In haar vaderland Amerika zag én ervoer Elizabeth Nelson aan den lijve wat een werkethos van ‘doorgaan tot je erbij neervalt’ in combinatie met een zitcultuur in ongezonde gebouwen met mensen doet. Dat moet en kan anders, vond ze. Het is hoog tijd voor een werkomgeving waar de mens centraal staat. Ze stapte over van het bedrijfsleven naar de wetenschap. Inmiddels in Nederland, doet ze aan de Universiteit Twente als projectleider van een multidisciplinair Healthy Office Research Team onderzoek naar wat een kantoor gezond maakt en vooral ook hoe het bedrijfsleven zelf werk kan maken van een gezonde werkcultuur in een gezonde omgeving. Ze hoopt dit jaar te promoveren op de resultaten van het onderzoek. Daarnaast verwerkte ze haar persoonlijke ervaringen en wetenschappelijke kennis in het boek The Healthy Office Revolution dat binnenkort wordt gepubliceerd.

‘Eigenlijk is ze een generalist, die geïnteresseerd is in de manier waarop mensen zelf kunnen werken aan hun gezondheid’ zegt Nelson, promovendus in Biomedical Engineering, over zichzelf. Health Empowerment en Pro-active Health Care zijn haar passie. Wanneer werkomgevingen zo worden ingericht dat dat gestimuleerd wordt, heeft dat een enorm positief effect op de mensen zelf, maar ook op de organisaties waar zij werken. Mensen raken meer gemotiveerd, worden creatiever en raken veel minder snel opgebrand. Uitval door burn-out en andere klachten of personeelsverloop omdat medewerkers zich niet uitgedaagd of niet op hun plek voelen is een grote kostenpost voor bedrijven. Investeren in een prettige, gezonde werkomgeving is dus ook zakelijk slim.

Nelson deed, op verzoek van vastgoedorganisatie CBRE, met een multidisciplinair team van de Universiteit Twente en de VU onderzoek naar de voorwaarden voor een gezonde werkcultuur. Het CBRE wil integrale vastgoed- en huisvestingsoplossingen bieden die organisaties kunnen versterken. En is dus ook geïnteresseerd in ontwikkelingen op het gebied van gezond werken. Uit eerder onderzoek van de internationale tak van CBRE bleek het toenemende belang van welzijn op de werkplek. CBRE Nederland besloot om op het eigen hoofdkantoor in Amsterdam de wetenschappelijke kennis over gezonde werkomgevingen in de praktijk te laten testen. Het onderzoek duurde in totaal zeven maanden. Tijdens de eerste twee maanden werden gegevens voor een nulmeting verzameld in de bestaande kantoorsituatie. Op basis van literatuuronderzoek kozen de onderzoekers vervolgens de vijf interventies waarvan verwacht werd dat ze het grootste effect zouden hebben. Drie daarvan vielen onder de noemer ‘gezonde keuzes’ met betrekking tot voeding, beweging en ontspanning. De andere twee hadden betrekking op ‘gezonde omgeving’ en betroffen de introductie van andersoortige verlichting en planten op de werkvloer.

Lees het hele artikel op Into Green