“De toekomst van duurzaam geproduceerde kokossubstraten heeft een nieuwe boost gekregen door de huidige economische ontwikkelingen”, aldus Jelte Veenstra, director Coco Substrates bij Van der Knaap Groep. De laatste jaren heeft Van der Knaap een toegenomen interesse in kokos ervaren. Dit jaar zien zij echter een exponentiële groei in het aantal aanvragen van kwekers die overwegen om over te stappen naar kokos.

Kokos in de teelt
Recent zijn, mede door de hoge energieprijzen, minerale substraten zoals steenwol aanzienlijk in prijs gestegen. Hierdoor liggen de prijzen met kokossubstraat nagenoeg gelijk. Dit maakt dat kokos voor kwekers een bereikbaar alternatief is geworden. Bovendien is het een duurzaam substraat.

Dat je op kokossubstraat uitstekende teeltresultaten kunt behalen, heeft te maken met de goede eigenschappen van het materiaal. Kokos heeft van nature een hoog luchtcijfer en neemt makkelijk water op. Bovendien is kokos zeer geschikt voor het ontwikkelen van een actief bodemleven. Dit draagt bij aan een weerbare plant die beter bestand is tegen plagen en ziekten. Recent onderzoek in innovatiecentrum ‘de Kas’ toonde daarnaast aan dat kokos niet alleen een hoge biodiversiteit heeft, maar ook dat in kokos al direct een actief bodemleven aanwezig is wat zich gedurende de teelt verder ontwikkelt. In tegenstelling tot steenwol, volgens Jelle, waarbij 'het bodemleven in de aanvangsfase ontbreekt en minder sterk ontwikkelt gedurende het teeltseizoen.'

Duurzame kokosproductie
Op het gebied van duurzame kokosproductie heeft Van der Knaap de afgelopen jaren grote stappen gemaakt. Het waterverbruik tijdens het productieproces is gereduceerd en er zijn meerdere waterzuiveringsinstallaties geplaatst die het water herbruikbaar maken en geschikt voor irrigatie voor lokale akkerbouw. Een nieuwe techniek voor het bufferen van de kokos op basis van organische grondstoffen maakt het gebruik van calciumnitraat niet langer noodzakelijk.

“Door de strategische ligging van onze productielocaties, in zowel Azië als Centraal Amerika, houden wij de logistieke afstanden tot de afzetmarkt zo kort mogelijk”, aldus Veenstra. Een bijkomend voordeel van kokos is dat het wordt geperst en daardoor in vergelijking tot andere substraten efficiënter kan worden getransporteerd.

Recyclen van organisch kokossubstraat
Het afvoeren van mineraal substraat zoals steenwol kan flinke kosten met zich meebrengen, weet Jelle. "Bovendien is het recyclen een proces dat veel energie kost. Mede door de hoge energieprijzen worden deze kosten steeds hoger. Wereldwijd belandt ook een groot gedeelte op stortplaatsen en wordt (nog) niet alles gerecycled."

Voor kokossubstraat ligt dit anders. Kokossubstraat is een organisch product dat wordt gemaakt van de husk (schil) van de kokosnoot. Doordat kokossubstraat een organisch product met stabiele eigenschappen is, is het voor verschillende partijen interessant om kokosmateriaal te hergebruiken. Het plastic wordt gescheiden van het organisch materiaal. Na recycling en verwerking door een gespecialiseerd recyclingbedrijf kan kokos worden hergebruikt voor andere teelten en toepassingen. De structuur van kokos kan grond luchtiger maken en ook kan het de vochtbeschikbaarheid verhogen. Zo krijgt het substraat een tweede leven. Voor de kweker die ervoor kiest om op kokos te telen, biedt het vooral voordelen, doordat het gebruikte substraat tegen een laag tarief kan worden afgevoerd.

Voor meer informatie:
Van der Knaap Groep
+31 174 296606
vdk@vanderknaap.info
www.vanderknaap.info