Werknemers in de glastuinbouw kunnen vanaf 1 september 2017, via Colland Arbeidsmarkt, een subsidie aanvragen voor het volgen van een hbo-opleiding. ‘Omdat glastuinbouwbedrijven groeien, is er steeds meer behoefte aan hbo-geschoolde mensen’, zegt Henk Onstwedder, die namens de FNV in de sectorcommissie Glastuinbouw van Colland Arbeidsmarkt zit. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. ‘Grotere bedrijven hebben meer te maken met zaken als marketing, logistiek en ICT; allemaal takken van sport waarvoor je vooral hbo-opgeleiden nodig hebt.’ Om het aantal hbo-opgeleiden in de sector te stimuleren, besloot de sectorcommissie Glastuinbouw om subsidie te geven voor het collegegeld van geaccrediteerde hbo-opleidingen.

Inhoud van de regeling
Dit schooljaar, dat op 1 september 2017 van start gaat, is er subsidie beschikbaar voor maximaal 50 studenten. De subsidieregeling is onderdeel van de cursusgroepenregeling van Colland Arbeidsmarkt. De subsidie bedraagt 50% van het collegegeld met een maximum van 1.000 euro per werknemer per jaar. Let op: is voor een werknemer reeds voor andere cursussen subsidie aangevraagd, dan is de kans groot dat slechts een deel van het subsidiebedrag wordt toegekend. Werkgevers kunnen via CAS, het Colland Administratie Systeem, een aanvraag indienen.

Voorwaarden
  • Subsidie wordt verstrekt aan de werkgever en alleen voor werknemers die nog niet in het bezit zijn van een hbo-diploma.
  • Alleen geaccrediteerde hbo-opleidingen komen in aanmerking voor subsidie.
  • De subsidie wordt maximaal vier jaar verstrekt en moet jaarlijks worden aangevraagd.
Lees de volledige voorwaarden in het uitkeringsreglement cursusgroepen.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Colland via 0900 – 040 13 28 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te bereiken, tegen lokaal tarief) of via info@colland-administratie.nl.