In de immer evoluerende wereld van de tuinbouw heeft de opkomst van digitale technologieën een revolutionaire verandering teweeggebracht in hoe telers hun gewassen beheren. Iemand die onderdeel is van deze verschuiving is Leo van Uffelen, een deskundige adviseur in potplanten die de kracht van data heeft omarmd om betere resultaten te behalen. Leo deelt zijn reis, beginnend vanuit een wereld zonder data tot het ontwikkelen van geavanceerde modellen en dashboards met LetsGrow.com om de teelt te optimaliseren.

De overgang van gevoelsmatige teelt naar datagedreven advies
Tien jaar geleden onderging Leo een radicale verandering in zijn rol, van een gevoelsmatige teler zonder echte data naar een pionier in het gebruik van technologie om teeltadvies te geven. Zijn kennismaking met de wereld van data kwam tot stand via de WUR, waar hij voor het eerst werd blootgesteld aan gegevens die hij voorheen nooit had gebruikt.

"Ik kreeg ineens allerlei data binnen waar ik nooit mee te maken had, want ik deed alles op gevoel," herinnert Leo zich. Zijn oorspronkelijke benadering was gebaseerd op puur gevoel en ervaring, zonder de ondersteuning van meetgegevens. Leo begon als teler op zijn zestiende en teelde vijftien jaar lang paprika’s, zonder het gebruik van geavanceerde meetinstrumenten zoals PAR-sensoren. Voordat hij zich op het gebied van data begaf, had hij ook nog negen jaar lang ervaring in het telen van potplanten.

Van analyseren naar adviseren: draadloze sensoren en samenwerking met LetsGrow.com
Geconfronteerd met de uitdaging om de oorzaken van problemen in teeltbedrijven te begrijpen, begon Leo draadloze sensoren te gebruiken. Deze sensoren gaven hem een nieuw inzicht in de factoren die van invloed zijn op de groei van planten, zoals de PAR som. Zijn overgang naar het verzamelen van externe data gaf hem de mogelijkheid om steeds meer inzicht te krijgen in de cijfers en leidde uiteindelijk tot een samenwerking met Wim van LetsGrow.com.

Leo legt uit: "Toen zijn we gaan bepalen, wat is nu belangrijk voor die teler, waar heeft hij nu wat aan." In samenwerking met LetsGrow.com ontwikkelde hij dashboards en modellen om de gegevens te visualiseren en te interpreteren. Deze tools waren ontworpen om de telers te voorzien van zinvolle informatie over hun teeltstrategie, maar ook om bepaalde afwijkingen in beeld te brengen.

Van gevoel naar cijfers: de noodzaak van data voor overtuigend advies
Leo benadrukt de noodzaak om zijn gevoelsmatige benadering van 'het is goed of niet goed' te onderbouwen met cijfers. In de loop der jaren heeft Leo een toenemende hoeveelheid gegevens vergaard. Hierdoor was hij in staat niet alleen de resultaten aan telers te presenteren, maar ook afwijkingen te identificeren en de noodzakelijke aanpassingen voor verbetering aan te geven: "Aan een groep telers moet ik kunnen laten zien wat er is gerealiseerd, maar ook wat de afwijkingen zijn. En waar staat dat als setting in de computer om dat te verbeteren. Dus ik lever data aan, maar ik lever ook de afwijkingen aan," legt Leo uit.

Een nieuwe rol binnen autonoom telen en vertrouwen in data
Leo benadrukt het belang van vertrouwen in de instellingen op de lange termijn en de verschuiving naar autonoom telen. Als hoofdteler bij van der Voort had hij de mogelijkheid om de instellingen te finetunen, wat hem de kans bood zichzelf te scholen in autonoom telen. Hij stelt dat de juiste instellingen de teler in staat stellen om minder vaak in te grijpen, wat uiteindelijk beter is voor de plant.

"Het is vertrouwen dat die instellingen op de lange termijn goed zijn en niet op wat je normaal gesproken misschien zelf zou doen," merkt Leo op. Modellen en dashboards werden gebruikt om aan te tonen waarom bepaalde instellingen zo werden gezet, wat niet alleen de plant ten goede kwam maar ook rust bracht voor de teler.

Advies op afstand: de toekomst van potplantenteelt
Leo's deelt zijn kennis en ervaring met potplantentelers, en dit heeft hem geleid naar het gebruik van geavanceerde modellen en dashboards. Het uiteindelijke doel is om de informatie hapklaar te maken voor de teler, zodat deze de voordelen van data-analyse kan benutten.

Leo deelt zijn visie op de toekomst en hoopt op zelflerende modellen die automatisch kunnen worden ingesteld, waardoor de hoeveelheid handmatig werk wordt verminderd. Hij benadrukt ook het belang van het betrekken van telers bij het gebruik van data en het creëren van een brug tussen de theoretische benadering en praktische kennis.

De weg naar efficiëntere potplantenteelt
Leo van Uffelen’s reis illustreert de verschuiving in de potplantenteelt van een gevoelsmatige aanpak naar een data gedreven benadering. Door samenwerking met LetsGrow.com en het gebruik van draadloze sensoren heeft hij telers geholpen om betere resultaten te behalen. De digitale revolutie in de tuinbouw is duidelijk zichtbaar in Leo's verhaal, en zijn visie op de toekomst belooft verdere innovaties in de tuinbouw sector.

Voor meer informatie:
LetsGrow.com
info@letsgrow.com
www.letsgrow.com