Tholen - Kassenbouwers en toeleveranciers zijn constant in de weer met schitterende projecten in het buitenland. Zodra de kas opgeleverd is, begint de uitdaging voor de klant: hoe ga ik de teelt managen? Een veelgebruikte oplossing is om een externe expert (Nederlandse kweker) in te vliegen, waarbij het doel is om de kennis van de ingevlogen expert te gebruiken om de kwekerij te laten draaien.

Vaak is het doel van deze expert om de teelt goed te laten verlopen, en staat kennisoverdracht niet per se hoog op het prioriteitenlijstje. Om de benodigde kennis goed bij het lokale teelt team te krijgen, heeft HortiTech een nieuwe methode bedacht: MoniMenTal. De afgelopen maanden draaiden zij - ondanks het coronavirus - een succesvolle test.  

“Veel kwekerijen in het buitenland worden opgezet met behulp van een ervaren kweker. Hij wordt ingevlogen en deelt de nodige kennis met de bevolking. Wanneer hij weg gaat, vertrekt de kennis ook mee. De kennis lokaal introduceren en opbouwen zou een duurzamere methode zijn. Dit brengt de lokale gemeenschap meer en het zorgt voor hogere slagingskansen van het project", legt Pim van Adrichem uit. Hij is een van de bedenkers van MoniMenTal, welke mede tot stand is gekomen door de subsidieregeling ‘Kennis en Innovatie’ van Gemeente Westland. 

Kennisoverdracht 
Pim: “MoniMenTal is ontwikkeld om de kennis, die nodig is om een kwekerij succesvol te maken, over te dragen aan lokale kwekers. Dit doen we door een intensief programma op te zetten rondom een team, bestaande uit een monitor, mentor en talenten. De monitor is een jonge afgestudeerde Hbo’er, de mentor een tuinbouw expert en de talenten (vaak vier per team) zijn de lokale kwekers.”

Deze groep gaat eerst in Nederland gezamenlijk een training volgen om elkaar te leren kennen en om praktijkkennis en basisvaardigheden op te doen. Daarna gaan de talenten en de monitor naar de kwekerij toe. De mentor blijft in Nederland maar kijkt digitaal mee met de kwekerij en geeft advies waar nodig.

De monitor blijft negen maanden op de kwekerij om ervoor te zorgen dat de kennisoverdracht tussen de mentor en talenten goed verloopt. Pim: “Na negen maanden moet dit soepel verlopen, waarna de monitor naar de volgende klus kan. De mentor blijft de talenten digitaal ondersteunen tot zij genoeg kennis hebben en zelfverzekerd genoeg zijn om de kwekerij zelf operationeel te kunnen houden.”

All-Climate kas
Het bedrijf zag een kans om samen met Lentiz MBO Westland de All-Climate kas te gebruiken. De kas werd gebruikt door Lentiz MBO Westland voor lessen maar door corona moest deze kas in maart geruimd worden. “We hebben toen met Roel van Heijningen van Lentiz MBO Westland overlegd of we de kas konden gebruiken om enerzijds de studenten online bij een teelt te betrekken en anderzijds willen wij het principe achter MoniMenTal duidelijk maken. Beide opzetten waren voor ons zeer geslaagd”, vertelt Pim. 

De teelt in de all-climate kas.

Pim: “In een MoniMenTal omgeving moet de mentor (welke in Nederland zit) correcte support kunnen geven aan de talenten (welke in het buitenland zitten), zonder dat de mentor fysiek aanwezig is. Correcte data is dan cruciaal. De All-Climate kas, uitgerust met allerlei sensoren, gaf ons de perfecte kans om dit principe te testen. Samen met een aantal sponsoren, te zien in onderstaande video, kregen we het voor elkaar om een leuke teeltronde komkommers en tomaten te draaien.”

Voor meer informatie: 
HortiTech
www.horti-tech.com
pim@horti-tech.com