Na hevige regenval in juni 2021 is een perceel irissen onder water gelopen waardoor de gewassen zijn verstikt. Daardoor is er schade ontstaan ter waarde van € 206.797. De betreffende kweker klaagt het Hoogheemraadschap (HHK) aan en stelt dat zij tekort is geschoten in zijn zorgplicht als waterschap.

De rechtbank Noord-Holland heeft op 27 december 2023 geoordeeld dat het Hoogheemraadschap geen schadevergoeding aan de kweker hoeft te betalen. Het is niet onomstotelijk vastgesteld dat het Hoogheemraadschap tekort is geschoten.

Niet-specifiek weerbericht
Volgens de irissenkweker heeft het hoogheemraadschap niet voldoende gereageerd op afgekondigde waarschuwingscodes en op overlastmeldingen van het KNMI. De rechtbank stelt echter dat de waarschuwingen onvoldoende specifiek waren wat betreft de hoeveelheid neerslag, de exacte locatie en de kans daarop.

Volgens de kweker functioneerden niet alle watersystemen naar behoren en heeft het HHK niet tijdig en niet adequaat actie ondernomen. Echter blijkt uit het Evaluatierapport dat alle mensen en middelen van het HHK waren ingezet. Tenslotte stelt het HHK dat de betreffende bui maar één keer in de vierhonderd jaar voorkomt. Omdat de kweker hier niet tegen in verweer ging acht de rechtbank dit juist.

De rechtbank oordeelt dat de kweker € 11.027 aan proceskosten moet betalen.