door grote tekorten zijn er de afgelopen maanden fors minder zonnepanelen geïnstalleerd in Nederland. In de zakelijke sector gaat het om een daling van dertig procent, meldt…

CBS geeft inzicht in handel met China

Nederlandse hightech machines en voeding erg gewild in China

In de eerste vier maanden van 2020 is de export van goederen van Nederlandse makelij naar China met 500 miljoen euro gestegen tot 3,5 miljard euro. Dat is 16 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. Vooral hightech machines en voeding zijn in China erg gewild. Vorig jaar exporteerde Nederland voor…

SDE++ uitgesteld tot 24 november

De openstellingsronde voor de SDE++ wordt met acht weken uitgesteld tot 24 november. Dat heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gisteren bekend gemaakt. De nieuwe openstelling loopt…

Eefje de Vries, BDO Accountants & Adviseurs over ijzeren voorraadstelsel:

"Onbekend maakt onbemind maar het is een fiscale kans om winstneming uit te stellen"

Tholen - De Hoge Raad besloot in 1956 dat het is toegestaan om het ijzeren voorraadstelsel te gebruiken voor de fiscale balans. Bent u al afgehaakt? Dat geldt voor veel…

Bayer schikt met eisers voor maximaal 10,9 miljard dollar over Roundup

De al vele jaren voortslepende rechtszaken tegen Monsanto en diens onkruidverdelger Roundup lijken nu, voor het leeuwendeel althans, tot een eind te komen. De chemiereus…

Bij 'hoge uitzondering' uitstel voor dossier mogelijk bij Ctgb

De coronacrisis kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot vertraging in de dossiervorming. Voor biociden heeft ECHA al informatie hierover gepubliceerd. Voor…

Vergunningsaanvraag veelbesproken huisvesting arbeidsmigranten Honselersdijk 'in orde'

Met de vergunningsaanvraag voor huisvesting van arbeidsmigranten in een voormalig kantoorpand in Honselersdijk is niets mis. Dat is gebleken uit een Bibob-onderzoek (Wet…

Handige tips en maatregelen voor werken bij warm weer

Het is de komende dagen uitzonderlijk warm. Er wordt  glastuinbouwondernemers geadviseerd maatregelen te treffen voor deze warme periode.  Eén van de maatregelen die genoemd wordt is…

NOW 2.0: Geen strafboete op ontslag bij slimme spreiding

Bedrijven met loonsubsidie kunnen de zogenaamde strafboete van 5% bij collectief ontslag ontlopen door ontslagen regionaal te spreiden, zo meldt het Financieel Dagblad dat de…

Wie herkent dief met groot vleesmes die geldkistje tuinder stal?

Een Westlandse tuinder kijkt vreemd op als hij op maandag 25 mei een kar met planten, die hij langs de weg verkoopt, naar binnen rijdt. Het geldkistje dat erbij hangt, is…

met naast tuinbouw ook dorpskernen erbij kunnen kosten omlaag

Ambitieuze Westlandse collectieve waterzuivering krijgt uitstel

Tholen - Aan collectieve waterzuivering in Westland wordt gewerkt, maar de betrokken partijen, waaronder Glastuinbouw Nederland, Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente,…

Rasbeschrijvingen eenvoudiger toegankelijk via website Raad voor plantenrassen

Vanaf 15 juni zijn de rasbeschrijvingen gekoppeld aan de rassen die in het Nederlands Rassenregister (NRR) staan. Men kan nu vanuit het NRR direct de rasbeschrijving en/of de bijbehorende foto's raadplegen, en hoeft niet langer, zoals voorheen gebruikelijk was, eerst naar de website van Naktuinbouw te…

Dwingt coronacrisis tuinbouw nú wel tot keuzes maken?

Tholen - Uit enquêtes gehouden middenin het heetst van de coronacrisis onder ondernemers in de glastuinbouw ontstond bij nader inzien een mogelijk 'te overdreven somber…

Tot 1 januari 2021 verlenging spuitlicentie binnen coulanceregeling mogelijk

Nu het weer mogelijk is om bijeenkomsten te organiseren, wijzigt de coulanceregeling. Als een bewijs van vakbekwaamheid na 16 maart 2020 is verlopen en de eigenaar heeft…

Regeling NOW 2.0 wordt donderdag gepubliceerd

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september). Bedrijven kunnen…

Cao-app voor werknemers glastuinbouw klaar om getest te worden

FNV Agrarisch Groen heeft een cao app ontwikkeld voor werknemers in de sector Glastuinbouw of Open teelten. Met die app zijn alle belangrijke cao's binnen handbereik zodat…

Substraatbranche presenteert 'ambitieuze toekomstagenda'

Met de beleidsagenda “Een sterke, onmisbare basis” heeft de Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN) de  agenda voor de toekomst gepresenteerd. Een 'ambitieuze agenda' volgens de VPN.De substraatsector zet zich in voor een continue verbetering m.b.t. kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid…

Topsector T&U Innovation Prize: win kennisvoucher van € 25.000

Binnen de tuinbouw worden automatisering en robotisering steeds belangrijker. Daarom staat de Topsector TU Innovation Prize dit jaar in het teken van ontwikkeling van een…

Tegemoetkoming Vaste Lasten: vervolg op TOGS

Eind juni opent de TVL: de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze regeling stelt de overheid mkb-bedrijven, die getroffen zijn door de maatregelen ter bestrijding van de…

De Kickstartvoucher 26 juni van start

Mkb'ers wiens internationale activiteiten geraakt zijn door de coronacrisis kunnen met een externe adviseur op zoek gaan naar oplossingen. Vanaf 26 juni kan hiervoor de…

Geen mestvergister tussen kassen Rilland

Glastuinbouwers en bewoners van de Bathpolder bij Rilland hoeven niet langer te vrezen voor de komst van een mestvergister. Energiebedrijf Engie heeft besloten de…

Sjaak van der Tak maakt lobbybalans op:

Mogelijk tweede ronde noodfonds maar blijf vooral 'uw signalen doorgeven'

Drie maanden na het vol gas losbarsten van de coronacrisis maakt Sjaak van der Tak de (lobby)balans op. Het virus is nog niet verslagen, maar de signalen van ondernemers in…

Teler wint rechtszaak: woningbouwplannen Bergschenhoek in de prullenbak

Tholen - Aangrenzend aan een glastuinbouwperceel met daarop in gebruik zijnde kassen in Bergschenhoek heeft de gemeente Lansingerland de bouw van dertien woningen gepland. De…

Checklist corona beschikbaar voor de risico-inventarisatie en –evaluatie

Voor de agrarische en groene sectoren is sinds gisteren een coronachecklist beschikbaar. De checklist is een aanvulling op de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) en is…

Wonen bij niet-eigen kas Westland nog zeker 10 jaar akkoord

Wel een huis, maar geen kas (meer) in eigendom op agrarische grond. In dat geval verkeerden zeker 43 huiseigenaren in Westland in onzekerheid, omdat het gedogen door de…

Westland niet in één klap van 'klein' strijdig gebruik glastuinbouwgrond af

Een bloembak, een moestuin, een hobbykas of caravanstalling op glastuinbouwgrond staat officieel te boek als 'strijdig gebruik'. De gemeente Westland handhaaft hierop, maar…

Floriade Expo 2022 in Almere gaat door

Floriade Expo 2022 in Almere gaat door. Dat heeft de gemeenteraad van Almere gisterenavond besloten. Wegens de corona problematiek stond doorgang de afgelopen maanden ter discussie. De wereldtuinbouwtentoonstelling vindt plaats van 14 april tot en met 9 oktober 2022. Links Pieter Cloo, directeur Floriade…

BDO:

"Het coronavirus heeft een grote impact op het bedrijfsleven"

"Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving en ons bedrijfsleven. Op dit moment zorgt het bij veel bedrijven voor een directe en materiële impact op de…

Energiebesparende tips bij de aanschaf van een koelinstallatie

Koelinstallaties worden gebruikt voor diverse bedrijfsprocessen. Ze zorgen voor een prettig binnenklimaat, maar zijn met name van belang voor het in optimale conditie houden…

Reisbeperkingen binnen EU grotendeels opgeheven

NFO meldt dat de Poolse overheid de tijdelijke grenscontroles naar aangrenzende EU-lidstaten vanwege de coronapandemie per 13 juni heeft opgeheven. EU-ingezetenen kunnen weer zonder belemmeringen de Poolse grens passeren. De NFO adviseert nog wel om, mochten zich onverhoopt problemen voordoen, een…

bijna half miljoen subsidie

Met Zuid-Hollandse euro's 3250 mensen 'van werk naar werk' in tuinbouw

Ruim dertig organisaties en bedrijven tekenden afgelopen februari het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Daarmee spraken ze af zich in te zetten…

Bouwprojecten krijgen meer ruimte ondanks stikstofregels

Zowel uit Den Haag als uit Noord-Brabant komt 'goed nieuws' over stikstof. Onder een bepaalde drempelwaarde kunnen bouwprojecten worden vrijgesteld van een speciale…

Verlenging fytolicenties die vervallen in 2020

Alle fytolicenties met vervaldatum 24/11/2020 werden na goedkeuring door Vlaams minister Ducarme met één jaar verlengd. Dit is beslist omdat door de Coronacrisis de…


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven