Wegval van Fenomenal klap voor veel specialty crops

Fenomenal is een schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stoffen fenamidone en fosetyl-aluminium. De toelating is onlangs komen te vervallen en het Ctgb heeft nu een aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld.


 
Fenomen niet ge-renewed
Afhankelijk van de werkzame stof, dienen stoffen om de vijf, zeven of tien jaar Europees te worden herbeoordeeld, ook wel ‘renewen’ genoemd. Eisen aan de werkzame stoffen worden steeds strenger. Steeds meer dossiers van werkzame stoffen in Europa lopen uiterst moeizaam. Ondanks de verdediging van de werkzame stof fenomen door Bayer, lukte het niet deze stof te ‘renewen’. Met als gevolg dat alle toelatingen in Europa worden ingetrokken.

Knelpunt valse meeldauw en phytophthora
Fenomenal is een belangrijk middel ter beheersing van valse meeldauw en phytophthora. In een groot aantal specialty crops als aardbei, andijvie, sla (bedekte teelt) en bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten is dit middel van belang.

Omdat er geen middelen beschikbaar waren om het knelpunt valse meeldauw in de bloemisterij, boomkwekerij en vaste plantenteelt te kunnen beheersen, kwam fenomenal in 2011 beschikbaar. Dit is gerealiseerd door inspanning van de CEMP-coördinatoren van LTO Glaskracht Nederland en de ZLTO, in samenwerking met Bayer. Helaas dreigt er nu opnieuw een knelpunt.

Klap voor aardbeien, bladgewassen en sierteelten
Dit heeft een grote impact tot gevolg voor de gewasgroepen met nu al een fragiel pakket aan middelen. Bladgewassen als andijvie en sla, maar ook de aardbeienteelt en sierteelten worden hard geraakt. In het teeltsysteem is er een absolute noodzaak, om vanuit risico van resistentievorming, middelen met verschillende werkingsmechanismen te kunnen afwisselen. Het wegvallen van twee werkzame stoffen in deze teeltsystemen geeft een groot probleem.

Resistente rassen
Er wordt door veredelaars flink veredeld om minder gevoelige en zelfs resistente rassen te verkrijgen voor genoemde schimmelziekten. Echter is het op dit moment in de teelten van aardbei, bladgewassen en siergewassen zonder de inzet van correctiemiddelen niet mogelijk een afdoende systeem van phytophthora of valse meeldauw te realiseren.

Oproep tot beschikbaar krijgen valse meeldauw/phytophthora middelen
De impact van het wegvallen van fenomenal is groot voor de genoemde specialty crops. De CEMP-coördinatoren van LTO Glaskracht Nederland doen dan ook een indringend beroep aan toelatingshouders als in de portfolio stoffen zitten die ontwikkeld kunnen worden ten behoeve van deze specialty crops. Doel is om met hulp van gelden vanuit het Fonds Kleine Toepassingen de stoffen verder te ontwikkelen.

Bekijk hier meer informatie over de aflever- en opgebruiktermijn.

bron: LTO Glaskracht Nederland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven