Tholen - Voor veel familiebedrijven is niets zo belangrijk als continuïteit op de lange termijn. Juist binnen de food- en tuinbouwsector is er sprake van het hoogste percentage familiebedrijven. Overdracht van bedrijven naar de volgende generatie is echter niet altijd even makkelijk. Om het overgangsproces soepeler te laten verlopen, organiseert BDO daarom het project Next Gen Flowers & Food voor de toekomstige ondernemers van familiebedrijven.


De opvolgers binnen een familiebedrijf weten volgens familiebedrijfsadviseur Ruud Loos vaak goed hoe het primaire proces binnen het bedrijf gaat. Ondernemerschap is volgens hem een punt dat net zo belangrijk is, maar waar niet iedereen ervaring mee heeft.

Bijeenkomsten
In totaal organiseert BDO vier bijeenkomsten en één terugkomstbijeenkomst voor jonge, potentiële nieuwe managers van een familiebedrijf. Ruud Loos is familiebedrijfsadviseur bij BDO en ziet dat kinderen van eigenaren van bijvoorbeeld teeltbedrijven vaak goed weten hoe het productieproces gaat, maar dat alles wat bij het ondernemerschap komt kijken soms nog lastig kan zijn. "Neem als voorbeeld fiscale, juridische en financiële zaken binnen een bedrijf", gaat de adviseur verder. "Dat zijn zaken waar kinderen van een eigenaar van een familiebedrijf, zoals een teler, zich vaak helemaal niet mee bezighouden, maar dat is te begrijpen. Toch zijn de bijeenkomsten niet alleen maar voor telers bedoeld. Ook bedrijven die zich bezighouden met de verwerkingsindustrie of de AGF-handelaren kunnen tegen zaken aanlopen, waardoor de bijeenkomsten ook voor die bedrijven interessant kunnen zijn."

Jonge opvolging
Volgens Ruud is het een erg specifieke doelgroep voor wie de bijeenkomsten bedoeld zijn. Toch geeft hij aan dat het belangrijk is dat ze georganiseerd worden. "Uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam blijkt dat slechts een derde van de generatie een bedrijfsoverdracht van generatie op generatie overleeft", zo geeft hij aan. "Twee derde lukt dus niet. Dat kan met veel factoren te maken hebben. Familiebedrijven kunnen complex zijn en dat belichten wij. Je hebt te maken met een familie- en een bedrijfsbelang. Wanneer de directeur in een familiebedrijf niet goed functioneert, kan het als familielid lastig zijn daar iets van te zeggen. Mensen willen continuïteit binnen een bedrijf, maar ook harmonie in de familie. Daarom organiseren wij bijeenkomsten voor de doelgroep 20-40 jaar, zodat zij zelf kunnen ervaren wat er allemaal bij het ondernemerschap in een familiebedrijf komt kijken. Het hoeft bijvoorbeeld niet altijd zo te zijn dat een zoon of dochter van een ondernemer binnen een familiebedrijf, de zaak automatisch overneemt. Het kan ook zo zijn dat er een werknemer binnen het bedrijf naar voren geschoven wordt als nieuwe directeur van het bedrijf. In familiebedrijven is vertrouwen heel belangrijk, daardoor zie je dat ook werknemers van buiten de familie in de leiding kunnen komen. Dat proces kan soms lastig en gevoelig zijn binnen een familie, vooral om het in goede banen te leiden. Daar helpen wij ook mee."

Teler moet meer dan telen
De bijeenkomsten worden opgedeeld in verschillende thema's om er zo voor te zorgen dat alleen facetten belicht worden, waar jonge mensen tijdens en na een overname mee te maken krijgen. "Van innovatie tot ondernemersrecht en van financiën tot ondernemerschap, het komt allemaal aan bod", vertelt de familiebedrijfsadviseur van BDO. "Vaak weten de jongeren wel hoe het werkt met het primaire proces van bijvoorbeeld tomatenteelt of voedselverwerking, maar wanneer je een eigen bedrijf moet runnen, moet er meer gebeuren dan alleen dat. Want kies je voor een bv of vof, hoe zit het met fiscaal recht en wat is dividend? Dat zijn zaken die naast het productieproces wel van belang zijn. In een groep van minimaal acht en maximaal zestien personen worden de bijeenkomsten gehouden met mensen uit dezelfde sector. Op die manier kunnen ze van elkaar leren, is de informatie goed toepasbaar op de situatie, maar kunnen de toekomstige ondernemers ook netwerken. Iets wat ook zeker belangrijk is."

Inschrijven Next Gen Flowers en Food
In een aantal plaatsen in Nederland vinden er tussen februari en juni verschillende projecten plaatsen. Kijk hier voor het overzicht om erachter te komen waar en wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan door hier te klikken.

Voor meer informatie:
Next Gen Flowers & Food (BDO)

NextGen regio Noordwest
Dorothe Hes
T: +31 (0)22 925 98 21

NextGen regio Midden-Oost
Babette Stenger
T: +31 (0)26 352 54 17
 
NextGen regio West
Lisa Lodder
T: +31 (0)78 632 34 69