Werking zuiveringsinstallatie met wateranalyse controleren

Door de wettelijke zuiveringsplicht per 1 januari 2018 moeten restwaterstromen door een BZG-goedgekeurde waterzuiveringsinstallatie met een zuiveringsrendement van 95% worden behandeld. Dat geldt voor drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater (indien voor het spoelen van het filter drainwater of bemest gietwater wordt gebruikt). Het gaat om lozing op het riool en op het oppervlaktewater.Waterkwaliteit
Om de lozingen te beperken, is het van belang om de waterstromen op het bedrijf in kaart te hebben en de juiste maatregelen te treffen. Want al het lozingswater dient individueel of collectief te worden gezuiverd.

Eurofins Agro en Groen Agro Control leveren een speciaal pakket om de waterkwaliteit te testen, zodat een teler een beeld krijgt van de aanwezige gewasbeschermingsmiddelen in het systeem. Op basis van de analyse van de watersamenstelling kan een teler vaststellen welke en hoeveel gewasbeschermingsmiddelen er worden gerecirculeerd. Er kunnen bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen aanwezig zijn die meegekomen zijn met bijvoorbeeld geïmporteerd plantmateriaal, fust of gietwater. Middelen kunnen ook inwaaien via openstaande luchtramen of in regenwaterbassins, ophopen in grond en uiteindelijk in de drain terechtkomen. Tevens kunnen er lekkages zijn in het teeltsysteem waardoor gewasbeschermingsmiddelen op onvoorziene plaatsen terecht komen.

ZuiveringsCheck
Met de ZuiveringsCheck is te onderzoeken of de zuiveringsinstallatie goed werk aflevert. Momenteel zijn er ongeveer 700 componenten aan te tonen. Dit onderzoek kan residuen van gewasbeschermingsmiddelen in heel lage dosis (0.01 µg/l) vaststellen.

“We zien dat steeds meer klanten de ZuiveringsCheck laten uitvoeren”, zegt Jan Hardeman, accountmanager Horticulture van Eurofins Agro. “Bijvoorbeeld van het oppervlaktewater rondom het bedrijf in relatie tot de drain. Dit om aan te tonen dat eventueel residu niet van hun bedrijf afkomstig is.”

Monitoring van effectiviteit

Groen Agro Control kan ook de monitoring van de effectieve werking van (collectieve) zuiveringsinstallaties verzorgen. In de BZG-beoordeling zijn goedgekeurde zuiveringsinstallaties op 11 werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen getoetst. Aanvullende analyses op overige gewasbeschermingsmiddelen, remstoffen, hormonen en microbiologie zijn soms nodig. Zeker bij hergebruik van het water is de kwaliteit na zuivering van groot belang. Belangrijke parameters daarin zijn dan:
  • Nutriënten en spoorelementen, EC, pH (eventueel zware metalen);
  • Gewasbeschermingsmiddelen screening in water op meer dan 650 werkzame stoffen;
  • Microbiologisch onderzoek vuil drain via DNA-methode en kiemgetallen voor schoon water;
  • Aanvullende bepaling op remstoffen, hormonen en herbiciden;
  • Totaal Organisch Koolstof (TOC in mg C/L) als maat voor organisch materiaal;
  • Indien nodig de UV-transmissie.
bron: Glastuinbouw Waterproof

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven