Op donderdagmiddag 9 november a.s. organiseert de gemeente Westland in samenwerking met het Platform Geothermie en Greenport Westland/Oostland voor de 3e keer een congres over duurzame energie, met daarbij speciale aandacht voor aardwarmte. De locatie is Zalencentrum De Kiem in ’s-Gravenzande.

Het congres is bedoeld voor ondernemers in de glastuinbouw en andere belangstellenden die direct of indirect in geothermie en energietransitie geïnteresseerd zijn. Tijdens de bijeenkomst komen onderwerpen aan de orde zoals beleid, techniek, financiering, uitvoering en ontwikkelingen op het gebied van aardwarmte in binnen- én buitenland. Er wordt gekeken naar al lopende projecten en de lessen die daaruit geleerd zijn.

Organisatie
Gemeente Westland organiseert het congres samen met het Platform Geothermie. Tevens in samenwerking met Greenport Westland-Oostland. Het Platform Geothermie is een non-profit organisatie (NGO) gericht op de bevordering van de toepassing van (diepe) geothermie in Nederland. Greenport Westland-Oostland is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen, op het gebied van de glastuinbouw.

Programma & sprekers
Het congres begint om 13.30 uur en duurt tot 18.30 uur. Spreker tijdens deze editie van het congres is o.a. Diederik Samsom, adviseur HVC, met als aandachtsgebied het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron.

Aanmelden
Aanmelden is nu nog niet mogelijk. Medio september volgt aanvullende informatie. Deelname aan dit congres is gratis.

Voor meer informatie: Els van Oosten