De transportsector profiteert van de opleving van de wereldeconomie. Zowel mondiaal als de eurozone en Nederland. De uitgangspunten voor de transportsector zijn daarom positief. Dit vertaalt zich in een hoog vertrouwen van transportondernemers in de toekomst. Er zijn echter wel duidelijke verschillen te zien tussen de transportbranches.


beeld genomen uit het rapport van ABN AMRO

Omzetgroei in alle branches in eerste halfjaar van 2017
In het tweede kwartaal van 2017 steeg de omzet van goederenwegvervoerders het hardst, met 6,1% j-o-j. Ook de binnenvaart (+5% j-o-j) en de logistieke dienstverleners (+5,4% j-o-j) lieten flinke omzetgroei zien. De omzet van ondernemers in de zee- en kustvaart (+3,3% j-o-j) en opslagbedrijven (+1,2% j-o-j) steeg minder hard. De balans over het eerste halfjaar van 2017 slaat positief uit. Ook in het eerste halfjaar van 2017 lieten de goederenwegvervoerders de hoogste omzetgroei zien, van 6,9% j-o-j. De omzet binnenvaartondernemers steeg met 5,6% j-o-j en van logistieke dienstverleners met 5% j-o-j. De omzet van ondernemers in de zee- en kustvaart steeg met 4,6% j-o-j en van opslagbedrijven met 1,4% j-o-j.

Vrachtvluchten Schiphol nemen minder hard toe

De wereldhandel trekt duidelijk aan, maar Schiphol groeit nog steeds harder. In de eerste tien maanden van 2017 steeg het vervoerde volume via Schiphol met 7,3% j-o-j. De wereldhandel steeg in de eerste acht maanden van 2017 met 4,4% j-o-j. Wel zakte het vervoerde volume via Schiphol in oktober flink terug. Vooral het vervoer van en naar Europa, Noord-Amerika en het Midden-Oosten liep terug. Het vervoer van en naar Afrika herstelde, maar is voor Schiphol een kleinere bestemming.

Het aantal vliegbewegingen van vrachtvluchten steeg in de eerste tien maanden van 2017 met 2,4% j-o-j. In 2016 steeg het aantal vliegbewegingen nog met 6,2%. Eén van de oorzaken is dat er steeds meer vracht met passagiersvluchten wordt vervoerd. Dat zal het komende jaar ook doorzetten, want de capaciteit voor vrachtvluchten op Schiphol is verminderd. Dit als gevolg van het feit dat Schiphol het maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar hoogstwaarschijnlijk in 2017 al gaat halen.

Ook in binnenvaart blijven containers de uitschieter
In de eerste drie kwartalen van 2017 werd zowel minder droge bulk als natte bulk vervoerd. In het vervoer van natte bulk was in het derde kwartaal van 2017 wel een duidelijke verbetering te zien. Toen steeg het vervoerde volume met 2,7% j-o-j. Net als in de Rotterdamse haven doet het containervervoer het goed. Het aantal containers dat door de binnenvaart werd vervoerd in de eerste drie kwartalen van 2017 steeg met 5,3%. Hiervan kunnen droge bulkschepen profiteren, want containers worden in dezelfde schepen vervoerd. Nu het vervoer van droge bulk blijft tegenvallen, is dit voor droge bulkschepen een goed alternatief. Ook wordt droge bulk ook steeds vaker in containers vervoerd, waardoor in de toekomst het containervervoer verder kan stijgen ten kosten van het vervoer van droge bulk.

Arbeidstekort loopt op, maar groei aantal banen blijft achter
Het arbeidstekort in de transportsector loopt steeds verder op. In het derde kwartaal van 2017 gaf 16% van de transportondernemers aan dat zij een tekort aan werknemers hebben. Dit percentage is nog nooit zo hoog geweest. Er zijn grote verschillen tussen de transportbranches. Het goederenvervoer en de binnenvaart hebben de grootste problemen. 29,1% van de wegvervoerders geeft aan dat zij een tekort aan werknemers hebben. Dit komt door de snelle groei van de Nederlandse economie. Ook binnenvaartondernemers geven steeds vaker aan dat zij moeite hebben om goed personeel te vinden. Inmiddels zegt 20,5% van de binnenvaartondernemers hier moeite mee te hebben. De binnenvaart heeft naast economische groei ook te maken met vergrijzing.

Het aantal banen in de transportsector was in mei 2017 stabiel op 370.000 banen. Wel is er een stijging van 1,9% in vergelijking met een jaar eerder te zien. Gezien het arbeidstekort, is dit opvallend. Ook staan er steeds meer vacatures open. In het tweede kwartaal van 2017 stonden er 8.400 vacatures open. Een jaar eerder waren dit er nog 6.600, een stijging van 27,3%.

Het gehele rapport is hier in te zien.

bron: ABN AMRO