Op 28 en 29 november heeft de politie Transport Facilitated Organized Crime-controles (TFOC) gehouden op alle drie de veilinglocaties van Royal Floraholland, in Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk.

Er werden negen bedrijven bezocht, waarbij in een aantal gevallen signalen van mogelijke betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit en/of overtreding van het reglement van Royal FloraHolland is vastgesteld. In totaal werden 140 vrachtwagens volledig onderzocht, waarbij onder andere alle papieren en op de rij- en rusttijden werd gecontroleerd. Met speciale speurhonden werd gezocht naar eventueel verboden vracht. Meer dan 10 processen-verbaal zijn opgemaakt vanwege overtredingen van de Arbeidstijdenwet en/of de Wet Wegvervoer Goederen.

Bij een aantal bedrijven zal nog nader onderzoek volgen, omdat er twijfels zijn over de arbeidsomstandigheden en mogelijk sprake is van slecht werkgeverschap. Tot slot werd een gestolen trailer teruggevonden en een partij Poolse sigaretten in beslag genomen waarover geen accijns betaald werd. Van de controles zijn 100 informatiemutaties opgemaakt.

Een uitgebreid verslag van de controles leest u hier op de website van de politie.