Het ministerie van Landbouw, Milieu en Plattelandsontwikkeling van Spanje heeft bevestigd dat in de gemeente Guadalest (in de plaats/regio Marina Baixa) in de regio Alicante (Zuidoost Spanje) de gevreesde ziekte Xylella fastidiosa vastgesteld is. De ziekte werd gevonden in een plantage in de Amandelen. De plantage is al 30 jaar in gebruik. Voor deze regio zijn de economische gevolgen niet te overzien.
De plantenziektekundige dienst van het Ministerie heeft de bemonstering gedaan en daarmee is de ziekte vastgesteld.

In overeenstemming met de Europese regels (Besluit 2015/789) wordt meteen overgegaan tot het afbakenen van een gebied van 10 km rondom de uitbraak. De insecten die de zieken over kunnen brengen worden bestreden. Daarnaast wordt geprobeerd te traceren waar de materialen in dit gebied de afgelopen drie jaar vandaan zijn gekomen, zodat de bron van de Xylella fastidiosa getraceerd kan worden.

Wat betekent dit voor Nederlandse kwekers?
We zullen er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat we deze vernietigende ziekte niet naar Nederland halen. Betrekt u plantmateriaal uit deze regio of uit de buurt van deze regio, dan is het zeker aan te raden om hiermee direct te stoppen. Heeft u in de afgelopen tijd plantmateriaal uit het betreffende gebied of uit de buurt van dat gebied betrokken, dan willen we u adviseren dit materiaal te laten onderzoeken en indien mogelijk van uw kwekerij af te halen. Tevens kan het raadzaam zijn om deze materialen bij elkaar te zetten en voorlopig als het kan af te sluiten van de rest. Door een bestrijding van de cicaden kan bij een mogelijke aantasting verspreiding beperkt of voorkomen worden.

De gevolgen zijn niet te overzien als een uitbraak van Xylella wordt gevonden op uw bedrijf of in de buurt van uw bedrijf. Volgens de huidige Europese regels gaat een gebied van 10 km om de gevonden uitbraak (20 km diameter) op slot voor alle ruim 400 waardplanten, voor een periode van 5 jaar. Of te wel einde van veel kwekerijen.

Een uitbraak op uw bedrijf is niet alleen voor uw bedrijf een ramp, maar ook voor vele kwekers die 10 km bij uw bedrijf vandaan gevestigd zijn. Daarnaast schaadt dit ook het imago van de Nederlandse Boomkwekerij.

bron: Greenport Boskoop