Tholen - Greenpeace krijgt inzicht in extra gegevens over de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland. De staatssecretaris van EZ wilde deze niet geven. De rechter heeft nu bepaald dat het wel moet, omdat het gaat om informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu.

De gegevens over gewasbescherming worden in Nederland verzameld door Nefyto. Het gaat onder andere om de jaarlijkse afzet per werkzame stof in Nederland. De overheid gebruikt de gegevens om beleid te maken, maar houdt ze verder intern. Greenpeace wilde de gegevens openbaar hebben. Onder meer om de concurrentie op de markt voor gewasbeschermingsmiddelen niet te verstoren, werd dat verzoek in eerste instantie afgewezen. Daarom stapte Greenpeace naar de rechter.

Een deel van de informatie kreeg de milieu-organisatie al voortijdig in handen en die hebben ze ook al gepubliceerd. Daarop reageerden toeleveranciers kritisch. "Omwille van een eerlijke concurrentie op de gewasbeschermingsmarkt worden deze gegevens niet bekend gemaakt. Vanuit wettelijk oogpunt mogen de bedrijven deze gegevens daarom niet onderling delen", reageerde Bayer toen. Ook Nefyto was er niet blij mee. "Het is onduidelijk waarom Greenpeace de focus legt op het gebruiksvolume van gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit milieu-oogpunt zou het immers logischer zijn de aandacht te vestigen op de manier waarop de middelen worden gebruikt en op de eigenschappen van de stoffen."

Extra gegevens
De rechtszaak draaide nu dan ook vooral nog om extra gegevens die toeleveranciers aan Nefyto hebben gegeven, zoals de gegevens per producent, per gewasbeschermingsmiddel en per merknaam. De staatssecretaris wil deze informatie niet openbaar maken omdat ze daar niet verplicht toe zijn, maar volgens de rechter moet dat wel.

Volgens Greenpeace en volgens de rechter gaat het om emissiegegevens: gegevens die betrekking hebben op uitstoot in het milieu. Daar zijn was de staatssecretaris het niet mee eens. Die zegt dat het om verkoopgegevens gaat, die niets zeggen over wat er in het milieu gebeurt. Maar daar is de rechter het niet mee eens. Die vindt dat het wel betrekking heeft op het milieu en dat de gegevens daarom openbaar gemaakt moeten worden.

Greenpeace
Greenpeace mengt zich regelmatig in de discussie rond gewasbescherming. Vorig jaar nog zorgde de organisatie ervoor dat de leveranciers van verschillende Duitse supermarkten acht gewasbeschermingsmiddelen die neonicotinoïdes bevatten, niet meer mogen gebruiken. Ook melden ze regelmatig dat er veel meer gewasbescherming wordt gebruikt dan het CBS rapporteert.