Een bijzondere oproep voor een bijzonder project. In de Siwa Oase in Egypte beschikt een Nederlands/Egyptische familie over 94 ha woestijnland. Deze bijzondere locatie biedt interessante perspectieven voor verschillende vormen van tuinbouw en ook vanuit de Egyptische overheid is er interesse investeringen in het gebied te bevorderen. De eigenaar, een Nederlander die al decennia in het land woont, is nu op zoek naar iemand met verstand van tuinbouw en die samen met hem de mogelijkheden ziet hier een succesvol bedrijf te bouwen.

Hieronder een nadere toelichting op het gebied/project, opgesteld door Cornelis Hulsman. Voor meer informatie kan men met hem contact opnemen (gegevens onderaan).Inleiding
De locatie heeft buitengewoon goede verbindingen door goede wegen en een vliegveld. Siwa is een oase van rust. Goedkope arbeid is ruimschoots aanwezig. Er is een recent rapport over bodem en grondwater. Op 10 are staan olijfbomen. De grond kwaliteit is divers en kan gebruikt worden voor olijven, palmen, kassen en vele andere producten. De Egyptische overheid wil investeringen in de Siwa oase bevorderen, zie ook Boerderij 21 april 2017. Eigenaar is een Nederlander die in Egypte woont met Egyptische familie buiten Egypte. We zoeken een of meerdere investeerders met kennis van teelten die in Siwa mogelijk zijn die met ons dit project kunnen ontwikkelen.

Locatie
De 94 ha liggen aan een gloednieuwe internationale weg in de Siwa oase, 300 km ten zuiden van Marsa Matrouh aan de noord kust van Egypte. Er zijn goede verbindingen naar Alexandrië (550 km) en Caïro (750km). Er worden meer wegen gebouwd waardoor de afstand naar Caïro met naar schatting 200 km verkleind zal worden. Het te ontwikkelen land ligt op ong. 30 km van de militaire luchthaven van Siwa die ook door particulieren gebruikt kan worden. Er zijn geen reguliere passagiers vluchten naar Siwa maar wel particuliere vliegtuigen en vrachtvliegtuigen. Er zijn geen koelfaciliteiten op de luchthaven van Siwa, maar die zijn er wel op de luchthavens van Alexandrië en Caïro.

Klimaat in Siwa
Siwa is warm tot heet en droog. De gemiddelde jaarlijkse regenval is 9.9 mm. De relatieve vochtigheid is 51%. Tussen 20 mei en 25 september is de dagelijkse gemiddelde temperatuur 35°C. De heetste dag is 31 juli met een gemiddelde temperatuur van 38°C. Tussen 28 november en 4 maart is de gemiddelde temperatuur overdag 22°C. De koudste dag van het jaar is 29 januari met een temperatuur die tussen de 6°C en 18°C overdag ligt. Nachtvorst komt maar heel zelden voor en als het voorkomt dan voor een heel korte tijd. (https://weatherspark.com/y/91744/Average-Weather-in-Siwa-Oasis-Egypt)

Bevolking
Siwa is ong. zo groot als de Noordoost Polder en heeft een bevolking van ong. 30.000 mensen die Arabisch en Siwi, een Berbertaal die verwant is aan Berbertalen in Noord Afrika, spreken. Veel mensen spreken Engels als tweede of derde taal. Er wonen zo’n 50 Europeanen min of meer permanent in Siwa. Onder hen zijn gepensioneerden die voor de natuur, geschiedenis van Siwa en het klimaat zijn gekomen maar ook mensen die een eigen bedrijf hebben opgezet. Een aantal niet-Egyptische gepensioneerden verlaat Siwa gedurende de hete zomers. De inwoners van Siwa zijn zeer gastvrij maar ook conservatief Moslim. Dat uit zich in een verbod op het drinken van alcohol. Er is een kleine niet uit Siwa afkomstige christelijke presentie die uit christelijke Egyptenaren en enkele niet-Egyptenaren bestaat.

Arbeid
Een dagloner in Siwa is ongeschoold en wordt op dagbasis ongeveer 5 Euro per dag betaald. Arbeiders zijn makkelijk in het nabij gelegen dorp Abu Sherouf te vinden. Hoger geschoold personeel is te vinden maar als heel specifieke kennis nodig is zal dit al snel uit Cairo of Alexandrie moeten komen. Het salaris van een jong afgestudeerde landbouw ingenieur begint bij 150 Euro per maand. Meer geavanceerde apparatuur zal uit Caïro of Alexandrië moeten komen.

Bouwkosten
Het is in Siwa mogelijk een driekamerwoning met sanitaire voorzieningen van 150-200 m2 voor ong. 10.000 euro's te bouwen. In Siwa woont een ervaren Britse architecte die met de tekeningen en bouw daarvan kan helpen. Ook bedrijfsgebouwen kosten veel minder dan in Nederland.

Voorzieningen
Siwa heeft lagere en middelbare scholen en een ziekenhuis. Alle basis voorzieningen zijn aanwezig maar zodra meer specialistische voorzieningen nodig zijn, moet men naar Marsa Matrouh, Caïro of Alexandrië.

Veiligheid
Na de revolutie van 2011 is overal in het land onrust geweest met uitzondering van Siwa. Er zijn geen geweldsdelicten of terroristische aanslagen in de oase sinds deze revolutie geweest. Het negatieve Nederlandse reisadvies t.a.v. Siwa is omstreden. Waarschijnlijk is dit ingegeven doordat Siwa op 50-70 km van de Libische grens ligt maar die grens is sinds 2014 hermetisch afgesloten. Daarnaast is aan de Libische kant de Egypte vriendelijk gezinde generaal Haftar aan de macht. Groot Brittannië, Oostenrijk en hebben t.a.v. Siwa mildere reisadviezen. De christelijke zakenman Mounir Neamatallah bezit verschillende hotels en veel land in Siwa en is een van de grootste investeerders, die regelmatig diplomaten uit verschillende westerse landen meeneemt naar Siwa om hen de rust in deze oase te laten zien. Het Center for Arab-West Understanding van Cornelis Hulsman heeft een alternatief reisadvies geschreven dat o.a. afgaat op Egyptische politie adviezen en daarin is Siwa een veilig gebied. Het gezag van de Egyptische overheid is in Siwa beperkt. Siwa heeft een stammensamenleving waarin stamhoofden bemiddelaars zijn als dat nodig mocht zijn. Dit systeem werkt goed, ook voor de buitenlanders die in Siwa woonachtig zijn.

Sterke Nederlandse banden
Het werk op de 94 ha land is in 2007 door een Nederlands/Egyptische familie begonnen. De Nederlander, Cornelis Hulsman, is socioloog en kwam in 1976 voor de eerste keer naar Egypte. Hulsman heeft door zijn langdurige verblijf in Egypte uitstekende connecties in Egypte in het algemeen en in Siwa in bijzonder. Hulsman is gehuwd met een Egyptische vrouw. Haar familie is bereid om in dit land te investeren maar zij wonen in Nederland en Canada.

De familie is in 2007 met de Amerikaanse professor Dr. Ralph Berenger voor de ontwikkeling van dit land in zee gegaan omdat Berenger een kenaf expert was. Kenaf is een vezelproduct dat alleen waarde heeft als het in een industriële hoeveelheid kan worden verbouwd. Kenaf pulp kan papier pulp in Egypte vervangen dat al decennia lang tegen hoge prijs wordt ingevoerd. Berenger verliet echter Egypte in 2008 voor persoonlijke redenen. De familie plantte daarop 4,2 ha olijfbomen. (zie ook: https://siwafarms.wordpress.com/). Nu vragen Egyptische autoriteiten de overige 90 ha onder cultuur te brengen.

Economisch potentieel
Het land heeft een goed potentieel voor zonne- en wind energie. Het Egyptische Desert Research Center heeft in februari 2017 onderzoek gedaan naar bodem en grondwater. Er zijn grote water voorraden met een ppm tussen de 1100 en 1300. Het land is zacht glooiend en heeft hoge concentraties van oppervlakte zout dat verwijderd kan worden met een deels rotsachtige ondergrond. Het land is geschikt voor zout resistente planten, kassen, agri-industrie en gebouwen zoals woningen en bijvoorbeeld een conferentie centrum. Wel moet met de overheidsbepaling rekening worden gehouden dat dit woestijnland is dat bestemd is om voor landbouw gebruikt te worden en dus moet het hoofddoel land- of tuinbouw blijven.

De Egyptische overheid doet alles om investeringen in Egypte aan te moedigen
De onrust die na de revolutie van 2011 volgde heeft Egypte in grote economische problemen gestort. De onrust in de grote steden ging echter volledig voorbij aan de afgelegen Siwa oase dat al die jaren een oase van rust is gebleven.

De overheid richt zich op grote mega projecten, o.a. in de land- en tuinbouw. Het IMF heeft op 11 november 2016 een voorziening ad US$ 12 miljard goed gekeurd. Egypte moet daarvoor belangrijke economische hervormingen doorvoeren. Dat is inclusief de halvering van de waarde van het Egyptische pond waardoor buitenlandse investeringen veel interessanter worden. Sinds mei 2017 is een nieuwe investeringswet van kracht die investeringen veel makkelijker maken en die nieuwe bedrijven een belastingvrijstelling van 10 jaar geeft. De overheid wil verder ong. 600.000 ha woestijnland in cultuur brengen en moedigt bedrijven aan hier uitvoering aan te geven. De overheid is van voornemen in de Siwa oase ong. 12.000 ha woestijnland in cultuur te brengen. Het Nederlands Water Partnership organiseerde op 1 juni, 2017, een Egypte platform om Nederlandse bedrijven over mogelijkheden in Egypte te informeren. Boerderij publiceerde op 12 april 2017 een artikel met de titel “Egyptische oase smacht naar investeerders.”

Juridische aanmoedigingen van investeringen
Het meeste land in de woestijn rond Siwa is op wada’iyat basis gekocht, dat is een contract dat de ondernemer het recht geeft het land te ontwikkelen maar het is geen vol eigendom. Voordat de nieuwe investeringswet van kracht werd moest de ondernemer eerst laten zien dat hij/zij het land volledig groen had gemaakt met permanent planten (m.n. bomen) voordat hij/zij het document voor vol eigendom kon krijgen. Met de nieuwe investeringswet van 2017 moet de ondernemer bij een gouvernaat (provincie) een plan indienen hoe hij/zij het land wil gaan bestemmen. Als de overheid dit plan goed keurt, is de ondernemer beschermd bij de uitvoering hiervan. Als de plannen inderdaad zijn uitgevoerd zoals die waren goedgekeurd ontvangt de ondernemer het volledige eigendom van het land waarmee de waarde van het land omhoog schiet en verkoop, indien dit gewenst zou worden, makkelijk is.

Accountant en auditing

De familie werkt met de gerenommeerde auditing firma van Mossad Ebeid en de zeer ervaren accountant Adel Rizkallah die beiden veel ervaring hebben met buitenlandse bedrijven. Ebeid en Rizkallah zijn Egyptische christenen.

Stagiaires en vrijwilligers
Hulsman is de algemeen directeur van het Center for Intercultural Dialogue and Translation (CIDT) in Caïro en beschikt over een zeer groot internationaal netwerk van contakten met kerken, christelijke organisaties en onderwijs instellingen. Hij kan op basis hiervan internationale vrijwilligers en stagiaires in Egypte ontvangen. Zij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onderdelen van dit project.

Zwakte is in de technische management van de teelt
De Nederlands/Egyptische familie van Hulsman heeft geen ervaring in de land en/of tuinbouw. Hulsman woont daarnaast in Caïro en bezoekt Siwa ong. 1 x per maand. De familie realiseert zich dat er daardoor een zwakte is om de teelt professioneel op te zetten. Een optie is het aantrekken van een gekwalificeerde manager maar een andere en betere optie is het zoeken van partners die kunnen investeren maar vooral ook kennis en management van de teelt kunnen inbrengen.

Voorgestelde samenwerking
De samenwerking zou het volgende kunnen inhouden: de Nederlands/Egyptische familie investeert in de infrastructuur die voor een professionele agrarische of tuinbouw ontwikkeling nodig is. De partner die gezocht wordt draagt dan bij voor de investeringen in planten en het vermarkten van de producten. De overeenkomst wordt bij voorkeur voor een periode van tien jaar of meer aangegaan.


Voor meer informatie kan men contact opnemen met Cornelis Hulsman:
T: +31703310566 (Nederland)
T: +201005684877 (Egypte)
E: kshulsman@yahoo.com


Voorbehoud: Deze informatie tekst is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij interesse zal veel meer moeten worden onderzocht waarvoor Hulsman en zijn familie alle steun zullen verlenen.