Per 1 januari 2018 geldt een algemene verplichte zuivering van restwaterstromen. Voor toepassing van enkele gewasbeschermingsmiddelen geldt deze verplichting al eerder. Een zuiveringsinstallatie moet gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het lozingswater. Voor dit doel heeft HortiMaX de CleanLite ontwikkeld. 22 december werd de HortiMaX CleanLite voorzien van het certificaat ‘erkende installatie’.

BZG-lijst
De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw werkt aan duidelijkheid rondom de wettelijke vereisten waaraan technische zuiveringsinstallaties moeten voldoen. Leveranciers van oplossingen moeten hun technische apparatuur laten beoordelen via een protocol. Indien de installatie voldoet dan wordt de installatie geplaatst op de BZG-lijst zuiveringsinstallaties glastuinbouw. 22 december werd de HortiMaX-CleanLite van het predicaat ‘erkende installatie’ voorzien.Meest efficiënte methode
In 2014 deed Wageningen UR glastuinbouw al onderzoek naar verschillende methodes om restanten van gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater te halen. De HortiMaX oplossing met lage druk UV in combinatie met waterstofperoxide bleek toen al de meeste efficiënte zuiveringsmethode. Op basis van de aangescherpte wetgeving - 95% zuivering in plaats van 85% - deed HortiMaX in samenwerking met Van Remmen UV het afgelopen jaar uitgebreid onderzoek naar de meest efficiënte toepassing van deze techniek. De nieuwe HortiMaX CleanLite is hiervan het resultaat.

Voor telers die op zoek zijn naar een individuele oplossing voor het zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen is de HortiMaX CleanLite een betaalbare oplossing. De zuiveringsinstallatie kan eenvoudig in iedere situatie ingepast worden. De HortiMaX CleanLite wordt geleverd via HortiMaX dealers en is beschikbaar met oplopende capaciteit vanaf 10 m3 per dag.

Voor aanvullende informatie met betrekking tot de HortiMax CleanLite wordt verwezen naar het informatieblad. De BZG-lijst is te vinden op: http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/glastuinbouw/

Voor meer informatie:
HortiMax
René van der Stam
Areamanager BENELUX
T 00 31 6 51 64 90 38
rvdstam@hortimax.com
www.hortimax.com