Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten

Per 1 januari 2018 wordt de zuiveringsplicht van kracht voor drainwater, drainagewater en filterspoelwater (indien gespoeld met drain- of bemest gietwater). Doel van deze maatregel is de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater, die in bepaalde gebieden ondanks aansluitingen op de riolering en vergaand hergebruik nog niet aan de waterkwaliteitsnormen voldoet. WUR Glastuinbouw en KWR zijn in opdracht van o.a. LTO Glaskracht Nederland een project gestart, waarin inzichtelijk moet worden wat hiervan de oorzaak kan zijn. Met deze kennis kunnen methoden ontwikkeld worden die u in staat stellen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren zonder dat daar aanvullende wettelijke eisen rond zuivering voor nodig zijn.

Tijdens het teeltproces en de teeltwisseling bij substraatteelten ontstaan een aantal waterstromen die mogelijk gewasbeschermingsmiddelen (en meststoffen) bevatten en ongezuiverd op het oppervlaktewater terecht kunnen komen. In het project wordt onderzocht wat de samenstelling van deze waterstromen is om mogelijkheden te verkennen ter voorkoming van deze waterstromen of te komen tot hergebruik of een effectieve behandeling voor lozing.

In het project kijken we naar de volgende waterstromen:
  • Filterspoelwater (indien gespoeld met onbemest gietwater)
  • Lozingswater in teelten op andere substraten dan steenwol (kokos/veen/perliet)
  • Proceswater (fustspoelwater, transportwater, voorbehandelingswater, etc.)
  • Reinigingswater leidingen
  • Reinigingswater binnenzijde kasdek
  • Onderbemalingswater (referentiemeting vóór de teeltwisseling)
  • Reinigingswater teeltgoten/teelttafels/teeltvloer
  • Slib uit draintanks
Klik hier voor meer informatie.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven