Op 26 september bezocht een EU-missie Naktuinbouw. De missieleden waren onder de indruk van alles wat er in de sector is verbeterd om een Ralstonia-uitbraak te voorkomen.

De EU-afgevaardigden verifieerden wat de betrokkenheid was van de verschillende schakels in de keten tijdens de uitbraak van Ralstonia solanacerum in 2015 en 2016. Veel vragen waren gericht op de toekomstige preventieve aanpak waar de sector al mee aan de slag is gegaan.

EU Sante F Mission Ralstonia solanacerum in Rosa
Het bezoek aan Naktuinbouw was onderdeel van de EU-missie van 25 - 29 September 2017 aan de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). De drie EU-afgevaardigden kwamen beoordelen hoe de NVWA acteerde tijdens en na de crisis rondom de uitbraak van Ralstonia solanacerum in Roos. In het kader van deze missie bezochten ze ook verschillende partijen in de sector.

Select Plant Teeltmateriaal Rosa
Dit najaar start Naktuinbouw met de implementatie van het nieuwe Select Plant-systeem voor teeltmateriaal van het gewas roos. In dit borgingssysteem zijn ‘extra’ eisen en keuringen opgenomen aanvullend op de verplichte standaardkeuring. We ontwikkelden het keurmerk als antwoord op de uitbraken van Ralstonia solanacearum in 2015 en 2016. Dit deden we in overleg met de sector en de NVWA.
Select Plant Teeltmateriaal Rosa opgebouwd uit 4 belangrijke pijlers

De pijlers richten zich op preventie van ziekten en plagen. En daarbij Ralstonia solanacearum in het bijzonder. De vier pijlers zijn:
  1. Teeltmateriaal (cultivarhout) voldoet aan strenge eisen volgens de ‘Rozen-pool-plus’-inspecties. Deze inspecties worden uitgebreid met monstername op Ralstonia solanacearum. Het gaat om het bemonsteren van zowel planten als drainwater.
  2. Er is een ingangscontrole voor cultivarhout. Al het hout dat wordt gebruikt voor vermeerdering, wordt 'aan de poort' van het vermeerderingsbedrijf getoetst op Ralstonia solanacearum.
  3. Er zijn specifieke eisen voor het vermeerderingsproces. Deelnemers en Naktuinbouw voeren vaste gewasinspecties en monsternames uit.
  4. Er is een strikt regime voor bedrijfseigen hygiënesystemen. Naktuinbouw houdt toezicht op uitvoering en implementatie op het bedrijf.
Meer details over Ralstonia kunt u lezen op de website van de NVWA.