Het is al weer meer dan drie jaar geleden dat de VGB samen met Bloemenbureau Holland en Royal FloraHolland onderzoek deed naar de zeven consumenten segmenten van bloemen en (tuin)planten. Over hoe de kennis gedeeld kon worden zodat zoveel mogelijk handelaren en telers er profijt van hadden werd ook nagedacht.
 
In handelskringen is inmiddels best veel veranderd. De groep intensieve gebruikers van de data is, net als de groep bedrijven die op zeer professioneel wijze marketing inzet, gegroeid. En dat is prettig want een update van het onderzoek wordt voor halverwege 2018 voorbereid en dan is input vanuit de gebruikers zeer gewenst. Deze update is hard nodig want er is veel veranderd, zo bleek uit een tussentijdse scan. De crisis heeft duidelijk zijn weerslag gehad op de consument en dat we het nu, zoals het nieuws net verkondigde, ‘op alle vlakken beter doen’ zien we terug in de houding van bloemen- en plantenkopers.
 
Tijd voor een nieuw uitgebreid onderzoek dus. Samen met onze partners BBH en RFH wordt een wensenlijstje samengesteld. Het intensievere gebruik van de data, zeker ook door de handelsbedrijven, vraagt om best wat aanpassingen. De wensen zijn: een grotere steekproef om meer te kunnen zeggen over de consument in de regio en klanten in bepaalde afzetkanalen. Informatie over koopmotieven, wat gebeurt er online en hoe zit het met duurzaamheid? Ik noem er maar een paar. Uit financieel oogpunt betekent dit waarschijnlijk een beperking van het aantal landen waar het onderzoek uitgevoerd kan worden. Wel wordt gekeken naar mogelijkheden om alsnog landen voor eigen rekening toe te voegen.
 
Al met al een hele klus, maar leg dit naast de nieuwe Sierteeltpromotor, de ontwikkelingen bij BBH en de promotieheffing die voor de komende drie jaar veiliggesteld is, dan kun je stellen dat in de sierteeltsector een flinke stap gedaan wordt in het verder professionaliseren van de marketing. Nu nog samenwerken, aanhaken bij gezamenlijke campagnes en uitdragen van een vergelijkbare boodschap. Dan gaan we alle kennis die we van de bloemen- en plantenconsument hebben ook nog samen op een slimme manier inzetten!

Bron: VGB (Manon Velthuis)