Marktinfo

nieuwe cijfers CBS & Agrimatie

Goed sierteeltjaar maar inkomen daalt door toenemende kosten

Tholen - Het einde van het jaar komt in zicht, maar is de bodem van de portemonnee van de teler daarmee ook in zicht? Nee, over het algemeen niet, zo blijkt uit de inkomensraming voor 2018 door het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen Economic Research. Het gemiddelde inkomen uit alle type…

landbouwgedeputeerde Hubert Macku

"Kritisch zijn op veiligheid is goed, maar we moeten ook reëel blijven"

De energietransitie is van groot belang voor de toekomst van de tuinbouw; dat ziet ook de provincie Limburg. Hoewel onlangs twee projecten in Noord-Limburg werden stilgelegd, is  landbouwgedeputeerde Hubert Mackus van mening dat geothermie nog altijd de meeste verduurzamingskansen biedt. “Voorwaarde is wel…

Meet & Greet Energie, Greenport en Pijnacker-Nootdorp

Hoe kan energietransitie worden versneld?

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het aan elkaar verbinden van tuinbouw en de bebouwde omgeving. Dat was de belangrijkste boodschap van de Meet & Greet Energie van Greenport West-Holland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Foto’s: Cok van den Berg Op woensdag 12 december vond de vierde Meet & Greet Energie van de…

Toekenningen Fonds Kleine Toepassingen

Extra middelen in pakket voor kleine teelten

In de zevende aanvraagronde van het Fonds Kleine Toepassingen 2015 - 2019 zijn zeven aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoek - en toelatingskosten gehonoreerd voor een totaalbedrag van 112.301 euro. Twee daarvan zijn van toepassing in de glastuinbouw, terwijl een derde fondsaanvraag nog in…

Klokomzet 2018 handhaaft zich goed in jaar met extreme weersomstandigheden

Veilvolgorde grootste punt van discussie op ALV Plantion

Tijdens de algemene ledenvergadering van Plantion, gisteravond, oogstte het initiatief om de veilvolgorde aan te passen kritiek van een groep seizoenskwekers. Sinds september veilt Plantion de producten van kwekers die A1-kwaliteit leveren en vijf dagen in de week aanvoeren (de kopgroep), als eerste. Dit…

Matthijs Mesken, VGB

"Recordexport bloemen en planten van € 6 miljard haalbaar"

Ondanks een daling bij de top-5 afnemers gaat de bloemen- en plantenexport vanuit Nederland het record van € 6 miljard van vorig jaar aantikken. Dit verwachten de VGB en Floridata op basis van de resultaten tot en met november. CEO's van de grote handelshuizen verwachten volgend jaar weer groei. Zij…

blog Pricewise

Heeft Brexit gevolgen voor de bloemen- en plantensector?

In het voorjaar van 2019 is het zover: dan zal de veelbesproken Brexit eindelijk tot uitvoer worden gebracht. Zowel in binnen- als buitenland wordt de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingehouden adem aanschouwd. Het topic is dan ook de laatste maanden niet meer weg te slaan…

7 december, Bright 5:

Vijf sectoren bundelen krachten in teeltonderzoek

Bright5 is een cross-over samenwerking gevormd door de 5 unieke sectoren uit de regio Zuidoost Nederland: asperge, rozen, blauwe bes, aardbei en champignon. Het aspergeplatform, blauwe bessenplatform,…

t.o.v. 2016

Ruim 50% meer arbeidsmigranten bij uitzendbureaus

In de afgelopen maanden heeft het tweejaarlijkse arbeidsmigrantenonderzoek onder leden van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) plaatsgevonden. In totaal hebben 225 van de 360 leden die in 2018 arbeidsmigranten ter beschikking…

Impressie laatste ALV Royal FloraHolland

Tholen - In december 2019 organiseert Royal FloraHolland geen ALV meer, maar een soort coöperatie-avondje. Dan zullen directie en de gisterenavond beëdigde, 42 hoofden tellende ledenraad verantwoording afleggen aan de leden, en kan men daarna aan het bier. Om vast aan dat format te wennen, koos men…

Uitspraak beroepskamer : planten kunnen tòch geoctrooieerd worden

Op 5 december besloot de beroepskamer dat Regel 28(2) EOV in conflict is met Artikel 53(b) EOV, en dat het Artikel onder Artikel 164(2) EOV voorrang heeft op de Regel. Daarom…

reportage Zembla over witwassen 2.0

Exporteurs controleren bron van betaling onvoldoende

Geld verdienden is belangrijker dan je aan de regels houden. Tenminste, dat geldt voor iedereen die klein genoeg is de kans te lopen anders vermorzeld te worden. Wie dat niet hoeft, zijn een Shell, een koningshuis, een ING en, zo blijkt, vermoedelijk ook een aantal exporteurs in bloemenland. N.a.v. mogelijk het grootste witwasschandaal in de…

Delta-N presenteert GAP-APP

Delta-N kondigt de beschikbaarheid aan van GAP-APP. Een oplossing voor het vereenvoudigen van de verslaglegging ten behoeve van het GlobalGAP-certificaat. GAP staat voor Good Agricultural Practices.…

Nog even over die verpakkingswet op Duitsland

De nieuwe 'verpakkingswet' in Duitsland is maar mager in het nieuws geweest, en hoewel niet precies bekend is of en zo ja hoe streng zal worden gehandhaafd, gaat het een groot deel van sector aan. De wet, die per 1 januari 2019 in werking treed, heeft tot doel de recycling van plastic beter mogelijk te…

OK Plant, Gediflora

Finalisten AIPH award 2019 bekend

De International Association of Horticultural Producers (AIPH) heeft gisteren de negen finalisten van de de International Grower of the Year (IGOTY) award 2019 bekend gemaakt.…

Sierteeltexport 2018 : 1,8 procent minder snijbloemen, 2,7 procent meer planten

Het mag geen nieuws meer heten, maar Agrimatie heeft de exportcijfers nog eens op een rijtje gezet. De Nederlandse snijbloemenexport is tot en met oktober 2018 uitgekomen op € 3,2 miljard, wat 1,8% minder is dan in 2017 (Floridata). Daarentegen bedraagt de export van pot-, perk- en tuinplanten in deze…

"Een bedrijf kan tegenwoordig niet meer zonder visie op personeelsontwikkeling"

Afgelopen donderdag 22 november organiseerde Greenport Gelderland, LTO Glaskracht Nederland en Kasgroeit een seminar met het thema 'arbeid' bij de Rabobank in Elst. De discussie over het boeien en binden van medewerkers vond plaats 'over de streep'. De arbeidsmarkt is krap, goed personeel is niet…

Hou op met dat geglitter

Glitters op fust zijn, zo weet menig teler, een grote bron van irritatie. Zowel het gebruik van glitters als verf op meermalig plastic bloemenfust is niet toegestaan, maar met de kerst wordt er toch weer volop geverfd en geglitterd en komt fust als onderstaande exemplaar in de roulatie. En het echte probleem is, dat de…

Handen ineen voor toekomstbestendig bollenlandschap

In de zomer van 2018 kwamen ruim veertig bestuurders, vertegenwoordigers van belangenverenigingen, agrariërs en ambtenaren bij elkaar voor de bollenpolder van de toekomst. De inzet was een Regio Deal met het Rijk om de Hogeveensepolder in Noordwijkerhout te ontwikkelen voor de toekomst. Inmiddels werken…

Jaarlijkse Dutch Lily Days geven groei-impuls aan de teelt

De Dutch Lily Days hebben de belangstelling voor de lelieteelt internationaal flink doen aanwakkeren. Juist de aan het event deelnemende bedrijven zien in toenemende mate een vergroting van hun bereik en groei in hun bekendheid. Bezoekers aan de afgelopen edities koppelen in onderzoek terug met meer…

Kenia moet vrachtverwerkingscapaciteit verhogen

Op 1 december zal Kenya Airways de eerste non-stop vrachtvlucht naar de VS vliegen. Dit is een grote stap voorwaarts voor de Keniaanse bloemen- en AGF-telers. Deze roepen al jaren om directe verbindingen naar de VS. Maar is er werkelijk winst te behalen op deze route? In de VS groeit de consumptie van verse producten fors…

Yourlily ziet kansen in Spanje

Spanje, volgens Yourlily toch een echt bloemenland, is de laatste jaren vergeten in de promotie van bloemen. Dat kon men naar eigen zeggen goed merken tijdens twee Live-Events in Spanje, die daar afgelopen maand plaatsvonden. Yourlily was present, samen met Barendsen, de Productgroep Lisianthus en Piet Vijverberg. Over de afgelopen 20 jaar is Spanje een…

Kassa organiseert grote nationale bloembollentest

Kassa gaat de kwaliteit van de tulpen en narcissen van verschillende grote aanbieders tegen het licht houden. Afgelopen zaterdag was te zien hoe men langsging bij zeven grote aanbieders, een paar zakjes bollen aanschafte en deze plantte. Aankomend voorjaar moet dan blijken of de bollen een beetje willen…

Rutte op bezoek bij 'grootste chrysantenkweker ter wereld' Uniflor

WUR mee op handelsmissie naar Colombia

Deze week is Wageningen University & Research mee op Nederlandse handelsmissie naar Colombia. Deze missie wordt aangevoerd door minister-president Mark Rutte. Ook de ministers Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit én Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport zijn mee. Het Zuid-Amerikaanse land is een focusland voor…

Recordaanvraag voor investeren in energiebesparing glastuinbouw

242 glastuinbouwondernemers en samenwerkingsverbanden hebben in oktober en november subsidie aangevraagd om te investeren in energiebesparing. Dat is een record. Er is genoeg budget voor alle aanvragen.  Aantal aanvragen per investering Met de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw kunnen glastuinbouwers een bijdrage krijgen omdat zij willen…

Aanvoerders laten zich massaal bijpraten over plantenpaspoortplicht

De plantenpaspoortplicht voor alle planten gaat in per 14 december 2019. Die geldt voor alle voor opplant bestemde planten, teeltmateriaal en alle kamer-, perk- en kuipplanten. Diverse zaden zijn uitgezonderd van de paspoortplicht. Drukbezochte bijeenkomsten De afgelopen periode zijn drie drukbezochte bijeenkomsten georganiseerd in respectievelijk Asten,…

Ondernemersgroep KijK en brancheorganisaties akkoord met Verbindend Verklaring

Ondernemersgroep KijK en brancheorganisaties zijn akkoord met het aanvragen van een Verbindend Verklaring (VV). Door de Verbindend Verklaring betalen alle glastuinbouwondernemers in Nederland mee aan gewasoverstijgend onderzoek in de programma's Kas als Energiebron, Het nieuwe doen in plantgezondheid en…

Agrifirm assisteert telers in behalen PlanetProof-keurmerk

Teelt u gewassen voor de Nederlandse afzetmarkt? Dan krijgt u per 1 januari 2020 te maken met het PlanetProof-keurmerk. Al het groenten, fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen die verkocht worden in het merendeel van de Nederlandse supermarkten moeten per deze datum PlanetProof geteeld zijn. Agrifirm ondersteunt telers bij het verkrijgen…

BKD beantwoordt vragen over verplicht Plantenpaspoort

Met ingang van 14 december 2019 treedt de nieuwe EU plantgezondheidsverordening in werking. De verordening is gericht op het moderniseren en beter afstemmen van nationale…

onderzoek Floridata

Zorgt exportgroei ook voor versterking Nederlandse exportpositie?

Het jaar 2017 werd afgesloten met een exportgroei van 4,8% en een totale exportomzet van 6 miljard. Maar zorgt deze exportgroei ook voor een versterking van de Nederlandse exportpositie ten opzichte van andere landen? Klopt de eerder door Floridata uitgesproken verwachting dat in 2017 met name de…

Borgingssysteem niet realiseerbaar

Boldompeling met Admire na 19 december definitief verboden

Op 12 september maakte het Ctgb bekend dat dompelbehandelingen met Admire in bloembollen na 19 december niet meer toegestaan zouden zijn. In de berichtgeving werd aangegeven dat dompelbehandelingen in een later stadium wel toelaatbaar zouden zijn 'wanneer toelatingshouders en sector met een sluitend…

Planten trekken exportwaarde naar record

Dankzij een sterke groei van vooral de plantenexport in oktober is de exportwaarde inclusief die van de bloemen vergelijkbaar met vorig jaar: € 5,1 miljard. Dit betekent volgens Floridata dat het record van € 6 miljard kan worden geëvenaard. De sector speelt in op de positieve effecten van groen, in het…

vogelvlucht over de markt

Rusland, land van bloemen

De afgelopen jaren heeft Rusland er een sport van gemaakt in de productie van agrarische producten zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden, óók in bloemen. Dit heeft de afgelopen tijd geresulteerd in een aantal grootschalige nieuwbouwprojecten . Hoewel voor de handel in eerste instantie zorgwekkend, biedt dit voor allerlei…

rechter doet uispraak in zaak Florali - Raad voor plantenrassen

Rasnaam prevaleert over merknaam

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de rechter, deed op 23 oktober 2018 de uitspraak dat de opname van een plantenras in het private (commerciële) register van de KAVB een juridische norm…

"Er is een collectieve wil nodig om dit gebied in de benen te houden"

Cees Veerman luidt noodklok over moeizame herstructurering Westlandse tuinbouw

Tholen - Wie bij de Agrobusinessclub Westland gisteren dacht weg te komen met een borrel, buffet en een praatje dat lekker makkelijk in het gehoor lag, kwam wat dat laatste betreft bedrogen uit. Voormalig minister, maar ook boer, professor en voorzitter van Coalitie HOT Cees Veerman gaf een presentatie…

Rutger Lommers

"We moeten niet overal opnieuw het wiel gaan uitvinden"

"Ik spreek graag voor de gehele tuinbouw. Veel uitdagingen zijn overigens voor heel veel sectoren hetzelfde. Het duurzame bodembeheer speelt bijvoorbeeld overal. Hetzelfde geldt voor verduurzaming van het energiegebruik. Het is daarom belangrijk dat we niet overal opnieuw het wiel voor gaan uitvinden. Er…

Hagenezen met bijstandsuitkering aan het werk in Westlandse kassen

De gemeente Den Haag gaat nog eens 500 mensen per jaar extra uit de bijstand halen en aan een baan helpen. De gemeente gaat proberen om voor hen passend werk te vinden. Daar…

De veilingmeester vertelt: Allerheiligen, Allerzielen én chrysanten

In deze vlog neemt veilingmeester Leontine Brugmans u mee in de feestdagen Allerheiligen, Allerzielen, de rol van chrysanten en hoe u hierop in kunt spelen. Wat is de oorsprong van deze bloemen? Wat zijn ontwikkelingen en trends in de markt? Benieuwd hoe u hierop kunt inspelen?

Aldi en Lidl verscherpen aankoopbeleid voor bloemen en planten in 2019

Aldi Nord, Aldi Süd en Lidl stellen het verplicht om alle bloemen en planten te voorzien van certificering voor GLOBALG.A.P. en GRASP (sociaal), of een gebenchmarkt,…

NVWA treft Xylella fastidiosa aan op koffieplant in kantoorpand Noordwijkerhout

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een met Xylella fastidiosa besmette Coffea-plant aangetroffen in een kantoorpand in Noordwijkerhout. De besmette koffieplant werd opgemerkt door een inspecteur van de NVWA die in het kantoorpand aanwezig was voor een administratieve afhandeling. Beeld: NVWA Xylella…

Kwekers uit Rwanda presenteren op IFTF 2018

Een delegatie van vier bedrijven zal Rwanda vertegenwoordigen op de International Floriculture Trade Fair (IFTF), van 7 tot en met 9 november 2018 in Vijfhuizen. Drie…

Flores Del Este, Colombia

Chinese bloemenmarkt groeit hard

De bloemensector ziet steeds meer mogelijkheden op de Chinese markt. De groeiende middenklasse van de grootste populatie ter wereld is bereid om meer te betalen voor bloemen van hoge kwaliteit, ziet Catalina Arango van Flores Del Este, een Colombiaanse hortensiateler. Deze ziet ook de vraag vanuit China steeds verder toenemen. Catalina…

Gemeente Almere trekt 7 miljoen extra uit voor Floriade

Begin oktober 2018 maakte het college van burgemeester en wethouders van Almere bekend dat zij ruim 7 miljoen extra voor de Floriade wil uittrekken. En dat bovenop de 14 miljoen die er al eerder voor was uitgetrokken. In onderstaande geeft de organisatie zelf tekst en uitleg en gaat men ook in op de…

ILVO gaat welbevinden van land- en tuinbouwgezinnen onderzoeken

Het Belgische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) start met een delicaat onderzoek over het welbevinden van landbouwgezinnen. Bedoeling is om te achterhalen in welke mate er langdurige stress is, wat de oorzaken daarvan zijn en hoe met die stress wordt omgegaan. “Er zijn aanwijzingen dat…

Bloemenveiling begint tweede leven

Het FD sprak met Steven van Schilfgaarde, baas bij Royal FloraHolland, en vroeg hem naar de toekomst van de veiling. Er volgt geen verhaal waarbij u van de stoel zult vallen, maar wel een die stof tot nadenken geeft. De veiling kampt de afgelopen jaren met digitalisering, ongedurige handel en fijnmaziger…

directeur Hobaho Foeke Gardenier

Voortdurend op zoek naar meer resistentie

“We moeten ons niet alleen laten leiden door wetgeving, we moeten vooral ook kijken naar de wensen van onze afnemers, zoals bijvoorbeeld de retail. Wat willen zij van ons? Dit doen we nog niet altijd even goed en helaas staan we er ook niet altijd even rooskleurig op bij andere stakeholders in de keten.…

Glastuinbouw Fossielvrij in 2040: wat kunt u nu al doen?

Glastuinbouw Fossielvrij betekent dat er geen CO2 uit een fossiele bron op het glastuinbouwbedrijf uit de schoorsteen verdwijnt. Dit wil dus zeggen dat er warmte en elektra ingekocht moet worden, eventueel aangevuld met zogenoemd groen gas en externe CO2. Het ministerie van LNV en LTO Glaskracht Nederland trekken samen…

marktanalyse SDF

Aandeel digitaal verkoop bloemen en planten blijft stijgen

De verkoop via digitale kanalen is voor kwekers van sierteeltproducten nog nooit zo belangrijk geweest. In de maand september was het aantal digitale transacties 20% hoger dan het jaar ervoor. Steeds vaker wordt digitaal gekoppeld met kopers, die daarmee direct inzicht hebben in de beschikbare voorraad…

Sierteelt op Fresh Produce Show PMA steeds prominenter

Afgelopen week vond in Orlando, Floriade, de PMA Fresh Summit Conference plaats. Deze beurs is één van de hoogtepunten in de wereldwijde handel in 'fresh produce', waarbij de afgelopen jaren ook steeds meer oog is voor de sierteelt. Op een hoek van het giga Orange County Concention Center was de 'Floral…

Zelalem Messele, Debre Zeyt

”Rozen kweken is pure business”

Zelalem Messele (47) runt sinds 2007 een rozenkwekerij in Debre Zeyt (Ethiopië) van 16 ha. Na een tijd in Engeland gewerkt te hebben als bankier, kwam hij in 2007 naar Ethiopië, het land van zijn familie om een bloemenkwekerij op te starten. De keuze viel op rozen omdat hier de meeste productie in plaatsvindt. Nog steeds is…

Nationale omroepen promoten tuinbouwpotentieel Zimbabwe

HortiFlor Zimbabwe werd vorige week van 9-11 oktober gehouden in de hoofdstad Hahare. Het evenement trok zowel internationaal als nationaal de aandacht en verschillende Zimbabwaanse omroepen waren aanwezig om het potentieel van de Zimbabwaanse tuinbouwsector te promoten. In een fragment van ZBC News interviewt presentator Rodrick Mashingaidze bijvoorbeeld…

Brexit en gewasbeschermingsmiddelen: wat wil de Britse regering bij 'no deal'?

De Britse regering heeft een nieuwe reeks notities gepubliceerd voor burgers en bedrijven over de mogelijke gevolgen als er geen akkoord over Brexit komt, het no deal-scenario. Voor een overzicht en links naar alle no deal-adviezen van de Britse regering, volg de link onder dit artikel. In een no…

Warm en droog weer knijpt productomzet Veiling Rhein-Maas

Op grond van de weersomstandigheden was de algemene marktsituatie in Europa in het derde kwartaal van 2018 moeizaam. Lange perioden van hitte en extreme droogte - ook in de teeltgebieden aan de Nederrijn en in Limburg – zorgden voor een geringe aanvoer van producten als gevolg van dit weer. Deze…

Alkemade breidt assortiment uit met aanbod Zuluflora en Arnelia

Tholen - Sinds dit jaar wordt de handel van de kwekers Zuluflora en Arnelia exclusief uitgepakt en verwerkt door Alkemade International. De producten van deze Zuid-Afrikaanse kwekers, zoals Waxflower en Nutans, vinden gretig aftrek en worden goed gewaardeerd in de markt. Het seizoen, dat nu ten einde…

Ernst van den Ende, directeur Plant Sciences Group

"Veredelingsbedrijven verlaten EU door Europese uitspraak over CRISPR-Cas"

Deze zomer besloot het Europese Hof dat de techniek CRISPR-Cas, waarmee heel gericht veranderingen kunnen worden aangebracht in het DNA van bacteriën, planten en dieren, onder de strenge wetgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (GMO) valt. Daardoor moeten gewassen die met CRISPR-Cas zijn…

Rosa Eskelund, Roses Forever:

Markt voor geurende tuinroos groeit flink

"Als de tuinrozen grootbloemig, geurend en gezond zijn, zijn ze makkelijker te verkopen." Dat zegt Rosa Eskelund van de Deense rozenveredelaar Roses Forever. Het bedrijf ziet de markt voor geurende tuinrozen, die het bedrijf sinds 2013 in het assortiment heeft, groeien. Ze voegde er in de loop der jaren…

Exportwaarde bloemen & planten loopt procentje achter

De exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland stevent af op een krimp van 1%. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van Floridata. Structureel dit jaar zit de groei bij planten en de krimp bij bloemen. De export is vooral gegroeid op Oost-Europa.   Afgelopen september was een matige maand voor de bloemen- en…

Is het haalbaar om bestaande industriële gasketels te elektrificeren?

Met deze vraag gaat een consortium bestaande uit Eneco, Cal trading, Huikeshoven, LTO Glaskracht Nederland, MVO (ketenorganisatie voor oliën en vetten) onder leiding van ECN part of TNO deze week van start. In Nederland staan ruim 5.000 gasgestookte vlamketels die warmte leveren aan industriële bedrijven, glastuinbouw, warmtenetten,…

HortiFlor Zimbabwe in foto's

"We zijn enthousiast en voelen ons als herboren, maar nu moeten we onze dromen waarmaken", zegt Mr. Tapiwa J. Mugabe van Total Farm Solutions . Deze one-stop-shop in Zimbabwe was één van de exposanten op de HortiFlor en zeer tevreden over zowel de show als de timing ervan. "Hortiflor 2018 kwam op het juiste moment omdat de…

“Poolse kwekers nemen de tijd voor de teelt”

Onlangs ging de FPC Tulp o.l.v. Wim Steur op marktbezoek naar Polen, alwaar men constateerde dat de kwaliteit van de Poolse tulp weinig te wensen over laat. “Menig tulpenkweker uit Nederland kan er niet aan tippen," zo laat Wim optekenen door het relatieblad van de Royal FloraHolland Grow. “Wij bezochten…

Nieuwe Green florist-keurmerk doorgelicht

In de serie Groen Doen van Trouw worden als duurzaam aangeprezen producten kritisch bekeken. Zo was het ook de beurt aan de het Green florist keurmerk, een zojuist opgericht keurmerk door Edwin van Arkel van Topbloemen. Zijn idee is de consument ervan te vergewissen, dat hij of zij een duurzaam boeketje…

Kees Gram en John Damen, Royal van Zanten:

"Ecuadoraanse kweker verbreedt zijn horizon"

Tholen - Ecuador kennen we als een rozenland bij uitstek. Toch verbreden de Ecuadoraanse bedrijven hun blik en alstroemeria’s en statice zijn goede potentiële nieuwkomers in het assortiment, zo vertellen Kees Gram en John Damen van Royal Van Zanten Breeding. Tijdens de Expo Flor Ecuador beurs in Quito,…

interview Ruud Brinkkemper

"Grote reikwijdte Gold Medal proeven biedt inzicht in marktpotentieel"

Hoe selecteert Fleuroselect noviteiten en waarom zou een veredelaar nieuwe genetica überhaupt door Fleuroselect laten testen? En wat zijn eigenlijk de grootste uitdagingen waar veredelingsbedrijven zich voor gesteld zien? We vroegen het Ruud Brinkkemper, manager bij Pan American Seed en voorzitter van…

Tuinbouw Jongeren Oostland op marktbezoek

Met 29 jongeren struinen door tuinbouwend Portugal

Tholen - Afgelopen week is Tuinbouw Jongeren Oostland (TJO) met 29 tuinbouwjongeren o.l.v. voorzitter Stefan Hendriks en mede bestuursleden Tijmen van den Bosch & Leon van Mil naar Portugal geweest. In Portugal, misschien niet het eerste land waar de glastuinder aan denkt, is een pallet aan…

Nieuw exportplatform voor versproducten uit België

VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, heeft een nieuwe portal online gezet, waarop op een plaats uitgebreide marktinformatie beschikbaar is m.b.t. vlees, groenten & fruit, aardappelen, zuivelproducten, sierteeltproducten en andere versproducten uit België. U vindt er 14…

LTO Nederland komt met driepuntenplan voorafgaand aan Kamerdebat vandaag

"Extra financiële ondersteuning en soepelere regels nodig bij asbestsanering"

Om in 2024 duurzaam en asbestvrij te kunnen boeren, is meer ondersteuning van de overheid nodig. Want ondanks dat er al veel daken asbestvrij zijn gemaakt, ligt er nog een…

Gezamenlijke productregistratie en -codering voor de sierteelt

De productregistratie en - codering van sierteeltproducten wordt binnen de sierteelt van oudsher uitgevoerd door verschillende instanties: Stichting Floricode voor de snijbloemen, pot- en tuinplanten Stichting Beurshal…

Inventarisatie onderdeel van subsidieprogramma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ van Provincie Noord-Holland

Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB gaan kansrijke verduurzamingsprojecten aanjagen

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) zijn door de provincie gevraagd om samen met de gemeenten, de parkmanagementorganisaties en de ondernemers projecten op te zetten om duurzaam beheer en verduurzaming op bedrijventerreinen te…

Monnikenwaard presenteert nieuwe santini Lotte

In week 40 wordt de nieuwe santini Lotte, van veredelaar Armada, geïntroduceerd door Monnikenwaard. Lotte is een zalmroze gevlamde santini met een uitstekende houdbaarheid. De warme tint zorgt ervoor dat ieder boeket waar Lotte in verwerkt wordt, een warme uitstraling krijgt. Met het frisgroene hartje krijgt de koper…

resultaten enquête onder siertelers

De Belgische sierteelt van morgen

Een jaar terug hield het AVSB een enquête onder siertelers in België. Hoe zien zij de toekomst van hun bedrijf, hoe vitaal is de sector eigenlijk en vooral, hoe vitaal schat men zichzelf in? En hoe staat het met de afzet en rentabiliteit van morgen? Als de huidige generatie ermee uit scheidt, blijft de zaak dan…

Adviezen Britse regering over ‘no deal’-Brexit

De Britse regering heeft een reeks notities gepubliceerd voor burgers en bedrijven over de mogelijke gevolgen als er geen akkoord over Brexit komt, het no deal-scenario. De…

Xylella aangetroffen in België

Het gevreesde Xylella fastidiosa is voor het eerst in België aangetroffen. Het betrof, zo meldt het AVBS, een detectie in een partij olijfbomen uit Spanje. Deze vertoonden verdachte symptomen. De besmette planten zijn intussen vernietigd. Klik hier voor meer informatie over de vondst.

Coalitie HOT

Herstructurering in de praktijk: verkopers over hun ervaringen

Begin juli 2018 verkochten vier (voormalige) glastuinders en het Hoogheemraadschap in Monster hun kavels aan Ontwikkelingsbedrijf HOT Greenport West-Holland B.V. In totaal gaat het om een oppervlak van tien hectare op de locatie Waellandweg-Boomaweg. De kavels worden in 2018 aangekocht, in 2019…

export bloemen en planten licht gedaald

Belang van het VK in export Nederlandse makelij kleiner

In de periode januari - juli 2017 werd voor 694 miljoen euro aan bloemen en planten vanuit Nederland nar het VK geëxporteerd. In dezelfde periode dit jaar is dat 677 miljoen. Een afname van een kleine 2,5 procent. Tegelijk zijn vergelijkbare cijfers te overleggen m.b.t. de twee andere agrarische…

Landbouwraad Jean Rummenie vertelt over Nederlands-Mexicaanse verhoudingen

Keyvisions is een serie interviews waarin personen uit de tuinbouw iin Mexico aan het woord komen. De beweegredenen van de geïnterviewde en het belang van hun activiteiten staan centraal. In deze Spaanstalige video is landbouwraad Jean Rummenie aan het woord. In de Mexicaanse cultuur ontstaan relaties tussen mensen voornamelijk op basis…


© BPnieuws.nl 2018