Fieke Rijkers, hoofd productontwikkeling AgroEnergy

“Bundeling van flexibel vermogen biedt kansen voor glastuinders”

"De huidige versnelling in duurzame elektriciteitsproductie gaat onze energievoorziening en de energiesector voorgoed veranderen", vertelt Fieke Rijkers hoofd productontwikkeling bij AgroEnergy. "Als we ieder jaar twee keer zoveel nieuwe zonnepanelen en windmolens als het jaar ervoor plaatsen, kunnen deze in 2020 al meer produceren dan de totale Nederlandse piekvraag! Kortom het opgesteld vermogen in Nederland wordt steeds duurzamer. De behoefte naar flexibel en stuurbaar vermogen in de elektriciteitsmarkt neemt hierdoor toe."

"De sparkspread staat onder druk door de overcapaciteit in de markt. De verwachting is dat het stuurbaar vermogen uit grote efficiënte gascentrales hierdoor afneemt. Dit biedt kansen voor tuinders die beschikken over een WKK installatie met netteruglevering. WKK's kunnen binnen de dag op de juiste momenten draaien, zodat de benodigde flexibiliteit geleverd wordt. Met deze stuuracties genereren glastuinders extra waarde met hun WKK."Wegnemen van drempels voor Power2Heat
De lage elektriciteitsprijzen zorgen ervoor dat investeren in elektrisch verwarmen, via een Power2Heat (P2H) eenheid, gunstiger wordt. Deze P2H kunnen de elektriciteitsmarkt voorzien van de benodigde flexibel inzetbaar vermogen. Investeren in een P2H is voor tuinders met een WKK aantrekkelijk omdat het de inzet van de WKK rendabeler kan maken. Als afregelen interessant is kan snel afregelvermogen worden geleverd door van WKK elektriciteitslevering aan het net, te switchen naar WKK levering achter de meter aan de P2H. Dit maakt dat de tuinder snel en gemakkelijk afregelvermogen kan bieden, zonder dat hij met de WKK hoeft te regelen. De combinatie van WKK, buffer en P2H maakt deze optimalisatie mogelijk.

De investering in een P2H kan echter alleen uit als ook buiten een WKK-terugleverblok, elektrisch verwarmen financieel aantrekkelijk is. Dit is nu niet het geval doordat incidenteel elektra afnemen uit het net te duur is. De hoge capaciteitskosten in het transporttarief vormen een drempel voor investeringen in P2H, en daarmee het flexibel inzetten van WKK's. "AgroEnergy is actief betrokken bij gesprekken met de overheid om de structuur van de transporttarieven beter aan te laten sluiten bij een markt met veel duurzame opwek. vertelt Fieke. "AgroEnergy wil op die manier zorgen dat de glastuinbouw een uitstekende flex provider kan zijn voor de elektriciteitsmarkt. Dit is ook voor de overheid van belang om haar duurzame ambities te realiseren."

AgroEnergy pilot regelvermogen
AgroEnergy werkt op dit moment aan een pilot om het voor tuinders mogelijk te maken hun regelvermogen te contracteren, zodat zij ook actief kunnen handelen op de flexmarkt. "We willen het flexibele elektrische vermogen van meerdere tuinbouwbedrijven aggregeren om zo regelvermogen te kunnen bieden bij TenneT als een soort een virtuele centrale", zegt Fieke. "Doordat de ondernemer in staat is zijn WKK flexibel op- of af te regelen binnen zijn draaiperiode, moet hij meer financieel rendement kunnen halen uit zijn WKK. Voor regelvermogen garandeert TenneT een regelprijs; de tuinders krijgen dus niet de reguliere verrekenprijzen die gelden voor onbalans. Dit product levert de klant een gegarandeerd positief resultaat voor bijsturen binnen de dag. In geval van eigen onbalanssturing is het resultaat onzeker en kan het negatief uitpakken. Het product om regelvermogen te kunnen aanbieden, gaat waarschijnlijk vanaf 1 oktober 2015 draaien. Op dit moment wordt een eerste test uitgevoerd bij een tuinder. "Vooral een snelle communicatie en snel kunnen schakelen zijn een must. Als TenneT een signaal afgeeft, moeten we binnen 30 seconden kunnen reageren met een op- of afregelactie."

In het kort
• De elektriciteitsmarkt verandert: stuurbaar vermogen door gascentrales neemt af, prijsschommelingen nemen toe.
• Dit biedt kansen voor tuinders met WKK met netlevering:
o bij lage prijzen: (WKK-)stroom omzetten in warmte;
o bij hoge prijzen: gebundeld stroom verkopen d.m.v. 'virtuele gascentrale' (operationeel vanaf oktober 2015).
• AgroEnergy faciliteert tuinders hierin waardoor de WKK meer waarde krijgt.
• Bovendien worden onzekere onbalansprijzen ingewisseld voor zekere intradayprijzen.
• AgroEnergy wil zorgen dat het tariefmodel voor transportkosten geen drempel is voor flexibele inzet in de markt.


Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de energiemarkt?
Lees ook de visie van AgroEnergy over de ontwikkelingen op de energiemarkten.

Bron: www.agro-energy.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven