De provincie Zuid-Holland stelt de komende jaren €35 miljoen beschikbaar voor bedrijven die actief zijn op het gebied van energie-innovaties. 1 september start ENERGIIQ.Energietransitie versnellen
De oprichting van ENERGIIQ maakt onderdeel uit van de Provinciale energieagenda 'Watt anders', gericht op een versnelling van de energietransitie. ENERGIIQ richt zich op ondernemers die bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe technologieën die (op termijn) bijdragen aan de verduurzaming van energie. Het fonds richt zich daarbij specifiek op het financieren van de commercialisatie van innovatieve, maar bewezen technologieën. De Provincie Zuid-Holland stelt € 35 mln. beschikbaar voor het fonds.

De hoofddoelstelling van ENERGIIQ is om een bijdrage te leveren aan de energietransitie middels investeringen in energie-innovaties. De energie-innovaties dienen te leiden tot CO2-reductie, die toewijsbaar is aan de provincie Zuid-Holland. Wanneer de CO2-reductie niet toewijsbaar is aan de provincie Zuid-Holland, dient er sprake te zijn van een hoofdvestiging, R&D- of productielocatie in Zuid-Holland.Fondsbeheer door InnovationQuarter
InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, doet het fondsmanagement voor ENERGIIQ. Met haar fondsen IQCapital en UNIIQ heeft InnovationQuarter de afgelopen jaren al een uitgebreid trackrecord opgebouwd als investeerder in vernieuwende en snelgroeiende bedrijven. Met ENERGIIQ hoopt InnovationQuarter nog meer duurzame ondernemers aan financiering te kunnen helpen die een concrete bijdrage kunnen gaan leveren aan de energietransitie.

Van start op 1 september
ENERGIIQ start per 1 september aanstaande. Vanuit ENERGIIQ kan er rechtstreeks geïnvesteerd worden in bedrijven (vanaf een bedrag van €250.000,- tot enkele miljoenen) maar zullen ook andere financieringsinstrumenten worden ingezet om energie-innovaties versneld naar de markt te brengen, zoals projectfinanciering en vendor finance. Het fondsteam komt onder leiding te staan van Nienke Vledder, voorheen teamleider Cleantech bij InnovationQuarter Capital.

Voor meer informatie:
www.innovationquarter.nl