Tholen - “Zo’n 80% van alle bloembollen buiten Europa worden door ons vervoerd”, weet Mark Woertman van het Denkers BV. Dit bedrijf is een grote jongen in fresh transport over zee en dan met name in bloembollen. In samenhang daarmee is men ook gespecialiseerd in een andere, maar wel verwante industrie: het vervoer van machines voor in en om de kas.
 
“Dikwijls groeit dat als vanzelf zo”, vertelt Mark. “Een kweker installeert een nieuwe verwerkingslijn voor zijn snijbloemen. Partijen die dat maken – denk aan een Havatec, een Bercomex, een Total Systems – dat zijn vaak Nederlandse bedrijven. Voor beide partijen is het dan het makkelijkst ons aan te nemen, omdat dan de lijntjes het kortst zijn."


Het team van Denkers, twee weken terug op de IFTF in Vijfhuizen (tweede van links is Mark Woertman)
 
Geen wonder dus, dat het bedrijf op de grote sierteeltbeurzen wereldtijd acte de présence geeft (zoals onlangs op de Proflora in Bogota en de IFTF in Vijfhuizen). Bollenhandel is dan ook een wereldwijde aangelegenheid: veel product komt uit Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland, maar er is geen continent dat niet betrokken is.

Zuid-Amerika
In Zuid-Amerika zijn er drie landen, waar Denkers in het bijzonder nauwe banden mee heeft: Chili, Brazilië en Colombia. Die eerste twee, omdat daar domweg veel klanten zitten en deze landen grote im- en exporteurs van bloembollen zijn. En Colombia, omdat men daar sinds vijf jaar een partnerschap is aangegaan met Interandina Internacional S.A. in Colombia, een bedrijf dat met name groente, fruit en bloemen verscheept, zowel over zee als door de lucht.

Speciaal transport
Het transporteren van fresh produce is een specialiteit op zich en dat geldt ook voor bloembollen. “Zo is een container met leliebollen gedurende 16 dagen onderweg van Nederland naar Colombia, moeten deze op de juiste temperatuur gehouden worden, moet de luchtvochtigheid zus en de ventilatie zo geregeld zijn. En dan heb je nog het verschijnsel vroege en late oogst. Er komt, kortom, wel wat bij kijken. Je kunt ook vis of, noem iets geks, paarden over de wereld vervoeren, maar dat moet je ons weer niet laten doen. Wij hebben kennis van bloembollen, en daarom weet de handel in bloembollen ons te vinden.”

Steady
Hoe het over de wereld heen en weer geflipper van containers vol bloembollen zich over de jaren heen ontwikkelt, is misschien minder spannend dan men allicht zou vermoeden. “Die markt is vrij steady. Over de afgelopen jaren neemt het ene land (bijvoorbeeld Japan of Vietnam) wat af en het andere land (bijvoorbeeld China of Colombia) wat toe, maar in grote lijnen verandert er niet zoveel. Tegelijkertijd maakt het ons in zekere zin ook niet uit: wij vervoeren, en of het van A naar B of andersom is, is om het even.”


Voor meer informatie:
Denkers BV
Mark Woertman
Nieuwland Parc 508
2952 DG Alblasserdam
T: 0031 (0)78 8907222
F: 0031 (0)78 8907233
E: mark@denkersbv.nl
www.denkersbv.com