Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Nieuwe aflevering podcast Radio Inagro:

“Water wordt even kostbaar of kostbaarder dan meststoffen”

Hoe kan men spaarzamer omgaan met water? Een doordachte inzet van het beschikbare water wordt steeds belangrijker voor land- en tuinbouwers. In tijden van waterschaarste is gewassen irrigeren met oppervlaktewater niet meer vanzelfsprekend. De recente droge zomers hebben bevestigd dat de sector het potentieel van alternatieve waterbronnen nu en in de toekomst optimaal moet benutten. In de derde aflevering van Radio Inagro getuigen landbouwers Johan en Bart over hun aanpak tegen het veranderende klimaat.

Ga zuiniger om met het beschikbaar water
"Afhankelijk van de bron is het belangrijk om efficiënter om te gaan met water, maar ook om na te gaan hoeveel water je verbruikt en waarom en om te analyseren welke alternatieven er eventueel zijn. Zo kan je kijken of een andere manier of een ander moment van irrigeren mogelijk is. Want het is niet alleen zaak om extra water te voorzien, maar je kan ook zuiniger omgaan met water", vertelt watermakelaar Dries Mergaert in de podcast.

Ook groenteteler en varkenshouder Johan merkt dat het steeds belangrijker wordt om efficiënt met water om te gaan. "Vijf à zes jaar geleden was je als landbouwer niet bezig met water omdat de seizoenen meer normaal waren. Nu zie je een grote verandering, zoals afgelopen winter. Ik vind het dan ook zonde dat al dat regenwater gewoon wegloopt. Doodzonde." In afwachting van innovatieve technieken en duurzame oplossingen probeert Johan zo efficiënt mogelijk om te gaan met water. "In de sector voel je wel dat er iets aan het veranderen is op vlak van water. Ik bekijk dan ook de mogelijke opportuniteiten, test nieuwe technieken uit, maar de gouden oplossing heb ik nog niet gevonden. Ik blijf hopen."

"Water op wielen kost geld, het is dus belangrijk om efficiënt om te gaan met water"
Ook bij dieren is het belangrijk om zuiniger om te gaan met water. "Op het drinkwaterverbruik van dieren zal er nooit bespaard worden, maar er is wel een andere uitweg om water te behoeden. Bij drinkwater kunnen we de problemen van vermorsing zoveel mogelijk te voorkomen", licht An Cools toe. Het zijn kleine inspanningen om verspilling tegen te gaan.

"Ga op zoek naar innovatieve irrigatietechnieken"
Via uiteenlopende proeven - in projecten met diverse (inter)nationale partners of op eigen initiatief - verruimt onderzoekscentrum Inagro ook zijn praktijkkennis over irrigatie en de doordachte inzet van water. De resultaten vormen een bron van informatie voor onafhankelijk en toegepast advies voor telers in de uiteenlopende subsectoren van land- en tuinbouw.

Om de langetermijneffecten van beregenen met alternatieve waterbronnen in kaart te brengen, voert Inagro sinds 2019 irrigatieproeven uit in aardappelen, bloemkool en spinazie. "Naast de beschikbaarheid van voldoende irrigatiewater is ook de waterkwaliteit vaak een heikel punt", verduidelijkt onderzoeker Tim De Cuypere. "In de beregeningsproeven beregenen we de gewassen onder gecontroleerde omstandigheden met gezuiverd afvalwater. We gaan na welk effect beregenen met alternatieve waterbronnen heeft op zowel de gewasopbrengst en -kwaliteit als op de bodem.""Bescherm je als landbouwer tegen het veranderende klimaat"
"Waterbeschikbaarheid is gerelateerd aan mogelijke extra opbrengsten of minder opbrengstverlies", benadrukt Dries. "Niemand beregent zomaar voor zijn plezier. Het doel van beregenen is om de verwachten opbrengsten te behalen. Dat kost geld, maar het is dat of zware opbrengstverliezen leiden." Als landbouwer bescherm je je dus best tegen de onvoorspelbare weersomstandigheden. En dat weet ook landbouwer Bart.

"De grootste vrees is dat het klimaat steeds extremer wordt. Vroeger was het idee dat je de natuur een klein beetje helpt met het beregenen van gewassen. Nu zijn we geëvolueerd naar een tijd dat we bepaalde teelten van bij het begin tot aan het einde moeten beregenen. Dat baart ons toch zorgen", vertelt Bart. Nadenken over waterbeschikbaarheid lijkt vandaag dan ook belangrijker dan ooit.

Beluister hier de podcast bij Inagro.

Bron: Inagro

Publicatiedatum: