Om het creatieve en innovatieve klimaat in Noord-Nederland verder aan te wakkeren en meer samenhang te organiseren, lanceert het SNN een nieuwe subsidie. De Open Innovatie Call wil kansrijke initiatieven met elkaar verbinden, zodat ze kunnen uitgroeien tot een krachtig innovatie-ecosysteem, waarbinnen partijen samenwerken aan oplossingen die Noord-Nederland economisch en maatschappelijk verder helpen.

Open uitnodiging
Het SNN nodigt consortia van bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties uit om samen met initiatieven te komen die het innovatie-ecosysteem in Noord-Nederland structureel verbeteren. We zoeken initiatieven waarbij open innovatie hoog in het vaandel staat en die mkb’ers en eindgebruikers actief betrekken bij vernieuwing en innovatie. Te denken valt aan initiatieven rond kansrijke nieuwe technologieën. Maar ook de ontwikkeling van nieuwe waardeketens met grote economische en maatschappelijke betekenis komen voor subsidie in aanmerking.

Bijzonder aan de Open Innovatie Call is dat niet op voorhand wordt voorgeschreven welke activiteiten wel of niet voor subsidie in aanmerking komen. Initiatieven worden beoordeeld op hun bijdrage aan het doel; de inhoud staat dus voorop. Dit vertaalt zich in een regelingentekst, die geen traditionele artikelsgewijze opzet kent, maar juist op verhalende wijze is geschreven.

De Open Innovatie Call biedt ruimte voor nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden met maatschappelijk en economisch perspectief door:
  • Samen nog meer innovatiepotentieel in Noord-Nederland op te wekken.
  • Samen te werken aan een creatief innovatieklimaat en een krachtig ecosysteem.
  • Samen nieuwe waardeketens te vormen.
Voor wie?
Voor consortia van bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in Noord-Nederland die samen een plan of programma maken dat bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke en economische vraagstukken en blijvende impact heeft.

In de Open Innovatie Call is 20 miljoen euro beschikbaar aan Europese middelen en cofinanciering vanuit het Rijk.

Geïnteresseerd?
Lees de volledige open uitnodiging of neem contact op met het SNN: Danny Kerstholt, Marit den Ouden of Joep Hoveling, e-mail: openinnovatie@snn.eu, tel: 050-5224900.