Marktinfo

prijzen gemiddeld 10% lager

Veiling slaat 4% meer rozen af met Valentijn

In de Valentijnsperiode zijn dit jaar op de veiling 165 miljoen rozen verkocht. Dat is ruim 4 procent meer dan in 2018. De gemiddelde prijs voor rozen lag in de tien veildagen voor Valentijn 10 procent lager dan vorig jaar. De Valentijnspiek bij Royal FloraHolland kwam dit jaar later op gang dan in…

reacties vanuit het rozenvak

Wereldwijde rozenmarkt piekt voor Valentijnsdag

Tholen - Op de veilingen van FloraHolland, op Rijnsburg en Aalsmeer, is de Valentijn inmiddels gelopen. "Het beeld is redelijk tot goed", zo vertelt veilingmeester op Rijnsburg Amerik de Best. "Het verwachtingspatroon lag hoog, zoals dat altijd hoog ligt met Valentijn, en daar is aardig op ingelost. De…

Eén van vijf pilots ter versterking keten

Demokas moet tuinbouwketen Argentinië vooruit helpen

Wageningen UR maakt plannen voor een vijftal pilots ter versterking van de tuinbouwketen in Argentinië. De bouw van een demokas met Nederlandse technologie in de omgeving van…

30 projecten topsector T&U in beeld

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen werkt binnen vier innovatiethema's aan versterking van de sector. Een rapport laat zien wat er bereikt is in 30 verschillende projecten. Sinds 2011 werkt de overheid met ondernemers, onderzoekers en bedrijven samen in negen topsectoren om de Nederlandse economie te versterken.…

FRUIT LOGISTICA presenteert European Statistics Handbook 2019

De belangrijkste Europese markten voor groenten en fruit in één oogopslag

Voor wat betreft bloemen en planten is Nederland een spil in de wereldwijde handel. Dat is het ook voor wat betreft de handel in groenten en fruit, maar hoewel we graag mogen ventileren dat ons land de tweede landbouwexporteur ter wereld is, moeten we qua productie toch veel Europese (en niet Europese)…

Fresh-o-Fair

Nieuw platform maakt rechtstreekse verkoop Zuid-Amerikaans kweker - Europese bloemist mogelijk

Fresh-o-Fair is een platform waarop de Ecuadoraanse kweker zijn bloemen direct kan leveren aan de Europese eindgebruiker. Het is een idee, dat de initiatiefnemers na drie jaar brainstormen, onderzoek doen en voorbereidingen treffen, lanceerden sinds mei vorig jaar bij wijze van proef en sinds vorige…

Areaal On the way to PlanetProof in 2018 meer dan verdubbeld

In 2018 is het areaal met gecertificeerde teelten sterk toegenomen tot totaal 25.000 hectare. Bijna 700 teelt- en handelsbedrijven beschikken over het certificaat On the way to PlanetProof. SMK heeft deze groei verwacht en voorziet voor 2019 een verdere toename. Hoewel de groei het meest spectaculair is in de open teelten,…

Project De Groene Tulp van start

Tijdens de Dag van de Tulp is het logo onthuld door voorzitter Productgroep tulp Hans Wessels en is het startsein gegeven voor het project De Groene Tulp. De Groene Tulp is een vierjarig project dat…

Areaal On the way to PlanetProof in 2018 meer dan verdubbeld

In 2018 is het areaal met gecertificeerde teelten sterk toegenomen tot totaal 25.000 hectare. Bijna 700 teelt- en handelsbedrijven beschikken over het certificaat On the way to PlanetProof. SMK heeft deze groei verwacht; in 2019 voorziet SMK een verdere toename. De sterkste groei was te zien bij de open teelten van aardappelen, groenten, fruit…

Voorlopige statistiek voorjaarsbloeiers 2018 – 2019 BKD

Areaal tulpen 2018 – 2019 vlakt af

Het BKD heeft de voorlopige statistieken voorjaarsbloeiers 2018-2019 weer online gezet. Hieruit blijkt dat het areaal tulpen, na een forse groei de afgelopen jaren, dit jaar sterk afvlakt. Daarnaast daalt het areaal narcissen een beetje (van 1313 naar 1241 ha). Het totale areaal voorjaarsbloeiers daalt netto iets:…

Naktuinbouw informeert

Neem kennis van de nieuwe EU Plantgezondheidsverordening!

Eind 2019 gaat de nieuwe Plantgezondheidsverordening van de EU in. Belangrijkste gevolgen: vrijwel elke kweker krijgt te maken met plantenpaspoorten, sommige gewassen mogen niet meer geïmporteerd worden en de omgang met gevaarlijke ziekten en plagen verandert. Eind dit jaar verandert er nogal wat op het gebied van plantgezondheidsbewaking. Dat…

Video: Glastuinbouw Nederland Jaaroverzicht 2018

In het Glastuinbouw Nederland Jaaroverzicht 2018 blikt LTO Glaskracht Nederland terug op het afgelopen jaar. Jakoline van Straalen (communicatiespecialist Glastuinbouw Nederland) spreekt met betrokken specialisten van Glastuinbouw Nederland over de belangrijke resultaten van 2018 op het gebied van…

Martijn van Os, Royal FloraHolland:

China: Kansen voor eigen teelt, uitdagingen voor aanvoerders

Tholen - “Met het Chinees nieuwjaar in het vooruitzicht stijgt vanuit China de vraag naar rode bessen, zoals de Ilex. Hoewel de sierteelt in eigen land nog altijd populair is, laten Chinezen zich ook graag verrassen door bijzondere producten die in eigen land niet geteeld worden.” Aan het woord is…

Zwavelverdamping gewaarborgd met de nieuwe zwaveltabletten

Vanwege de nieuwe Europese en Nederlandse regelgeving is er in samenwerking met Nivola, Glastuinbouw Nederland en AFEPASA een zwaveltablet ontwikkeld. Door deze zwaveltabletten blijft meeldauwbestrijding met behulp van de zwavelverdamper gewaarborgd in de Nederlandse tuinbouw. Granulaat en pijpzwavel ter bestrijding van meeldauw mogen…

Ctgb keurt toepassing Sure Flow chloordioxide voor irrigatiewater en irrigatiesystemen goed

Het gebruik van chloordioxide om irrigatiewater en irrigatiesystemen in de glastuinbouw te reinigen, is nu officieel goedgekeurd door de Ctgb. De toelatingsinstantie voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden was door leverancier CH2O gevraagd om het product te certificeren. CH2O in Wateringen is de…

horticulture report Oaklins

"Over 10 jaar heeft ieder continent enkele grote ‘growing platforms’"

Consolidatie en schaalvergroting in de sierteelt is niet een Nederlands, maar wereldwijd fenomeen. In een gelikt rapport houdt Oaklins, een financieel adviesbureau…

Groenpact Manifestatie in Groenekan

Minister Schouten belooft geld vrij te maken voor Groenpact

Voor ruim 300 genodigden is woensdag 16 januari ‘Groenpact 2e fase’ gepresenteerd op de Groenpact Manifestatie in Groenekan. De minister sprak haar steun uit voor Groenpact en maakte bekend dat er nieuw geld vrijkomt voor praktijkonderzoek. Ook ondertekende zij de Green Deal Natuurinclusieve landbouw en…

Bloemen- en plantenexport 2018 evenaart record 2017

De exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland kwam in 2018 met € 6 miljard uit op hetzelfde record als in 2017. Dat is vooral te danken aan de groei bij planten. Snijbloemen leverden in. In de top-5 afzetbestemmingen was er een krimp. Mede door meer online handel versnippert de afzet. Het…

Xylella gevonden in lavendel in Noord Portugal

Op 8 januari is in Portugal Xylella aangetroffen in lavendelplanten in een tuin in Vila Nova de Gaia (ten zuiden van Porto) . De bacterieziekte was symptoomloos aanwezig in de planten. De Portugese autoriteiten hebben inmiddels acties in gang gezet om de waardplanten van Xylella in de directe omgeving…

OZPlanten

Scandinaviërs bereid te betalen voor kwaliteit

Tholen - Tussen het geweld van de discounters, bouwmarkten en supermarkten heeft het tuincentrum er een hele kluif aan het hoofd boven water te houden. In Scandinavië probeert men dat primair door simpelweg kwalitatief betere planten te verkopen. "En de consument is bereid er meer voor te betalen", weet…

Start onderzoeksprogramma ‘Bollenrevolutie 4.0’

Op 9 januari hebben Wageningen University & Research, KAVB, Anthos, BKD, Cremer Speciaalmachines, Machinefabriek Steketee, Rabobank Bollenstreek, Topsector T&U, Economic Board en Agrisim hun handtekening gezet onder het vierjarige onderzoeksprogramma ‘Bollenrevolutie 4.0’. Dit gebeurde tijdens de…

Foto's : Anthura wint Tuinbouw Ondernemersprijs 2019

Tholen - Anthura heeft de Tuinbouw Ondernemersprijs gewonnen. In alweer de 33ste editie liet de veredelaar van orchideeën en anthurium Dekker Chrysanten, Opti-flor en Wim Peters Kwekerijen achter zich. Klik hier voor onze fotoreportage Het in ontvangst nemen van de prijs is de kroon op een veelbewogen jaar. In aanwezig van koning Willem-Alexander werd de…

Hoe Zwitserse bloemenimporteur agrotropic AG kwaliteit staande houdt in aggresieve discountermarkt

Zwitserland is een van de landen waar per hoofd van de bevolking het meest wordt uitgegeven aan bloemen en planten. Om aan de vraag te voldoen, wordt het merendeel hiervan geïmporteerd. Over de afgelopen jaren valt echter op dat de hoeveelheid product constant is, terwijl het bestede budget flink is…

Terugblik handelsmissie India

Op 25 november vertrok een delegatie vanuit Noord-Holland naar India voor een handelsmissie agri & food. India is een van de snelst groeiende landen met een inwoneraantal van 1,3 miljard. De middenklasse groeit explosief en dit leidt tot een veranderend consumptiepatroon in voeding en bloemen & planten en tot een…

Waar gaat het heen met de orchidee?

Tholen - Over de orchidee is inmiddels veel gezegd. In de loop van vorig jaar vlakten de prijzen af en sloot men af met een stevige domper. Die daling zette door en kon men rond de zomer nog menen dat er sprake was van een wat lange dip was, inmiddels kan men in de phalaenopsis voorzichtig van een crisis…

2018: een uitdagend jaar voor de rozenindustrie

2018 nadert zijn einde, dus tijd om terug te kijken. Hoe was het jaar voor de rozen? We vroegen het aan kwekers uit de belangrijkste landen voor rozenproductie: Ecuador, Colombia, Kenia, Ethiopië en India. Samengevat was 2018 een uitdagend jaar met ongewoon weer en een schommelende markt waarin…

Kamervragen over ongeldig verklaren octrooibesluit

Gisteren zijn Kamervragen gesteld over de uitspraak van de Technische Raad van Beroep van het Europees Octrooibureau. Deze uitspraak van 5 december 2018 zegt dat de beslissing…

Ondermaatse arbeidsomstandigheden bij Aalsmeerse bloemenexporteur

De Inspectie SZW heeft tijdens een controle van een onderneming op de bloemenveiling in Aalsmeer veel tekortkomingen in de arbeidsveiligheid geconstateerd. Werknemers lopen er rond op gympen en zelfs badslippers terwijl veiligheidsschoenen verplicht zijn, er is geen risico-inventarisatie en –evaluatie opgesteld en het…

en richten coöperatie Coördinator Effectief Middelen Pakket op

Boomkwekers en kwekers vaste planten maken vuist voor behoud gewasbeschermingsmiddelen

Boomkwekers en kwekers van vaste planten hebben vandaag de krachten gebundeld in CEMP (Coördinator Effectief Middelen Pakket). De CEMP-coöperatie is opgericht om de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen veilig te stellen en verder te verduurzamen. Henk Raaijmakers, voorzitter van de LTO vakgroep Bomen &…

Jeroen van Dijk, hoveniersbedrijf Van Dijk Tuinen

“Nog nooit zoveel werk gehad als nu”

Tholen - Er zijn ongetwijfeld uitzonderingen aan te wijzen, maar over het algemeen is 2018 voor alles met ‘groen’ in de naam een goed jaar geweest. Dat geldt voor de boomkwekers en kwekers van tuinplanten, en in het verlengde daarvan ook weer voor de hovenier. Zozeer zelfs, dat men net als bij die kweker…

nieuwe cijfers CBS & Agrimatie

Goed sierteeltjaar maar inkomen daalt door toenemende kosten

Tholen - Het einde van het jaar komt in zicht, maar is de bodem van de portemonnee van de teler daarmee ook in zicht? Nee, over het algemeen niet, zo blijkt uit de inkomensraming voor 2018 door het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen Economic Research. Het gemiddelde inkomen uit alle type…

landbouwgedeputeerde Hubert Macku

"Kritisch zijn op veiligheid is goed, maar we moeten ook reëel blijven"

De energietransitie is van groot belang voor de toekomst van de tuinbouw; dat ziet ook de provincie Limburg. Hoewel onlangs twee projecten in Noord-Limburg werden stilgelegd, is  landbouwgedeputeerde Hubert Mackus van mening dat geothermie nog altijd de meeste verduurzamingskansen biedt. “Voorwaarde is wel…

Meet & Greet Energie, Greenport en Pijnacker-Nootdorp

Hoe kan energietransitie worden versneld?

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het aan elkaar verbinden van tuinbouw en de bebouwde omgeving. Dat was de belangrijkste boodschap van de Meet & Greet Energie van Greenport West-Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Foto’s: Cok van den Berg Op woensdag 12 december vond de vierde Meet & Greet Energie van de…

Toekenningen Fonds Kleine Toepassingen

Extra middelen in pakket voor kleine teelten

In de zevende aanvraagronde van het Fonds Kleine Toepassingen 2015 - 2019 zijn zeven aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoek - en toelatingskosten gehonoreerd voor een totaalbedrag van 112.301 euro. Twee daarvan zijn van toepassing in de glastuinbouw, terwijl een derde fondsaanvraag nog in…

Klokomzet 2018 handhaaft zich goed in jaar met extreme weersomstandigheden

Veilvolgorde grootste punt van discussie op ALV Plantion

Tijdens de algemene ledenvergadering van Plantion, gisteravond, oogstte het initiatief om de veilvolgorde aan te passen kritiek van een groep seizoenskwekers. Sinds september veilt Plantion de producten van kwekers die A1-kwaliteit leveren en vijf dagen in de week aanvoeren (de kopgroep), als eerste. Dit…

Matthijs Mesken, VGB

"Recordexport bloemen en planten van € 6 miljard haalbaar"

Ondanks een daling bij de top-5 afnemers gaat de bloemen- en plantenexport vanuit Nederland het record van € 6 miljard van vorig jaar aantikken. Dit verwachten de VGB en Floridata op basis van de resultaten tot en met november. CEO's van de grote handelshuizen verwachten volgend jaar weer groei. Zij…

blog Pricewise

Heeft Brexit gevolgen voor de bloemen- en plantensector?

In het voorjaar van 2019 is het zover: dan zal de veelbesproken Brexit eindelijk tot uitvoer worden gebracht. Zowel in binnen- als buitenland wordt de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingehouden adem aanschouwd. Het topic is dan ook de laatste maanden niet meer weg te slaan…

7 december, Bright 5:

Vijf sectoren bundelen krachten in teeltonderzoek

Bright5 is een cross-over samenwerking gevormd door de 5 unieke sectoren uit de regio Zuidoost Nederland: asperge, rozen, blauwe bes, aardbei en champignon. Het aspergeplatform, blauwe bessenplatform,…

t.o.v. 2016

Ruim 50% meer arbeidsmigranten bij uitzendbureaus

In de afgelopen maanden heeft het tweejaarlijkse arbeidsmigrantenonderzoek onder leden van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) plaatsgevonden. In totaal hebben 225 van de 360 leden die in 2018 arbeidsmigranten ter beschikking…

Impressie laatste ALV Royal FloraHolland

Tholen - In december 2019 organiseert Royal FloraHolland geen ALV meer, maar een soort coöperatie-avondje. Dan zullen directie en de gisterenavond beëdigde, 42 hoofden tellende ledenraad verantwoording afleggen aan de leden, en kan men daarna aan het bier. Om vast aan dat format te wennen, koos men…

Uitspraak beroepskamer : planten kunnen tòch geoctrooieerd worden

Op 5 december besloot de beroepskamer dat Regel 28(2) EOV in conflict is met Artikel 53(b) EOV, en dat het Artikel onder Artikel 164(2) EOV voorrang heeft op de Regel. Daarom…

reportage Zembla over witwassen 2.0

Exporteurs controleren bron van betaling onvoldoende

Geld verdienden is belangrijker dan je aan de regels houden. Tenminste, dat geldt voor iedereen die klein genoeg is de kans te lopen anders vermorzeld te worden. Wie dat niet hoeft, zijn een Shell, een koningshuis, een ING en, zo blijkt, vermoedelijk ook een aantal exporteurs in bloemenland. N.a.v. mogelijk het grootste witwasschandaal in de…

Delta-N presenteert GAP-APP

Delta-N kondigt de beschikbaarheid aan van GAP-APP. Een oplossing voor het vereenvoudigen van de verslaglegging ten behoeve van het GlobalGAP-certificaat. GAP staat voor Good Agricultural Practices.…

Nog even over die verpakkingswet op Duitsland

De nieuwe 'verpakkingswet' in Duitsland is maar mager in het nieuws geweest, en hoewel niet precies bekend is of en zo ja hoe streng zal worden gehandhaafd, gaat het een groot deel van sector aan. De wet, die per 1 januari 2019 in werking treed, heeft tot doel de recycling van plastic beter mogelijk te…

OK Plant, Gediflora

Finalisten AIPH award 2019 bekend

De International Association of Horticultural Producers (AIPH) heeft gisteren de negen finalisten van de de International Grower of the Year (IGOTY) award 2019 bekend gemaakt.…

Sierteeltexport 2018 : 1,8 procent minder snijbloemen, 2,7 procent meer planten

Het mag geen nieuws meer heten, maar Agrimatie heeft de exportcijfers nog eens op een rijtje gezet. De Nederlandse snijbloemenexport is tot en met oktober 2018 uitgekomen op € 3,2 miljard, wat 1,8% minder is dan in 2017 (Floridata). Daarentegen bedraagt de export van pot-, perk- en tuinplanten in deze…

"Een bedrijf kan tegenwoordig niet meer zonder visie op personeelsontwikkeling"

Afgelopen donderdag 22 november organiseerde Greenport Gelderland, LTO Glaskracht Nederland en Kasgroeit een seminar met het thema 'arbeid' bij de Rabobank in Elst. De discussie over het boeien en binden van medewerkers vond plaats 'over de streep'. De arbeidsmarkt is krap, goed personeel is niet…


© BPnieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven