Wageningen UR, 9 december, Bleiswijk

Kleine 100 deelnemers op LichtEvent 2015

Daglichtloos telen, de mogelijkheden van lichtkleuren als stuurlicht en lessen uit de groenteteelt toepassen in de bloementeelt: het waren enkele van de onderwerpen op het LichtEvent 2015 bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk, woensdag 9 december jongstleden.Vijf-stappenplan besparing
Ongeveer 90 deelnemers hebben kennis genomen van actuele ontwikkelingen op het gebied van licht en belichting in de glastuinbouw, met de nadruk op de sierteelt. Eric Poot van Wageningen UR opende het event. Hierna gaf Dennis Medema van LTO Glaskracht een toelichting op het programma Kas als Energiebron, met specifiek aandacht voor het thema licht. Kas als Energiebron besteedt aandacht aan vrijwel elk gewas dat in Nederland onder belichting wordt geteeld. Medema lichtte het door Wageningen UR opgestelde vijf-stappenplan voor besparing op belichtingsenergie toe: (1) optimale benutting van zonlicht, (2) optimale omzetting van elektriciteit in licht, (3) optimale lichtonderschepping door het gewas, (4) optimale omzetting van licht in assimilaten en (5) optimale verdeling van assimilaten naar de waardevolle delen van het gewas (bloemen, vruchten). Op het LichtEvent kwamen voorbeelden uit elk van deze stappen aan bod.

Daglichtloos telen?
Optimaal gebruik van zonlicht is geen issue als er in daglichtloze ruimten wordt geteeld. Lector Nieuwe Teeltsystemen Jasper den Besten van Has Hogeschool deelde in zijn inleiding zijn ervaringen met daglichtloos telen. Daglichtloos telen lijkt op dit moment vooral perspectief te hebben voor veredelingsbedrijven en opkweekbedrijven vanwege onder meer betere beworteling en de mogelijkheden om ziektevrij te kunnen telen. Ook ziet Den Besten mogelijkheden voor de teelt van warm geteelde schaduwplanten, waaronder een groot aantal potplanten, en planten die speciale teelthandelingen nodig hebben. Het is bij een aantal planten nog niet gelukt om de hele levenscyclus daglichtloos te kunnen telen. Bij tomaat is bijvoorbeeld de zaadproductie nog niet gelukt. De lampen, de elektra en de koeling zijn belangrijke factoren in het economische plaatje. “Het wordt er niet goedkoper door”, aldus Den Besten.

Rondleidingen
In de rondleiding werden vier proeven bekeken. (1) In het IDC LED werd een door de Club van 100 van Wageningen UR en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen gefinancierd project getoond. Hierin wordt onderzocht of met blauw licht de gewassen Hibiscus en Fuchsia compact gehouden kunnen worden, zonder gebruik te maken van chemische remstoffen. (2) In drie afdelingen met belichte tomaat wordt een “bladplukproef” uitgevoerd, betaald door Kas als Energiebron. Als er in de winter meer jong blad wordt weggehaald, stijgt de productie en dalen de verdamping en het energieverbruik. In deze proef wordt er van alles gemeten om onder meer het voordeel van een lagere onderhoudsademhaling te kunnen bepalen. (3) In het kader van het IDC Smaak, dat door EFRO en Provincie Zuid-Holland wordt gefinancierd, wordt onderzoek gedaan naar de invloed van LED belichting op de smaak en het vitamine C gehalte van aardbei. Gebleken is dat als het licht gericht wordt op de vruchten, die vruchten meer vitamine C aanmaken, terwijl de smaak en de productie hetzelfde blijven. (4) In een door Kas als Energiebron en de Gewascoöperatie Gerbera gefinancierd onderzoek wordt bij 4 gerbera rassen gekeken hoe het gebruik van energie en CO2 is te verlagen door een ander klimaat aan te houden, met behoud van productie en kwaliteit. In de proefkassen wordt geteeld of met vaste setpoints, of meer met de natuur mee. In de referentiekas worden de planten volgens praktijkomstandigheden geteeld.

Workshops
Vervolgens werden er in twee rondes zes verschillende workshops gehouden. Inleiders uit het onderzoek en de praktijk vertelden over stuurlicht, het meten van fotosynthese, het efficiënt belichten van snijbloemen, kasdek materiaal en schermen, lessen uit de groenteteelt voor de bloementeelt, gelijkspanning en optimaal gebruik van de huidige installatie. De presentaties zijn in pdf terug te lezen.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Wageningen UR Glastuinbouw en LTO Glaskracht Nederland in het kader van het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland.

bron: Wageningen UR

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven