Stefan Bakker, Revaho

"Uniformiteit van watergift is de belangrijkste parameter van de glastuinbouw”

“Uniformiteit van watergift is een belangrijke, zo niet de belangrijkste, parameter van de glastuinbouw”, zegt Stefan Bakker, productmanager Revaho. Met een parameter bedoelt hij een variabele, meetbare eigenschap waarvan de waarde een factor is van de eigenschappen van een systeem, zoals water. Uniformiteit van watergift, zowel in hoeveelheid als in samenstelling, leidt tot een optimale groei als andere groeifactoren zoals licht en lucht ook uniform zijn.

Schaalgrootte
Om de schaalgrootte voor de uniformiteit van een watergeefsysteem te duiden, geeft de productmanager het volgende voorbeeld. Bij bijvoorbeeld een paprikabedrijf van 12 hectare staan er tussen de 300.000 en 350.000 druppelaars op één watergeefsysteem. “Als je op een zomerse dag dertig keer een watergift van 200 cc geeft, zijn dat zo’n 10 miljoen watershots. Deze moeten zowel voor de eerste als de laatste plant steeds gelijk zijn. Dat is een behoorlijke opgave!”

Het watergeefsysteem moet dus een hoge mate van nauwkeurigheid hebben om dit te bereiken. Voor de uniformiteit van het systeem zijn er drie elementen van belang: de kwaliteit van de onderdelen, het ontwerp en juiste gebruik van het systeem.

Samenwerking
Voor de perfecte kwaliteit van de productonderdelen in het systeem moet de productnauwkeurigheid met een beperkte tolerantie in orde zijn. De productie van druppelaars moet dus steeds hetzelfde zijn om uniformiteit in watergift te kunnen hebben.

Bij het ontwerp van het systeem speelt de installateur een grote rol. Deze moet de wensen van de gebruiker omzetten in de uitwerking van het systeem. De uniformiteit van de hoeveelheid water, wat het systeem kan leveren, moet bij die van de teler passen. Het juiste gebruik van het systeem is een punt voor de teler zelf. Bakker: “De samenwerking en kennisuitwisseling van de producent, installateur en teler, bepalen uiteindelijk of de uniformiteit van de watergift van een sproei- of druppelaarinstallatie zo optimaal mogelijk is.”

Gelijke waterverdeling
Bij het gebruik van een sproei-installatie is er een verschil in de waterverdeling bij een snijbloemengewas en potplantenteelt. “Bij beregening telt uniformiteit als belangrijkste parameter. Beregeningswater in de vollegrond verdeelt zich beter dan in de potten, want water verspreidt zich niet van de ene naar de andere pot. Vooral bij hele kleine potjes wil de teler dat er in ieder potje evenveel water komt. Bij een grote pot of container is er sneller sprake van uniformiteit. Om het optimale resultaat te behalen, zijn dus de juiste productonderdelen en gebruik van het systeem van belang. Want voor beregening van kleine stekjes en plugjes in trays of potjes zijn er veel meer kleine druppeltjes nodig dan voor een grote pot of container”, meldt de productmanager.

Samenstelling water
Uniforme samenstelling van het water hangt samen met: temperatuur, EC- en pH-waarde, zuurstofniveau en ziektedruk van het water. Is dit in het hele watergeefsysteem hetzelfde of verschilt het in het begin en einde van het systeem? In de praktijk blijkt dat als de bedrijven groter worden en de arealen per systeem toenemen, de uniformiteit van de samenstelling afneemt en verandert. Dit heeft te maken met de traveltime, ofwel reistijd van het water door het systeem. Vanwege de reistijd krijgen planten aan het begin van het systeem ‘ander’ water dan de planten, die het verste weg van de doseerunit staan. De reistijd bepaalt mede de uniformiteit van de watergift.

Reistijd in offerte vermelden
Bakker “Wanneer de samenstelling van het water iedere dag hetzelfde is, is het verschil tussen de eerste en laatste plant minder. Maar als een teler elke dag of gedurende de dag zelf een andere bemestingssamenstelling meegeeft, is het verschil groter.”

Doordat de reistijd in het systeemontwerp zit, is het voor een teler van belang om dit effect te weten en hiermee rekening te houden als hij een verandering in de watersamenstelling wilt aanbrengen. “De reistijd, die te berekenen is, moet als parameter in het offertetraject worden meegenomen. Want als een teler weet dat zijn systeem een bepaalde traagheid heeft, is het weinig zinvol om bijvoorbeeld op een hete zomerdag een lagere EC-waarde of gewasbeschermingsmiddel in te zetten. De veranderde samenstelling van het water kan dan pas de volgende ochtend bij de laatste planten aankomen.” 

bron: Glastuinbouw Waterproof


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven