Op 10 mei 2017 is na jarenlange voorbereidingen het startsein gegeven voor een zeer diepe aardwarmteboring in het Westland. Het is de eerste keer dat er in Nederland op vier kilometer diepte wordt geboord voor de winning van aardwarmte. Door gebruik te maken van warmte uit deze Triasaardlaag wil de tuinbouwsector in de gemeente Westland verder verduurzamen.De voorbereidende werkzaamheden op de boorlocatie aan de Lange Broekweg in Naaldwijk zijn gestart. “Begin juni hebben we tot honderdtwintig meter diepte geboord om de conductor aan te brengen”, vertelt Marco van Soerland, directeur Trias Westland. “De conductor is een soort beschermhuls voor de eerste aardlagen. Daarna plaatsen we ongeveer tweehonderdvijftig heipalen die de boortoren gaan dragen.”

Geschiktheid Triasaardlaag
Over aardlagen tot drie kilometer diepte in Nederland is veel kennis dankzij de vele olie- en gasboringen. Maar het is onzeker of de Triasaardlaag geschikt is om warmte uit te winnen. Van Soerland: “We weten wel dat de temperatuur op vier kilometer diepte zo’n 140 graden Celsius bedraagt. Maar onbekend is hoeveel water er is, of het water stroomt en hoe groot de holtes in het gesteente zijn, ofwel in welke mate de Triasaardlaag poreus en permeabel is. Dat moet blijken uit de onderzoeksboringen die in september van start gaan.”

Vanwege deze onzekere factor was dit project niet verzekerbaar vanuit een reguliere garantieregeling. Daarom werkte Trias Westland in een Green Deal samen met het ministerie van Economische Zaken, wat tot resultaat had dat het Rijk een garantstelling op maat afgaf. Met deze garantie kon het project van start gaan.

Economisch winbaar
Als blijkt dat de warmte van de Triaslaag economisch winbaar is, wordt het opgepompte, hete water via een warmtewisselaar overgedragen aan een warmtenet. De 49 Westlandse (glas)tuinbouwbedrijven die zich aan het project hebben gecommitteerd worden op dit warmtenet aangesloten. Als deelnemer in een eigen coöperatie hebben zij ervoor getekend om voor de duur van het project, vijftien jaar lang, warmte af te nemen. Na deze periode is de coöperatie volledig eigenaar van het project.

Grote besparingen
Benutting van warmte uit de Triaslaag is noodzakelijk voor een brede verduurzaming van de energievoorziening van de glastuinbouw in het Westland, dat nu grotendeels nog afhankelijk is van aardgas. Aardwarmte komt dan binnen het bereik van alle glastuinbouwbedrijven in het Westland, wat grote besparingen zou opleveren. Volgens de energiescan Westland gebruikt de gehele gemeente Westland op dit moment jaarlijks rond de 29,64 PJ warmte. Naast dit Triasproject onderzoekt het ministerie van Economische Zaken momenteel ook de mogelijkheid om warmte van nog diepere lagen te winnen, zoals het Dinantien op vijf- à zesduizend meter diepte.

Het geothermieproject Trias Westland is een initiatief van HVC, Capturam en Royal FloraHolland en wordt gerealiseerd in samenwerking met gemeente Westland, de Rabobank en BNG Bank. Het is gefinancierd met steun vanuit de Europese subsidie ‘Kansen voor West’, subsidie vanuit de DEI-regeling, het innovatiefonds van de Rabobank en de Westlandagenda. Daarnaast is door de Green Deal met het ministerie van Economische Zaken een garantie beschikbaar. Deze keert uit als de boringen niet succesvol zijn.

Bron: Greendeals