Techniek

2015-2019

Alleen import kasmaterialen Nederland daalt echt

De goederenimportwaarde van 'tuinbouwend Nederland' was in 2019 21 procent hoger dan in 2016. Voor 2018-2019 was de groei 6 procent. Tussen 2015-2019 is de invoer van vollegrondsgroenten, boomkwekerijproducten, graszaden en kasmaterialen procentueel het meest gegroeid, zo blijkt uit de Tuinbouwcijfers…

Virtuele lysimeter groeit naar volwassenheid

Grondtelers moeten toe naar watergeven naar gewasbehoefte. De virtuele lysimeter kan de beslissingen daarbij ondersteunen. Praktijktesten geven goede moed dat dit instrument zoals gepland volgend jaar voor telers beschikbaar komt. Het beste instrument is eigenlijk een echte lysimeter. Dat is een bak tussen…

advies Sociaal Economisch Raad

"Compenseer ondernemer voor investering in biomassa als overheid subsidie afschaft"

In een vertrouwelijk conceptadvies van de Sociaal-Economische Raad adviseert de SER de Nederlandse overheid subsidies voor biomassa als energiebron zo snel mogelijk af te…

Special Kassenbouw van start

De komende weken staat de kassenbouw centraal in de special van BPnieuws, GroentenNieuws en onze internationale tuinbouwnieuwsbrieven Horti- en FloralDaily. Een maand lang storten we ons op alle vormen van bouwen die we maar kunnen vinden. Ze zitten van Australië tot Japan, van Mexico tot Canada en van China tot Turkije, zelfs…

Nieuwbouwkas Overgaag in Honselersdijk 'zingt'

Met de harde wind van de laatste dagen en de bouwactiviteit op het terrein waar straks vijf hectare kas voor paprikateler Overgaag komt, was er voor omwonenden in Honselersdijk een 'concert' te horen. Westlanders.nu ging op onderzoek uit en legde het vast. 

Hein gaat irrigatiekranen automatiseren

Tholen - Waar vroeger kogelkranen voor irrigatie met de hand werden bediend, wordt dat tegenwoordig steeds meer geautomatiseerd. Iemand die alles van de watertechniek in de kas weet, is Hein Braaksma: "Alles wat men kan automatiseren, wordt steeds vaker geautomatiseerd. De watertechnische installatie in…

"Robotisering in de glastuinbouwsector blijft mensenwerk"

Gerben Splinter werkt als onderzoeker voor de Wageningen Economic Research (onder-deel van WUR). Hij is actief op thema’s zoals ondernemerschap, (nieuwe) verdienmodellen en arbeid binnen de (glas)tuinbouw sector. Samen met zijn collega Erik Pekkeriet (Plant Research – Agro Food Robotics) heeft hij in…

Ionspecifieke sensor functioneert naar behoren

De ionspecifieke sensor kan onder standaardomstandigheden de gehaltes van tien elementen net zo goed meten als een analyselab. Daarmee is een belangrijke hobbel voor…

Kwekerij Zijdezicht voorzien van nieuw brandwerend doek

Tholen - Een primeur voor Kwekerij Zijdezicht in De Lier. De anderhalve hectare grote uitbreiding van de chrysanten- en asterkwekerij is volledig voorzien van een brandwerend doek. Een doek dat nog maar net op de markt is gebracht. Gloednieuw geveldoekNicolon vertical screen white white heet het doek voluit.…

Nieuw onderzoek naar beste alternatief voor gas in kassen Noordwest-Friesland

Brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland gaat een onderzoek doen naar het beste alternatief voor gas in de kassen in Noordwest-Friesland. Die plannen voor onderzoek waren er…

Export Nederlandse kasmaterialen en boomkwekerijproducten groeien procentueel het meest

Van alle Nederlandse groenten, fruit, bloemen, planten, kasconstructies of technische installaties gaat het merendeel de grens over. Dat is al jaren zo en de rek is er nog niet uit, zo laten cijfers van het CBS en onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research zien. Tussen 2016 en 2019 is de…

De Agritron: grondontsmetting met microgolven in chrysant

De uitdaging voor de tuinbouwsector is een klimaat neutrale en fossielvrije glastuinbouw. Er wordt in de grondgebonden teelten veel energie en fossiele brandstof besteed aan grondstomen. Ook in de teelten los-van-de-grond wordt gestoomd, zoals substraatbedden of matten. Een alternatief voor grondstomen is…

Investeringsbedrag EIA daalt 20% in glastuinbouw maar innovatieve slatelers zijn er blij mee

Nederlandse bedrijven hebben in 2019 samen voor ruim € 1,7 miljard aan investeringen in energiezuinige maatregelen gemeld. Dit blijkt uit het jaarverslag 2019 van de Energie-investeringsaftrek (EIA). In de land- en tuinbouw daalde het totale investeringsbedrag met 20% tot 54 miljoen euro. Als…

Mogelijk stopzetten subsidie op biomassa gaat aan glastuinbouw voorbij

De Tweede Kamer wil af van nieuwe subsidies voor de verbranding van hout voor biomassacentrales waar alleen stroom mee wordt opgewekt. De regeringspartijen willen nieuwe…

Nieuw energiedoek voor kwekerij Plantanious

Afgelopen week heeft Prins Group een schermrenovatie opgeleverd bij kwekerij Plantanious. Totale oppervlakte van de renovatie was +/- 18.000 m², waarbij een nieuw energiedoek van Svensson Climate Screens is geïnstalleerd. Dat is een schermdoek dat vooral met lagere buitentemperaturen gebruikt zal worden…

Nederland 'drijvende kracht' Europese aardwarmte, België dit jaar als nieuwkomer verwacht

Deze maand publiceerde de European Geothermal Energy Council een marktrapport over de stand van zaken m.b.t. aardwarmte in Europa. In de markt zit groei en steeds meer landen sluiten aan. Dit jaar rekent de EGEC op België en het Verenigd Koninkrijk. Nederland staat op 4 in de lijst van landen met…

bijzondere samenwerking Koeleman Potplanten & TN Plastics

Restwarmte spuit-gietmachines verwarmt phalaenopsiskas erboven

Ronald Koeleman heeft samen met zijn broer Marcel een modern geautomatiseerd en gerobotiseerd bedrijf van 3 ha, verdeeld over twee locaties in Ter Aar. De jaarlijkse productie is 2 miljoen phalaenopsisplanten in drie potmaten, tien verschillende vormen en in eigen modellen en kleuren keramiek.  Eerder introduceerde…

Arno van Mourik, Centrica Business Solutions:

"Levenscyclus WKK niet ten einde"

Tholen - De combinatie tussen elektriciteit en warmte en CO2 maakt een warmtekrachtkoppeling uitermate geschikt voor de glastuinbouw. Het zijn die drie elementen die nodig zijn in de kas, waardoor de warmtekrachtkoppeling voorlopig economisch en functioneel de beste oplossing is. Hoe zit dat in de…

"innovatieve combinaties verhogen de effectiviteit"

Duurzame technologieën binden strijd aan tegen verzilting, algengroei en waterschaarste

Tholen - Op veel plaatsen in de wereld is waterschaarste en bodemverzilting een groot probleem. Veel meer nog dan in Nederland, waar we deze problemen ook kennen – waterschaarste sporadisch, verzilting in meerdere mate in de kustprovincies – missen andere landen in de wereld vaak de resources meer water…

WPS verkoopt 50e exemplaar SmartFlo Extension

Drie jaar geleden introduceerde WPS de SmartFlo Extension, een uitbreiding op het SmartFlo Transportbandensysteem. De SmartFlo Extension heeft zijn waarde inmiddels bewezen, getuige de piek in verkopen dit jaar. Oversteken zonder zorgenMet de SmartFlo Extension kan de SmartFlo transportband in een…

Priva op inspectie

Florensis gesetteld in multifunctionele kas in Dinteloord

“Wat hebben jullie nodig om het teeltproces te optimaliseren?” Dat was de eerste vraag die aan het begin van het nieuwbouwproject van Florensis in Dinteloord aan de vergadertafel werd gesteld. Nu, 1,5 jaar later, staat het eerste deel van het hightech kascomplex in het glastuinbouwgebied…

‘’Bedrijfskoppeling oplossing voor ODE-maatregel’’

De tarieven voor de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) zijn omhooggegaan. Bedrijven dragen sinds 1 januari 2020 meer bij aan de ODE dan particuliere verbruikers. Daarom gaan bedrijven vanaf 2020 meer bijdragen aan de ODE dan particuliere verbruikers. Hun bijdrage wordt twee derde deel, in…

meloen-DNA acht keer vaker gesequenced voor meer kennis

KeyGene past als eerste met succes ‘selectieve DNA-sequencing’ toe in planten

Wetenschappers van onderzoeksbedrijf KeyGene in Wageningen zijn als eerste naar buiten gekomen met een rapport waarin zij vertellen dat ze erin geslaagd zijn om zogenaamde (= selectieve) DNA-sequencing met behulp van de Read Until-tool van Oxford Nanopore Technologies uit te voeren. De techniek maakt…

Flexibiliteit grootste troef klimaatcomputers Greenspec

Tholen - De keuze voor een klimaatcomputer is een complexe. Er zijn veel factoren die mee spelen in deze beslissing. En dan hebben we het vooral over de inrichting ervan. Wat wil je gaan besturen? Hoeveel uitgangen heb je nodig? En vooral: Hoe flexibel moet het systeem zijn?  Greenspec haakte destijds met hun…

Kansen voor nieuw zuiveringsconcept buiten glastuinbouw

In de afgelopen twee jaar onderzochten KWR, Wageningen University & Research, Orvion en Verhoeve Milieu en Water de toepasbaarheid van biologische zuivering en actieve…

Bunnik Vriesea’s kiest wederom voor een ondergrondse waterberging Codema

Bunnik Vriesea’s, opgericht door Jan Bunnik, is één van de eerste bromelia-telers van Nederland. Zijn zoons Björn & Siegfried Bunnik hebben nu de leiding over de kwekerijen aan de Mijnsherenweg en de Achterweg, samen goed voor tien hectare kas oppervlak. Jaarlijks verkoopt Bunnik Vriesea’s zo’n vijf…

Serie Aqualux UV-ontsmetters uitgebreid

Artechno niet meer met één maar vier UV-ontsmetters op de markt

Tholen – Om vanaf 1 tot meer dan 100 kuub drain- en uitgangswater te kunnen ontsmetten, is de UV-ontsmetter Aqualux onder handen genomen. Niet langer één, maar vier typen systemen met verschillende capaciteiten, zijn vanaf nu verkrijgbaar bij de ontwikkelaar en producent uit De Lier. Er is echt sprake…

“met een tuinderscollectief is het ook prima zelf te doen”

Tuinder zelf of waterschap als eerste buiten Delfland aan de slag met Rainlevelr?

Tholen – In Delfland zijn eind dit jaar, als alles volgens planning blijft gaan, 35 glastuinbouwdeelnemers goed voor 200 hectare kas aangesloten op Rainlevelr. Hortics was begin juni de nieuwste aansluiter. Daarmee heeft het concept, waarbij water wordt afgelaten om meer bergingscapaciteit vrij te maken…

Realtime inzicht in groeidata

Graaduren worden door telers gebruikt om op te sturen, maar zij geven aan dat de berekening tijdrovend is omdat het handmatig moet en dus alleen op de pc beschikbaar is waar de berekening op uitgevoerd is. Nu zijn groeigraden niet nieuw, maar wel nieuw is dat het nu realtime inzichtelijk is op het 30MHz-platform. "Dus ook als…

"Reguleringsdrang Warmtewet 2.0 remt warmteontwikkelingen"

Op woensdag 10 juni is door een brede warmtecoalitie van bijna veertig partijen middels een manifest de Tweede Kamer opgeroepen om de diversiteit in de warmtemarkt te…

'Corona-effect op tuinbouw' maakt voorspellen congestieproblemen Neerrijnen lastig

Op plekken waar het elektriciteitsnet de grenzen van zijn capaciteit bereikt voert netbeheerder Liander onderzoek uit naar de mogelijkheden van congestiemanagement. Met dit…

volledig nieuwe dealingroom gerealiseerd

Star & van der Gugten maakt van de nood een deugd

Tholen - Gezien de coronamaatregelen bij Royal Flora Holland heeft Star & van der Gugten onlangs besloten de tribune te verlaten. Een korte tijd heeft men ingekocht op geïmproviseerde werkplekken, maar toen werd de samenwerking gezocht met Axxon IT. In kort tijdsbestek werd toen een nieuwe dealingroom…

Wiebes: "biomassa blijft voorlopig nodig"

Minister Wiebes wil niet toezeggen dat er geen subsidie meer gaat naar de bouw van nieuwe biomassacentrales. Hij begrijpt de zorgen die inmiddels zijn gerezen over het gebruik…

Telers positief over terugverdientijd groeilichtsysteem

Groeilichtsystemen leveren dusdanig veel meerwaarde op, dat twee derde van de telers verwacht de investering binnen de gewenste tijd te kunnen terugverdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van Hortilux onder 130 ondernemers, waarvan de belangrijkste conclusies zijn gebundeld in een kennisdocument. Telers…

Digitale beeldverwerking en -analyse voor fenotypering planten

LemnaTec, gevestigd in Aken, ontwikkelt sinds 1998 hardware en software voor fenotypering van planten. Deze systemen maken gebruik van digitale beeldverwerking voor toepassingen in onderzoek en ontwikkeling, die worden gebruikt in de veredeling, wetenschap, agro- en biotechnologie en in de zaadindustrie.…

Onderzoek naar veilig schoonmaken anti-reflectie glas

Teeltbedrijven passen op hun kas meer en meer glas toe met anti-reflectie coatings (AR) en oppervlaktebehandelingen. Daarbij vragen ondernemers zich ook in toenemende af welke…

Start aanleg nieuw intern transportsysteem bij Karma Plant

In tuinbouwgebied NEXT garden in Lingewaard bouwt Karma Plants 28.000 m2 aan kasoppervlak. In hun nieuwe kas werkt WPS momenteel hard aan de realisatie van hun nieuwe interne transportsysteem. Dit systeem is er vooral op gericht om het afleverproces verder te optimaliseren. Uiteindelijk zal Karma Plants met…

na fusie Sysmex Partec meer gemak bij flowcytometer:

“Flowcytometrie is als totaaloplossing nu voor ‘iedereen’ geschikt”

Tholen – Een veredelaar (of een teler, ook dat kan uiteraard) die zelf al kruisend op zoek is naar nieuwe rassen wil eigenlijk maar een ding: snel en makkelijk inzicht in de hoeveelheid DNA en chromosomen die een stukje plantmateriaal bevat. Na de overname van Partec door Sysmex in 2013 is de…

Oppotbedrijf.nl tilt automatisering naar volgende level

Tholen - In samenwerking met Kwekerij IJzelenberg heeft Oppotbedrijf.nl een machine ontwikkeld waarmee potplanten direct na het oppotten volautomatisch van een laagje bark kunnen worden voorzien.  "Samen met IJzelenberg geloven wij in een mooi en kwalitatief product en daarom hebben wij geïnvesteerd in diverse…

LetsGrow.com begeleidt telers naar digitale en data gedreven toekomst

Van traditioneel naar Data Driven Growing

Over de hele wereld investeren bedrijven en overheden in nieuwe kassen, bestaande kassen en teeltexpertise. Zij hopen hiermee aan de grotere vraag naar kwalitatief hoogwaardig voedsel te voldoen ten tijde van een groeiende bevolking. Dit drijft ook de vraag naar kennis van telen met name hoe men dat…

Powerhouse en Greener houden stroomnet betrouwbaar in de energietransitie

Er wordt in Nederland steeds meer duurzame stroom opgewekt. Wind en zon zijn niet altijd beschikbaar en lastig te voorspellen. De beschikbaarheid van stroom wordt hierdoor…

leert rondvraag onder telers

LED in opmars maar wel in combinatie met HPS

Maar liefst 87% van de telers overweegt om in de toekomst over te stappen op LED-groeilicht. Dit blijkt uit een onderzoek dat Hortilux uitvoerde onder 130 binnen- en buitenlandse ondernemers, waarvan de belangrijkste conclusies zijn opgenomen in een kennisdocument. De meeste telers geven daarbij de…

'Niet zo zeuren' én zorgen over lichtvervuiling glastuinbouw

Regelmatig ontstaat er onrust in Noord-Holland rondom glastuinbouwgebieden waar belicht wordt. Afgelopen januari bijvoorbeeld nog. Reden voor het Noordhollands Dagblad om de…

Wiebes wil aardwarmte versnellen: sneller een vergunning, sneller boren

Met het oog op het doel om in 2030 15 PJ uit aardwarmte te halen, is de afgelopen jaren ingezet op versnelling van aardwarmteontwikkeling. Dat is goed gelukt, want in 2019…

Kassenbouw met hergebruikt materiaal: dit zijn de richtlijnen

Duurzaamheid is het toverwoord tegenwoordig. Ook in de kassenbouw en -sloop is dat zo en daar kan dat bijvoorbeeld door materialen her te gebruiken, bouw van gebruikte kassen…

Breedspectrum LED-belichting gekozen voor nieuwe quarantainekas WUR

De quarantaine kas Serre Red die in Wageningen in aanbouw is voor de universiteit aldaar krijgt breedspectrum ledbelichting. Fluence by OSRAM gaat die belichting leveren. Serre Red zal worden gebruikt voor onderzoek naar plantenziekten veroorzaakt door virussen, bacteriën, schimmels en parasitaire…

Ketelbouwer is kunstje nog niet verleerd

Hij is inmiddels 72, maar het kunstje nog niet verleerd: Sjaak Kalisvaart. De man uit Krimpen aan den IJssel bouwde onlangs op schaal een verwarmingsketel na die zo in…

2019

16% hoger energieverbruik uit hernieuwbare energie in Nederland

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2019, vergeleken met een jaar eerder, met 16 procent gegroeid naar 181 petajoule (PJ). Deze toename werd voor ruim de helft veroorzaakt door een groter verbruik van biomassa, vooral door het meestoken daarvan in energiecentrales en in de…

Opgelet: wees spaarzaam met dronebeelden

Met drones zijn de meest fraaie beelden te maken van, bijvoorbeeld, kassenbouwprojecten. Vaak ook met dronebeelden. Toch schuilt daarin een gevaar, zo deelt Brance Media op…

"Biomassa genoeg in Asten"

De gemeente Asten kent inmiddels enkele biomassacentrales op initiatief van lokale tuinders, maar wat de lokale partij Leefbaar Asten betreft blijft het daar ook bij. De partij is niet van plan de…

"Het is tijd om de schaduwkant van groeilicht onafhankelijk te belichten"

Tholen – Hoe groter het aanbod, hoe moeilijker de keuze. Dat laatste gaat zeker op voor de belichtingsmarkt in de glastuinbouw, waar met de opkomst van LED-belichting het aantal aanbieders als paddenstoelen uit de grond schiet en de ene armatuur of installatie nog beter en duurzamer belooft te zijn dan…

Eerste kweker met GreenMaster gekoppeld aan Floriday

Tholen - Als het aan Royal FloraHolland ligt, vindt per 1 januari 2021 alle handel volledig digitaal plaats op Floriday. Dat zorgt niet alleen binnen de eigen gelederen, maar ook bij kopers en kwekers voor uitdagingen. Eigen systemen, andere betaaldiensten en andere marktplaatsen moeten gekoppeld worden…

Sensormakers Planthub even 'van onder de radar'

Zaadteler Mark Keulen had behoefte aan sensoren om het vochtgehalte in zijn kasplanten te meten zodat het dagelijks water geven eenvoudig werd. Samen met ict-er Jeroen Beemster bedacht hij een systeem om dit op te lossen. Hun systeem Planthub verkopen ze nu wereldwijd aan kastelers, maar wel 'van onder…

Isa Tasveren combineert zijn oppotbedrijf met komkommerteelt

Tholen - De combinatie kwekerij en oppotbedrijf heeft Isa al jaren. 25 jaar geleden kwam hij in het Westland. In een gehuurde kas van de gemeente Westland kweekt hij samen met zijn neef komkommers. Daarnaast voert hij voor enkele kwekers oppotwerkzaamheden uit. “Het gaat voornamelijk om het oppotten van…

Video: Havatec WAVE verder geoptimaliseerd

Telkens worden de machines van Havatec verder toegespitst op het optimaal sorteren, snijden, ontbladeren en bossen van snijbloemen. Een van de nieuwste modellen is de WAVE, een uitvoering geschikt voor een breed assortiment - delphinium, alstroemeria, gladiolen, chrysanten, lelies - waarbij aan de ene…

Pioniersproject ondiepe aardwarmte Greenbrothers lijkt CO2-doelstelling te halen

Je kunt diep boren op zoek naar aardwarmte, maar het hoeft lang niet altijd heel diep, zo blijkt inmiddels in Zevenbergen bij een pioniersproject met Lage Temperatuur Aardwarmte om de kassen van aubergineteler Greenbrothers mee te verwarmen. Sinds december 2019 draait de installatie en ondanks de nodige…

Onderzoeksfaciliteit daglichtloos telen WUR Bleiswijk op weg naar inregelteelt

Bijna een jaar na het tekenen van de contracten nadert de bouw van een onderzoeksfaciliteit voor daglichtloos telen bij de WUR in Bleiswijk haar voltooiing. De installaties worden momenteel volop getest, zo deelt Jan Willem de Vries. De bedoeling is om half juni met een inregelteelt te starten zodat…

en ook in België is interesse gewekt

Nieuwe bedrijven melden zich weer, dus rekent Rainlevelr op 200 ha eind 2020

Na de oplevering van een Rainlevelr bij Lugt Lisianthus in Monster kwam de teller op 25 aansluitingen, goed voor 139 hectare. Daarna kwam corona voorbij en volgde een pauze, maar inmiddels melden zich weer nieuwe bedrijven, zo deelt Saskia Jouwersma, projectleider Rainlevelr in een nieuwe Rainlevelr…

"Water is basis voor iedere spuitoplossing"

Goed water is van cruciaal belang voor een optimale toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Het grootste deel van de toepassing is tenslotte water. Echter is dit niet…

Albert Haveman, Penguin Formula

Slimme software verwerkt "domme" appjes

Tholen - Eerst luisteren, dan pas roepen. Je zou het misschien niet zeggen maar in een bepaald opzicht zijn Nederlanders, samen met bijvoorbeeld de Scandinaviërs, wat dat…

KP Holland van start met implementatie Agriware

In mei is KP Holland van start gegaan met de implementatie van ERP-bedrijfssoftware van Agriware. Het bedrijf was op zoek naar tuinbouwspecifieke software met meer functionaliteiten. Met Agriware hoopt KP Holland o.a. winst te boeken op ruimteplanning, registratie op de werkvloer en orderverwerking. De kweker…

Onderzoekers ontdekken aan/uit knop voor sturing plantgroei

Wetenschappers van Wageningen University & Research en hun Japanse en Spaanse collega’s hebben in planten een ‘aan/uit’ schakelaar en een ‘volumeknop’ gevonden die de groei…

Twee nieuwe thermo-reflectieve schermgazen tegen extreme hitte

De laatste paar jaren hebben telers te maken gehad met extreem hete zomers, met als gevolg te hoge temperaturen en zonnebrand in tunnels en onder schermhallen. Een oplossing hiervoor zijn thermo-reflective schermgazen, die het zonlicht reflecteren door de witte kleur. Verder zorgt toevoeging van een…

Minder verdamping en algengroei in gesloten bassin

Tholen - Op de foto’s is een waterbassin te zien dat volledig gesloten is. Doordat het bassin gesloten is, is er minder verdamping. Bovendien warmt het opgeslagen water dankzij de reflecterende laag minder op, vertelt Bas van der Elst van Hendic. En, last but not least, is er geen algengroei in het…

Olie- en gasbedrijven aan de slag met groot CO2-opslagproject in Noorwegen

Shell, Total en Equinor, drie grote olie- en gasbedrijven, gaan onder de bodem van de Noordzee in Noorwegen CO2 opslaan. Per jaar gaat het in eerste instantie om 1,5 miljoen…

Koos van der Meij en Edwin Wenink

Blockfust maakt roulatie fust en karren efficiënter en goedkoper

Tholen - Naar verluidt was het de melkboer die ooit het idee van statiegeld bedacht. Die zag graag zijn flessen terugkomen, maar de mensen bleken ze voor gebruik thuis ook wel handig te vinden. Het principe van een door een onderpand gedekt bruikleen bleek nuttig en breed toepasbaar, voor de consument en…

SodM blijft wijzen op belang veiligheid bij aardwarmtewinning

Mijnbouwondernemingen, wat zoveel wil zeggen als bedrijven die betrokken zijn bij aardwarmteboringen, in Nederland besteden tijd en energie aan de veiligheid van de mens en de…

Emissieloos filteren 'kinderspel' met nieuwe trommelfilter

Emissieloos filteren van waterstromen met een zeer zware vuillast in het water was tot voor kort een lastige opgaaf. Na de marktintroductie van het eerste doekfilter in 2016 presenteert ECOfilter dit voorjaar haar nieuwste ontwikkeling: de Trumma, waarmee emissieloos filteren een upgrade krijgt volgens…

Slim netwerk van drones waardevol voor glastuinbouw in de maak

De NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) heeft een Smart Industry-subsidie van 600.000 euro toegekend aan een team van professoren van de Rijksuniversiteit Groningen. Het team gaat onderzoek doen naar het ontwikkelen van symbiotische netwerken van collaborative agents (drones) als…

"Maatwerk verwerking geothermie testwater werkt"

Bij de realisatie van een geothermieproject komt eenmalig een hoeveelheid reservoirwater vrij bij het schoonspoelen en testen van de putten. Dit water wordt ‘testwater’…

Met spuitlans op wieltjes ook bij windkracht 5 krijten en coaten met een goed resultaat

Tholen - Je zou het de rode draad in de innovaties van Willem Poppe kunnen noemen: de fiets. Waar hij al eens een krijtfiets ontwikkelde om al fietsend de kas te krijten, is nu een spuitlans op wieltjes van het formaat kinderfiets waarmee hij met zijn bedrijf Helderglas telers een efficiëntie- en…

Tuinbouw mag schieten op conceptplan SDE++ met focus op CO2-afvang

Met ingang van dit jaar heeft de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie SDE) er een plusje bij gekregen. Niet langer is het SDE+, maar SDE++, om aan te geven dat er…

Nieuwe kas Huub van Leeuwen opgeleverd

In Honselersdijk heeft Prins Group een nieuw kasproject van ca. 47.000 m² gebouwd voor Huub van Leeuwen. Ongeveer 5.000 m² van de constructie zal dienen als verwerkingsruimte, dat volledig in het sandwich is bekleed. De overige 4,2 hectare is teeltruimte. Daarbinnen heeft Prins Group ook de drie…

Voet aan de grond voor AlfaPro Next

AlfaPro Next, de opvolger van AlfaPro (software voor verssectoren) krijgt voet aan de grond. Enkele maanden geleden kwam de basis van het systeem beschikbaar.…

Uitbreiding transportbandensysteem Kap-Tiegelaar

Tholen - Kwekerij Kap-Tiegelaar heeft voor hun nieuwe locatie, aan de Broekpolderlaan in Honselersdijk, gekozen voor een transportbandensysteem. De nieuwe locatie ligt exact…

rapport PBL neemt vraagtekens voor lange termijn niet weg

Biomassa voor glastuinbouw lijkt vooral een tussenstation

Tholen - Biomassa. Het is een heet hangijzer. Enerzijds lijkt er een belangrijke rol weggelegd voor biomassa in een klimaatneutrale, circulaire economie en zet ook menig tuinder in op de (duurzame) energiebron. Anderzijds is er een heftige discussie gaande over hoe goed en duurzaam de techniek écht is.…

Video: Havatec presenteert Bouquet Line

Sinds twee jaar levert Havatec ook bloemverwerkingsmachines aan de boeket- en bloemenexport branche. De Havatec Bouquet Line is opgebouwd uit een snij unit, vakkenband (opleg, inhoes en afhaal bandlengte variabel), aandrukband, binderposities, Touch screen besturing en noodstop systeem. Mogelijkheden…

deze en andere aanpassingen aan SDE++ ingestuurd door geothermiepartijen

"Breng correctiebedrag geothermie in lijn met werkelijke waarde warmte"

Op 12 mei staat de SDE++-regeling op de agenda bij de Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat. Met het oog daarop hebben Platform Geothermie en Dutch Association…

Zelfreinigend filter wint terrein

Vorig jaar zag Netafim (Revaho) de vraag naar automatische, zelfreinigende waterfilters flink stijgen. Hoewel de introductie van een nieuw filter daar ongetwijfeld aan bijdroeg, vermoedt productmanager Stefan Bakker dat zich een trend aftekent. “Handmatig reinigen wordt in toenemende mate als storend…

Nieuw sorteer- en afleverbuffer voor OK Plant

Afgelopen maand is bij OK Plant een nieuw sorteer-en afleversysteem opgeleverd van WPS. Doel van het systeem is dat de flexibiliteit toeneemt en de kwaliteit van werken voor de medewerkers van OK Plant verder verbetert. Een ontwerp door iedereenEen belangrijk ontwerpcriterium was dat alle handelingen minimale…

Tom de Haas, Yara

Water: schakel op tijd bij

Ondanks dat er de afgelopen week weer wat regen gevallen is, hebben we een periode van enkele weken achter de rug zonder enige neerslag van betekenis. En de droogte lijkt begin mei aan te houden. De…

Sercom introduceert klimaat- en irrigatiecomputer voor de tuinbouw

Binnen de tuinbouw is er een groeiende vraag naar verdere automatisering van het teeltproces. Tuinders en telers blijven altijd op zoek naar een oplossing om met behulp van automatisering, op een slimme en overzichtelijke manier hun gewassen zo exact mogelijk te kunnen monitoren en het teeltproces zoveel…

Steef Bruinen, Marel Zuivert

Uitgebreidere filtertechnieken voor water van bollenkwekers

Tholen - Gedurende het seizoen verzamelen bollenkwekers het afvalwater in ibc's. Juist in deze periode van het jaar wordt dat gezuiverd. Steef Bruinen van Marel Zuivert heeft het er druk mee. De ibc's worden nu verzameld en naar het bedrijfspand in De Lier gebracht. Daar wordt het water gezuiverd. Dat…

Warmtenet Trias Westland op weg naar Varekamp de Zeeuw

Het warmtenet van Trias Westland blijft zich 'als een slang' door Westland verspreiden. Uit een nieuwe update blijkt dat ook tomatenteler Varekamp de Zeeuw aangesloten wordt dankzij een succesvolle boring onder de Veilingweg naar De Lier door. Met die boring komt ook aansluiting van de nieuwbouwwoningen…


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven