Uitspoeling in grondgebonden teelten voorkomen

De uitspoeling van meststoffen en gewasbescherming in grondgebonden teelten moet worden voorkomen. In 2027 moet de glastuinbouw emissievrij telen. In het Activiteitenbesluit worden voor N- en P-signaalwaarden en gebruiksnormen per gewas gehanteerd.

Bekijk hier de gebruiksnormen voor grondteelten.

Voldoende voeding toedienen
Voor het gewas chrysant is de P-signaalwaarde 150 kg/ha/jaar en de norm 350 kg/ha/jaar. De N-signaalwaarde is 1.750 kg/ha/jaar en de norm 2.500 g/ha/jaar. “Bij het beperken van de watergift vanwege het voorkomen van uitspoeling, is het wel van belang dat een gewas voldoende voeding krijgt toegediend. Om de bodem niet uit te putten, is voor chrysant jaarlijks 1.000 kilogram stikstof per hectare nodig”, zegt René Corsten, snijbloemenadviseur van Delphy. Een alternatieve bemestingsstrategie met gebruik van organische en/of gecoate meststoffen zorgt ook voor minder uitspoeling. Check hier het meststoffenverbruik in grondgebonden teelten bij overschrijding signaalwaarden.

Natriumcijfer laag houden
Om te zorgen dat het natriumcijfers in de grond niet teveel oploopt, moet het uitgangswater voor de beregening goed zijn. Bij slootwater waarvan de EC-waarde constant iets verhoogd is, is het moeilijk om nog drainwater bij te mengen. De adviseur: “Bij een grondgebonden teelt waar al het water wordt gerecirculeerd, moet het natriumcijfer niet oplopen. Als dat wel het geval is, kan de natrium aan het klei-humuscomplex vast komen te zitten met als gevolg structuurverlies en daar heb je na tien jaar last van in je teelt.”

Minder chemische middelen
De uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar grond en oppervlaktewater moet ook worden voorkomen. Dat kan door chemische middelen minder of helemaal niet te gebruiken. Na toepassing van grondgebonden middelen is het niet verstandig om dat te laten volgen door een gietbeurt van 15 l/m2 of groter. Voor de start van de teelt met chrysantenstek in pluggen in plaats van perskluiten is geen chemie nodig. Op termijn kan dit mogelijk een oplossing zijn om minder grondgebonden middelen toe te passen in de teelt.

Het gebruik van chemische middelen is ook te reduceren met een natuurlijke benadering van de plant en bodem (bodemweerbaarheid) door inzet van natuurlijke vijanden, gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO’s) zoals nematoden, schimmels en bacteriën, en een andere manier van bemesten. “Om aan de eisen van de retail te voldoen, als zij ook wettelijk toegelaten middelen niet meer op producten willen, is biologische gewasbescherming met natuurlijke vijanden en GNO’s de enige mogelijkheid om eraan te voldoen”, denkt Corsten.

Kennis van gewasbescherming
Het gewasbeschermingsmanagement, zoals scouten en registreren of controle van het effect na gebruik van een middel, kan volgens de adviseur beter. “Met kennis van de middelen voor een juiste keuze is nog veel te winnen. Maar ook met de juiste toepassingstechniek, spuiten of ruimtebehandeling, om de plaag goed te raken. Het moment en de frequentie van toepassing, de pH-waarde van spuitvloeistof en gebruik van hulpstoffen zijn eveneens van belang. Het kennisniveau is sectorbreed wel goed, maar kan nog beter om de middelen in het drainwater te reduceren.”

bron: Glastuinbouw Waterproof


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven