Deze man kwam al in 1984 met innovatie voor energiebesparing

Piet Bom, de oprichter van Bom Group, is door zijn vele innovaties een zeer bekende naam in de sector. Hij heeft heel wat innovaties op zijn naam staan. Reden voor de kassenbouwer om er in een serie op sociale media bij stil te staan, bijvoorbeeld bij het het ‘multi rolgevelscherm’ ofwel ‘gevelscherm’. Dit…

Crisisupdate: Gasprijs korte termijn boven 200 €/MWh, scherpe stijging prijs lange termijn

Donderdag 11 augustus werd er op de TTF-gasmarkt een nieuw (triest) prijsrecord genoteerd. Voor september kwam de prijs uit boven de 208 euro per megawattuur, voor de maanden verderop dit jaar nog hoger. In deze eerste crisisupdate na onze twee weken zomerstop een blik op die korte termijn, de lange…

Hoe heeft de huidige gasprijs effect op de kweek van kerststerren?

Tholen - Veel kwekers zetten kerststerren in de kassen rond de zomermaanden, omdat het een snelgroeiende en relatief makkelijk te kweken plant is. Maar hier is natuurlijk wel verwarming voor nodig, dus de vraag blijft of dit nog wel loont met de huidige hoge energieprijzen. Bij Kwekerij van Os in…

Nieuwe zuiveringsinstallatie op BZG-lijst

Het bedrijf Wa-so uit America is een bedrijf dat afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen zuivert voor derden. Het bedrijf maakt daarvoor gebruik van een zuiveringsinstallatie…

Dankzij opmars nieuwe DNA-technieken steeds meer virussen in beeld

Met nieuwe DNA-technieken vind je steeds meer virussen. Zelfs voorheen onbekende soorten. Daardoor lijkt het dat de virusdruk toeneemt. Door de groeiende internationale handel is dat ook zo. Aan de andere kant zorgen betere toetsmethoden voor een steeds betere kwaliteit van uitgangsmateriaal, zo valt te…

Niels van Doorn, general manager Chrysal Kenia

"Chrysal Rose Dip service essentieel voor zeetransport Afrikaanse roos"

“Er is veel aandacht voor zeevracht, zowel binnen als buiten de sectoren en dat is uitstekend. Maar wat niet iedereen weet is hoe we hier eigenlijk gekomen zijn. Samen met andere partijen hebben we tien jaar lang onderzoek gedaan en ettelijke miljoenen geïnvesteerd, totdat we in 2019 eindelijk de laatste…

Crisisupdate: Toch wél Russisch gas via Nord Stream 1, maar zekerheid geeft dat allerminst

Sinds vanochtend 6 uur stroomt er weer gas vanuit Rusland door Nord Stream 1. Daar zag het de afgelopen dagen lang niet naar uit. Vervolgens was het afwachten wat het volume zou zijn, maar het lijkt er nu op dat de levering terug is naar de 40%-levering van vóór het onderhoud. Echt dalen na het nieuws…

Meer productgroepen bloemen over op Landelijk Veilen

Na bijna twee jaar Landelijk Veilen met snij-anthurium breidt Royal FloraHolland de klok waarop deze productgroep geveild wordt uit met meer productgroepen. Zodoende wordt ook deze klok een volwaardige en interessante klok voor inkopers en tegelijk komt men tegemoet aan de wens van veel kwekers om hun…

Crisisupdate: Poetin schaakt en Nederland 'sukkelt af op crisis'

De gasprijs blijft er qua pieken en dalen de afgelopen dagen rustig onder, maar ondertussen speelt er van alles op het geopolitieke front. In deze nieuwe crisisupdate proberen we alle ontwikkelingen weer op een rijtje te zetten. Dat betekent deze keer een plan van de Europese Commissie, geluiden uit…

Hoe kan de wereldwijde meststoffensector duurzamer worden gemaakt?

Tholen - De toekomst is groen en bij Van Iperen International zijn ze daar ook van overtuigd. Daarom maken ze de groene overstap. Deze ontwikkeling is al een tijdje aan de gang, dus laten we even checken hoe het ervoor staat. Wat houdt de groene omschakeling precies in? En wat houdt het in de praktijk…

Crisisupdate: Nord Stream 1 langer dicht, extra twijfel over wintervoorraden

De TTF-gasprijs lijkt (voorlopig) rond de 160 euro per megawattuur te balanceren. Zowel vrijdag als gisteren sloot de prijs op een nagenoeg gelijk prijsniveau af en ook vanochtend was er geen sprake van grote dalingen of stijgingen in de prijs, ondanks opnieuw slecht nieuws over de Russische gasaanvoer.…

Crisisupdate: Duitse energiebedrijf spreekt hartje zomer al gasvoorraden voor winter aan

Vrijdag sloot de TTF-gasprijs op het laagste niveau sinds tien dagen af. Vanochtend opende de markt weer op een iets hoger prijsniveau. In deze crisisupdate een analyse over de dichtdraaien van Nord Stream 1, een blik op de crisissituatie in Duitsland en ook weer wat Haags nieuws. De gasprijs voor 'winter…

Groei exportwaarde bloemen en planten stagneert

De Nederlandse bloemen- en plantenexport sluit het eerste halfjaar van 2022 af met een record exportwaarde van 4,1 miljard euro; een plus van 1%. De export van snijbloemen…

opluchting na bericht Gasunie getemperd

Crisisupdate: Prijsverschillen elektriciteit nog groter dan voor gas op Europese markt

Op een stop van de gasuitvoer vanuit Nord Stream 1 was gerekend, op uitval van een groot deel van de Noorse gasaanvoer niet. Het resulteerde in een nieuwe piek in de gasprijs, waar sinds gisteren het topje weer vanaf is. In deze crisisupdate uitleg van de specialisten van AgroEnergy en Haags nieuws. De…

Edwin Chrispijn, Veilingmeester in Rijnburg

"De klok heeft nooit vakantie"

In deze weken gaat de aandacht van veilingmeester Edwin Chrispijn naar het voorbereiden van de vakantie: zonnebrand, muggenspray, zwembroek en bedenken hoe je het allemaal in de koffer of de auto krijgt. De klok heeft echter geen vakantie. Hoge temperaturen, startende vakanties en een feestdag in Frankrijk hebben hun uitwerking.…

ACM stelt eisen aan netbeheerders voor aansluittermijn elektriciteit voor grootverbruikers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil groot- en kleinverbruikers zoveel mogelijk duidelijkheid geven over de termijn waarbinnen zij door netbeheerders aangesloten worden…

Crisisupdate: Verplicht afschakelen gas komende winter zou in Nederland niet nodig zijn

De gasprijs lag vanochtend op het piekniveau van precies één week geleden. De TTF-gasprijs lag vanochtend om 10.30 uur om en nabij de 180 euro per megawattuur. In deze crisisupdate een nieuwe grafiek, naast nieuws over de gasvoorraden voor deze winter én over Duitsland dat nog dit jaar volledig stopt met…

analyse Rabobank

Economische vooruitzichten boomkwekerij zijn goed, maar verdere verduurzaming is lastig

Resistentieveredeling van kleine boomkwekerij gewassen loont niet snel en maakt het moeilijker nieuwe veredeling- en vermeerderingstechnieken voor deze gewassen te introduceren. Tegelijkertijd is de druk om te verduurzamen en minder chemie te gebruiken groot: overheden draaien de duimschroeven steeds…

Veel meer mogelijkheden door digitalisering

“Ik ben al sinds mijn 16e werkzaam in de bloemensector. Onderaf begonnen met bestellingen rondbrengen, de verkoop van bloemen en - de laatste 25 jaar alweer - als bloemeninkoper. Daarin beheers ik alle productgroepen en ik vind het nog steeds een heel mooi vak.” Floiday sprak met Casper van Iterson, bloemeninkoper…

Crisisupdate: Kleine daling gasprijs geeft valse hoop

Vanochtend lag de gasprijs voor de resterende maanden van 2022 alweer dichtbij of boven de 180 euro per megawattuur. De daling van de gasprijs rond het weekend is daarmee alweer teniet gedaan. Ook op de elektriciteitsmarkt is sprake van opwaartse druk, lezen we in een nieuwe energiemarktanalyse van…

Europees Parlement stemt vandaag over behoud nultarief glastuinbouw

Zet het huidige EU-belastingregime voort in herziene Energiebelastingrichtlijn (ETD). Dat geven Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland de commissie Economische en Monetaire…

Creatief werven bij Artisan en Kiepflower

Er zijn meer manieren om aan nieuw personeel te komen dan alleen een standaard vacature uitzetten. Hoe bedrijven daarmee omgaan verschilt. Bij Artisan en Kiepflower kijken ze verder dan dat. De arbeidsmarktBruggen die dichtblijven, wachtrijen op Schiphol, restaurants die nee verkopen. Waarschijnlijk heeft iedereen…

Crisisupdate: Daling gasprijs na enorme piek vanochtend niet doorgezet

De voorzichtige daling van de gasprijs sinds vrijdag na een gigantische prijspiek is gisteren doorgezet, maar lijkt vanochtend een halt toegeroepen. De TTF-gasprijs lag rond 11.00 uur weer elke euro's per megawattuur hoger dan gisteren. In deze korte crisisupdate een nieuwe gasgrafriek en een rapport van…

Crisisupdate: Gasprijs daalt voor het eerst in tijden (iets)

Vrijdag is de gasprijs voor het eerst in bijna een maand iets gedaald. Vanochtend rond 11.00 uur lag de gasprijs nog weer iets lager. Nog altijd is echter een gasprijs van 170 euro per megawattuur enorm hoog. De zorgen die er zijn over vooral komende winter zijn er niet mee weggenomen. Dat blijkt onder…

snijbloemen op niveau, buitengoed kampt met overaanbod

Actuele marktsituatie beïnvloedt 2e kwartaal 2022 bij Veiling Rhein-Maas

Veiling Rhein-Maas heeft in de eerste helft van 2022 een productomzet van 238 miljoen euro gerealiseerd, wat een lichte daling ten opzichte van het vorig jaar betekent. Naast het tekort aan geschoolde arbeidskrachten wordt de huidige marktsituatie ook door kostenstijgingen op diverse gebieden,…

Subsidie voor zonnepanelen op daken Noord-Holland loopt hard

De subsidie van de provincie Noord-Holland voor zonnepanelen boven parkeerterreinen loopt hard. Dat concludeert de provincie tevreden. De provincie investeert en stimuleert…

EU kijkt mee in Nederlandse tuinbouw naar reilen en zeilen plantenpaspport

In maart voerde de EU een audit uit in Nederland gericht op de implementatie van het nieuwe plantenpaspoort. Naktuinbouw en alle andere keuringsdiensten waren nauw bij het programma betrokken. De NVWA coördineerde de audit. Het conceptrapport van de audit is recent verschenen. Klik hier voor het rapport

Crisisupdate: Hartje zomer kijkt iedereen naar gas

Wie een jaar geleden had gezegd dat hartje zomer de gasprijzen richting de 200 euro (!) per megawattuur zouden stijgen, was voor gek verklaard. Inmiddels kijkt niemand er meer van op. Angst regeert en dan moet de winter nog beginnen. In deze crisisupdate meer over de oorzaken achter het oplopen van de…

Crisisupdate: 'Groen' aardgas steeds duurder

De onderbreking van de stijgende lijn in de gasprijs gisterochtend was van korte duur, zoals verwacht en gevreesd. Voor heel 2022 lag de gasprijs vanochtend om 11.00 uur boven de 170 euro per megawattuur. In deze crisisupdate zetten we de berichtgeving over de energiecrisis weer op een rijtje. De gasprijs…

Nieuwe toelatingen gewasbescherming bomen, bloemen en planten

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft in haar laatste vergadering van 22 juni 2022 voor onze sector enkele nieuwe besluiten genomen.Het herbicide Bonalan op basis van benfluralin van Gowan Crop Protection Ltd. is nu ook toegelaten in o.a.  Dahlia (onbedekte teelt),Vaste…

Landelijk veilen op de lange baan

Tholen - Een groot tekort aan logistieke medewerkers, meer karren voor de klok en 'uitdagingen in het logistieke proces' hebben het bestuur van Royal FloraHolland doen besluiten het Landelijk Veilen van planten uit te stellen tot nader orde. De bedoeling was dit najaar te starten met het Landelijk…

RFH steekt kleine kweker helpende hand toe in bemachtigen milieucertificaat

Royal FloraHolland doet kleinschalige lidkwekers een aanbod om ook te starten met digitale milieuregistratie en binnen een jaar een milieucertificaat te behalen. Het gaat om een eenmalig aanbod in de vorm van persoonlijke begeleiding door het hele proces van certificering, én een financiële…

Bloemenhandel moet relatief veel NOW terugbetalen

NB. Onderstaande bericht hebben wij vanochtend gedeeld op onze nieuwsbrief. Het UWV blijkt echter de administratie niet op orde te hebben, in elk geval voor wat betreft het bedrijf Enigma. Deze zou ruim een miljoen euro hebben openstaan, maar dit is niet het geval. Dit bedrijf heeft reeds in december…

Floridata: concurrentiekracht Nederlandse sierteeltexport uitgedrukt in cijfers

Het jaar 2021 werd afgesloten met een forse exportgroei in waarde van 22,1%, oftewel een totale exportomzet van 7,3 miljard euro. De top 16 exportlanden, goed voor een dekking van 88,1% van de totale exportomzet, incasseerde een kleinere groei van 20,4%. Maar betekent deze exportgroei ook een versterking…

Crisisupdate: Nieuw week opent met voor heel 2022 gas boven 150 €/MWh

Het begin van een nieuwe week geeft nog geen verlichting op energiegebied. De gasprijs is vanochtend weer hoger geopend dat waarop de prijs vrijdag op de beurs afsloot. Ondertussen bereidt Duitsland zich voor op een volledige afsluiting van Russisch gas. In deze nieuwe, korte crisisupdate meer hierover.…

Crisisupdate: Energieprijzen blijven stijgen, markt sluit volledige leveringsstop Russen niet uit

De gasprijs blijft maar stijgen. Dat is de verontrustende conclusie in een week waarin vroeger niet naar de gasprijs gekeken hoefde te worden. Buiten is het immers zomer. In deze nieuwe crisisupdate zetten we een en ander weer op een rijtje en gaat de blik ook op 2023.  Het gas jaarblok 2023 handelde woensdag…

Sierteeltexport en veilingomzetten in mei verder teruggevallen

Tot en met mei 2022 is de exportwaarde van bloemen en planten nog wel groter dan een jaar eerder, maar de stijging van de exportwaarde neemt af. Tot en met maart bedroeg de…

Paul Freriks, Veilingmeester in Naaldwijk

"Mooie start van de zomer"

De mussen vallen nog niet dood van het dak, de schoolvakanties moeten nog beginnen, maar de zomer is zeker begonnen. En gelukkig was er nog genoeg handel, constateert Veilingmeester Paul Freriks. Onderstaande blog is van zijn hand. Ondanks het relatief warme weer gingen de prijzen bij de snijbloemen aan de klokken over algemeen…

Zo moet waterstofnet Nederland eruit gaan zien

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten heeft eerder deze week nieuwe plannen bekendgemaakt voor de aanleg van een landelijk transportnetwerk voor waterstof. Gasunie zal het waterstofnetwerk in Nederland de komende jaren gaan aanleggen en daarna ook de rol van beheerder van het waterstofnetwerk…

Groenland en L&M Groep samen verder als One Flora Group

Groenland en L&M Groep vormen sinds 28 juni 2022 één organisatie. De naam van de nieuwe organisatie is One Flora Group. Met de fusie realiseren Groenland en L&M Groep een strategische samenwerking die past bij de groeistrategie van beide familiebedrijven.  Optimale sierteeltketenOne Flora Group speelt in op…

Schone vliegtuigbrandstof uit resthout en tomatenstengels

De luchtvaartsector moet vol aan de bak om de CO2-emissies omlaag te brengen. Een van de wegen daarnaartoe is om fossiele kerosine te vervangen door duurzame…

Van Beest Groothandel neemt Trans-Fleur over

Per 2 januari 2023 neemt Van Beest Groothandel, groothandel in bloemen en planten, Trans-Fleur uit Aalsmeer over. De onderneming zal verdergaan als Trans-Fleur. Barry en zus…

Crisisupdate: Is CO2 via WKK nog wel het voordeligst?

De gasprijs wil nog altijd niet dalen. Daarmee is de huidige gasprijspiek hard op weg om de langste 'prijspiek' te worden sinds het losbreken van de gascrisis. Alleen in maart hield de piekprijs ook lang aan. In deze nieuwe crisisupdate aandacht voor die gasprijs, maar ook voor hoge elektriciteits- en…

Afrikaanse delegaties op bezoek voor kennisuitwisseling over kwekersrecht

Van 13 t/m 17 juni en van 20 t/m 24 juni ontving Naktuinbouw twee Afrikaanse OAPI-delegaties. Het doel van deze twee bezoeken was het uitwisselen van kennis over het kwekersrecht en het technisch DUS-onderzoek.De Europese Commissie ondersteunt een groot project (PPOV), onder andere voor de ontwikkeling…

Netbeheerder zoekt hulp van grootverbruikers elektriciteit

Netbeheerder TenneT is in Noord-Brabant en Limburg op zoek naar grootverbruikers die tegen betaling het elektriciteitsnet willen ontlasten, zodat er daarmee ruimte ontstaat op…

HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV

HT Verboom Transportsystemen, ontwikkelaar, producent en installateur van interne logistieke systemen voor de kassenbouw, wordt onderdeel van GreenV, de groep waarvan sinds eind 2020 ook installatiebedrijf Stolze en kassenbouwer Prins Group deel uitmaken. Verboom denkt zo, met de ondersteuning van…

Verhoging netcapaciteit Bommelerwaard in volle gang

Nu de urgentie voor de glastuinbouw om van het aardgas af te komen door de hoge energieprijzen nog groter is geworden, is de uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Bommelerwaard actueler dan ooit. Al in 2019 waarschuwde netbeheerder Liander voor krapte. Inmiddels zijn de werkzaamheden om de…

Lars van Os, AAB:

“Energieopslag: een win-win voor teler en energietransitie”

Tholen - De levenscyclus van het gebruik van BESS (Battery Energy Storage System) staat nu nog in de kinderschoenen. Maar bij AAB zijn ze ervan overtuigd dat de inzet ervan,…

Glastuinbouwpact Bommelerwaard

Energieverduurzaming glastuinbouw in Bommelerwaard komt op stoom

"Eigenlijk gaat het sneller dan we in 2019 nog dachten", zegt Rochus van Tuijl, teler en tevens voorzitter van de Klankbordgroep Energie Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard. De teler doelt op de ontwikkelingen die er in het gebied gaande zijn en de samenwerking met de gemeente Zaltbommel. Er is…

Westlandse netbeheerder voelt gevolgen crisiskeuzes telers Westland Infra

ODE en energiecrisis drukken elektriciteitsgebruik glastuinbouw

De onzekerheid binnen de tuinbouwsector heeft direct impact gehad op de omzet van netbeheerder Westland Infra. Dat stelt directeur Paul Langereis in het jaarverslag over 2021.…

Crisisupdate: "Hoge gasprijzen werkten flink door in EPEX-prijzen"

De aanvoer van pijpleidinggas was deze week stabiel, LNG komt nog altijd voor dikke prijzen deze kant op en steenkolen zijn helemaal terug in beeld. De gasprijs zat deze week in de lift, de onduidelijkheid over verplicht afschakelen is niet weggenomen en dus is er alle reden om een en ander weer op een…

Crisisupdate: Gasprijs stijgt verder door, Duitsland in fase 2 gascrisis

Gisteren sloot de gasprijs op een prijsniveau dat voor het laatst in maart dit jaar werd genoteerd én vanochtend steeg de gasprijs nog verder, tot boven de 130 euro per megawattuur vanochtend rond 11.00 uur. In deze korte crisisupdate een nieuwe gasgrafiek. Morgen volgt zoals gebruikelijk een terugblik…

FM Group en Hilverda De Boer gaan fuseren

FM Group en Hilverda De Boer gaan fuseren. Beide handelsbedrijven opereren wereldwijd en willen met deze fusie 'ook in de toekomst een aantrekkelijke handelspartner voor…

"Tuinders en overheden moeten samen optrekken in aanpak maatschappelijke vraagstukken"

Glastuinbouw Nederland brengt boek uit over ambities

In een informatief boekje met als titel ‘Gaan met die circulaire kas! - Samen gezonder en gelukkiger’ brengt Glastuinbouw Nederland de boodschap aan overheid en maatschappij dat de glastuinbouw met zijn groenten, fruit, bloemen en planten bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van mensen. In de…

Crisisupdate: Vandaag gaat het over stikstof

Vandaag gaat het over stikstof. Met alle trekkers op de weg en het grote landelijke protest kunnen we er niet omheen. In deze crisisupdate aandacht voor de kant van de…

Crisisupdate: Nederland kondigt eerste niveau gascrisis af

Nederland haalt de rem van de kolencentrales af. Dat heeft het kabinet gisteravond bekend gemaakt in een bericht waarin men ook 'het eerste niveau van een gascrisis' heeft afgekondigd. In deze crisisupdate meer hierover, naast ook een blik op de gasprijs die na een kortstondige daling weer terug is gaan…

NVWA: Zelfkeuring in bloemenexport is "schoolvoorbeeld van goede samenwerking"

Nederlandse bloemen, groenten en fruit mogen vanaf 1 oktober 2023* dit jaar alleen nog het Verenigd Koninkrijk in als ze voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Dit laat zien dat de producten vrij zijn van ziekten. In de bloemensector gaan de exporteurs snijbloemen zelf controleren voor de…

Crisisupdate: Domino-effect dreigt door gaspaniek in Duitsland

In de loop van vrijdag kwam er voor even een eind aan de stijging van de gasprijs. Vanochtend lijkt die daling van de gasprijs echter van korte duur. De gasprijs lag rond tien uur hoger dan de piek van donderdag. Het laat zien dat de paniek nog niet uit de markt is, getuige ook het nieuws over…

voor 2022 nog hogere uitkering verwacht bij AgroEnergy

Telers profiteren van onbalans op het net, bijna 2 miljoen in onbalansvoordeelpot

AgroEnergy keert over het jaar 2021 bijna 2 miljoen euro uit aan onbalanspoolvoordeel. Klanten met een TradePower-contract profiteren gezamenlijk van dit onbalansresultaat.…

Erik Boland, Veilingmeester Planten

"Zomervakanties komen er aan, veilen met fluwelen handschoenen aan"

Alle “echt” drukke dagen liggen achter ons net als alle vroegveildagen. Ook veilingmeesters gaan op vakantie, net zoals inkopers. Inkopers op de klok regelen vaak een collega (soms van een ander bedrijf) om hun inkopen te doen. Op deze manier blijven klanten van kopers bediend worden. Een nadeel hiervan…

CIO FloraHolland bij BNR over digitalisering van de bloemenveiling

In het programma BNR Zakendoen: 'De Veranderaars' komen gasten voorbij die 'handen en voeten geven aan de digitale transformatie in het Nederlandse bedrijfsleven'. In de jongste aflevering is André van der Linden, Chief Information Officer bij Royal FloraHolland te gast om te praten over het nieuwe…

Start aardwarmteproductie bron Tinte iets vertraagd

Het opstarten van de geothermiebron aan de Konneweg in Tinte heeft vertraging opgelopen. Dit is veroorzaakt door het vastzitten van een filterbuis onderin de productieput.…

Bloemen ook een populair Vaderdagcadeau

Mensen die met Vaderdag een cadeau geven, kiezen toch ook vaak voor bloemen. Dat blijkt uit onderzoek van Topbloemen.nl. De online bloemenverkoper heeft een enquête uitgezet…

Crisisupdate: Stijging gasprijs vanochtend nog niet gestopt

Met een op nog altijd hoog niveau voortkabbelende gasprijs raakte de energiecrisis ietwat meer op de achtergrond. Deze week is de crisis echter weer helemaal terug, en dus ook onze crisisupdate, die misschien niet dagelijks, maar toch zeker regelmatig zal blijven terugkeren. Vandaag met duiding en uitleg…

Megawattuur gas piekt richting €1,30

Tholen - Bij het sluiten van de boeken op de dagmarkt gisteren aan het eind van de middag tikte het gas 1,20 euro per megwattuur aan. Vanochtend steeg de lijn verder naar rond de €1,30, en dat is het op moment van publicatie van dit bericht nog altijd. De piek volgt op het nieuws dat gasleveranties…

problemen met pilot nieuw orderpicksysteem

"Het is nu half vijf en ik heb mijn bloemen nog niet binnen"

Tholen - De handel klaagt steen en been over de uitrol van een nieuw distributiesysteem van de bloemen, waarmee momenteel in Naaldwijk proefgedraaid wordt. Gisteren aan het eind van de middag hadden handelaren nog altijd een deel van hun bestellingen niet, zo melden verschillende partijen. In Naaldwijk,…

HOKO Breeding is nieuwe naam krachtenbundeling Horteve Breeding en Kolster

HOKO Breeding is de nieuwe naam van de krachtenbundeling van Horteve Breeding en Kolster b.v.. Deze samenwerking bestaat al sinds 2017 en is onder andere bekend van de Magical Hydrangea-serie. Een overkoepelende naam ontbrak echter nog. Assortiment HOKO BreedingDe Magical Hydrangea-serie is niet het enige…

Crisisupdate: Nieuwe prijspiek gas deze keer door Amerikaans nieuws

Gisterochtend schoot de gasprijs stevig omhoog. Even was het gissen wat de oorzaak van de nieuwe prijsoprisping was. Inmiddels zijn de prijzen weer iets gezakt, al ligt de gasprijs nog steeds zo'n 5 euro per megawattuur hoger dan woensdag. In deze crisisupdate uitleg over de oorzaak van de nieuwe…

Plantion start met bouw nieuw verwerkingscentrum

Door de realisering van een nieuw, multifunctioneel verwerkingscentrum gaat Plantion meer faciliteiten bieden aan klanten en daarnaast ook haar logistieke stromen efficiënter inrichten. De nieuwbouw sluit aan op het bestaande gebouw en vergt een investering van € 7,7 miljoen. De beoogde oplevering is…

Dreamstime

Onafhankelijk van Russisch gas? Afschakelen glastuinbouw geen optie, kunstmestfabrikanten wel

Op lange termijn zijn warmtenetten en geothermie een optie diesignificant kan bijdragen aan het verlagen van het aardgasgebruikvan de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en de…

Crisisupdate: Energiemarkt erg wispelturig

Den Haag heeft recent nog maar eens gewezen op het emissiedoel dat men aan de Nederlandse glastuinbouw stelt: in 2030 nog tussen de 4,3-4,8 Mton CO2, en liefst nog 0,5-1 Mton minder. Duurzame projecten met onder meer aardwarmte helpen nu al met emissiereductie, maar dreigen om te vallen vanwege de hoge…

Problemen in weefselkweek export naar VS

De afgelopen maanden hebben zich verschillende bedrijven bij Plantum gemeld dat zij problemen ervaren bij de export van weefselkweek plantjes op groeimedium agar met daarin actieve kool naar de Verenigde Staten. Partijen van dit soort plantjes worden op een aantal luchthavens tegengehouden en vernietigd.…

© Zhanat Aitkhozhin | Dreamstime.com

Crisisupdate: Nieuw Nederlands brandstofrecord

De gasprijs voor de maanden tot aan de winter van 2022 heeft de dalende lijn aardig te pakken. Voor de contractprijs voor 'winter 2022' valt dat nog tegen. Voor een megawattuur op de Title Transfer Facility, het Nederlandse gashandelsplatform, moet nog altijd ruim 90 euro afgerekend worden. In deze…

Registratieplicht voor teeltmateriaal bestemd voor opplant

Teelt u snijbloemen en wilt u op termijn dit gewas (de ondergrondse delen en/of op pot) in de handel brengen? Of teelt u Paeonia of andere planten als teeltmateriaal? Laat de percelen dan keuren door Naktuinbouw. Zonder deze keuring mag u dit materiaal niet in het handelsverkeer brengen.  Welke bedrijven moeten…

Luus Hooyman, Veilingmeester Aalsmeer

"Zomer is begonnen, het gaat allemaal niet meer vanzelf"

Het mag duidelijk zijn na week 20: de zomer is ingetreden. Van de prima prijsvorming in het voorjaar naar de zomerperiode met een totaal ander karakter; het gaat niet allemaal vanzelf, aldus veilingmeester Luus Hooyman. We sluiten een hectische periode af: meer aanbod, beschikbaarheid van karren en openstaande…

Maandcijfers FloraHolland diep in het rood

Mei was, t.o.v. dezelfde maand vorig jaar, een beroerde bloemenmaand, zo blijkt uit cijfers van Royal FloraHolland. De omzet viel 12,7% lager uit en met een iets grotere aanvoer (3%) zakte de gemiddelde prijs met ruim 15%. De min gaat op voor praktisch alle productgroepen, met als echte uitschieter…

Vlog uit de Kas seizoen 5: nog een paar dagen om je aan te melden

Deze zomer start het vijfde seizoen van de succesvolle vlogserie Vlog uit de Kas. In zes vlogs zetten enthousiaste vakantiekrachten in de glastuinbouw al vloggend de glastuinbouwsector op de kaart. Zijn er scholieren bij jou op het bedrijf werkzaam?  Bekijk hier de vlogs van de afgelopen jaren en hier voor…

Sjaak van Schie eerste met paniculata’s

Sjaak van Schie B.V. brengt dit seizoen als één van de eersten al paniculata’s op de markt. Dit is mogelijk vanwege de locatie in Portugal waar de voorkweek plaatsvindt. Tot en met eind juni heeft Sjaak van Schie de paniculata’s in de kas staan, aan de Schenkeldijk. De meeste hortensiakwekers hebben deze…

Efficiënt CO2 doseren met gebruik van rekentool

Bij de huidige hoge energieprijzen wordt het nemen van beslissingen die gas kosten steeds belangrijker. Dit geldt natuurlijk ook in de zomer als er CO2 wordt gedoseerd. Daarnaast zijn er veel vragen rondom het beleid en de beschikbaarheid van zuivere CO2 nu en in de toekomst. Tijdens een bijeenkomst voor…


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven