Kwekers exporteren hun producten meestal niet zelf en hebben daardoor vaak weinig ervaring met zakendoen op buitenlandse markten. Wilt u meer zelf exporteren en bereid tijd en geld te investeren om echt stappen over de grens te zetten? Dan is individuele coaching iets voor u. Rijksdienst Voor Ondernemend (RVO) Nederland biedt daartoe gratis voucher aan ter waarde van € 2.400 voor individuele coaching door een geselecteerde SIB-coach. Paul Ras van Sense marketing & more is sinds kort zo’n SIB-coach. Een mooie kans om het buitenland te ontdekken en te komen tot een concreet actieplan internationaal ondernemen.

Coachtraject
Het coachtraject wordt uitgevoerd door een adviseur van een, door RVO aangestelde, SIB-coach gespecialiseerd in uw sector, zoals Paul Ras van Sense marketing & more voor de tuinbouw. Samen onderzoekt u de mogelijkheden en risico’s in het buitenland. U werkt toe naar een concreet actieplan voor een internationaliseringsstrategie. Het coachtraject duurt gemiddeld 4 maanden. In 3 tot 5 sessies met de adviseur/coach doorloopt u de volgende stappen:
  • Motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen - Samen identificeert u eerst kansrijke exportmarkten, op basis van uw ambitie en het onderscheidend vermogen van uw product/dienst en onderneming.
  • Marktinformatie - Vervolgens onderzoekt u nader hoe aantrekkelijk deze markten zijn.
  • Interne analyse - Tenslotte inventariseert u wat nodig is om succesvol te worden op deze markten. Zo krijgt u een actiepuntenlijst internationaal ondernemen. Dit is het eindpunt van het coachtraject.
Voorwaarden
Om deel te kunnen nemen aan het individuele coachtraject moet uw bedrijf aan enkele voorwaarden voldoen:
  • U bent mkb-ondernemer.
  • In het afgelopen jaar bedroeg de directe export niet meer dan 25 procent van de totale omzet van uw onderneming of uw onderneming staat niet langer dan drie jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • In totaal mag uw onderneming, of de groep waartoe uw onderneming behoort, in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 15.000 aan minimum steun ontvangen.
Voucherwaarde en budget
Een voucher heeft een waarde is € 2.400 (exclusief 21% btw). Voor 2017 heeft RVO 1.000 vouchers beschikbaar. Het totaal beschikbare budget is € 2,4 miljoen.


Voor meer informatie:
Sense Marketing
Paul Ras
E: p.ras@sensemarketing.nl
M: +31(0)6 24801322
www.sensemarketing.nl