App ‘Mest is waardevol’ uitgebreid met extra functionaliteiten

De rekentool mestiswaardevol.nl van Eurofins Agro is uitgebreid met economische en milieutechnische informatie. Naast het berekenen van de bemestende waarde van organische mest biedt de app nu ook inzicht in de kosten-baten en in de milieu-impact van de verschillende
mestsoorten.

Dierlijke mest is een waardevolle meststof voor grasland en bouwland. Het bevat nutriënten, sporenelementen én organische stof. Daarmee is mest voeding voor het gewas én voor de bodem. De eerste versie van de rekentool maakte het mogelijk om de bemestende waarde van organische mest te berekenen. Daar is nu een aantal functionaliteiten aan toegevoegd.

Kunstmestgebruik
Op basis van de gewasbehoefte én de bemestende waarde van de organische mest, rekent de tool uit hoeveel kunstmest (NPK) aanvullend nodig is om in de gewasbehoefte te voorzien.

Economie
Het onderdeel Economie berekent de financiële waarde van de dierlijke mest. Hierbij wordt gekeken naar het deel van de gewasbehoefte dat door dierlijke mest wordt gedekt. De stikstof, fosfaat en kalium wordt vervolgens op waarde gezet. Door zelf de kosten voor aanvoer en aanwending in te voeren, berekent de tool de nettowaarde van de mestgift.

Milieu
Het uitrijden van dierlijke mest en kunstmest heeft impact op het milieu, in de vorm van ammoniaken CO2-emissie. Deze emissies zijn actueel in het maatschappelijke debat over klimaatverandering. Door inzicht te geven in deze uitstoot, wil de tool bijdragen aan een feitelijk onderbouwde discussie over dit onderwerp.

De rekentool ‘Mest is waardevol’ is een hulpmiddel om de toediening van organische mest te optimaliseren. De app is te bereiken via mestiswaardevol.nl én via de website van Eurofins Agro, eurofins-agro.com


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© BPnieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven