Tholen - Onrechtmatige inhoudingen op salarissen, het onjuist toepassen van premies en toeslagen, het verplicht opleggen van collectieve zorgverzekeringen, ontslagen worden bij zwangerschap en slechte, dure woonomstandigheden. Volgens een aantal anonieme verklaringen van arbeidsmigranten is er veel mis bij het Naaldwijkse uitzendbureau Efficiënt at Work. Begin november brachten ze hun klachten naar buiten in een verzoekschrift aan een aantal overheidsinstanties om hier iets aan te doen. Nu zijn er Kamervragen over de brief gesteld. 

Onderzoek
In het antwoord geeft Minister Koolmees vooral aan dat de aangekaarte onderwerpen volgens de wet inderdaad niet mogen. Of de anonieme verklaringen kloppen en of er sprake is van misstanden, daar kan hij geen antwoord op geven. "De Inspectie kan naar aanleiding van meldingen onderzoek instellen. Op basis van onderzoek kan de Inspectie SZW vervolgens handhavend optreden. Over of sprake is van een onderzoek doe ik geen uitspraak. De Inspectie SZW neemt signalen als deze zeer serieus", schrijft hij. 

Bij Efficient at Work zijn ze bekend van de brief en gaan ze maandag uitgebreider op de zaak in. "We zijn de brief van de minister aan het bestuderen en zullen maandag duidelijk maken wat klopt en niet klopt", vertelt directeur André van Leent. "We hebben in ieder geval een aantal verbeterpunten doorgevoerd en procedures aangescherpt en hebben de zorg voor onze werknemers hoog in het vaandel.

Telegraaf
Begin november kwam de tuinbouw ook behoorlijk negatief in het nieuws. Toen publiceerde De Telegraaf een uitgebreid artikel over 'moderne slavernij' in Nederlandse kassen. In de Kamervragen komt ook dat artikel aan bod. De minister heeft hierover gepraat met de Westlandse wethouder voor arbeidsmigratie en wonen van de Gemeente Westland. "De wethouder heeft mij laten weten dat de woning genoemd in de verklaring van de arbeidsmigranten gecontroleerd is. Daarbij is gekeken naar alle wooncomponenten waaronder de thermostaat, maar in het bijzonder naar veiligheid. De constateringen die tijdens deze inspectie zijn gedaan, zijn besproken met de uitzender zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen. De gemeente neemt ook het signaal over onaangekondigd binnentreden in de woning serieus en heeft dit met het uitzendbureau besproken."