Om de uitloop van bloemtakken van phalaenopsis beter te sturen met het lichtspectrum, temperatuur en daglengte, blijkt lastig. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw en Plant Lighting.Phalaenopsis is een energie-intensieve teelt. Ten behoeve van de bloei-inductie en de daaropvolgende afkweek is er koeling nodig, wat veel energie kost. Eerder onderzoek liet zien dat er kansen liggen om met de juiste strategie van koeling en stuurlicht te besparen op het energieverbruik in de koeling. Voor drie rassen zijn praktisch toepasbare strategieën voor energiebesparing op koeling en belichting onderzocht in kleine proefkassen.

Minder koelen in eerste weken en rood stuurlicht
Het in de eerste weken minder koelen in de koelfase gaf cultivar-afhankelijke effecten en lijken af te hangen van de snelheid van takuitloop. Bij een trage uitloper kon er aan het begin van de koelperiode 3 weken 22°C aangehouden worden zonder significant in te leveren op het aantal bloemtakken. Bij een snellere uitloper was dit 2 weken, maar voor een zeer snelle uitloper was 2 weken 22°C nog te lang. Bij cultivars die gevoelig zijn voor koudeschade is het nog zeker het overwegen waard om niet direct van 28°C naar 19°C te gaan, om koudeschade te verminderen.

Rood stuurlicht heeft bij 19°C geen effect op het aantal takken per plant, wat overeenkomt met eerder onderzoek: Bij voldoende koeling voegt lichtspectrum niets toe. Ook onder 22°C heeft rood licht met lage intensiteit geen meerwaarde.

LED en daglengteverkorting
Bij sturing op gelijke gewastemperatuur tijdens de koeling geeft belichting met LED-lampen (rood/blauw) net zo veel meertakkers als belichting met SON-T lampen. Dit geeft een aanzienlijke besparing (ca. 30%) omdat LED-lampen zuiniger zijn dan SON-T. Bovendien kan in periodes dat er belicht wordt en tevens actief gekoeld wordt (zoals in najaar/voorjaar) met LED-belichting extra energie bespaard worden er minder lampwarmte weg gekoeld hoeft te worden. Om de planttemperatuur in de winterperiode gelijk te houden zal de kastemperatuur echter wel iets hoger moeten zijn.

Daglengteverkorting van 15 naar 12 uur geeft tijdens de koeling bij een gelijke gewastemperatuur geen hoger percentage meertakkers. Daglengteverkorting in de zomer zal een gemiddeld lagere planttemperatuur in de hand werken, wat bij onvoldoende koelcapaciteit gunstig kan zijn voor meer meertakkers.

Bron: Kas als Energiebron