Verhagen Transport verder als De Haas Road Transport

Carlo de Haas heeft Verhagen Transport overgenomen van Ron Verhagen. De onderneming gaat vanaf nu verder onder de naam De Haas Road Cargo. Op dit moment worden de website en social media kanalen aangepast en wordt het wagenpark van een nieuwe uitstraling voorzien. Vlnr. Ron Verhagen, Geert Ammerlaan en…

"Spel tussen grote en kleine kwekers maakt onze marktplaats sterk"

"Het sport en spel tussen de grote en kleine kwekers, dat is wat onze marktplaats zo sterk maakt. Dat is dan ook meteen mijn drijfveer als nieuw Ledenraadslid. Zorgen dat de klok ook echt zo sterk blijft." Jelle van der Kroft is sinds dit jaar lid van de ledenraad van Royal FloraHolland. Jelle is mede-eigenaar…

Aandeel verkoop snijbloemen en snijgroen in omzet bloemist stijgt naar 2/3

Uit het Marketingrapport Bloemisterijen 2022 blijkt dat een gemiddelde bloemist een steeds groter deel van de omzet realiseert met de verkoop van snijbloemen en snijgroen. Vertegenwoordigde deze productgroep in het jaar 2008 nog slechts 58% van de omzet, momenteel is dit aandeel gestegen tot 65%. Het…

“Op korte termijn meer afzetmogelijkheden via Floriday met verdere aansluiting kopers”

Digitalisering biedt de sierteeltsector nieuwe kansen en mogelijkheden. CIO van Royal FloraHolland André van der Linden en Gerben Ravensbergen, rvc-lid en partner van Dutch Lily Masters, gaan hierover met elkaar in gesprek. Ze bespraken onder andere de noodzaak om te digitaliseren, de ontwikkelingen bij…

Vertraagde wietproef mogelijk sneller van start

Het Nederlandse experiment met de legale verkoop van wiet kan ook al beginnen als nog niet alle geselecteerde telers voldoende kunnen leveren. Dat zei minister Kuipers van…

Wout Oor start als veilingmeester bij OFA

Als Online Flower Auction (OFA) straks op 9 juni van start gaat, is Wout Oor één van de veilingmeesters. Wout werkt bij Holla Roses waar hij verantwoordelijk is voor de verkoop van de rozen. Naast deze functie gaat hij een deel van de veilingen leiden. Wout had in het verleden een eigen rozenkwekerij op…

"In het bollenvak is geen jaar hetzelfde"

Een saai seizoen bestaat niet in het bollenvak. Altijd gebeurt er wel weer iets waardoor het allemaal net weer even anders gaat dan het jaar ervoor. Zo is dit jaar de…

Start bouw CO2-afvanginstallatie van Twence

Dinsdag 10 mei zijn de bouwactiviteiten op de bouwlocatie ingeluid met de onthulling van het bouwbord. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een subsidie verstrekt. De installatie vermindert de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van energie bij de verbranding van niet…

Ecuador: Esmeralda Farms neemt Sande Flowers over

Esmeralda Farms neemt Sande Flowers over. Deze overname, die de variëteitenportefeuille van Sande en haar activiteiten in Ecuador en de Verenigde Staten omvat, zal ingaan op 1 juni 2022. Sande Flowers, een Nederlandse kwekerij in Ecuador die inmiddels geleid wordt door de vierde generatie, kent men in de…

Bloemen – en plantenexport in aanloop naar Moederdag op peil

De exportvraag naar bloemen en planten blijft op peil ondanks hoge productprijzen als gevolg van de energiecrisis. “De hoge inflatie lijkt de consument in de aanloop naar Moederdag (vooralsnog) voor lief te nemen”, aldus directeur Matthijs Mesken (VGB). De omzetcijfers over april beloven met een kleine…

Bloemen voor moeders in Almere

Vrolijke drukte en veel geconcentreerde en blije gezichtjes in Almere. Zo’n 150 kinderen maakten fleurige verrassingen voor hun moeders. Ze werden daarbij begeleid door vrijwilligers van de lokale Groei & Bloei-afdeling. De tuinvereniging viert dit jaar haar 150-jarig jubileum en heeft in 1925 Moederdag geïntroduceerd in Nederland,…

Crisisupdate: Recessie dreigt, maar hoe erg is dat écht?

De gasprijzen lagen vanochtend enkele euro's lager per megawattuur dan waarop de prijzen vrijdag afsloten op de Title Transfer Facility, het Nederlandse gashandelsplatform. Of dat de toon zet voor de rest van deze week, wordt weer afwachten. Wat inmiddels wel bekend is, is de toespraak van Poetin. Die…

Palletcentrale Groep neemt Pallethandel De Weel over

De Palletcentrale Groep heeft Pallethandel de Weel uit Waarland overgenomen. Pallethandel de Weel is al vele jaren zelfstandig actief met het in- en verkopen van gebruikte pallets. De Palletcentrale Groep is marktleider op het gebied van de in- en verkoop van gebruikte pallets. Het brengt de activiteiten…

Sierteeltexport en veilingomzetten in maart teruggevallen

In maart 2022 viel de export van bloemen en planten na een goede start van het jaar sterk terug. Ten opzichte van 2021 kende januari een plus van 26%, februari een plus van…

Menno Nan, Veilingmeester Rozen Aalsmeer

"Bezoek aan kwekers in Ethiopië versterkt de band"

Het bezoeken van leden en andere contactmomenten met hen is voor een veilingmeester dagelijkse kost, dat hoort namelijk bij het werk. Als veilingmeester van importrozen was dat de afgelopen jaren een stuk lastiger, met name in de teeltlanden Kenia en Ethiopië. Veilingmeester Menno Nan ging onlangs weer…

RFH komt structureel 150 paar handen tekort

In de aanloop naar Moederdag liep het logistiek gezien bij Royal  FloraHolland niet allemaal even goed op rolletjes. Dat had van doen met een aantal factoren, die elkaar bovendien versterkten en als het ware leidden tot 'een piek binnen de piek'. Denk aan een vergrote toevoer als gevolg van het koud zetten…

Raymond van Gils over OFA

Rozeninkoper goed geholpen met 'Vandaag voor Morgen'

Raymond van Gils is al jaren rozeninkoper bij OZ Hami. Voorheen werkte hij voor Hamifleurs in Naaldwijk en sinds de overgang naar OZ Hami werkt hij ongeveer 2 dagen in Aalsmeer en 3 dagen in Naaldwijk. Hij koopt dagelijks de rozen in voor met name de groothandel; rechtstreeks bij kwekers én op drie…

Sundaville Flamingo Pink beschikbaar voor telers

In 2021 heeft MNP/Suntory de Sundaville Flamingo Pink op de markt gebracht. Vanaf nu is uitgangsmateriaal beschikbaar voor telers. De Sundaville Flamingo Pink heeft dezelfde sterke punten als de klassieke Sundaville varianten. De plant bloeit door tot aan de eerste nachtvorst en vraagt weinig onderhoud…

Rosa Plaza herintroduceert rode roos Monte Carlo op de klok

Binnenkort herlanceert Rosa Plaza de grootbloemige rode roos Monte Carlo van veredelaar Jan Spek op de veilingklok van Flora Holland Aalsmeer. Na enkele jaren deze roos op de kwekerij in Ziway op kleine schaal geteeld te hebben, is nu een grote hoek aangeplant op de nieuwe locatie in Debre Zeit. De Monte…

Crisisupdate: Retail wil wintervolumes weten

De gasprijs lag vanochtend (weer) boven de 100-eurogrens. Ook voor 'winter 2022' moest vanochtend om 10:30 uur precies die prijs voor een megawattuur betaald worden op de Title Transfer Facility, het Nederlandse gashandelsplatform. Een nieuw grafiekje en enkele andere berichten in deze crisisupdate.  De gasprijs voor…

Nieuwe uitvoerders bij aardwarmteprojecten

Op het Nederlandse Olie- en Gasportaal (NLOG) zijn de wijzigingen in aardwarmtevergunningen per 1 mei 2022 gepubliceerd. Bij vier Westlandse projecten is HVC Aardwarmte…

Crisisupdate: Geen nieuws is slecht nieuws

Na het uitzetten van de koers voor de Nederlandse glastuinbouw is het stil gebleven in Den Haag. Een oplossing voor de (dreigende) liquiditeitsproblemen in de glastuinbouw is (nog) niet gepresenteerd.  Een korte crisisupdate daarom vandaag. Een blik op de gasprijs leert dat na de piek op Koningsdag de gasprijzen…

12-25 mei

Week van de Huisvesting

In de land- en tuinbouw is er een groot tekort aan kwalitatieve huisvesting voor internationale werknemers. Werkgevers investeren graag in goede huisvesting, maar gemeenten worstelen juist met het bieden van ruimte voor deze huisvesting. LTO Nederland brengt beide partijen met elkaar in gesprek in de Week van de Huisvesting van…

Zoektocht naar aardwarmte in West-Brabant

In het programma van Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) verzamelt Nederland data over de geothermiepotentie van de bodem. Inmiddels is men overgegaan tot fase 2: boren. Naast zoekgebieden nabij Utrecht en Amsterdam is nu ook West-Brabant geselecteerd.  Over enige tijd wil SCAN in dit zoekgebied een…

Bloemen goed geprijsd, rush op tuinplanten lijkt voorbij

Tholen - Bloemen zijn nog altijd aardig aan de prijs en zolang dat zo blijft is er 'hoop'. Dat lijkt zo'n beetje het sentiment te zijn onder de bloemenkwekers, die met…

Yara

Crisisupdate: Meststoffenmarkt laat zich óók lastig voorspellen

Aan het eind van een toch weer onrustige energieweek sloot de gasprijs uiteindelijk toch weer onder de 100-eurogrens af. Echt rust geeft dat gegeven echter niet. De energieprijzen liggen nog altijd hoog en geruststellende berichten uit de politiek komen er ook nog niet echt. In deze nieuwe crisisupdate…

Tuinbouw bijeen in Naaldwijk

"Glastuinbouwsector kan versneld verduurzamen, maar gezamenlijkheid is vereist"

‘Energie en de toekomst van de glastuinbouw’, dat was het thema van de door Glastuinbouw Nederland, Plantum en World Horti Center georganiseerde bijeenkomst op vrijdag 22 april in Naaldwijk. Zowel het aantal van maar liefst 250 aanwezigen, als de ketenbrede vertegenwoordiging – telers, zaadbedrijven,…

Adri Bom-Lemstra 1 jaar voorzitter Glastuinbouw Nederland

In de eerste aflevering van seizoen 3 van podcast KasGesprek kijkt Jakoline van Straalen met Adri Bom-Lemstra terug op het eerste jaar van haar voorzitterschap bij…

"In de glastuinbouw is verduurzamen onaantrekkelijker geworden"

Wat ziet potplantenkweker Léon Ammerlaan als grootste obstakel voor verduurzaming? Hij hoeft er niet lang over na te denken. Om zich heen ziet hij dat het probleem vooral ligt…

© Ronstik | Dreamstime.com

Sancties bij export plantaardige producten en hout naar Rusland

Vanaf 9 april 2022 is een nieuw pakket sancties van kracht, gericht tegen Rusland, meldt de NWVA op haar website. De sancties gelden voor de export van producten met een…

Onderzoek: grenzen aan CO2-beprijzing Nederlandse glastuinbouw

Met CO2-beprijzing wil Nederland de emissie uit onder meer de glastuinbouw naar beneden krijgen. Een dergelijke maatregel waarbij 'de vervuiler betaalt' mag echter niet het…

Klimaatminister: groot risico vertrek glastuinbouw naar buitenland bij Europese CO2-prijzen

Er is een groot risico dat de Nederlandse glastuinbouw zich naar het buitenland verplaatst bij Europese CO2-beprijzing. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek (zie bijlage) in opdracht van minister Jetten voor Klimaat en Energie (EZK). De Nederlandse groente-, fruit- en sierteeltproductie zal mogelijk…

deze maand nog meer duidelijkheid plannen

Minister: "Faillissementen niet uit te sluiten, kies het goede pad"

De Tweede Kamer heeft in maart een inventarisatie van de sector ontvangen, waaruit blijkt dat binnen een half jaar 40% van de tuinbouwondernemers mogelijk in financiële…

Crisisupdate: Gasmarkt opnieuw onrustig na Russisch besluit

De gasprijs is in reactie op Ruslandnieuws weer tot boven de 100-eurogrens gestegen. Deze keer zorgt een leveringsstop van gas aan Polen en Bulgarije voor onrust. Verder in deze update: reactie van Glastuinbouw Nederland op de aangekondigde Haagse glastuinbouwkoers, een rekensom van een teler en nog heel…

NVWA verhaalt kosten vernietigen verboden middelen op kweker

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat bijna 500 liter niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen vernietigen op kosten van een boomkweker in de provincie Noord-Brabant. Een inspecteur trof ruim 80 verpakkingen met middelen tegen onkruid aan op de kwekerij. De NVWA maakt ook een rapport…

Positief advies programmaraad KijK voor vier plantgezondheidsprojecten

Vier nieuwe onderzoeksprojecten op gebied van plantgezondheid hebben groen licht gekregen van de programmaraad van Kennis in je Kas (KijK). Dat betreft de projecten: Monitoring luchtmonsters, Masterplan Verticillium, Meetstandaard microbiologische kwaliteit groeimedia van hernieuwbare grondstoffen en…

Ledenbijeenkomst regio Aalsmeer in teken van energie

Een grote groep ondernemers uit de regio Aalsmeer van Glastuinbouw Nederland was donderdag 21 april aanwezig bij de eerste ledenbijeenkomst in twee jaar. Onderwerp van de informatieavond was: Energie, de actualiteit en hoe nu verder.  Sprekers Robert Solleveld (themaspecialist energie & digitalisering bij…

Mestvergister Twence levert voor het eerst groen gas

De mestvergister van Twence in Zenderen is vrijdag op het aardgasnet van Cogas aangesloten en heeft voor het eerst groen gas geleverd. In eerste instantie wordt, volgens het bedrijf, "een beperkt volume groen gas geproduceerd." De komende maanden wordt de productie verder opgevoerd tot uiteindelijk…

Biobest neemt meerderheidsbelang in Pools collega-bedrijf Biopartner

Biobest heeft een meerderheidsbelang van 60% genomen in het Poolse Biopartner, een distributeur van biologische gewasbescherming, hommels voor bestuiving, meststoffen en biopesticiden op de Poolse tuinbouwmarkt. Deze investering bouwt voort op een langdurige samenwerking op het gebied van biologische…

VannoVa viert 10-jarig jubileum

VannoVa bestaat deze maand tien jaar. Dat wilden de chrysantenkwekers niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Vrijdag 22 april vierden zij dit samen met hun relaties op de Golfbaan Delfland. StartIn april 2012 zorgde VannoVa voor een verassingseffect op een beurs in Kiev. De vereniging toonde hier zonder enige aankondiging hun…

Valstar Handling en Hortichain bundelen krachten

Na een periode van intensieve samenwerking hebben Valstar Handling en Hortichain besloten hun samenwerking verder te verdiepen. Links Peter de Wit, rechts Geert Valstar Valstar Handling is een bloemenverwerkingsbedrijf dat voornamelijk zomerbloemen verwerkt uit Kenia, Zuid-Afrika, Colombia, Spanje en…

Meer dan 100 suggesties ingediend voor herziening On the way to PlanetProof

Stichting Milieukeur (SMK) heeft – na een oproep onder keurmerkhouders en belanghebbenden – veel inbreng ontvangen voor de herziening van het schema On the way to PlanetProof…

Veiling Rhein-Maas tevreden over verkoop rond Pasen

Bij Veiling Rhein-Maas is men over het algemeen tevreden met de verkoop rond Pasen. De omstandigheden waren anders dan in het voorgaande jaar – Pasen viel in 2021 twee weken vroeger, het weer was anders en er waren meer producten beschikbaar. Als gevolg daarvan lagen de hoeveelheden snijbloemen en…

DFG boekt 2,2 miljard omzet

Het afgelopen jaar heeft Dutch Flower Group (DFG) 2,2 miljard euro omzet geboekt. Dat is een slordige half miljard meer dan het jaar ervoor en komt voor een belangrijk deel op conto van sterk…

Crisisupdate: Geen compensatie gasprijs, geen Rusland, geen biomassa

Vrijdagmiddag verzamelde de Nederlandse glastuinbouw zich in het World Horti Center om over de energiecrisis te spreken. Niet lang nadat iedereen op zijn stoel zat, bracht het kabinet het maatregelenpakket naar buiten waarmee de sector versneld klimaatneutraal moet worden. In 2040. Een nieuwe deadline.…

Remy Lubbe, Molter

"Geranium Kelly-Anne is échte verbetering op het huidige aanbod"

Nadat de nieuwe geranium 'Kelly-Anne' wereldwijd in proef is geweest bij verschillende bedrijven, staat het als een paal boven water: Kelly-Anne is een échte verbetering op het huidige aanbod. Maar het heeft wat moeite gekost om het zo ver te laten komen. “Er waren bedrijven die in eerste instantie…

Dreamstime

Nederland los van brandstof uit Rusland: gasverbruiker betaalt mee aan kosten vullen gasopslagen

Nederland wil aan het einde van dit jaar onafhankelijk zijn van Russische fossiele brandstoffen. Dat maakte men vrijdag bekend. Het kabinet zet in op energiebesparing,…

Den Haag bepaalt koers naar klimaatneutrale glastuinbouw 2040

Vrijdagmiddag 22 april bracht het kabinet een pakket met duurzame subsidiemogelijkheden en fiscale aanpassingen naar buiten waarmee de glastuinbouw versneld de energietransitie door moet maken. Hieronder integraal het Haagse bericht. De glastuinbouwsector moet versneld de energietransitie door om…

Nolina lanceert nieuwe website en bedrijfsfilm

De afgelopen jaren is Nolina volop in ontwikkeling geweest en maakt de kwekers van potrozen en tuinplanten nog steeds een gezonde groei door. Om dit aan de buitenwereld te tonen heeft men een nieuwe website en bedrijfsfilm gepresenteerd, waarin het motto ‘Passion for People, Passion for Plants’ nog…

Elmar Nonkes, Veilingmeester Planten Aalsmeer

"Buitenseizoen is nu echt begonnen"

Kwam er de afgelopen tijd vooral geel voorbij de klok, we gaan nu richting Moederdagen. De wekker gaat de komende weken regelmatig een uurtje eerder, zodat al die bloemen en planten op tijd bij de klanten komen. Veilingmeester Elmar Nonkes praat u bij. PasenGeel, geel, geel en nog eens geel. Als er een kleur…

Gearbox Innovations wint themaprijs Robotisering en Datagedreven Tuinbouw

Fotoreportage: Tuinbouw Ondernemersprijs naar Wijnen Square Crops

Tholen - Wijnen Square Crops heeft de 35e editie van de Tuinbouw Ondernemersprijs gewonnen. Een jaar lang mogen de Limburgse paprikatelers zich ambassadeur van de tuinbouwsector noemen. De bokaal gaat aan de neus van de drie andere genomineerden, allen siertelers (Zentoo, Ovata, Niels Kreuk), voorbij.…

Crisisupdate: Gasprijs weer (even) door 100-eurogrens

Gisteren sloten de gasprijzen weer net iets hoger af dan afgelopen dagen op de Title Transfer Facility, het Nederlandse gashandelsplatform. De grens van 100 euro per megawattuur werd gisteren weer overschreden. Elke dag weer wordt duidelijker dat de huidige hoge gasprijzen weleens de nieuwe realiteit…

Visuele inspectie zaaizaden vereist voor export naar Australië

Vanaf 28 april 2022 is een visuele inspectie verplicht voor zendingen zaaizaden naar Australië. Dit vanwege nieuwe eisen om introductie van de Khapra beetle en andere…

Jeroen van Hemert, JFS

Eerste patiorozen komen de kas uit in Tuil

Tholen - In een inmiddels grijs verleden was vader rozenkweker, maar toen was Jeroen nog zo klein dat hij het er onmogelijk van afgekeken kon hebben. Toch ‘kruipt het bloed waar het niet gaan kan’, zoals dat heet, en begon hij een paar jaar geleden zijn eigen kwekerij. Eerst waren dat wat sierappels,…

Hoe gelukkig zijn werknemers in de groene sector?

Vier van de vijf werknemers in de sector Groen Grond en Infrastructuur geeft zijn werk een zeven of hoger. Dit blijkt uit een enquête die is uitgevoerd onder werknemers en…

Crisisupdate: Glastuinbouw legt aanbod aan politiek en maatschappij op tafel

Help glastuinbouw door de crisis door, dan helpt de glastuinbouw Nederland van het gas af. Zo zou je het aanbod dat de Nederlandse glastuinbouw vandaag doet samen kunnen vatten. In deze crisisupdate het hele aanbod dat is aangeboden aan de Tweede Kamer, uiteraard een blik op de energieprijzen en ook…

Sierteeltmerk Grünen Tag timmert aan de weg in Duits retailkanaal

In amper twee jaar tijd heeft het Hollands sierteeltmerk Grünen Tag een stevige bekendheid opgebouwd in de Duitse retail. In enkele honderden supermarkten bij onze Oosterburen is inmiddels een assortiment bloemen en planten onder deze merknaam te vinden. De combinatie van een uniforme uitstraling en een…

Verbod export bloembollen en boomkwekerijproducten naar Rusland

Op 8 april kondigde de EU een nieuw sanctiepakket aan. Hieronder vallen ook bloembollen en boomkwekerijproducten. Er geldt per direct een exportstop. Uitgezonderd zijn contracten die voor 9 april zijn afgesloten, die mogen tot 10 juli a.s. worden uitgeleverd. LTO brengt de impact op haar leden in kaart,…

Madelon van den Heiligenberg, Dutch Flower Group:

"Achter een gerbera en orchidee zit een dynamische wereld"

Iedere week gaan er miljoenen bloemen en planten via klanten van Dutch Flower Group naar consumenten over de hele wereld. Madelon van den Heiligenberg is sinds 1 augustus…

eerste prijsuitreiking productcompetities Floriade

Mooiste tulp komt uit Japan

Op donderdag 14 april vond in het kascomplex ‘The Green House’ de eerste prijsuitreiking plaats van de in totaal dertien door Royal FloraHolland internationale productcompetities, verdeeld over 40 gewasgroepen. Deze keuring krijgen in de periode van 14 april t/m 9 oktober bij Floriade hun beslag. De eerste competitie vond…

Crisisupdate: Gasprijs vanochtend (even) op vooroorlogs niveau

Wie vanochtend na een Paasweekend weer een blik op de TTF-gasprijzen wierp, zag een gasprijs van onder de 90 euro per megawattuur. Zo laag lag de gasprijs sinds de Russische inval in Oekraïne niet meer. Gedurende de ochtend begon de prijs wel weer te stijgen. In deze nieuwe crisisupdate een blik op die…

Kwartaalgroei bloemen- en plantenexport overschaduwd door grote zorgen

De Nederlandse bloemen- en plantenexport sluit het eerste kwartaal van 2022 af met een record exportwaarde van bijna 2,1 miljard euro. Dit maakt de VGB bekend op basis van de exportstatistieken van Floridata. De exportwaarde van bloemen steeg met 2% en die van planten met 4%. “We hopen dat de er snel een…

Crisisupdate: Prijs gas en elektriciteit na 2022 stijgt

Aan het Paasontbijt even niet over de energiecrisis nadenken. Dat wenst de redactie iedereen toe, naast snel uitzicht op verbetering. In deze crisisupdate kunnen wij dat uitzicht (helaas) nog niet bieden. Wel een analyse van de energiemarkt van afgelopen week door AgroEnergy en een verhaal over gasloos…

Crisisupdate: Werken met vaste gasprijzen nieuwe realiteit?

't Is wat, hè, met de glastuinbouw? Wie in de sector werkt, zal het steeds vaker horen de laatste tijd. Bij steeds meer mensen dringt het besef door dat het menens is. In Nederland, maar ook in onder meer België. Daar staat de sector er nét iets minder slecht voor, zo legt SBB Accountants & Adviseurs uit…

Wat te doen met oude gewasbeschermingsmiddelen?

Afgelopen periode is van diverse gewasbeschermingsmiddelen de opgebruiktermijn verstreken. Dit betekent dat die middelen niet meer toegepast mogen worden. Eventuele restanten van deze oude middelen dient men in te leveren.  Er zijn verschillende mogelijkheden voor het inleveren van restanten van oude gewasbeschermingsmiddelen.…

Kartoncrisis dreigt als gevolg oorlog Rusland en Oekraïne

Voor de productie van karton wordt zetmeel uit tarwe, aardappelen en andere gewassen gebruikt. Dit jaar zijn de tarwe- en zetmeelprijzen torenhoog en dreigen er tekorten te…

Marktpositie netleverende gasmotor-WKK blijft 'erg sterk'

Ondanks de prijsstijging van aardgas blijft de marktpositie van de netleverende gasmotor-WKK erg sterk. Ook biedt een gasmotor-WKK voor eigen belichting nog steeds prijsvoordelen ten opzichte van het apart inkopen van elektriciteit en ketelgas. Dat schrijft Jeroen Larrivee van BlueTerra in een update op…

Crisisupdate: Glastuinbouw komt met aanbod en waterstof terug in beeld

De glastuinbouw is meer dan ooit onderdeel van het maatschappelijk debat. Dat stelt voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland in een nieuwe KasTopics-video. De reden hiervoor is alom bekend. In deze crisisupdate zetten we weer enkele berichten bij elkaar.  In bovenstaande video kondigt Bom-Lemstra aan…

Van Leeuwen Buizen Groep profiteert van grote vraag en hoge metaalprijs

De Van Leeuwen Buizen Groep behaalde in 2021 uitstekende cijfers in omzet en netto winst. Het resultaat werd positief beïnvloed door een aantrekkende marktvraag en hogere materiaalprijzen, zo deelt het bedrijf bij de jaarcijfers. Verstoringen in de wereldwijde supply chain leidden gedurende het jaar tot…

Dreamstime

Crisisupdate: Olieprijs daalt, brandstofprijs daalt

De olieprijs is bijna terug op het niveau van voor de Russische inval in Oekraïne. Dat berichtten landelijke media gisteren. Eenzelfde daling van de gasprijzen is nog niet het…

Aardwarmte Vogelaer neemt Green Well Westland over

Vorige week tekenden Jos Scheffers namens Green Well Westland (GWW) en Danny van den Berg namens Aardwarmte Vogelaer de koopovereenkomst voor de verkoop van GWW aan Aardwarmte Vogelaer. De aandeelhouders en afnemers van GWW zijn door deze overname straks weer gegarandeerd van de levering van aardwarmte…

minister Liesje Schreinemacher op bezoek bij Keniaanse kwekers

Kenia en Nederland zetten in op zeevracht

Nederland importeert veel groente, fruit en snijbloemen uit Kenia. Zo wordt bijna de helft van de Keniaanse bloemenproductie naar Nederland geëxporteerd. "Deze producten komen nu vaak met het vliegtuig naar Nederland, maar daar willen wij verandering in brengen", aldus minister van Buitenlandse Handel en…

Acht nieuwe energieprojecten goedgekeurd voor Kennis in je Kas

Tijdens de vergadering van de programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) in maart zijn acht nieuwe energieprojecten goedgekeurd. Deze gewasoverstijgende projecten kenmerken zich door een grote variatie. Voor enkele projecten is alleen groen licht gegeven voor de eerste fases, waarna een nieuwe go/no go…

Kabinet 'terughoudend' met ingrijpen in SDE++

Door de hoge energieprijzen dreigt de SDE++-subsidie voor de glastuinbouw voor 2022 op te drogen. Minister Staghouwer werd ernaar gevraagd door Kamerleden Bontenbal en Boswijk…

Royal Brinkman introduceert biologische bestrijder Limocide

Limocide is een nieuwe biologische insecticide én fungicide op basis van sinaasappelolie. Door de unieke en snelle contactwerking is het product effectief in de bestrijding van onder andere trips, witte vlieg en meeldauw. Royal Brinkman ziet Limocide als een belangrijk product in de weg naar vergroening.…

Eerste Oekraïners aan de slag via Veldwerk Uitzendbureau

Tholen - Gisteren zijn de eerste 15 Oekraïners aan de slag gegaan via Veldwerk Uitzendbureau. Boris de Veld, algemeen directeur, vertelt dat hij benaderd werd door een uitzendkracht die vrijwilligerswerk doet om deze groep mensen te helpen. Boris: "Toen we benaderd werden door ons netwerk om mee te…

Crisisupdate: Relatieve rust, maar voor hoe lang?

Aan het eind van een relatief rustige energieweek een nieuwe crisisupdate. Daarin aandacht voor de ontwikkelingen op de energiemarkten, nieuwe Europese sancties en een tv-uitzending van gisteravond. Met die uitzending van Stand van Nederland van omroep WNL beginnen we. Voorzitter Adri Bom-Lemstra…

Paul Freriks, Veilingmeester Naaldwijk

"Samenwerking dé voorwaarde tot succes"

Wist u dat veilingmeesters van Royal FloraHolland vanuit diverse locaties samenkomen om regelmatig met elkaar te overleggen in klokteams? In onderstaande column vertelt veilingmeester Paul Freriks er meer over. Aangezien iedere productgroep haar eigen specialismen heeft, en om goed aan te sluiten op de…

© Stephen Denness | Dreamstime.com

In 2020 bedraagt productiewaarde van de Vlaamse sierteeltsector 511 miljoen euro

De eindproductiewaarde wordt bepaald door de totale productie en prijs van land- en tuinbouwproducten. Het totale areaal, de productie per hectare en de prijs zijn de belangrijkste variabelen. Sierteelt kan ruwweg opgedeeld worden in bloemen & sierplanten en boomkwekerij, hoewel een duidelijke grens…

Vanaf 12 april kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten aanvragen mogelijk

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf dinsdag 12 april subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT). Met de MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van…

Keniaanse zomerbloemenexporteur Ruth Muiruri, Wilmar Flowers:

"Luchtvrachtcapaciteit niet genoeg om aan vraag te voldoen"

"De vraag is er wel, maar we kunnen er niet aan voldoen door het gebrek aan luchtvrachtcapaciteit", zegt Ruth Muiruri, CEO van Wilmar Flowers, een Keniaans bedrijf dat zomerbloemen exporteert die zijn geteeld door kleine en middelgrote kwekers. Zij waren een van de eersten die begonnen met het exporteren…

Zentoo: "Individueel ondernemerschap binnen het collectief"

Vier chrysantentelers besloten in 2007 hun portemonnees te gaan delen. Een financiële samenwerking in de coöperatie Zentoo, die daarmee een nieuwe, innoverende speler werd in de chrysantenteelt. Voor die tijd was deze vorm van samenwerking bijzonder, maar daar heeft Zentoo het niet bij gelaten. Het…

Terecht of niet, optimisme overheerst op Spring Fair Aalsmeer

Tholen - Alle crisis ten spijt was de sfeer op de Spring Fair in Aalsmeer gemoedelijk. Vanuit de optimistisch ingestelde plantenkweker zijn er ook zeker lichtpuntjes: de kachel en lamp kan bijna of helemaal uit, vanaf volgende week gaat het voorjaar los (even duimen) en die inflatie, daar kun je over…

Crisisupdate: Energie 157 procent duurder dan in maart vorig jaar

Consumentengoederen en -diensten waren in maart 9,7 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In februari was de inflatie 6,2 procent. Deze toename van de inflatie…

op weg naar Landelijk Veilen met Begeleidingsteam

"Als je invloed wil hebben, moet je meepraten en je mond opendoen"

Om tot Landelijk Veilen te komen, waarbij vraag en aanbod wordt geconcentreerd op één landelijke veiling, maakt Royal FloraHolland diverse kleine stappen. Deze raken zowel aanvoerders als kopers. Het is belangrijk om hen hierbij te betrekken. Daarom zitten Gerjan Telleman (Fresco Flowers) en Danny van…

minister Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) op bezoek bij Denis Plants

Vlaamse tuinbouw kan rekenen op meer overheidssteun bij investeringen in energiebesparing

Glastuinbouwbedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen in bestaande serres kunnen rekenen op verhoogde steun uit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Dat heeft de Vlaamse minister voor Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) aangekondigd bij een bezoek aan Denis Plants in…

Nieuwe benoemingen wereldwijd Landbouw Attaché Netwerk

Kortgeleden zijn er nieuwe landbouwraden en landbouwattachés benoemd in een aantal landen. Zij werken op Nederlandse ambassades, consulaten en internationale organisaties wereldwijd en maken onderdeel uit van het Landbouw Attaché Netwerk (LAN). De landbouwraden en hun teams zijn actief in 80 landen. Ze…

Werkgeverslijn

In gesprek met werkgevers over huisvesting voor internationale werknemers

Voor internationale werknemers wordt de kwaliteit van huisvesting een steeds belangrijker argument om in Nederland te komen en te blijven werken. De huisvesting moet goed en veilig zijn. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen waarborgt de kwaliteit van de huisvesting op land- en tuinbouwbedrijven. Ruim 100…

Pioenseizoen vervroegd van start gegaan bij Greenflor

Vanaf nu zijn de populaire Franse pioenrozen weer beschikbaar bij Greenflor. Door het Franse klimaat zijn de Franse pioenen eerder beschikbaar dan de Nederlandse variant en is de pioenenoogst meer verspreid. Dat komt goed van pas bij de grote vraag door onder andere een vervroegd bruiloftseizoen. De eerste…

Xpol opent vestiging in Finland

Afgelopen weekend opende Xpol BV uit Rijsenhout een locatie in Vantaa, Finland. Per 1 april deze maand is het handelsbedrijf Xpol Finland Oy operationeel. Suvi Seppälä (Kesko) en Tom Vermeer (Xpol) Xpol is gespecialiseerd in de distributie van bloemen en planten uit (primair) Afrika en belevert een aantal grote…

Crisisupdate: Prijs daggas wil niet naar beneden

Na een kleine hobbel vanochtend zit de dagprijs van het gas vanochtend steady iets boven de €1,10. Tegelijkertijd is er in het nieuws van afgelopen weekend weinig hoopvols te melden aangaande een spoedige daling. Klik hier voor de actuele gasprijs Integendeel, vanuit verschillende hoeken wordt er nog…

Nieuwe opties met klimaatcomputer na update

Onlangs is er voor Connext van Priva een nieuwe software-update beschikbaar gekomen. De update 913.01 bevat de volgende vernieuwingen: hybride groeilichtsturing, ondersteuning…

Ronald van der Knaap, Kwekerij Tass

"Botanisch wondertje Calathea Fusion Yellow is mooie aanvulling op assortiment"

Tholen - De crocata is een typisch plantje dat zonder gedegen kennis en groene vingers geen succes wordt. Sinds een jaar of 16 is het dé specialiteit van Kwekerij Tass uit Wateringen en vanaf deze zomer, nadat de enige bestaande concullega ermee stopt, is de kweker niet alleen de grootste, maar bovendien…

Basisschool De Jozefschool wint 1e Tuinbouwbattle in regio Aalsmeer

Basisschool De Jozefschool in Aalsmeer is de winnaar van de 1e Tuinbouw Battle in regio Aalsmeer. Groep 8 deed mee aan deze battle waarbij tulpen gekweekt werden in de klas. Ze zijn uitgekozen als winnaars vanwege hun grote inzet en goede samenwerking rondom het thema ‘kweken in de klas’. De eerste…

NOS op bezoek vanwege 'extreme' weer

Planten naar binnen bij Tuincentrum G. Gooker: "We hebben het nog niet vaak gezien",

"We hebben het nog niet vaak gezien", vertelt Jacquelien Gooiker van Tuincentrum G. Gooker in Diepenveen de NOS. In deze video is te zien hoe het tuincentrum de planten naar binnen zet om ze te beschermen tegen de vorst komend weekend.  Kijkje achter de schermen: op de Facebook pagina van het tuincentrum een…

Jamani Group en e•bloom bundelen krachten

e•bloom en Jamani Group bundelen hun krachten en expertise en gaan gezamenlijk het online bloemen- en plantenbedrijf e•bloom verder laten groeien in binnen- en buitenland. "De…

Rainlevelr verdubbelt aantal deelnemers in twee jaar tijd

In februari 2020 verwelkomde Rainlevelr Lugt Lisianthus als 25ste deelnemer. Nu - twee jaar later - staat de teller met Adrichem Potplanten op 50 deelnemers. Het aangesloten areaal bedraagt hierdoor 281 hectare wat bij een opvang van 10 mm gelijk staat aan 28.100 m3 opvangcapaciteit ofwel bijna 3…

Marginpar introduceert tweekleurige clematis snijbloem Amazing Sevilla

Marginpar introduceert de allereerste tweekleurige clematis snijbloem Clematis Amazing Sevilla. De stelen zijn vanaf vandaag exclusief verkrijgbaar op de klokken van RFH Aalsmeer. Nog niet zo heel lang geleden introduceerde de kweker de eerste witte snij Clematis, die naar eigen zeggen een 'enorme hit' werd.…

De duurste benzine ter wereld vind je in...

Hong Kong. Daar is de benzine op het moment het duurste ter wereld. Nederland is met 2.517 dollar per liter echter een goede tweede. Monaco, Noorwegen en Finland maken de lijst compleet.  Klik hier voor de totale ranglijst op https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/   

Kas in polder Midden-Delfland maakt plaats voor gras

Ook de laatste kas midden in de polder van Midden-Delfland verdwijnt. De 2,9 hectare glas in Maasland wordt ingeruild voor gras, zoals eerder ook al 29 hectare kas plaats maakte voor gras. Het gaat om sanering in het kader van het project 'Gras voor Glas'.   Sinds 2006 is de gemeente Midden-Delfland bezig glas…

Google Maps

100 ha glas in Harmelerwaard maakt mogelijk plaats voor huizen

De Harmelerwaard, een stukje polder tussen Harmelen en Utrecht en tevens thuis aan ongeveer 15 glastuinbouwondernemers met gezamenlijk 100 ha glas, moet mogelijk plaats maken voor huizen. Althans, dat willen gemeente en provincie, maar er zijn ook partijen die daar niets van weten moeten. Vooraleerst…

Overzicht niet- en vroeg-veildagen bij RFH

In april en mei volgen wederom een paar niet- en vroeg veildagen. Een overzicht daarvan, met gemakshalve ook een aantal andere bijzondere (feest)dagen later in het jaar, vindt u hieronder. Meer informatie vindt u hier.

11 kranen op een rij voor 368 meter lange boring

Warmte Netwerk Westland krijgt met de aanleg van het warmtenet in Maasdijk concreet gestalte. In twee opeenvolgende zaterdagen is de hoofdtransportleiding van het warmtenet de grond ‘íngetrokken’ op de locatie aan de Lange Kruisweg. Elf kranen kwamen eraan te pas zodat het boren van de 368 meter lange…

...maar wel bij Corrosserie Elenbaas

Nieuwe koel-vriesopleggers nauwelijks verkrijgbaar

Tholen - Bestel je een nieuwe trailer, dan kun je die normaal gesproken een maand of vier later verwachten. Door lang oplopende levertijden en sterk gestegen prijzen is dat inmiddels bijna een jaar, weet Maurice Boin van Corrosserie Elenbaas uit Poortvliet. “Als je nu gaat kijken ben je in het tweede…

Onderzoek: Wegen voordelen op tegen nadelen coating?

Hoe meer licht, hoe hoger - in potentie - de productie van een gewas. Daarom zoeken telers naar zo transparant mogelijk glas voor hun kassen. Dat glas zorgt er echter ook voor…

Nieuwe koppeling tussen GreenCommerce en Work-IT Verpakken gerealiseerd voor Looye Kwekers

Er is een nieuwe koppeling tussen GreenCommerce en Work-IT Verpakken gerealiseerd voor Looye Kwekers. De tomatenkweker werkt al jaren met GreenCommerce om commerciële bedrijfsprocessen te beheren. Omdat Looye Kwekers gebruik ging maken van de nieuwe Work-IT software, was er een nieuwe koppeling benodigd…

Potlisianthus Julietta begin aan tweede seizoen

De komende periode is Julietta weer beschikbaar, een potlisianthus met dubbele bloemen, die wordt veredeld door Takii en verkrijgbaar is bij kwekers Bosplant en SV.CO.  Lovely LisianthusNa de succesvolle introductie van Julietta in 2021 begint de dubbelbloemige potplant aan haar tweede seizoen. De schoonheid van…

Veel belangstelling voor kopersdag Online Flower Auction

Tijdens de kopersdag op donderdag 24 maart werd een grote groep inkopers bijgepraat over Online Flower Auction (OFA). Na de introductie en bekendmaking van de officiële startdatum werd de nieuwe veilingklok gedemonstreerd door middel van een ludieke loterij rond het thema speedboot. Aansluitend werd de…

Kamerbrief uitvoering motie over kwekersrecht

Minister Staghouwer (LNV) meldt de Tweede Kamer hoe hij de motie-Boswijk uitvoert. Deze motie gaat over het kwekersrecht. Meer specifiek vraagt de motie om verbeteringen van…

"Schakelen en doorgaan"

Van crisis naar crisis en blijf dan maar eens flexibel. Stilzitten is er niet bij, schakelen en doorgaan. In onderstaande blog vertelt Veilingmeester bij Royal FloraHolland Luus Hooyman, (Veilingmeester in Aalsmeer op klok 2) over de huidige turbulente tijden en het effect ervan op de klok. De tuinbouwbranche heeft ruime ervaring…

Blumengrosshandel Kees van der Meer, lijnrijder op Duitsland

"Bloemist koopt minder op de bonnefooi, consument wordt voorzichtiger"

Tholen - Menig bloemist in Duitsland vertrouwt voor zijn dagelijkse leveranties op Nederlandse lijnrijders. Hebben die, in lijn met de cijfers van BGI, een beetje kunnen profiteren van de recordomzet van afgelopen jaar? “Ik denk dat die records in de eerste plaats te danken zijn aan de hoge prijzen”,…

Gasloos, all-electric project voor Maastricht University in Venlo

In 2023 zal op het terrein van Brightland Campus Greenport Venlo het Expertise Research & Development Centre Venlo verrijzen. Het gaat om een gasloos, all-electric glastuinbouwproject. AAB schrijft erover.  Het ontwerp omvat een mix van kasafdelingen en klimaatkamers voor fundamenteel- en praktijkonderzoek,…

Vier telers eensgezind: Gasprijs ondergraaft glastuinbouw

"Dit houden we geen maandenlang meer vol.” Glastuinders uit Moerkapelle en Zevenhuizen reageerden dinsdag in het Reformatorisch Dagblad op het bericht van Glastuinbouw…

Nog winst te behalen bij freesia-verkoop

Fabulous Freesia en VBW werken samen, met als doel bloemisten beter te ondersteunen bij de verkoop van freesia’s. Dat hier nog winst valt te behalen, is de belangrijkste…

Lijnrijders ondersteunen Rozenkeuring op de Keukenhof

Rozen, sinds jaar en dag nummer één op de Internationale snijbloemenmarkt, zijn voor lijnrijders en hun klanten een onmisbaar product. Voor de Stuurgroep Lijnrijders Bedrijven…

Ook telers met aardwarmte voelen gevolgen hoge gasprijs

Ook glastuinbouwers die hun kassen met aardwarmte, of geothermie, verwarmen maken zich zorgen over de gestegen gasprijzen. Omroep Flevoland vroeg Hans Olsthoorn van Hoogweg…

Gebr. Grootscholten breidt uit van 50.000 m2 naar ruim 90.000 m2

Tholen - Aan de Mariëndijk te Honselersdijk teelde René van der Knaap van bloemenkwekerij Acros op 26.000 m² hortensia’s. Daarnaast verpachtte hij elders nog een locatie. René was voornemens, gezien het ontbreken van opvolging, zijn bedrijf te gaan verkopen. Begin 2020 is via makelaar- en…

SodM wil 'heldere' schadenorm geothermie

Geothermie en Groningse gaswinning in jaarplan SodM

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft haar jaarplan bekend gemaakt. Veel van de onderwerpen daarin vallen onder de energietransitie, zoals geothermie, waterstof en…

Nog meer controles voor waterkwaliteit Westland: "Tuinders moeten meebetalen"

Er komen nog steeds achttien soorten gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouwgebieden in Westland in het water terecht. Niet meer vanwege bewust lozen, maar lekkages,…

René Corsten, Delphy

Petitie: Nederland moet de gaswinning in Groningen tijdelijk maximaal verhogen

"Ineens lijkt alles bespreekbaar te worden", constateerde Adri Bom Lemstra onlangs nog, waarbij zij doelde op het feit dat de Groningse gaskraan misschien dan toch, tegen alle…

Augusto Solano, Asocolflores

Colombia: 2021 brak alle records, maar zet groei door in 2022?

Nadat 57 jaar geleden de eerste bloempjes naar de Verenigde Staten werden verscheept, is de Colombiaanse bloemenbusiness vrijwel ononderbroken gegroeid. Inmiddels worden vele miljoenen stelen geëxporteerd naar meer dan 100 landen. Ook afgelopen jaar werden er weer records gebroken, zowel in omzet als in…

Lager waterverbruik bedrijven Nederland 2020, landbouw gebruikt meer

22 maart is Wereldwaterdag. Reden voor het Centraal Bureau voor de Statistiek om stil te staan bij het Nederlandse waterverbruik in 2020. Huishoudens gebruikten in 2020 meer water, bedrijven minder. De landbouwsector had last van droogte en gebruikte meer grondwater dan in 2019. Sowieso lag het…

Meer ruimte voor solitaire kas in Noord-Brabant met nieuwe regels

De Provinciale Staten in Noord-Brabant hebben vorige week de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. De verordening treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in…

Let op met waardplanten van Phytophthora ramorum richting VK

Wilt u waardplanten van Phytophthora ramorum naar het VK exporteren? Zorg dan dat u in het register 'Inspectieplichtige waardplanten P. ramorum' staat. Er is ook een wijziging in de reguliere keuring op Phytophthora ramorum vanaf 11 april 2022. Het Verenigd Koninkrijk vraagt een verklaring over…

"Zonder stadiumonderzoek vaar je in de mist"

Over de tulpenprijzen niks dan goeds, die zijn ‘super best’. De vraag overstijgt het aanbod, en dan weet je al wat er gaat gebeuren: de prijzen schieten omhoog. Dat het aanbod…

Tuinvereniging Groei & Bloei viert 150-jarig jubileum

De Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde (KMTP) bestaat 150 jaar. De tuinvereniging is inmiddels beter bekend als Groei & Bloei (naar het gelijknamige tuintijdschrift). Speciaal voor dit bijzondere jubileum heeft de vereniging de balans opgemaakt als het gaat om tuinen en tuinieren in…

Rechter oordeelt dat intrekken subsidie aan warmtenetwerk terecht is

Aan een project met warmtelevering aan een vijftal telers door een biomassacentrale in Noord-Brabant werd in 2019 ruim 5 ton subsidie toegekend. De subsidieverlening werd, na…

Vier moties over energie en CO2 aangenomen in Tweede Kamer

Tijdens het zogeheten tweeminutendebat op dinsdag 8 maart in de Tweede Kamer, hebben diverse Kamerleden moties ingediend met betrekking tot de zorgwekkende, actuele situatie…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven