LTO Glaskracht werkt samen met het Hoogheemraadschap van Delfland aan de realisatie van de collectieve waterzuivering AWZI Nieuwe Waterweg (AWZI-NW). Om deze zuivering mogelijk te kunnen maken, steunen nu ook Bayer Cropscience en Syngenta samen met de Stichting Programmafonds Glastuinbouw de uitvoering van het benodigde onderzoek.

Doel is om op de bestaande afvalwaterzuivering in Hoek van Holland een extra zuiveringsstap voor gewasbeschermingsmiddelen te realiseren.Voor de deelnemende bedrijven in het collectief is het belangrijk dat zij aan de wettelijke verplichtingen voldoen. Belangrijke stap daarvoor is het aantonen van het vereiste zuiveringsrendement van 95% vanuit de zuiveringsplicht in het Activiteitenbesluit milieubeheer en die van 99,5% geldend voor imidacloprid, zoals is opgenomen in het wettelijke gebruiksvoorschrift. Dit dient te worden aangetoond via een onderzoek in overeenstemming met het meetprotocol en ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG). Voor de collectieve waterzuivering AWZI-NW is een onderzoek opgestart om de BZG-goedkeuring te verkrijgen.

Door de bijdragen van Bayer Cropscience, Syngenta, de Stichting SPG en deelnemende telers is het benodigde onderzoek tijdig uit te voeren. Michel Jansen, Product Stewardship Expert bij Bayer Cropscience: “Wij ondersteunen de collectieve zuivering AWZI-NW, omdat wij veel voordeel zien in deze centrale professionele zuiveringsoplossing op een bestaande rioolwaterzuivering. Gebruik makend van het bestaande rioolsysteem is dit collectief in dit geconcentreerde glastuinbouwgebied een mooie invulling van de waterzuiveringsplicht. Op het gebied van microverontreinigingen zijn we vanuit het hoofdkantoor bijzonder geïnteresseerd in de resultaten van aanvullende zuiveringsstappen op bestaande rioolwaterzuiveringen.”

Samenwerking telers en waterschappen
Het basisprincipe van de AWZI-NW is dat de ondernemer zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen bedrijfswaterstromen en al het restwater op het riool moet lozen. Delfland ontzorgt de telers dan met de centrale zuivering op haar afvalwaterzuivering. Jan Bouwman, Manager Sustainable Agriculture & Stewardship van Syngenta: “Het mooie van de collectieve aanpak bij de AWZI-NW is dat door de samenwerking tussen het hoogheemraadschap en de aangesloten bedrijven, zowel een bijdrage aan de lokale waterkwaliteit als aan het totaal milieurendement van het bestaande watersysteem in de regio wordt geleverd. Dit is een goed voorbeeld van hoe we als agrarische sector samen met de waterschappen aan de waterkwaliteit kunnen werken. Voor de sector is dit een belangrijke randvoorwaarde voor het gebruik en behoud van gewasbeschermingsmiddelen.”

Komende periode wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de centrale collectieve zuivering. Dit betreft onder andere de uitwerking van de maatwerkverlening en het bijbehorende uitstel van de zuiveringsplicht per 1 januari 2018 voor de deelnemende telers. Op dit moment kunnen telers in het verzorgingsgebied die zich nog niet hebben aangemeld, zich alsnog via het aanmeldformulier inschrijven. Het maatwerk en uitstel zullen alleen gelden voor de deelnemende bedrijven. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Daan van Empel van LTO Glaskracht Nederland.

Bron: LTO Glaskracht Nederland