Nog niet zo heel lang geleden betaalden sectorgenoten via een heffing van het Productschap Tuinbouw voor activiteiten op het gebied van promotie en onderzoek. Promotiegelden kwamen terecht bij Bloemenbureau Holland (BBH) die, bestuurd door sectorgenoten, in vele landen de bloemen- en plantensector al decennialang succesvol promoot.
 
Na het opheffen van het Productschap Tuinbouw is er in de sector nog steeds behoefte aan collectieve en generieke promotie. Via een heffing geïnd door Royal FloraHolland, dragen kwekers en handelaren nu bij aan promotie. Toch zijn er vragen over inning maar vooral besteding van deze gelden. Groot pijnpunt is het gebrek aan aansluiting tussen de activiteiten van BBH en die van bedrijven zelf. Daarnaast blijft het lastig uitleggen dat de middelen naar een beperkt aantal landen gaan.
 
Vorig jaar is binnen VGB een promotieadviesgroep geformeerd, die verbetervoorstellen heeft gedaan. Op organisatorisch vlak wordt het nodige gewijzigd. Een ‘Sierteeltpromotor’ gaat straks als onafhankelijk instituut over de verdeling van financiële middelen. Deze ‘Sierteeltpromotor’ neemt de taken van het bestuur van BBH over. BBH blijft een belangrijke uitvoerende partij voor het promoten van bloemen en planten bij de consument. Daarnaast komt een partij die de betrokkenheid van handelaren en kwekers bij campagnes gaat organiseren: de zogenaamde ‘Activator’.
 
De ‘Sierteeltpromotor’ gaat werken met een strategisch kader waarbinnen de activiteiten moeten passen. In dit kader komt te staan welke thema’s in welke landen worden uitgerold en welke eisen aan campagnes worden gesteld. Voor elke activiteit moet vooraf duidelijk zijn dat er betrokkenheid van kwekers en handelaren is en hoe het succes van een campagne wordt gemeten. Als een activiteit niet binnen het strategisch kader past, wordt geen geld beschikbaar gesteld.
 
VGB zegt ‘Ja’ tegen collectieve promotie mits het strategisch kader beschikbaar en akkoord bevonden is. Hieraan wordt nog hard gewerkt. Logisch toch dat VGB wil dat pas daarna over besteding van in 2017 gereserveerde gelden wordt besloten? En logisch toch ook dat pas dan over de promotieheffing 2018 wordt besloten?

bron: VGB