Vol ongeloof hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze markante collega Ruud van Amersfoort.
 
Ruud was een bevlogen voorlichter, had altijd een duidelijke mening en veel teeltkennis. Op het vakgebied van vooral bladgewassen, bio-teelten en komkommer stond hij zijn mannetje.

Met zijn overlijden verliezen we een fijne collega met een grote inzet en betrokkenheid voor zijn klanten en ons bedrijf. We zullen zijn warmte, gezelligheid, betrokkenheid en zijn bourgondisch karakter missen.
 
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar Ida, de kinderen en familie.
ij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
 
Horti-Consult International B.V.

Jan Verbaarschot
Jan Banken
Gilbert Heijens
Ton van Kessel
Marco van Noord