Begin 2018 wordt er gestart met de bouw van een kas op de Belgische REO veiling. De dakserre “Agrotopia” wordt een proeflocatie waar de sector elkaar kan ontmoeten en kan samenwerken. Onderzoeksintelling Inagro gaat deze partners samenbrengen onder EFRO GTI-project “Crop on top”.
 
Co-creatie voor innovatie
In Vlaanderen liggen kansen om het gebruik van ruimte, energie en hulpstoffen voor plantaardige productie te verminderen. "Daarvoor moeten stappen gezet worden naar hoogtechnologische urban farming, die inzet op meervoudig ruimtegebruik en efficiënt gebruik van energie en andere hulpstoffen", vinden de initiatoren. "Het vraagt integratie van nieuwe functies en sectoren in de tuinbouwsector."
 
In het project “Crop on top” brengt onderzoekscentrum Inagro dan ook technologiebedrijven, telers, toeleveranciers, kennisinstellingen en overheden samen om innovatieve urbanfarming-technologieën te ontwikkelen in Vlaanderen. In de inspirerende onderzoeksomgeving van de nieuwe dakserre op de kistenloods van REO Veiling zal een aanbod tot stand komen dat de glas- en stadstuinbouwsector wereldwijd kan benutten.
 Agrotopia, living lab voor onderzoeksprojecten
De dakserre is een voorbeeld van integratie op vlak van grondstoffen en ruimtegebruik en vormt zo de ideale omgeving voor de uitbouw van innovaties. Zo komt het gebouw op 8000 m² dakoppervlak van een loods en zal het warmte krijgen van de WKK van REO Veiling en de naburige afvalverbrandingsoven van MIROM.
 
De dakserre zal voorzien zijn van alle faciliteiten voor de ontwikkeling van nieuwe urbanfarming-technologieën. Er komt overal diffuus glas, behalve aan de gevel van de inkomhal en gevelserre. Binnenin is zo’n 6000 m² gereserveerd voor tien teeltcompartimenten voor onderzoek naar en demonstratie van de teelt van bladgewassen en vruchtgroenten. Alle teelt zal grondloos gebeuren, onder de vorm van substraatteelt, teelt in goten en teelt op drijvers.

Verschillende compartimenten worden voorzien van kunstmatige belichting. Een lichtdicht schermdoek zal lichthinder voorkomen. Verticale teelt komt aan bod in een afgesloten compartiment voor meerlagenteelt onder kunstmatige belichting en in de gevelserre van twaalf meter hoogte langs de ring van Roeselare.
 
Naast onderzoek en ontwikkeling zal ook demonstratie een belangrijke functie zijn van de dakserre. Daarvoor kunnen toeleveringsbedrijven terecht in de teeltafdelingen en in een etalageruimte waar ze hun innovaties kunnen tentoonstellen.
 
Architectuur en serretechniek gaan hand in hand
De dakserre werd geselecteerd als “Pilootproject Productief Landschap”, omdat ze vernieuwende agrarische bedrijfsvoering combineert met een kwalitatieve meerwaarde voor landschap en samenleving. Via een ontwerpwedstrijd in het pilootproject kwam de architecturale insteek tot stand. Het team onder leiding van META architectuurbureau en Van Bergen Kolpa Architecten overtuigde met een sterk ontwerp waarbij architectuur en serretechniek hand in hand gaan. Het team neemt de concretisering en uitwerking van het project tot en met de begeleiding van de bouwwerken op zich.
 
Met de publicatie van de bestekken is de dakserre intussen opnieuw een stap dichter bij de realisatie. De start van de bouwwerken is voorzien voor februari 2018. De serre zal operationeel zijn de eerste helft van 2019.