Vrijdag 7 juli kwam de begeleidingscommissie bijeen voor de ontwikkeling van het certificatieschema Milieukeur bolbloemen. Het gaat daarbij om de zogenaamde broeierij van bolbloemen voor onder meer tulpen, lelies, narcissen en hyacinten. De bedoeling is dat de retail vanaf eind 2017 duurzame Milieukeur snijbloemen kan aanbieden. De ontwikkeling van dit certificatieschema is een logisch vervolg op het in 2015 opgeleverde certificatieschema voor bloembollen.


Begeleidingscommissie Milieukeur Bolbloemen. Vlnr: Edwin Schijvens, kwaliteitsmanager Jumbo; Marc van der Niet, adviseur bolbloemen Delphy; Leen van Driel, auditor MPS-ECAS; Annette Beems, adviseur waterkwaliteit Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; André Hoogendijk, adjunct-directeur KAVB; Rudolph Uittenbogaard, JUB Holland; Niko Moerman, projectleider bedekte teelten SMK.

Vraag uit retail
Albert Heijn en Jumbo kondigden aan dat zij hun versaanbod verder gaan verduurzamen. Certificering onder Milieukeur/PlanetProof wordt – naast biologisch – de nieuwe standaard voor aardappels, groenten en fruit, maar ook voor sierteeltproducten. Ook tuincentra vragen steeds meer om duurzamer product. Telers en handelaren krijgen ook geregeld uit het buitenland aanvragen voor duurzame bollen en bloemen met garanties over de productiewijze.

Publicatie in september
Het schema wordt ontwikkeld in overleg met broeiers van bolbloemen, externe deskundigen, de retail en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Het schema voor bolbloemen wordt in september 2017 gepubliceerd. Voorafgaand daaraan neemt het SMK College van Deskundigen agfro/food Plantaardig een besluit over het concept certificatieschema en wordt dit eind augustus in een openbare hoorzitting gepresenteerd.

Logisch vervolg
De ontwikkeling van dit schema is een logisch vervolg op het bestaande schema Milieukeur bloembollen. Op dit moment is 240 hectare aan bloembollen onder Milieukeur gecertificeerd met enkele honderden soorten tulpen, narcissen, irissen en krokussen. Deze bloembollen voldoen aan een breed scala duurzaamheidseisen, van energie tot bemesting en van biodiversiteit, waterkwaliteit tot gewasbescherming. Ook zijn ze gegarandeerd vrij van neonicotinoïden.

Voor meer informatie:
www.milieukeur.nl/397/factsheets/milieukeur-bloembollen.html