11 E Olie wordt door Bayer in Nederland gedistribueerd en is een afgeleide toelating van Sunspray 11-E van toelatingshouder Petronas. 11 E Olie is een belangrijke pijler in de virusbestrijding in de teelt van bloembollen en aardappelpootgoed en de insectenbestrijding in fruit. In de herregistratieprocedure is daarom geprobeerd om een zo breed mogelijk etiket te behouden.Zeer recent en tegen alle verwachting in werd Bayer echter geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het Ctgb om de herregistratie van 11 E Olie af te wijzen. De aanleiding voor deze beslissing is het gevolg van de evaluatie van een aantal studies die ingediend zijn. Er is het Ctgb nog om uitstel gevraagd om zodoende 11 E Olie beschikbaar te kunnen houden. Dit verzoek werd afgewezen waarna het Ctgb tijdens de collegevergadering van 27 september definitief besloten heeft om Sunspray 11-E en daarmee indirect ook 11 E Olie niet te herregistreren. Daarmee komt de toelating van 11 E Olie te vervallen. Uitverkoop is nog mogelijk tot uiterlijk 1 januari 2018 en opgebruiktermijn is nog toegestaan tot 1 november 2018.

Bayer en Petronas onderzoeken de mogelijkheid om de toelating van Sunspray 11-E en 11 E Olie te herstellen.

Voor meer informatie:
Bayer Crop Science
www.bayer.com