Handelskwekerij Verheijen is door de rechter in het gelijk gesteld in een geschil met een klant, die er door het bedrijf van beschuldigd werd inbreuk gemaakt te hebben op de licentieovereenkomst. Verheijen had planten van een ras waar hij Europees kwekersrecht op heeft aan de bewuste kweker (gedaagde) verkocht, waarop deze die plantte. Maar toen Verheijen op de koffie kwam en ging tellen, bleken er meer planten te staan dan in de licentie overeengekomen was.

Verheijen concludeerde daaruit dat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op het kwekersrecht door gebruik te maken van eigen of anderzijds verkregen vermeerderingsmateriaal. Om deze redenen spande hij een zaak aan, waarin hij, naast betaling van de licentievergoeding, een schadevergoeding van € 17019,50 eiste.

Een kantonrechter stelde hem in het gelijk, alleen werd het bedrag wat naar beneden bijgesteld. Zo dacht Verheijen 0,60 eurocent de plant te mogen vangen, maar vond de kantonrechter dit ongegrond en kwam uit op 0,20. Ook werd er gebakkeleid over het aantal vierkante meters waarop geteeld zou zijn, en waarbij looppaden door de aanklager gemakshalve in het teeltareaal werden geïmplementeerd - maar, om het nog wat ingewikkelder te maken, vervolgens ook moest worden vastgesteld, dat op een van de looppaden inderdaad planten opgezet waren.

Enfin, om een lang verhaal kort te maken: de kantonrechter herberekende e.e.a. en veroordeelde de kweker tot betaling van € 4.996,00 schadevergoeding.

Zie de uitspraak voor meer informatie