Archeologie is een fascinerende wetenschap. Neem nu het volgende geval. Onderzoekers hebben in barnsteen (i.e. gefossiliseerd hars) exemplaren van een klein, vermoedelijk lang geleden al uitgestorven bloemetje gevonden. Het hars zelf is afkomstig uit een niet meer bestaande boom, waarmee mogelijk een nieuwe soort ontdekt is. En het meest wonderlijke is, dat het volgens de onderzoekers niet ondenkbaar is, dat de T-Rex met zijn grote neus tegen de bewuste boom liep en zodoende het bloempje in de hars terecht deed komen.


afbeelding: George Poinar Jr. / Oregon State University

Maar laat het zo wezen en niet een zuchtje wind, regendruppel, afbrekend takje, vogeltje of zo nog een miljoen andere redenen, de vondst zelf is prachtig. 100 miljoen jaar oud, maar inderdaad 'als ze net van de bloemist komen'.

Voor meer informatie, zie dit artikel op Scientias