Tholen - Als in het bestemmingsplan 'glastuinbouwbedrijf' staat, mag je geen Italiaans dorp in je kas bouwen. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat is wel wat er eerder dit jaar besproken is in de Rechtbank Den Haag

Het gaat om een perceel in het Westland waarop kassen, een opslagruimte en een bedrijfsruimte van in totaal 4500m2 staan. Daar worden geen groenten of bloemen in gekweekt, constateerde ambtenaren van de Gemeente Westland een paar jaar geleden. "Gebleken is dat de bedrijfsruimte is ingericht als Italiaans dorp, met daarin onder meer een kapperszaak, een kapel en tal van Italiaanse attributen." De bedrijfsruimte wordt gebruikt als evenementenlocatie en de kas dient als privéopslag van houtbewerkingsmachines.

Bestemmingsplan
Dat mag van de gemeente niet, want dat strookt niet met het bestemmingsplan. Bovendien bleek de ondernemer niet in bezit van de juiste vergunningen. Daarom moeten in de bedrijfsruimte, kas en kantoor de activiteiten staken die niets met glastuinbouw te maken hebben. De eigenaren van het perceel zijn het er niet mee eens en stapten naar de rechter. Die gaf de gemeente gelijk. Van eventuele legalisatie van de activiteiten is geen sprake, omdat de kas eventueel in aanmerking komt voor herstructurering.

Door de uitspraak mogen de ondernemers geen andere activiteiten dan glastuinbouw meer bedrijven op het perceel. Dat betekent dat ze flink moeten gaan ruimen: De houtbewerkings-machines, dakpannen, motorvoertuigen, de biechtstoel en alle andere zaken die niet worden gebruikt ten dienste van het glastuinbouwbedrijf moeten worden verwijderd uit de kas. Dit op straffe van een dwangsom.

Optreden
Het lijkt erop dat gemeente Westland strenger aan het optreden is tegen activiteiten in strijd met bestemmingsplannen en zonder de juiste vergunningen. Ook een ondernemer die paarden hield op een perceel met de bestemming 'Agrarisch-Glastuinbouw' moet zijn paarden van zijn perceel weghalen.