Vanaf maandag 2 oktober zal de jaarrond expositie in het World Horti Center operationeel zijn. De uit twee verdiepingen bestaande expositievloer is gevuld met 80 bedrijven en hiermee is de gehele sector vertegenwoordigd. De participanten van Demokwekerij Westland demonstreren de nieuwste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van Techniek en Toelevering aan de bezoekers van dit centrum.Door de realisatie van deze jaarrond vakbeurs biedt Demokwekerij Westland haar participanten een platform voor internationale propositie. “Doordat internationale delegaties de expositie bezoeken, ontstaat er interactie en dynamiek tussen participanten en bezoekers. Dit gecombineerd met een dienstenpakket, bestaande uit evenementen, promotie, kennisoverdracht en gebruik van faciliteiten vormt een formule waarin we geloven en dat positief bijdraagt aan samenwerkingen en innovaties binnen de glastuinbouwsector”, aldus Lex Wubben, Demokwekerij Westland.

Afgelopen jaar is het participanten netwerk van Demokwekerij Westland uitgebreid van 20 naar 65 bedrijven en daarmee is de jaarrond vakbeurs op de begane grond inmiddels voor 95% gevuld.

De expositievloer voor techniek en toelevering wordt ingedeeld aan de hand van vijf thema’s, zodat er voor de bezoeker een logisch verhaal ontstaat. Zo zullen de volgende thema’s door de bedrijven worden ingevuld: Kasconstructies, Teeltsystemen & logistiek, Energie & klimaat, Teeltbenodigdheden en Diensten & advies. Aanvullend wordt er ook een dynamische kantoortuin gecreëerd. “Dit wordt een plek waar werken, vergaderen en ontmoeten centraal staat. We zien ernaar uit om vanuit dit nieuwe centrum te opereren en zijn met dit sterke platform en moderne faciliteiten in staat om de glastuinbouw op hoger niveau te brengen”, aldus Wubben.

Voor meer informatie:
Demokwekerij Westland
0174-385600
www.demokwekerij.nl