Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in de vergadering van 23 november besloten tot een aantal etiketwijzigingen voor AAterra ME.

Op het nieuwe etiket van AAterra ME staan alleen nog de niet grondgebonden bedekte teelten van tomaat, aubergine en paprika. Zowel de teelt van bolbloemen en bloemisterijgewassen, alsmede de teelt van augurken, courgettes, komkommers en meloenen komen te vervallen. De reden van het wegvallen van het etiket voor de komkommerachtigen is het gegeven dat het wachten is op de publicatie van de nieuwe MRL. Bayer en Arysta geven aan dat zodra deze MRL gepubliceerd is, zij zo snel mogelijk een uitbreiding voor de niet-grondgebonden, bedekte teelt van Cucurbitaceae met eetbare schil (komkommer, courgette, augurk, patisson) zullen aanvragen. Het gebruik van de huidige (W5) etiket wordt ontraden tot de MRL is gepubliceerd. Toelatingshouder Arysta en Bayer CropScience geven op dit moment aan hun uiterste best te doen om de teelt van komkommerachtigen zo snel als mogelijk op het etiket terug te krijgen.

Aflevertermijn
De aflevertermijn van het oude (W5) etiket is vastgesteld op 3 maanden en een opgebruiktermijn van 6 maanden. De exacte data worden in een latere berichtgeving bekend gemaakt. Naar aanleiding van dit onverwachte bericht gaat de Co├Ârdinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van LTO Glaskracht Nederland op korte termijn na welke impact het wegvallen van AAterra voor genoemde gewasgroepen heeft. In overleg met de betreffende landelijke commissies wordt bekeken welke oplossingsroutes noodzakelijk zijn om de impact op het ge├»ntegreerde teeltsysteem van genoemde gewasgroepen zo klein mogelijk te houden.

Bron: LTO Glaskracht Nederland