Zonne-energie opwekken is hot. Het gezamenlijk opwekken zorgt voor lokale inpassingsproblemen in het elektriciteitsnet. Zeven landen gaan daarvoor samen de barrières wegnemen. Dat doen ze in het project EU HEROES dat op 19 en 20 september start in Den Haag.EU HEROES staat voor 'EU routes for High Penetration of Solar PV into local networks'. Doel van dit project is om netwerkbeheerders de kansen te laten zien van een door een community beheert zonnesysteem. Hiervoor moeten zij Businessmodellen herkennen en wanneer de energiewet dat toelaat, daaraan deelnemen.

Uitgebreide analyse
De deelnemende landen maken kennis op de kick-off en presenteren elkaar direct enkele voorbeelden. "We gaan meteen de diepte in om zo een vliegende start te maken!" "Het wordt geen praatclub", vertelt Otto Bernsen, inhoudelijk expert namens RVO.nl. "De samenwerkende landen lopen tegen verschillende barrières aan. Het wordt een analyse op technisch, juridisch, economisch en sociaal-organisatorisch niveau, heel compleet dus. Ieder land levert hiervoor 2 projecten aan. Zo kunnen we structureel vergelijken en doormeten."

Als de problemen in kaart gebracht zijn, gaan de landen werken aan oplossingen. Hiervoor roepen zij ook de hulp in van andere inhoudelijke experts, ook van buiten de EU. Als het goed is, wordt dan duidelijk waarom de integratie in het ene land beter werkt dan het andere land en waar dat van afhankelijk is.

Actieve kopgroep
Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Griekenland, Litouwen en Polen werken binnen EU HEROES samen. Zowel voor bestaande als toekomstige ondernemers is dit een zeer interessant project, denkt Bernsen. "Voor de bestaande ondernemers brengen we het mijnenveld in kaart. Waar liggen de gevaren en waar de kansen? Door vergelijkingen te maken tussen projecten uit verschillende landen schetsen we bovendien hoe anderen dit zelf kunnen doen. Dat is natuurlijk ook erg interessant voor toekomstige ondernemers, waaronder eigenlijk alle Nederlanders die op termijn naast consument ook energieproducent worden."

Bron: RVO