"Masterplan voor ontwikkeling glastuinbouwgebied Almere Buitenvaart"

Almere Buitenvaart is een glastuinbouwgebied van relatief geringe omvang waarvoor de grote uitdaging is om tot een toekomstbestendige positionering van het gebied en haar ondernemers te komen. De beperkingen van de huidige situatie zijn reeds in eerdere onderzoeksrapporten beschreven. Rekening houdend met de gunstige infrastructuur en toekomstige technische en economische ontwikkelingen in de tuinbouw zijn er meerdere denkrichtingen en (deel)oplossingen voor het gebied mogelijk. Echter, een eenduidige en heldere visie, de juiste strategisch aanpak om te komen tot ontwikkeling voor het gebied ontbreekt nog. Een visie waarin de verschillende initiatieven in onderlinge samenhang worden gebracht en waarmee draagvlak en follow-up wordt bewerkstelligd.

Het momentum lijkt optimaal te zijn vanwege de versnelde technologische ontwikkelingen in de sector, de steeds grotere maatschappelijke druk en aanscherping van regelgeving gericht op de verduurzaming van land- en tuinbouw en de in aantocht zijnde Floriade2022 Almere met het thema ‘Growing Green Cities’. Het gebied kan bijdragen aan oplossingen voor vraagstukken rondom voeding, de groene omgeving, energieproductie en gezondheid.

Masterplan Buitenvaart
Flynth, Rabobank (en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland) zien het belang van een verbindende en richtinggevende visie voor Almere Buitenvaart, waarin verschillende denkrichtingen en ontwikkellijnen samen komen. In deze visie dienen een aantal mogelijke ontwikkellijnen te worden uitgewerkt, waarna vervolgens voor de realisatie draagvlak van alle stakeholders essentieel is.

Tot de stakeholders behoren in de eerste plaats de ondernemers en bewoners van Buitenvaart, maar ook de gemeente Almere en haar inwoners, provincie Flevoland, Staatsbosbeheer (Oostvaardersplassen), de Floriade2022 organisatie en de Nederlandse tuinbouwsector. Met het masterplan zullen de partijen een strategische ‘road map’ ontwikkelen voor De Buitenvaart,rekening houdende met het bestaande bestemmingsplan en passend bij de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw, de thema’s ‘feeding and greening the city’ en de verdere verduurzaming van Flevoland.

Windesheim Flevoland
Het Masterplan, opgesteld door Flynth met bijdragen van de Rabobank en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, willen de partners voorleggen aan 14 studenten van het ‘Honours programme’ Windesheim Flevoland in het weekend van 5, 6 en 7 oktober in Almere. Tijdens dit weekend zullen de studenten zich verdiepen in het gebied, het plan, de ondernemers en zullen zij experts raadplegen. Op zondag 7 oktober zal een jury ‘the Dragons’ zich buigen over de oplossingen en adviezen die de studenten aandragen om het Masterplan te verbeteren vanuit hun onafhankelijke achtergrond. Dit onderdeel van het programma is voor geïnteresseerden toegankelijk.

De locatie is Camping Waterhout, Archerpad 6 in Almere.

De initiatiefnemers zijn zeer geïnteresseerd in de visie en inbreng van de studenten. Zij zullen als de professionals van de toekomst immers een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van Nederland, de provincie Flevoland en de gemeente Almere. Om deze reden hechten de partners grote waarde aan de kennis en opvatting van deze aanstormende talenten. Deze activiteit maakt onderdeel uit van de Dutch Agro Food Week 5-16 oktober 2018.

Bron: Flynth


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven